De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Nieuwsarchief 2009

Nieuwsarchief 2009

Voorlopige Surseance van betaling voor BIOSHAPE HOLDING B.V. in Neer

Zaterdag 26 december

Aan BIOSHAPE HOLDING B.V. is op 10 november 2009 voorlopig uitstel van betaling verleend.
De Rechtbank in Roermond verleende voorlopig uitstel van betaling aan het bedrijf dat zich toelegt op de productie van elektriciteit en warmte door thermische- kern- en warmtekrachtcentrales.

Als een volle dochter van de BioOne Group in Neer en zusterbedrijf van Fibroned, is dit het zoveelste bedrijf uit Neer dat vecht voor het bestaan, met als waarschijnlijke uitkomst een faillissement.

BioShape Holding B.V. dat zich in België bezig houdt met de verwerking van oliehoudende noten uit Tanzania wordt geleid door de heer Wilbert Hermans die eigenaar en CEO is. Ook Fibroned heeft dezelfde eigenaar en CEO.

De uitspraak elders op deze site dat de BioOne Group in Neer grossiert in faillissementen wordt met de surseance van Bioshape verder gestalte gegeven. Zie hier.


Nieuwe regels voor geluid van windmolens

Dinsdag 22 december

DEN HAAG -  Voor het maximale geluid dat windmolens mogen produceren komen nieuwe, uniforme regels. De huidige regelgeving is onduidelijk, aldus het ministerie van VROM dinsdag.

Zo geldt er nu een ander regime voor grote en kleine windparken en wordt de geluidproductie van zeer grote windturbines onvolledig berekend. Er komt nu een eenduidige norm, de zogenoemde L-den-Norm. „Dit is een norm voor het jaargemiddelde van de geluidniveaus gedurende de dag, avond en nachtperioden”, legt een woordvoerder uit. „In aanvulling hierop komt er een norm voor de nacht, specifiek tegen slaapverstoring.”

Eind 2008 werd in Nederland 2216 megawatt (MW) energie opgewekt met windmolens, ongeveer 25 procent meer dan in 2007. Het kabinet wil dat er tot 2011 voldoende vergunningen en subsidies worden verleend om de capaciteit te verdubbelen, aldus de zegsman. „In 2020 moet namelijk 20 procent van onze energie uit duurzame bronnen komen.”


Eerste huizen warm door energie uit slib

Donderdag 10 december

APELDOORN – Het is Waterschap Veluwe in november voor het eerst gelukt voldoende energie uit slib te halen om woningen in Zuidbroek te verwarmen.

De zuivering leverde 850 gigajoule op, voldoende energie om twintig woningen een jaar lang van verwarming en warm water te voorzien.

Dit is mogelijk geworden nadat het waterschap afgelopen zomer een derde vergistingsinstallatie in gebruik nam. Daarmee wordt biogas uit slib gehaald.

In samenwerking met gemeente Apeldoorn en energieleverancier Essent zette het waterschap zich aan een plan om op deze manier in totaal 2400 woningen in Zuidbroek van warm tap- en verwarmingswater te gaan voorzien. Sectorhoofd waterzuivering Douwe Jan Tilkema van Waterschap Veluwe verwacht in 2011 voldoende energie uit afvalwater te halen om de 2400 woningen te kunnen voorzien. Het biogas ontstaat door vergisting van vuil dat door bacteriën uit het rioolwater is gehaald. Met het gas worden gasmotoren gestart die vervolgens elektriciteit opwekken. Bij de verbranding van het gas komt verder warmte vrij die wordt afgevangen om Zuidbroek van warm water te voorzien. Voor een betere gasproductie gooit het waterschap levensmiddelen als cola en appelmoes en slachtafval bij het rioolwater.

Via verschillende wegen denkt Tilkema voldoende warmte en energie voor Zuidbroek te winnen. Zo wordt vanaf 2010 ook warmte van vrijkomende rookgassen ingezet als energiebron. Verder denkt Tilkema veel winst te boeken met verdere isolatie van onderdelen van de vergistingsinstallatie.

“Tenslotte gaan we technieken gebruiken om door vroegtijdige behandeling van afvalwater met bacteriën er meer energie uit te halen.” Bij de winning van elektriciteit heeft Waterschap Veluwe zijn doelstellingen al ruim gehaald. Tilkema: “We zijn daarmee nu honderd procent zelfvoorzienend en leveren zelfs al stroom aan de meter terug. Eigenlijk zijn we geen verwerker van afvalstromen maar een fabriek die energie levert.”

De bouw van de derde vergister kostte vijf miljoen euro. Dat is volgens Tilkema in tien tot vijftien jaar terug te verdienen. “Maar we besparen niet alleen op energie. Ook produceren we veel minder CO2. En natuurlijk leveren we heel schoon afvalwater af.”

Waterschap Veluwe werkt samen met andere waterschappen om zoveel mogelijk groene energie uit de verwerking van rioolwater te halen. Ze presenteren zich hiermee op de klimaattop in Kopenhagen.
Bron: De Stentor


Chemiebedrijf naar Ecofactorij

Woensdag 2 december

APELDOORN – Nog voor het einde van het jaar hoopt Els Stiekema een voorlopig ontwerp te kunnen presenteren voor nieuwbouw op de Ecofactorij.

De directeur van Breustedt Chemie heeft architect Lars Courage een uitdagende opdracht gegeven: geen staal en de tankauto’s moeten in de nieuwbouw omhoog.

Dat is puur ingegeven door de aard van de bedrijvigheid, zegt Stiekema. Als chemicaliëngroothandel werkt Breustedt met zuren en logen. Bijtende en agressieve stoffen. Staal is gevoelig voor corrosie en dus minder geschikt, legt ze uit. En wat het omhoog rijden van de tankauto’s betreft: ,,De tankopslag komt beneden te staan, fraai in zicht overigens, en als de tankauto’s naar boven kunnen rijden, kunnen ze alles ‘in vrije val’ afstorten.” Gebruik maken van de zwaartekracht, vrij vertaald, een idee dat ze afkeek van de Duitse chemische fabriek Wocklum. Dat heeft een boel voordelen op naar boven pompen, weet Stiekema: ,,Het scheelt energie, slijtage en lekkage.”

Nieuwbouw heeft grote voordelen, weet de Breustedt-directeur. Alles kan volgens de modernste inzichten worden ingericht. Logistiek buitengewoon effectief en qua vormgeving zeer opvallend. Neem de overkapping: die wordt uitgevoerd in doek. ,,Brandwerend en chemisch resistent”, aldus Stiekema. Als Breustedt de financiering en de milieuvergunning rondkrijgt, hoopt de directeur over een jaar te kunnen beginnen met de bouw.

Stiekema, die het bedrijf zes jaar geleden overnam van de weduwe Breustedt, verheugt zich op het nieuwe onderkomen. ,,We zijn hier uit ons jasje gegroeid en kunnen ons met moeite aan afstanden houden zoals die in de milieuvergunning zijn bepaald.” Dat in de loop der jaren meermalen reprimandes door de gemeente de krant haalden, heeft daar mee te maken, zegt Stiekema. ,,We hebben er zelfs al een pand bij gehuurd, aan de Nagelpoelweg. Maar ideaal is dat niet.”

,,Sinds ik het bedrijf overnam hebben we continu een kleine groei gekend”, vervolgt ze. ,,De banken vragen me vanwege de nieuwbouw hoe conjunctuurgevoelig Breustedt is. Nou, niet dus. We draaien nog steeds goed door.”
Bron: De Stentor


Symbool van duurzaamheid bijna failliet

Woensdag 25 november

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn moet financieel bijspringen om te voorkomen dat het Coöperatief Parkmanagement De Ecofactorij failliet gaat.

Deze samenwerking tussen de bedrijven op de Ecofactorij staat symbool voor de duurzaamheidsidealen van Apeldoorn.

Het Parkmanagement werd in 2003 opgericht met als doel van de Ecofactorij een duurzaam bedrijvenpark te maken, met aandachtspunten als energie, water en afval. Zo zou restwarmte van het ene bedrijf kunnen worden gebruikt door de buurman en zouden met afvalwater van de één bijvoorbeeld vrachtwagens kunnen worden gewassen door de ander.

Volgens de gemeente is de samenwerking een visitekaartje voor de stad. Gemiddeld eens per maand komen andere gemeentelijke organisaties kijken hoe op de Ecofactorij duurzaamheid is geïmplementeerd.

Het Parkmanagement zou minimaal kostendekkend moeten zijn, na een startbijdrage van 330.000 euro van de gemeente. De verwachting was dat het bedrijventerrein al vorig jaar zou zijn gevuld. Nog steeds is echter door verschillende oorzaken veertig hectare echter niet uitgegeven; zo verzandde kippenmestverbrander Fibroned in procedures en stelde Weweler verhuizing naar de Ecofactorij uit vanwege de crisis. Daardoor zijn er op dit moment nog minder bijdragen van bedrijven dan was voorzien.

Het college van burgemeester en wethouders vraagt morgen daarom aan de gemeenteraad om in te stemmen met een achtergestelde lening van twee ton. Dat voorkomt een faillissement, waardoor ,,doelstellingen op het gebied van een energieneutrale stad verder weg zouden zijn dan ooit”, aldus het college. ,,Het imago van Apeldoorn als groene stad zou een grote deuk oplopen.”
(Bron: de Stentor)

Voor een uitgebreidere toelichting over het Coöperatieve Parkmanagement Ecofactorij, lees hier


De luchtvervuiling die Fibrowatt veroorzaakt.

Zondag 18 oktober 2009

Een alarmerend rapport over de vervuiling die de Fibrowatt kippenmestverbrander in Thatford, Engeland, veroorzaakt. Van de meer dan 2000 centrales in Engeland die stroom opwekken staat de Fibrowatt centrale op plaats 56 van meest vervuilende centrale’s.
Als we de schaalgrootte in ogenschouw nemen dan staat deze Fibrowatt kippenmestverbrander met z’n uitstoot van meer dan 309.000 ton CO2 per jaar, zelfs in de top 25 van meest vervuilende centrale’s in de wereld.
Het rapport is al wat ouder, maar er is bij Fibrowatt nooit enige actie ondernomen om de vervuiling aan te pakken, zodat mag worden aangenomen dat heden ten dage de vervuiling nog net zo groot is.
De Fibroned kippenmestverbrander die in Apeldoorn zou moeten komen, wordt naar voorbeeld van de Fibrowatt kippenmestverbrander in Engeland gebouwd.
Zie hier de stand van zaken in Engeland.


Energie uit de berm in Groningen

Vrijdag 25 september 2009

GRONINGEN -  In de provincie Groningen begint maandag een proef met de opwekking van energie uit bermen langs de weg. De provincie bekijkt samen met de Wageningen Universiteit of het maaisel van de bermen gebruikt kan worden als energiebron. De meldde de universiteit vrijdag.

Tijdens de proef worden het gemaaide gras en de beplanting samengevoegd met dierlijke mest. Bij het daarop volgende gistingsproces komt uit methaan en koolzuur bestaand biogas vrij. Dat gas kan worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. De reststof van de gisting is bruikbaar als mest. Eerdere proeven wezen al uit dat de methode werkt, aldus de onderzoekers.

De provincie Groningen verwerkt het maaisel uit haar bermen nu nog voornamelijk tot compost. Langs de Groningse provinciale wegen groeit jaarlijks 10.000 ton aan gras en andere planten. De resultaten van de proef worden in maart volgend jaar gepresenteerd.
Bron: ANP


Overnamestrijd rond Ecostream

Zaterdag 19 september 2009

BRUSSEL – Er zijn twee kandidaten voor de overname van Ecostream Belgium, een van de grootste spelers op de markt van zonne-energie in België. Het gaat om de Nederlandse energiegroep Eneco en Stonefund, het investeringsfonds van de familie Colruyt. Dat meldt De Tijd.

Een woordvoerder van Eneco bevestigt de interesse in de Belgische activiteiten van Ecostream, dat zijn hoofdzetel in Maldegem heeft. Het Nederlandse elektriciteitsbedrijf nam eerder al de Duitse en Nederlandse activiteiten van Ecostream over en kocht de rechten op de merknaam na het faillissement van Econcern.

Het management en het personeel van Ecostream geven de voorkeur aan een overname door de Nederlandse groep. Het investeringsfonds Stonefund zou minder kans maken.

De Gentse rechtbank van koophandel beslist waarschijnlijk volgende maand wie Ecostream zal overnemen. Het is sowieso de bedoeling dat alle contracten en garanties van klanten worden voortgezet.

Volgens een bron zouden er bij Ecostream België voor 20 miljoen euro aan fictieve leningen in de boeken staan. Een overnemer zal enkel de goede stukken van het bedrijf overnemen.
Bron: standard.be


Het is stil in de Friese biomassa

Vrijdag 11 september 2009

Ondernemingen die hun plannen stoelen op steun van een wispelturige overheid, hebben alleen al daarom een turbulent bestaan. Dat merken ze ook bij het Friese Oosterhof Holman Milieutechniek.

De producent van vergistingsinstallaties voor boeren kent onrustige tijden. ‘Wij hebben de afgelopen jaren nauwelijks installaties verkocht. Eerst omdat de oude subsidieregeling was stopgezet en vervolgens omdat de boeren in deze tijden heel moeilijk krediet krijgen’, vertelt directeur Theo Noordstrand van het bedrijf uit Grijpskerk.

Marktleider

Oosterhof Holman is, voorzover hij weet, marktleider in Nederland bij de bouw van vergistingsinstallaties, waar mest, al dan niet aangevuld met ‘co-stromen’ gras, maïs of andere biomassa, door bacteriën wordt omgezet in methaan. Van de ruim 60 die er in ons land staan is bijna de helft door Oosterhof Holman neergezet. Het bedrijf draait een jaaromzet van 60 mln euro.

Het verhaal achter de vergisters van Oosterhof Holman begint acht jaar geleden met wind mee. Het Grijpskerkse bedrijf is in 1912 opgericht als aannemerij. Later volgen activiteiten als wegenbouw. Eind jaren tachtig lift Noordstrand mee op de hausse aan bodemsaneringen, die het bedrijf onder meer aanpakt met bacteriën die het vuil opeten. Vervolgens gaat het bedrijf er ook grondwaterzuiveringen en bodemsaneringen onder water bijdoen. Noordstrand: ‘We hadden een waaier aan milieuactiviteiten. En toen kwam Rinus in 2002 met die vergisters aansjouwen.’

