De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Home

Artikel 21 van de Grondwet luidt: “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Welkom op de portal van Fibronot

Waarom Fibronot?

Op 1 januari 2008 is een onderzoek gestart naar feiten en gebeurtenissen rondom Fibroned na de uitspraak van de Raad van State op 22 maart 2005, waarin de Raad voor de tweede maal een verleende milieuvergunning vernietigde.
Gedurende het onderzoek kwam er zoveel interessante informatie boven tafel dat in februari 2009 besloten is deze informatie op de website Fibronot.nl te publiceren.

De website www.fibronot.nl is daarna op 10 februari 2009 in gebruik genomen om de inwoners van Apeldoorn en omstreken op de hoogte te houden van de chemische aspecten die bij de verbranding van kippenmest vrijkomen en van de gevaren voor de volksgezondheid die de uitstoot van al dat gif tot gevolg heeft.
In de loop van 2008 werd er in het onderzoek naar Fibroned steeds meer over een reeks van faillissementen rondom de directie van Fibroned bekend, waardoor het onderzoek zich verder uitbreidde naar de andere bedrijven waar de directie van Fibroned rechtstreeks bij betrokken is.

Fibroned

Hoe nu verder?

De aandacht op Fibronot.nl gaat speciaal uit naar:

WAT WORDT U NIET VERTELD ?  WAT WORDT VERZWEGEN ?  WAT MAG U (NOG) NIET WETEN ?

Ook de andere speeltjes van de heer Hermans, directeur van Fibroned, komen uitgebreid aan de orde.
Lees in dat verband de tragedie die zich in Tanzania voltrekt en die veroorzaakt wordt door het bedrijf BioShape Tanzania Ltd., een dochterbedrijf van de BioShape Holding B.V. dat zich sinds november 2009 in staat van surseance van betaling bevond en op 14 juni 2010 door de rechter in Roermond failliet werd verklaard.
Vrijwel alles waar de heer Hermans zich mee bemoeit gaat failliet. Drie dochters van zijn bedrijf, de BioOne Holding B.V., zijn enkele jaren geleden failliet verklaard. De vierde dochter is Fibroned….
Het daarna opgerichtte BioShape Holding B.V. met daaronder een tiental B.V.-tjes die zich bezig zouden moeten houden met energie-opwekking, is inmiddels failliet verklaard en ook het Coöperatief Parkmanagement Ecofactorij, waar de heer Hermans in het bestuur zit, stond in oktober 2009 op het punt failliet te gaan. De gemeente Apeldoorn had al een toezegging gedaan voor het verstrekken van een noodlening van € 200.000, maar op het allerlaatste moment deelde de Coöperatie mede dat ze van dit aanbod hebben afgezien.

Aandacht voor biobrandstoffen

Er is de afgelopen twee jaar nogal wat te doen over biobrandstoffen.
Verontreinigingen met dioxine, biodiesel die gaat gisten in de tank bij lang stilstaan waardoor filters verstoppen, de nieuwe E10 benzine met 10% toevoeging beschadigt leidingen in de motor van wat oudere auto’s waardoor de motor beschadigd kan raken, de EU verordening dat er in 2020 10% biobrandstoffen verplicht bijgemengd moet worden bij diesel en benzine, wetenschappelijk bewijs dat er onvoldoende biomassa is om aan die EU eis te kunnen voldoen, met als gevolg scherpe prijsstijgingen van biomassa. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat biobrandstof in auto’s niet minder schadelijk is dan fossiele brandstoffen. Integendeel, sommige schadelijke stoffen die na de verbranding van biobrandstof vrij komen zijn zelfs schadelijker voor cellen in het menselijk lichaam dan stoffen die bij verbranding van traditionele benzine of diesel vrij komen.
Kortom, alom slaat de terechte twijfel toe en worden vragen gesteld over de toepasbaarheid van biobrandstoffen, vooral nadat Shell begin maart 2011 bekend maakte met een groot algenproject in de VS te stoppen omdat er niet voldoende commerciële levensvatbaarheid voor deze manier van biodiesel maken is.
Inmiddels zijn begin maart 2011 Duitse automobilisten een massale kopersstaking begonnen. Ze tanken geen E10 benzine meer. Zie hier .
Aan al deze punten besteedt Fibronot.nl uitgebreid aandacht.


