De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Laatste nieuws 2011

Laatste nieuws 2011

Wind is gratis maar verre van goedkoop

Donderdag 29 december 2011

De opvatting dat windmolens een aantrekkelijke energiebron zijn waarmee Nederland zijn afhankelijkheid van aardolie en aardgas substantieel kan terugschroeven, is één van de kostbare mythes van deze tijd.
De wens van de overheid om over acht jaar 20 procent van ons energieverbruik uit zogenaamde duurzame energie te halen en daarbij vooral op windmolenparken in te zetten is ‘wishfull thinking’.
Lees verder »


Reservering grond voor Fibroned op Ecofactorij loopt ten einde

Donderdag 29 december 2011

De reservering van een stuk grond van ongeveer 5 hectare voor Fibroned op de Ecofactorij loopt ten einde.
Er zijn gegadigden die het door de gemeente Apeldoorn gedurende meer dan 10 jaar gereserveerde stuk grond willen kopen in verband met uitbreiding van de bestaande activiteiten.
Lees verder »


Windparken op CURAÇAO worden vervangen en uitgebreid

Maandag 26 december 2011

De windparken  op Tera Kòrá en Playa Kanoa worden de komende tijd vervangen en uitgebreid. Premier Gerrit Schotte gaf onlangs het startschot voor de werkzaamheden. Als het project volgens planning verloopt, zullen de parken medio volgend jaar gebruiksklaar zijn.
Lees verder »


Verzet tegen windmolenparken groeit

Donderdag 22 december 2011

Drie grote windmolenparken in de Drentse en Groningse Veenkoloniën kunnen niet los van elkaar worden gezien. Dat stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage vandaag naar aanleiding van de plannen voor de bouw van een windmolenpark langs de N33 (Assen-Veendam). De bij wet ingestelde commissie adviseert de overheid over milieu-effectrapportages.
Lees verder »


De dodelijke keerzijde van windenergie

Woensdag 21 december 2011

Met de eerste herfststormen achter de rug weten windmolens nogal wat aandacht te trekken. Beveiligingen die niet werken waardoor de windmolen over z’n toeren gaat, wieken die afbreken, complete masten die omvallen, het kan niet op.
Over het algemeen zijn windmolens veilig. Behalve veel ongemak voor de omgeving van een windmolenpark op land zijn er bij calamiteiten met windmolens nog geen burgerslachtoffers gevallen.
Hoe anders is dat bij de fabricage van één van de belangrijkste onderdelen van de generator, de neodymium magneten die in China worden gemaakt.
In de stad Baotou in Noord China aan de grens met Mongolië, voltrekt zich een humanitaire ramp van ongekende omvang. Met dank aan de windmolens die in Nederland, Engeland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Schotland het groene plaatje moeten inkleuren.
Lees verder »


Plan windmolens nog niet helemaal van tafel

Vrijdag 16 december 2011

De gemeente Apeldoorn bespreekt op korte termijn met energiebedrijf Eneco of er nog een mogelijkheid is aan de rand van de stad windmolens te plaatsen.
Lees verder »


Apeldoornse bedrijven besparen energie

Vrijdag 16 december 2011

Twaalf Apeldoornse bedrijven besparen dit jaar evenveel energie als vijfhonderd huishoudens momenteel gebruiken.
Lees verder »


Raad van State blaast windmolenpark Ecofactorij Apeldoorn af

Donderdag 15 december 2011

De bouw van een windmolenpark bij bedrijventerrein de Ecofactorij is vrijwel zeker van de baan. De Raad van State heeft de bouwvergunning voor vijf 150 meter hoge windturbines op die plek woensdag definitief vernietigd. De Zutphense rechtbank kwam eerder al tot dezelfde conclusie, maar de gemeente Apeldoorn en exploitant Windpark Ecofactorij tekenden hoger beroep aan en legden de kwestie voor aan de Raad van State.
Lees verder »


Toekomst in groen gas?

Woensdag 14 december 2011

Door gebruik van ‘groen gas’ uit biomassa kan Nederland veel sneller omschakelen naar een duurzame energievoorziening. Zonder groen gas wordt het moeilijk de overheidsdoelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 te halen.
Lees verder »


Apeldoorn heeft een slim elektriciteitsnet

Dinsdag 13 december 2011

Tot voor kort ging elektriciteit altijd maar één kant op: van de centrale naar de gebruiker. Maar de laatste jaren komen er steeds meer apparaten op de markt die zelf elektriciteit produceren. De HRe ketel is daar een goed voorbeeld van. In de wijk Woudhuis in Apeldoorn hebben 173 huishoudens nu zo’n ketel.
Lees verder »


Kans op ernstig ongeval windturbine klein

Zaterdag 10 december 2011

Nu de eerste herfststormen achter de rug zijn is het interessant om eens te kijken hoe windmolens zich in het tumult gedragen. Welnu, dat valt alleszins mee.
De kans dat in Nederland gewonden of doden vallen als gevolg van defecten aan windturbines is klein.
Dat blijkt uit informatie uit het Handboek Risicozonering Windturbines.
Lees verder »


Windmolen overleeft storm niet

Zaterdag 10 december 2011

De zware storm die afgelopen donderdag over delen van Noord West Europa trok heeft in Schotland een windmolen in brand doen vliegen.
Windsnelheden tot 200 km/u zorgden voor een spectaculair vuurwerk.
Lees verder »


Biobrandstoffen veroorzaken honger en armoede

Donderdag 8 december 2011

Rijke landen helpen slachtoffers van honger en oorlog in Afrika, maar dezelfde landen veroorzaken met hun energie- en ontwikkelingsagenda juist honger en milieuschade in diezelfde landen. Dat zegt het Amerikaanse Oakland Institute in een gisteren (dinsdag) verschenen rapport.
Lees verder »


Gasproducent EBN op zoek naar voorstanders schaliegas

Woensdag 7 december 2011

Gasproducent EBN, voorheen Energie Beheer Nederland B.V., met als enige aandeelhouder de Nederlandse Staat, heeft het felle verzet tegen boringen naar schaliegas onderschat. Dat zegt de directeur in een interview met het Financieele Dagblad van vandaag.
Lees verder »


Energieproef in Apeldoorn

Woensdag 7 december 2011

De Apeldoornse wijk Kerschoten wordt waarschijnlijk de eerste wijk van Nederland die energieneutraal is. Een consortium van grote bedrijven geeft de voorkeur aan Apeldoorn, boven Breda en Haarlem.
Lees verder »


Rabobank: Dure biomassa remt biovergisting in Nederland

Woensdag 7 december 2011

2010 was voor biogasinstallaties in Nederland een moeilijk jaar.
Een rapport van Rabobank leert dat hoogenergetische biomassa schaars is en bijgevolg een dure grondstof wordt. Daardoor is het rendement in de biogassector gestagneerd ondanks de technische vooruitgang die geboekt werd. Verwacht wordt dat de gemiddelde capaciteit zal toenemen om de kostprijs te verlagen.
Lees verder »


Wijkraad eist inzage in geheime stukken biomassacentrale Breda

Woensdag 7 december 2011

De wijkraad Brabantpark wil inzage in geheime stukken over de vestiging van een biomassacentrale op het Hero-terrein.
De wijkraad doet daarvoor een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.
Lees verder »


Shell boort in China met succes naar schaliegas

Woensdag 7 december 2011

Olie- en gasconcern Shell heeft schaliegas gevonden in China. Dat maakte PetroChina, waarmee Shell samenwerkt, gisteren bekend op basis van de resultaten van proefboringen.
Lees verder »


Voorstel: bouw windmolenpark op Afsluitdijk

Dinsdag 6 december 2011

Voor het opwekken van duurzame energie moet de mogelijkheid worden onderzocht om een windmolenpark op de Afsluitdijk te bouwen.
Lees verder »


Vattenfall koopt grootschalig windproject in de Duitse Noordzee

Vrijdag 2 december 2011

Vattenfall is van plan om een offshore windpark te bouwen voor het eiland Sylt in de Noordzee. Dit toekomstige windpark kan een half miljoen Duitse huishoudens van elektriciteit voorzien. Het project is in eerste instantie voor 576 MW, maar kan verder worden uitgebreid. De bouw staat gepland voor 2014.
Lees verder »


Wordt omstreden windmolenpark Ossendrecht tóch gebouwd?

Donderdag 1 december 2011

Het windmolenpark aan de Kabeljauwdreef in de polders bij Ossendrecht dat oorspronkelijk werd geweigerd, mag nu toch gebouwd worden als het aan de commissie ruimte van de provincie Brabant ligt.
Lees verder »


Zonnepanelen op gebouwen niet rendabel

Dinsdag 29 november 2011

Het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen is nog niet rendabel.
Dit constateert het college van burgemeester en wethouders van Breda in een plan voor CO2-neutrale gebouwen. Hierbij gaat het de gemeente erom ‘in eigen huis’ energiebesparende maatregelen te nemen.
Lees verder »


Bouw bio-energiecentrale “Golden Raand” in Groningen begonnen

Zaterdag 26 november 2011

Op 24 november is de bouw gestart van een bio-energiecentrale van 49,9 MegaWatt. De centrale komt halverwege 2013 in bedrijf en zet dan jaarlijks 300.000 ton snippers van gerecycled afvalhout om in duurzame elektriciteit.
Lees verder »


Reservering grond Fibroned heeft Apeldoorn al bijna € 4 miljoen gekost

Woensdag 23 november 2011

De reservering van de 5 hectare grond op de Ecofactorij in Apeldoorn heeft de gemeente Apeldoorn in de afgelopen 12 jaar al bijna € 4 miljoen gekost.
Bedrijven waar grond voor gereserveerd wordt moeten er echter vanaf begin 2012 rekening mee houden dat zij de kosten van reservering, rente, ed., moeten gaan betalen.
Lees verder »


Apeldoorn: Windmolens creëren eigen weerstand

Woensdag 23 november 2011

De gemeente Apeldoorn staat als vooruitstrevend te boek en wil in 2020 de gebouwde omgeving binnen haar grenzen energieneutraal hebben. Met die voornemens is men voortvarend aan de slag gegaan, maar zonder slag of stoot gaat het niet. Wethouder Olaf Prinsen (D66) licht toe.
Lees verder »


TenneT pleit voor brede discussie voor aansluiting windparken op zee

Zaterdag 19 november 2011

Elektriciteitstransporteur TenneT levert buitengewone inspanningen bij de aansluiting van windparken op zee in Duitsland. De onderneming zorgt hiermee voor een aanzienlijke en zeer belangrijke bijdrage aan de overgang naar een duurzame energievoorziening. TenneT is hiervoor een binnen Europa ongeëvenaarde investering van miljarden euro’s aangegaan.
Lees verder »


Windenergie al jarenlang onrendabel

Vrijdag 18 november 2011

Windenergie is niet rendabel zonder kapitaalinjecties van de overheid. De productie van windenergie is nog altijd verliesgevend.
Dit blijkt uit een analyse die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 17 november 2011 presenteerde.
Lees verder »


Winning van steenkoolgas in de Achterhoek van de baan

Woensdag 16 november 2011

De winning van steenkoolgas in de Achterhoek is van de baan. Het Australische bedrijf Queensland Gas Company heeft aan het ministerie van Economische Zaken laten weten dat het afziet van zijn plannen om het gas te winnen. De provincie Gelderland heeft dit nieuws bevestigd.
Lees verder »


Aardwarmte bevat nog te veel bijvangst

Dinsdag 15 november 2011

Rabobank Projectenfonds en de Rabobanken Westland en Zuid-Holland Midden steken 100.000 euro in een onderzoek om de bijvangsten bij het winnen van aardwarmte onschadelijk te maken.
Lees verder »


Rechtszaak tegen Breustedt Chemie: getuige blijkt verdachte

Dinsdag 15 november 2011

Directrice E.S. van Breustedt Chemie uit Apeldoorn kwam maandag voor een verrassing te staan bij de economische politierechter in Zutphen. De vrouw dacht daar als getuige op te treden, terwijl ze als verdachte was gedagvaard.
Lees verder »


Groen gas uit groenafval

Maandag 14 november 2011

Groenbedrijven en hoveniers kunnen ‘groen gas’ maken uit groenafval. Technisch en financieel is dat goed mogelijk, blijkt uit de haalbaarheidsstudie Green4Fuel van advies- en ingenieursbureau DHV uit Amersfoort.
Lees verder »


Faillissement voor Agrilogica en Mestfeed International in Etten-Leur

Zondag 13 november 2011

De mestafzet- en verwerkingssbedrijven Agrilogica en Mestfeed International in Etten-Leur zijn failliet. Beide bedrijven zijn op 8 november door de rechtbank in Breda op verzoek van eigenaar Cees Oomen failliet verklaard.
Lees verder »


Gevaarlijke stoffen bij Breustedt in beslag genomen

Zaterdag 12 november 2011

De gemeente Apeldoorn heeft vrijdag 11 november 2011 ingegrepen bij chemisch bedrijf Breustedt Chemie aan de Curaçao en de Nagelpoelweg.
Lees verder »


Misstanden bij ‘Nederlands’ biomassa bedrijf in Liberia

Vrijdag 11 november 2011

De Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, SOMO, onthult in een onderzoek de negatieve impact van Buchanan Renewables op de leefomstandigheden van rubberboeren in Liberia. Buchanan Renewables is een bedrijf dat in Liberia houtsnippers produceert uit oude rubberbomen, die gebruikt worden in biomassacentrales.
Lees verder »


Verhagen: bewijs Britse bevingen niet projecteren op schaliegas Brabant

Woensdag 9 november 2011

Minister Verhagen heeft afgelopen vrijdag, 4 november 2011, een 71 pagina’s tellend rapport met een keur aan grafieken, lappen tekst, locatiestudies en foto’s van afgenomen steenmonsters naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees verder »


Daewoo geïnteresseerd in BARD, overweegt overname

Woensdag 9 november 2011

Het Zuid-Koreaanse Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering is een van de potentiële kopers van de in financiële problemen geraakte windmolenbouwer Bard.
Lees verder »


Eneco bouwt windpark in Noordzee

Zaterdag 5 november 2011

Op vrijdag 4 november 2011 heeft het Ministerie van EL&I aan Eneco een beschikking afgegeven over de toekenning van de subsidie uit het restbudget van de SDE ronde 2 voor de ontwikkeling van wind op zee. Dit stelt Eneco in staat om  een nieuw windmolenpark op zee, 23 kilometer uit de kust bij Noordwijk te bouwen.
Lees verder »


Eerst onafhankelijk onderzoek, daarna pas boren naar schaliegas

Vrijdag 4 november 2011

Op aandringen van GroenLinks heeft Minister Verhagen besloten in ieder geval tot najaar 2012 geen toestemming te verlenen voor proefboringen naar schalie- en steenkoolgas. Verhagen wil nu eerst eigen onafhankelijk onderzoek laten doen naar de gevolgen van schaliegasboringen voor mens en milieu. GroenLinks is blij met deze stap in de goede richting.
Lees verder »


Boxtel betreurt term ‘goodwillpremie’ schaliegas

Donderdag 3 november 2011

Het bedrijf dat in Boxtel een proefboring naar schaliegas wilde doen, gaf de gemeente een ‘goodwillpremie’ van 150.000 euro. Juristen onderzoeken wat daarmee moet gebeuren, nu de rechter de vergunning voor een proefboring heeft vernietigd.
Lees verder »


Reclame Code Commissie: reclames APP misleidend

Donderdag 3 november 2011

De reclames van het Indonesische papierbedrijf Asia Pulp en Paper (APP) in de Nederlandse media zijn misleidend, dat zegt de Reclame Code Commissie (RCC) na het ontvangen van tientallen klachten, onder andere van de redactie van deze website.
Dit betekent dat de spotjes en advertenties van APP hier niet meer vertoond zullen worden. Volgens de RCC wekt het bedrijf met zijn reclames de indruk veel bomen te planten, terwijl APP in werkelijkheid meer bos vernietigt dan dat er nieuw bos wordt aangeplant.
Lees verder »


Boxtel bekijkt aanvraag proefboring schaliegas opnieuw

Dinsdag 1 november 2011

De gemeente Boxtel gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over proefboringen naar schaliegas. Dat wil zeggen dat de vergunning die het bedrijf Cuadrilla had ingediend opnieuw moet worden beoordeeld. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad dinsdagavond laten weten tijdens een extra raadsvergadering.
Lees verder »


Fibroned or not? That’s the question

Maandag 31 oktober 2011

Het is alweer bijna 1 jaar geleden dat Fibroned iets van zich liet horen over de plannen met betrekking tot de bouw van de kippenmestverbrander op de Ecofactorij in Apeldoorn.
Het lijkt een gewoonte van Fibroned te worden om aan het begin van het jaar een positief woordje te spreken over de voortgang van Fibroned. Een soort verlate nieuwjaarsboodschap.
Sprak de heer Hermans in januari 2009 en januari 2010 de verlossende woorden dat de bouw nu toch echt zou beginnen, op 22 februari 2011 lazen we opnieuw dat alles op een oor na gevild is.
Maar loopt het allemaal wel zo soepel als de directie ons wil doen geloven?
Lees verder »


Is dit de manier om van windenergie af te komen?