Geld in gas

Adjunct-directeur Rinus Rinia ziet iets in vergisters als een bevriende boer hem vraagt of er niet iets te doen is met al dat gas dat uit de mest tevoorschijn komt. Rinia: ‘Ik zei, het is soepdik water, je moet het gewoon iets beter roeren dan water. We zijn het gaan uitzoeken, en toen bleek het een markt te zijn om in te stappen.’
Ingewikkelde techniek komt er niet bij kijken. Het idee is al tientallen jaren oud. Sterker nog, in Nederland waren eind jaren zeventig ook vergisters te vinden, maar de techniek was er destijds nog niet rijp voor. Er waren bijvoorbeeld veel problemen met de gasmotoren waarin het biogas verstookt werd.

Bioprak moet goed pruttelen

Ook de markt voor groene stroom was er nog niet. Het idee werd naar de achtergrond verdrongen. In Duitsland werd toen al een subsidie voor groene stroom opgezet waardoor daar de techniek verder werd ontwikkeld. De kunst is vooral om het pannetje zachtjes sudderende bioprut niet van de kook af te brengen, door er de juiste brandstof in te storten, waar de bacteriën zich lekker bij voelen.
De markt voor vergistingsinstallaties wordt in 2003 een stuk interessanter. Niet zozeer omdat er met die paar duizend kuub methaan zo veel te verdienen is, maar omdat het ministerie van Economische Zaken de subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) in het leven roept. Die maakt het lonend voor de boeren.

Vergisters de ijskast in

Oosterhof Holman ziet de afzet tot 2006 snel toenemen van twee tot tien machines per jaar. Maar dan houdt de MEP ineens op (zie kader) en zetten boeren hun plannen voor een vergister in de ijskast.
Noordstrand: ‘We hadden tientallen aanvragen en stonden net op het punt de organisatie te verdubbelen, maar dat was niet meer nodig want het hield ineens op. Ik kon de afgelopen drie jaar alleen nog negen installaties bouwen die in de pijplijn zaten.’

Toch vertrouwen

Ook al staat de verkoop van vergistingsinstallies nu stil, kijken ze bij Oosterhof Holman toch met vertrouwen naar de toekomst. Er zit namelijk een nieuwe subsidieregeling aan te komen. Adjunct-directeur Rinia hoopt dat boeren dan weer voor een vergister zullen gaan. ‘In de wandelgangen hoor ik dat ze subsidie via de energierekening willen financieren. Dan is er genoeg geld beschikbaar. En de boeren willen wel, want er valt met de huidige melkprijzen toch niets te verdienen. Weliswaar is het geen erg dikke handel, maar boeren hebben er aardigheid in.’
Rinia wijst erop dat boeren dankzij een vergister de uitstoot van methaan kunnen reduceren. Daardoor kunnen ze gemakkelijker aan de uitstooteisen voor boeren, zoals vastgelegd in het Kyoto-verdrag, voldoen. ‘De methaan die in de atmosfeer terecht komt is nog veel schadelijker dan CO2.’


Windmolens boven het spoor laten treinen rijden

Donderdag 10 september 2009

UTRECHT – ProRail en projectontwikkelaar in windenergie Evelop ondertekenden woensdagmiddag 9 september 2009 een samenwerkingsovereenkomst voor Railwind, een concept voor het bouwen van windturbines boven spoorlijnen. Het is de bedoeling in 2011 te beginnen met de bouw van een pilotproject en de eerste elektriciteit in 2012 te leveren. Dat pilotproject voorziet in de bouw van vijftien windturbines met een maximale hoogte van 100 meter in het Sloegebied bij Vlissingen.
Bron: Prorail


Ad van Wijk gaat ook zonder Econcern door

Donderdag 10 september 2009

Nee, hij is niet de gelukkigste man van de wereld. Het bedrijf van de als hoogste entrepreneur genoteerde in de Duurzame 100 gaf het eerlijk toe, op de Nacht van de Duurzaamheid in Amersfoort. Ad van Wijk van het verloren gegane Econcern: “Met mij gaat het niet zo best. Mijn bedrijf is failliet. Maar ik ga door met waar ik in 1984 mee begonnen ben.” Hij bestookt nu als “adviseur” energieleverancier Eneco met zijn kennis en rekensommen.
Enkele daarvan hield hij ook aan de zaal voor, waar zo ongeveer driekwart van de hele Duurzame 100 verzameld was, en nog eens 1400 andere koplopers op duurzaamheidsgebied. Van Wijk: “Als wij in Europa allemaal onze tien miljoen deurbellen van een zonnecelletje voorzien, kunnen we twee kolencentrales sluiten. Die branden nu de hele dag om ervoor te zorgen dat onze deurbel het doet, die enkele keer op een dag dat er aangebeld wordt.”

Hoe dat zit, met die deurbel? Ingenieur Van Wijk: “Een deurbel is een van de vele voorbeelden die aantonen hoe ontzettend inefficient wij met energie omgaan. In elke deurbel zit een condensator. Wanneer je aanbelt, gaat de transformator aan. Onze energie-efficiency is 2 procent. We hebben niet te maken met een energiecrisis, maar met een opslagcrisis. We hebben het ’s zomers te warm en ’s winters te koud. Daarom koelen we in de zomermaanden en gaat in de winter de cv aan. Terwijl er bestaande technologie is om de warmte van de zomer op te slaan en in de winter te gebruiken. Net als de koude van de winter in de zomer. Dat kan zelfs in die tropische landen die aan zee liggen. Een lange pijp op 800 meter diepte de zee in kan gebouwen koelen. En door condensatie kan er zelfs drinkwater gewonnen worden.” Het zijn deze projecten waarmee Econcern bezig was op Bonaire, maar Van Wijk sprak nu zonder bedrijf over Curacao en Aruba.

De boodschap die ook Van Wijk op de Nacht van de Duurzaamheid afgaf was duidelijk. Alle techniek is er al. We moeten alleen gaan aanpakken. Doen. Van Wijk: “En dus geen kolencentrales gaan neerzetten, wanneer de zon in een uur meer energie levert dan de hele wereld in een jaar nodig heeft.”

P+ interviewde Van Wijk toen de donkere wolken zich eind 2008 boven zijn bedrijf samenpakten. Tijdens het interview werd hij weggeroepen om te horen dat een plan in Frankrijk gevaar liep doordat investeerders zich terugtrokken. Het Financieele Dagblad publiceerde deze week een verhaal waarin gesteld wordt dat Van Wijk al eerder in de problemen zou zijn gekomen met zijn financiers, door het in de boeken opnemen van een verkocht bedrijfsonderdeel Darwind, voordat de verkooptransactie met de provincie Noord-Holland volledig rond was. Hierdoor werd de nettowinst geflatteerd, stelt het FD en zouden de aandeelhouders erg geschrokken zijn. “De Darwind-deal is niet de enige transactie die de nieuwe commissarissen met stomheid slaat. Epskamp geeft begin 2009 aan dat Econcern op drie punten in strijd heeft gehandeld met de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Dochterondernemingen die geen kernactiviteit waren en matig presteerden, werden structureel niet meegeconsolideerd; de bouw en ontwikkeling van eigen projecten werd verkeerd in de boeken verwerkt; en ten slotte zijn er allerlei herwaarderingen uitgevoerd zonder dat er een cent binnenkwam. Drie manieren om omzet en resultaat te rooskleurig voor te stellen”, aldus het FD. Als deze aantijgingen kloppen, kan Van Wijk wel eens een procedure te wachten staan wegens boekhoudfraude.

Het was mooi geweest als Van Wijk ook deze rekensommen had weerlegd aan de zaal vol duurzaamheidskenners, al was het alleen geweest maar om er lering voor de toekomst uit te trekken.
Bron: PeoplePlanetProfit.be


Van de redactie van Fibronot.nl

Dinsdag 8 september

Wat zijn de gevolgen van de mogelijk frauduleuze handelingen bij Econcern voor de bouw van 5 windmolens op de Ecofactorij door Evelop?

Nu bekend is geworden dat er met de kwartaalcijfers van Econcern is geknoeid teneinde banken en investeerders om de tuin te leiden, kan de vraag gesteld worden wat de gevolgen zijn voor de bouw van de vijf windgeneratoren op de Ecofactorij door de failliete dochter van Econcern, Evelop.

De redactie van Fibronot.nl vindt dat de Gemeente Apeldoorn de vergunning die aan Evelop verstrekt is op z’n minst moet herzien.
De mogelijk frauduleuze handelingen door het management van Econcern en het daarop volgende faillissement van Econcern en een vijftal dochterbedrijven, waaronder Evelop, kunnen niet zomaar een gepasseerd station zijn.

De Gemeente Apeldoorn zal alsnog, of opnieuw, met de Wet BIBOB in de hand, moet toetsen of en in hoeverre de boekhouding van Evelop ook niet ‘creatief’ gemaakt is en in hoeverre het management van Evelop op de hoogte was van de mogelijke frauduleuze handelingen door het management van Econcern.

Het is bekend dat energieconcern Eneco delen van Econcern en Evelop heeft overgenomen.
Voor Evelop geldt dat Eneco alleen de buitenlandse activiteiten heeft overgenomen. Dat betekent dat de bouw van de vijf windgeneratoren op de Ecofactorij toch al op een laag pitje was gezet.

De wethouder van Milieuzaken van Apeldoorn, de heer Boddeke, zei in een reactie naar aanleiding van het faillissement van Evelop, in juni van dit jaar, dat hij er wel vertrouwen in had dat de bouw van de vijf windgeneratoren door Evelop door zou gaan.
Met de mogelijk frauduleuze handelingen van de moedermaatschappij Econcern komt de eventuele afbouw van de vijf windgeneratoren op de Ecofactorij in een heel ander daglicht te staan.

Het blijkt meer en meer dat er in dit soort kringen van biomassa- en windenergiebedrijven niet zo nauw wordt gekeken en er zaken gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen.
De legio faillissementen van bedrijven uit deze sector die op Fibronot.nl genoemd worden, spreken immers voor zichzelf.


Ad van Wijk knoeide met cijfers Econcern

Maandag 7 september 2009

Om het faillissement van Econcern af te wenden heeft Ad van Wijk gerommeld met de boekhouding. Toen de financiers dit ontdekten, besloten zij de stekker uit het groene-energiebedrijf te trekken.

Van Wijk, Quote 500 nr. 452 met €60 miljoen, had naar eigen zeggen last van de kredietcrisis en een overheid die niet genoeg in de klimaathype wilde investeren. In juni 2009 werd het faillissement uitgesproken. Uit onderzoek van Het Financieele Dagblad blijkt echter wat de werkelijke oorzaak van de ondergang is. Van Wijk heeft een aantal schulden bewust niet opgenomen in de jaarcijfers, waardoor het tot een breuk met haar financiers is gekomen.

Econcern heeft, ondanks de winstcijfers, altijd aan het infuus van haar banken gelegen. Het heeft nooit zelfstandig een positieve kasstroom uit haar activiteiten kunnen realiseren. Zo werd het jaar 2007 boekhoudkundig afgesloten met een winst van €86 miljoen terwijl er €140 miljoen meer werd uitgegeven dan dat er binnenkwam. In 2006 bedroegen deze cijfers €44 respectievelijk €150 miljoen. Een voorbeeld van de geldsmijterij is het zogeheten Palmtorenproject in Nieuwengein: het nieuwe hoofdkantoor van Econcern moest worden gehuisvest in twee gloednieuwe wolkenkrabbers van 95 meter hoog. De gebouwen worden klimaatneutraal gebouwd, waardoor de ‘ecobuildings’ zouden dienen als ‘het visitekaartje van het bedrijf’.

Dat zijn wel erg kostbare visitekaartjes, zeker in een regio met een groot overschot aan kantoren. Het kasstroomoverzicht maakte in 2006 dan ook melding van een kasstroom uit financieringsactiviteiten van €250 miljoen, vijf keer zoveel als de winst. Met andere woorden: om Econcern een euro winst te kunnen laten maken, moeten haar financiers er vijf op toeleggen. De enige reden waarom Econcern haar rekeningen dan ook nog kon betalen, was omdat die financiers, met name de Rabobank, steeds bereid bleken om, tegen beter weten in, nog meer kapitaal te investeren. Tenminste, tot afgelopen juni. Door het faillissement zal Van Wijk in 2009 niet meer terugkeren in de nationale rijkenlijst. Aan de megalomane verkwisting is een einde gekomen.
Bron: Quotenet.nl


Noot van de Fibronot redactie

Op 16 maart van dit jaar schreef de redactie van Fibronot.nl het volgende stukje:

Hoe moeilijk het in deze sector gaat wordt vandaag duidelijk. Het is opvallend dat de huidige kredietcrisis door veel bedrijven wordt aangegrepen om te saneren, terwijl er gewoon ruzie in de tent is over het te voeren beleid. Dat ruiken de banken ook en stoppen de financiering van duurzame projecten die geen rendement opleveren. Zoals bij Econcern.
Het zou de Werkgroep Fibronot niet verbazen als we binnen het Econcern concern binnenkort de eerste faillissementen gaan zien.

Nu na onderzoek van het FD is gebleken dat het management van Econcern het onderwerp creatief boekhouden goed beheerste wordt het tijd dat de curator in het faillissement van Econcern de bestuurdersaansprakelijkheid eens onder de loep neemt en de voormalige bestuurders van Wijk en van de Leun persoonlijk aan gaat pakken.
Ongetwijfeld zal deze fraude voor de heren de nodige gevolgen hebben.

Ook bij Econcern is gebleken dat met het niet zo nauw neemt met normen en waarden en dat zelfs de Raad van Commissarissen een loer werd gedraaid.
Van Wijk stelde zelfs op 15 maart, amper drie maanden voor het faillissement, dat de overheid staatsgaranties op kapitaalintensieve projecten moet geven.
Je moet maar lef hebben.
Ondertussen zijn er bij Econcern vele honderden miljoenen Euro’s van investeerders en banken verdwenen. De door de overheid verstrekte subsidies zijn bij benadering niet te schatten.
De redactie van Fibronot.nl waagt toch een gokje: tussen de € 500 miljoen en bijna € 1 miljard.

Het zou de redactie van Fibronot.nl niet verbazen als, met de reeks faillissementen bij de BioOne Group, Econcern en vele andere biobedrijven in gedachten, de banken zeer terughouden zijn geworden om geld in een project als Fibroned te stoppen.


Econcern knoeide met boekhouding

Manipulatie in het groen

6 september 2009

De producent van duurzame energie Econcern heeft geknoeid met de kwartaalcijfers om de kredietfaciliteit met de banken veilig te stellen.
Dat blijkt uit eigen onderzoek, dat het Financieele Dagblad zaterdag 5 september publiceerde.
Ook heeft het in juni 2009 failliet verklaarde Utrechtse concern een aantal verplichtingen niet in de boeken opgenomen.