De ontwikkelingen in Apeldoorn worden niet vergeten

We besteden ruim aandacht aan de voorgenomen bouw van biomassavergisters, zoals aan de Kleinedijk in Klarenbeek en mogelijk in Hoenderloo, de windmolens op de Ecofactorij, waar Evelop al jaren bezig is om een vergunning te krijgen, en de jongste ontwikkelingen bij de Energie Coöperatie deA, een initiatief van ex wethouder Boddeke van Apeldoorn.

Omdat verwacht wordt dat er onder Apeldoorn ook schaliegas aanwezig is wordt ook aan dit onderwerp aandacht besteed. Lees alles over schaliegas op http://www.fibronot.nl/schaliegas.php


Zonne- en windenergie

De ontwikkelingen op het gebied van zonne- en windenergie gaan razendsnel.
Op legio websites wordt er aandacht aan besteed.

Windenergie in Apeldoorn

Om dat er in Apeldoorn ook plannen zijn om deze vorm van duurzame energie toe te gaan passen wordt ook aandacht aan deze tak van energie-opwekking besteed.
Windmolens hebben om die reden de speciale aandacht van de redactie van deze website. U zult dan ook veel nieuws over windmolens vinden.
Ook gaat de aandacht uit naar de invloed van windmolens op ons klimaat. Dus niet alleen ons woon- en leefklimaat in en om Apeldoorn krijgt aandacht maar wat dacht u van toenemende regen en bewolking dankzij de invloed van grote windparken?
Lees in dat verband ons artikel De invloed van windmolens op ons klimaat

Windenergie op zee

Windenergie op zee heeft ook onze speciale aandacht. Hoe bedrijven als aasgieren rond de subsidiepotten vliegen of alle moeite doen om op andere manieren aan geld te komen, waarbij de aandacht vooral uit gaat naar ex-managers van het failliete Econcern en Evelop met hun plannen om enorme windparken op de Noordzee te bouwen en de wijze waarop gepoogd wordt met behulp van derden miljarden binnen te slepen.

Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn, deA

Speciale aandacht gaat ook uit naar de activiteiten van de Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn in oprichting, deA.

Lees alles over deA op http://www.de-a.nl/


Meer Nederlandse bedrijven maken er in Afrika een rommeltje van

Tijdens het onderzoek naar BioShape kwam de redactie van Fibronot.nl in 2009 een ander Nederlands bedrijf in Afrika tegen dat er een rommeltje van maakte. Omdat de nadruk toendertijd op het onderzoek naar BioShape lag is er aan Buchanan Renewable Energy wat minder aandacht besteed.

Het bedrijf, Buchanan Renewable Energy ontdoet Liberia in noodtempo van z’n natuurlijke hulpbronnen.
De laatste maanden doen over Buchanan Renewable Energy nieuwe verhalen de ronde. Tijd voor Fibronot.nl om op onderzoek uit te gaan.

Lees hier alles over Buchanan Renewable Energy.


De Asian Pulp and Paper Company

De afgelopen twee jaar ligt ook het bedrijf Asian Pulp and Paper Company (APP) onder internationaal vuur. Het bedrijf, één van de grootste, zo niet de grootste milieu crimineel in Azië, is op Sumatra en Borneo als een razende Roeland bezig de groene longen van onze wereld, de tropische regenwouden, te kappen. Tot en met 2011 is er al 1,2 miljoen hectare tropisch regenwoud gekapt ten behoeve van de teelt van palmbomen die palmolie moeten leveren.
Maar is dat wel zo duurzaam als je weet dat 1 hectare tropisch regenwoud 8000 ton CO2 vasthoudt en 1 hectare palmbomen maar 70 ton CO2 vasthoudt?

Welke schandalen zich daarbij afspelen leest u hier:

http://www.fibronot.nl/nieuwsartikel267-2011.php : Asia Pulp en Papier in opspraak

en ons Dossier APP op http://www.fibronot.nl/asiapulpandpaper.php“Wij bezitten de aarde niet, we zijn de rentmeester voor onze kinderen. Laten we daar dan ook naar handelen en zuinig zijn op wat we hebben”.

- Wilbert L. Hermans

Hoe wrang klinken deze woorden als we over de avonturen van BioShape in Tanzania lezen……