Zaterdag 29 oktober 2011

De Nederlandse overheid wil op land 6000 megaWatt aan windmolens installeren, en later ook nog eens zo’n partij op zee. De bedoeling is daarmee de uitstoot van CO2 omlaag te brengen door besparingen op het brandstofverbruik. We weten dus hoeveel molens er gaan komen, maar vreemd genoeg is het heel moeilijk om een antwoord te krijgen op de vraag: hoeveel CO2-uitstoot er dan uiteindelijk bespaard gaat worden. Dat is bizar: het gaat hier om een peperduur plan, maar een target waarop de plannenmakers kunnen worden afgerekend is er niet.
Lees verder »


De invloed van windmolens op ons klimaat

Vrijdag 29 oktober 2011

Grootschalig gebruik van windenergie kan het klimaat danig in de war schoppen.
De interactie tussen de hogere en lagere luchtlagen, als gevolg van het draaien van de wieken, zorgt ervoor dat een deel van de door windmolens gebruikte windenergie opnieuw wordt aangevuld vanuit de hogere luchtlagen.
Deze interactie heeft een ingrijpende ontregeling van het klimaat tot gevolg.
Met name in landen die aan zee liggen, Nederland, België en Denemarken, kan de neerslaghoeveelheid toenemen. De toenemende neerslag in Nederland wordt nu toegeschreven aan de klimaatsveranderingen en opwarming van de aarde, maar is dat wel zo? De invloed van windmolenparken voor de kust wordt hierbij schromelijk onderschat.
Lees verder »


Minister Verhagen kondigt onderzoek boring schaliegas aan

Donderdag 27 oktober 2011

Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) gaat onafhankelijk onderzoek laten doen naar de mogelijke schadelijke gevolgen van boringen naar schaliegas. Dat zei de bewindsman vandaag tijdens een overleg in de Tweede Kamer.
Lees verder »


Windmolens Ecofactorij opnieuw onder vuur bij Raad van State

Dinsdag 25 oktober 2011

De Raad van State in Den Haag behandelt momenteel twee dossiers over de komst van windmolens op bedrijvenpark Ecofactorij bij Apeldoorn.
Lees verder »


Voorlopig geen proefboring schaliegas Boxtel

Dinsdag 25 oktober 2011

Voorlopig kan in de gemeente Boxtel niet naar schaliegas worden geboord. De bestuursrechter in Den Bosch bepaalde dinsdagmiddag dat de gemeente geen tijdelijke ontheffing had mogen verlenen om proefboringen mogelijk te maken.
Lees verder »

Gemeente Boxtel verrast door uitspraak

De gemeente Boxtel is verrast door de uitspraak van de bestuursrechter dat aan de Keulsebaan voorlopig niet naar schaliegas mag worden geboord. „We vinden dat we een zorgvuldig en zuiver besluit hebben genomen,” aldus een gemeentewoordvoerder. „Dan ga je er niet vanuit dat het besluit geen stand houdt bij de rechter.”

Reactie Quadrilla

Directeur Frank de Boer van Cuadrilla Resources Nederland heeft dinsdag gezegd dat Cuadrilla voorlopig niet met de voorbereidingen voor een proefboring begint. Hij zei dit in reactie op de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch die oordeelde dat Boxtel ten onrechte ontheffing heeft verleend voor de proefboring.


Biomassa in plaats van kolen, 25 procent meer CO2 uitstoot

Zondag 23 oktober 2011

Als de RWE/Essent-centrale in de Eemshaven volledig op biomassa moet draaien komt er ruim 25% meer CO2 vrij dan waneer de centrale alleen op kolen zou draaien. Behalve dat bijstook van biomassa honderden miljoenen meer gaat kosten komen er ook nog miljarden om de hoek kijken om de CO2 af te vangen en op te slaan. Aldus is de uitkomst van een onderzoek door onderzoeksbureau CE Delft.
Waar de rekening uiteindelijk terecht komt is duidelijk: bij de consument. Die kan er naast de lastenverzwaringen best nog een prijsverhoging bij hebben….
Lees verder »


Subsidie voor groen rijden

Woensdag 19 oktober 2011

De provincie Gelderland stelt subsidies beschikbaar voor de aanschaf van elektrische scooters en/of auto’s die rijden op groen gas, bio-ethanol of biodiesel. De subsidie is alleen bestemd voor inwoners van de provincie.
Lees verder »


Solland Solar waarschijnlijk overgenomen

Woensdag 19 oktober 2011

De Nederlandse zonnecelontwikkelaar Solland Solar wordt mogelijk op korte termijn overgenomen.
De voormalige dochter van energiebedrijf Delta praat volgens bestuursvoorzitter Henk Roelofs momenteel met drie partijen die interesse hebben om het bedrijf in te lijven.
Lees verder »


Negentig banen weg bij Solland Solar

Dinsdag 18 oktober 2011

Solland Solar gaat zich volledig richten op Sunweb-zonnepanelen en niet meer op serieproductie van zonnecellen. Door de koerswijziging gaan 90 van de 280 banen verloren.
Lees verder »


Warmtepomp- en aardwarmteproject De Teuge in Zutphen van de baan

Dinsdag 18 oktober 2011

Door de plaatselijke politiek werd het er doorheen gedrukt, maar het warmtepompproject in de ‘duurzame’ Zutphense woonwijk De Teuge stopt ermee. Elk van de 187 woningen in de wijk krijgt binnen een jaar alsnog een eigen gasgestookte CV-ketel of een andere energievoorziening. Dat het warmtepompproject zou floppen was vooraf al voorspeld door meerdere installateurs (o.a in Zutphen) en ook de ervaringen met warmtepompprojecten op andere lokaties wezen dit al uit, maar het onrealistische streven van Zutphen om in 2020 een energieneutrale gemeente te worden maakte de lokale politici ziende blind en horende doof voor de woorden van de experts.
Lees verder »


Waterschap wil uitstel proefboringen naar gas in Oost Gelderland

Donderdag 13 oktober 2011

Proefboringen naar steenkoolgas in Oost-Gelderland moeten voorlopig worden stilgelegd. Dat vraagt waterschap Rijn en IJssel donderdag in een brief aan minister Maxime Verhagen van Economische Zaken.
Lees verder »


De poedelprijs voor de vrede

Donderdag 13 oktober 2011

De Nobelprijs is een jaarlijkse prijs voor wetenschappelijk onderzoekers die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd op het gebied van de natuurkunde, scheikunde en geneeskunde, aan auteurs die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de literatuur en voor personen en organisaties die belangrijk hebben bijgedragen aan bevordering van de vrede. De prijs werd ingesteld in 1895 in het testament van Alfred Nobel.

Alfred Nobel zou zich in zijn graf omdraaien als hij hoorde dat de prijs voor de vrede naar een president is gegaan die leiding geeft aan het meest corrupte politiek en ambtelijk systeem dat er in Afrika bestaat.
Lees verder »

Update zaterdag 15 oktober 2011

Update zondag 16 oktober 2011


VN expert vraagt om richtlijnen om kwetsbare mensen te beschermen tegen landroof

Woensdag 12 oktober 2011

Olivier De Schutter, de speciale VN rapporteur voor het recht op voedsel vraagt op een conferentie op 17 oktober 2011 in Rome om concensus op ‘landbestuur’, nu de commerciële druk om landbouwgrond in bezit te krijgen toeneemt.
Lees verder »


BioShape moet land aan bevolking teruggeven, doorstart lijkt van de baan

Dinsdag 11 oktober 2011

Dorpen waarvan het land op oneigenlijke wijze door bedrijven als BioShape en SUN Biofuels is ontnomen moeten contact opnemen met het ministerie van Land, Huisvesting en Ontwikkeling. Zij krijgen dan hun land terug.
Lees verder »


Windmolens in Drenthe zijn overbodig

Maandag 10 oktober 2011

Het Platform Storm in de Drentse Monden vindt dat windmolens in de provincie totaal overbodig zijn. Volgens het platform zijn ze ineffectief en veel te duur.
Lees verder »


Jatropha als alternatieve brandstof steeds vaker in de ban

Zondag 9 oktober 2011

De regering van de Filippijnen heeft haar programma om jatropha als alternatieve biobrandstof te bevorderen in de ban gedaan.
De minister van Energiezaken, Jose Rena Almendras, heeft dit op woensdag 5 oktober 2011 bekend gemaakt.
Lees verder »


Is boren naar schaliegas nu werkelijk zo gevaarlijk?

Vrijdag 7 oktober 2011

Van de redactie van Fibronot.nl

“Wat de boer niet kent dat eet hij niet” is een bekend Nederlands gezegde.
Hetzelfde zou voor de winning naar schaliegas kunnen gelden.
De angst voor het onbekende, aangewakkerd door een misleidende film Gasland, die de VPRO in september uitzond, doet inwoners van proefgebieden huiveren.

Mogelijke boringen naar schaliegas in Nederland worden teveel geprojecteerd op fouten in de VS. Mensen zijn al gauw geneigd te denken dat dezelfde fouten in Nederland ook gemaakt zullen worden.

Is de angst terecht?
Lees verder »


Frankrijk verbiedt boren naar schaliegas

Donderdag 6 oktober 2011

In Frankrijk is de techniek van fracking recentelijk verboden en de positie van de natuurbeschermingsorganisaties is dat de werkelijke milieueffecten van schaliegas eerst volledig uitgezocht moeten zijn en het betrokken bedrijfsleven hierover volledig openheid moet geven, voordat fracking toegestaan kan worden.
Lees verder »


SUN Biofuels jatropha project in Tanzania opgeschort

Dinsdag 4 oktober 2011

Een ambitieus biodiesel project in het district Kisarawe dreigt te mislukken. SUN Biofuels dat meer dan 8000 hectare grond van districts officials kreeg toegewezen zit diep in de problemen en heeft alle medewerkers naar huis gestuurd om op nader bericht te wachten.
Lees verder »


Windmolens helpen ons niet verder

Dinsdag 4 oktober 2011

Roept Nederland bij toeristen al snel het beeld op van mooie karakteristieke molens in een polderlandschap, in de toekomst zal dat beeld waarschijnlijk verdreven worden door de moderne, grote en minder karakteristieke windturbines.
Lees verder »


Risico’s bij de winning van schaliegas zijn in dichtbevolkt land te groot

Dinsdag 4 oktober 2011

Onconventioneel gas (schaliegas en steenkoolgas) wordt voorgesteld als de gasbonanza die het leegrakende Slochterenveld kan vervangen en ons compleet onafhankelijk kan maken van Rusland en de Arabische landen. Aan de andere kant nemen de protesten tegen deze vorm van gaswinning hand over hand toe: in de VS, waar het voor het eerst op grote schaal is toegepast, in Australië, Frankrijk, Engeland en nu ook in Nederland.
Lees verder »


Nieuwe beelden kap tropisch bos Tanzania door BioShape

Maandag 3 oktober 2011

Er zijn nieuwe luchtopnames opgedoken waarop duidelijk te zien is dat BioShape in Tanzania grote hoeveelheden tropisch bos heeft gekapt om plaats te maken voor plantages.
Lees verder »


Ruim baan voor windmolens

Maandag 3 oktober 2011

In 2020 moet er minimaal 6000 megawatt aan windmolens, zo’n 1500 stuks, op land staan. Dat staat in een overeenkomst van minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) met onder andere de energiesector, die vandaag naar buiten komt.
Lees verder »


Verkoop elektrische auto loopt voor geen meter

Vrijdag 30 september 2011

De staatssubsidies op elektrische auto’s  helpen geen zier. Er werden het afgelopen halfjaar in Nederland welgeteld 269 EV’s, ofwel electrical verhicles, verkocht aan particulieren, ondanks de riante fiscale vrijstelling van maximaal € 4936.
Lees verder »


Milieudefensie waarschuwt tegen biobrandstof van Finse dieselproducent Neste Oil

Maandag 26 september 2011

Het Finse Neste Oil maakte 20 september bekend dat de grootste Europese biodieselfabriek in de Rotterdamse haven in gebruik is genomen. De fabriek in Rotterdam heeft de capaciteit om 800 000 ton biomassa per jaar te verwerken. Ongeveer de helft van de grondstoffen die Neste gebruikt voor de productie van biodiesel, bestaat uit het omstreden palmolie, dat de aanjager is van ontbossing. De Nederlandse palmolie import stijgt aanzienlijk met de komst van deze nieuwe fabriek.
Lees verder »


Personeel Helianthos verliest zaak

Vrijdag 23 september 2011

Het personeel van zonnefoliefabriek Helianthos heeft donderdag een kort geding om sluiting van de fabriek te voorkomen, verloren.
Lees verder »


Groot-Brittannië vindt enorme voorraad schaliegas

Donderdag 22 september 2011

In het Britse Blackpool heeft energiebedrijf Cuadrilla Resources een enorme voorraad schaliegas ontdekt. De vondst kan duizenden banen opleveren en de Britse energiemix op zijn kop zetten. Maar er is ook controverse rond het “fraccen”, de techniek waarmee het gas gewonnen wordt, en de gevolgen daarvan voor milieu en volksgezondheid.
Lees verder »


Rekenfout haalt biobrandstofbeleid EU onderuit

Donderdag 22 september 2011

Een rapport van de wetenschappelijke raad van het Europees Milieuagentschap (EEA) legt een bom onder het overheidsbeleid rond biomassa en biobrandstoffen.
Het document zegt dat de Europese Unie door een rekenfout ervan uitgaat dat bio-energie CO2-neutraal is. Dat is niet het geval, stellen de wetenschappers van European Environment Agency vast: bij de verbranding van biomassa en biobrandstoffen komt er wel degelijk CO2 vrij en die moet meegenomen worden in de berekeningen terwijl dat nu niet gebeurt.
Lees verder »


Oxfam Novib luidt noodklok over race om land

Donderdag 22 september 2011

Oxfam Novib publiceert vandaag het nieuwe rapport Land and Power. Het rapport behandelt de mondiale strijd om vruchtbare landbouwgrond en de groeiende wereldwijde handel hierin. Deze ontwikkeling gaat vaak ten koste van de arme, lokale bevolking die zonder enig overleg hun huizen en broodwinning verliezen – soms met geweld – zonder dat daar enige compensatie tegenover staat.
Lees verder »


Vrees ongelukken bij komst windmolens Ecofactorij

Woensdag 21 september 2011

,,Het is niet de vraag of er vliegongelukken zullen gebeuren, maar wanneer”, zo heeft de raadsman van vliegveld Teuge uitgesproken tegenover de Raad van State.
Lees verder »


Solland Solar: “We maken de mooiste zonnepanelen op de markt”

Dinsdag 20 september 2011

Het Nederlands-Duitse bedrijf Solland Solar staat sinds juli dit jaar op eigen benen. De producent van zonnecellen en zonnemodules  gaat eind 2011 een nieuwe generatie innovatieve modules op de markt zetten genaamd Sunweb. Uiteindelijk wil Solland zich ook richten op geïntegreerde zonne-energie-installaties.
Lees verder »


Forse gasbel onder Twente en Achterhoek

Zaterdag 17 september 2011

Een gasbel in de diepe ondergrond lijkt een geschenk uit de hemel nu de Nederlandse gasvoorraad langzaam maar zeker opraakt. Ook onder Twente en de Achterhoek liggen grote voorraden gas in steenkoollagen. Maar de schade aan milieu, natuur en landschap dreigt bij winning desastreus te worden.
Lees verder »


Rapport Schaliegas in Nederland van Royal Haskoning

Zaterdag 17 september 2011

Risico’s schaliegaswinning ‘verwaarloosbaar’

Ingenieursbureau Royal Haskoning heeft een onderzoeksrapport dat in opdracht van het Engelse parlement is uitgevoerd naar aanleiding van de booractiviteiten in Engeland door Cuadrilla, vertaald naar de Nederlandse context. Het rapport is op 13 september 2011 beschikbaar gekomen.

De conclusie is dat de bestaande Nederlandse regelgeving robuust genoeg is om de negatieve effecten van het winnen van schaliegas op het milieu te voorkomen. Voorwaarde is dat de beschermingsmaatregelen consequent worden opgevolgd.

De kans op verontreiniging van het grondwater is verwaarloosbaar klein.

Download het rapport Schaliegas in Nederland van Royal Haskoning

Lees ook ons Dossier Schaliegas

Lees verder »


Tweede Kamer zet vraagtekens bij proefboring schaliegas

Donderdag 15 september 2011

De meningen over de wenselijkheid van het boren naar schaliegas staan haaks op elkaar. Dat merkten leden van de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over de relatief nieuwe energiebron. Tijdens de bijeenkomst met belanghebbenden en deskundigen probeerden ze meer inzicht te krijgen in de kansen en risico’s. Het aanboren van schaliegas, dat vooral in Noord-Brabant in de bodem zit, is omstreden.
Lees verder »


BARD in de etalage

Woensdag 14 september 2011

De Amerikaanse zakenbank J.P. Morgan is ingehuurd om een koper te zoeken voor Bard , de in financiële problemen geraakte ontwikkelaar en bouwer van windmolenparken. Dat heeft Bard gisteren bekendgemaakt.
Lees verder »


Gasexperts zeggen: laat energiebron niet onbenut wegens misstanden bij winning in de VS

Woensdag 14 september 2011

Nederland moet zich niet laten afschrikken door angstverhalen, maar aansturen op het winnen van schaliegas. Deze vorm van aardgas kan een waardevolle aanvulling zijn op de bestaande gaswinning, zeker nu het Groninger gasveld begint leeg te raken.
Lees verder »


Strijd tegen gasboring Boxtel lijkt gestreden

Maandag 12 september 2011

Terwijl het Brabantse dorp Haaren vorig weekeinde uitliep voor een manifestatie tegen de winning van schaliegas, lijkt het protest in Boxtel tegen een aanstaande proefboring verstomd. De meeste bewoners van de doodlopende weg die uitkomt op de boorlocatie hebben hun protest gestaakt.
Lees verder »


Milieueffecten schaliegaswinning nog onbekend

Zondag 11 september 2011

Om schaliegas uit de diepe steenlagen te krijgen, moeten honderden liters chemicaliën in de grond worden gepompt.
Onduidelijk is nog wat de effecten daarvan zijn als in Brabant geboord gaat worden. Groenlinks wil daarom, dat gestopt wordt met schaliegas zolang de milieueffecten niet zijn onderzocht.
Lees verder »


NUON stopt ontwikkeling zonnecelfolie Helianthos

Donderdag 8 september 2011

Nuon heeft het voornemen om de ontwikkeling van zonnecelfolie Helianthos stop te zetten. Er blijkt geen marktpartij bereid tot een investering van kapitaal en kennis die noodzakelijk is om na de onderzoek- en ontwikkelfase over te gaan naar rendabele productie. Onlangs heeft een laatste mogelijke partner zich teruggetrokken. Zonder een partner is het opstarten van grootschalige productie en een tijdige marktintroductie niet mogelijk. Dit betekent dat de overgang van dit R&D project naar grootschalige productie niet uitgevoerd kan worden. De ontwikkelfabriek die in 2009 in Arnhem werd geopend, zal worden gesloten. Voor de medewerkers zal het sociaal plan in werking worden gesteld.
Lees verder »


Delta sluit hoofdstuk Biovalue door FNV-afspraak

Donderdag 8 september 2011

Het Zeeuwse Delta heeft met de vakbond FNV afspraken gemaakt over een laatste financiële uitkering aan de ex-werknemers van biodieselfabriek Biovalue in de Eemshaven, die Delta na aanhoudende slechte resultaten sloot. Lees verder »


Haaren vreest boringen schaliegas

Maandag 5 september 2011

Inwoners van het Brabantse Haaren maken zich grote zorgen over een voorgenomen proefboring naar schaliegas net buiten hun dorp. Dat bleek afgelopen zaterdagavond tijdens een openbare discussie georganiseerd door de gemeenteraad.
Lees verder »


Moet afvalverwerker HVC Typhoon uit het drijfzand trekken?