Econcern, dat eind mei surseance van betaling aanvroeg, heeft altijd volgehouden slachtoffer te zijn van de kredietcrisis en een onwillige overheid. Uit gegevens die zaterdag in het Financiële Dagblad en FD Weekend werden gepubliceerd blijkt echter dat het bedrijf door het verfraaien van de boeken het vertrouwen verloor van banken en aandeelhouders. Daardoor kon de groene lieveling geen oplossing meer vinden voor de financieringsproblemen.

FD: ‘Niet de crisis of de politiek hebben Econcern de nek omgedraaid, maar opgeklopte winst- en omzetcijfers.’ In een uitvoerig verslag van de met name de laatste twee jaren van Econcern beschrijft het FD ’de ontmaskering van de groene hoogvlieger Econcern’.
In 2008 verdwijnt 200 mln van een kapitaalinjectie van 300 mln van nieuwe aandeelhouders. FD: ‘Bijna al het inkomende geld is direct nodig om de vele bedrijfsonderdelen draaiende te houden. Het concern heeft in korte tijd een enorm personeelsbestand opgebouwd dat werkt aan een bonte verzameling duurzame energieprojecten, waaronder windparken op land en op zee, zonnecentrales, elektrische auto’s en algen. De meeste zijn het papieren stadium nog niet voorbij. Van het geld van de nieuwe aandeelhouders is in een kwartaal al ten minste euro 200 mln gespendeerd. Wanneer de commissarissen dit horen zijn ze verbijsterd. Waar is het geld gebleven? De directie kan hier geen helder antwoord op geven.’
‘Het resultaat over 2008 kan worden gered door twee projecten: het Belgische windpark Belwind en de Noord-Hollandse turbinebouwer Darwind. De financiering van Belwind krijgt echter geen groen licht waardoor Econcern de ontwikkelingsvergoeding van circa euro 30 mln misloopt. Alle hoop is nu gevestigd op Darwind, waarvan voor het einde van het jaar 10% verkocht gaat worden aan de provincie Noord-Holland. Met die transactie is ook euro 30 mln gemoeid. Op basis hiervan waardeert Econcern zijn overblijvende belang van 90% in september alvast op naar euro 189 mln. Het is niet de eerste keer dat Econcern deze techniek toepast; elke keer als er een stukje van een dochterbedrijf wordt verkocht, herwaardeert Econcern de overgebleven aandelen direct.’
En over een vergadering van de Raad van Commissarissen die niet akkoord ging met de gemanipuleerde cijfers schrijft het FD: ‘Ad van Wijk, die als ceo ook bij de vergadering aanwezig is, verweert zich. Voor hem was de deal [rond Darwind] voltooid. Vastlegging ervan was belangrijk omdat er anders sprake zou zijn van een breuk met de financiële convenanten met de banken”", zegt hij. Van Wijk krijgt steun van zijn rechterhand Van der Leun. Die vertelt dat de gang van zaken besproken is tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van het bankenconsortium. Van die kant, aldus Van Leun, waren er geen opmerkingen gekomen. De commissarissen weten niet wat ze horen. Is hier sprake van ceo die toegeeft dat hij de banken met opzet om de tuin leidt? Als de commissarissen niet veel later hun contacten bij de banken aanspreken, is ook daar de verbazing groot. (…) Het optreden van Van Wijk en Van der Leun zorgt voor een forse vertrouwensbreuk tussen banken en Econcern. ING laat namens het bankenconsortium Epskamp in januari 2009 weten dat wat hen betreft Econcern de verplichting op de bankschuld niet is nagekomen. Hierdoor wordt de herfinanciering een probleem. Ook bij de aandeelhouders wordt een deuk in het vertrouwen geslagen.’

Zie hier voor het complete artikel in het Financieele Dagblad


Milieuvriendelijk stroom maken in de knel

Vrijdag 21 augustus

UTRECHT – Het milieuvriendelijk opwekken van stroom komt in het gedrang door de plannen om in ons land nieuwe grote elektriciteitscentrales te bouwen. Dat zegt directeur Kees den Blanken van Cogen, de organisatie die de belangen behartigt van bedrijven die zelf hun stroom opwekken.

Netwerkbeheerder TenneT meldde donderdag dat de plannen leiden tot een overschot op de Nederlandse markt en dat Nederland stroom kan gaan exporteren.
Den Blanken denkt dat daarvan weinig terechtkomt, gezien de tijd die nodig is om de hoogspanningsleidingen te bouwen die daarvoor nodig zijn.
”De netten kunnen het niet aan”, zegt Den Blanken. Hij vreest dat de grote elektriciteitsproducenten de stroom goedkoop op de Nederlandse markt gaan brengen.

Opwekken

Daardoor komt er volgens hem minder terecht van warmtekrachtkoppeling (wkk), het opwekken van stroom op plaatsen waar de vrijkomende warmte nuttig kan worden gebruikt. Volgens Den Blanken is wkk goed voor de helft van de stroom in Nederland. De industrie levert daarvan zo’n 40 procent en de glastuinders zijn goed voor zo’n 30 procent.
Bron: ANP


Windmolenpark na zestien jaar open

Woensdag 19 augustus

DEN HAAG/BURGERVLOTBRUG -  Na een „aanloop” van zestien jaar is woensdag het windmolenpark Burgervlotbrug langs het Noordhollandsch Kanaal geopend. PvdA-minister Jacqueline Cramer (Milieu en Ruimte) stelde het park officieel in gebruik, maar van haar had het allemaal sneller gemogen. „Het feit dat ik het nu open in plaats van oud-minister Margreeth de Boer in 1994, is niet iets om trots op te zijn.”

Volgens Marianne van den Heuvel van Evelop, onderdeel van het energieconcern Eneco en een van de drie eigenaren van het kleinschalige park, vergt de ontwikkeling van een windmolenpark gemiddeld vijf tot tien jaar. Door procedures van bezwaarmakers duurde het bij Burgervlotbrug zo lang. „Zoals bij uiteindelijk elk windmolenpark draaiden de bezwaren om vogels, schaduw, geluid en het uitzicht.”

Het park telt negen windmolens, die elk 65 meter hoog zijn en samen goed zijn voor een capaciteit van 7,65 megawatt. Het project is sinds het eerste initiatief zestien jaar geleden door de technologische ontwikkelingen ingehaald, aldus Van den Heuvel. „Er zijn tegenwoordig grotere en efficiëntere molens.”

Omwonenden kunnen volgens haar financieel gaan profiteren van het park. Vanaf donderdag kunnen belangstellenden inschrijven op een obligatielening. Er zijn 1600 obligaties van elk 1000 euro beschikbaar, die een rente van 8 procent betalen. „We verwachten dat het heel snel zal gaan. Die 8 procent rente is wel hoog. En het gaat om een investering in draaiende molens, er zijn geen ontwikkeling- en bouwrisico’s.”

Naast Evelop zijn windcoöperatie Kennemerwind en Burgerwind, een particulier bedrijf, eigenaren van het windmolenparkje. Het energiebedrijf Greenchoice neemt de opgewekte stroom af.
Bron: ANP


Oprichter Econcern adviseur bij Eneco.

Dinsdag 18 augustus

ROTTERDAM  -  Het energieconcern Eneco gaat Ad van Wijk, oprichter en voormalig topman van Econcern, inschakelen om advies te geven op het gebied van duurzaamheid.

Econcern, een onderneming die zich bezighield met duurzame energie, ging eerder dit jaar failliet en belangrijke onderdelen van het bedrijf werden overgenomen door Eneco.
Van Wijk zal vanuit zijn eigen management BV Eneco adviseren bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid, maakte Eneco dinsdag bekend.
Bron: ANP


Extra windparken in Noordzee

Maandag 27 juli

DEN HAAG – Er komen nog eens drie extra windmolenparken in de Noordzee.

Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) gaf vandaag het groene licht voor de parken op 56 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, aan de zeegrens met Duitsland.

De bouwers zijn drie Duitse bedrijven die ook al in het Duitse deel van de Noordzee actief zijn. De nieuwe windmolens zijn niet met het blote oog te zien vanaf de Waddeneilanden.

Vermogen

Eerder dit jaar keurde Huizinga de ontwerpvergunningen voor zes andere parken al goed. Het totale vermogen van de negen parken komt op ruim 2800 megawatt.

Het kabinet wil deze regeerperiode voor 450 megawatt aan windenergie op de Noordzee realiseren. Voor 2020 is het streven 6000 megawatt.
Bron: ANP


Groene goud gehinderd

Zondag 5 juli

’De boer is een energieleverancier’

AMSTERDAM – „Ik word er moedeloos van”, zegt Alex Wittendorp, projectontwikkelaar van biomassa-installaties en eigenaar van het bedrijf BioGas International. „De Nederlandse overheid weet het altijd beter. De regering propagandeert graag dat zij het gebruik van biobrandstoffen stimuleert, maar concreet gebeurt er weinig. En als ze dan wat doen, dan maken ze regels die andere landen al weer hebben verworpen.”

Biogas
Marktpartijen hekelen het beleid van de
overheid als het gaat om biomassa en
biobrandstof. foto:
FRANS YPMA

Nederland ligt vol afval. Jaarlijks wordt voor twee miljard aan voedsel weggegooid. De Nederlandse overheid zegt in talloze rapporten het voorheen nutteloze afval graag te gebruiken voor opwekking van energie, zoals biobrandstof, het groene goud. Wittendorp zegt bijkans gek te worden van de hoeveelheid tegenstrijdige regels in Nederland. Hij is een groene projectontwikkelaar van het eerste uur. In 1996 richtte hij zijn bedrijf op, nadat hij om gezondheidsredenen met zijn boerderij moest stoppen. De voortdurende veranderingen in de Nederlandse regelgeving hebben hem veel geld gekost. „Al anderhalf miljoen is daardoor verdampt”, zegt Wittendorp.

De stapel overheidsrapporten over biomassa en biobrandstoffen, die inmiddels niet meer alleen van voedsel (maïs, tarwe, soja) worden gemaakt, maar ook van restafval uit de landbouw, keukenafval of dierlijke vetten, is indrukwekkend. Ook de ambities liegen er niet om.

In 2010 moet 4% van de in Nederland op de markt gebrachte benzine en diesel uit biobrandstoffen bestaan. In 2020 moet dat zijn opgelopen naar 10%. „Er worden veel mooie woorden geschreven, maar in de praktijk lopen we achter op het buitenland, terwijl wij toch een prachtige positie hebben als aardgasland”, zegt directeur Erik Kemink van Ballast Nedamdochter CNG-Net. Het bedrijf wil binnen drie jaar een landelijk dekkend net om aardgas te tanken en wil zo snel mogelijk overgaan op het milieuvriendelijkere biogas. Een risico voor CNG Net is de wispelturige overheid. „Als de overheid zou zeggen: we gaan de komende tien jaar vol inzetten op aardgas voor bijvoorbeeld onze bussen en taxi’s, dan worden de investeringen een stuk zekerder.” Ook directeur Robert van der Hoeven van Essent Milieu, verreweg de grootste aanbieder van groen gas in Nederland, waarschuwt de overheid.

„Zonder subsidie is nieuwe productie niet mogelijk.” Projectontwikkelaar Wittendorp vindt dat Nederland, net als bijvoorbeeld Duitsland en België, met heldere en eenduidige regels moet komen. Nu gelden overal andere voorschriften, zegt hij.

Ook begrijpt hij niet waarom er geen maïs mag worden geproduceerd op voormalige graanvelden. „Boeren houden op met graan verbouwen, omdat er geen cent mee te verdienen valt. Waarom wordt hun geen beter rendement gegund om maïs, waarvan alles wordt gebruikt, te telen. De boer is in mijn visie een energieleverancier. Of hij nu voedsel of brandstof levert.”

In het buitenland begrijpen ze het belang van biomassa beter, zegt Wittendorp. „Daarom liggen de prijzen daar ook hoger.” En dus komt het steeds vaker voor dat bijvoorbeeld biomethaan, dat in Nederland is geproduceerd, niet hier blijft, maar in vloeibare toestand de grens overgaat. „Raar”, vindt Wittendorp, die de overdreven bemoeienis meer dan zat is. „Ik richt me nu op het buitenland.”
Bron: De Telegraaf


Jaren uitstel windmolens

Woensdag 24 juni

APELDOORN – Het windmolenpark op de Ecofactorij loopt opnieuw een vertraging van jaren op, doordat energiebedrijf Econcern failliet is. Het bedrijf dat vijf windmolens op de Ecofactorij wil ontwikkelen is een dochter van Econcern: projectontwikkelaar Evelop.
Concurrent Eneco heeft delen van de failliete onderneming overgenomen, maar de binnenlandse activiteiten van Evelop niet.

De gemeente Apeldoorn heeft inmiddels contact gehad met de curator van het failliete bedrijf. Het geplande windturbinepark op de Ecofactorij is niet meegenomen in de overnamedeal, zegt milieuwethouder Michael Boddeke. De curator heeft volgens Boddeke gemeld hierover gesprekken te voeren met andere geïnteresseerde partijen.

Boddeke gaat er vanuit dat dit tot resultaten leidt, waardoor slechts sprake is van uitstel en niet van afstel. In het bestemmingsplan voor de Ecofactorij is al in de komst van vijf negen 150 meter hoge (inclusief wieken) windmolens voorzien en er is al een milieuvergunning verleend. Er zijn dus weinig hordes te nemen, zodat het een interessant overnameproject is.

Wel vindt Boddeke de vertraging zeer vervelend. Het windturbinepark is namelijk een van de middelen waarmee hij de Apeldoornse milieudoelstelling voor 2020 wil halen: evenveel duurzame energie opwekken als in de bebouwde omgeving wordt gebruikt. De windmolens op de Ecofactorij moeten twaalfduizend huishoudens van elektriciteit voorzien.
Bron: De Stentor Apeldoorn


Eneco neemt Ecostream over

Dinsdag 23 juni

ROTTERDAM  -  Energiebedrijf Eneco zet de activiteiten voort van het failliete Ecostream, een onderneming die gespecialiseerd is in zonne-energie.
Ecostream maakte deel uit van Econcern, een onderneming die zich toelegt op duurzame energie maar door de kredietcrisis in financiële problemen kwam. Afgelopen week nam Eneco belangrijke onderdelen van Econcern over.

Eneco maakte dinsdag bekend de medewerkers van Ecostream over te nemen en dat de activiteiten van deze onderneming, onder meer het leveren en installeren van zonnepanelen en zonneboilers, zonder onderbreking doorgaan.
Eneco heeft ook interesse om de buitenlandse activiteiten van Ecostream over te nemen en voert hierover nog gesprekken.
Bron: ANP


Eneco redt belangrijkste delen van Econcern

Maandag 15 juni

UTRECHT – Energieconcern Eneco neemt delen over van zijn deels failliet verklaarde branchegenoot Econcern. Hiermee zijn de onderdelen Ecofys en Evelop en de biomassa-activiteiten van Econcern grotendeels van de ondergang gered.

