De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Disclaimer

De redactie van Fibronot.nl heeft zoveel mogelijk getracht vrij op het Internet gevonden informatie te bundelen.
Hoewel het lijkt of sommige onderwerpen buiten de context van het hoofdonderwerp liggen, wordt hier en daar in detail uitgelegd hoe bepaalde technische zaken werken, bijvoorbeeld bij alternatieven voor mestverbranding. Warmte Kracht Koppeling komt uitgebreid aan de orde, niet in het minst omdat Apeldoorn landelijk gezien goed scoort met de wijkverwarming in Zuidbroek, maar ook een onderwerp als energieopwekking in het eigen huis komt uitgebreid aan de orde.

De redactie van website Fibronot.nl spant zich in om de informatie op haar websites http://fibronot.nlhttp://www.fibronot.eu  en http://bezorgdeburgers.nl zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of niet geheel juist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze websites te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites fibronot.nl , fibronot.eu en bezorgdeburgers.nl  is voor eigen rekening en risico. De redactie van Fibronot.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De redactie van Fibronot.nl behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De redactie van Fibronot.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De redactie van Fibronot.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de websites fibronot.nl , fibronot.eu en bezorgdeburgers.nl .
De redactie van Fibronot.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de websites fibronot.nl en bezorgdeburgers.nl.
De redactie van Fibronot.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of de belangen van overige (internet)gebruikers.

Hyperlinks
De websites fibronot.nl , fibronot.eu en bezorgdeburgers.nl bevatten hyperlinks naar websites die buiten het domein van de websites fibronot.nl , fibronot.eu en bezorgdeburgers.nl liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De redactie van Fibronot.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.
Het kan voor komen dat de internet adressen achter een link veranderd zijn. Dit komt voor bij verwijzingen naar sommige media die na het maken van de link, enkele jaren geleden, daarna een betaalsite hebben gemaakt.
Dat valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Fibronot.nl

Financiële steun
De leden van de redactie van Fibronot.nl krijgen geen financiële steun van de olie- en/of kolenindustrie of andere industriële bedrijven, noch van particuliere of andere belangengroepen. Alle onderzoeken worden uit eigen zak betaald.