Zaterdag 3 september 2011

Het ziet ernaar uit afvalverwerker HVC uit Alkmaar voor Typhoon Capital op zoek moet naar de honderden miljoenen die investeerders moeten ophoesten om de bouw van een windpark 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog te redden. Kennelijk is het Typhoon Capital niet gelukt om geld bij gemeenten weg te halen, waarna HVC het bij zijn aandeelhouders mag proberen.
Honderden miljoenen, die directeur van Lieshout van HVC bij ongeveer 55 gemeenten en 5 waterschappen, de aandeelhouders van HVC, hoopt te vinden.
Maar is die gedachte reëel? Zijn die aandeelhouders bereid om honderden miljoenen gemeenschapsgeld in een volgens velen bodemloze put te gooien?
Lees verder »


Raad van State: bouw afvaloven REC in Harlingen opnieuw toetsen

Vrijdag 2 september 2011

De provincie Friesland heeft volgens de Raad van State verzuimd om de effecten van de Reststoffen Energiecentrale (REC) te toetsen aan de Natuurbeschermingswet.
Lees verder »


Leerlingen Dantumadeel pleiten voor lokale opwekking van biogas

Vrijdag 2 september 2011

In opdracht van de gemeente Dongeradeel hebben leerlingen van het Dockinga College in Dokkum nagedacht over het toekomstperspectief van biogas in de regio.
Lees verder »


Shell krijgt schaliegas-contract Oekraïne

Donderdag 1 september 2011

Shell heeft met de Oekraiense autoriteiten een contract gesloten voor de exploratie van schaliegas. Dat maakte de Oekraïense staatsgasmaatschappij donderdag bekend. De totale waarde van de investeringen kan oplopen tot $ 800 miljoen (ongeveer € 555 miljoen).
Lees verder »


Typhoon op de Noordzee?

Woensdag 31 augustus 2011

De frequente lezers van deze website zullen gemerkt hebben dat de redactie van Fibronot.nl  het bedrijf Typhoon Capital en Typhoon Offshore met argusogen volgt.

Op 15 juni schreef de redactie een artikel getiteld Heeft Typhoon de wind tegen?
In het artikel worden bedenkingen geuit over de manier waarop Typhoon geld bij elkaar probeert te sprokkelen om de bouw van een windmolenpark op de Noordzee door BARD te kunnen financieren.

De acties van Typhoon beginnen onderhand megalomane proporties aan te nemen zoals die ten tijde van Econcern vrijwel dagelijks in de pers verschenen. De toenmalige CEO van Econcern, Ad van Wijk was ook zo’n hoogvlieger die de hele wereld groen wilde schilderen. Geld speelde geen rol voor alle plannen die geopenbaard werden. En juist bij het geld liep het spaak.
Lees verder »


Noordzee moet een groene energiecentrale worden

Woensdag 31 augustus 2011

De Noordzee moet een groene energiecentrale worden. De ligging van het gebied is ideaal, tussen landen die allemaal behoefte hebben aan energie en ook een duurzame energiedoelstelling hebben.

Deze wens spreekt Michael van der Heijden, managing director bij investeringsmaatschappij Typhoon Capital, uit.
Lees verder »


Windpark Noordzee in Nederlandse handen

Woensdag 31 augustus 2011

Een groot nog te bouwen windmolenpark in de Noordzee is volledig in Nederlandse handen gekomen.

Investeringsmaatschappij Typhoon Offshore en het energienutsbedrijf voor gemeenten en waterschappen HVC uit Alkmaar hebben het belang van de Duitse BARD-groep in het park overgenomen.
Lees verder »


NEMA Kenia schorst twee directeuren

Dinsdag 30 augustus 2011

Twee directeuren van de National Environmental Management Authority in Kenia, de NEMA, zijn met onmiddellijke ingang op verplicht verlof gestuurd in afwachting van een strafrechterlijk onderzoek naar corruptie.
Beide directieleden zouden zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en het ontvangen van steekpenningen door de Kenya Jatropha Energy Ltd.
De NEMA is de regeringsinstantie die de door een bedrijf gemaakte Milieu Effect Raportage (MER) beoordeeld en goed- of afkeurt.
Lees verder »


HVC neemt belang in Topell Nederland

Dinsdag 30 augustus 2011

Energie- en afvalnutsbedrijf HVC heeft een minderheidsbelang van 25 procent genomen in Topell Nederland BV, producent van de hoogwaardige en CO2-neutrale brandstof Biocoal. Dit maakten beide partijen bekend.
Lees verder »


Uitstel proefboringen naar schaliegas in Boxtel

Vrijdag 26 augustus 2011

Als er al in Boxtel naar schaliegas geboord mag worden, dan gebeurt dit op zijn vroegst in februari. De boor die het Engelse bedrijf Cuadrilla hierbij wil gebruiken, kan niet eerder naar Nederland komen.
Lees verder »


Asia Pulp en Papier in opspraak

Donderdag 25 augustus 2011

Sinds enkele maanden wordt de TV kijker overspoeld met een commercial van de Asian Pulp and Paper Company. Dit is de grootste producent van papier in Indonesië. Maar waarom moeten we bijna elke avond naar een commercial kijken en horen van de directeur hoe duurzaam zijn bedrijf bezig is?
Wat is hier aan de hand?
Lees verder »


Raad van State haalt streep door kolencentrale Eemshaven

Woensdag 24 augustus 2011

De RWE/Essent-kolencentrale die gepland stond in de Eemshaven komt er niet. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Volgens het rechtscollege is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen voor onder meer de Waddenzee en de Waddeneilanden. Wat de uitspraak precies betekent voor de bouw van de centrale, is nog onduidelijk. Er wordt al 3 jaar aan gebouwd. De centrale moet de grootste van Nederland worden en kost 2,6 miljard euro.
Lees verder »

Update van vrijdag 26 augustus 2011

Update van dinsdag 30 augustus 2011

Update van dinsdag 30 augustus 2011

Update van vrijdag 2 september 2011


Windenergie groeit nog trager dan gedacht

Woensdag 24 augustus 2011

8 MW. Zoveel windvermogen is er in het jaar 2010 netto in Nederland bijgekomen. Dit meldde het Compendium voor de Leefomgeving vrijdag op basis van gegevens van het statistisch bureau CBS. Datzelfde CBS maakte eerder dit jaar nog gewag van een ook al niet bijster grote 30 MW.
Lees verder »


REC in Harlingen krijgt waarschuwingsbrief van provincie

Maandag 22 augustus 2011

De provincie controleert regelmatig de naleving van de wet milieubeheervergunning van de REC. Tijdens één van deze controles bleek dat de REC geen analyserapporten heeft van de afvalstoffen die de REC mag verbranden.
Lees verder »


Grote vlucht energiegewassen Duitsland

Vrijdag 19 augustus 2011

In 2011 is het areaal akkerbouw bestemd voor  energiegewassen of gewassen die gebruikt worden voor industriële toepassingen in Duitsland is met 19% gestegen naar 2.282.500 hectare. Dat meldt Agriholland op basis van een bericht in Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe.
Lees verder »


Ex-medewerkers van BioValue halen en krijgen hun gelijk bij de rechtbank

Donderdag 18 augustus 2011

Zestien ex-medewerkers van BioValue en vakbond FNV Bondgenoten zijn op donderdag 4 augustus 2011 naar de rechter gestapt, omdat Delta afspraken over een sociaal plan na het faillissement van de biodieselfabriek niet zou zijn nagekomen. FNV Bondgenoten en ex-werknemers van Biovalue vorderden veroordeling van Delta NV tot uitvoering van het Sociaal Plan.

De voorzieningenrechter oordeelde vandaag dat FNV c.s. toezeggingen/onderhandelingen met betrekking tot het Sociaal Plan in redelijkheid kon beschouwen als toezeggingen namens Delta NV.
Lees verder »


Tanzaniaans Parlement in verzet  tegen  ‘land grabbing’ in Tanzania

Donderdag 18 augustus 2011

Diverse leden van het Tanzaniaanse Parlement hebben gisteren in het parlement zware kritiek geuit op buitenlandse bedrijven die voor spotprijzen in het bezit zijn gekomen van grote hoeveelheden land om er jatropha op te telen.
Lees verder »


Toenemende kritiek op het Nederlandse bedrijf Buchanan Renewable Energies in Liberia

Zaterdag 13 augustus 2010

Het Nederlandse bedrijf Buchanan Renewable Energies (BRE) in Liberia krijgt met toenemende internationale kritiek te maken over de manier waarop het bedrijf met zijn aandeelhouder Vattenfall, Liberia in hoog tempo van zijn duurzame energiebronnen berooft, waarbij de bevolking in volstrekte armoede achtergelaten wordt.
Lees verder »


Windenergie-ondernemer verslikt zich in zijn windmolens

Vrijdag 12 augustus 2011

Windenergie-ondernemer Nol Knoppers heeft definitief bot gevangen bij de Raad van State in zijn strijd met de gemeente Noordoostpolder over twee windturbines in Tollebeek. Hij zal de turbines moeten afbreken. De Raad van State oordeelt deze woensdag dat de windturbines zonder geldige bouwvergunning zijn opgetrokken en dat de gemeente in haar recht staat om de molens -onder dwangsom- te laten slopen.
Lees verder »


Energiebedrijf komkommerkweker Koekoekspolder failliet

Donderdag 11 augustus 2011

Het dochterbedrijf van komkommerkwekerij Ambo Valentes in de Koekoekspolder is ook failliet verklaard. In dochterbedrijf La Bore Valentes waren de activiteiten rond onroerend goed en de distributie van energie van het glastuinbouwbedrijf ondergebracht.
Lees verder »


Grensruzie met Duitsers over windmolenpark

Donderdag 11 augustus 2011

Nederland en Duitsland hebben al bijna een jaar ruzie over een windmolenpark dat de Duitsers ten noorden van Schiermonnikoog willen bouwen.
Lees verder »


Ombudsman: Rijk geeft te eenzijdig positief beeld over windmolens

Dinsdag 9 augustus 2011

De website windenergie.nl van Agentschap NL geeft volgens de Nationale Ombudsman een te eenzijdig beeld van windmolens. Door kritische rapporten niet op de website te plaatsen gedraagt het ministerie van Economische Zaken zich in strijd met het verbod van vooringenomenheid. Agentschap NL heeft de rapporten inmiddels op haar website gezet.
Lees verder »


SDE+: Half miljard euro om elektriciteit duurzaam op te wekken

Dinsdag 9 augustus 2011

In totaal wordt er vanuit de duurzame energiebranche voor bijna een half miljard (498 miljoen euro) aan gelden gevraagd. Zes aanvragen voor biomassa allesvergisting (145 miljoen euro) en tien aanvragen voor windenergie op land (136 miljoen) willen het grootste stukje van de taart. In totaal zijn er 711 aanvragen ingediend op het gebied van hernieuwbare elektriciteit.
Lees verder »


RvS schorst plan gasopslag Bergermeer

Maandag 8 augustus 2011

De Raad van State (RvS) heeft het plan voor de ondergrondse gasopslag in Bergermeer maandag voorlopig geschorst. Er is volgens de Raad nader onderzoek nodig.
Lees verder »


Na BioShape opnieuw Nederlands bedrijf in Afrika in opspraak

Maandag 8 augustus 2011

Na BioShape is er opnieuw een Nederlands bedrijf in Afrika in opspraak.
Het bedrijf Buchanan Renewables dat in Amsterdam gevestigd is en ingeschreven staat bij de Nederlandse Kamer van Koophandel rooft in recordtempo Liberia leeg van z’n natuurlijke hulpbronnen.
Uit Liberia komen de laatste weken aanhoudende klachten over het optreden van Buchanan Renewables. Tijd voor Fibronot.nl om er wat uitgebreider aandacht aan te besteden.
Lees verder »


Vattenfall (NUON) deelneming Buchanan Renewables beschuldigd van illegale houtkap in Liberia

Zaterdag 6 augustus 2011

Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Buchanan Renewables B.V. maakt  in Liberia houtpellets van oude rubberbomen. Eén van de grootaandeelhouders is Vattenfall, dat een aandeel van 20% in Buchanan Renewables Fuel Ltd. heeft en daar € 20 miljoen voor betaalde.
Lees verder »


BioValue: Delta schiep verkeerde verwachtingen

Donderdag 4 augustus 2011

Delta moet gemaakte afspraken nakomen. Dat vindt advocaat Paul Bosch, die namens ex-werknemers van het Groninge BioValue sprak in een kortgeding tegen energiebedrijf Delta.
Lees verder »


BioShape in Tanzania, een tragische mislukking

Donderdag 4 augustus 2011

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is nu onderdeel van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het ministerie heeft vanaf 1993 een Technology Assesment (TA-)programma. Met als doel het verhelderen van maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en die van belang zijn voor het beleidsterrein van het ministerie.
Lees verder »


VS: Schaliegas bedreigt Rusland als energiemacht

Zaterdag 30 juli 2011

Het commercieel gebruik van schaliegas tast de positie van Rusland als gasleverancier. Dit zegt het Baker Institute van de Amerikaanse Rice University. De universiteit deed onderzoek naar alle facetten rondom schaliegas in opdracht van het Amerikaanse Ministerie van Energie.
Lees verder »


Biogasbranche komt niet van de grond

Vrijdag 29 juli 2011

De ontwikkeling van een economisch gezonde Nederlandse biogassector komt niet van de grond. Sterker nog, van de 100 boeren met een vergister draait de helft al twee jaar met verlies terwijl dat vorig jaar al driekwart was, zo blijkt uit cijfers die de Rabobank recent bekend maakte.
Lees verder »


Biogas via Beltrum de Achterhoek in

Vrijdag 29 juli 2011

Groot Zevert stapt over naar co-vergisting waardoor biogas wordt gewonnen. Dat betekent dat aan het mestvergistingsproces restproducten als mais, gerst of aardappelen worden toegevoegd. De silo’s worden gebouwd op het bedrijfsterrein aan de Deventer Kunstweg, de voormalige locatie van afvalstort ‘t Bellegoor. Nu Groot Zevert zijn plannen kan doorzetten, moet worden nagedacht over transport van het biogas naar afnemers.
Lees verder »


Proefboring aardwarmte IJsselmuiden is succes

Vrijdag 29 juli 2011

Een proefboring naar aardwarmte in IJsselmuiden is succesvol verlopen. Eind van dit jaar moet 17 hectare aan tuinbouwkassen voorzien worden van warmte uit de bodem.
Lees verder »


Hout: grondstof versus brandstof

Donderdag 28 juli 2011

Stichting Kringloop Hout waarschuwt dat houten pallets en verpakkingen niet te snel moet worden ingezet richting energiesector. Eerst moeten hoogwaardiger hergebruiktoepassingen worden ingezet. Eenmaal in de energieketen is hout niet meer terug te winnen.
Lees verder »


Nieuwe houtsnippercentrale Delfzijl gaat stroom leveren voor 120.000 huishoudens

Donderdag 28 juli 2011

De nieuw te bouwen energiecentrale van BioEnergieCentrale Delfzijl heeft een vermogen van 49 Megawatt en gaat stroom leveren aan 120.000 huishoudens.
Lees verder »


Waste4Energy doet aangifte tegen de RC & Curator van Biovalue

Woensdag 27 juli 2011

Persbericht Waste4Energy VOF

Het Amsterdamse bedrijf Waste4Energy VOF heeft aangifte gedaan bij het fraudemeldpunt tegen de Rechter-commissaris en de curator die de faillissementen van Biovalue in Eemshaven behandelen.
Lees verder »


Tweede faillissementsverslag inzake BioShape Powerplants verschenen

Zaterdag 23 juli 2011

Eveneens op vrijdag verscheen het tweede faillissementsverslag van het failliete BioShape Powerplants B.V.
BioShape Powerplants was eigenaar van 10 papieren energiemaatschappijtjes waarvan de curator er 9 heeft verkocht.
Lees verder »


Derde faillissementsverslag inzake BioShape verschenen

Vrijdag 22 juli 2011

Vandaag is het derde faillissementsverslag inzake de failliete BioShape Holding verschenen.

Voor wie van complottheoriën, dwangsommen, verbeurdverklaringen, gerommel in Tanzania, afhakende en niet betalende financiers houdt is dit derde faillissementsverslag een must read.
Lees verder »


Veiligheid drinkwater niet zeker bij boren naar schaliegas

Vrijdag 22 juli 2011

Vewin, de overkoepelende organisatie van drinkwaterbedrijven in Nederland, vindt dat er alleen proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden als uit onderzoek blijkt dat het grondwater geen gevaar loopt. ‘Daarover hebben we nu onvoldoende informatie’, zegt woordvoerder Cees Verkerk van Vewin.
Lees verder »


Grootste biomassavergister van het Noorden

Vrijdag 22 juli 2011

Suiker Unie wordt de grootste producent van groen gas in Noord-Nederland. De suikerleverancier begint over twee maanden met de bouw van een enorme biomassavergister naast de suikerfabriek in Hoogkerk.
Lees verder »


Definitief twee windmolens langs A1 bij Deventer

Vrijdag 22 juli 2011

Er komen twee windturbines langs snelweg A1 bij Deventer. Woensdagavond ging een meerderheid van de gemeenteraad akkoord met het plaatsen van twee windturbines van 130 meter hoog aan de rand van de stad. Het college van B en W stelde voor om drie windmolens te plaatsen, maar na aanhoudende protesten vanuit Het Bramelt besloot een meerderheid van de raad om de oostelijke molen nabij deze woonwijk uit het plan te schrappen.
Lees verder »


Dure covergistingsproducten doen biogas-installatie de das om

Vrijdag 22 juli 2011

Halambco BV, exploitant van een vergistinginstallatie in Oosterbierum, is op 14 juli failliet verklaard door de rechtbank in Leeuwarden. De biogasinstallatie van Halambco verwerkte het afval van de aardappelfabriek van Lamb Weston Meijer in Oosterbierum tot biogas. Halambco was een joint venture van glastuinbouwbedrijf Hartman uit Sexbierum en de duurzame projectontwikkelaar Econvert uit Drachten.
Lees verder »


Curator van Biovalue mag blijven

Woensdag 20 juli 2011

Curator Harm Jan Meijer mag blijven werken aan de doorstart van de failliete biodieselfabriek Biovalue in de Eemshaven. Dit heeft de rechtbank in Groningen bepaald.
Lees verder »


Consument denkt groen te tanken maar komt bedrogen uit

Woensdag 20 juli 2011

Automobilisten helpen ongewild en onbewust mee aan vernietiging van oerbossen door het tanken van zogenaamde biobrandstoffen. Dit blijkt uit een recente publicatie van Greenpeace. Een studie naar de brandstof bij tankstations in negen Europese landen toont aan dat de bijgemengde biobrandstoffen in veel gevallen gemaakt zijn van palmolie, soja en raapzaad.