Eneco wil 400 van de 1100 medewerkers van Econcern overnemen. Dat hebben beide partijen maandag bekendgemaakt, zonder een overnamesom te noemen.

Econcern is vooral bekend van het windmolenpark Prinses Amalia voor de kust van IJmuiden. In februari werd duidelijk dat de kredietcrisis de onderneming hard heeft geraakt. Econcern vroeg eind mei uitstel van betaling aan. Afgelopen week werden zes belangrijke onderdelen van Econcern failliet verklaard door de rechtbank in Utrecht.

Windparken

Het onderdeel Evelop ontwikkelt duurzame energieprojecten zoals windparken op zee en op het land en is onder meer actief in Groot-Brittannië, België en Nederland. Eneco neemt de Nederlandse activiteiten niet over. Ecofys doet aan onderzoek en advisering op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

De bedrijven hopen op korte termijn bovendien overeenstemming te bereiken over de overname van Ecostream, het onderdeel dat is gespecialiseerd in zonne-energie. De curatoren voeren nog gesprekken met andere partijen over de activiteiten die niet door Eneco worden overgenomen. Het gaat onder meer om de onderdelen Betronic en OneCarbon en diverse samenwerkingsverbanden en investeringen.

Banen

”In totaal gaan we er nu van uit dat er zo’n tweehonderd banen verloren zullen gaan”, aldus een woordvoerder van Econcern. Het bedrijf is verheugd over de overname. ”Wij prijzen ons gelukkig dat in Eneco, met haar uitstekende reputatie op het gebied van duurzame energie, een geschikte overnamekandidaat is gevonden”, aldus bewindvoerders Louis Deterink en Willem Jan van Andel van Econcern.

”We praten al ruim twee jaar met elkaar. Ik zie het als een bundeling van duurzame kracht van beide bedrijven”, zegt bestuursvoorzitter Jeroen de Haas van Eneco.

Verheugd

Ook minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) is verheugd over de overname ”omdat kennis over duurzame energie voor ons land behouden blijft”. Zij ziet de overname ook als een versterking voor Eneco. Van der Hoeven hoopt dat voor de andere delen van Econcern ook spoedig een oplossing komt.

Diederik Samsom (PvdA-Tweede Kamerlid) is ”erg gelukkig” met deze ontwikkeling. ”Voor het realiseren van onze duurzame ambities zijn bedrijven als Econcern erg belangrijk.”

De voornaamste takken van het bedrijf kunnen nu verder, waardoor vierhonderd mensen aan het werk blijven, aldus de PvdA’er. Hij stelt vast dat er door de actie van Eneco een soort duurzaam energieconcern is ontstaan.
Bron: ANP


Econcern failliet

Vrijdag 12 juni

De rechtbank in Utrecht heeft vandaag het faillissement van Econcern uitgesproken.

Het doek is daarmee gevallen voor Econcern. Ook verschillende dochterondernemingen failliet zijn verklaard.

Voor de volgende onderdelen een faillissement uitgesproken:

Econcern NV
Econcern Power Assets International BV
Econcernt Ecostream International BV
Econcern Power Assets Projects BV
Ecostream Netherlands BV
Ecofys International BV

Doorstart
Het bedrijf hoopt een doorstart te kunnen maken. Verschillende partijen waaronder Eneco hebben hun bod deze week kenbaar gemaakt. Een woordvoerder van Econcern liet vrijdag al eerder weten dat er nog niets bekend is over een eventuele koper voor wat eens de groene parel van ons land was.

Uitstel van betaling
Vorige week was al uitstel van betaling aangevraagd. Later ontving het bedrijf dat kampt met financieringsproblemen nog een overbruggingskrediet om de komende weken lopende betalingen, zoals salarissen, te kunnen doen. Bij Econcern weken 1200 mensen.


Veel schade door brand in energiecentrale De Lier

Vrijdag 12 juni

DE LIER – Een brand als gevolg van een stofexplosie in een warmtekrachtcentrale in de Zuid-Hollandse plaats De Lier heeft mogelijk voor meer dan 1 miljoen euro schade aangericht.

Dat maakte de brandweer Haaglanden vrijdag bekend. De oorzaak is nog niet duidelijk.
Na de explosie vrijdagmiddag in een bunker met zaagsel, dat in de energiecentrale als brandstof wordt gebruikt, ontstond een grote brand. Die kon niet op de gebruikelijke manier met water worden geblust.
De brandweer moet de zaagselbunker helemaal leeghalen om het vuur te kunnen doven. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld, dat pas vrijdagavond aan de slag kon gaan.

Ontruiming
Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Wel werden enkele omliggende woningen ontruimd.
De bewoners konden aan het begin van de avond weer naar huis. De brandweer verwacht dat het blussen van de brand nog zeker tot zaterdag zal duren.
Bron: ANP


Overbruggingskrediet voor Econcern

Woensdag 3 juni

UTRECHT – Econcern heeft een overbruggingskrediet gekregen om de komende weken lopende betalingen, zoals salarissen, te kunnen doen.

Dit heeft een woordvoerster van de onderneming, die zich bezighoudt met duurzame energieprojecten, woensdag bevestigd.

Econcern, waar 1200 mensen werken, heeft vorige week uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf kampt met financieringsproblemen. De bewindvoerders streven naar een doorstart van de onderneming.

Subsidies
Econcern kan aanspraak maken op een totaal van 1 miljard aan subsidies voor duurzame energie en speelt een belangrijke rol bij het streven om de milieudoelstellingen van het kabinet te halen.
Econcern wilde geen bijzonderheden geven over het krediet.

Zorgen
De Tweede Kamer maakt zich zorgen over Econcern. De partijen zouden graag zien dat het bedrijf de duurzame projecten kan voortzetten, zo bleek woensdag.
Maar het zou onhandig zijn om daar in alle openheid al te veel over te zeggen, vonden onder meer PvdA, CDA, en VVD die hopen op een positieve uitkomst van onderhandelingen achter gesloten deuren.
SP en GroenLinks zien liever dat de minister ervoor zorgt dat het concern wordt gered.

Van der Hoeven
Miinister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) meldde dat ”hard wordt gewerkt om te zorgen dat het goed komt”.
Ze vindt echter dat niet ieder bedrijf dat in de problemen komt, geholpen of gekocht kan worden. Ook niet als dat bijzonder waardevol is op het gebied van duurzame energie.
”We kijken natuurlijk wat we kunnen doen”, aldus de minister.

Duurzame doelen
Econcern is voor het kabinet belangrijk bij het halen van de afgesproken duurzame doelen. Maar het kabinet is niet van een bedrijf afhankelijk, aldus Van der Hoeven.
”Het bedrijf is heel veel verplichtingen aangegaan die het niet kan nakomen. Dat is ondernemerschap.”
Bron: ANP


Zonnepanelenfabriek Doesburg in problemen

Dinsdag 2 juni

DOESBURG  -  Ubbink Solar Modules, een fabriek van zonnepanelen in het Gelderse Doesburg, zit in de problemen. Een woordvoerder van het Duitse moederbedrijf Centrosolar wijt die aan geldnood bij de belangrijkste klant, een dochteronderneming van Econcern, dat uitstel van betaling heeft aangevraagd.
Dinsdag ontstond onrust bij het personeel, omdat de vestiging in Doesburg zou gaan sluiten. Dit zou meer dan zestig mensen hun baan kosten. De dinsdag aangetreden nieuwe directeur van Ubbink Solar Modules, Bert Jansen, wil hierover niets zeggen.


Wiek van windmolen valt op snelweg

Woensdag 27 mei

LELYSTAD – Een meterslange wiek van een windmolen is woensdag rond 17:30 uur op de snelweg A6 bij Lelystad gevallen. Er zijn geen ongelukken gebeurd, wat gezien het tijdstip een wonder is.

windmolen defect

Langs de snelweg staan verscheidene moderne windmolens. De wiek kwam terecht op een uitrit, de vluchtstrook en een deel van de snelweg.
Volgens eigenaar Nuon is nog onbekend hoe het circa twintig meter lange gevaarte heeft kunnen afbreken. Mogelijk heeft het noodweer dat deze week over Nederland trok er iets mee te maken, aldus een woordvoerster.
Het energiebedrijf heeft voor alle zekerheid alle windmolens van het park buiten werking gesteld tot bekend is wat de oorzaak is. De windmolens waren vorig jaar nog gecontroleerd.
De woordvoerster kan zich niet heugen dat zoiets in Nederland eerder is gebeurd. ”Het is wel schrikken, maar gelukkig is het goed afgelopen”.
De brandweer heeft de wiek in drie stukken gezaagd en van de weg gehaald. Een bergingsbedrijf zal de boel afvoeren. De weg is weer vrij.

Bron: ANP


Econcern in geldnood, toekomst Bio MCN onzeker

Woensdag 27 mei

FARMSUM – Econcern, één van de belangrijkste aandeelhouders van de biomethanolfabriek Bio MCN in Farmsum, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf is door de kredietcrisis in geldnood gekomen.
Econcern is er niet in geslaagd extra investeringsgeld van de andere aandeelhouders te krijgen. Ook hebben de banken de kredietkraan dichtgedraaid. De salarissen voor deze maand zijn wel uitbetaald.

Onduidelijk is wat dit betekent voor de toekomst van Bio MCN. Econcern zoekt overnamekandidaten, zowel voor het gehele concern als voor delen daarvan. Energiebedrijf Eneco heeft laten weten belangstelling te hebben in Econcern, maar kan niet aangegeven of ook BIO MCN mogelijk zal worden overgenomen.

Bio MCN in Farmsum is de voorzetting van het voormalige Methanor dat in 2006 failliet ging. Bij de doorstart kregen 85 werknemers weer een baan. Vorige maand ontving het bedrijf nog bezoek van koningin Beatrix en het Zweedse koningspaar.

Bron: RTV Noord


Econcern in surseance

Dinsdag 26 mei

Het Duitse energiebedrijf RWE heeft na een ‘eerste blik op de financiële structuur’ besloten af te zien van een overname van het duurzaam energiebedrijf Econcern. Het concern uit Utrecht heeft dinsdag bij de rechtbank in Utrecht surseance van betaling aangevraagd.

Het energiebedrijf Eneco daarentegen kijkt ‘nog steeds naar de mogelijkheden om het bedrijf in zijn geheel of gedeeltelijk over te nemen’, aldus een woordvoerder van het derde energiebedrijf van Nederland. Eneco zegt de komende tijd eerst te willen uitzoeken wat het effect van surseance is op het verkoopproces. Wanneer de definitieve beslissing valt, durft de woordvoerder niet te zeggen.

Het in Utrecht gevestigde Econcern is in acute geldnood gekomen omdat het ‘sinds 1 april dit jaar uit zijn kredietfaciliteit is gelopen’, schrijft het bedrijf dinsdag in een persbericht. Essent, aangestuurd door koper RWE, en Eneco zouden het bedrijf na een overname in veilige haven moeten loodsen. Volgens een bron waren beide partijen niet bereid een optie op Econcern te nemen, waardoor surseance volgde.

Econcern is in Nederland vooral bekend van het Prinses Amalia windpark voor de kust van IJmuiden. Het bedrijf heeft circa 1.400 medewerkers in dienst verdeeld over 24 landen.

De afgelopen maanden is er naarstig gezocht naar een oplossing voor het in moeilijkheden verkerende bedrijf. Diverse pronkstukken, zoals windturbinebouwer Darwind en de CO2-tak OneCarbon zijn te koop gezet, maar een uiteindelijke verkoop bleef uit. Kort daarop maakte Econcern bekend 200 mensen te moeten ontslaan.

Aandeelhouders SHV en de joint venture tussen Rabobank en Delta Lloyd is gevraagd extra geld in het bedrijf te steken. Net als de overname liep dat op niets uit. Aandeelhouders beschuldigen elkaar nu onderling dat ze niet bereid waren tot een nieuwe geldinjectie.

Hoop op doorstart

Bronnen rond het concern hebben de hoop op een doorstart nog niet opgegeven. ‘Als er een goede bewindvoerder komt, en er is voldoende tijd, dan zouden grote delen van het concern voortgezet kunnen worden.’

De rechtbank in Utrecht heeft Willem Jan van Andel en Louis Deterink aangesteld als bewindvoerders.


Nieuw bedrijventerrein Moordrecht wil eigen energie opwekken met 3 turbines

Maandag 4 mei

Het nieuwe bedrijventerrein Gouwepark bij Moordrecht gaat de energie die het verbruikt zelf opwekken door middel van drie te bouwen 3MW-windturbines. Deze moeten geplaatst worden bij de aansluiting van de rijksweg A12 op de A20, zo meldt Cobouw.
Bedrijvenschap Gouwepark is een gezamenlijke ontwikkeling van de gemeenten Gouda, Moordrecht en Waddinxveen. Directeur Cees van Splunder van het Bedrijvenschap zoekt nog naar exploitanten van de windmolens. “De plek waar wij die molens neerzetten vergde nogal wat gepuzzel, omdat niet overal zo’n 90 meter hoge molen kan worden neergezet”, zegt hij. “Je hebt onder meer te maken met geluidsoverlast en met slagschaduws.”
Een stukje verder, op bedrijventerrein Doelwijk langs de A12, staan al drie windmolens. Die worden geëxploiteerd door de Enschedese firma Raedthuys. Er zijn plannen voor een vierde. Van Splunder acht het mogelijk dat ook in het zuidelijk deel van het plangebied, langs de A20, drie windmolens komen. Wethouder Dijksterhuis (milieu) van Waddinxveen: “Verder gaan we nadenken over nieuwe straatverlichting. Mogelijk led-verlichting en dynamisch. Geen verkeer of geen beweging, minder licht. Op die manier moeten we nog eens veel energie kunnen sparen.”
De provincie Zuid-Holland wil dat in Midden-Holland 45 MW aan windenergie wordt geleverd. Dit zou jaarlijks voldoende zijn voor een kleine 30.000 huishoudens. Voor de Gouweknoop, het gebied rond het knooppunt A12/A20, bestaan grote plannen. Behalve het bedrijventerrein Gouwepark moeten er ook tot 2020 zo’n duizend woningen komen.