Onderzoek in opdracht van de Europese Unie laat zien dat deze biobrandstoffen bijdragen aan directe en indirecte ontbossing en daardoor juist schadelijker zijn voor het klimaat dan fossiele brandstoffen.
Lees verder »


Windmolens moeten bos financieren

Dinsdag 19 juli 2011

Staatsbosbeheer gaat bij nieuwe bossen ook windmolenparken aanleggen. Met de opbrengst van de windenergie moet het onderhoud van het bos worden betaald.
Lees verder »


Diederik Samsom komt op voor aardwarmtezaak Pijnacker

Dinsdag 19 juli 2011

De aardwarmtecentrale van tuinderij Ammerlaan in Pijnacker is zoals bekend stilgelegd. Afgelopen jaar werd de installatie groots geopend, maar onlangs is duidelijk geworden dat er sprake is van een zogenoemde bijvangst.
Lees verder »


Doorrekening van ‘slimme energiemeter’ kost elk Vlaams gezin 20 jaar lang 40 euro

Vrijdag 15 juli 2011

Als de kosten voor de invoering van de zogenaamde slimme energiemeter worden doorgerekend aan de gebruikers, zal elk Vlaams gezin daar jaarlijks ruim 40 euro extra voor betalen, en dat twintig jaar lang. Dat berekende handelsingenieur Vincent Domen (Universiteit Antwerpen) in zijn scriptie.
Lees verder »


Klant draait op voor nieuwe slimme gas- en elektriciteitmeter

Vrijdag 15 juli 2011

De grootschalige invoering van de slimme gas- en elektriciteitmeter kost consumenten, zonder dat zij dat weten, miljoenen. Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen gaat het zelfs om honderden miljoenen euro’s.
Lees verder »


Gelderland past bibob toe bij aanvraag subsidies

Vrijdag 15 juli 2011

De provincie Gelderland gaat als eerste provincie subsidieaanvragen voortaan screenen op integriteitsrisico’s in het kader van de Wet Bibob.
Lees verder »


Kopzorgen aardwarmteproject IJsselmuiden

Woensdag 13 juli 2011

Het boren naar aardwarmte in de Koekoekspolder gaat gewoon door, maar het faillissement van een van de drie afnemers – komkommerkweker Ambo Valentes – zorgt wel voor de nodige kopzorgen. “De drie hadden hun nek uitgestoken door garant te staan voor afname.”
Lees verder »


Waste4Energy VOF dient aanklacht in tegen Curator in het faillissement van Biovalue

Maandag 11 juli 2011

Persbericht Waste4Energy VOF

Waste4Energy heeft bij de behandelend Rechter-commissaris diverse klachten ingediend tegen de curator in het faillissement van Delta Biovalue BV, Delta Biovalue Nederland BV, en Delta Biopat BV.
Lees verder »


Delta verkoopt verlieslatende zonneceldochter Solland Solar

Zondag 10 juli 2011

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta verkoopt dochteronderneming Solland Solar aan de huidige directie van de zonnecelfabrikant. Dat maakten de bedrijven afgelopen vrijdag bekend. Welk bedrag met de verkoop gemoeid is, maakten de bedrijven niet bekend.
Lees verder »


Kunstmest uit afvalwater

Vrijdag 8 juli 2011

Waterschap Veluwe gaat 11 miljoen euro investeren in twee nieuwe technieken bij rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Stadhoudersmolenweg in Apeldoorn.
Lees verder »


Mogelijk nieuwe Biodieselfabriek in Eemshaven

Donderdag 7 juli 2011

Persbericht Waste4Energy

Mocht een doorstart van Delta Biovalue BV door Waste4Energy VOF definitief niet doorgaan, dan zal Waste4Energy VOF samen met haar Maleisische financiële partner – een grote internationale handelsonderneming met een eigen bank – haar plannen voor een nieuwe fabriek verder gaan concretiseren en uitwerken.
Lees verder »


Merendeel ex-medewerkers Biovalue kiest voor doorstart met Waste4Energy VOF

Dinsdag 5 juli 2011

Persbericht Waste4Energy

Ondanks dat Waste4Energy VOF constant wordt gedwarsboomd om een  directe doorstart met Biovalue te maken, heeft ruim 2/3 van de medewerkers het vertrouwen uitgesproken voor een doorstart door Waste4Energy VOF.
Lees verder »


Bijna besluit over ‘groen gas hub’

Maandag 4 juli 2011

Aanstaande vrijdag, 8 juli, wordt de knoop doorgehakt: kan er wel of niet een ‘groen gas hub’ voor biogas komen in de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer?
Lees verder »


Grootste zonnepanelendak van Berlijn

Donderdag 30 juni 2011

Vandaag opent op Nederlands initiatief het grootste zonnepanelendak in Berlijn, op het dak van het grootste Duitse verhuisbedrijf Zapf. Het idee voor het enorme solarproject komt van First Green Capital, een nieuwe joint venture tussen energieleverancier Greenchoice, financieel consultant Zanders, Eurosol en drie Duitse ondernemers.
Lees verder »


deA kan al stroom leveren

Woensdag 29 juni 2011

Het duurzaam energiebedrijf deA in Apeldoorn is startklaar om groene stroom te gaan leveren aan leden en klanten.
Lees verder »


Verhagen zet in op elektrische auto

Woensdag 29 juni 2011

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken wil dat er veel meer elektrische auto’s op de Nederlandse weg gaan rijden. Als het aan de bewindsman ligt, is in 2025 een op de tien auto’s voorzien van een elektromotor.
Lees verder »


Trekt Delta na BioValue ook de stekker uit Solland Solar?

Zaterdag 25 juni 2011

De duurzame experimenten van Delta, Nuon, Essent en Eneco hebben de afgelopen twee jaar niets anders opgeleverd dan vele honderden miljoenen Euro’s verlies voor de vier grootste Nederlandse energiebedrijven.
Eneco ligt nog vers in het geheugen nadat het bedrijf zich in 2009 schielijk uit BioShape terugtrok vanwege aanhoudend gerommel rondom BioShape in Tanzania.
Essent sloot de biomassacentrale in Cuijk, Delta trok eind vorig jaar plotseling de stekker uit BioValue en Nuon ligt al een tijd overhoop met het bezit van Helianthos, een maker van zonnefolie.
Als oorzaak van de problemen in de sector wordt gezegd dat allerlei subsidies beëindigd zijn. Als dat inderdaad zo is dan zou men haast geneigd zijn te denken dat de energiebedrijven slechts uit waren op de volle subsidiepotten en dat het woord duurzaam voor hen slechts een loze kreet is.
Lees verder »


Nederland, van gasrotonde tot biohub

Vrijdag 24 juni 2011

Nederland heeft gezien de huidige infrastructuur, de gunstige ligging en hoogwaardige kennis, de ambitie om voor Noordwest-Europa een belangrijk logistiek knooppunt te worden en blijven voor de opslag en het transport van deze gasstromen uit de verschillende aanvoerrichtingen.
Lees verder »


Proefboren schaliegas op Veluwe uitstellen

Donderdag 23 juni 2011

De Gelderse Milieufederatie heeft 22 gemeenten op de Veluwe (waaronder Apeldoorn, Epe en Brummen) en in de Achterhoek  een brief gestuurd met een oproep bij het Rijk aan te dringen op een voorlopig verbod op proefboringen naar  steenkool- of schaliegas.
Lees verder »


Mogelijk krijgt heel Drenthe windenergie

Woensdag 22 juni 2011

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) begint een onderzoek naar de effecten van een mogelijk windmolenpark in de Drentse gemeente Borger-Odoorn. Het park moet een vermogen krijgen tussen de 300 en 450 Megawatt. Hiermee kunnen alle inwoners van Drenthe van elektriciteit worden voorzien.
Lees verder »


Voorlopig geen proefboringen naar schaliegas in Brabant

Woensdag 22 juni 2011

De komende maanden vinden er in Brabant geen proefboringen naar schaliegas plaats. Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft dit besloten.
Lees verder »


Vliegen op frituurvet

Woensdag 22 juni 2011

Als eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld opent KLM in september een lijndienst op frituurvet. De toestellen vliegen op afgedankte olie uit restaurants en friteuses tussen Amsterdam en Parijs.
Lees verder »


Windenergie op zee zal Belgische consument 14 miljard euro extra kosten

Dinsdag 21 juni 2011

De Vlaamse oppositiepartij LDD heeft nagerekend hoeveel geld de overheid wil (laten) besteden aan de nieuwe duurzame energie. Over enkele maanden wordt de zevende concessie voor een windmolenpark in de Noordzee toegewezen. Voor LDD is het duidelijk waarom drie kandidaten zo ijverig de buit binnen willen halen.
Lees verder »


VS bouwen ‘s werelds grootste zonnecentrale

Dinsdag 21 juni 2011

LOS ANGELES – In de Amerikaanse staat Californië is de eerste spade de grond ingegaan voor ‘s werelds grootste energiecentrale op zonne-energie. de installatie moet evenveel stroom opleveren als een kerncentrale.
Lees verder »


VS behoudt subsidies voor bio-ethanolproductie uit maïs

Dinsdag 21 juni 2011

De Verenigde Staten handhaaft de subsidie op de productie van bio-ethanol uit maïs. De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel om de subsidies te schrappen, weggestemd. De overheid geeft 45 dollarcent per liter subsidie op de productie van bio-ethanol uit maïs.
Lees verder »


Mestvergistinginstallaties ingezet om afval om te katten

Dinsdag 21 juni 2011

Staatssecretaris Joop Atsma (CDA, Infrastructuur en Milieu) gaat extra toezicht houden op de stoffen die in mestvergistinginstallaties worden verwerkt. Uit onderzoek van het ministerie is namelijk gebleken dat er het nodige schort aan deze controle.
Lees verder »


Minder kernenergie, meer windmolens goed voor werkgelegenheid in Nederland

Zaterdag 18 juni 2011

De Eemshaven regio is blij met het Duitse halt tegen kernenergie. Hierdoor is de aandacht voor duurzame energie gegroeid. De aandacht gaat niet alleen uit naar projecten in Duitsland, maar ook projecten in de buurlanden, met name Nederland.
Zo heeft Duitsland grote interesse in het bedienen van de bouw van windparken vanuit de Eemshaven.
Lees verder »


Kadaster en Ecofys helpen bij energiebesparing in wijken

Vrijdag 17 juni 2011

Apeldoorn – Het Kadaster gaat samen met Ecofys gemeenten helpen met het besparen van energie in woonwijken.
Lees verder »


Ondernemers met aardwarmte in de put

Vrijdag 17 juni 2011

De aardwarmteprojecten bij potplantenkwekerij Ammerlaan en tomatenkwekerij Duijvestijn mogen pas weer in gebruik worden genomen als de ‘wellhead’, een soort afsluiter, is aangepast. Dat stelt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Ook moet er speciale gas- en oliescheidingsapparatuur worden ontwikkeld en aangeschaft. Bovendien zullen de vervuilde bronnen moeten worden schoongemaakt. Dit  alles brengt enorme kosten met zich mee.
Lees verder »


Nederland loopt met CO2-vulpunt voorop

Vrijdag 17 juni 2011

In Apeldoorn werd gisteren het eerste onbemande CO2-vulstation van Nederland geopend en zeven andere locaties volgen op afzienbare tijd. De vraag is slechts hoe snel ‘de wereld’ aanhaakt.
Lees verder »


Persbericht Waste4Energy

Mega opdracht voor Waste4Energy

Vrijdag 17 juni 2011

Amsterdam – Na ruim een halfjaar onderhandelen is het Waste4Energy VOF gelukt om een megaopdracht voor een periode van 3 jaar binnen te halen, waardoor een doorstart van Biovalue direct gerealiseerd kan worden.
Lees verder »


Realisatie windparken op zee kan en moet goedkoper

Donderdag 16 juni 2011

De ontwikkeling en realisatie van windparken op zee kan en moet veel goedkoper. De overheid moet duidelijke randvoorwaarden scheppen en beter samenwerken met het bedrijfsleven om Nederland een thuishaven te maken voor een florerend offshore windsector. Dat stellen Nederlandse bedrijven uit de offshore windsector in een oproep die vanavond aan het Ministerie van EL&I wordt aangeboden.
Lees verder »


Heeft Typhoon de wind tegen?

Woensdag 15 juni 2011

Met veel tamtam werd vorig jaar november het partnerschap tussen Bard en Typhoon Capital aangekondigd.
Bard gaat twee windmolenparken ten noorden van de Waddeneilanden bouwen en heeft daar naar schatting twee tot twee en een half miljard Euro financiering voor nodig. Typhoon is daarbij aangetrokken om die € 2,5 miljard te vinden.
Maar loopt het allemaal wel zo lekker? Gezien de ontwikkelingen lijkt de financiering maar moeilijk op gang te komen.
Lees verder »


Ferm-O-Feed: mogelijk geen herbouw

Dinsdag 14 juni 2011

Het is onduidelijk of het door brand verwoeste Ferm-O-Feed in Zeeland herbouwd kan worden. De mestverwerker kampt naar eigen zeggen met ellenlange procedures voor een mogelijke doorstart. Dat meldt het Brabants Dagblad zaterdag.
Lees verder »


Regering bezorgt Nederland slechtste vestigingsklimaat voor windenergie

Zondag 12 juni 2011

De energie- en offshorebedrijven geven het Nederlandse vestigingsklimaat voor offshore wind het laagste cijfer van alle landen in Noordwest-Europa, ondanks dat ons land een uitstekende uitgangspositie kent.
Lees verder »


Verhagen: “duurzame energie moet betaalbaar blijven”

Zaterdag 11 juni 2011

Minister Maxime Verhagen (EL&I) wil in het energiebeleid vasthouden aan de milieudoelen van het kabinet en de Europese Unie, maar streeft wel naar ,,zo laag mogelijke kosten voor consument en bedrijven.”
Lees verder »


Apeldoorn optie voor opslag radioactief afval

Donderdag 9 juni 2011

Apeldoorn is een van de gemeenten die in aanmerking komen voor de ondergrondse opslag van radioactief afval, als minister Verhagen plannen hiertoe doorzet.
Lees verder »


Proefboringen schaliegas gaan door

Woensdag 8 juni 2011

Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) ziet vooralsnog geen reden om een proefboring naar schaliegas in Noord-Brabant tegen te houden. Voor eventueel definitieve boringen, moet opnieuw toestemming worden verleend.
Lees verder »


AKZO vecht tegen windmolens

Dinsdag 7 juni 2011

Het chemiebedrijf AkzoNobel in Delfzijl heeft bij de Raad van State met succes een  verzoek gedaan voor het treffen van een voorlopige voorziening tegen de bouw van twintig windturbines.
De windmolens van Millenergy moeten op de Schermdijk en de Pier van Oterdum komen. Volgens Akzo is het risico te groot. De molens zouden te dicht bij het Chemiepark komen te staan.
Lees hier verder


Persbericht: Wethouder Prinsen aspirant-lid van deA

Dinsdag 7 juni 2011

Wethouder Olaf Prinsen heeft zich ingeschreven als 285ste aspirant-lid van deA. deA is een energiecoöperatie in oprichting en wil duurzame energie in Apeldoorn produceren en leveren aan inwoners van Apeldoorn. De inschrijving vond plaats op het stadhuis, in aanwezigheid van twee kernteamleden van deA, Michael Boddeke uit Apeldoorn en Hanneke Stegeman uit Oosterhuizen.
Lees hier verder


Duitsland straks propvol windmolens?

Maandag 6 juni 2011

Duitsland wil over elf jaar de laatste kerncentrale sluiten. Als de grootste economie van Europa het wegvallen van kernstroom wil compenseren met duurzame alternatieven, moet Duitsland pakweg het equivalent van Nederland overzetten op ecostroom.
Lees hier verder


Wind – en zonne-energie nog niet rendabel

Maandag 6 juni 2011

Er moet jaarlijks 200 miljoen euro worden vrijgemaakt voor de ontwikkeling van duurzame energietoepassingen. Dit adviseert het Topteam Energie aan minister Verhagen van Economische Zaken.
Lees hier verder


SDE+ open vanaf 1 juli

Maandag 6 juni 2011

Een ondernemer die energie produceert en daarbij het milieu niet of nauwelijks belast, kan vanaf 1 juli 2011 in aanmerking komen voor subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+).
Lees hier verder


Drie windmolens erbij in Nieuwleusen?

Zondag 5 juni 2011

Burgemeester en wethouders gaan maandag 6 juni in de raadsvergadering opperen om toch drie extra windmolens in Nieuwleusen te plaatsen. Die turbines komen dan bij de vier windmolens waarover al besloten is om ze te plaatsen, naast de spoorlijn tussen de Koedijk en het Westeinde.
Lees hier verder


De routekaart naar een energieneutraal Apeldoorn in 2020

Zondag 5  juni 2011

De gemeente Apeldoorn hanteert al vele jaren lang een routekaart naar een energieneutrale gemeente in 2020.
De redactie van Fibronot.nl heeft daar vaak problemen mee gehad in die zin dat de doelstelling van de gemeente Apeldoorn om in 2020 net zoveel energie op te wekken als de gehele gemeente gebruikt, niet realistisch is. Het is financieel gezien namelijk volstrekt onhaalbaar.
Lees hier verder


Wellicht nieuwe regels winning aardwarmte

Vrijdag 3 juni 2011

De vondst van olie en gas bij het oppompen van aardwarmte maakt het wellicht noodzakelijk om regels aan te passen. Dit heeft Jan de Jong, inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gezegd.
Lees hier verder


Stroomtekort dreigt in Duitsland

Vrijdag 3 juni 2011

Duitsland stevent af op een enorm elektriciteitstekort, dat stelt het Financieel Dagblad. Het besluit om alle kerncentrales te sluiten heeft grote gevolgen. Alternatieven zijn voorlopig niet voorhanden en kosten veel geld om te ontwikkelen.
Lees hier verder


Verhagen vreest hogere stroomprijs

Donderdag 2 juni 2011

Minister Maxime Verhagen (CDA) van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vreest dat de stroom in Nederland duurder wordt als gevolg van de sluiting van de kerncentrales in Duitsland.
Lees hier verder


Stijgende lijn voor bio-energie in Nederland

Woensdag 1 juni 2011

Hernieuwbare energie is verder in opmars, dat concludeert het Agentschap NL  in het ‘statusdocument Bio-energie 2010’. 75 procent van de hernieuwbare energie is afkomstig van biomassa. Vorig jaar kwamen twintig bio-energie installaties erbij in Nederland. In totaal is in 2010 met bio-energie 68 PJ geproduceerd.
Lees hier verder


De gemeente Hoogeveen besteedt werkzaamheden uit

Dinsdag 31 mei 2011

De gemeente Hoogeveen heeft een oud industriegebied, de Wieken, dat opgeknapt moet worden.
Omdat opknappen goedkoper is dan nieuwbouw is Hoogeveen enkele jaren geleden een revitaliseringsprogramma voor dit industriegebied begonnen.
Voor de fase 2 van het programma huurt Hoogeveen projectmedewerkers in ten behoeve van de revitalisering van het bedrijventerrein De Wieken.
Behalve een projectmedewerker civiel en een toezichthouder is er ook een medewerker klimaatbeheer aangetrokken, Bleucourt, eigendom van de heer Wilbert Hermans, ex CEO van Fibroned en de BioShape Holding B.V..
Lees hier verder


Kippenmestverwerker Ferm-O-Feed en de wet

Maandag 30 mei 2011

De brand die de kippenmestverwerker Ferm-O-Feed afgelopen vrijdagnacht vrijwel volledig verwoestte was geen op zichzelf staand feit.
Bij branden in 1999 en 2006 werd het bedrijf ook gedeeltelijk verwoest.
Behalve deze branden trekken meerdere recente gebeurtenissen rondom Ferm-O-Feed de aandacht.
Lees hier verder


Aardwarmte lijkt leuk, maar de problemen nemen toe

Maandag 30 mei 2011

Eind vorige week is de aardwarmte-installatie bij tomatenkwekerij Duijvestijn in Pijacker tijdelijk uitgeschakeld vanwege de aanwezigheid van aardgas in het water, nadat enkele weken eerder bij buurman Ammerlaan aardolie in het opgepompte water zat. De productie uit beide putten bij Duijvenstijn voldoen aan de verwachting maar de totale opbrengst van het systeem blijft echter achter omdat het terug injecteren van het water moeizaam verloopt. Dit is daarmee ook direct de beperking van het totale systeem.
Lees hier verder


Tennet voelt zich plotsklaps politieagent in Duitse stroommarkt

Maandag 30 mei 2011

Netbeheerder Tennet heeft in Duitsland plotseling een heel andere rol gekregen in de stroommarkt. Van hoogspanningsnetbeheerder die hoofdzakelijk moest monitoren, is Tennet nu genoodzaakt om op “dagelijkse basis aan het interveniëren” te slaan. Dat zei hoofd public affairs van Tennet Duitsland Christian Schneller afgelopen donderdag tijdens de European Energy Days van Montel, die in Berlijn gehouden werd. Tennet lijkt wel een “politieagent”, stelt Schneller.
Lees hier verder


Steenlagen Limburgse bodem maken bouw pompaccumulatiecentrale mogelijk

Zondag 29 mei 2011

De onvermijdelijke opmars van windenergie vestigt ook de aandacht op de problemen die deze flexibele vorm van elektriciteitsopwekking veroorzaakt op het stroomnet. De onvoorspelbaarheid van windrichting en -kracht en de decentrale ligging van windmolens zijn volstrekt tegenstrijdig aan de uitgangspunten, waarmee ooit de Europese hoogspanningsnetten werden ontworpen.
Dit heeft al enkele malen geleid tot blackouts, die grote delen van Europa troffen.
Lees hier verder


Groenlinks: bouw kolencentrales ontmoedigen

Zaterdag 28 mei 2011

Het Europese Hof heeft besloten dat de milieuvergunningen voor kolencentrales in strijd zijn met EU-regelgeving maar het is het aan de Nederlandse politiek om die regelgeving in nationale wetgeving om te zetten. De Nederlandse rechter mag de vergunningen niet vernietigen. Wel benadrukt het Europese Hof dat Nederland de Europese luchtkwaliteitsnormen moet halen. GroenLinks komt daarom opnieuw met het initiatiefwetsvoorstel kolen.
Lees hier verder


Grote brand verwoest mestverwerkingsbedrijf Ferm O Feed in Zeeland

Zaterdag 28 mei 2011

Bij het bedrijf Ferm-O-Feed in het Noord-Brabantse plaatsje Zeeland is in de nacht van vrijdag op zaterdag om half twee een grote brand uitgebroken. Het bedrijf aan De Peel is onderdeel van de Den Ouden Groep en verwerkt kippenmest tot organische meststoffen.
Lees hier verder


TNO: “Grootschalige winning schaliegas pas over 5 jaar aan de orde”

Vrijdag 27 mei 2011

Afgelopen woensdag, 25 mei, werden inwoners van Boxtel ingelicht over de plannen om in hun gemeente een eerste proefboring naar schaliegas te doen.
Het grootschalig winnen van schaliegas is nog niet aan de orde en wordt pas over 5 tot jaar 10 jaar verwacht. Dit blijkt uit een eerste verkennend onderzoek van TNO.
Lees hier verder


Alleen met duurzame biobrandstof bijmengen

Vrijdag 27 mei 2011

Voortaan mogen alleen nog duurzaam geproduceerde biobrandstoffen worden gebruikt voor de verplichte bijmenging in brandstof voor vervoersdoeleinden. Voor 2011 is die verplichte bijmenging 4,25%; dit percentage wordt de komende jaren langzaam opgevoerd.
Lees hier verder


Milieuclubs teruggefloten in strijd tegen kolencentrales

Donderdag 26 mei 2011

Een groep milieuorganisaties heeft een harde nederlaag geleden in haar strijd tegen de bouw van drie kolencentrales in Nederland.
Lees hier verder


Verbruik elektriciteit gelijk, duurzaam wint terrein

Donderdag 26 mei 2011

Het elektriciteitsverbruik in Nederland is in april 2011 wederom gelijk gebleven aan de voorgaande vier maanden. Dit blijkt uit de verbruikscijfers die TenneT maandelijks publiceert.
Lees hier verder


Electrawinds Italië opent solarpark in Toscane

Donderdag 26 mei 2011

PONTEDERA – ITALIE – Het groenestroombedrijf Electrawinds opende op vrijdag 20 mei 2011 haar eerste solarpark buiten België. Het gaat om een project in de Italiaanse stad Pontedera waarbij een open parkeerterrein overdekt is met 1416 zonnepanelen. Voor Electrawinds is dit de tweede realisatie in Pontedera. In september 2008 opende de Belgische hernieuwbare energieproducent er al een windpark van 4 turbines.
Lees hier verder


Gemeente Boxtel wil nader onderzoek naar proefboring schaliegas

Donderdag 26 mei 2011

De gemeente Boxtel, die al een bouwvergunning heeft gegeven voor een proefboring naar schaliegas op gemeentegrond, wil nog een onafhankelijk onderzoek naar de risico’s.
Lees hier verder


Advocatenkantoor Blenheim sleept directie CIG Biodiesel voor de rechter

Woensdag 25 mei 2011

Advocaten van het Amsterdamse advocatenkantoor Blenheim hebben het Openbaar ministerie gevraagd een strafzaak tegen vader en zoon Breur, de hoofdpersonen in de CIG Biodieselaffaire, te beginnen.
Lees hier verder


Roland Berger: kies voor groen gas en niet voor bioethanol

Woensdag 25 mei 2011

Eén van de grootste en betere adviesbureaus, Roland Berger Strategy Consultants, heeft geadviseerd dat we in Nederland beter op groen gas kunnen gaan rijden dan op het omstreden bio-ethanol.
Lees hier verder


Meer restproducten toegelaten bij co-mestvergisting in Nederland

Dinsdag 24 mei 2011

Zo’n 100 boeren in ons land hebben op dit ogenblik een co-mestvergister, d.w.z. dat zij hun mengmest, samen met andere producten, vergisten om er biogas, elektriciteit en warmte uit te halen.
Lees hier verder


Verzet tegen BioShape groeit in Tanzania

Zaterdag 21 mei 2011

Een groep van 18 studenten die op de Universiteit van Dar es Salaam in Tanzania studeren  is een actie begonnen tegen de landroof (land grabbing) door BioShape.
Lees hier verder


Groen gas niet altijd duurzaam

Zaterdag 21 mei 2011

Groen gas, gemaakt uit biomassa, is niet per definitie ‘groen’. Dat concludeert de organisatie Natuur & Milieu in het rapport ‘Heldergroen gas’ dat onlangs verscheen.
Lees hier verder


Bouw windmolenpark Ecofactorij op losse schroeven

Vrijdag 20 mei 2011

Het is onduidelijk of Apeldoorn nog werk gaat maken van de komst van windmolens aan de oostkant van Apeldoorn.
Lees hier verder


Olie in aardwarmteput kost veel geld

Vrijdag 20 mei 2011

Vijf weken ligt de aardwarmteput bij de Gebroeders Ammerlaan inmiddels stil door het aantreffen van olie in het opgepompte water. Verwarming van de kassen, het zwembad, de sporthal, het fitnesscentrum en het scholencomplex gebeurt nu weer met aardgas. Ammerlaan zoekt naar een technische oplossing.
Lees hier verder


Provincie Friesland zette krant onder druk inzake Omrin

Vrijdag 20 mei 2011

De provincie Friesland heeft ten onrechte de Harlinger Courant onder druk gezet om een rectificatie van een artikel gedaan te krijgen. Dat heeft de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) donderdag gezegd.
Lees hier verder


Britten maken Brabantse geesten rijp voor schaliegas

Donderdag 19 mei 2011

Het Britse bedrijf Cuadrilla, dat in Brabant wil gaan boren naar schaliegas, heeft communicatiebureau Van Luyken in de arm genomen om ‘de juiste informatie’ te verspreiden. Volgens adviseur Hans Weijel van Van Luyken hebben tegenstanders van de boringen, waaronder Brabant Water en Provinciale Staten, een informatieachterstand en wordt er veel foute informatie verspreid.
Lees hier verder


Is Nederland klaar voor een nieuwe hype?

Donderdag 19 mei 2011

Nadat we in Nederland jaren lang door bedrijven als BioShape en Fibroned voor de gek zijn gehouden hoe we het energieprobleem, als dat er al was, op moesten lossen, worden we langzaam warm gemaakt voor de volgende hype, geothermische energie.
Lees hier verder


De gifbelt die Harlingen heet

Woensdag 18 mei 2011

Wie vroeger naar Harlingen ging deed dat met maar één doel voor ogen, een vaart met de veerpont naar één van de Waddeneilanden, Terschelling of Vlieland.
Tegenwoordig is het is drukker  in de haven.
Lees hier verder


Veel mis met verbrandingsoven Harlingen

Woensdag 18 mei 2011

Er is veel mis met de nieuwe verbrandingsoven Omrin in Harlingen. Apparatuur om de uitstoot van schadelijke stoffen te meten is niet op orde, waardoor in de opstartfase mogelijk hoge concentraties dioxine en koolwaterstoffen zijn vrijgekomen.
Dat meldde het tv-programma Nieuwsuur dinsdag op basis van een evaluatie van meetgegevens door het onderzoeksbureau MOB in Nijmegen.
Lees hier verder


Komen de vijf windmolens nu wel of niet op de Ecofactorij?

Dinsdag 17 mei 2011

De Provincie Gelderland heeft op 8 april 2011 een brief naar minister Verhagen van E, L en I gestuurd waarin de Provincie aandacht vraagt voor de problematiek met vastgelopen projecten op het gebied van zonne-  wind- en biogasprojecten in de Provincie Gelderland.
Lees hier verder


Maak eigen energie belastingvrij

Maandag 16 mei 2011

Als het aan de PvdA ligt, komt er een einde aan belasting op zelf opgewekte zonne-energie.
Lees hier verder


Windmolens ontsieren het landschap

Maandag 16 mei 2011

De vier grote windmolens in de polder bij Sint-Maartensdijk zijn zelfs vanaf Schouwen-Duiveland te zien. Volgens veel mensen ontsieren de windmolens het landschap.
Lees hier verder


Toch akkoord over biogas

Maandag 16 mei 2011

Op bedrijventerrein Hofskamp-Oost in Varsseveld wordt de komende jaren een biogasinstallatie gevestigd. De provincie Gelderland heeft hierover een akkoord bereikt met de gemeente Oude IJsselstreek.
Lees hier verder


Windenergie gaat verloren door krapte op het hoogspanningsnet

Maandag 16 mei 2011

Het Financieele Dagblad schrijft vandaag dat er veel windenergie verloren gaat door krapte op het hoogspanningsnet. FD journalist en energiedeskundige Gijs den Brinker schrijft dat de Nederlandse netbeheerder Tennet dit jaar al zeven keer stroom die afkomstig is van windmolens op zee heeft moeten afkoppelen omdat het hoogspanningsnet de toevoer van zoveel windenergie niet aan kon.
Lees hier verder


Broeikasgasemissie bij de teelt van jatropha

Maandag 16 mei 2011

Twee recente onafhankelijke van elkaar gehouden studies aan enkele gezaghebbende Amerikaanse universiteiten hebben aangetoond dat wanneer jatropha wordt gekweekt op land waar bos is gekapt, de CO2 uitstoot meer bedraagt dan wanneer jatropha op kale grond waar nooit bos heeft gestaan, gekweekt wordt.
Lees hier verder


Biokolenproducent Topell Energy wint WNF-Cleantech Star

Vrijdag 13 mei 2011

De WNF-Cleantech Star Award 2011 is toegekend aan Topell Energy. Het bedrijf zet biomassa uit reststromen, zoals snoeihout, om in een hoogwaardige brandstofkorrel die probleemloos gebruikt kan worden als vervanger van steenkool in energiecentrales.
Lees hier verder


Wordt Harlingen het tweede Seveso¹?

Vrijdag 13 mei 2011

Wie in Harlingen de naam Omrin uitspreekt krijgt letterlijk een vieze smaak in de mond.
De afvaloven in Harlingen blijft gewoon open. De provincie ziet geen aanleiding om eigenaar Omrin te dwingen de oven uit te schakelen.
De Harlingse wethouder De Boer heeft er bij de provincie op aangedrongen actie te ondernemen tegen Omrin, dit naar aanleiding van een aantal incidenten de laatste tijd.
Lees hier verder


Windparken op zee binnen 15 jaar rendabel

Donderdag 12 mei 2011

Windparken op zee worden binnen 10 tot 15 jaar rendabel. Dit blijkt donderdag uit een rondgang langs onder andere internationale overheidsinstanties van advies- en accountancybureau PwC.
Lees hier verder


Zonder MER geen milieuvergunning voor biogasinstallatie in Heerenveen

Donderdag 12 mei 2011

De gemeente Heerenveen heeft ten onrechte een milieuvergunning voor de bouw van een mestvergistingsinstallatie verleend.
De Raad van State vernietigde gisteren, 11 mei, de verleende milieuvergunning.
Lees hier verder


PS Brabant ongerust om gasboringen

Woensdag 11 mei 2011

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten in Brabant heeft ernstige bedenkingen bij proefboringen naar schaliegas in de provincie.
Lees hier verder


Groen gas is hot in Wijster

Woensdag 11 mei 2011

Groen gas is niet alleen bij Attero een hot item. Ook ondernemers, boeren en de overheid tonen interesse. Dat bleek op woensdagavond 26 april.
Lees hier verder


Drie Nederlandse energieprojecten in de race voor Europese subsidie

Woensdag 11 mei 2011

Drie energieprojecten zijn door minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) voor subsidie voorgedragen bij de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie. De Commissie neemt in 2012 een besluit over de toekenning van de subsidies.
Lees hier verder


Polderwijk in Zeewolde wint internationale prijs voor duurzaamheid

Dinsdag 10 mei 2011

De Polderwijk in Zeewolde heeft de Award of Excellence als volledig duurzame nieuwbouwwijk ontvangen. De prijs werd uitgereikt in Parijs tijdens het congres van de Europese organisatie Euroheat & Power. Het is de eerste keer dat een Nederlands project tot winnaar is verkozen in de categorie nieuwbouw.
Lees hier verder


Eneco overweegt houtverbrandings biomassa centrale in Nederland te bouwen

Maandag 9 mei 2011

Eneco onderzoekt de mogelijkheden voor een houtverbrandings biomassa centrale in Nederland omdat het uit kostenoogpunt concurrerender is dan andere vormen van duurzame energie.
Lees hier verder


Elektrische vuilniswagens in steeds meer grote binnensteden ingezet

Maandag 9 mei 2011

Afvalverwerker Van Gansewinkel maakt steeds meer gebruik van elektrische voertuigen. Vanaf deze maand worden er in diverse steden elektrische vuilniswagens ingezet, die naar aanleiding van een succesvolle proef in Rotterdam.
Lees hier verder