Bron: Cobouw


Vestas schrapt bijna tiende van alle banen

Dinsdag 28 april

KOPENHAGEN – Het Deense Vestas, ‘s werelds grootste producent van windturbines, schrapt 1.900 banen. Dat is circa 9% van het personeelsbestand. Het bedrijf heeft last van een teruggelopen vraag, zo maakte het dinsdag bekend.
De ontslagen vallen hoofdzakelijk in Groot-Brittannië en Denemarken. In Noord-Europa voldoet de vraag niet aan de verwachtingen van Vestas, waardoor er daar 1.900 banen moeten verdwijnen. In Denemarken valt de grootste klap: daar worden 1.275 banen geschrapt op meerdere locaties van het bedrijf.
De rest van het banenverlies moet worden doorgevoerd bij de fabriek in het Engelse Isle of Wright. Als gevolg van de reorganisatie zal het bedrijf de geplande investeringen in het Noord-Europees productiepark met EUR 200 mln terugbrengen tot EUR 1 mrd, in plaats van de eerst voorgenomen EUR 1,2 mrd aan investeringen.
Volgens Vestas neemt de vraag naar windturbines af omdat initiatiefnemers door de kredietcrisis minder makkelijk geld krijgen geleend bij banken. Ook werd het bedrijf geraakt door waardeverlies van de Zweedse kroon, het Britse pond en de Poolse zloty, en zou het gebrek aan windinitiatieven door overheden debet zijn aan de achtergebleven vraag.
Ondanks het snoeien in de Noord-Europese productiecapaciteit verwacht Vestas in 2010 nog voor 10.000 MW vermogen aan windturbines af te kunnen leveren. Ook heeft het bedrijf nog goede hoop dat de Britse markt aantrekt nu de Britse overheid grootschalige investeringen in windenergie heeft aangekondigd.
Ook in Noord-Amerika kampt Vestas met een gebrek aan nieuwe orders. Toch wil het bedrijf in dat land, en in China, blijven investeren omdat daar de perspectieven voor windenergie gunstiger lijken.
Vestas kwam ook met cijfers over het eerste kwartaal. De nettowinst steeg met 70% tot EUR 56 mln. Ook werden de verwachtingen voor 2009 bevestigd. Het bedrijf maakte verder bekend 18,5 mln nieuwe aandelen te gaan uitgeven om extra kapitaal op te halen.
Begin deze maand bleek dat ook Econcern al flink moet snoeien in het personeelsbestand, daar moeten 200 van de 1.400 banen verdwijnen.

Bron: ANP


Productie energie in eigen hand

Donderdag 23 april

APELDOORN – Apeldoorn wil de energieproductie in eigen hand nemen. Daartoe wil de gemeente, samen met andere partijen, een zogenoemd energiebedrijf oprichten.

De komende tijd gaan verschillende partijen in een onderzoek de (on)mogelijkheden van een energiebedrijf in kaart brengen.

Apeldoorn heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. Een energiebedrijf is een van de manieren om dat te bereiken, zegt milieuwethouder Michael Boddeke (GroenLinks). Bedoeling is dat verschillende partijen samenwerken om energie op lokaal niveau duurzaam op te wekken. ,,Lokale duurzame bronnen, zoals warmte koude opslag of zonnecollectoren, moeten we als collectief goed beschouwen”, zegt Boddeke. Bedoeling is dat Apeldoorners straks voor wat betreft hun energiebehoefte zaken kunnen doen met dat energiebedrijf.

Vooralsnog doen in ieder geval de gemeente en woningcorporaties mee aan het energiebedrijf. Volgens Boddeke zullen binnenkort ook andere partijen, zoals bedrijven, instappen. Boddeke hoopt het energiebedrijf aan het eind van het jaar te kunnen oprichten. De werktitel is voorlopig duurzaam energiebedrijf Apeldoorn.

Bron: De Stentor


PvdA wil extra geld voor subsidie zonne-energie

Zondag 19 april

HILVERSUM – Om meer aanvragen voor subsidie voor zonne-energie te kunnen honoreren, zou 72 miljoen euro extra beschikbaar kunnen worden gesteld.
Dat denkt PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom.

Samsom vindt dat het extra bedrag voor middelgrote zonne-energiesystemen kan worden geleend uit het geldpotje voor windenergie op land, ”want daar stagneert het een beetje door perikelen rond vergunningen”, stelde hij zondag in het radioprogramma Vroege Vogels.

De grote vraag naar de subsidie voor groene stroom noemt hij hoopgevend.

”Maar de beschikbare 88 miljoen euro subsidie voor zonne-energie is dus niet genoeg voor de stormloop die er nu was. Na twee dagen was het budget al op.”


‘Regenwoud verandert van zuivering in luchtvervuiling’

Vrijdag 17 april

WENEN – Als de aarde nog twee graden opwarmt, zijn bossen niet langer een opslagplaats voor koolstofdioxide (CO2), maar juist een bron van CO2-uitstoot in de atmosfeer.

Dat stellen wetenschappers van het bosonderzoeksbureau IUFRO in een vrijdag gepresenteerd rapport.
De stijgende temperatuur richt volgens de onderzoekers schade aan in bosgebieden, waardoor de bomen meer CO2 zouden gaan uitstoten dan ze opnemen uit de lucht.
Zo zouden de bomen juist bijdragen aan het broeikaseffect, aldus onderzoeker Risto Seppälä.

Aanpassen

Het rapport geeft een eerste inzicht in de manier waarop bossen zich kunnen aanpassen aan klimaatveranderingen. Het onderzoek komt aan de vooravond van een VN-top over bossen, volgende week in New York.
De temperatuur op aarde is sinds de 19e eeuw al met bijna een graad gestegen, met als gevolg dat het natuurlijke herstel van het tropisch regenwoud is afgenomen en de bossen kwetsbaarder zijn voor brand, ziekten en insectenplagen.
Een onderzoekspanel van de VN heeft in 2007 voorspeld dat de aarde deze eeuw tussen de 1,1 en 6,4 graden zal opwarmen.

Bron: ANP


Kleine windmolens leveren weinig op

Zondag 12 april

De NOS maakte op Eerste Paasdag de resultaten van een onderzoek bekend waarin duidelijk werd gemaakt dat kleine windmolens minder energie leveren dan de verkooppraatjes doen vermoeden.
Lees hierhet verslag van het NOS Journaal en zie hierde tabel met meetresultaten.


Biomassa-criteria ook up to date in NEN-norm

Vrijdag 10 april

De classificatie van biomassastromen zijn met de nieuwe norm van het NEN, de NTA 8003:2008, volledig up-to-date. En met de publicatie van de NTA 8080 begin 2009 zijn de Cramer criteria nu operationeel toepasbaar in het werkveld.

Er wordt in 2009 fors ingezet op de productie van duurzame energie. In totaal gaat het om ongeveer 1000 megawatt aan projecten tegenover 650 in 2008. Met name waterkracht en grotere bedrijfsmatige zon-pv systemen zijn nieuwe categorieën die zijn toegevoegd is aan de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE-regeling) voor 2009.

In deze SDE-regeling wordt NTA 8003 voor classificatie van biomassa voor energietoepassing aangewezen om aan te geven welke biomassastromen in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning. De SDE-regeling stimuleert de productie van duurzame elektriciteit en de productie van duurzaam gas door middel van een vergoeding op de onrendabele top. De toegelaten biomassastromen voor opwekking van energie worden uitgebreid met vloeibare reststromen, zoals frituurvet, en reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie.

De NTA 8003 is ook in lijn gebracht met de Europese classificatielijsten voor biomassa en secundaire brandstoffen. De NTA 8003 behandelt geen duurzaamheidscriteria. Hiervoor is de NTA 8080 opgesteld.

Met de NTA 8080 voor duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden is een belangrijke stap gezet om gecertificeerde duurzame biomassa op de markt te brengen.

Biomassa wordt steeds vaker ingezet om energie op te wekken of brandstoffen te produceren. Hiermee wordt ingespeeld op onderwerpen als klimaatverandering en energiezekerheid. Het gebruik van biomassa voor energie of brandstof is onderwerp van discussie. Om deze reden is het belangrijk dat aantoonbaar gemaakt kan worden dat biomassa duurzaam geproduceerd is. Hiervoor zijn toetsbare duurzaamheidseisen nodig op basis waarvan gecertificeerd kan worden.

Een breed samengestelde werkgroep met marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties heeft onder begeleiding van NEN de Cramer criteria uitgewerkt in toetsbare duurzaamheidseisen, die zijn vastgelegd in de NTA 8080. De eisen zijn een uitwerking van de duurzaamheidscriteria die in 2007 bepaald zijn door een commissie onder voorzitterschap van huidige milieuminister Cramer.

Bron: NEN


Subsidie voor biomassaprojecten in trek

Donderdag 9 april

Nadat afgelopen maandag al bekend werd dat een flink deel van de zon-pv subsidie is overtekend, blijkt nu ook voor twee van de vijf categorieën SDE-subsidies op elektriciteit en gas uit biomassa alle beschikbare subsidie te zijn vergeven. Dat blijkt uit een inventarisatie van SenterNovem, die de SDE-regeling uitvoert.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken stelt in 2009 in totaal 910 miljoen euro beschikbaar voor energieopwekking uit biomassa. De meest gangbare categorieën subsidie voor elektriciteit (550 miljoen) en voor gas (180 miljoen) uit (co)vergisting en verbranding, zijn nu overtekend. Die subsidie zal naar verwachting leiden tot de bouw van 75 MW aan nieuwe installaties.

SenterNovem heeft op de openingsdag van de SDE-regeling ruim 100 aanvragen van bedrijven gekregen voor de twee meest gangbare categorieën. Omdat die categorieën overtekend zijn, wordt er geloot onder de aanvragen die op 6 april voor 17.00 uur zijn ingediend.

Overigens wil overtekening nog niet zeggen dat de projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Ook vorig jaar waren veel SDE-aanvragen voor biovergistingsprojecten, maar veel aanvragers trokken later hun aanvraag weer in. Daardoor is vorig jaar is de helft van de verwachte 45 MW niet gerealiseerd. “Partijen noemden als belangrijkste reden voor deze intrekking het uiteindelijk niet verhogen van het basisbedrag en de kosten van additionele emissie-eisen in de SDE”, zei Van der Hoeven eerder dit jaar in een brief over de SDE-uitgaven van 2008.

De andere drie categorieën -voor energie uit zuiveringsinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties- hebben samen een subsidieplafond van 180 miljoen, genoeg voor 70 MW aan nieuwe installaties. Daar is vooralsnog genoeg subsidie voor projecten. Dat gold vorig jaar ook, maar subsidie voor energie uit zuiveringsinstallaties werd vorig jaar amper aangevraagd, terwijl bij AVI’s juist het dubbele was aangevraagd van wat beschikbaar was. Daar bleef echter door vergunningproblematiek uitbreiding achter.

Bron: SenterNovem/EnergieGids.nl


Twee regelingen voor groene stroom overtekend

Woensdag 8 april

DEN HAAG – Niet alleen de subsidieregeling voor grotere zonnepanelen, maar ook die voor het opwekken van energie uit biomassa is overtekend. Dat betekent dat niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd.

Dat blijkt woensdag uit inventarisatie van SenterNovem dat namens het ministerie van Economische Zaken over deze subsidies voor groene stroom en gas gaat.

Minister Maria Van der Hoeven heeft voor 2009 in totaal 910 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opwekken van stroom uit biomassa.

De meest gangbare voor elektriciteit en gas zijn nu al overtekend, aldus SenterNovem.

Maandag, de eerste dag dat de zogeheten SDE-regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) werd opengesteld, kwamen ruim honderd aanvragen van bedrijven binnen in deze twee categorieën.

Onder de aanvragen die 6 april voor 17.00 uur waren ingediend, wordt nu geloot.

Voor de andere drie categorieën, energie uit zuiveringsinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties, is 180 miljoen euro beschikbaar, voldoende voor 70 megawatt aan nieuwe installaties, meldt SenterNovem.

Bron: ANP


Brussels akkoord over uitstel luchtnormen vraagt om spoedpakket

Dinsdag 7 april

7 april 2009 - Nederland heeft vandaag van de Europese Commissie toestemming gekregen om vijf jaar later dan afgesproken de lucht schoon te maken. Tegelijkertijd is vandaag ook duidelijk geworden dat er steeds meer maatregelen uit het pakket vallen die er voor moeten zorgen dat de lucht ook werkelijk schoon wordt. Mirjam de Rijk, directeur Natuur en Milieu: ‘Het lijkt wel of er aan de onderkant al maatregelen uitvallen, nu het uitstel voor Nederland binnen is’.

Zo is de kilometerheffing én de regelgeving van milieuzones voor bestelauto’s uitgesteld. Ook blijken een aantal maatregelen zoals de halfopen roetfilters voor vrachtwagens niet zo effectief als verwacht. Wel is al in het crisispakket aangekondigd dat het makkelijker wordt de milieuregels in bijvoorbeeld de bouw minder streng toe te passen.

Dit helpt natuurlijk niet om schone lucht te bewerkstellingen. Natuur en Milieu vreest dat met dergelijke tegenvallers ook de uitgestelde richtlijnen niet gehaald worden. Volgens Natuur en Milieu is er een spoedpakket nodig om überhaupt nog de uitgestelde doelen te halen. Immers: de harde eis van Brussel voor het uitstel is dat in 2011 voor fijn stof en 2015 voor stikstofdioxide dan ook echt overal aan de luchtnormen moet worden voldaan.

Natuur en Milieu roept de regering, provincies en gemeenten dan ook op via een spoedpakket met aanvullende maatregelen te komen om de Nederlanders een schone en gezonde lucht te gunnen.

Bron: SNM


Nederland krijgt uitstel invoer luchtnorm

Dinsdag 7 april

Nederland heeft als eerste land in Europa uitstel gekregen voor het behalen van normen voor schone lucht. Daardoor kunnen vele bouwplannen alsnog doorgaan.

Bouwplannen zoals de verbreding van snelwegen en de aanleg van de Tweede Maasvlakte werden jarenlang geblokkeerd en vertraagd door de overschrijding van de EU-normen.

Luchtkwaliteitsplan goedgekeurd

Minister Jacqueline Cramer van Milieubeheer maakte dinsdag bekend dat de Europese Commissie haar luchtkwaliteitsplan heeft goedgekeurd. Daarin is voorzien dat Nederland halverwege 2011 moet voldoen aan de normen voor fijn stof (in plaats van in 2005) en vanaf 2015 aan de normen voor stikstofdioxide, in plaats van 2010.

‘Wij hebben gekregen wat we hebben gevraagd’, zegt Cramers woordvoerder. Hij zegt dat hiermee niet alleen specifieke projecten weer voortgang kunnen boeken, maar dat het complete bouw- en milieuprogramma van het kabinet is goedgekeurd.

Boekhouding voor fijnstof

Het luchtkwaliteitsplan is een soort boekhouding waarin vervuilende bouwprojecten aan de ene kant staan en compenserende milieumaatregelen aan de andere kant. Tot nog toe kon pas gebouwd worden als de milieunormen waren gehaald. Deze aanpak maakt bouwen en milieucompensatie tegelijkertijd mogelijk.

Volgens directeur Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu heeft het kabinet in de plannen naar maximaal uitstel toe gewerkt: ‘Als je er alles aan doet om uitstoot van fijn stof te beperken, en je haalt het niet, dan is uitstel gerechtvaardigd. Maar in Nederland gebeurt het tegenovergestelde.’


Raad wijdt debat aan plan voor vergisting

Dinsdag 7 april

TWELLO/TERWOLDE – Een goed idee, maar op de verkeerde plek. Zo omschreef wethouder Van Muijden van Twello in het rondetafelgesprek het plan van loonwerker Dreierink om bij zijn bedrijf aan de Bekendijk in Terwolde een biomassavergistingsinstallatie te bouwen.

De wethouder is een warm voorstander van installaties waarmee methaangas wordt gewonnen uit mest en biomassa. Hij vindt echter de beoogde locatie aan de Bekendijk niet geschikt vanwege de natuurwaarden in dat gebied. Bovendien staat het bestemmingsplan geen vergister toe op de schaal die Dreierink voor ogen heeft. Vandaar dat B en W al ‘nee’ hebben gezegd tegen Dreierinks plan.

Volgens Van Muijden is een kleinschalige vergistingsinstallatie wel mogelijk als neventak bij een boerenbedrijf. Dreierink exploiteert een mestverwerkingbedrijf aan de Bekendijk en bij zo’n bedrijf geldt een vergistingsinstallatie niet als neventak. Maar ook de wethouder moest erkennen dat de aanvraag op het snijvlak ligt van wat wel en net niet aan de regels voldoet. Het college ziet wel iets in een dergelijke installatie maar dan bijvoorbeeld als onderdeel van de VAR.

Dreierink en zijn adviseurs betoogden dat het aantal toegestane transportbewegingen op het erf er niet groter door wordt. De installatie zou bovendien grotendeels passen in de bestaande bebouwing.

Uit vragen van de raadsleden kon worden opgemaakt dat ook zij moeite hebben met het strikt toepassen van de regels, waardoor een waardevol project dreigt te sneuvelen. Vandaar dat alle fracties besloten om er op 20 april toch een debat aan te wijden, ook al is het een bevoegdheid van B en W om te beslissen over de aanvraag.

Bron: De Stentor


Gemeente mikt op meer molens

Zondag 5 april

APELDOORN – De gemeente wil meer windmolens plaatsen. Volgens milieuwethouder Michael Boddeke (Groen Links) is dat nodig om de energieambitie van Apeldoorn waar te maken.

De gemeente is al zo’n tien jaar bezig met windmolenplannen voor de Ecofactorij. Daar moeten vijf molens komen. ,,Maar de ambitie houdt niet op bij vijf”, zegt Boddeke. Het is nog niet bekend hoeveel, en waar, andere molens komen te staan.

Het aandachtsgebied van Boddeke ligt in eerste instantie nog vol bij de Ecofactorij, benadrukt de wethouder. ,,We doen het gefaseerd. Laten we eerst maar zorgen dat we klaar zijn met de vijf windmolens op de Ecofactorij. Het is echt topprioriteit dat die er komen.” Hij schat dat de bouw van die vijf molens in het gunstigste geval in 2010 kan beginnen. ,,Daarna gaan we nadenken over andere plekken.”

Volgens de milieuwethouder zijn meer windmolens echter wel nodig om de duurzaamheidambitie van deze gemeente te verwezenlijken. ,,We willen in 2020 energieneutraal zijn. Windenergie kan daaraan een grote bijdrage leveren, maar dan is vijf te weinig. De vijf windmolens op de Ecofactorij leveren energie voor zo’n negenduizend huishoudens. Als je dat keer factor zes doet zijn zo’n beetje alle huishoudens in Apeldoorn gedekt.”

Toch wil de wethouder zich niet vastpinnen op een aantal. ,,Maar er is echt wel een plek te vinden voor een tweede park.”

De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over het windmolenpark op de Ecofactorij. De partij wil van het college van burgemeester en wethouders weten of de radarpost op Nieuw Milligen storingen zal gaan ondervinden van de windmolens op de Ecofactorij. Die molens worden, inclusief wieken, 150 meter hoog. De gemeente heeft dat gevaar al eerder laten onderzoeken, merkt Boddeke op. Daaruit bleek dat de radarpost geen hinder zal ondervinden. ,,Voor zover ik weet is dat helemaal uitgesloten.”


Econcern ontslaat 200 van 1400 werknemers door nieuwe focus

Vrijdag 3 april

Econcern zet 200 van de 1.400 medewerkers op straat, zo meldt Econcern. Ongeveer de helft van de ontslagen vallen in Nederland, de rest wordt weggehaald op lopende projecten in de 24 landen waar Econcern actief is.

Topman Ad van Wijk had in februari al aangegeven dat Econcern zwaar is geraakt door de kreditcrisis en de economische recessie. Daarop is het bedrijf de focus op drie gebieden gaan leggen: advisering, zonne-energie (grootschalig en in gebouwen) en windenergie. Bovendien is daarbij gekozen voornamelijk voor Europese projecten. Daardoor wordt geschrapt in onderdelen die niet aansluiten op deze focussectoren.

Door het wegblijven van geldschieters en de problemen in de financiering heeft Econcern grote vertraging opgelopen in de aanleg van een siliciumfabriek in Frankrijk. De productie van de eerste Nederlandse elektrische auto Duracar is op de lange termijn geschoven. Een offshore project in België waar ruim een half miljard euro in is gestoken, wordt later opgeleverd. Daarentegen is wel vorige maand door investeringsmaatschappij Waterland 36 miljoen gestoken in de bouw van de nieuwe bio-ethanolfabriek BioMCN in Delfzijl. Daardoor kan in mei worden gestart met de bouw.

Bron: Econcern


Vervuilde biodiesel verwoest machines

Woensdag 1 april

Ellende treft honderden bedrijven

Agrarische loonwerkers en grondverzetbedrijven lijden miljoenen euro’s schade door de verplichte bijmenging van het milieuvriendelijke biodiesel aan gewone diesel. Er ontstaat bacterievorming en de brandstof verandert in een slijmerige smurrie, waardoor vele honderden landbouwvoertuigen en andere machines vastlopen.
Uit een enquête van brancheorganisatie Cumela, waarvan de resultaten morgen bekend worden gemaakt, komen de cijfers naar voren: 22 procent van de bedrijven kampt met grote problemen als gevolg van de milieuvriendelijke toevoeging van de brandstof, zoals koolzaadolie.
„Met een zekere regelmaat loopt de motor in de poeier of verkolen de verstuivers”, illustreert woordvoerder Michiel Pouwels. Naar verwachting speelt die ellende bij 450 van de ruim 2000 bedrijven in deze sector. Maar door onwetendheid van de ondernemer wellicht op veel grotere schaal, zo wordt gevreesd.
Cumela wil nu in overleg met Bouwend Nederland, waar een kleiner deel van de grondverzetbedrijven is aangesloten, de mogelijkheden voor een claim richting olie-industrie onderzoeken. Pouwels beklemtoont dat zijn branche nooit of te nimmer is gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen van het goedje. „De brandstofhandel is in gebreke gebleven. Met deze enquete hebben we de vinger op de zere plek gelegd.”
Het probleem speelt niet bij auto’s van particulieren, omdat de ’omloopsnelheid’ van de brandstof hoger ligt en zich in de tanks geen bacteriën vormen. Bij landbouwmachines gebeurt dat juist wel. „Er ontstaat verontreiniging, een slijmerige smurrie, met als gevolg dat machines vastlopen. Er is plots een houdbaarheidsdatum aan de diesel gegeven”, concludeert Pouwels.
De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (de VNPI) stelt al jaren geleden de toenmalig staatssecretaris Van Geel (VROM) te hebben gewaarschuwd voor de mogelijke problemen met de biobrandstof. „We hebben tot voorzichtigheid gemaand met het mengen van onbekende biobrandstoffen. We kennen namelijk de oorsprong en kenmerken van de plantencomponenten niet, terwijl hedendaagse motoren erg gevoelig zijn”, reageert zegsman Dominique Boot.
Lennart de Kreij van het gelijknamige bedrijf in Gorinchem dat grond- en sloopwerkzaamheden uitvoert, heeft tot dusverre al drie dagen niet kunnen werken op een schip en vier verstuivers van 450 euro per stuk moeten vervangen. „Als machines van gemiddeld anderhalve ton motorschade oplopen, ben ik daar niet zo blij mee. Ik ben geneigd toch weer de oude, zwavelhoudende brandstof bij te mengen. Maar ja”, zo beseft De Kreij, „dan geeft de machinefabrikant geen garantie in geval van schade.”


Geen windmolens bij park De Weerribben

Woensdag 1 april

STEENWIJK/DEN HAAG -  Er komen geen windmolens rond nationaal park Weerribben-Wieden. De Raad van State heeft een beroep van Staatsbosbeheer tegen een besluit van het provinciebestuur van Overijssel om de bouw van vier windturbines toe te staan, gegrond verklaard.

Staatsbosbeheer ageerde samen met Natuurmonumenten en Natuur en Milieu Overijssel tegen het provinciebesluit. De molens leiden tot grote sterfte onder de beschermde purperreiger, aldus de natuurorganisaties. Het besluit van de provincie wordt vernietigd, meldde de Raad woensdag.


Defensie houdt hoog bouwen tegen

Maandag 30 maart

UTRECHT – Plannen voor hoogbouw en windmolens kunnen niet doorgaan als ze te dicht bij een radarstation van Defensie staan. Defensie wil niet tornen aan het verbod om binnen een straal van 28 kilometer rond een radarinstallatie hoger te bouwen dan 45 meter.

Met een netwerk van radars houdt Defensie het gehele Nederlandse luchtruim in de gaten. Hoge gebouwen belemmeren het zicht. De Belle van Zuylen-toren geeft een te hoge verstoring op de radar van vliegbasis Soesterberg, aldus Defensie.

Behalve bij Soesterberg staan er radarinstallaties van Defensie in Leeuwarden, Wier (Friesland), de vliegbasis Twenthe, Nieuw Milligen (Veluwe), Soesterberg, Volkel (bij Uden), De Kooy (bij Den Helder) en Woensdrecht.

‘De radarstations zijn een knelpunt voor de windenergie-ambities van minister Cramer’, aldus een woordvoerder van VROM. Bij 13 procent van de windenergieprojecten is de nabijheid van een radar een factor – omgerekend 600 megawatt.

‘Veel gemeenten hebben bij bouwplannen last van deze normen. Er moet iets aan gebeuren’, aldus een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Defensie is deze maand, tot ergernis van het stadsbestuur, een juridische procedure begonnen tegen een hoogbouwplan in Enschede, dat ligt in de nabijheid van het radarstation op de basis Twenthe. ‘Door de starre houding van Defensie gaan te veel plekken in het land op slot’, aldus de Enschedese wethouder Roelof Bleker (PvdA).

Defensie benadrukt dat het ‘een welwillende houding’ heeft tegenover windenergie en hoogbouw. ‘Maar we moeten ons ook houden aan de geldende normen. We zijn verantwoordelijk voor de nationale veiligheid’, aldus een woordvoerder.

Na druk van het ministerie van VROM en de VNG kondigt Defensie aan medio 2010 met een nieuwe, wellicht soepelere toetsingsmethode komen, maar het ministerie houdt hierover nog een slag om de arm.

Noot van de Werkgroep Fibronot:
Defensie in Nieuw Milligen heeft geen last van eventuele hoge objecten op de Ecofactorij vanwege de aanwezigheid van het Veluwemassief dat vanuit Nieuw Milligen gezien, ruim 90 meter hoog is. Er zit voor de radar van Nieuw Milligen een heel dood stuk achter het Veluwemassief waar een schoorsteen van Fibroned en 5 windturbines van Evelop geen invloed op de radar hebben.

Zie ook hier over Gemeenten die boos zijn over de bouwregels van Defensie.


‘Nederland blijft achter met duurzame energie’

Vrijdag 27 maart

AMSTERDAM – Nederland blijft in Europa achter met het gebruik van duurzame energie. Binnen de Europese Unie behoort Nederland tot de vijf minst presterende landen.

Dat blijkt uit een rapport dat adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) vrijdag heeft gepubliceerd. Momenteel is 3 procent van alle energie in Nederland duurzaam.
In 2020 moet 20 procent van de verbruikte energie duurzaam zijn, zo hebben de EU-landen afgesproken.
Om die doelstelling voor heel Europa te halen, zouden de komende tien jaar ruim een miljoen windmolens neergezet moeten worden, heeft PwC berekend.
Als Europa die duurzame energie via de zon wil opwekken, zou een oppervlakte van twee maal België bedekt moeten worden met zonnepanelen.

Achterstand

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) verklaarde de achterstand van Nederland vrijdag mede uit het feit dat hier geen energie kan worden opgewekt met waterkracht.
Ze zei verder dat Nederland relatief laat heeft ingezet op zonne-energie en dat windenergie de laatste tijd een extra impuls heeft gekregen.
PwC waarschuwt dat de stimuleringsmaatregelen in Nederland achterblijven bij het Europese gemiddelde.


Nieuwe ronde voor zonnepanelen

Vrijdag 27 maart

UTRECHT – Mensen kunnen vanaf 6 april weer subside aanvragen voor zonnepanelen. Vorig jaar ontketende de aankondiging een ware run.

Voor minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) was dat toen reden om het budget tot twee keer toe te verhogen tot uiteindelijk 83 miljoen euro. Daar deden achtduizend aanvragers hun voordeel mee.

Dit jaar is 5 miljoen meer, dus 88 miljoen euro, beschikbaar. De subsidie is niet voor het aanbrengen van de panelen. Mensen krijgen gedurende vijftien jaar een vergoeding voor de groene stroom die ze maken met het paneel op hun dak.

Stroom

Een gemiddeld gezin verbruikt 3400 kilowattuur aan stroom per jaar. Het vergt 35 vierkante meter aan zonnepanelen om al die stroom zelf op te wekken. Dat kost zo’n 20.000 euro.
SenterNovem, de organisatie die de subsidieregeling uitvoert, stelt dat de vergoeding voor de groene stroom afhankelijk is van de stroomprijs, maar zo wordt berekend dat mensen na ongeveer 11 jaar hun investering hebben terugverdiend. De zonnepanelen gaan daarna nog jaren mee. Fabrikanten geven een garantie van 25 jaar.