Nederland verliest terrein schone technologie

Zaterdag 7 mei 2011

Nederland raakt verder achterop in de schone technologiesector. Bekleedde Nederland in 2009 wereldwijd nog de zeventiende plaats, vorig jaar is het gedaald naar de achttiende plaats, gerekend naar relatieve omzet en investeringen.
Lees hier verder


Uw portemonnee wil zonne-energie

Donderdag 5 mei 2011

Zonne-energie, dat is toch iets voor hardcore eco-hobbyisten? Voor mensen die bereid zijn ingewikkelde subsidieaanvragen in te vullen, in de hoop het tijdens een hittegolf in juli eens een dagje zonder grijze stroom te doen? Voor iedereen die dit nog steeds denkt, is er nieuws.
Lees hier verder


Green deal installateur Unica: 300 tot 500 MW duurzame energie

Donderdag 5 mei 2011

Installateur Unica wil de komende 3 jaar echt ‘het verschil’ maken met duurzame lokale energie. Het bedrijf wil met een groot aantal lokale duurzame energiebedrijven een Green Deal met Minister Verhagen.
Lees hier verder


Elektrische auto loont niet

Donderdag 5 mei 2011

Bijna niemand heeft er baat bij om zijn gewone auto in te ruilen voor een elektrisch exemplaar. Voor 95 procent van de automobilisten is de actieradius van elektrische auto’s te beperkt.
Lees hier verder


Experts in Tanzania waarschuwen tegen commerciële jatropha investeringen

Dinsdag 3 mei 2011

Deskundigen in Tanzania waarschuwen dat jatropha geen voedingsgewassen mag vervangen en in plaats daarvan alleen geteeld mag worden door kleine boeren als afscheiding van hun landjes.
Dit zei de directeur van Pamoja Inc. in Dar es Salaam vorige week. Jatropha als bron van energie is door de internationale gemeenschap slecht ontvangen en heeft in de media een slechte reputatie opgelopen als gevolg van het feit dat grootschalige commerciële investeerders als BioShape boeren van hun land hebben verdreven om plaats te maken voor de teelt van jatropha als bron voor het maken van biobrandstof.
Lees hier verder


Waste4Energy op zoek naar olie

Maandag 2 mei 2011

Sinds enkele weken is Waste4Energy op zoek naar katoenzaadolie.
Waste4Energy is het bedrijf dat graag een bod over heeft voor het failliete biodiesel bedrijf BioValue.
Lees hier verder


Miljoenenorders HoSt in Letland

Vrijdag 29 april 2011

HoSt uit Enschede, bouwer van biogasinstallaties, heeft donderdagmiddag in Letland een nieuw contract getekend ter waarde van 2,2 miljoen euro. Dit werd bekendgemaakt bij de opening van een grote vergistingsinstallatie bij de Letse plaats Dobele.
Lees hier verder


Besprekingen doorstart BioValue tijdelijk afgebroken

Vrijdag 28 april 2011

Curator Harm Jan Meijer heeft de besprekingen met een buitenlandse overnamekandidaat voor BioValue in de Eemshaven vorige week zonder resultaat afgebroken.
Lees hier verder


Energiecoöperatie deA en de kippenmestverbrander

Donderdag 28 april 2011

De Stichting ter bevordering van duurzame energie van, voor en door Apeldoorners, deA, is op 11 november 2010 opgericht. Van de stichting maken diverse werkgroepen deel uit.
Naast de werkgroepen Communicatie, Zonnepanelen en Financieel, maakt de werkgroep Biomassa onderdeel uit van deA.
Lees hier verder


Minder hernieuwbare energie gebruikt

Woensdag 27 april 2011Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik daalde van 4,2 procent in 2009 naar 3,8 procent in 2010. Dit komt enerzijds doordat het totale verbruik van energie is gestegen en anderzijds door de afname van het verbruik van biobrandstoffen voor het wegverkeer.
Lees hier verder

Nederlander bouwt grootste windpark van Afrika

Vrijdag 22 april 2010

Hoewel Afrika zijn elektriciteit nog steeds voor het grootste deel opwekt uit fossiele brandstoffen zoals steenkool, lopen steeds meer overheden in met name het oosten van het continent warm voor duurzame energiebronnen.
Lees hier verder


Besluit over biogas Salland in de zomer

Donderdag 21 april 2011

Op 1 juli wordt de knoop doorgehakt: kan er in de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer een netwerk komen waarin op grote schaal biogas oftewel ‘groen gas’ wordt geproduceerd?
Lees hier verder


Brabant Water vreest proefboring aardgas

Woensdag 20 april 2011

Drinkwaterbedrijf Brabant Water zal zich verzetten tegen mogelijke proefboringen naar schaliegas als er niet meer duidelijkheid komt over de gevolgen voor het drinkwater. Dat liet de directeur van het waterbedrijf, Guiljo van Nuland, weten.
Lees hier verder


Geschil over windmolens op Noordzee

Maandag 18 april 2011

Verschillende energiebedrijven dreigen hun vergunning voor windmolenparken op de Noordzee te verliezen door een geschil met de scheepvaart en visserij.
Vandaag treffen de twistende belanghebbenden elkaar voor een gesprek achter gesloten deuren.
Lees hier verder


Bredenoord bouwt eerste biogasinstallatie Turkije

Maandag 18 april 2011

De Turkse zuivelfabrikant Sütaş neemt dinsdag 19 april de eerste biogasinstallatie van Turkije gebaseerd op mestvergisting officieel in gebruik. De locatie Karacebey gaat daarmee over op groene stroom. Het Apeldoornse Bredenoord leverde de biogas warmte kracht koppeling (WKK) installatie voor dit project.
Lees hier verder


Biomassa vergisters op bedrijventerrein  zuidkant A1 Apeldoorn?

Zaterdag 16 april 2011

De kans op een regionaal bedrijventerrein aan de zuidkant van de A1 bij Apeldoorn wordt steeds kleiner.
De gemeente Apeldoorn stelt dat dat nog wel het streven is, maar houdt tegelijk vanaf nu alle mogelijkheden open voor de invulling van de grond.
Lees hier verder

“Stop met financiële ondersteuning biomassa-meestook in kolencentrales”

Vrijdag 15 april 2011

Als Nederlands werk wil maken met het ontwikkelen van de biobased economy, dan moet het ophouden met het financieel stimuleren van het verstoken van biomassa in kolencentrales. Dat zegt Frits de Groot van VNO-NCW, die namens de werkgeversorganisatie in de SER-commissie zat die vorig jaar het advies schreef Meer chemie tussen groei en groen.
Lees hier verder


De duurzame energiecoöperatie Apeldoorn in oprichting

Donderdag 14 april 2011

Alhoewel de redactie van Fibronot.nl het niet altijd eens was met de zienswijze van ex wethouder Boddeke van Milieu in Apeldoorn over zijn ideeën een kippenmestverbrander op de Ecofactorij te bouwen, ondersteunt de redactie het initiatief van de heer Boddeke van harte om een lokaal energiebedrijf op te richten.
Deze coöperatie is een eerste aanzet daartoe.

Een coöperatie zonder leden stelt niets voor.
Vóór 6 juni 2011 moeten er minstens 600 leden zijn. Op dit moment zijn het er 129.

De redactie van Fibronot.nl roept dan ook de bewoners van Apeldoorn die achter het idee staan, op, om zich aan te melden.
Om de daad bij het woord te voeren heeft een redacteur van Fibronot.nl zich vandaag als aspirant lid van de energiecoöperatie aangemeld
Dat kan op de website http://www.de-a.nl

Voor alle duidelijkheid, de redactie van Fibronot.nl noch deze website hebben belangen bij de coöperatie.
We ondersteunen dit initiatief van harte en brengen het graag onder de aandacht van de lezers.


Energieplan levert deA Mooiste idee award op

Donderdag 14 april 2011

De Apeldoornse energiecoöperatie deA moet nog beginnen, maar heeft haar eerste prijs al binnen. Woensdag ontving bestuursvoorzitter Michael Boddeke in Amsterdam de P-Nuts Award voor het mooiste energie-idee uit handen van de jury, die werd voorgezeten door Herman en Herma Wijffels.
Lees hier verder


Amerikaans landbouwministerie promoot E85-brandstof

Donderdag 14 april 2011

De Amerikaanse bio-ethanolindustrie heeft een nieuwe partner gevonden in het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA). Minister van Landbouw Tom Vilsack kondigde aan dat pomphouders ondersteund worden indien zij E85-pompen plaatsen zodat automobilisten kunnen kiezen voor brandstof met een hoger gehalte (tot 85%) bio-ethanol. Dit past in het plan om de afhankelijkheid van buitelandse olie te verminderen.
Lees hier verder


Essent heeft vergunning voor opschroeven biomassa in Amercentrale naar 50%

Dinsdag 12 april 2011

Essent gaat de duurzame energieproductie op de Amercentrale opschroeven. Het percentage biomassa meestook van de unit Amer 9 wordt verhoogd van 35% naar 50%. Op deze manier vervangt Essent op steeds grotere schaal steenkool door biomassa voor het maken van duurzame energie.
Lees hier verder


Biomassa-erf Putten van de baan

Dinsdag 12 april 2011

Putten ziet af van een verdere ontwikkeling van een biomassa-erf. Een amendement hiervoor is donderdagavond 7 april in de gemeenteraad van Putten met unanieme stem aangenomen.
Lees hier verder


SGP vraagt provincie terughoudendheid bij windmolenpark

Maandag 11 april 2011

Het SGP-statenlid Eppie Klein vraagt de provincie Gelderland om terughoudendheid waar het gaat om het oprichten van het Windturbinepark Hattemerbroek.
Lees hier verder


Tachtig keer toets BIBOB

Maandag 11 april 2011

De gemeente Apeldoorn wil de toepassing van de wet BIBOB uitbreiden naar delen van de omgevingsvergunning en growshops. Daardoor kunnen nog meer risicovolle branches getoetst worden.
Lees hier verder


Opening eerste agrarische Groen Gas-installatie

Zondag 10 april 2011

De groen gas-installatie van Bouwhuis Biovergisting BV in Witteveen is op woensdag 7 april officieel in gebruik genomen door gedeputeerde Rein Munniksma en wethouder Jannes Pit van de gemeente Midden-Drenthe.
Lees hier verder


Nog geen koper voor BioValue

Zaterdag 9 april 2011

Biovalue-curator Harm Jan Meijer gaat niet eindeloos zitten wachten op de partij uit het Midden-Oosten die bereid is een doorstart met de biodieselfabriek in de Eemshaven te maken.
Lees hier verder


Energieraad: EU-doel duurzame energie technisch niet te behalen

Vrijdag 8 april 2011

Het Europese duurzame energie doel voor 2020 is voor Nederland onhaalbaar. Dat doel van 14% vertaalt zich in een duurzaam elektriciteitsaandeel van 37% (nu is dat 9%). Daarvoor is 40 miljard euro tot 2020 nodig. Het is “niet voorstelbaar” dat dit investeringstempo, van dus 4,5 miljard euro per jaar voor alleen al duurzame elektriciteit, technisch te realiseren is.
Lees hier verder


De jatropha bubbel staat op barsten

Donderdag 7 april 2011

Niet alleen in Tanzania is de overheid en de bevolking voor de gek gehouden met de sprookjes over de mogelijkheden die jatropha voor hen zou bieden. Ook in Ghana is de ellende groot.
In Ghana hebben ontwikkelingsorganisaties gemeld dat de teelt van jatropha boeren en hun gezinnen van het land hebben verjaagd.
Daarbij zijn waardevolle voedselbronnen zoals shea noten (een soort amandel) en dawadawa bomen gekapt om plaats te maken voor jatropha plantages.
Lees hier verder


Waste4Energy vof nog steeds klaar voor een doorstart Biovalue

Donderdag 7 april 2011

Persbericht Waste4Energy – Waste4Energy vof is nog steeds bereid om een snelle doorstart van Biovalue te realiseren. Alles is gereed voor een directe doorstart.
Lees hier verder


IEA pleit voor meer groei groene stroom

Woensdag 6 april 2011

De groeiende honger naar fossiele brandstoffen om energie op te wekken overschaduwt de vooruitgang die wordt geboekt bij het opwekken van alternatieve energie.
Lees hier verder


Eneco bouwt twee windparken

Woensdag 6 april 2011

Energiebedrijf  Eneco bouwt in Tilburg en Middelharnis twee windparken. Beide parken krijgen een totale capaciteit van 10 MW en zullen samen genoeg stroom leveren voor 14.500 huishoudens.
Lees hier verder


Man overlijdt na val in biomassa vergistingssilo

Maandag 4 april 2011

Bij een landbouwbedrijf in Luttelgeest (Noordoostpolder) is maandagochtend een man om het leven gekomen nadat hij in een vergistingssilo viel.
Lees hier verder


TIC moet BioShape verbieden

Maandag 4 april 2011

De TIC, het Tanzanian Investment Centre, moet de werkzaamheden van BioShape in Tanzania beëindigen.
Lees hier verder


Biobrandstof investeringen in Tanzania

Zaterdag 2 april 2011

Een uitgebreid onderzoek naar de handel en wandel van drie biobrandstof bedrijven in Tanzania, Sun BioFuels, SEKAB en BioShape.

Dorpsbewoners werden door de autoriteiten tot het laatste moment buiten cruciale beslissingen gehouden. In plaats van de normale dorpsvergaderingen werden in ingelaste spoedvergaderingen de dorpsbewoners bedreigd door de districts politici en onder druk gezet om akkoord te gaan met het afstaan van hun village land aan buitenlandse biobrandstof bedrijven zoals BioShape uit Nederland en SEKAB uit Zweden.
Lees hier verder


Fabriek ‘biokolen’ van Stramproy ligt stil

Zaterdag 2 april 2011

De productiefabriek voor getorrificeerde biomassapellets van Stramproy in Steenwijk is voor onbepaalde tijd stilgelegd op last van de gemeente. Stramproy heeft onvoldoende aangetoond dat er bij de productie van de zogenoemde ‘schone kolen’ geen regels voor maximale emissie worden geschonden.
Lees hier verder


Subsidie voor windpark naar Eneco en Nuon

Donderdag 31 maart 2011

Het nog resterende subsidiebedrag voor windparken op de Nederlandse zee, 900 miljoen euro, gaat zo goed als zeker naar een samenwerking van Eneco en Nuon. Dat heeft minister Verhagen (CDA) van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) woensdagmorgen gezegd in de Tweede Kamer, zo meldt het Financieele Dagblad.
Lees hier verder


Shell gaat schade door biobrandstof gratis verzekeren

Woensdag 30 maart 2011

In Duitsland gaat brandstoffenproducent Shell een gratis verzekering aanbieden die automobilisten moet dekken wanneer de motor van hun wagen schade oploopt na het tanken van biobrandstof E10.
Lees hier verder


BARD op het randje

Woensdag 30 maart 2011

De Duitse windmolenbouwer BARD die vorig jaar in Nederland een miljardensubsidie in de wacht sleepte voor twee grote windparken, heeft zware tegenwind. Het bedrijf staat te koop nadat de huisbankier onlangs meer dan € 400 miljoen moest afboeken op een krediet voor een Duits windpark.
Lees hier verder


Doorstart activiteiten BioShape in Tanzania aanstaande?

Dinsdag 29 maart 2011

Sinds 17 maart 2011 is de BioShape Holding B.V. geen eigenaar meer van Fuel 4 Energy, de holding voor BioShape Tanzania Ltd.
Fuel 4 Energy is voor € 50.000 verkocht aan de hoogste bieder.
Lees hier verder


Te weinig geinformeerd over windmolens Deventer

Maandag 28 maart 2011

Omwonenden van het gebied bij Deventer, waar drie windmolens moeten komen, zijn amper of zelfs helemaal niet geïnformeerd over de plannen. Dat bleek vorige week woensdagavond tijdens de raadsvergadering waar de plannen zijn besproken.
Lees hier verder


Groen licht bestuursrechter negen windparken op zee

Maandag 28 maart 2011

De Bestuursrechter Rotterdam heeft de vergunning van negen windparken op zee in stand gehouden. Een snelle doorstart van wind op zee wordt daarmee mogelijk. Aldus constateert de Nederlandse Wind Energie Associatie, NWEA verheugd in een persbericht.
Lees hier verder


Rechtbank schort veiling BioShape goederen op

Zondag 27 maart 2011

Een geplande veiling van BioShape goederen in Kilwa dit weekend is afgelast. De afdeling Arbeid van de rechtbank in het District Lindi schortte de veiling die bedoeld was om met de opbrengst de achterstallige salarissen van 94 BioShape werknemers te betalen, op.
In een alles of niets poging de zaak te traineren schreef de heer Cor Vaes enkele weken geleden aan de directeur van het veilinghuis een e-mail met daarin de belofte om binnen enkele weken de achterstallige salarissen te betalen.
Lees hier verder


Voedselschaarste leidt tot mondiale landhonger

Zaterdag 26 maart 2011

De grote vraag naar voedsel, palmolie en biodiesel leidt tot een stijgende vraag naar landbouwgrond in ontwikkelingslanden. Veel aandacht krijgen de grote megadeals tussen regeringen, maar we moeten niet vergeten dat de meeste aankopen klein zijn en op lokaal niveau de bestaanszekerheid van de bevolking kunnen ondermijnen, waarschuwen verschillende wetenschappers.
Lees hier verder


‘Doe geen zaken met Finse biobrandstofproducent Neste Oil’

Zaterdag 26 maart 2011

Greenpeace roept op geen zaken te doen met de Finse biobrandstoffengigant Neste Oil. ‘De biobrandstoffen van Neste Oil leiden tot grootschalige kap van het tropisch regenwoud.’
Lees hier verder


Gemeenten tegen winning schaliegas

Zaterdag 26 maart 2011

Na Boxtel zouden er ook in Helvoirt proefboringen naar schaliegas moeten komen. Grote voorraad in de Brabantse bodem ontketent goudkoortssymptomen… Overheid drukt zin door.
Lees hier verder


Essent dreigt te stoppen met groene stroom

Vrijdag 25 maart 2011

Essent dreigt volgend jaar met de productie van groene stroom uit biomassa te stoppen, omdat de subsidieregeling dan afloopt.
Lees hier verder


Verplichte groene stroom kost gezin 1.000 euro extra

Vrijdag 25 maart 2011

De verplichte levering van (Nederlandse) groene stroom door elektriciteitsbedrijven zou een huishouden op termijn jaarlijks rond 1.000 euro kunnen gaan kosten. Dat geld zou paradoxaal genoeg vooral naar kolencentrales toe vloeien. Aldus meldt de Volkskrant.
Lees hier verder


‘Zijn alle andere energiebronnen dan zo veilig?’

Vrijdag 25 maart 2011

Vanwege de tegenwind die kernenergie nu ondergaat, heeft Newsweek incidenten rond andere energiebronnen op een rij gezet.
Lees hier verder


Shell zet in op schaliegas in China

Vrijdag 25 maart 2011

Shell boort op zeventien plekken in China naar zogenaamd ‘schaliegas’. Dit meldde het Financiele Dagblad gisteren. Als uit de boringen blijkt dat dit gas gewonnen kan worden in China, gaat Shell in het land ongeveer één miljard dollar uitgeven aan deze vorm van gaswinning.
Lees hier verder


Windmolen moet wijken voor kolenoverslag

Donderdag 24 maart 2011

Hèt duurzame baken aan de kust bij Newcasle in New South Wales in Australië, de windmolen, moet wijken voor de uitbreiding van de kolenhaven.
De toegenomen export van Australische kolen naar China noopt het havenbedrijf de windmolen af te breken.
Lees hier verder


Biobrandstof: wonderplantje jatropha valt door de mand

Dinsdag 22 maart 2011

Duurzaam wonderplantje jatropha veroorzaakt zes keer meer CO2 uitstoot dan fossiele brandstoffen

In Kenia blijken aan biobrandstoffen gewonnen uit jatropha grote nadelen te kleven. Ze veroorzaken tot zes keer meer CO2 uitstoot dan fossiele brandstoffen. Dit staat in het vandaag verschenen rapport van de organisaties Niza/ActionAid, Royal Society for the Protection of Birds en Nature Kenya. Bovendien gaat de aanleg van grootschalige plantages gepaard met landuitzetting en gevolgen voor de voedselvoorziening van de lokale bevolking.
Lees hier verder


Nieuwe kaper op kust voor overgebleven deel van windpark Amalia

Dinsdag 22 maart 2011

Een nieuwe geïnteresseerde heeft zich aangediend voor overname van 25% van het offshore windpark Amalia. Daarmee heeft Eneco, dat over het volledige eigendom van Amalia wil beschikken, er een concurrent bijgekregen. Dat blijkt uit het vijfde curatorenverslag over de Econcernboedel dat gisteren is verschenen.
Lees hier verder


‘Amerikaanse winningsmethode schaliegas is geen optie’

Dinsdag 22 maart 2011

Kan Nederland binnen eigen grenzen met nieuwe mijnbouwtechnieken een alternatief ‘Slochteren’ aanboren in de vorm van schaliegas? Het Technisch Weekblad zet er wat kanttekeningen bij.
Lees hier verder


Ex voorzitter Raad van Commissarissen BioShape spreekt

Vrijdag 18 maart 2011

De vraag was niet of, maar wanneer de ex voorzitter van de Raad van Commissarissen van de BioShape Holding weer van zich zou laten horen.
Als klimaatalarmist zag Jan Paul van Soest z’n kans eindelijk schoon om na de kernramp in Japan zijn mening over de rol van kernenergie in Nederland te spuien.
Lees hier verder


Noorse Lofoten: de natuur gaat voor olie en gas

Vrijdag 18 maart 2011

Noorwegen – Geen olie- en gasboringen in de Lofoten. Deze belangrijke beslissing werd enkele dagen geleden genomen door de Noorse regering. Het besluit betekent goed nieuws voor de unieke natuur op en rond deze eilandengroep in het noorden van Noorwegen.
Lees hier verder


Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2010

Vrijdag 18 maart 2011

In 2010 is de productie van hernieuwbare elektriciteit gelijk gebleven op ongeveer 9 procent (voorlopig cijfer) van het binnenlands elektriciteitsverbruik. Vergeleken met 2009 is er meer elektriciteit geproduceerd uit biomassa en minder uit windenergie. De doelstelling van de overheid is 9 procent hernieuwbare elektriciteit voor 2010 en is dus precies gehaald.
Lees hier verder


Grootschalige winning onconventioneel gas in Europa zeker niet voor 2020

Vrijdag 18 maart 2011

In een studie concludeert het Oxford Institute for Energy Studies dat de grootschalige winning van onconventioneel gas in Nederland en Europa zeker niet voor 2020 zal plaatsvinden.
Lees hier verder


Meer WKK-rendement door bijmenging waterstof

Donderdag 17 maart 2011

Het bijmengen van waterstof in aardgas geeft bij WKK een hoger rendement. Kwekers kunnen zo ook minder afhankelijk worden van prijsschommelingen op de gasmarkt.
Lees hier verder


Toch heeft kernenergie de toekomst

Donderdag 17 maart 2011

Door: Rutger Schuil

Vanwege de natuurramp in Japan komt kernenergie nogmaals in een slecht daglicht te staan. De termen Tsjernobyl en meltdown vallen steeds vaker terwijl die niet te vergelijken zijn met de huidige situatie in Japan.
Lees hier verder


Kamer steunt vangstverbod vervuilde paling

Woensdag 16 maart 2011

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich woensdag achter staatssecretaris Henk Bleker (Visserij) geschaard, die per 1 april de palingvangst in met dioxine vervuilde wateren wil verbieden.
Lees hier verder


Verdubbeling capaciteit zonne-energie in de VS

Woensdag 16 maart 2011

Washington – De capaciteit om zonne-energie op te wekken is in de Verenigde Staten in het afgelopen jaar verdubbeld. Ook dit jaar wordt er weer een verdubbeling verwacht. Dat blijkt uit een rapport van de brancheorganisatie Solar Energy Industries Association (SEIA). De verwachtingen voor dit jaar zijn gebaseerd op de extra investeringen van de verschillende Amerikaanse overheden in deze wijze van energieopwekking.
Lees hier verder


Stijgende lijn voor bio-energie in Nederland

Maandag 14 maart 2011

Agentschap NL concludeert in het ‘statusdocument Bio-energie 2010’ dat hernieuwbare energie verder in opmars is. 75 procent van de hernieuwbare energie is afkomstig van biomassa.
Lees hier verder


Een groene zeepbel

Zondag 13 maart 2011

Groen beleggen is tegenwoordig hip. Sinds 2005 zijn er wereldwijd tientallen fondsen opgericht die zich helemaal toeleggen op groene investeringen. Overheden juichen dit fenomeen toe: deze private investeringen verschaffen het nodige kapitaal om de economie te vergroenen. Maar het fenomeen heeft een keerzijde – we blazen gezamenlijk een grote, groene zeepbel.
Lees hier verder


Provincies: ‘Meer steun voor windenergie nodig’

Zaterdag 12 maart 2011

Een productie van 6000 MW aan windenergie in 2020 is alleen mogelijk als het rijk belemmeringen wegneemt en daarmee de provincies ruimte biedt, aldus het IPO, het Interprovinciaal Overleg.
Lees hier verder


Meewind investeert 150 miljoen in BARD-Nederland windpark

Zaterdag 12 maart 2011

Beleggingsfonds Meewind investeert 150 miljoen euro in het grootste duurzame energieproject van Nederland, het BARD-Nederland windpark.
Lees hier verder


Ministerie breidt lijst van co-vergistingsproducten voor biogas eindelijk uit

Vrijdag 11 maart 2011

De rigide regels van de witte lijst voor co-vergistingsproducten worden eindelijk versoepeld. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) hoopt door het vereenvoudigen van de systematiek het vergisten van biomassa tot biogas een flinke zet in de goede richting te geven.
Lees hier verder


Maria van der Hoeven directeur Internationale Energie Agentschap

Vrijdag 11 maart 2011

Oud-minister Maria van der Hoeven wordt de nieuwe directeur van het Internationale Energie Agentschap (IEA). Zij volgt daar per 1 september de Japanner Nobuo Tanaka op.
Lees hier verder


OrangeGas: “Autorijden hoeft helemaal niet duur te zijn”

Vrijdag 11 maart 2011

De benzine en dieselprijzen zijn skyhigh en dit lijkt structureel te worden. Particulieren en bedrijven klagen steen en been. En terecht! Maar rijden hoeft helemaal niet duur te zijn, het kan zelfs goedkoop. De oplossing is overschakelen op groengas/aardgas.
Lees hier verder


VS boeken doorbraak in productie biobrandstoffen

Vrijdag 11 maart 2011

Het Amerikaanse ministerie van Energie kondigt een wetenschappelijke doorbraak aan voor de productie van biobrandstof.
Lees hier verder


BioShape project in Tanzania: loze beloftes

Donderdag 10 maart 2010

Vorig jaar september schreef het NRC een artikel genaamd, Bioshape trekt spoor van vernieling in Tanzania, van de Italiaanse journalist Stefano Valentino.
Op de website van Inter Press Service News Agency is gisteren een nieuw artikel van de hand van Stefano Valentino verschenen, aangevuld met nieuw onderzoek en commentaren van advocaten.
Lees hier verder


Productie schaliegas in VS verdubbeld

Donderdag 10 maart 2011

Het belang van schaliegas blijft de komende jaren in de Verenigde Staten fors stijgen. In 2035 zal schaliegas
45% van de totale Amerikaanse gasconsumptie voor zijn rekening nemen. Vorig jaar was dat nog maar 14%.
Lees hier verder


Faillissementsverslagen

Donderdag 10 maart 2011

In de loop van de afgelopen jaren zijn op verschillende pagina’s op de website faillissementsverslagen gepubliceerd.
Om het geheel wat overzichtelijker te maken heeft de redactie van Fibronot.nl een nieuwe pagina aan de website toegevoegd: Faillissementsverslagen.
Op deze pagina zullen alle faillissementsverslagen van de bedrijven geplaatst worden waar we de afgelopen jaren op Fibronot.nl aandacht aan hebben besteed.

De pagina is bereikbaar in bovenstaand menu Algemeen onder Faillissementsverslagen of rechtstreeks:

http://www.fibronot.nl/faillissementsverslagen.php


Duitse vooroordelen over biobenzine E10

Donderdag 10 maart 2011

In een alles of niets poging probeert het Duitse ministerie van Milieu het tij te keren door op vooroordelen tegen de biobenzine E10 te reageren.
In een 7 punten tellend persbericht probeert het ministerie de Duitse automobilist weer naar de E10 pomp te laten lopen. E10 dreigt in Duitsland te floppen door terughoudendheid bij de consument.
Lees hier verder


Delta beticht van faillissementsfraude

Woensdag 9 maart 2011

De directie van het bedrijf Waste4Energy heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude tegen het Zeeuwse concern Delta.
Lees hier verder


Biobenzine E10 flopt in Duitsland

Dinsdag 8 maart 2011

Slechts enkele weken na invoering van de biobrandstof E10 overweegt Duitsland zijn beleid voor milieuvriendelijke benzine grondig te herzien. Vandaag moet een ‘benzinetop’ van regering, autofabrikanten en oliemaatschappijen duidelijk verschaffen over de toekomst van E10, een mix van gewone super met 10% bio-ethanol.
Lees hier verder


Grote Duitse twijfels over biobenzine

Dinsdag 8 maart 2011

Paniek in Duitsland over de nieuwe brandstof E10. Nu veel Duitsers weigeren om het te tanken, probeert de overheid de gemoederen tot bedaren te brengen.
Lees hier verder


Duitsers weigeren biobenzine te tanken

Dinsdag 8 maart 2011

In Duitsland zijn grote problemen met de invoering van biobenzine E10. Duitse automobilisten weigeren massaal om de brandstof te tanken. Betrokkenen spreken over een kopersstaking.
Lees hier verder


Uitvinding: ondergrondse windmolen

Maandag 7 maart 2011

Puttenaar Jack Hage wacht met spanning op het haalbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd naar zijn uitvinding: een windmolen die voor het grootste deel ondergrond is geplaatst.
Lees hier verder


Shell trekt stekker uit algen biodiesel project

Zaterdag 5 maart 2011

Biodiesel uit algen. Het leek zo’n mooi project van Shell, maar het bedrijf heeft de stekker eruit getroken omdat er niet voldoende commerciële levensvatbaarheid is.
Lees hier verder


‘Neem geen risico met goedkope benzine E10′

Zaterdag 5 maart 2011

“Neem geen risico met E10-benzine.”
Dat advies geeft de ANWB aan Nederlanders die in Duitsland de tank van de auto volgooien. Terwijl in Nederland prijsrecords worden gebroken, is bij steeds meer Duitse tankstations de nieuwe brandstof E10 te krijgen, tegen een extra lage prijs.

Lees hier verder


De Biomassa ballon wordt doorgeprikt en loopt langzaam leeg

Vrijdag 4 maart 2011

Uit de twee onderstaande artikelen blijkt dat de argwaan tegen
biomassa toeneemt.
Het promoten van biomassa door Brussel en Den Haag begint nog net niet de vorm aan te nemen als het bedrog door leden van het Klimaat Panel van de Verenigde Naties, het IPCC, maar de boodschap is duidelijk: er stevent een enorm tekort aan biomassa op ons af en de toepassingen zijn op z’n zachtst gezegd, twijfelachtig.
Lees hier verder


EU-doelstelling voor biobrandstof blijkt niet haalbaar

Vrijdag 4 maart 2011

De EU wil dat in 2020 tien procent van de autobrandstof bestaat uit biobrandstof; brandstof gemaakt uit plantenresten. Maar er zijn daarvoor niet genoeg plantenresten, blijkt uit een onderzoek.
Lees hier verder


‘Verspil geen biomassa in oude steenkoolcentrales’

Vrijdag 4 maart 2011

De bijstook van biomassa in oude steenkoolcentrales is verspilling’, vindt Argus, de milieupoot van een Belgische financiële instelling. De bijstook is ‘nodeloos inefficiënt’. Dit meldt VILT, het Vlaams Informatiepunt Land- en Tuinbouw.
Lees hier verder


Eneco-windpark baart Engelse pleziervaarders zorgen

Donderdag 3 maart 2011

Eneco heeft weerstand te duchten van de Britse watersportorganisatie Royal Yachting Association (RYA) bij de realisatie van een groot windpark onder de Britse kust.
Lees hier verder


Geen windmolens in Nationaal Park de Weerribben

Donderdag 3 maart 2011

Nationaal Park de Weerribben krijgt definitief geen tien windmolens. De gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland heeft dit plan van het college naar de prullenbak verwezen.
Lees hier verder


Consortium wil honderden miljoenen steken in bioraffinaderij

Donderdag 3 maart 2011

Op het Chemiepark in Delfzijl moet de grootste en de meest duurzame bioraffinaderij te wereld komen. Dat wil een consortium aan bedrijven en organisaties, bestaande uit BioMCN, N.V. NOM, Linde Benelux, Siemens Nederland en Visser & Smit. Het consortium hoopt enkele honderden miljoenen euro’s subsidie van de Europese Commissie te krijgen.
Lees hier verder


‘Duurzame-energiedoelstellingen onhaalbaar’

Woensdag 2 maart 2011

Een bliksemonderzoek onder duurzame-energiebedrijven maakt duidelijk dat zij menen dat de Nederlandse duurzame-energiedoelstellingen onhaalbaar zijn bij het huidige kabinetsbeleid.
Lees hier verder


Biobrandstoffen niet per se ‘gezonder’ dan gewone diesel

Dinsdag 1 maart 2011

Uit een TNO-onderzoek is gebleken dat het vervangen van fossiele brandstoffen door biobrandstoffen niet per se betekent dat dat goed is voor de gezondheid.
Lees hier verder


Bezwaren tegen proefboring schaliegas Boxtel

Dinsdag 1 maart 2011

De gemeente Boxtel heeft meerdere bezwaren ontvangen tegen de bouwvergunning die is verleend voor een proefboring naar schaliegas. Aldus meldt Binnenlands Bestuur.
Lees hier verder


KN Light wordt tLichthuis

Dinsdag 1 maart 2011

KN Light, de verlichtingszaak in Neer verdwijnt en wordt tLichthuis.
Een nieuwe eigenaar en een nieuw management moeten er kennelijk voor zorgen dat de naam KN Light snel vergeten wordt en geen associatie met de BioShape Holding B.V. of de BioOne Group B.V. meer oproept.
Lees hier verder


‘Boren naar Brabants gas is schadelijk’

Maandag 28 februari 2011

Het boren naar schaliegas, zoals wordt overwogen in Noord-Brabant, is veel schadelijker voor het milieu dan gedacht. Aldus meldt de Volkskrant vanmorgen op de voorpagina.
Lees hier verder


Windmolens lijden onder gebrek aan wind

Maandag 28 februari 2011

De Nederlandse windmolens hebben het afgelopen jaar 13 procent minder elektriciteit geproduceerd als gevolg van de zeer geringe hoeveelheid wind.
Lees hier verder


Antwerpse haven plant bouw van grote biomassacentrale

Maandag 28 februari 2011

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft plannen voor de bouw van een biomassacentrale in de Antwerpse haven. De centrale zou een capaciteit hebben tussen 200 en 400 MW en groene stroom kunnen leveren aan 500.000 tot 1 miljoen gezinnen, meldt De Morgen. Electrabel zou één van de drie kandidaten zijn voor de bouw van zo’n centrale.
Lees hier verder


Dioxine in Duits diervoer kwam uit Nederland

Zondag 27 februari 2011

WIESBADEN – Een toeleverancier van de diervoederindustrie in de Duitse deelstaat Hessen heeft ingrediënten met een te hoog dioxinegehalte uit Nederland gekocht. Dat meldde het ministerie van consumentenbescherming in Hessen afgelopen vrijdag.
Lees hier verder


Niet zo duurzaam

Vrijdag 25 februari 2011

Hoezeer de vervanging van fossiele energiedragers door hernieuwbare bronnen ook valt toe te juichen, de omzetting van hoogwaardig eiwit in laagwaardige energie is geen toonbeeld van duurzaamheid.
Lees hier verder


Fibroned of Fibronot?