Ondernemers

Dit jaar komen ook grotere zonnepanelen, tot 100 kilowatt, in aanmerking voor subsidie. Dat lijkt meer van belang voor ondernemers dan voor huizenbezitters. Installaties van 100 kilowatt beslaan een oppervlakte van bijna vier tennisvelden.

Elektriciteitsmeter

SenterNovem waarschuwt dat bij zonnepanelen meer komt kijken dan veel mensen denken. Zo moet er een nieuwe elektriciteitsleiding worden aangelegd en moeten formulieren worden ingevuld om de groene stroom aan te bieden aan het elektriciteitsnet en moet er een bewijs komen dat het daarbij echt om groene stroom gaat. Ook moet er een nieuwe elektriciteitsmeter worden aangebracht.


Econcern ‘aangenaam verrast’ door kabinetsplannen

donderdag 26 maart 2009

UTRECHT (AFN) -  Energiebedrijf Econcern is aangenaam verrast over de plannen van het kabinet om het aantal windturbineparken in de Noordzee te verdubbelen gedurende de kabinetsperiode. “Het kabinet geeft een belangrijk signaal van stabiliteit af”, zegt directeur Ernst van Zuijlen van de offshore-tak van Econcern donderdag.

Andere energiebedrijven, waaronder Eneco en het Deense Vestas, reageerden donderdag in het Financieele Dagblad sceptisch op de plannen van het kabinet. Deze zouden niet realistisch zijn, omdat de levertijd van windturbines minstens drie tot vijf jaar zou zijn. Ook zouden er te weinig installatieschepen beschikbaar zijn, die de windturbines kunnen bouwen.

Van Zuijlen is teleurgesteld in de reacties van zijn branchegenoten. “Natuurlijk is het een uitdaging, maar dit signaal vanuit het kabinet geeft exploitanten van installatieschepen en andere bedrijven, zoals kabelfabrikanten, juist de benodigde zekerheid om te gaan investeren.”

Doelen

De directeur vindt dat de tijd rijp is om als sector samen op te trekken, in samenwerking met het kabinet, om de toekomstige doelen op het gebied van duurzame energie te realiseren.

Vanuit de Europese Commissie is de eis gesteld dat in 2020 20 procent van de energie duurzaam moet zijn. Hiervoor moet tegen die tijd 6000 megawatt uit windenergie afkomstig zijn. “Willen we dit halen, is de verhoogde doelstelling naar een totaal van 950 megawatt voor deze kabinetsperiode juist nodig.”

Vervuiler

Econcern is vooral blij met de toezegging van het kabinet om duurzame energie in de toekomst te laten betalen door de vervuiler. “Dit zorgt voor een meer robuuste financiering”, aldus Van Zuijlen. Er komt vanaf de volgende kabinetsperiode een heffing op de energierekening, waarmee investeringen in duurzame energie deels worden gefinancierd.

Econcern hoopt dankzij de nieuwe plannen van de kabinet de komende twee tot drie jaar voor 300 megawatt extra aan windturbines te mogen installeren. “Twee van onze parken doen mee met de race.” Het gaat om Rotterdam NW en het Helmveld-park voor de kust van Den Helder.

Het concern verkeert momenteel in zwaar weer. Het kondigde vorige maand aan dat het een aantal duurzame projecten moet uitstellen en een onbekend aantal mensen moet ontslaan. Het bedrijf kampt met hoge schulden. “De plannen van het kabinet geven ons extra vertrouwen dat we goed uit de crisis zullen komen”, zegt Van Zuijlen.


Econcern zet dochter OneCarbon in etalage

20 maart 2009

Divisie moet in juni zijn verkocht

Amsterdam
Het duurzame-energiebedrijf Econcern uit Utrecht heeft met onmiddellijke ingang zijn divisie OneCarbon in de verkoop gezet. Dit blijkt uit een als ‘private and confidential’ bestempelde aanbiedingsbrief die donderdag naar belangstellende partijen is gestuurd.

Fortis Nederland laat weten interesse te hebben voor OneCarbon. ‘Maar gelet op alle berichtgeving over Econcern, gaan we eerst een uitvoerige due diligence doen’, zegt een woordvoerder.
OneCarbon is een van de vijf divisies van Econcern. Er werken 85 mensen. Het bedrijf handelt in emissierechten en treedt op als makelaar op dit gebied. Het omschrijft zichzelf als ‘leading player’ in de markt van emissierechten. Volgens de aanbiedingsbrief is het actief in veertig landen en heeft het twaalf kantoren in tien landen op vijf continenten.

OneCarbon schermt met een emissieportefeuille van in totaal 108 mln ton CO , waarvan 22 mln 2 ton tot aan 2012 en 86 mln ton in de jaren daarna. Over de waarde van het in december 2006 opgerichte bedrijf is weinig bekend. Het deponeert geen zelfstandige jaarstukken maar wordt meegeconsolideerd in de jaarrekening van moederbedrijf Econcern.

De waarde van emissierechten is door de kredietcrisis en de afgenomen bedrijvigheid wereldwijd sterk gekelderd. Op 16 februari zei topman Ad van Wijk van Econcern in deze krant dat de prijs van die rechten volledig is ingestort: ‘In augustus lag die nog op €23 per ton CO , nu is dat €8. Bedrijven 2 dumpen hun emissierechten omdat ze zelf krap zitten en omdat ze er nog wat geld voor krijgen.’ Sinds dat interview is de marktprijs weer gestegen. De prijs in nu ruim €12.

Omgerekend zou OneCarbon alleen al aan emissierechten een waarde vertegenwoordigen van circa €1 mrd. Maar kenners van de markt verwachten dat die prijs veel en veel lager zal liggen. Seb Walhain van de CO -desk van Fortis 2 noemt OneCarbon een aantrekkelijk bedrijf maar wel met veel mensen op de loonlijst. Hij zegt dat voor de waardering twee belangrijke factoren een rol spelen: ‘Hoe robuust zijn de inkoopcontracten van de emissierechten en welk percentage van de contracten is vorig jaar al gehedged?’
In de markt worden als eventuele gegadigden ook namen genoemd als Essent-RWE en Shell. Woordvoerders van deze bedrijven willen of kunnen niets over een mogelijk bod zeggen.

Econcern heeft kennelijk haast met de verkoop van hun emissiedivisie. Kopers moeten voor aanstaande dinsdag 17.00 uur laten weten of ze interesse hebben. OneCarbon hoopt voor juni al overeenstemming met een koper te hebben bereikt.

De verkoop van de divisie past in de strategische heroriëntatie die momenteel binnen het concern voor duurzame energie plaatsvindt. De afgelopen jaren was bij Econcern onder leiding van topman Ad van Wijk sprake van wat oud-bestuurder Dirk Berkhout omschreef als een ‘ongebreidelde groei’. Van Wijk gaf onlangs aan dat Econcern mogelijk rode cijfers schrijft als het in mei de resultaten over 2008 presenteert. Mede onder druk van banken en aandeelhouders heeft de concerntop besloten het roer drastisch om te gooien. Vorige week gaf de raad van commissarissen zijn fiat aan een nieuw bedrijfsplan met de titel ‘gestructureerde groei’.
Econcern zich gaat richten op kernactiviteiten als zonne-en windenergie en adviezen op het gebied van duurzame energie. Meerderheidsbelangen in projecten zullen worden verkocht.


Vijf gemeenten akkoord over biomassacentrale

18 maart 2008

De gemeenten Bernheze, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel gaan biomassa omzetten in duurzame energie. De vijf gemeenten hebben samen gezocht naar mogelijkheden voor realisatie van een biomassa energiecentrale. Deze centrale moet binnen het grondgebied van deze gemeenten worden gerealiseerd.

In het voorjaar van 2008 maakten de gemeenten al bekend dat een regionale biomassa energiecentrale haalbaar is. Warmteafzet aan de industrie is de meest kansrijke optie en geeft het hoogste energetisch rendement. Deze optie is in de afgelopen periode verder uitgewerkt. Er moet een centrale komen die met een zo hoog mogelijk energetisch rendement duurzame energie opwekt. Gemeenten bouwen deze centrale niet zelf maar willen dit via aanbesteding van de groenafvalverwerking tot stand brengen. Het groenafval, afkomstig van onderhoud van het gemeentelijk groen en van inwoners, wordt omgezet in duurzame energie. Dit leidt tot vermindering van verwerkingskosten en levert dus besparing voor burgers op. Bovenal wordt er 7.000 ton CO2 minder uitgestoten. Er gaat nog enige tijd overheen voordat de centrale daadwerkelijk kan worden gebouwd. Hiervoor moeten onder andere aanbestedingsprocedures en vergunningtrajecten worden doorlopen. Het streven is realisatie van de biomassa energiecentrale in 2011.


17 maart 2009

De volgende advertentie verschijnt de komende maanden elk weekend in alle uitgaven van de Stentor in de rubriek Hobby & Sport onder Vuurwerk:

Geen Fibroned in Apeldoorn


Megakippenstal Noord Holland van de baan.

16 maart 2009

Haarlem – Plannen voor de bouw van een megakippenstal voor 1,6 miljoen slachtkippen in het Noord Hollandse Middenmeer zijn van de baan.

Een krappe meerderheid van Provinciale Staten stemde maandagavond in met een motie van GroenLinks om de bouw van de stal te verbieden. De motie van GroenLinks werd opgesteld naar aanleiding van het burgerinitiatief ‘Stop veefabrieken in Noord-Holland’.
Ruim 25.000 mensen hadden hun handtekening gezet tegen de komst van intensieve veehouderij in de provincie.

Statenbreed werd het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) overgenomen om een standpunt over de intensieve veehouderij eind dit jaar op te nemen in de Structuurvisie van de provincie.

Huidige beleid
Het huidige beleid van de provincie Noord-Holland richt zich al tegen de komst van nieuwe megastallen. De provincie is voor duurzame landbouw.
Volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is het echter niet altijd mogelijk om uitbreiding van bestaande veebedrijven te verbieden.
Als ze binnen de wet opereren, heeft de provincie volgens GS momenteel geen mogelijkheid uitbreiding tegen te gaan.

Milieudefensie
Milieudefensie is erg blij dat het burgerinitiatief in Noord-Holland heeft gewerkt. De milieuclub en de Dierenbescherming steunen omwonenden bij het opstellen van dergelijke initiatieven.

”En het heeft dus zin”, aldus een woordvoerder. ”Het burgerinitiatief doet precies zoals het bedoeld is: zorgen dat signalen uit de samenleving op de politieke agenda komen.”

Groningen
In andere provincies zijn nog plannen voor megastallen, Groningen zag er al vanaf, maar bijvoorbeeld Limburg en Overijssel niet.
”In Brabant is vorige week een burgerinitiatief tegen de stallen gestart”, aldus Milieudefensie. De organisatie vindt het jammer dat Den Haag de hele besluitvorming hierover aan provincies en gemeenten laat en niet met landelijk beleid komt.


Noot van de Fibronot redactie

Econcern

16 maart 2009

Hoe moeilijk het in deze sector gaat wordt vandaag duidelijk. Het is opvallend dat de huidige kredietcrisis door veel bedrijven wordt aangegrepen om te saneren, terwijl er gewoon ruzie in de tent is over het te voeren beleid. Dat ruiken de banken ook.

Econcern, de grootste Nederlandse investeerder in duurzame energie, moet de ongebreidelde groei intomen. Op last van banken en aandeelhouders moet er een bedrijfsplan komen voor gestructureerde groei. De focus zal volledig komen te liggen op zonne- en windenergie. Andere projecten worden beëindigd. Dat betekent niets meer en niets minder dat Econcern projecten van ‘duurzame’ mestverbranding en mestvergisting op een dood spoor heeft gemanoeuvreerd.
Het zou de Werkgroep Fibronot niet verbazen als we binnen het Econcern concern binnenkort de eerste faillissementen gaan zien.
Nu banken zich uit Econcern terugtrekken, kunnen we vaststellen dat de financiering van Fibroned een stuk onzekerder is geworden?


Econcern: succesroes komt abrubt ten einde

16 maart 2009

Energiebedrijf Econcern heeft problemen. Onlangs kondigde het concern aan diverse duurzame energie projecten stil te leggen. Banken willen geen geld meer lenen, dus moeten er staatsgaranties op kapitaalintensieve projecten komen, opperde topman en oprichter Ad van Wijk.

Maar waarvoor vraagt Van Wijk eigenlijk steun? In een kwarteeuw is Econcern, onder de formule ‘duurzame energie voor iedereen’, uitgegroeid tot een wereldwijd opererend bedrijf met een omzet van euro 443 mln en een winst van euro 85 mln in 2007. Het bedrijf telt circa 1400 medewerkers, verdeeld over maar liefst 24 landen.
Pijplijn
Wie het bedrijf opzoekt in de Kamer van Koophandel ontdekt een keur aan deelnemingen, ondergebracht in een trits bv’s die actief zijn in werkelijk alle vormen van duurzame energie, van energiezuinige airconditioning in Curaçao tot efficiënte tuinderskassen in het Westland.
Econcern heeft voor honderden miljoenen projecten ‘in de pijplijn’. Maar wat levert dat op aan harde munten? Critici vinden dat het bedrijf alle focus mist en met vuur speelt omdat het opereert in een nieuwe markt met veel onzekerheden.
Cashflow
De crisis drukt het bedrijf nu met de neus op de feiten. Banken lenen alleen nog maar op basis van aanwijsbare ‘cashflow’. Als dat er niet is, wordt er ineens een heel ander risicoprofiel gehanteerd voor een lening, aldus een oud-bankier. Deze nieuwe werkelijkheid kennen de aandeelhouders SHV, Rabobank en Delta Lloyd ook.
IJskast
In allerijl is nu een plan gesmeed voor ‘gestructureerde groei’. En diverse beloftes uit het verleden zijn voor onbepaalde tijd naar de ijskast verplaatst. Bijvoorbeeld de verwachting van euro 8 mrd omzet en euro 1 mrd winst in 2012, of de verhuizing naar twee duurzame kantoortorens in Nieuwegein, die voor euro 40 mln in de begroting staan.
En de discussie over de keus voor een beursnotering in Amsterdam, New York, Frankfurt of Londen lijkt voorlopig van de baan.


Vertraging voor bouw kolencentrales

Gepubliceerd in het NRC van 15 maart 2009

Rotterdam — De bouw van drie kolencentrales in Nederland loopt vermoedelijk anderhalf jaar of meer vertraging op, en is mogelijk in strijd met de Europese milieuwetten.

Dat is het gevolg van het voornemen van de Raad van State om het Europese Hof van Justitie in Luxemburg te vragen uitspraak te doen over de manier waarop Europese emissierichtlijnen doorwerken in het verlenen van milieuvergunningen in Nederland. De beantwoording van deze vragen plus de reactie van de Raad van State kan volgens de energiebedrijven leiden tot „aanzienlijke vertraging” alsmede tot „aanzienlijke schade”.

Bezwaar

Milieuorganisaties waaronder Stichting Natuur en Milieu en Greenpeace hadden bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de milieuvergunningen voor de kolencentrales in de Eemsmond en op de Maasvlakte. Zij stellen dat Nederland door de bouw van de centrales niet kan voldoen aan de maximale grens voor de uitstoot van zwavel- en stikstofverbindingen. Dit plafond ligt vast in de door Brussel vastgestelde zogenoemde NEC-richtlijn (National Emission Ceiling).

„De kolencentrales tillen Nederland over het NEC-plafond heen”, zegt Johan Vollenbroek van het milieubureau MOB dat de procedures namens enkele milieuorganisaties voert. Hij noemt het voornemen tot het stellen van vragen aan het Europese Hof „bingo” in de strijd tegen de bouw van kolencentrales.

Voorlopig geen uitspraak

De Raad van State heeft de bezwaren eerder op zittingen in Den Haag behandeld en heeft nu het voornemen om voorlopig geen uitspraak te doen. Eerst wil de Raad van State de antwoorden van het Europese Hof afwachten over een aantal meer principiële zaken.

De Raad van State wil onder meer weten of de emissierichtlijn valt onder „de plicht van een lidstaat zich te onthouden van maatregelen die de verwezenlijking van het door een richtlijn voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar brengen”. Ook wil de Raad van State weten of een Europese lidstaat een milieuvergunning moet weigeren, „als waarborgen ontbreken dat de installatie waarvoor een milieuvergunning is gevraagd niet bijdraagt aan overschrijding of dreigende overschrijding van één of meer van de nationale emissieplafonds”.

Vergevorderde plannen

De energiebedrijven E.ON en Electrabel hebben vergevorderde plannen voor de bouw van elektriciteitscentrales op de Maasvlakte bij Rotterdam. Het Duitse RWE wil in de Eemshaven in Groningen een kolencentrale bouwen. Milieuorganisaties ageren tegen de bouw, onder meer vanwege de uitstoot van CO2. Deze uitstoot komt in de huidige juridische procedure niet aan de orde, aangezien deze emissies niet vallen onder de NEC-richtlijn maar zijn ondergebracht in het Europese systeem van verhandelbare CO2-rechten.

De advocaat van een van de energiebedrijven, Electrabel, betwist de noodzaak van het stellen van de zogenoemde prejudiciële vragen aan het Europese Hof. Electrabel vindt dat de NEC-richtlijn „correct in Nederland is geïmplementeerd”. En dat de milieuvergunning „volledig in lijn is met zowel internationale als nationale standaarden zoals deze momenteel van kracht zijn”, aldus een brief van advocaat Niels Koeman aan de Raad van State.

Het bedrijf wil de noodzaak tot het stellen van prejudiciële vragen op een zitting aan de orde stellen en zich daarbij ook kunnen uitlaten „over de formulering van deze vragen”.


Econcern gooit roer flink om

15 maart 2009

Het duurzame energiebedrijf Econcern uit Utrecht gooit het roer drastisch om. Na een lange periode van ‘ongebreidelde groei’ wordt noodgedwongen pas op de plaats gemaakt, mede in overleg met de banken en aandeelhouders.

Een nieuw bedrijfsplan voor ‘gestructureerde groei’ is afgelopen week door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Het mes gaat in het aantal projecten. Econcern gaat zich volledig toeleggen op kernactiviteiten als zonne- en windenergie.
Conflict RvB
Goed ingevoerde bronnen melden dat de ingreep plaats vond na een conflict binnen de Raad van Bestuur (RvB) over de koers en de wat zij ‘ongestructureerde groei’ noemen.
De kredietcrisis dwong het bestuur uiteindelijk tot een koerswijziging. ‘Als deze reorganisatie niet had plaatsgevonden, was er een kans geweest dat het bedrijf kapot was gegroeid’, zegt directeur Paul Hamm van Ecoventures, één van de vijf divisies van het bedrijf.
Directielid Dirk Berkhout is eind vorig jaar opgestapt. Naar eigen zeggen heeft hij hiermee een ‘signaal’ willen afgeven. ‘Na grofweg zeven jaar van ongebreidelde groei moet je consolideren. Dat is heel normaal’, zegt Berkhout. Deze opvatting botste met die van oprichter en bestuursvoorzitter Ad van Wijk, die wilde doorgroeien. Berkhout koos eieren voor zijn geld en in zijn kielzog vertrok ook Dennis Lange, directeur van de divisie Evelop.
Op de rails
Al voor het vertrek van Berkhout werd Leo Epskamp, ex-KPMG, aan de raad van bestuur toegevoegd als financieel bestuurder . Het concern was al bijna een half jaar op zoek naar een geschikte cfo. Recent is Cees van Steijn aangesteld als tijdelijke chief operational officer (coo). In het verleden maakt hij naam als crisismanager bij omroep Veronica en bedrijven als Landis en Newconomy. Samen met Epskamp moet hij de zaak weer op de rails krijgen.
Econcern gaat zich voortaan richten op zonne- en windenergie en advisering op het gebied van duurzame energie. Onderzocht wordt of er projecten in alliantie met derden kunnen worden ontwikkeld.
Versterking eigen vermogen
Verder wordt er hard gewerkt aan de versterking van het eigen vermogen. Het bedrijf is al ruim een jaar bezig meerderheidsbelangen in projecten te verkopen. ‘Dat betekent dat deze projecten van de balans verdwijnen’, zegt een ingewijde.
Dit gebeurt mede onder druk van de banken en de aandeelhouders die het eigen vermogen te gering vonden in verhouding tot de totale balans. De belangrijkste investeerders zijn SHV (eigendom familie Van Vlissingen) en Rabo.
In een schriftelijke reactie stelt de raad van commissarissen dat het niet de aandeelhouders zijn geweest die het bedrijf hebben gedwongen tot een koerswijziging.


Windpark geeft ruim miljoen Nederlanders stroom

4 maart 2009

LELYSTAD – Het grootste windmolenpark van Nederland moet over ruim drie jaar ongeveer 1,2 miljoen mensen voorzien van elektriciteit. Dat maakte projectdirecteur Dirk Louter van het Windpark Noordoostpolder woensdag in Lelystad bekend. Het geplande windpark bij Urk bestaat uit tachtig tot honderd windmolens met een masthoogte tussen de 70 en 135 meter. Veertig windmolens komen in het water te staan, de rest op het land.

De molens komen in zes lijnopstellingen langs de dijken van de Noordoostpolder te staan. Door de nieuwste technieken kan een vermogen van 6 megawatt per molen worden gerealiseerd, waardoor met minder molens veel meer stroom kan worden opgewekt.


Evelop vraagt vergunning aan voor de bouw van 5 windmolens op de Ecofactorij

4 maart 2009

Evelop, zie hier, heeft recent bij de Gemeente Apeldoorn een vergunning aangevraagd voor de bouw van 5 windmolens op de Ecofactorij.
De plaats waar de windmolens worden gebouwd staat op de tekening die hier te downloaden is en waarop ook de lokatie te zien is waar de FibroNed mestverbrander zou moeten komen.


Subsidie voor energie uit waterkracht

20 februari 2009

DEN HAAG – De subsidieregeling voor duurzame energie wordt uitgebreid. Ook waterkracht en grotere projecten met zonlicht komen straks voor steun in aanmerking.
Dat heeft het ministerie van Economische Zaken vrijdag gezegd.
Het ministerie verhoogt daarnaast de subsidie voor energie uit windmolens op land. Dat is nodig omdat de kosten voor windturbines zijn gestegen.
Ook zullen meer projecten voor energie uit biomassa in aanmerking komen voor steungeld.


Einde in zicht voor groene stroom van Ad van Wijk

16 februari 2009

Als het nog twee jaar zo blijft als nu, is de groenestroomsector dood, zegt topman Ad van Wijk van de groene reus Econcern. Dat bedrijf dreigt diep in het rood te komen als gevolg van de economische crisis. ‘Financiers kunnen niet wachten, in deze crisis verandert alles met de dag’, vertrouwde de topman Quote toe.

De Econcern-topman, nummer 452 in de Quote 500 met €60 miljoen, slaagt er maar niet in om investeerders aan te trekken voor zijn miljoenenprojecten en ook de banken zijn de laatste tijd niet happig met kredietverlening aan de groene onderneming. De verwachte omzet van €820 miljoen in 2008 wordt bij lange na niet gehaald en in plaats van op €130 miljoen komt de winst van Econcern dit jaar waarschijnlijk ver onder nul.

Deze maand publiceert Quote een groot interview met Topman van het Jaar Van Wijk over zijn ambities om ooit de grootste producent van duurzame energie te worden. Tijdens het gesprek bleek echter al dat Econcern flinke investeringsproblemen heeft: ‘We zijn veel tijd kwijt met het aantrekken van financiers. Hierdoor hebben we flinke vertragingen opgelopen in onze projecten.’ In Het Financieele Dagblad voegt Van Wijk hier maandag aan toe dat ‘het wel eens gedaan zou kunnen zijn met de groene sector als er binnen twee jaar geen nieuwe investeerders komen.’

Rabobank, dat samen met SHV van de familie Fentener van Vlissingen en Delta Lloyd voor 50% participeert in Econcern, is voorlopig niet van plan zich terug te trekken uit het bedrijf. Maar een woordvoerder verklaart in Het Financieele Dagblad van vandaag wel dat de bank ‘niet van plan is investeringen op te pakken nu andere banken afgehaakt zijn.’

Door het tekort aan investeringen kampt Econcern met vertragingen in de aanleg van een siliciumfabriek in Frankrijk, die grondstoffen voor zonnepanelen produceert, een biobrandstoffenfabriek in Delfzijl en de productie van de eerste Nederlandse elektrische auto Duracar. Ook wordt een offshore project in België waarin ruim €500 miljoen gestoken is, later opgeleverd. Vrijdag maakte Van Wijk al bekend dat een deel van de 1.400 man personeel op straat komt te staan.

Aan Quote vertelde de topman dat hij hoopt op meer steun aan de overheid. Naar nu blijkt, heeft hij ministers Jacqueline Cramer van VROM en Maria Van der Hoeven van Economische Zaken gevraagd om volledige kredietgaranties. ‘Dat hoeft de staat niets te kosten, want zelfs banken zien in onze projecten geen risico’s,’ aldus Van Wijk. Volgens de topman staat de overheid niet onwelwillend tegenover zijn initiatieven, maar hij laakt het tempo van de ambtenarij: ‘Het vreet tijd. Financiers kunnen ondertussen niet wachten, in deze crisis verandert alles met de dag.’

Henk Keilman, nummer 205 in de Quote 500 met €140 miljoen, merkt als grootaandeelhouder en stuwende kracht achter windmolenbouwer EWT ook de gevolgen van de crisis. ‘Natuurlijk, duurzame energie is kapitaalintensief, en in deze fase van de kredietcrisis merkt iedereen die met windmolen- en zonneparken bezig is vertragingen.’ Maar bij EWT hoeven vooralsnog geen mensen weg, dat bedrijf is reeds behoorlijk ‘lean en mean’, aldus Keilman. ‘We hebben al scherp op de kosten gelet.’

EWT heeft, voor de crisis hard toesloeg nieuw kapitaal weten, aan te trekken, vooral van olieboer Marcel van Poecke. Verder hoopt Keilman op overheden. ‘Daar merk je een beweging richting groene energie. Onlangs heeft de Duitse regering zich nog stevig gecommitteerd aan groene energie. Daarnaast heeft het een prominente rol in het stimuleringspakket van Barack Obama. En ook hij gelooft er echt in.’ Keilman waarschuwde eerder wel dat het windmolenpark in de Noordzee wel eens veel duurder dan nodig kan uitvallen.

Behalve problemen met krediet hangt ook de lage olieprijs als een zwaard van Damocles boven de groene energiemarkt. Een vat olie moet minstens $70 kosten om groene energie niet vele malen duurder te laten uitvallen. ‘Maar die lage olieprijs is echt een tijdelijke dip, dat kan niet anders,’ vermoedt Keilman. ‘Tussen 2003 en 2008 is de olieprijs enorm gestegen, terwijl niet eens sprake was van een militaire of diplomatieke crisis, zoals in de jaren ’70. Zodra de economie weer een beetje aantrekt, zal de olieprijs weer omhoog schieten.’


Bericht aan alle politieke partijen in Apeldoorn

Op 13 februari 2009 is aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen in Apeldoorn een e-mail gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor nieuwe ontwikkelingen die zich na 22 maart 2005 rondom FibroNed hebben voorgedaan.
Op 22 maart 2005 vernietigde de Raad van State de milieuvergunning die de Provincie Gelderland in 2004 aan FibroNed had verleend.
De eerste, louter positieve, reacties zijn inmiddels ontvangen en geven aan dat de partijen nog steeds geïnteresseerd zijn in de nieuwste ontwikkelingen.
Met name het gemak waarmee de moedermaatschappij van FibroNed, de BioOne Group, haar dochters failliet laat gaan en de vele tientallen faillissementen in dit mestverbrandings- en mestvergistings wereldje in de laatste twee jaar heeft de interesse gewekt, want wie garandeert dat FibroNed niet hetzelfde lot ondergaat? En om daar nou je politieke lot aan te verbinden.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Politieke Markt Apeldoorn (PMA)

De wethouder van milieuzaken in Apeldoorn, de heer Boddeke, zei op 15 januari 2009 tijdens de Politieke Markt het volgende, in antwoord op vragen van Leefbaar Apeldoorn hoe het nu met FibroNed gaat:

De wethouder antwoordde dat “dit een zaak van de lange adem is, maar men is nu wat minder afhankelijk van de komst van Fibroned geworden dan 6 jaar geleden.

En ook:

Er is een initiatief van agrariërs in deze omgeving die met mestvergisting aan de slag willen gaan. Men wil biogas verzamelen op de Ecofactorij, dit opwerken tot aardgaskwaliteit en dan injecteren in het aardgasnet. Hiermee voorzie je de stad op een makkelijke wijze van energie; het gaat hier om zo’n 12.000 huishoudens. Daarop aansluitend: Men zou ook gewassen willen vergisten in die installatie. Stukken grond in Zonnehoeve en op de Ecofactorij die nog niet op korte termijn worden uitgegeven, worden tegen een geringe vergoeding beschikbaar gesteld aan de agrariërs.