Dinsdag 22 februari 2011

Het lijkt een gewoonte van Fibroned te worden om aan het begin van het jaar een positief woordje te spreken over de voortgang van Fibroned. Een soort verlate nieuwjaarsboodschap.
Sprak de heer Hermans in januari 2009 en januari 2010 de verlossende woorden dat de bouw nu toch echt zou beginnen, op 22 februari 2011 lezen we opnieuw dat alles op een oor na gevild is.
Lees hier verder


Kippenmestcentrale Fibroned sleept zich voort; investeerders gezocht

Dinsdag 22 februari 2011

APELDOORN - Na tien lange jaren is er nog geen schop de grond in gegaan voor kippenmestcentrale Fibroned in Apeldoorn, maar toch houdt aandeelhouder Vincent Paes de moed erin. Ditmaal gaat het echt lukken met de milieu-effectrapportage (Mer). Hij echoot daarmee de woorden die voormalig bedrijfsleider Wilbert Hermans vorig jaar februari sprak.
Lees hier verder


Provincie Groningen houdt duurzaam energieproject tegen

Dinsdag 22 februari 2011

Het Groningse dorp Zijldijk mag van de provincie niet overschakelen op een energievoorziening gebaseerd op biovergisting. ‘Het plan past niet in het landschap’, vindt de provincie.
Lees hier verder


Nieuwe benzine duurder en milieu-onvriendelijk

Dinsdag 22 februari 2011

De nieuwe eco-brandstof E10, die over enkele jaren in Nederland gelanceerd zal worden als de opvolger van Euro loodvrij 95, is helemaal niet zo milieuvriendelijk als beweert wordt.
Lees hier verder


Gasboringen in Brabant aanstaande

Zaterdag 19 februari 2011

In Noord-Brabant wordt binnenkort waarschijnlijk intensief geboord naar moeilijk winbaar gas.
Lees hier verder


‘Onconventioneel gas zorgt voor energierevolutie’

Vrijdag 18 februari 2011

‘Weinig mensen beseffen dat er een revolutie in de energiewereld gaande is’, zegt Kees Wiechers, lid van de Energieraad, over de opkomst van onconventioneel gas vanmorgen in Trouw.
Lees hier verder


Boeren en tuinders krikken belang in BMC Moerdijk op

Donderdag 17 februari 2011

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) koopt een extra aandeel van 10% in de Biomassacentrale (BMC) Moerdijk (36,5 MW). Daarmee komt het belang van de ondernemersclub van boeren en tuinder op 33% te liggen. ZLTO neemt de 10% over van aandeelhouder Austrian Energy & Environment Group (AE&E), die failliet is gegaan. Dat meldde woordvoerder Maarten Leseman van ZLTO deze week. Financiële details wil hij niet geven.
Lees hier verder


Rathenau bestudeert beleidsvragen biobrandstoffen

Donderdag 17 februari 2011

Het Rathenau Instituut zal in het seizoen 2011-2012 onderzoek doen rond de beleidsvragen die spelen m.b.t. biobrandstoffen. Dat blijkt uit het nieuwe werkprogramma van het onderzoeksinstituut.
Lees hier verder


‘Omschakeling kolencentrales op biomassa is toekomstmuziek’

Donderdag 17 februari 2011

De kolencentrales in de Eemshaven kunnen niet volledig over op biomassa. Dat zegt eigenaar RWE van één van de kolencentrales in reactie op een voorstel van PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. Aldus meldt RTV Noord.
Lees hier verder


Astron: ‘Windmolenpark funest voor LOFAR’

Woensdag 16 februari 2011

‘Een groot windmolenpark in de Veenkoloniën is funest voor de radiotelescoop Lofar.’ dat zegt Peter Bennema van Astron, initiatiefnemer van Lofar.
Lees hier verder


Ontmanteling windmolenpark A6 begonnen

Dinsdag 15 februari 2011

Energiemaatschappij Nuon is dinsdag begonnen met de afbraak van achttien windmolens langs de rijksweg A6 bij Lelystad.
Lees hier verder


Geen CO2-opslag in noorden van het land

Maandag 14 februari 2011

De omstreden plannen van opslag van CO2 in lege gasvelden in het noorden van het land zijn van de baan. Het kabinet kiest in plaats daarvan voor de opslag van het broeikasgas onder zee.
Lees hier verder


Biomassa voor energie in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Maandag 14 februari 2011

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen kan heel goed biomassa uit natuur en landschap ’oogsten’ voor duurzame energie-opwekking. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, onderzocht de mogelijkheden.
Lees hier verder


BioMCN wil productiecapaciteit verdrievoudigen

Zondag 13 februari 2011

De grootste biobrandstoffenfabriek ter wereld, BioMCN in Delfzijl, wil de productiecapaciteit verdrievoudigen.
Lees hier verder


Verhagen stelt reeks eisen voor bouw kerncentrale

Vrijdag 11 februari 2011

Minister Maxime Verhagen heeft vrijdag een reeks eisen bekendgemaakt waaraan de bouwers van een nieuwe kerncentrale in Nederland moeten voldoen.
Lees hier verder


Vorig jaar dramatisch slechte windoogst

Vrijdag 11 februari 2011

Voor eigenaren van windmolens was 2010 een dramatisch slecht jaar. De windmolens oogstten slechts 77 procent van de energie van het langjarig gemiddelde.
Lees hier verder


Lokaal verzet tegen boring schaliegas

Woensdag 9 februari 2011

In de Brabantse gemeente Haaren groeit het verzet tegen de geplande proefboringen naar zogeheten schaliegas, aardgas in kilometers diepe kleisteenlagen. Bezorgde burgers, die zich hebben verenigd in de stichting Schaliegas Vrij Haaren, zijn bang dat het landschap vervuild raakt als er op een later moment op commerciële schaal naar gas wordt geboord.
Lees hier verder


Energieraad: ‘Minder zorgen om voorzieningszekerheid aardgas’

Woensdag 9 februari 2011

Er komt wereldwijd en ook in Nederland veel meer gas beschikbaar. Reden om te overwegen gas meer in te zetten bij de opwekking van elektriciteit. Aldus de Energieraad in een brief aan Verhagen.
Lees hier verder


Rechter zet opnieuw streep door windmolens Ecofactorij

Woensdag 9 februari 2011

De Raad van State heeft opnieuw op verzoek van omwonenden de bouw van vijf windmolens op bedrijventerrein Ecofactorij geblokkeerd.
Lees hier verder


Biogasfabriek Spakenburg werkt op visafval en oud brood

Dinsdag 8 februari 2011

In Spakenburg is gisteren een biogasfabriek opgestart. Het bedrijf verzamelt zo veel mogelijk organisch afval, en zet het om in groen gas, als duurzame variant van aardgas.
Lees hier verder


Stevige daling overslag biobrandstoffen

Maandag 7 februari 2011

De overslag van biobrandstoffen in de Rotterdamse haven is in 2010 met 12 procent afgenomen ten opzichte van 2009. Dat heeft het Havenbedrijf Rotterdam maandag gemeld.
Lees hier verder


Fabriek SolarExcel in Noord-Limburg

Vrijdag 4 februari 2011

De Nederlandse onderneming SolarExcel gaat met hulp van het Innovatiefonds van de Provincie Limburg en Industriebank LIOF in Limburg een proeffabriek in Noord-Limburg vestigen die een folie voor zonnecellen gaat produceren.
Lees hier verder


Toch windparken in Zijpe en Wervershoof (NH)

Woensdag 2 februari 2011

Nadat de betrokken gemeenten de omstreden plannen voor twee windparken afwezen, wil de provincie Noord-Holland ze toch opnemen in de provinciale windplannen.
Lees hier verder


CO2ntramine lanceert stemwijzer gebaseerd op CO2-opslag

Woensdag 2 februari 2011

De stichting Co2ntramine (tegen ondergrondse CO2-opslag) lanceert een stemwijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen.
Lees hier verder


Schrijf Verhagen: wel of geen CO2-opslag in het Noorden

Dinsdag 1 februari 2011

Het Dagblad van het Noorden is een brievenactie begonnen. ‘Schrijf minister Verhagen of er wel of geen CO2-opslag in het Noorden moet komen.’ Verhagen gaat donderdag naar Groningen.
Lees hier verder


Subsidie windpark is ongeoorloofde staatssteun

Dinsdag 1 februari 2011

Diverse actiegroepen die zich tegen de komst van een windmolenpark voor de kust van de Noordoostpolder verzetten, noemen de subsidies voor het park in een brief aan de Europese Commissie ‘ongeoorloofde staatssteun’. Dat zei een woordvoerster van actiegroep Tegenwind maandag.
Lees hier verder


Overtreders biobrandstof richtlijnen in Tanzania aangepakt

Vrijdag 28 januari 2011

Eigenaren van bestaande biobrandstof projecten in de regio’s Bagamoyo, Kisarawe en Kilwa die de richtlijnen voor duurzame ontwikkeling van vloeibare biobrandstoffen aan hun laars hebben gelapt zullen worden gestraft en volgens de geldende wetten worden gecorrigeerd.
De bedrijven zijn SEKAB AB, Sun Biofuels Plc en BioShape.
Lees hier verder


Urk blijft zich verzetten tegen windmolenpark

Vrijdag 28 januari 2011

Op Urk is afgelopen woensdag het startsein gegeven voor een ‘tegenwindmanifestatie’ tegen het windmolenpark dat voor de deur van het voormalige eiland moet verschijnen.
Lees hier verder


Jatropha: geld groeit niet aan de bomen

Vrijdag 28 januari 2011

Deze week heeft één van de grootste natuur- en milieuorganisaties, Friends of the Earth Europe, een vernietigend rapport over Jatropha gepubliceerd.
Het rapport beschrijft tien punten waarom de teelt van jatropha bijvoorbaat gedoemd is te mislukken.
Friends of the Earth Europe schaart zich met dit rapport in de lange rij met negatieve publicaties over jatropha.
Lees hier verder


Waterschap levert nu ook elektra

Woensdag 26 januari 2011

APELDOORN – De zuiveringsinstallatie van Waterschap Veluwe leverde het afgelopen jaar niet alleen warm water maar ook elektriciteit.
Lees hier verder


Enorme gasreserves vlak om de hoek

Zondag 23 januari 2011

Volgens het International Energie Agency (IEA) is er voor de komende paar honderd jaar aardgas voldoende.
Een project vlak om de hoek ligt langs de Nederlands – Duitse grens waar de Duitsers inmiddels proefboringen zijn begonnen.
Lees hier verder


Wereldwijde gasvoorraad wellicht dubbel zo groot

Zondag 23 januari 2011

De wereldwijde voorraden natuurlijk gas zijn mogelijk dubbel zo groot. Dat zegt het International Energie Agency (IEA). Mogelijk nog is er nog voor tweeënhalve eeuw gas.
Lees hier verder


Rioolwaterzuivering Apeldoorn produceert meer energie dan het verbruikt

Donderdag 20 januari 2011

In 2010 leverde de rioolwaterzuiveringsinstallatie Apeldoorn voor het eerst meer stroom dan het zelf verbruikt. Stroom voor 1.068 huishoudens kon aan het elektriciteitsnet worden teruggeleverd.
Lees hier verder


Eigendommen BioShape in Tanzania (Mavuji) worden geveild

Woensdag 19 januari 2011

Het High Court in Dar es Salaam heeft het Veilinghuis Yono Auction Mart in Dar es Salaam als makelaar benoemd en opdracht gegeven de eigendommen van BioShape Tanzania Ltd. in Mavuji te veilen.
Lees hier verder


Duurzaam boegbeeld Duracar in Chinese handen

Woensdag 19 januari 2011

Duracar, de elektrische bestelwagen die geplaagd werd door een lange serie tegenslagen, blijkt in Chinese handen terecht te zijn gekomen.
Lees hier verder


TNO schrikt van mogelijk CO2-lek Canada

Dinsdag 18 januari 2011

TNO-onderzoeker Jan Brouwer is geschrokken van het mogelijke lek bij een CO2-opslag in Canada. Hij benadrukt wel dat de opslag in Canada niet te vergelijken is met de Nederlandse plannen. RTV Drenthe interviewde hem.
Lees hier verder


‘Biobrandstoffen zijn wél goed voor boer en milieu’

Dinsdag 18 januari 2011

Trouw brengt vanmorgen een reportage over boeren die in de omgeving van Venray biobrandstoffen telen. ’Biobrandstoffen zitten ten onrechte in het verdomhoekje.’ Ze tonen het met cijfers aan.
Lees hier verder


Dioxineschandaal in Duitsland breidt zich uit

Zaterdag 15 januari 2011

BERLIJN -  Het dioxineschandaal in Duitsland is uitgebreid met de verdenking dat weer een fabrikant van diervoer besmet voer in omloop heeft gebracht. Het Duitse ministerie van landbouw maakte zaterdag bekend dat nog eens 934 veebedrijven op slot gaan.
Het voer is terechtgekomen in onder meer de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Brandenburg en Beieren. Het gaat om 110 leghenbedrijven en om varkensbedrijven.

De autoriteiten gaan ervan uit dat gedurende een periode van tien dagen producten, vooral eieren, op de markt zijn gekomen, die mogelijk besmet zijn. Het veevoerbedrijf is gevestigd in Damme in de deelstaat Nedersaksen.


‘Binnen afzienbare tijd duidelijkheid omtrent doorstart BioValue’

Zaterdag 15 januari 2011

EEMSHAVEN – Volgens de vakbonden komt er binnen enkele weken duidelijkheid over de doorstart van biodieselfabriek BioValue in de Eemshaven.
Lees hier verder


Bouw windmolenpark Borkum Riffgat op lossen schroeven

Vrijdag 14 januari 2011

Nederland en Duitsland zijn met elkaar in gesprek over de zeegrens, aldus een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.
De zaak is van groot belang voor de geplande bouw van een windmolenpark bij Borkum, een Duits eiland recht boven de provincie Groningen.
Lees hier verder


Het faillissement van BioShape Powerplants

Dinsdag 11 januari 2011

Op 3 november 2010 werd de BioShape Powerplants failliet verklaard. Inzake dit faillissement is vorige maand het faillissementsverslag door de curator bij de rechtbank Roermond ingediend.
Lees hier verder


Fabrikanten veevoer beloven maatregelen

Dinsdag 11 januari 2011

BRUSSEL – Fabrikanten van veevoer in Europa hebben maatregelen aangekondigd waardoor ze nieuwe vervuiling met dioxine willen voorkomen.
Lees hier verder


Biobrandstof industrie in Tanzania op slot

Maandag 10 januari 2011

De productie van biobrandstoffen in Tanzania is een opeenstapeling van mislukkingen. Beloftes van biobrandstof bedrijven waaronder  BioShape om in de infrastructuur te investeren zijn op niets uitgelopen. Het bouwen van diepe waterputten voor de bevolking, de bouw van ziekenhuizen, scholen en verbetering van wegen, er is niets van de plannen uitgekomen.
Lees hier verder


Dioxine en Fibroned, door de redactie van Fibronot.nl

Zaterdag 8 januari 2011

Op deze website wordt uitvoerig aandacht besteed aan dioxine en de gevolgen ervan op het menselijk lichaam. Zie hier.
We hebben dit jaren geleden al geschreven omdat de beoogde kippenmestverbrander Fibroned een zodanig gevaarlijke hoeveelheid dioxine gaat uitstoten, die z’n weerga niet kent.
Lees hier verder


Duits ‘dioxinebedrijf’ ook verdacht van fraude

Zaterdag 8 januari 2011

KIEL – Het Duitse bedrijf Harles und Jentzsch, dat onder vuur ligt omdat het vergiftigd veevoer op de markt heeft gebracht, wordt nu ook beschuldigd van belastingontduiking. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw van de deelstaat Nedersaksen heeft vrijdag berichtgeving hierover in Duitse media bevestigd.
Lees hier verder


Bijna 78 keer te veel dioxine in veevoervet

Zaterdag 8 januari 2011

KIEL – Vetten die het Duitse bedrijf Harles und Jentzsch voor de veevoederindustrie produceerde, hebben de toegestane dioxinewaarde in extreme mate overschreden. De overschrijding liep op tot bijna 78 keer zo veel als de maximale geoorloofde hoeveelheid.
Lees hier verder


Fibronot.nl nu ook op de iPad

Woensdag 5 januari 2011

De redactie van Fibronot.nl heeft de laatste maanden verschillende verzoeken van lezers gekregen of het niet mogelijk zou zijn om de website ook voor de iPad geschikt te maken.
We hebben na intern overleg besloten om aan die verzoeken gehoor te geven.
De eerste pagina’s van de website speciaal voor gebruik op de iPad zijn inmiddels gereed. U kunt daarbij volledig profiteren van de landscape en portrait mogelijkheden van de iPad.
De komende weken zullen de overige pagina’s van de normale website overgezet worden naar iPad layout.
Bezoekt u met de iPad (met Safari browser) de website fibronot.nl dan wordt u automatisch doorgeschakeld naar de fibronot iPad website. De inhoud van beide website’s verschilt niet.

Fibronot.nl op de iPad


Groot dioxineschandaal met biodiesel in Duitsland via Nederlandse tussenhandel

Dinsdag 4 januari 2011

Het nieuwe jaar is amper enkele uren oud of het eerste grote milieuschandaal met biodiesel dient zich aan.
Eén van de grootste Duitse biodieselproducenten, Petrotec, heeft met dioxine verontreinigde biodiesel gemaakt dat in de voedselketen terecht is gekomen. Via een Nederlandse tussenhandel is de zwaar met dioxine verontreinigde biodiesel bij een pluimveevoeder bedrijf terecht gekomen, waarna de eieren en het kippenvlees van de met het vergiftigde voer gevoerde pluimvee met dioxine verontreinigd zijn.
De directie van Petrotec weet natuurlijk van niets.
Lees hier verder


Vergunning windmolenpark Eneco terecht geweigerd

Maandag 3 januari 2011

Eneco heeft terecht geen vergunning gekregen om 238 windmolens in de Noordzee te bouwen. Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz (VVD) heeft de weigering echter niet helemaal goed onderbouwd.
Lees hier verder


Zaterdag 1 januari 2011

De redactie van Fibronot.nl wenst alle lezers een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar.