De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Nieuwsarchief 2010

Nieuwsarchief 2010

Ook Belgische studie kritisch over biobrandstoffen

Donderdag 30 december 2010

Ook een Belgische studie wijst op ernstige negatieve gevolgen van biobrandstoffenteelt: ontbossing, verdringing van voedingsgewassen en zelfs een aanzienlijke verhoging van de CO2-uitstoot.
Aldus meldt het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT).

Een nieuwe CETRI-studie, uitgevoerd op vraag van federaal minister van Energie en Klimaat Paul Magnette, bevestigt de negatieve neveneffecten van het Europese biobrandstoffenbeleid. ‘Nieuwe ambitieuze duurzaamheidscriteria kunnen de milieu- en sociale gevolgen niet vermijden’, luidt het nog. De Belgische milieu-, Noord-Zuidbewegingen en landbouworganisatie dringen daarom aan op een herziening van het beleid.

De studie, uitgevoerd door CETRI in opdracht van federaal minister van energie en klimaat Paul Magnette, onderzocht de impact van de uitbreiding van de biobrandstoffenteelt buiten de Europese Unie. De resultaten bevestigen die van de eerder uitgevoerde en gepubliceerde Europese studie door het Institute for European Environmental Policy. Daarin worden biobrandstoffen aangewezen als indirecte oorzaak van meer in plaats van minder CO2-uitstoot.

Ook deze Belgische studie wijst op ernstige negatieve gevolgen van biobrandstoffenteelt. Zo zijn er ontbossing, privatisering van de toegang tot essentiële natuurlijke rijkdommen, het verdringen van voedingsgewassen, het vergroten van de voedselafhankelijkheid en zelfs een aanzienlijke verhoging van de CO2-uitstoot door veranderd landgebruik.

Daarenboven toont de studie aan dat het opleggen van duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen niet alle negatieve gevolgen voor het Zuiden kan oplossen. ‘Wat de criteria ook zijn, zij pakken de essentie niet aan: hoe kan een producent van biobrandstoffen verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van indirect landgebruik in een andere regio of in een ander land?’, luidt het bij Bond Beter Leefmilieu.

De milieu- en Noord-Zuidbewegingen waarschuwden eerder al voor dergelijke gevolgen. Naar aanleiding van de studie herhalen zij hun bezorgdheid. Ze vragen minister Magnette om als voorzitter van de Europese Raad aan te dringen op een dringende en grondige hervorming van het biobrandstoffenbeleid.

‘De Europese richtlijn om tegen 2020 10 procent van het transport op ‘brandstoffen uit hernieuwbare bron’ te laten overschakelen, is vandaag niet te verantwoorden. Zeker niet aangezien de Europese lidstaten daarvoor voor een groot deel beroep zullen doen op geïmporteerde biobrandstoffen’, stelt Bond Beter Leefmilieu.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege erkent de problematiek rond biobrandstoffen. ‘In Nagoya zijn we akkoord gegaan met nieuwe en ambitieuze doelstellingen, waarin expliciet vermeld wordt dat de handel in biobrandstoffen verder moet worden verduurzaamd’, zei ze naar aanleiding van een parlementaire vraag daaromtrent.

Ook de Eurocommissarissen voor Energie en Klimaatactie, Günther Oettinger en Connie Hedegaard, erkennen de potentieel negatieve impact van het Europese beleid. ‘We moeten dit ernstig onderzoeken en vermijden dat het beleid verantwoordelijk is voor negatieve neveneffecten’, stelt Oettinger. ‘Ondanks onze duidelijke duurzaamheidscriteria voor de productie van biobrandstoffen, mogen we niet negeren dat het mogelijk onverwachte gevolgen heeft elders in de wereld’, zei ook Hedegaard.

De Europese Commissie zal daarom onderzoeken welke beleidsmaatregelen nodig zijn om het probleem aan te pakken. De evaluatie daarvan zal verschijnen ten laatste in juli 2011.


BioShape medewerkers door directie bedreigd

Dinsdag 21 december 2010

Volgens betrouwbare berichten uit Tanzania bedreigt de lokale directeur van BioShape Tanzania Ltd., Wilfred Onyoni, samen met districts ambtenaren, de BioShape medewerkers die een 24 uurs bewaking van Camp Mavuji hebben ingesteld.

BioShape onderneemt nog steeds pogingen om goederen en machines uit Camp Mavuji weg te halen, maar wordt geblokkeerd door tientallen boze BioShape medewerkers die een 24 uurs bewaking bij Camp Mavuji hebben ingesteld.
Goederen en machines zouden aan een aannemer in Arusha zijn verkocht, in een ultieme poging om onder beslaglegging uit te komen.

De BioShape medewerkers zijn niet van plan toe te geven en zorgen er met versterking uit andere dorpen voor dat de directie van BioShape geen voet in Camp Mavuji zet.
Ze zijn bereid geweld te gebruiken om hun belangen, betaling van achterstallig loon, waartoe BioShape door de rechter is veroordeeld, veilig te stellen.
Inmiddels is een lid van de redactie van Fibronot.nl maandag op weg gegaan naar Camp Mavuji. Hevige regenval heeft echter voor wat vertraging gezorgd omdat enkele wegen nauwelijks begaanbaar zijn door de overvloed aan water.
Wordt vervolgd


Met windmolens meer CO2-uitstoot dan zonder

Maandag 20 december 2010

In de uitzending van gisteravond concludeert de actualiteitenrubriek Brandpunt dat een energievoorziening met windmolens altijd een grotere CO2-uitstoot heeft dan een zónder windmolens.

De conclusie van Brandpunt volgt de stelling van prof. ir. Rob Kouffeld, emeritus hoogleraar Energievoorziening aan de TU Delft. Kouffeld vindt het inzetten van windmolens onzinnig, omdat er vanwege de grilligheid van de wind altijd een ’achtervang’ van conventionele energiecentrales moet draaien. In slechts 20% van de tijd leveren windmolens energie, aldus Kouffeld en Brandpunt. In de rest van de tijd waait het te weinig. Of te veel, en dan moeten ze worden uitgeschakeld. Omdat je elektriciteit niet goed kunt bufferen bespaar je niet één conventionele centrale. Kouffeld: ’Doordat de windmolens er zijn, gaan de conventionele centrales meer stroom gebruiken dan nodig was, wanneer ze alleen voor de elektriciteitsvoorziening zouden moeten zorgen. Ze stoten daardoor ook meer CO2 uit. Je zou de molens dus betrer kunnen weghalen.’ Het meerverbruik van de conventionele centrales verklaart Kouffeld met een vergelijking met het brandstof verbruik van auto’s. Als de centrale continue op volle toeren draait draait hij zuinig (rijden opo de snelweg), als de centrale iedere keer moet worden ingezet om de wegvallende windenergie te compenseren daalt het rendement (rijden in stadsverkeer).

In de uitzending stond Brandpunt ook stil bij de plannen voor het windmolenpark bij Urk. Van de molens die op land komen te staan, zijn er 30 dan eigendom van boeren. Een boer die zo’n molen heeft verdient er goed aan: 1 tot ruim 2 miljoen euro per jaar (bij een investering van 15 miljoen).
Minister Verhagen vindt niet dat hij zo met de 1 miljard europ subsidie voor het park bij Urk voor Sinterklaas speelt. Hij vindt het park een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid van de energievoorziening. ’Urk’ produceert straks stroom voor 1 miljoen mensen, benadrukt hij.


Nuon breekt 13 jaar oud windpark af

Woensdag 15 december 2010

Nuon heeft besloten om een windpark af te breken. Het park staat sinds mei 2009 stil. Het windpark op de dijk langs de A6 in Flevoland was sinds 1997 in gebruik.

In 13 jaar tijd heeft het windpark Harry van den Kroonenberg met 18 windmolens jaarlijks ruim 4.000 huishoudens van groene stroom voorzien. Het park heeft een CO2-besparing opgeleverd vergelijkbaar met de uitstoot van ruim 35.000 auto’s die jaarlijks 20.000 km rijden.
Na het bliksemincident in mei 2009, waarbij een rotorblad van de molen afbrak, zijn de toekomstmogelijkheden voor dit park onderzocht. Uiteindelijk blijkt het niet haalbaar te zijn om de bladen van de turbines te vervangen noch om andere turbines op de bestaande funderingen te plaatsen. Daarom worden de windmolens en de funderingen verwijderd. Nuon heeft aan de grondeigenaar aangegeven de wens te hebben om op dezelfde locatie een nieuw windpark te ontwikkelen.
Recyclen
Zodra de vereiste sloopvergunning is verkregen, start Nuon de werkzaamheden voor het verwijderen van de windturbines. De windmolens worden ter plekke gedemonteerd, verwerkt en afgevoerd. Bijna alle materialen van de windmolens worden gerecycled. Waarschijnlijk starten de werkzaamheden in februari en zijn deze in juni afgerond.


Rechter verklaart Biovalue failliet

Woensdag 15 december 2010

Biovalue, de biodieseldochter van nutsbedrijf Delta, is gisteren door de rechter in Middelburg failliet verklaard. Harm Jan Meijer uit Groningen, van De Haan Advocaten & Notarissen uit Groningen, is tot curator benoemd.
De volgende bedrijven zijn ook failliet verklaard: Delta Biopat B.V., Delta Nederland Biovalue B.V. en Delta Biovalue Nederland B.V.

Delta had om het faillissement verzocht, omdat het geen koper kon vinden die de verlieslatende activiteiten wilde doorzetten. Dat wordt overigens bestreden door Waste4Energy uit Amsterdam, dat laat weten dat het Biovalue graag had willen overnemen.
De 27 medewerkers van BioValue staan sinds maandag op straat; geld voor een sociaal plan is er niet. De curator gaat de komende dagen onderzoeken of er toch mogelijkheden zij voor een doorstart. Ondermeer het bedrijf Waste4Energy heeft zich daarvoor een tijd geleden al gemeld. Het bedrijf hoopt op een financiële bijdrage van rond de vijf miljoen euro van de NOM, de noordelijke ontwikkelingsmaatschappij.

Eind 2005 stapte het energiebedrijf in de ontwikkeling van de eerste biodieselfabriek (Biovalue) in Nederland met een belang van 65 procent. In 2008 werd Delta volledig eigenaar. Destijds waren de vooruitzichten goed want al in 2005 werd het bijmengen van biodiesel bij gewone diesel verplicht . Dat begon met twee procent en moest volgens EU-richtlijnen uitgebreid naar 5,75% in 2010. In 2008 en 2009 liep de productie van biodiesel fors terug als gevolg van grootschalige buitenlandse import (met name uit de VS, Indonesië, Maleisië en Argentinië). Daarnaast werd door de overheid de bijmengverplichting verlaagd naar 4 procent. van biobrandstoffen. Door de afgenomen vraag was Biovalue in 2009 gedwongen de productie gedurende drie maanden stil te leggen. Door deze marktwijzigingen sloot Biovalue het boekjaar 2009 met verlies. Delta besloot eerder de investering van 45 miljoen af te boeken. Mede daardoor kelderde de winst van Delta. De kosten voor de sluiting van de fabriek liggen tussen de 2 en 3 miljoen euro.


Persbericht

Plan voor doorstart Bio Value in Eemshaven door Waste 4 Energy gehandhaafd

Dinsdag 14 december 2010

Ook bij Waste4Energy sloeg het bericht dat DELTA N.V. het faillissement van Delta Biovalue B.V. al zou hebben aangevraagd als een bom in.
Waste4Energy is verbijsterd maar ook zeer verbolgen over deze onnodige actie van deze “‘moedermaatschappij”.

Alles wijst er op dat e.e.a. een vooropgezet plan was, met de verwachting dat als het lang genoeg zou duren W4E wel af zou haken.
Inmiddels is gebleken, ook door Delta NV meegedeeld aan de werknemers van Biovalue BV, dat Delta NV een fors aantal schadeclaims tegemoet kan zien, die naar Delta NV zegt niet kan betalen.
Delta NV houdt dus op te betalen, wie vraagt binnenkort het faillissement van Delta NV aan???
W4E zal in ieder geval een zeer forse schadeclaim bij Delta NV neerleggen in de orde van 25.000.000. Euro
Daarnaast is er een vertegenwoordiger van een boerencoöperatie uit de Ukraïne onderweg naar Nederland, waar Delta NV in 2007 een leveringscontract voor 200.000 ton koolzaad per jaar heeft afgesloten met een looptijd van 5 jaar. Uitgaande van de huidige koolzaadprijs van ruim 500 Euro per ton zou dit neer kunnen komen op een claim van ruim 500.000.000 Euro.Terecht dat deze coöperatie stelt dat Delta NV contractbreuk heeft gepleegd.
Als bekend is wie de curator is in dit faillissement zal W4E daar direct contact mee opnemen om met deze curator en de FNV de doorstartplannen door te spreken.
Het meest ergerlijke en frustrerende voor W4E is de tijd dat met mededelingen van Delta NV, geduld geduld geduld.
Ondanks dat W4E is de wachtkamer werd gezet door Delta, is W4E doorgegaan met het klaar maken van het complete doorstartprogramma, en heeft via LOI de gehele productie 2011 al verkocht.
Het is bezijden de waarheid dat Delta NV stelt dat wij (W4E) niet gereageerd zouden hebben op uitnodigingen. Nooit is door W4E een uitnodiging van Delta NV ontvangen.
W4E neemt het Delta NV zeer kwalijk dat zij het faillissement voor Biovalue hebben aangevraagd terwijl er een goed doorstartplan gereed ligt. Ook is het typerend voor Delta NV dat zij zich door deze wijze van handelen ontrekken aan de verantwoordelijkheid -die elke werkgever heeft- om het sociaalplan uit te voeren.


Faillissement Biovalue aangevraagd

Maandag 13 december 2010

EEMSHAVEN – Energiebedrijf Delta heeft het faillissement aangevraagd van dochterbedrijf Biovalue, de biodieselfabriek in de Eemshaven.

De bijna dertig personeelsleden van Biovalue is vanmiddag verteld dat ze op straat staan. Het bedrijf Biovalue verkeert al geruime tijd in financiele problemen en ook gesprekken met overnamekandidaat Sun Oil zijn nu stukgelopen.

De productie lag sinds de zomer al stil bij Biovalue omdat moederbedrijf, het Zeeuwse Delta, geen brood meer zag in het bedrijf.

Wanneer het faillissement door de rechter wordt uitgesproken kan een curator eventueel nog op zoek naar nieuwe geinteresseerde overnamekandidaten.

De directie van het Amsterdamse Waste4Energy liet recentelijk al weten in gesprek te willen met Delta.


Persbericht

Plan voor doorstart Biovalue in Eemshaven al maanden gereed

Woensdag 8 december 2010

Van de directie van Waste4Energy ontving de redactie van Fibronot.nl vandaag een persbericht over de doorstart van BioValue in de Eemshaven.

Het bedrijf Waste4Energy vof uit Amsterdam, heeft samen met leveranciers en afnemers een compleet doorstartplan opgesteld voor de doorstart van de Biodieselfabriek Delta Biovalue in de Eemshaven.

In dit plan blijft de huidige infrastructuur van Delta Biovalue in gebruik en wordt tevens 8 Miljoen Euro geïnvesteerd in een uitbreiding van de activiteiten met onder meer een raffinaderij voor de koolzaadolie.
Sinds half juni 2010 is Waste4Energy bezig geweest met het opstellen van een doorstartplan, waarbij kostenvermindering en efficiencyverhoging de belangrijkste uitgangspunten waren.
Lees hier het complete persbericht in PDF formaat


Fibronot in Tanzania

Update van woensdag 8 december 2010

Een lid van onze redactie is al weer bijna een week in Tanzania en bracht ons per email op de hoogte van de jongste ontwikkelingen. Hij mailde vanmorgen uit Tanzania dat de directeur van BioShape Tanzania Ltd., Wilfred Onyoni, de opdracht heeft gegeven om materiaal en machines uit Camp Mavuji op te halen. Zelf was Onyoni te bang om naar Mavuji af te reizen en hield zich verborgen in Kilwa Masoko.

De Commissie voor Mediation en Arbitrage inzake Arbeidsgeschillen

Over een rechtzaak die werknemers van BioShape Tanzania Ltd. begin dit jaar bij de Commission for Mediation and Arbitration of Labour Disputes hebben aangespannen mailde hij dat de rechter volgende week in Lindi uitspraak zal doen. Ons redactielid zal bij de uitspraak aanwezig zijn. In deze zaak wordt door de werknemers geeist dat ze hun achterstallig loon krijgen uitbetaald.
Mocht de Commissie voor Mediation en Arbitrage de werknemers van BioShape in het gelijk stellen en BioShape betaalt niet onmiddellijk de achterstallige lonen van ruim $ 81.000, dan zal de rechter een veilingmeester de bevoegdheid geven om bezittingen, apparatuur, machines of land, te verkopen en met de opbrengst de werknemers te betalen.
De directie van BioShape werd kennelijk flink nerveus en moest nog voor deze uitspraak zo snel mogelijk materiaal en apparatuur uit Camp Mavuji ophalen en verbergen.
Strijdbare inwoners van Mavuji hebben inmiddels een permanent kamp in Camp Mavuji opgericht dat 24 uur per dag bemand is om te voorkomen dat BioShape nog eens probeert materiaal en apparatuur weg te laten halen. De bewoners zijn desnoods bereid keihard voor hun belangen te knokken. Ze zijn lang genoeg door de directie van BioShape aan het lijntje gehouden.

Landbeheer

Het beheer van land in Tanzania is een complex geheel. Dat is eigenlijk de reden dat ons redactielid in Tanzania verblijft en met deskundigen ter plaatste heeft gesproken.
Hij heeft de afgelopen dagen ook met enkele inwoners van Mavuji gesproken die hebben verklaard dat er steekpenningen aan leiders in verschillende dorpen zijn betaald om ervoor te zorgen dat de Village Assembly vóór het afstaan van Village Land zou stemmen. De leden van de Village Assembly zijn daarbij door de Village Council onder zware druk gezet.
Binnenkort een uitgebreid verslag over dit bezoek, mèt nieuwe eigen opnamen uit Camp Mavuji.

Om tactische redenen wordt het verblijf van onze redactieleden in Tanzania pas achteraf bekend gemaakt of als de reis er bijna op zit.


Woedende BioShape werknemers bezetten BioShape’s Camp Mavuji in Tanzania

Medewerkers eisen achterstallig loon van meer dan één jaar op.

Zondag 5 december 2010

Woedende BioShape werknemers hebben een poging van één van de directeuren van BioShape Tanzania Ltd. om goederen vanuit Mavuji weg te halen, geblokkeerd. Sommige bewoners hadden pijl en boog en speren bij zich.

Een poging van één van de directeuren van BioShape Tanzania Ltd. om goederen uit Mavuji Camp te halen werd vorige week door tientallen woedende BioShape werknemers die al meer dan 1 jaar op hun loon wachten, geblokkeerd.
In Mavuji is het hoofdkwartier van BioShape Tanzania Ltd. gevestigd. Er zijn ondermeer een jatropha kwekerij, boerderij, zagerijen en kantoren gevestigd.

De voorzitter van de Tanzaniaanse Milieu Journalisten Associatie, Deo Mfugale en de Regionale Politie Commissaris in Lindi, Sifueni Shirima, hebben bevestigd dat kwade werknemers van het in moeilijkheden verkerende BioShape Tanzania Ltd. vorige week één van de lokale bestuurders van BioShape en een chauffeur van een truck met oplegger hebben bedreigd.
De directeur en de chauffeur probeerden een transportwagen die water haalt en een graafmachine vanuit het Camp Mavuji mee te nemen om de voertuigen ergens anders heen te brengen.

Volgens de regionale politiecommissaris was de situatie behoorlijk gespannen, maar nadat er een groep politiemensen was gearriveerd kalmeerden de medewerkers en heeft de politiecommissaris de chauffeur van de vrachtwagen met oplegger bevolen het terrein te verlaten zonder iets mee te mogen nemen.
De politiecommissaris heeft de medewerkers geadviseerd om de Rechter uitspraak in deze zaak te laten doen om een wettelijk mandaat te hebben het eigendom van BioShape in handen te krijgen, omdat zij momenteel niet de wettelijke bevoegdheden hebben om dat te doen.

BioShape Tanzania Ltd., een dochteronderneming van BioShape Holding B.V. in Nederland stopte vorig jaar november de werkzaamheden in Tanzania nadat de grootste investeerder in het project, Eneco Energie plotseling was opgestapt na een meningsverschil met de directie van BioShape Holding B.V.

Milieu-activisten wereldwijd beschuldigen het Nederlandse biobrandstofbedrijf van betrokkenheid bij het illegaal kappen van bossen in het kustgebied waar zich de proefvelden met jatropha bevinden, maar de bedrijfseigenaren Cor Vaes en Wilbert Hermans ontkennen alle aantijgingen.
Dat is merkwaardig, want al in 2008 heeft de directeur van de Forestry and Beekeeping Division, Dr. Felician Kilahama, BioShape gelast direct alle loodsen in Camp Mavuji te sluiten en de kap- en zaagwerkzaamheden met onmiddelijke ingang te staken, omdat ze geen vergunning van het ministerie hadden om hout te kappen, zoals volgens de wet vereist is. Dit gebod kwam nadat enkele ambtenaren van het ministerie van Natuurkijke Hulpbronnen en Toerisme onverwachts een controlebezoek aan Camp Mavuji hadden gebracht en constateerden dat er illegaal bos werd gekapt.

Deo Mfugale wiens Associatie van Tanzaniaanse Milieu Journalisten kwesties met betrekking tot aantasting van het milieu in Kilwa onderzoekt, vertelde dat een groep boze werknemers van BioShape sinds enige tijd een permanent kamp op de terreinen van BioShape in Mavuji heeft opgeslagen om te voorkomen dat managers van BioShape Tanzania Ltd. in de toekomst spullen weghalen.
In verschillende shifts wordt er 24 uur per dag op het Camp Mavuji gebivakkeerd om ervoor te zorgen dat er geen eigendommen van BioShape het terrein verlaten voordat ze al het achterstallig loon hebben ontvangen.

De 102 werknemers van BioShape Tanzania Ltd. claimen aan achterstallig loon en pensioenrechten een totaalbedrag van $ 81.000.
Volgens nog niet bevestigde berichten zou BioShape de werknemers ieder $ 33 hebben uitbetaald en hen hebben beloofd dat voor het einde van het jaar alles betaald zou zijn. Maar datzelfde hoorden we precies één jaar geleden ook al.

Noot van de redactie van Fibronot.nl:

Toen een lid van de redactie van Fibronot.nl afgelopen mei/juni in het District Kilwa op bezoek was, werd de vijandige houding van inwoners van Mavuji al duidelijk gedemonstreerd toen de naam BioShape en Cor Vaes viel. Werknemers van BioShape waren in de veronderstelling dat ons lid van de redactie in dienst was van BioShape. Gelukkig wist de tolk die aanwezig was de stemming te temperen en de gemoederen te bedaren, maar werd hem te verstaan gegeven dat het Hollandse of Tanzaniaanse management van BioShape niet het lef moet hebben op de plantages of bij de loodsen in Camp Mavuji te verschijnen. We weten nu waarom.


Biomassa wordt te duur voor stroomopwekking

Zondag 5 december 2010

Wanneer de subsidie op biomassa als bijstookbrandstof in de komende jaren wegvalt, wordt het te duur voor de opwekking van groene stroom. Dat zeggen stroomproducenten in de Volkskrant.

In zijn brief aan de Tweede Kamer over de nieuwe SDE+-regeling schrijft minister Verhagen dat ‘grootschalige bij- en meestook van biomassa in kolencentrales een kosteneffectieve manier is om de duurzame energiedoelstelling in 2020 dichterbij te brengen’. Maar hij schrijft ook: ‘Deze optie kan snel een fors beslag leggen op de beschikbare middelen. Dus ligt het niet voor de hand dit in aanmerking te laten komen voor de SDE+.’
De Volkskrant: ‘Essent, Eon en Electrabel pleiten nu voor het invoeren van een “leveranciersverplichting”, een verplicht aandeel groene stroom voor alle energieleveranciers. Dan ontstaat voor alle leveranciers (dus ook bedrijven als NL Energie, die zelf geen stroom opwekken) de noodzaak ergens Nederlandse groene stroom in te kopen. Door die verplichting voor iedereen hoeft de bijstook van biomassa niet meer te worden gesubsidieerd.’


CDA wil hoorzitting duurzame energie

Zondag 5 december 2010

DEN HAAG – Het CDA wil dat er een hoorzitting komt over de zogenoemde Green Deal, ofwel het duurzame energiebeleid van dit kabinet. Daarin zouden burgers, bedrijven en overheidsinstanties ideeën kunnen aandragen voor mogelijkheden rond groene stroom.

Dat zegt CDA-Kamerlid Gerda Verburg in de aanloop naar een Kamerdebat over energie, dat maandag 6 december plaatsvindt. Dinsdag 30 november maakte minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) bekend welke groene initiatieven op subsidie kunnen rekenen. Daaruit bleek dat er geen geld meer is voor windmolens op zee en voor zonnepanelen. Diederik Samsom van oppositiepartij PvdA spreekt van een beleid van ‘totale stagnatie’. Daarom komt hij maandag met een reeks eigen voorstellen. Zo zouden bedrijven verplicht moeten worden een deel van hun energie duurzaam op te wekken. Ook wil Samsom regelen dat particulieren die zelf duurzame energie opwekken via wind of zon en die ook zelf gebruiken, daarover geen belasting hoeven te betalen.


Pure mest als bron voor biobrandstof

Zaterdag 4 december 2010

Biogas staat bekend als duurzame brandstof. Het wordt gemaakt uit koeienmest. Daar moet echter nog wel wat bij, voor een goede opbrengst. Naast reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie zijn dat soms ook energiegewassen. Dat is minder duurzaam volgens sommigen. Een pure mestvergister biedt uitkomst.

Philip Kleizen uit het Twentse Langeveen mag zich de eerste Microferm boer van Nederland noemen. Hij heeft de eerste draaiende minivergister van fabrikant Host op zijn erf staan, waarin de mest van zijn 360 kalveren tot biogas wordt omgezet. In een Warmte Kracht Koppeling (WKK) wordt dit stroom en warmte. De warmte wordt op het bedrijf en in het huis gebruikt, de stroom gaat het net op. De WKK heeft een vermogen van 50 kW.

De 360 kalveren staan in een nieuwe stal, waar onder de roostervloer de mest meteen naar een centraal punt wordt geveegd en vandaar naar de vergister gaat. Zo is de gasopbrengst optimaal en de broeikasgasuitstoot minimaal: de vergister haalt het kwalijke methaangas eruit.

De vergister is klein en relatief goedkoop: 300.000 euro. Daardoor is de belangstelling groot. Zo´n vijftien andere boeren zijn bezig bouwvergunningen aan te vragen om ook zo´n vergister te kunnen bouwen. Om de Microferm rendabel te kunnen aanschaffen is echter wel subsidie vereist. Daar voert Host nu een lobby voor in Den Haag, de oude subsidieregeling voor biogas was namelijk vrij krap.


Kritiek VVD op energieplannen Verhagen

Zaterdag 4 december 2010

De VVD zet vraagtekens bij het deze week gepresenteerde plan van minister Verhagen voor duurzame energie. Dat meldt NRC Handelsblad.
Verhagen wil de subsidie (1,5 mrd euro) concentreren op drie thema’s: windenergie op land, vergistingsinstallaties en afvalverbranders. Het Tweede-Kamerlid René Leegte van de VVD wil helemaal geen subsidies. NRC Handelsblad: ‘Leegte geeft er de voorkeur aan om groene energie op een andere manier te stimuleren. Door stroomleveranciers een verplichting op te leggen groene energie aan consumenten te leveren. Het percentage groene energie loopt dan door de jaren heen op. (…) In 2020 zou de stroom voor 35 procent groen moeten zijn.’
Overigens heeft Leegte ook kritiek op het feit dat biomassa buiten de SDE+ subsidieregeling is gebleven.
NRC Handelsblad: ‘Ook energiebedrijven klagen hierover. Essent ziet een belangrijke rol weggelegd voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Daarmee is elektriciteit op een betrekkelijk goedkope manier te ‘vergroenen’, zegt een woordvoerder van het bedrijf.’


Geen windmolens voor kust Tweede Maasvlakte

Vrijdag 3 december 2010

Rotterdam gaat niet verder met de ontwikkelingen van een windmolenpark voor de kust van de Tweede Maasvlakte. Er is weinig draagvlak bij het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en bij natuurorganisaties, recreatie en visserij om hier windmolens te plaatsen.

Zeewering

Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen (D66) in een brief aan de gemeenteraad. Rotterdam gaat nu bekijken of er meer windmolens kunnen worden geplaatst in het havengebied of in de regio. Het havenbedrijf gaat met het nieuwe kabinet overleggen of plaatsing van windmolens op de zeewering van de Tweede Maasvlakte tot de mogelijkheden behoort.

Negatieve effecten

Als redenen voor het gebrek aan draagvlak noemt Van Huffelen onder meer dat uit onderzoeken blijkt dat niet valt uit te sluiten dat de aanleg van een windmolenpark negatieve effecten op de natuur heeft. Ook de scheepvaart is niet blij met een windmolenpark omdat een dergelijk park het zicht zou beperken.

85.000 huishoudens

Het windmolenpark had stroom 100 megawatt stroom moeten leveren, dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 85.000 huishoudens. Een woordvoerster van de gemeente benadrukt dat voorgenomen verdubbeling van de windenergie op land gewoon blijft gehandhaafd. In het havengebied moeten windmolens in 2020 300 megawatt leveren. Dat staat gelijk aan verbruik van 250.000 huishoudens.
Bron: Binnenlandsbestuur


Verhagen gooit kleine zonnepanelen en offshore windparken uit de SDE-regeling

Woensdag 1 december 2010

Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, CDA) wil iedere euro die hij uitgeeft voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) efficiënt besteden. De subsidieregeling wordt daarom omgevormd om op korte termijn zoveel mogelijk “meters te maken”, zoals dat heet. Alles is gericht op het nakomen van de Europese verplichting 2020. De consequenties hiervan zijn groot. Innovatie heeft geen plaats meer binnen de SDE+. Kleine zonnepanelen ook niet. Bovendien vallen grootschalige bij- en meestook van biomassa en offshore wind buiten de boot.

Verhagen stuurde gisteren de Tweede Kamer de nieuwe invulling van de stimulans voor duurzame energieproductie. Verhagen maakt er in de brief geen enkel geheim van wat hij wil bereiken: “Ik richt de SDE+ op één helder doel. Waar de SDE zich in het verleden op twee doelen richtte: uitrol en innovatie, wil ik de SDE+ focussen op een efficiënte manier van uitrol om stappen te zetten richting de Europese doelstelling van 14% duurzame energie in 2020.” Een doel waarvan het behalen steeds vaker in twijfel wordt getrokken. “Hij probeert er het beste van te maken”, complimenteert PVDA’er Diederik Samsom de bewindsman, “maar dit is natuurlijk nooit genoeg.”

Door die korte-termijnfocus verdwijnen een aantal zaken naar de achtergrond. Een daarvan is innovatie. Net nu de minister officieel het woord ‘innovatie’ in de naam van zijn ministerie opneemt, verdwijnt de ruimte hiervoor uit de duurzame energiesubsidie. Maar verwijdering uit de SDE betekent niet verwijdering uit het beleid. Verhagen vindt het met het oog op de middellange termijn wel zinvol om duurzame energie-innovatie te stimuleren, maar op andere manieren. Met welk “aanvullend innovatie-instrumentarium” Verhagen op de proppen wil komen blijft in de brief van gisteren onbenoemd.

Andere zaken verdwijnen wel permanent naar de achtergrond. Samsom: “Er wordt rigoureus gekapt met zonne-energie en offshore wind.” Dat klopt: kleinschalige zon-pv, de meest overtekende, meest populaire categorie uit eerdere SDE-rondes is door Verhagen opgeheven. Volgens zijn woordvoerder Jan van Diepen met duidelijke reden: de taakstelling rijksambtenaren. Het kabinet Rutte ijvert ervoor om voor EUR 6 mrd in eigen vlees te snijden. De subsidiëring van kleinschalige zonnepanelen was volgens Van Diepen een enorm arbeidsintensieve klus, met aan de opbrengstkant maar weinig duurzame megawatten. Verhagen is niet bereid die middelen te leveren. Evenzo wordt offshore wind niet genoemd in de brief aan de Tweede Kamer. Deze dure optie kan dus niet meer op productiesubsidie rekenen. Onduidelijk is of er innovatie-instrumenten bestaan, en zoja, of deze toereikend zijn om nog iets te kunnen betekenen voor offshore wind.

Ook grootschalige bij- en meestook van biomassa valt buiten de SDE+. Opmerkelijk, want in de woorden van Verhagen is deze duurzame opwekvorm “een kosteneffectieve manier om de duurzame energiedoelstelling in 2020 dichterbij te brengen”. Maar: “Deze optie kan snel een fors beslag leggen op beschikbare middelen”. Net als bij innovatie gaat Verhagen op zoek naar een manier om deze categorie te stimuleren buiten de SDE+ om. Wanneer die zoektocht tot maatregelen leidt blijft onduidelijk.

Wat gaat er wel gebeuren? Verhagen heeft een creatieve manier gevonden om de SDE+ te stroomlijnen, zoals hij het in de brief noemt. Een belangrijke wijziging is de gefaseerde openstelling van de regeling. De regeling opent in de eerste fase alleen voor stroomproducenten met een maximaal basisbedrag van 9 cent per kilowattuur, of gasproducenten die werken met een basisbedrag van maximaal 79 cent per kubieke meter. Het basisbedrag is de prijs waartegen gemiddeld genomen geleverd kan worden. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) stelt deze bedragen voor Verhagen op.

De SDE+ gaat in de eerste fase dus open voor producenten onder dit bedrag. Bijvoorbeeld stroom- of gasproducenten met gas uit riool- of afvalwaterzuiveringsinstallaties als brandstof, die volgens ECN 6 cent per kilowattuur of 28,7 cent per kuub als gemiddelde kosten hebben, of afvalverbrandingsinstallaties (Avi’s) die tegen 6,2 cent per kilowattuur kosten moeten kunnen produceren. Ook allesvergisting groen gas (73,8 cent per kuub) en waterkracht met een hoogteverschil van vijf meter (7,2 cent per kWh) hebben een basisbedrag dat is vastgesteld onder de 9 cent.

Al deze categorieën kunnen in de eerste fase dingen naar subsidie. Voor alle categorieën tezamen bestaat één subsidieplafond. In de vorige SDE-regelingen kenden de verschillende categorieën hun eigen subsidieplafond, maar daar is Verhagen van afgestapt. Avi’s en windmolens strijden om dezelfde duiten. Tot het plafond bereikt is, geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

In eerste instantie kunnen dus alleen genoemde producenten met een basisbedrag onder de 9 cent per kWh of 79 cent per kuub aanspraak maken op het publieke geld. Is er na de eerste fase (waarvan de duur onbekend is) nog budget over, dan komt fase 2. Het maximale basisbedrag waarbij gereageerd kan worden gaat naar 11 cent per kilowattuur of 97 cent per kubieke meter groen gas. Categorieën die dan kunnen reageren zijn wind op land (9,6 cent per kWh) en mest co-vergisting groen gas (83,1 cent per kuub).

Is er hierna nog steeds geld over, dan wordt de limiet verhoogd naar 13 cent per kWh of 114 cent per kuub. Dan schuiven aan: biomassaverbranding voor installaties boven de 10 MW (12,1 cent per kWh), waterkracht met een hoogteverschil kleiner dan vijf meter (12,3 cent per kWh). Tot slot fase 4 tot 15 cent per kWh of 132 cent per kuub, voorlopig alleen open voor allesvergisting elektriciteit (13,4 cent per kWh). Het moge duidelijk zijn: de fasering garandeert Verhagen dat de goedkoopste opties in absolute zin er met het grootste gedeelte met de koek vandoor gaan.

De minister van innovatie heeft nog een slimmigheidje bedacht, die innovatie via een achterdeur toch de SDE+-regeling binnentrekt. Elke fase kent een “vrije categorie”. Helemaal vrij is deze categorie overigens niet, alleen producenten uit een van tevoren bepaalde categorie mogen hierop inschrijven. De bedoeling is dat producenten op deze manier goedkoper intekenen dan waar ze op papier recht op hebben. Een voorbeeld: wind op land staat op 9,6 cent per kilowattuur. Misschien dat een windboer op een windrijke locatie denkt met een basisbedrag van 9 cent per kWh uit de kosten te komen. Dan tekent hij in op de vrije categorie in de eerste fase. Op die manier is hij er (vrijwel) zeker van dat er budget beschikbaar is. (Overigens denkt Verhagen vanaf 2012 een schifting te maken tussen windmolens op windrijke locaties en windmolens op windarme locaties.)

Innovatieve ondernemers die goedkoper uitkunnen dan de concurrenten worden op deze manier beloond. Behalve de eerder genoemde categorieën kunnen hiervan ook gebruik maken: elektriciteit uit mest covergisting, thermische conversie van biomassa voor installaties kleiner dan 10 MW, zon-PV groter dan 15 kWp, vrije stromingsenergie, osmose en geothermie. Voor al deze technologieën stelt Verhagen dat ze eigenlijk duurder zijn dan 15 cent per kWh of 132 cent per kuub, maar als de producenten het voor die prijs denken te kunnen, houdt de minister ze niet tegen.

Noot van de redactie van Fibronot:

Naast de Ladder van Lansink lijkt het erop dat er nu ook de Ladder van Verhagen is.
Het is in zoverre duidelijk dat biomassaverbranding zoals Fibroned dat voor ogen staat, een lage prioriteit krijgt bij de verdeling van de subsidies. Het kabinet wil allerlei vormen van duurzame energie met elkaar laten concurreren; de goedkoopste opties maken de meeste kans op subsidie.

Lag er sinds een proefschrift van een onderzoeker aan de TU Delft, waarin wetenschappelijk is vastgelegd staat dat kippenmest eigenlijk niet geschikt is voor verbranding omdat de samenstelling zo complex en vervuilend is, al een tijdbom onder Fibroned, deze verandering van de nieuwe SDE subsidieregeling betekent naar onze mening het einde van de plannen van Fibroned.
Het zou de redactie van Fibronot.nl dan ook niet verbazen als binnen afzienbare tijd, zeker gezien alle ontwikkelingen, Fibroned aan de lange reeks faillissementen binnen deze sector wordt toegevoegd.
De redactie heeft op deze website verschillende faillissementen aan zien komen en maanden van tevoren goed voorspeld. Econcern en BioShape zijn daarvan voorbeelden. Fibroned past in hetzelfde rijtje en stevent af op een definitief einde.


Tanzania: corrupte ministers aan de kant geschoven

Maandag 29 november 2010

De president van Tanzania, Kikwete, heeft zijn nieuwe regeringsploeg gepresenteerd.
Opvallend in de nieuwe ministersploeg is dat enkele oudgedienden en zwaargewichten niet meer zijn teruggekeerd. Zwaargewichten die zonder uitzondering genoemd worden in fraude- en corruptieschandalen.
Onder hen is John Chiligati die tot vorige maand het ministerie van Lands, Housing and Human Settlements Development, leidde. John Chiligati en zijn ministerie worden genoemd bij het illegaal verstrekken van vergunningen en documenten aan BioShape. Deze website schreef daar op 30 oktober 2010 al eerder over.

Zijn ministerie zette het Tanzanian Investment Center, TIC, buitenspel. Het TIC is in Tanzania de aangewezen autoriteit die vergunningen verleent aan buitenlandse bedrijven die land willen kopen of leasen. De uitvoerend directeur van het TIC was zeer verbolgen over het feit dat zijn bureau door Chiligati buitenspel was gezet en dat aan BioShape door enkele duistere figuren op het ministerie van Lands, Housing and Human Settlements Development, een vergunning was gegeven.
De algemeen secretaris van het ministerie, Patrick Rutabanzibwa, heeft de betrokkenheid van ambtenaren van zijn ministerie bij de verkoop van grond, toegegeven. Zij deden dat in samenspraak met lokale politici.
De nieuwe minister zei verder nog dat het nu hoog tijd is geworden de rijke buitenlanders aan te pakken die de lokale bevolking intimideren en met behulp van corrupte politici en ambtenaren hun land afpakken. De eerste daadwerkelijke actie is al door haar uitgevoerd. Een hele rij ambtenaren van het ministerie is vandaag door de minister op non actief gezet om de weg te effenen voor het uitvoeren van een grondig onderzoek.
Op donderdag 2 december werd bekend dat de geschortste ambtenaren in veel gevallen dezelfde stukken land aan 2 of zelfs 3 verschillende kopers hebben uitgegeven.
De minister was is haar vorige functie de hoge vertegenwoordigster van de Verenigde Naties Habitat Organisatie in Naïrobi, Kenia. Het doel van Habitat is het bevorderen van sociale en duurzame stedenbouw. Een van de strijdpunten daarin is het terugdringen van het nog steeds groeiend aantal sloppenwijken. In deze functie had ze veel te maken met corruptie en fraude, een ervaring die zeker van pas zal komen op haar ministerie.
Het is te hopen dat ook de Districts Commissaris van Kilwa in het onderzoek naar fraude en corruptie betrokken wordt. Deze beste man heeft ook nog een paar ton afkomstig van BioShape op een rekening staan of in een oude sok verstopt zitten.

Nu in de lokale en internationale pers berichten zijn verschenen dat het ministerie van Chiligati betrokken is geweest bij het verstrekken van illegale vergunningen aan BioShape was het kennelijk voor de president van Tanzania duidelijk dat hij dit soort figuren niet meer in zijn ministersploeg wilde hebben.
Ook is Chiligati het woordvoerderschap van de grootste regeringspartij CCM, ontnomen.

Chiligati had al geen schoon verleden, want in 2006 werd zijn naam ook al genoemd in een fraude- en corruptieschandaal bij de levering van terreinwagens aan politici die tot de regeringspartij CCM behoorden.
In een onderzoek dat Ernst & Young in 2006 uitvoerde waren bij deze fraude- en corruptiezaak zeker 22 bedrijven betrokken die zaken met de overheid deden en in het bezit waren van door verschillende ministeries vervalste documenten.
Het was deze John Chiligati die in een recent interview vertelde dat BioShape op een eerlijke manier aan documenten is gekomen. Samen met de Districts Commissaris van Kilwa, was hij de enige in het hele land die zei dat alles rond BioShape eerlijk is verlopen….

De president van Tanzania ziet het anders en heeft hem gepasseerd voor een nieuw ministerschap.
Volgens betrouwbare bronnen in Tanzania komt er een justitieeel onderzoek naar de manier waarop de vergunningen door het ministerie van Lands, Housing and Human Settlements Development aan BioShape zijn verleend. Een procedure waarin het Tanzanian Investment Center buiten spel is gezet.
In het onderzoek wordt nadrukkelijk ook bekeken of BioShape met het betalen van steekpenningen vergunningen heeft ‘gekocht’. Ook de activiteiten van de BioShape Benefits Foundation worden in dit onderzoek betrokken.


CO2-opslag kan grondwater aantasten

Woensdag 24 november 2010

De opvang en opslag van CO2, een mogelijke oplossing voor het klimaatprobleem, is niet alleen duur en onzeker. Volgens een nieuw onderzoek kan de opslag van CO2 in grondlagen ook de grondwaterkwaliteit aantasten.

CO2-intensieve sectoren stellen “CCS”, het opvangen en opslaan van CO2 diep in de grond, graag voor als potentiële oplossing voor het broeikaseffect. Met name voor steenkoolcentrales kan CCS een toekomst bieden in een wereld die steeds strenger toeziet op CO2-uitstoot.

Milieuverenigingen voeren aan dat de techniek nog verre van bewezen is en bovendien erg duur is. Uit nieuw onderzoek van de Duke Universiteit blijkt nu dat er ook negatieve effecten kunnen zijn als koolstofdioxide ontsnapt en in waterlagen terechtkomt. Het gas kan er reageren met mineralen en het drinkwater ongeschikt maken voor consumptie.

De onderzoekers namen stalen van grondlagen net boven plaatsen die getipt worden als mogelijke CCS-sites in Maryland, Virginia, Texas en Illinois. Die stalen werden een jaar lang blootgesteld aan CO2.

“De chemische samenstelling van de grondwaterstalen werd significant veranderd door de toevoeging van CO2″, schrijven de onderzoekers in Environmental Science & Technology. Vooral de stijgende zuurtegraad van het water zorgt voor problemen. Daardoor begonnen sedimenten op te lossen en stegen de concentraties zink, ijzer en cadmium soms met meer dan een factor tien. In sommige gevallen stegen de concentraties tot boven de drempels die het Amerikaanse Milieuagentschap EPA veilig acht.

“We ontdekten dat er een reële mogelijkheid is van vervuiling, maar er zijn manieren om die te vermijden”, zegt Robert B. Jackson, hoogleraar Biologie en Klimaatverandering aan de Duke University. “De geologische criteria die we identificeerden kunnen helpen bij het kiezen van de sites”.
Bron: Mondiaal Nieuws


Koreanen actief in wind op Noordzee

Dinsdag 23 november 2010

Koreaanse bedrijven gaan een belangrijke rol spelen bij de aanleg van hoogspanningsnetten die windmolenparken op de Noordzee moeten verbinden met elkaar en met het vasteland. Een overeenkomst daartoe werd vandaag gesloten in Den Haag.

De Koreaanse onderneming Korwind verwerft een minderheidsbelang in het Nederlandse Typhoon Offshore, dat in verscheidene West-Europese landen betrokken is bij de aanleg van windparken in de Noordzee. Typhoon heeft in Nederland een belang van 30 procent in de twee windmolenparken, die worden gebouwd ten noorden van Schiermonnikoog en die samen groot genoeg worden om 660.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Typhoon Offshore ziet zichzelf als de springplank van de Koreaanse industrie naar windenergie op zee in Europa. Volgens Dennis Lange, medeoprichter van Typhoon, zullen er de komende jaren zoveel windparken gebouwd worden, dat de Europese industrie niet aan alle vraag kan voldoen.

Typhoon wil binnen tien jaar vijf tot tien offshorewindparken realiseren. Volgens Lange komt via de nieuwe Koreaanse aandeelhouder meer werkkapitaal ter beschikking. De topvrouw van Korwind, Hee Jin Eun, zegt dat het bedrijf via Typhoon de Koreaanse toeleveranciers toegang wil bieden tot de groeiende groene industrie in Europa.


Oud-bestuurders Econcern worden mede-eigenaar van windparken Bard

Dinsdag 23 november 2010

De Duitse windparkbouwer Bard, die met een miljardensubsidie van de Nederlandse overheid twee offshore windparken boven Schiermonnikoog gaat bouwen, heeft in het Nederlandse bedrijf Typhoon Capital een partner gevonden. Typhoon is het jonge Amsterdamse bedrijf van Dirk Berkhout en Dennis Lange, twee voormalige bestuurders van het ten onder gegane duurzame energiebedrijf Econcern. Het tweetal heeft, terecht of onterecht, een omstreden reputatie.
Nadat voor Econcern het doek viel gingen twee aangestelde curatoren aan de slag met het verkopen van onderdelen uit de boedel. Het consortium Typhoon van Lange en Berkhout werd door de curatoren om onbekende redenen geweerd uit de biedingsrondes. Bij Econcern-projecten onder de verantwoordelijkheid van Lange en Berkhout zijn vraagtekens gezet, overigens alleen op basis van anonieme bronnen in de media.

Typhoon gaat zich bezighouden met het aantrekken van kapitaal om de investeringssom voor de windparken bij elkaar te krijgen. Onderdeel van de samenwerking is dat Typhoon voor een onbekend bedrag een belang van 30% neemt in de twee windparken.

De samenwerkingsovereenkomst is getekend, bevestigt een woordvoerder van Bard aan de Duitse krant Ostfriesen Zeitung. Typhoon heeft de opdracht om een bedrag van EUR 2 mrd tot EUR 2,5 mrd aan te trekken, zodat de bouwplannen van Bard realiteit kunnen worden. Daar is enige haast bij geboden, want Bard hoopt er op om in 2012 aan de slag te kunnen gaan met het park. Het is de bedoeling dat de turbines op zee vanaf 2015 stroom leveren. Het lijkt erop dat andere energiebedrijven kunnen instappen als aandeelhouder van de Bard-parken. “De helft van het kapitaal moet komen van beleggingsfondsen, verzekeraars en pensioenfondsen en mogelijk grote bedrijven. Je zou kunnen denken aan nutsbedrijven”, zegt Michael van der Heijden van Typhoon Offshore deze dinsdag namelijk in Het Financieele Dagblad. Zowel via eigen vermogen als via achtergestelde leningen zou participatie mogelijk zijn.

“Bard doet het technische deel van het bouwen tot het plaatsen van de turbines”, aldus Van der Heijden. “Wij regelen de financiering. Dat is wat wij kunnen, begrijpen en waar wij toegevoegde waarde kunnen leveren.” Typhoon adviseerde Bard in een eerder stadium al bij het meedingen naar de Nederlandse subsidiepot voor offshore-wind, waarvoor een tender-regeling werd uitgevoerd.


Subsidie offshore windpark terecht naar Duits bedrijf

Dinsdag 23 november 2010

Het bezwaar van Nuon en Eneco tegen de toekenning van 3,5 mrd euro subsidie aan het Duitse bedrijf Bard voor de bouw van twee windmolenparken op de Noordzee, is niet terecht.
Gisteren werd uitspraak gedaan in het bezwaar dat Nuon en Eneco hadden aangetekend bij Agentschap NL.
Nuon en Eneco vonden dat de overheid beter had moeten kijken naar de vraag of Bard Engineering de klus financieel wel aan zou kunnen. Ook benadrukten zij dat Bard nog maar weinig ervaring heeft met de bouw van windparken en dat het elektriciteitsnetwerk in Noord-Nederland nu al capaciteitsproblemen heeft.
Het Financieele Dagblad meldt dat Eneco nu in ieder geval naar de rechter zal stappen (het College van Broep voor het bedrijfsleven).
In de Volkskrant reageert het ministerie van Economische Zaken met de mededeling ‘dat het alleen behoefde te bekijken of er voldoende vertrouwen is in de economische haalbaarheid en of het aannemelijk is dat de parken op tijd klaar zijn’. De Volkskrant stelt dat Nederlandse bedrijven weinig zullen verdienen aan de bouw van de Nederlandse windmolenparken door het Duitse bedrijf.


How Dutch firm is cheating on biofuel (2)

Maandag 22 november 2010

Vandaag verschijnt in de Tanzaniaanse pers het tweede deel over de werkwijze van BioShape in Tanzania.

Een lezenswaardig stuk, met details hoe BioShape bijvoorbeeld zonder kapvergunning aan het werk was en van controleurs van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Toerisme, die plotseling in Mavuji op de plantage stonden, opdracht kreeg het illegaal kappen van bomen onmiddelijk te staken.
Of hoe het bedrog met de EIA (MER) in z’n werk ging.
Lees hier het originele artikel


This Dutch firm is cheating on biofuel (1)

Vrijdag 19 november 2010

In de Tanzaniaanse pers is het eerste van een reeks artikelen over de werkwijze van BioShape in Tanzania verschenen.
De onderzoek journalist Finnigan wa Simbeye heeft sinds april van dit jaar onderzoek gedaan naar de wijze waarop BioShape in Tanzania in het bezit is gekomen van grote stukken grond. Hij heeft daartoe met een groot aantal politici en ambtenaren gesproken die nauw bij de zaak BioShape betrokken waren.

Zijn onderzoek in de omgeving van Kilwa en Mavuji bleef niet onopgemerkt, want de directie van BioShape werd vanuit Tanzania gewaarschuwd dat er een journalist aan het wroeten was. De directrice van de BioShape Benefits Foundation, Ellen Vaes, sprak daarna met Finnigan wa Simbeye en waarschuwde hem om geen negatief verhaal over BioShape te schrijven omdat het de eventuele doorstart van de activiteiten in Tanzania zou kunnen bemoeilijken.
Ondanks de dreigementen van de directrice van de BBF is aan de kop boven zijn artikel te zien wat hij heeft aangetroffen: This Dutch firm is cheating on biofuel.

De reeks artikelen was eind augustus al klaar maar werd in verband met mogelijke politieke implicaties pas na de verkiezingen in Tanzania voor publicatie geschikt bevonden. Op 18 november is de President beëdigd en kon het artikel op de drukpers.

De mogelijke politieke implicaties slaan ongetwijfeld op de minister van Lands, Housing and Settlements, John Chiligati. Zijn ministerie zette het Tanzanian Investment Center, TIC, buitenspel. Het TIC is in Tanzania de aangewezen autoriteit die vergunningen verleent aan buitenlandse bedrijven die land willen kopen. de uitvoerend directeur van het TIC was er erg verbolgen over dat zijn bureau door Chiligati buitenspel was gezet en dat aan BioShape door enkele duistere figuren op het ministerie van Lands, Housing and Settlements, een vergunning was gegeven.
Nu heeft die Chiligati al geen brandschoon verleden want in 2006 werd zijn naam ook al in een groot fraude- en corruptieschandaal genoemd, de EPA fraudezaak. Zo zouden tientallen politici en ambtenaren van de regerende CCM partij steekpenningen hebben ontvangen van een twintigtal bedrijven die meer dan 120 dure terreinwagens aan CCM politici ter beschikking hadden gesteld om bij de in dat jaar gehouden landelijke verkiezingen door het land te kunnen toeren. Chiligati deed bij een onderzoek of zijn neus bloedde. Hij was de dag dat de auto’s werden afgeleverd toevallig niet op zijn kantoor. Hij verklaarde wel dat zijn ministerie diverse terreinwagens had ontvangen maar de manier waarop dat gegaan was was hem onbekend.
In een onderzoek dat Ernst & Young in 2006 uitvoerde waren bij deze fraude- en corruptiezaak zeker 22 bedrijven betrokken die zaken met de overheid deden en in het bezit waren van door verschillende ministeries vervalste documenten.
Het is deze zelfde John Chiligati die vooraan stond om te zeggen dat BioShape op een eerlijke manier aan documenten is gekomen. Op de Districts Commissaris van Kilwa na, was hij de enige in het hele land die zei dat alles rond BioShape eerlijk is verlopen.

Journalist Finnigan wa Simbeye is in Tanzania geen onbekende. Hij is een gerespecteerd onderzoek journalist, gespecialiseerd in fraude en corruptie en legt de meest complexe fraudegevallen bloot en publiceert daar dan over.
Zo was hij er in 2008 verantwoordelijk voor dat de regering in Tanzania viel nadat hij een omvangrijk fraude netwerk onder politici en ambtenaren had ontrafeld. Op de dag dat hij zijn onderzoek publiceerde traden direct al 2 ministers af en een dag later stuurde de President van Tanzania de complete regering naar huis.
Bij deze fraude ging het om $ 125 miljoen.

Het eerste artikel in de reeks over BioShape staat hier

Op maandag 22 november 2010 volgt het volgende artikel.


Wijkraad Zuid-Oost zit in de maag met windmolens op de Ecofactorij

Vrijdag 19 november 2010

APELDOORN – Wijkraad Zuid-Oost zit in de maag met de komst van vijf windmolens op de Ecofactorij. Eerst had de wijkraad – toen nog De Maten – geen bezwaar tegen de komst van het windpark.

Nu omvat de wijkraad ook Zonnehoeve en liggen de kaarten anders, maar is het te laat.

De milieuvergunning ligt momenteel ter inzage bij de gemeente, maar omdat de wijkraad eerder geen bezwaar maakte, kan dat nu niet alsnog. Dat station is voor de wijkraad gepasseerd. “Toen de eerste vergunning ter inzage lag waren wij nog de wijkraad De Maten en hebben we geen bezwaar gemaakt. De molens komen immers ver van De Maten af”, zegt voorzitter Joop Balk. “Nu is de nieuwe wijk Zonnehoeve erbij gekomen, tussen Groot Schuylenburg en het spoor. Daar bestaat grote weerstand tegen de windmolens. Er zijn mensen die wensten dat ze hun huis niet gekocht hadden als ze hadden geweten van de windmolens.”

Aan de bel trekken kan misschien nog wel op een andere manier. “Wellicht kunnen particuliere bezwaren gebundeld worden en kunnen we zo nog iets betekenen voor de mensen die zich gedupeerd voelen”, zegt Balk.
Bron: De Stentor


TU Delft legt mest en stro onder de loep

Donderdag 18 november 2010

Wetenschappelijk is nu aangetoond dat kippenmest geen goede mest is om te verbranden.

Wetenschappelijk onderzoek bom onder Fibroned?

Op 17 november 2010 promoveerde Jacopo Giuntoli aan de TU Delft. Giuntoli onderzocht de potentie van verschillende soorten biomassa-afval als alternatieve brandstof.
In de as van dierlijke mest zitten grote hoeveelheden kalium, chloor en fosfor. Je kunt de dierlijke mest voor de verbranding voorbehandelen door het uit te logen met water.
Zijn opvallende conclusie is dat deze voorbehandeling niet werkt bij kippenmest omdat dit een zeer complexe brandstof is om te verbranden.

Door het onderzoek van Jacopo Giuntoli is meer inzicht ontstaan in de potentie van verschillende soorten biomassa-afval als alternatieve brandstof.

Aantrekkelijk

Jacopo Giuntoli bestudeerde tijdens zijn promotie-onderzoek verschillende soorten biomassa die als milieuvriendelijke brandstof zouden kunnen dienen. ‘Biomassa-afval, zoals stro of mest, is in veel opzichten aantrekkelijk. Het gebruik vervangt niet alleen fossiele brandstoffen, je maakt ook nog eens nuttig gebruik van afvalstromen.’

As

“Deze materialen hebben echter ook verscheidene nadelen, die hun toepassing op grote schaal vertragen”, zegt Giuntoli, “zoals de grote hoeveelheid as dat probleemcomponenten als kalium, chloor en fosfor bevat, en het hoge gehalte aan stikstof.”

Pyrolyse

Giuntoli bekeek de zogenoemde thermische conversie van biomassa met gebruik van kleinschalige apparatuur. Thermische conversie kon hierbij verbranding inhouden, maar ook pyrolyse. Dit laatste proces is het door verhitting laten ontleden van een stof zonder aanwezigheid van zuurstof.

Vluchtig

Giuntoli wist uitgebreide fundamentele data te verzamelen voor potentiële biomassa-brandstoffen die nog niet volledig waren gekarakteriseerd. Bovendien toonden zijn resultaten aan dat de hoeveelheid schadelijke vluchtige stikstofcomponenten, zoals NH3 en HCN, variëert met de toegepaste opwarmingssnelheden.

Ten slotte is gevonden, dat een voorbehandeling door uitlogen met water een belangrijke gunstige invloed heeft op de ashoeveelheid en askwaliteit van stro en olijfresiduen, maar niet voor complexere brandstoffen, zoals kippenmest.
Bron: TU Delft
Download het proefschrift hier

Noot van de redactie van Fibronot.nl:

De redactie zal met de inhoud van het proefschrift de diverse politieke partijen in de Provinciale Staten op de hoogte stellen van het feit dat er helemaal geen kippenmest in Apeldoorn verbrand moet worden.
De alarmerende berichten op deze website over de enorme hoeveelheid giftige stoffen die vrij komen bij de verbranding van kippenmest en de tonnen gif die in het digestaat achterblijven, worden in feite door dit proefschrift volledig onderschreven.


Verhagen kent eenmalige subsidie windmolenpark Noordoostpolder toe

Woensdag 17 november 2010

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft aan initiatiefnemers van het windmolenpark Noordoostpolder een subsidie van maximaal € 116 miljoen toegekend. Met het park kunnen rond de 400.000 huishoudens (1 miljoen mensen) van stroom worden voorzien.

De subsidie is toegekend omdat het unieke karakter van het windpark technische onzekerheden en andere en hogere kosten met zich meebrengt dan waarmee de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) rekening houdt. Zo worden er molens met een zeer groot vermogen (7,5 MW) neergezet, wat nog nergens op deze schaal is gebeurd. Ook staat een deel van het windpark in ondiep water.

Innovatie in energiesector

Met een omvang van 429 MW wordt het windpark Noordoostpolder een van de grootste windparken in Europa. De subsidiebeschikkingen zullen ter goedkeuring worden gemeld aan de Europese Commissie. Het project past goed in het beleid van de minister dat gericht is op het realiseren van de Europese doelstelling van 14% duurzame energie en op innovatie in de energiesector. De subsidie komt bovenop de eerder toegekende subsidie op grond van de Subsidieregeling Duurzame Energie (max. € 800 miljoen).

Achtergronden nieuwe energiebeleid

Nederlands kiest op energiegebied voor een optimale balans tussen groen en groei. Dat betekent duurzame energie concurrerend maken en ruimte voor kernenergie. We benutten tegelijkertijd de sterke internationale concurrentiepositie van Nederland. Bedrijven en kennisinstellingen werken samen aan het ontwikkelen van energietechnieken. Zo kiezen we op de korte termijn voor efficiëntie en op de lange termijn voor innovatie, op weg naar een CO2-arme economie.
Bron: Rijksoverheid.nl


Geen nieuwe windturbines in het Groene Hart of Hoeksche Waard

Dinsdag 16 november 2010

Provincie scherpt nota windenergie aan en komt met vrijwaringgebieden in Zuid-Holland. In het Groene Hart en de Hoeksche Waard komen geen nieuwe windturbines te staan. Ook aan de randen van het Groene Hart en de Hoeksche Waard zal de provincie uiterst omzichtig omgaan met het honoreren van plaatsingsaanvragen. Met die aanscherping van de nota Wervelender vrijwaren Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kwetsbare gebieden voor de plaatsing van windturbines.

De nota Wervelender legt de planologische mogelijkheden in Zuid-Holland vast voor windenergie. Gemeenten moeten bij het toebedelen van ruimte voor windturbines hun bestemmingsplannen daarop aanpassen. Met de aanscherping van de eerdere concept-nota komen GS tegemoet aan Provinciale Staten om Nationale Landschappen en hun begrenzing zo veel mogelijk te ontzien voor windenergie.

Gedeputeerde Erik van Heijningen over de aanscherping: “Er is behoefte in kwetsbare gebieden het belang van het landschap zwaarder te laten wegen dan dat van duurzame energie. In deze nota is scherper dan voorheen gewogen op welke locaties windmolens aanvaardbaar zijn en waar niet. In het Groene Hart en de Hoeksche Waard zijn in beginsel geen windmolens toegestaan.”

Randen Groene Hart

Plaatsing aan de randen van kwetsbare gebieden als het Groene Hart, kan alleen nog onder de voorwaarde dat de windturbines landschappelijk goed zijn in te passen, bijvoorbeeld bij al bestaande bouwwerken of op een industrieel complex. Er zal hierbij nadrukkelijk naar de hoogte van de turbines worden gekeken. Verder komt er te allen tijde nog een kwaliteitsadvies van een onafhankelijke commissie van ruimtelijke experts. Tot slot zullen Provinciale Staten een definitief besluit moeten nemen over dergelijke aanvragen.

In het Groene Hart zelf wordt in de nota Wervelender alleen nog een uitzondering gemaakt voor de al lopende aanvraag van vier windturbines in Alphen aan den Rijn. Deze aanvraag is bij bebouwing en industriegebied gesitueerd, naast de provinciale N 11. Ook hier zal nog een kwaliteitsadvies worden ingewonnen bij de eerder genoemde commissie en zullen de Staten een eindoordeel vellen. Hetzelfde geldt voor een lopende aanvraag in Bodegraven. De overige vier aanvragen voor plaatsing in het Groene Hart zijn in de nota Wervelender geschrapt.

Concentratiegebieden

De gewenste locaties voor windenergie blijven zich voor GS concentreren in het het Rotterdamse havengebied en aan de randen van oostelijk Goeree Overflakkee. Deze gebieden bieden in Zuid-Holland de beste mogelijkheden om windenergie toe te passen. De twee regio’s zouden de komende vijf jaar 70 Megawatt aan extra windenergie kunnen produceren. Daarmee kunnen 40.000 huishoudens in hun jaarlijkse stroomverbruik worden voorzien.

Behalve in het Rotterdams havengebied en Goeree Overflakkee zien GS goede plaatsingsmogelijkheden van windturbines langs delen van de Zuidrand van Voorne Putten, de A-16 zone bij Dordrecht, de Merwedezone en langs de A12 en A4. Windturbines zijn op deze locaties economisch goed rendabel en ruimtelijk goed inpasbaar.

Ambities

De provincie Zuid-Holland loopt van alle provincies in Nederland voorop met de realisatie van windenergie. Momenteel staat ongeveer 250 Megawatt aan vermogen opgesteld; de provincie streeft naar een opgesteld vermogen van 350 Megawatt in 2015. In het Klimaat en Energieakkoord dat de gezamenlijke provincies hebben afgesloten met het rijk is voor Zuid-Holland een opgesteld vermogen van 720 Megawatt in 2020 opgenomen.

Vervolg

Op 24 november vindt er een hoorzitting plaats over de nota Wervelender in het provinciehuis. De Statencommissie Ruimte en Wonen zal op 1 december de nota Wervelender behandelen. Behandeling in Provinciale Staten staat gepland op 26 januari 2011. Vervolgens zal de plaatsingsvisie uit de nota Wervelender worden verankerd in de Provinciale Structuurvisie.
Bron: Provincie Zuid Holland

Noot van de redactie van Fibronot.nl

Als Apeldoorn dezelfde criteria zou toepassen als de Provincie Zuid Holland , namelijk kwetsbare gebieden zwaarder laten wegen dan het belang van duurzame energie, dan zouden er op de Ecofactorij geen windmolens gebouwd worden.

Zijn windturbines eigenlijk wel rendabel?
Interessant is de praktijkervaring van een tuinder (particulier) die zijn windmolens langs de A4 bij Zoeterwoude heeft staan.
Zijn windturbines hebben, evenals in 2009, dit jaar, tot 1 november, maar 60% van het gemiddelde rendement van 25% geproduceerd, dus een overall rendement van slechts 15% van het nominale productievermogen. Zijn inkomsten uit de productie van energie zijn dit jaar met 40% gedaald.
Dit is de ervaring van een particuliere windturbine eigenaar.
Het is opvallend dat van windturbines die in eigendom van overheden zijn, in het algemeen geen bedrijfscijfers bekend worden gemaakt. Dit geeft te denken.
De windmolens langs de A4 staan op een plaats waar de gemiddelde hoeveelheid wind bovendien nog eens aanzienlijk hoger is dan op de Ecofactorij.


SDE nieuwe stijl laat tot half 2011 op zich wachten

Dinsdag 16 november 2010

De opvolger van de huidige SDE-regeling voor duurzame energie-subsidiëring, de zogenaamde SDE+-regeling van het kabinet Rutte, zal halverwege volgend jaar pas worden opengesteld.
Het kabinet heeft namelijk tijd nodig om de nieuwe regeling vorm te geven. Ter compensatie van het feit dat de openstelling later dan gebruikelijk plaatsvindt, krijgen geïnteresseerden wel tot later in het jaar de tijd om subsidie aan te vragen.

In het regeerakkoord gaven Rutte en consorten al aan dat ze de huidige regelgeving voor subsidiëring van duurzame energie (SDE), die sinds 2008 bestaat, wilden omvormen tot een zogenaamde SDE+ regeling. Deze wordt betaald uit een opslag op de energierekening die deels burgers en deels bedrijven moeten ophoesten, en mogelijk ook uit een nieuwe kolen- en gasbelasting voor producenten. Verder wil het kabinet dat er een maximum van EUR 1,4 mrd per jaar aan SDE-subsidie zal worden uitgekeerd. Ook wil de regering er een meer “kosteneffectieve regeling” van maken, zo schrijft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie deze donderdag aan de Tweede Kamer. De SDE+ moet “robuust en tegelijkertijd flexibel” zijn om “technologische ontwikkelingen en ondernemerschap de ruimte te geven”, aldus Verhagen.

Wat dat in de praktijk zal betekenen voor de subsidiëring van de verschillende categorieën duurzame opwek -welke komen in aanmerking voor steun en hoe groot wordt het potje per categorie dan?- is dus nog de vraag. Het kabinet heeft naar verwachting tot “medio 2011″ de tijd nodig om te bedenken hoe de categorieën er uit komen te zien. Dan pas kan de nieuwe SDE+-regeling worden opengesteld voor inschrijving. Afgelopen jaar kon dat al vanaf maart. Ter compensatie voor de verlate openstelling in 2011 wil Verhagen de eerste SDE+-termijn verlengen tot eind 2011 (dit jaar lag de sluitingsdatum op 1 november). Al met al is de aanvraagtermijn dus verkort van 8 maanden naar zo’n 6 maanden.

Wat betreft de opslag op de energierekening en de kolen- en gasbelasting, die alles moeten gaan financieren, verwacht Verhagen ook medio 2011 meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Hij hoopt uiterlijk dan een wetsvoorstel hiervoor naar de Kamer te kunnen sturen. De opslag zal geleidelijk oplopen, schetst Verhagen nu vast, aangezien de eerste jaren de lopende SDE-subsidietoekenningen nog worden betaald uit de algemene middelen, zoals onder de SDE-regeling en diens voorganger Mep (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie) gebruikelijk was.
Bron: Ministerie EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)


Een klimaat van gedram en bedrog

Maandag 15 november 2010

DEN HAAG, maandag 15 november 2010 – Het is allemaal nog veel erger dan we dachten. In een vandaag te verschijnen boek schetst wetenschapsjournalist Marcel Crok hoe vriendjespolitiek, drammerij en misleiding het internationale klimaatonderzoek verzieken. Als het beschadigde VN-klimaatpanel IPCC al hoopt dat het na de recente storm van kritiek eindelijk haar wonden mag likken, dan maakt Crok vandaag een einde aan die illusie.

In zijn onthutsende boek ´De staat van het klimaat – Een koele blik op een verhit debat´ toont Crok aan hoe de klimaatkerk andersdenkenden in de ban doet, hoe ook vaderlands onderzoek onder het tapijt is geveegd en dat de klimaatscenario`s van het KNMI (´minder kans op Elfstedentochten´) van nul en generlei waarde zijn. Vooral die laatste boodschap mag een belletje doen rinkelen bij Rijkswaterstaat, dijkenbouwers, milieuambtenaren en natuurbeschermers.

„Zij laten zich zand in de ogen strooien”, zegt Crok, die talloze wetenschappers over de hele wereld sprak en inmiddels één van de best ingevoerde landgenoten op klimaatgebied mag heten. „De modellen die het KNMI gebruikt zijn gebaseerd op de aanname dat CO2 de dominante factor is en de rest er niet toe doet. Maar dat is juist erg onzeker. Net als de suggestie dat Nederland alleen warmer kan worden. De scenario´s geven een vals gevoel van zekerheid.”

Croks kritiek op het IPCC is veel fundamenteler dan verscheidene onderzoekscommissies eerder dit jaar al uitten. In plaats van alleen procedures te bekijken, dompelde Crok zich onder in de pittige wetenschappelijke debatten. Steevast beroepen broeikasaanhangers zich tegenover de fouten en overdrijvingen (van smeltende gletsjers in de Himalaya tot bedreigd oerwoud) op een laatste verdedigingslinie: de kern van het IPCC-rapport staat overeind, CO2-uitstoot stuurt de aardse opwarming en de Mens is schuldig. Crok doorprikt ook die laatste zekerheid.

De mythe dat alle wetenschappers het eens zijn over aardse opwarming is alleen vol te houden door het werk van klimaatsceptici stelselmatig te weigeren voor een nieuw IPCC-rapport. Wetenschappers die aantonen dat talloze meetstations wereldwijd te dicht bij steden, vliegvelden en andere warmtebronnen staan vinden geen weerklank bij de opstellers. Studies die opperen dat het in de vroege Middeleeuwen warmer was dan nu evenmin.

Jos de Laat, een Nederlandse onderzoeker, bewees enkele jaren geleden met een collega dat gebieden met veel economische groei sterker opwarmen dan andere plekken. Dat ondergraaft het idee dat alleen CO2 opwarming veroorzaakt. Maar de klimaatkerk wil er niet aan. „Ook die studie is door het IPCC onder het tapijt geveegd”, stelt Crok. Publicaties over de invloed van zonneactiviteit, luchtvervuiling of veranderend landgebruik trof hetzelfde lot.

„Het IPCC heeft gefaald”, concludeert Crok. „De gevolgen van de opwarming zijn aangedikt, de opwarming zelf is overschat, de beweerde uniekheid van de huidige opwarming is niet aan te tonen, en wat betreft de oorzaken is er opvallend weinig oog voor alternatieven.” PvdA-Kamerlid Samsom, zeker géén klimaatscepticus, maar wel open voor andere geluiden dan broeikasargumenten, krijgt vanmiddag het eerste exemplaar uitgereikt.

Het KNMI zou volgens Crok, in navolging van de Amerikaanse onderzoeker Roger Pielke sr, meer naar lokale verklaringen voor opwarming moeten kijken. „In Florida zijn de afgelopen eeuw veel moerassen verdwenen. Dat heeft de lucht droger gemaakt, en het verklaart volgens Pielke sr mogelijk volledig de lokaal gestegen temperatuur met 1 C graad.” Ook verdroging van Nederland zou, in tegenstelling tot het huidige CO2-dogma, effect kunnen hebben.

Voor reizigers die ondanks het verkoelende relaas toch hun CO2-uitstoot willen compenseren door boomaanplant, heeft Crok nog een ontnuchterende boodschap. „Bosaanplant kan juist lokaal tot opwarming leiden, bijvoorbeeld als de bomen meer zonlicht absorberen dan de oorspronkelijke vegetatie.”
Edwin Timmer
Bron: www.staatvanhetklimaat

Noot van de redactie van Fibronot.nl:

De titel van bovenstaand artikel Een klimaat van gedram en bedrog zou zomaar op bedrijven kunnen slaan die actief zijn in de biomassa sector.
Neem een bedrijf als de BioShape Holding B.V. bijvoorbeeld.
In Tanzania, waar het bedrijf ervan wordt beschuldigd met gedram en bedrog in het bezit te zijn gekomen van ongeveer 31.000 ha bosgebied midden in een beschermd gebied dat algemeen tot de top diversiteit hot-spots van de wereld wordt beschouwd.
Een voorzitter van de Raad van Commissarissen van de failliete BioShape Holding B.V., die tot de groep top klimaatalarmisten in Nederland gerekend wordt, die een CO2 rapport tevoorschijn tovert waarin staat dat de werkzaamheden die BioShape in Tanzania uitoefent, CO2 neutraal zijn.
Terwijl ondertussen alle milieu- en natuur organisaties over de hele wereld ervan overtuigd zijn en dat ook aangetoond hebben, dat wat BioShape in Tanzania heeft aangericht, beslist niet CO2 neutraal is. Integendeel, de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt juist sterk toe vanwege de activiteiten van BioShape in Tanzania.
Een klimaat van gedram en bedrog.


Betrokkenheid Eneco bij Bioshape-project

Zondag 14 november 2010

Rotterdam, 9 november 2010 – Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden A. Bonte (GroenLinks) en H.C. van Schaik (Leefbaar Rotterdam) over de betrokkenheid van Eneco bij Bioshape-project.

Aan de Gemeenteraad.

Op 24 september 2010 stelden de raadsleden A. Bonte (Groenlinks) en H.C. van Schaik (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen over de betrokkenheid van Eneco bij Bioshape-project.

Inleidend wordt het volgende gesteld.
“In NRC Handelsblad van 21 september staat een onthullend artikel over de productie van biodiesel in Tanzania door het bedrijf Bioshape. Eneco heeft als grote investeerder het opzetten van het project mogelijk gemaakt en had tot 2008 een belang in het bedrijf van maar liefst 35 procent.

Bioshape heeft in één van de ecologisch belangrijkste kustgebieden van Tanzania 80.000 hectare land gehuurd met het plan om het waardevolle inheemse bos te kappen en daar purgeernoten te verbouwen. Door het plan zijn risico’s ontstaan voor bedreigde diersoorten. De Milieueffectrapportage was onvolledig en de reductie aan broeikasgassen is minder groot dan geclaimd. Op één proefvlak zijn de bomen (illegaal) gekapt. Het bedrijf Bioshape is inmiddels failliet en de reeds aangeplante struiken staan zonder water uit te drogen. Slechts veertig procent van de door Bioshape toegezegde vergoedingen voor de voormalige landeigenaren is daadwerkelijk aan deze boeren uitbetaald.

Het omstreden project is door het faillissement van Bioshape niet van de baan. Ondanks de lange lijst dubieuze praktijken in Tanzania heeft een aantal potentiële nieuwe investeerders uit Nederland, Engeland, Italië en de Verenigde Staten belangstelling getoond voor het voortzetten van de activiteiten. De curator van Bioshape wil niet vertellen om welke partijen het gaat.”

Hierna volgen de vragen en onze beantwoording:

Wist het college eerder dan 21 september 2010 van de betrokkenheid van Eneco bij het dubieuze bedrijf Bioshape? Zo ja, heeft het college als grootaandeelhouder van Eneco een poging gedaan om het beleid van Eneco op dit punt te wijzigen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college was er van op de hoogte dat Eneco participeerde in Bioshape. Deze informatie staat in de jaarstukken van Eneco. Het college is niet op projectniveau betrokken bij de bedrijfsvoering van Eneco en kon om die reden het beleid van Eneco m.b.t. Bioshape niet beïnvloeden. Overigens willen wij dat ook niet als aandeelhouder van Eneco.

Desgevraagd heeft Eneco ons gemeld dat tussen bedrijf en Bioshape reeds in 2008 een fundamenteel verschil van inzicht was ontstaan over bedrijfseconomische aspecten van de onderneming en over de gehanteerde duurzaamheidscriteria van Bioshape. Eneco heeft daarop besloten zich uit het project terug te trekken.

Vraag 2:
Is het college het met GroenLinks eens dat Eneco zich niet mag inlaten met de
productie van biodiesel als dat leidt tot ecologische schade?
Zo ja, hoe kan voorkomen worden dat Eneco nogmaals investeert in dubieuze energieprojecten?

Antwoord:
Eneco houdt zich m.b.t. de productie van biomassa aan de afspraken die hier op nationaal niveau over gemaakt zijn om onherstelbare schade bij de productie van biomassa te voorkomen. Deze afspraken zijn in de NTA 8080, een technische afspraak over de duurzame productie van biomassa tussen NGO’s, marktpartijen en overheid, vastgelegd. Eneco is nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze afspraak en heeft zich hieraan geconformeerd.

Eneco hanteert strikte duurzaamheidscriteria (zgn. Cramer+). Eneco volgt hierin de afspraken die gemaakt zijn binnen de NTA 8080; de regelgeving zoals vastgesteld door de Europese commissie in de Renewable Energy Directive (RED). Daarboven heeft Eneco een duurzaamheidsbeleid geformuleerd dat nog strikter is. Eneco voert momenteel in samenwerking met de Nederlandse overheid, de Stichting Max Havelaar en anderen een onderzoek uit naar de mogelijkheid van fair trade certificering van biobrandstoffen.

Wij menen dat daarmee in beginsel voldoende waarborgen aanwezig zijn om er op te vertrouwen dat Eneco niet investeert in energieprojecten die niet aan deze criteria voldoen, of zoals in het onderhavige geval niet doorzet.

Vraag 3:
Kan het college garanderen dat Eneco niet betrokken is bij de doorstart van de activiteiten in Tanzania? Zo nee, wil het college aan Eneco de eis stellen dat zij op geen enkele wijze bij het project betrokken mag zijn, niet als investeerder en niet als afnemer van brandstoffen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Desgevraagd heeft het bestuur van Eneco aangegeven dat het bedrijf niet betrokken is bij de doorstart van de activiteiten in Tanzania; noch als afnemer noch als financier. Verder verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 2.


Biocentrale krijgt steun ministerie

Zaterdag 13 november 2010

APELDOORN/HOENDERLOO – Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft 44.000 euro beschikbaar gesteld als bijdrage aan de kosten van een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van een biomassacentrale op landgoed Deelerwoud in Hoenderloo.
Daarmee kan het onderzoek van start.

Apeldoorn wil landgoed Deelerwoud graag een nieuwe impuls geven. Een economische impuls die bovendien goed is voor de duurzaamheid van Hoenderloo en daarmee voor Apeldoorn, en die de cultuurhistorische waarden van het landgoed een nieuw leven geeft.

Apeldoorn gaat de haalbaarheid onderzoeken van een biomassacentrale waarbij hout en snoeigroen wordt gebruikt om energie op te wekken, voldoende om Hoenderloo zoveel mogelijk zelfvoorzienend te laten zijn. Zowel de provincie Gelderland als het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) staan achter het idee en betalen mee aan dit onderzoek.

De gemeente steekt alleen mankracht in het project in Hoenderloo. Verder dragen andere partijen een steentje bij, zoals de Gelderse Milieu Federatie, de Dorpsraad Hoenderloo en het Agentschap NL. Saxion Hogescholen uit Deventer levert mogelijk studenten voor het uitvoeren van een deel van het onderzoek. De Apeldoornse milieuwethouder Olaf Prinsen liet eerder deze week weten meer te zien in een biocentrale in Hoenderloo dan in extra windmolens naast de vijf geplande.

Het geld van het ministerie komt uit het potje Mooi Nederland. Het ministerie stelde 6,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de ruimtelijke kwaliteit van het land versterken. In totaal zijn er 32 projecten geselecteerd die vernieuwend zijn en die bedoeld zijn om burgers, bestuurders en ondernemers te inspireren om Nederland mooier te maken. Dit jaar zijn er 176 voorstellen ingediend. In de categorie ‘energielandschappen’ is het project in het Deelerwoud een van de 32 geselecteerde projecten die subsidie ontvangen.
Bron: De Stentor


Gelderland gaat doelstellingen windenergie in 2010 niet halen

Vrijdag 12 november 2010

De provincie Gelderland was een jaar geleden nog zeer optimistisch over de haalbaarheid van de doelstellingen op het gebied van windenergie, maar inmiddels is de wind gedraaid. De doelstelling voor dit jaar wordt in ieder geval niet gehaald.

Gelderland had zich ten doel gesteld om in 2010 zo’n 50 windmolens draaiende te hebben, die samen 100 MW aan windenergievermogen zouden leveren. Voorlopig blijft de teller steken op 18 draaiende molens die samen 36 MW leveren, blijkt uit een statennotitie over windenergie. Er zijn plannen vastgesteld voor nog eens 23 molens die samen 30 MW kunnen leveren, en voor 11 molens zijn de plannen nog in de ontwerpfase. Mochten al die plannen doorgaan, dan komt het totaal dat de provincie aan vermogen levert op 88 MW. Op de langere termijn heeft Gelderland als streven om 140 MW aan windvermogen op te stellen, om daarmee omgerekend het equivalent van 10% van het stroomverbruik van de Gelderse huishoudens groen op te wekken. Dat doel zou in 2015 behaald moeten worden. Terwijl de provincie in november 2009 nog zeer optimistisch was en er van uitging die 140 MW zelfs ruim te kunnen halen, is men nu slechts ‘voorzichtig positief’ over de kansen.

Deels ligt de oorzaak voor de moeizame vordering van de plannen bij onwillige gemeentes. Om de mogelijkheden voor nieuwe locaties te verkennen, is de provincie Gelderland in gesprek gegaan met vrijwel alle gemeentes in de provincie. Opvallend is dat uit die gesprekken is gebleken dat 70% van de verantwoordelijke wethouders eigenlijk helemaal geen kansen ziet voor windturbines binnen de gemeentegrenzen. “De reden daarvoor varieert”, volgens woordvoerster Petra Borsboom van de provincie Gelderland. “Sommige wethouders zijn er niet van overtuigd dat windenergie de toekomst heeft, soms is er geen draagvlak onder de bevolking en soms is er gewoon een gebrek aan initiatieven.” De provincie wil wel alles op alles blijven zetten om de windenergiedoelstellingen voor 2015 te halen.

Daarvoor wil de provincie in ieder geval de gemeentes ondersteunen die wel openstaan voor windenergie. “Sommige vergevorderde plannen zijn in het afgelopen jaar vertraagd door lastige juridische procedures. Gemeentes zijn wel eens huiverig voor de tijd die zulke procedures kunnen kosten, maar het is onze taak als provincie om ze dan te ondersteunen.” Ook is er een aantal gemeentes dat aangegeven heeft best voor windenergie open te staan, maar die zijn volgens de huidige structuurvisie niet aangewezen als mogelijke locatie daarvoor. Ook in die gevallen wil de provincie haar best doen om nog eens goed naar de mogelijkheden te kijken. Mogelijk zou dat kunnen leiden tot een nieuwe structuurvisie. Ook kan de provincie er voor kiezen om zelf een inpassingsplan te maken waarin windenergie mogelijk gemaakt wordt, als gemeentes er niet in slagen om dit zelf in een bestemmingsplan te doen.
Bron: Energeia


Woningen belangrijk bij halen van milieudoel

Donderdag 11 november 2010

Milieuwinst moet de komende tien jaar in Apeldoorn onder meer bij woningen worden geboekt. Om die manier hoopt de gemeente het doel te verwezenlijken dat in 2020 alle in Apeldoorn verbruikte energie, duurzaam is opgewekt binnen de eigen gemeentegrenzen.

Milieuwethouder Olaf Prinsen (D66) zet in op drie speerpunten: toepassing van energiebesparing bij zowel koop- als huurwoningen, meer bio-energie en meer zonnepanelen op daken van gebouwen. Het eerste punt helpt op bijzondere wijze mee het doel te halen. Immers, door in Apeldoorn minder energie te gaan verbruiken, hoeft er minder verschoven te worden van grijze naar groene energie. Van zonne-energie wordt verwacht dat het vanaf 2016 een grote vlucht neemt.

Prinsen kondigde al eerder aan dat de gemeente veel minder dan de afgelopen jaren zelf de kar gaat trekken op het gebied van duurzaamheid. De lokale overheid wil vooral ‘regisseren en faciliteren’. Dat betekent dat ze duurzaamheidsprojecten onder de aandacht brengt en initiatieven op dat terrein met elkaar verbindt. Prinsen is er van overtuigd dat er genoeg projecten en nieuwe technieken voorbij komen. Het is vooral een kwestie van de juiste eruit pikken (degene waarmee de grootste slagen gemaakt kunnen worden) en het vervolgens goed aan de man brengen van die ideeën. Want uiteindelijk zullen de inwoners en bedrijven van Apeldoorn die technieken moeten omarmen. Prinsen en programmamanager Carola Hoogland noemen als voorbeeld het project waarbij mensen in Zevenhuizen geholpen worden om energiebesparende maatregelen te nemen. Onder meer door te wijzen op de winst die er voor eigenaren te halen is, hoopt de gemeente bij dit soort projecten op grote deelname. Prinsen spreekt tegen dat de gemeente de boel op z’n beloop laat door in te zetten op projecten van anderen.

De markt van duurzaamheid is volop in beweging, zien Prinsen en Hoogland.

Dat vraagt erom alert te blijven op nieuwe mogelijkheden. Door de onvoorspelbaarheid wil Prinsen geen keiharde garanties geven over de ambitie. ,,Maar de kans dat het lukt is heel groot.”


Het blijft bij vijf windmolens op de Ecofactorij

Donderdag 11 november 2010

Voor de bouw van vijf windmolens ten oosten van Apeldoorn is een nieuwe milieuvergunning voor inspraak vrijgegeven.

Daarmee is een nieuwe poging in gang gezet om te komen tot daadwerkelijke bouw. Wethouder Olaf Prinsen wil deze molens ook realiseren, maar daar blijft het dan wel bij voor wat betreft windenergie. In het nieuwe gemeentelijk beleid wordt dat namelijk gezien als een vorm waar veel tijd en moeite in gaat zitten tegenover een relatief beperkt rendement. Bovendien roepen windmolens meer weerstand op dan andere duurzaamheidsprojecten, vermoedt Prinsen. Hij ziet meer heil in projecten zoals de bouw van een biomassacentrale bij Hoenderloo. De haalbaarheid daarvan wordt nu nader onderzocht.

Vergunningen eindbeschikking

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 8.1 of 8.4. van de Wet milieubeheer een beschikking genomen op een vergunningaanvraag voor het oprichten of veranderen van een bedrijf, dan wel op een aanvraag om een nieuwe, het gehele bedrijf omvattende milieuvergunning.

 • Bedrijf: Evelop Ontwikkeling B.V.
 • Adres: Op en nabij bedrijventerrein Ecofactorij
 • Soort bedrijf: Windpark
 • Onderwerp/soort: aanvraagOprichten en in werking hebben van een vijftal windturbines met een totaal vermogen van 14 MW.BeroepTegen de beschikking kan tot 23 december 2010 schriftelijk en gemotiveerd beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, mits zij tevens hun zienswijzen naar voren hebben gebracht naar aanleiding van de ontwerpbeschikking (tenzij hen redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet gedaan te hebben; dit kan ook het geval zijn als het gaat om wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking).

  Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

  De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.
  Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt een beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
  Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, adres als boven.
  Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.


CIG Biodiesel failliet verklaard

Woensdag 10 november 2010

Het bedrijf GIG Biodiesel is door de Rechtbank in Alkmaar op 9 november 2010 failliet verklaard.
De directie van CIG Biodiesel B.V. tevens de directie van EMS Beheer B.V. vormend, kwam in het nieuws nadat de BioShape Holding B.V. vorig jaar bij EMS Beheer B.V. aanklopte voor een lening van € 5 miljoen. Zie hier.
Uiteraard kreeg BioShape geen cent los van deze oplichters en werd daarna zelf op 14 juni 2010 failliet verklaard.
Zie hier de mededeling van de Rechtbank in Alkmaar over het faillissement van CIG Biodiesel.

Het faillissement van CIG Biodiesel B.V. werd gisteren door de advocaat van enkele crediteuren van CIG Biodiesel aangevraagd, gesteund door de Nederlandse accountant, een Oostenrijkse advocaat en vier obligatiehouders van CIG Biodiesel B.V..
Eén van de obligatiehouders deed ook aangifte wegens oplichting tegen vader en zoon Breur.

Advocaat Willem-Jan Tielemans van Korvinus Abeln Advocaten in Amsterdam trad op namens de indiener van de faillissementsverzoek. Obligatiehouders of andere belanghebbenden kunnen zich per e-mail melden bij Mr. Tielemans.
(Meer nieuws volgt)


Het volgende faillissement in de reeks BioShape

Maandag 8 november 2010

Aan de reeks faillissementen rondom de directie van de BioOne Group B.V. en de BioShape Holding B.V. is BioShape Power Plants B.V. als zesde faillissement toegevoegd. Het bedrijf werd op 3 november 2010 door de Rechtbank in Roermond failliet verklaard.

BioShape Power Plants B.V. was de moedermaatschappij van de tien energiemaatschappijen zoals we die in onderstaand organisatieschema zien en van de activiteiten in België die in april van dit jaar al failliet werden verklaard.

Organisatieschema BioShape
(klik om te vergroten)

Het is aannemelijk dat de tien energiemaatschappijen die onder BioShape Power Plants vallen ook failliet worden verklaard, maar het faillissement van BioShape Power Plants B.V. kan ook betekenen dat de tien maatschappijen die eronder hangen door de curator te gelde zijn gemaakt.
Lees hier de uitspraak in de Staatscourant van maandag 8 november 2010.


Meer uitstoot broeikasgas door biobrandstoffen

Maandag 8 november 2010

BRUSSEL – Een Europese richtlijn om gebruik van biobrandstoffen te stimuleren dreigt te leiden tot vernietiging van regenwoud en daardoor tot de extra uitstoot van het broeikasgas CO2.

Dat stelt Greenpeace naar aanleiding van een rapport dat vandaag wordt gespresenteerd in Brussel. De milieuorganisatie roept op om de regelgeving aan te passen.
De Europese Unie zou moeten inzetten op klimaatvriendelijke alternatieven.

Alternatieven

In 2020 moet volgens de richtlijn 10 procent van alle benzine of diesel zijn vervangen door groene alternatieven. Landen willen dat invullen door gebruik te maken van biobrandstoffen. Daardoor ontstaat een grotere vraag naar koolzaad, palmolie, soja en tarwe.

Volgens het rapport zal daardoor 69.000 vierkante kilometer extra nodig zijn aan plantages. De onderzoekers vrezen dat dit zal leiden tot het omzetten van natuurgebieden in landbouwgrond en dat leidt ertoe, dat er meer CO2 vrijkomt.

Uitstoot

Het zou dan gaan om een hoeveelheid die gelijk is aan de uitstoot van 12 tot 26 miljoen auto’s extra op de weg. Volgens Greenpeace dreigt de inzet van meer biobrandstof te leiden tot extra CO2-uitstoot en wordt het paard achter de wagen gespannen.

Noot van de redactie van Fibronot.nl

De dames en heren politici in Brussel zullen moeite hebben met het aanvaarden van de conclusies in dit rapport. Immers, het veranderen van hun mening over het gebruik van biobrandstoffen binnen de EU, betekent voor hen een aanzienlijk gezichtsverlies.
Bovendien is ‘Brussel’ niet vies van het achterhouden en verdoezelen van rapporten over biobrandstoffen die hen niet welgevallig zijn. Zie hier.


Waste 4 Energy wil Delta’s Biovalue nog dit jaar in handen krijgen

Zaterdag 6 november 2010

Delta ontvangt van de advocaat van Waste 4 Energy binnenkort een conceptdagvaarding waarin het Zeeuwse energiebedrijf officieel gemaand wordt om in gesprek te gaan met het woodpelletbedrijf over de overname van biodieselfabriek Biovalue in Eemshaven.

Dat zegt een betrouwbare bron tegenover Energeia. Geeft Delta niet thuis, dan stapt vakbond FNV naar de Ondernemingskamer, zo meldt de bron. Waste 4 Energy wil nog dit jaar de overname afronden.

Delta meldde half juli dat het de biodieselfabriek Biovalue, bezit van Delta, definitief ging sluiten vanwege te hoge productiekosten. Half augustus bleek echter dat er toch nog mogelijk een geïnteresseerde koper was, wat sluiting zou kunnen voorkomen. Het eerdere besluit om Biovalue te sluiten leidde tot weerstand bij FNV Bondgenoten. De vakbond vond dat Delta niet genoeg zijn best deed om een mogelijke koper te vinden, en selecteerde daarom zelf wat kandidaten, waaronder woodpelletbedrijf Waste 4 Energy.

Waste 4 Energy had 26 juli al een overnamebod klaar liggen van enkele miljoenen euro’s voor Biovalue, zo meldt de bron aan Energeia. Op 30 juli volgde een gesprek tussen de directie van Waste 4 Energy en onder andere Biovalue-directeur Peter Vaal. Dat volgens de bron “hoopvolle” gesprek kreeg echter geen vervolg toen Sunoil zich als exclusieve overnamepartner naar voren schoof. Die mededeling werd op 23 augustus aan Waste 4 Energy gedaan. Sindsdien heeft Waste 4 Energy niks meer van Delta gehoord. Met de conceptdagvaarding hoopt het bedrijf snel duidelijkheid over zijn onderhandelingspositie af te dwingen.

Waste 4 Energy bevindt zich momenteel nog in de opstartfase en genereert nog geen omzet. Op basis van schriftelijke toezeggingen van klanten en leveranciers zijn banken akkoord gegaan met de financiering van de mogelijke overname van Biovalue door Waste 4 Energy. Bij een geslaagde overname moet een nieuwe strategie ervoor zorgen dat het benodigde personeel binnen een half jaar nagenoeg is verdubbeld (groei van de huidige 27 werknemers naar 50 werknemers). Kern van die strategie is om de grondstof koolzaad niet alleen in te zetten voor de productie van biodiesel -zoals nu gebeurt- maar ook voor voedsel.

De precieze inhoud van de exclusiviteitsdeal die Delta en Sunoil sloten blijft onduidelijk. Volgens de bron van Energeia zou Delta inmiddels al hebben getracht om tegen betaling van EUR 300.000 aan Sunoil onder het exclusiviteitscontract uit te komen. Dat bod werd door Sunoil echter niet geaccepteerd.

Volgens Delta-woordvoerder Mirjam van Zuijlen is de conceptdagvaarding nog niet ontvangen. Van Zuilen wil inhoudelijk verder niet op de zaak ingaan.

De FNV dreigde al eerder met een gang naar de Ondernemingskamer om vaart te zetten achter het verkoopproces. De Ondernemingskamer is een rechtsorgaan dat bindende uitspraken doet bij juridische geschillen tussen vennootschappen. Doel van die rechtsgang zou zijn om een nieuwe bewindvoerder bij Biovalue aan te stellen die zich zou bezighouden met het overnameproces. Als Delta naar aanleiding van die dagvaarding niet snel met Waste 4 Energy gaat praten stapt FNV alsnog naar de ondernemingskamer.
Bron: Energeia

Voetnoot maandag 8 november 2010:
De redactie van deze website is bezig met een onderzoek naar de doorstart van Biovalue.
Waarom de één wel als gesprekspartner van Delta en de ander niet?
Een vakbond dreigt zelfs met een rechtszaak voor de Ondernemingskamer.
Kortom, intriges, waar het personeel meestal de dupe van wordt.
Om een misverstand uit te sluiten, de redactie van deze website is beslist niet tegen een doorstart van Biovalue, integendeel, maar het moet wel op een eerlijke manier gebeuren.


Geen opslag CO2 onder Barendrecht

Donderdag 4 november 2010

Het kabinet ziet af van de omstreden plannen om onder de Zuid-Hollandse plaats Barendrecht een opslagplaats aan te leggen voor het broeikasgas CO2.
Dat heeft minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) donderdag laten weten aan de Tweede Kamer.

”De vertraging van het CO2-opslagproject met ruim drie jaar en het volledige gebrek aan lokaal draagvlak zijn de voornaamste redenen om te stoppen”, aldus Verhagen. Volgens hem is de realisatie van het project op korte termijn niet langer mogelijk.

Niet stoppen

Volgens Verhagen betekent stoppen met Barendrecht niet het einde van CO2-opslag in Nederland. Opslag op zee vindt al plaats.

”Daarnaast is er vanuit Noord-Nederland het initiatief gekomen om CO2 op land op te slaan. Ik zal op korte termijn met de bestuurders in Noord-Nederland overleggen”, aldus de minister.

Voor een uitgebreid verslag en de draai van Diederik Samson, lees hier


Karavaan elektrische auto’s doet Apeldoorn aan

Donderdag 4 november 2010

Op 11 november, de Dag van de Duurzaamheid, wordt een Elektrische Elfstedentocht georganiseerd.

Dan rijden vanuit zeven plaatsen in Nederland auto’s in ‘karavaan’ naar Almere. De toer door Gelderland vertrekt in  Arnhem en doet rond 11.00 uur Apeldoorn aan. Wethouder Prinsen van Duurzaamheid ontvangt de stoet op het Marktplein. Daar kunnen de voertuigen opladen aan elektrische oplaadpalen. Tot 13.30 uur zijn de auto’s op het Marktplein te bezichtigen. In de hal van het stadhuis is voor de gelegenheid een expositie van andere elektrische voertuigen open voor publiek.

Het nieuwe rijden

Wethouder Prinsen: “Deze toer laat zien dat elektrisch rijden nu al heel goed mogelijk is. De organisatie van de toer wil mensen enthousiast maken voor dit nieuwe en energiezuinige rijden, en daar werken wij graag aan mee. Elektrisch rijden is geen toekomstmuziek meer. We willen mensen laten kennismaken met dit nieuwe rijden. Zodat op termijn iedereen die op zoek is naar een auto, de aanschaf van een elektrisch vervoermiddel serieus overweegt”.

Landelijk rijden er meer dan honderd voertuigen mee, van verschillende merken zoals Lotus, Th!nk, Klassieke Kever, Tazzari en de Piaggio.

Op 11 november is er tussen 11.30 en 13.30 uur op het Marktplein in Apeldoorn een aantal van deze voertuigen te bezichtigen, waaronder een Tesla (een elektrische sportwagen). Bovendien is er de hele dag in het stadhuis een expositie van andersoortige voertuigen, zoals fietsen en scooters. Wie een kijkje wil nemen, is van harte welkom. Wethouder Prinsen: “Elektrisch rijden is niet alleen voor autobezitters weggelegd. Ook wie zijn scooter of brommer inruilt voor een elektrische variant, doet een duit in het zakje voor een beter milieu en rijdt zelf uiteindelijk goedkoper. En voor de modellen hoef je het niet te laten.”

Landelijke Elfstedentocht

Diverse landelijke prominenten werken mee aan de Elektrische Elfstedentocht. Iedere karavaan heeft als einddoel het windmolenpark ‘Jaap Rodenburg’ in Almere, waar een foto gemaakt wordt van de grootste vloot aan elektrische auto’s tot nu toe in Nederland verzameld. Onderweg stopt iedere karavaan op plaatsen waar aandacht wordt besteed aan de kansen en mogelijkheden van elektrische mobiliteit.
Bron: Apeldoorn


Het dubieuze bedrijf BioShape; WKK project op Afrikaanse noten bankroet

Woensdag 3 november 2010

In de Rotterdamse gemeenteraad wachten de fracties van Groenlinks en de lokale partij Leefbaar Rotterdam momenteel op uitleg van het stadsbestuur inzake het recente faillissement van het bedrijf Bioshape.
Eneco, dat voor een belangrijk deel in handen is van Rotterdam, was met de bank Kempen & Co hoofdfinancier van Bioshape. Groenlinks en Leefbaar Rotterdam willen weten hoe de rol van Eneco is geweest in “het dubieuze bedrijf Bioshape”. Bovenal willen de partijen voorkomen dat Eneco in de toekomst in verantwoorde biomassaprojecten bezig is.

Eneco nam in 2007 een belang van 25% in Bioshape, in het kader van een duurzame strategie. Bioshape zou zich gaan bezighouden met de ontwikkeling en bouw van bio-WKK’s; warmtekrachtinstallaties die werken op biomassa. Jatrophaplanten, beter gezegd de noten daarvan, uit Tanzania moesten de natuurlijk grondstof opleveren die in Nederlandse centrales als brandstof voor stroomproductie konden dienen. Eneco breidde het eigendomsbelang uit tot 30%.

Maar de plannen zouden nooit gerealiseerd worden. In het curatorenverslag van het faillissement van Bioshape, opgesteld door Boels Zanders Advocaten, is te lezen dat het al snel mis ging. De Nederlandse overheid besloot in 2006 geen subsidie meer te verstrekken voor stroomproductie op basis van biobrandstoffen. Het plan werd veranderd: de Jatropha-noten zouden alsnog worden geoogst, maar dan voor biodiesel. Eneco heeft daarom geen direct belang meer om in de onderneming actief te zijn en trekt zich terug. Gerezen twijfels bij de duurzaamheid zouden ook een rol hebben gespeeld.

Kempen & Co (ook al aandeelhouder met 30%) nam het belang in 2008 over. Vanaf medio 2009 is Bioshape doende geweest om nieuwe investeerders te zoeken, schrijft curator Peter Brouns van Boels Zanders Advocaten. Maar Bioshape raakte financieel in de put. Investeerder EMS Beheer stond op het punt om EUR 5 mln in het bedrijf te steken, maar voegde de daad niet bij het woord. “Toen de financiering lang op zich liet wachten en schuldeisers betalingen eisten”, was een surseanceaanvraag en een volgend bankroet deze zomer onafwendbaar. Kempen & Co heeft een vordering van EUR 5,7 mln ingediend.

Groenlinks en Leefbaar Rotterdam willen als eerst van het stadscollege weten of de betrokkenheid van Eneco in Bioshape steeds goed in beeld is geweest. Op de achtergrond is daarbij een artikel met de kop ‘Bioshape trekt spoor van vernieling’ van avondkrant NRC Handelsblad belangrijk. De krant schreef over Bioshape dat het bedrijf milieuschade heeft veroorzaakt in Tanzania, door de kap van tropisch woud om Jatrophastruiken te planten. EUR 7 mln is verkwist, is de conclusie.

“Is het college het [...] eens dat Eneco zich niet mag inlaten met de productie van biodiesel als dat leidt tot ecologische schade? En zo ja, hoe kan voorkomen worden dat Eneco nogmaals investeert in dubieuze energieprojecten?”, vragen de twee fracties. Voor eventuele nieuwe activiteiten van Eneco op het gebied van biodiesel, wordt van het college gevraagd om er op aan te dringen dat dit met gebruikte vetten uit eigen land, zoals frituur- vet gebeurt.

Burgemeester en wethouders in Rotterdam verwachten -na eerder uitstel- begin november te kunnen reageren. Begin 2011 denkt curator Brouns meer bevindingen en mededelingen over de afwikkeling van het faillissement te kunnen publiceren.
Bron: Energeia

Naschrift redactie Fibronot.nl
Ook de grootste aandeelhouder van Eneco, de gemeente Rotterdam, wordt kennelijk door Eneco aan het lijntje gehouden.
Als de reden van het vertrek van Eneco als grootste aandeelhouder van de BioShape Holding B.V. zo duidelijk was waarom dan dat uitstel van antwoord? Of moet, koste wat kost, de vuile was binnenskamers gehouden worden? Mag het commentaar van ex medewerkers van BioShape in Tanzania niet bekend worden? Zij weten immers uit de eerste hand wat er zich werkelijk tussen Eneco en BioShape in Tanzania afspeelde. Het lijkt er op alsof de directies van de BioShape Holding B.V. en Eneco angstvallig willen voorkomen dat de ware toedracht bekend wordt.


‘Biodieselfabriek Sunoil voert exclusief gesprek met Delta over overname Biovalue’

Woensdag 3 november 2010

De Emmense biodieselfabriek Sunoil voert op dit moment exclusieve gesprekken met Delta voor de overname van Biovalue in Eemshaven. Sunoil Biodiesel is producent van tweede generatie biodiesel. Hoe lang Sunoil nog het alleenrecht heeft op gesprekken met Delta is niet duidelijk. Inmiddels heeft ook een andere partij concrete interesse getoond.

Delta meldde half juli dat Biovalue definitief ging sluiten vanwege te hoge productiekosten. Half augustus bleek echter dat het Zeeuwse energiebedrijf de deur in het verkoopproces nog niet helemaal achter zich had dichtgeslagen na “hernieuwde interesse”.

Waarschijnlijk werd destijds gerefereerd naar het bedrijf uit Emmen. Sunoil-directeur Wilfred Hadders wil het bericht echter bevestigen noch ontkennen. “Mocht er sprake zijn van interesse, dan is het aan Delta om te bepalen of ze daar wel of niet mee naar buitenkomt.”

Ook Delta-woordvoerder Mirjam van Zuilen wil geen namen noemen, maar bevestigt dat er sprake is van exclusiviteit die is afgedwongen door een partij. Hoe lang die exclusiviteit nog duurt en wanneer Delta uiteindelijk een knoop verwacht door te hakken wil de zegsvrouw niet zeggen.

Het exclusiviteitsbeding verhindert in ieder geval dat Delta ook met andere partijen kan onderhandelen over een eventuele overname. FNV Bondgenoten kondigde al eerder aan meerdere potentiële kopers te hebben. De vakbond startte in augustus zelf een zoektocht naar een geschikte koper, omdat ze niet tevreden was met de voortgang die Delta maakte. Uit die voorselectie is een bedrijf overgebleven dat inmiddels met naam wordt genoemd. Het zou gaan om Waste 4 Energy. Een bedrijf dat nu ruim een jaar bestaat en zich richt op het ontwikkelen, produceren en distribueren van pellets gemaakt van hout-en palmafval, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel.

De vennootschap onder firma is echter beperkt in omvang met de twee vennoten Foeco Hoekstra en John van Nikkelen als enige werkzame personen binnen het bedrijf. De vraag is dus of het bedrijf kapitaalkrachtig genoeg is? Bij Waste 4 Energy was niemand bereikbaar om die vraag te beantwoorden. Volgens de anonieme bron ligt er inmiddels een uitgewerkt businessplan klaar en zouden banken ook al groen licht hebben gegeven. Ook vakbondsman Dick Heijnen heeft al laten weten dat er een kant en klaar overnamebod ligt.
Bron: Energeia


Duurzame huiskamer op de Ecofactorij

Dinsdag 2 november 2010

Bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn krijgt een duurzame huiskamer.
Het Apeldoornse ingenieursbureau Sparkling Projects begint volgende week met de bouw van een kantoor annex informatiecentrum.

Het gebouw krijgt een spectaculair ontwerp in de vorm van een beukenblad, het logo van de gemeente Apeldoorn. In het gebouw zullen de adviseurs op het gebied van duurzame energie hun kantoor vestigen. Op de begane grond komt een multifunctionele ruimte waar bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd door bedrijven op de Ecofactorij.

De Ecofactorij is een bedrijventerrein in Apeldoorn waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Zo krijgen ondernemers korting op de erfpacht wanneer zij voldoen aan bepaalde duurzaamheidsnormen. Ook heeft het bedrijventerrin een privaat elektriciteitnetwerk, waarbij er zelf gekozen kan worden voor de manier van energieopwekking.

Naar verwachting zal het gebouw in de zomer van 2011 gereed zijn.

Duurzame huiskamer
De Duurzame Huiskamer

Details:

 • glazen ruimte op de begane grond, voor informatiecentrum en als vergaderruimte
 • verticale kern vanaf de kelder tot het dak, voor alle voorzieningen
 • de trap langs het glas van een van de kopgevels, voor een spectaculair uitzicht
 • de terreinindeling wordt identiek aan de vorm van het gebouw

Duurzaamheidsaspecten:

 • een zon PV –dak
 • isolatie met schapenwol
 • alleen FSC hout
 • airco op waterbasis (Statiq Cooling)
 • biomassaketel
 • revolutionaire warmte- koudeopslag in het gebouw zelf
 • energiezuinig lichtplan
 • opslag regenwater op terrein

Geen subsidie voor windmolens bij Delfzijl

Maandag 1 november 2010

DELFZIJL -  Projectontwikkelaar Millenergy krijgt dit jaar geen subsidie voor de bouw van twintig windmolens in Delfzijl. De ontwikkelaar voldoet niet aan de voorwaarden van subsidiegever Senternovem, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

Millenergy loopt hierdoor naar schatting 107 miljoen euro mis ondanks de gift van 45.000 euro die de projectontwikkelaar aan de gemeente Delfzijl schonk om de aanvraagprocedure te versnellen.
Om aanspraak te maken op de subsidie voor de bouw van de windmolens, moet Millenergy namelijk uiterlijk maandag 1 november in het bezit zijn van een bouwvergunning. De aanvraag voor deze vergunning is echter nog in behandeling bij de gemeente Delfzijl.
De gemeenteraad van de Groningse kustplaats neemt pas op 18 november een besluit over het bestemmingsplan, waarvan de bouwvergunning voor de windmolens deel uitmaakt. Een woordvoerder van Senternovem acht de kans klein dat Millenergy volgend jaar opnieuw een beroep kan doen op de regeling, omdat het kabinet flink wil korten op subsidies voor windenergie.
Of de projectontwikkelaar stappen gaat ondernemen is niet bekend. Millenergy was maandag niet bereikbaar voor commentaar.

De redactie van Fibronot.nl acht de kans dat er 5 windmolens op de Ecofactorij worden gebouwd op minder dan 5%.


PVV opent aanval op windmolens

Vrijdag 29 oktober 2010

Als het aan de PVV ligt moeten in Noord Holland alle windmolens weg en onrendabele buslijnen worden opgeheven.
Dat zegt Tweede Kamerlid Hero Brinkman zaterdag in een interview met het Noordhollands Dagblad over de provinciale verkiezingen van volgend jaar.

In bussen die nauwelijks gebruikt worden, moet geen provinciaal geld worden gestoken, vindt Brinkman. De provincie is bezig met een bezuinigingsoperatie op het openbaar vervoer waardoor onrendabele lijnen gevaar lopen.

Ook de windmolens in de provincie zijn de PVV een doorn in het oog. ’Subsidieverslindende objecten’, vindt Brinkman. ,,We willen dat alle windmolens worden afgebroken. Ze verpesten het mooie Noord-Hollandse landschap.’’


Groene energiebedrijven en de beurs

Donderdag 28 oktober 2010

Groene energiebedrijven hebben het moeilijk. Dat bleek woensdag 27 oktober. De beursgang van het Italiaanse energiebedrijf Enel verloopt zeer moeizaam.
Intussen is er twijfel ontstaan over de beursgang van Enel Green Power (EGP), waarin eenderde van de duurzame tak van energiegigant Enel wordt ondergebracht. De prijs van de aandelen zou te hoog zijn, waardoor niet genoeg investeerders instappen, meldde persbureau Bloomberg.

Enel wil met de grootste Italiaanse beursgang in tien jaar 3,4 miljard euro ophalen, maar heeft pas 60 procent van de aandelen kunnen slijten aan potentiële kopers. Institutionele beleggers en fondsbeheerders laten het afweten, schrijft Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Investeerders kunnen tot vrijdag op de stukken inschrijven.

De aandelen moeten tussen 1,80 en 2,10 euro opbrengen. Dat zou neerkomen op een ondernemingswaarde die minimaal tien keer zo hoog is als de ebitda-winst (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en goodwill). Aan de hoge kant, zeggen analisten, gezien het feit dat branchegenoten als het Spaanse Iberdrola Renovables en het Portugese EDP Renovaveis een vergelijkbare aandelenkoers hebben, maar in een dalende trend zitten. Bovendien moet een aandeel dat wordt gelanceerd enig opwaarts potentieel hebben, wil het belangstelling van investeerders trekken.

Iberdrola zelf was bij aanvang, drie jaar geleden, ook veel te hoog geprijsd. Investeerders stapten toen in voor 5,23 euro. De koers is nu 2,42.


Windmolenfabrikant Vestas schrapt 1900 banen

Woensdag 27 oktober 2010

De grootste windmolenproducent van de wereld, Vestas schrapt 1900 arbeidsplaatsen, 9% van het totale personeelsbestand. Dit maakte Vestas dinsdag bekend. De banen verdwijnen bij het moederbedrijf in Denemarken en op het Isle of Wight wordt de wiekenfabriek gesloten. Oorzaken: de recessie en ook het onvermogen van de overheid om de vele plannen voor windmolenparken daadwerkelijk te realiseren.

Dat de windmolenfabrikant nu ook lijdt onder de recessie is misschien niet verbazingwekkend, maar wel extra wrang omdat tal van overheden groene banen nu juist zien als  een middel om uit de recessie te geraken. Er zijn weliswaar tal van plannen om windparken aan te leggen, maar het nimby effect (‘not in my backyard’) en een algemeen gebrek aan geld verhinderen de realisering daarvan. Engeland heeft recent zijn subsidies voor wind verhoogd, maar het is maar helemaal de vraag hoe die uitwerken. Bovendien is er het probleem dat overheden zich de afgelopen maanden op tal van terreinen massaal in de schulden hebben gestoken en die zullen een keer moeten worden afgelost.

Tegen de Guardian  maakte Vestas-baas Ditley Engel duidelijk dat hij vond dat vooral de lokale overheden in Engeland verantwoordelijk waren voor het eindeloos rekken van procedures. Daardoor ondervindt vooral de aanleg van windparken op het land vertraging, terwijl, aldus de Vestas voorman die maar de helft kosten van windparken op zee. Met betrekking tot dat laatste is overigens vermeldenswaard dat Shell zich (in 2008) heeft teruggetrokken uit het voorgenomen windpark in de monding van de Thames. Er valt simpelweg te weinig te verdienen en de industrie is te afhankelijk van subsidies van onbetrouwbare overheden.

Volgens de Financial Times is het enthousiasme onder (Britse) ondernemers voor ‘groen’ aan het tanen: meer dan 80% van de 300 ondervraagde ondernemingen zegt niet te geloven dat de doelstelling om per 2050  80% minder CO2 uit te stoten gehaald zal worden.


Bedrijf betaalt extra ambtenaren Delfzijl

Maandag 25 oktober 2010

Projectontwikkelaar Millenergy betaalt de gemeente Delfzijl 45.000 euro voor de inzet van extra ambtenaren. Die moeten zorgen voor een snelle afhandeling van een vergunningaanvraag voor twintig windmolens die het bedrijf wil plaatsen op de Schermdijk en de pier van Oterdum. Dat heeft de gemeente Delfzijl maandag bevestigd naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord.

Millenergy, een bedrijf dat windturbineparken ontwikkelt en exploiteert, wil op korte termijn weten of het voldoet aan de vergunningseisen. Volgens de gemeente moeten er extra ambtenaren worden ingehuurd om de aanvraag snel af te handelen. De ontwikkelaar gaat die kosten nu betalen.
Op RTV Noord laat wethouder Mahmut Kaptan weten dat daarmee de toekenning van de vergunning niet zeker is gesteld.


Roep om strenge wetten in Tanzania

Vrijdag 22 oktober 2010

In de DailyNews online edition, de grootste online krant in Tanzania staat een artikel genaamd:
Call for tough laws to control bio fuels sector.
Roep om strenge wetten om de biobrandstofsector te controleren.
Het kan haast niet anders, of BioShape wordt ook weer negatief genoemd.

De inspanningen van Tanzania ter bevordering van investeringen in biobrandstof projecten lijken te worden geconfronteerd met nieuwe hindernissen. Lokale activisten, NGO’s, natuur- en milieubeschermings organisaties willen strenge wetten om de biobrandstof sector te controleren. De organisaties hebben zich op 16 oktober 2010, ter gelegenheid van World Food Day, in Dar es Salaam aangesloten bij organisaties als ActionAid en Oxfam, die waarschuwden tegen ad hoc investeringen op deze voor het land nieuwe biobrandstof sector.

Zij voerden aan dat het ontbreken van een specifiek beleid, zonder regelgevend juridisch kader, leidt tot willekeurige biobrandstof investeringen die ten nadele zijn van de sociale en economische ontwikkeling van de meerderheid van de Tanzaniaanse bevolking.

Het ontbreken van wettelijke regels heeft directe gevolgen voor de voedselzekerheid en landrechten van de bevolking.

Behalve ActionAid en Oxfam scharen zich nu de lokale NGO’s, natuur- en milieuorganisaties en lokale advocaten in de rij met organisaties die grote moeite hebben met het huidige regeringsbeleid en roepen om drastische maatregelen voordat het te laat is en de bevolking het slachtoffer wordt.
Lees hier het volledige artikel


Nuon wil af van zonnecelfabriek

Donderdag 21 oktober 2010

Energiebedrijf Nuon komt terug op de garantie die het bedrijf gaf aan provincies en het Rijk om te investeren in duurzame energie. Het bedrijf is voornemens zijn zonnecelfabriek Helianthos in Arnhem te verkopen.

Dit meldt de Volkskrant donderdag. Uit vertrouwelijke stukken blijkt dat het bedrijf de komende dagen een definitief besluit zal nemen over de verkoop van de fabriek in Arnhem. Het bedrijf moet honderden miljoenen bezuinigen en wil gaan inzetten op kernenergie.

Nuon werd vorig jaar overgenomen door het Zweedse bedrijf Vattenfall. De aandeelhouders, met name de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland en de gemeente Amsterdam gaven hieraan pas goedkeuring nadat zij garanties hadden gekregen dat Vattenfall ‘de huidige strategie met betrekking tot renewables zal voortzetten’.

Subsidie

De afgelopen tien jaar heeft het project  alleen al van het Rijk en provincie Gelderland 15 miljoen euro subsidie gekregen voor dit doel.

De enige potentiële koper, het Chinese Hanergy, laat een dezer dagen weten of het interesse heeft.  Hanergy zou van plan zou zijn de techniek naar China te verhuizen.


BioShape opnieuw negatief in het nieuws

Maandag 18 oktober 2010

In de grootste Tanzaniaanse krant DailyNews krijgt BioShape opnieuw een veeg uit de pan.
In het artikel Biofuels pose threat to food security van zaterdag 16 oktober 2010 geeft de journalist een voorbeeld met BioShape hoe het niet moet.

Belanghebbenden in de agrarische sector in Tanzania hebben de regering geadviseerd om de productie van biobrandstoffen op te schorten in afwachting van een passend juridisch kader dat moet gaan gelden voor investeringsbeslissingen in de energiesector.

De stakeholders ActionAid Tanzania en Oxfam hebben op zaterdag 16 oktober in Dar es Salaam een rapport gepresenteerd, getiteld: De implicatie van de productie van biobrandstoffen op de voedselzekerheid in Tanzania.

Een bedrijf als BioShape is voornemens om ruwe grondstoffen voor biobrandstoffen, zonder enige toegevoegde waarde te kweken en te exporteren en beperkt dientengevolge de werkgelegenheid gedurende de productieketen.
Bovendien loopt de regering winsten mis omdat de zaden uitgevoerd worden.
Lees hier het hele artikel


Spitten in het faillissementsverslag van BioShape

Vrijdag 15 oktober 2010

In het faillissementsverslag dat de curatoren in het faillissement van de BioShape Holding B.V. hebben geschreven staan enkele interessante opmerkingen betreffende het faillissement die vragen om een nader onderzoek.

Opgemerkt dient te worden dat in een faillissementsverslag in feite niets anders staat dan wat de directie van de failliet aan de curator vertelt of kwijt wil. Zelfs al liegt de directie dat het gedrukt staat, de curator schrijft het allemaal netjes op.
Het is interessant om wat gegevens uit het faillissementsverslag te analyseren en enkele gebeurtenissen wat dieper uit te spitten dan ze in het faillissementsverslag staan genoemd. Dit faillissementsverslag is namelijk erg oppervlakkig en vertelt niet alles. De lezer van dit faillissementsverslag mag zich terecht afvragen of het gepubliceerde overeenkomt met de werkelijke gang van zaken die aanleiding was voor het faillissement.
De BioShape Holding B.V. was sinds het vertrek van Eneco Energie in het voorjaar van 2009 naarstig op zoek naar een nieuwe geldbron. De normale gevestigde Nederlandse banken hebben  na het Econcern debacle hun buik meer dan vol van deze biomassa sector, dus daar viel voor BioShape weinig te halen.
Dat Nederlandse banken inderdaad niet staan te dringen om BioShape geld te lenen of subsidie te verstrekken , blijkt uit het feit dat BioShape begin 2009 de neus stootte bij de FMO, de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, een bank die initiatieven van Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden financieel ondersteunt. De aanvraag van BioShape in februari 2009 om subsidie of een lening werd door de FMO afgewezen omdat de aanvraag niet paste in het duurzaam raamwerk voor biobrandstoffen dat de FMO hanteert.
Als dat geen duidelijke taal was. Het was in feite niets anders was dan een glashelder signaal dat BioShape met een bijvoorbaat  mislukt project bezig was.
Omdat de Nederlandse banken  niet in het zogenaamde duurzame concept van de BioShape Holding B.V. geloven en om die reden geen geld uitlenen aan ondoordachte avonturen in Tanzania ging BioShape als een kat in het nauw de alternatieve geldmarkt op, waar namen als Palminvest, Partrust en Easy Life geen onbekende namen zijn.

De BioShape Holding B.V. kwam volgens het faillissementsverslag uit bij een bedrijf dat EMS Beheer B.V. heet.
EMS Beheer B.V. is actief op het gebied van beheer van vennootschappen of ondernemingen en deelnemingen in andere bedrijven. Zij kenden vast wel een bedrijf dat ook iets deed in biodiesel en vast nog wel ergens een oude sok had hangen.
En inderdaad, EMS Beheer B.V. toverde een bedrijf uit de hoge hoed.
Dit bedrijf, waarschijnlijk wordt CIG Biodiesel B.V.bedoeld, dat gerund wordt door vader en zoon Breur, kende een ‘Trust’ in Luxemburg die vast wel de door BioShape verlangde € 5 miljoen in de BioShape Holding B.V. wilde stoppen. Echter, de denkbeeldige Amerikaanse suikeroom die BioShape was beloofd was nooit thuis en hield de hand op de niet aanwezige knip.
EMS Beheer B.V. hoefde trouwens niet ver te zoeken, de vrouw van de directeur van CIG Biodiesel is de directrice van EMS Beheer B.V.. Wat een toeval.

Vader en zoon Breur, de eigenaren van CIG Biodiesel B.V., hadden al sinds 2002 ruimschoots hun sporen door de faillissementswereld getrokken met hun failliet verklaarde bouwbedrijven in Zwijndrecht. Vader en zoon Breur  zijn daarbij ook persoonlijk failliet verklaard. De curator in het faillissement van de bouwbedrijven is nog steeds bezig met een onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid.
CIG Biodiesel B.V. zelf was bezig met de financiering voor de bouw van een biodiesel fabriek in Enns in Oostenrijk en had bij diezelfde ‘Trust’ in Luxemburg immers € 52 miljoen hypothecair krediet kunnen los peuteren?
Nu wil het feit dat CIG Biodiesel B.V. ter financiering van deze biodiesel fabriek in Oostenrijk aan die € 52 miljoen niet genoeg had, dus werden er aanvragen voor subsidie naar allerlei instanties gestuurd. Zo zegde de EU ruim € 5 miljoen subsidie toe en ook de Oostenrijkse regering bood iets in de orde van grootte van € 5 miljoen. Maar CIG Biodiesel B.V. kwam nog steeds € 6 miljoen te kort van de totale investeringskosten van € 72 miljoen. Een slimme failliete ex directeur van een bouwbedrijf in Zwijndrecht en zijn zoon, de directie dus van CIG Biodiesel B.V., wisten daar wel raad mee. Ze zouden obligaties gaan uitgeven, op een zodanige manier dat CIG Biodiesel B.V. niet onder de strenge bepalingen van de AFM zou vallen. Men zocht dus mensen met teveel geld die bereid waren wat aan CIG Biodiesel te lenen.
Aspirant beleggers werden lekker gemaakt met allerlei mooie woorden en folders, onder andere over de Luxemburgse Trust, Hima Finance SA, die toch maar even € 52 miljoen wilde geven.
Beleggers werd zelfs een jaarlijkse rente van 15% in het vooruitzicht gesteld.

Na onderzoek door de redactie van Fibronot.nl blijkt dat er nog niets terecht is gekomen van de biodiesel fabriek in Oostenrijk, terwijl in de prospectus toch was beloofd dat die biodiesel fabriek in het voorjaar van 2009 operationeel zou zijn. Van betrouwbare bronnen is vernomen dat de directie van CIG Biodiesel B.V. de stekker uit het Oostenrijkse project heeft getrokken omdat de bouw van deze fabriek aan de Donau niet ethisch verantwoord zou zijn. Nu kun je je bij zoiets van alles voorstellen, maar het staat vrijwel vast dat vader en zoon Breur nooit de intentie hebben gehad om biodiesel te maken en slechts uit waren op de miljoenen die beleggers maar al te graag wilden geven.
De aangevraagde subsidies bij diverse Oostenrijkse instanties zijn door die instanties nooit uitbetaald en ook de € 52 miljoen van de Luxemburgse ‘Trust’ heeft nooit bestaan.
De redactie van Fibronot.nl kwam er ook achter dat deze ‘Trust’ in Luxemburg, Hima Finance SA dus, in feite een lege firma was die administratief weliswaar in Luxemburg was gevestigd maar als enige werknemer en directeur de zoon, tevens directielid van CIG Biodiesel B.V., had.
Geen Amerikaanse suikeroom, niets. Gewoon oplichting.
Deze ‘venture capitalist’, genaamd Hima Finance SA, bestaat helemaal niet. Het is een vennootschap van de familie Breur zelf, die ze kennelijk louter hebben opgericht om hun investeerders voor de gek te houden.
De statutaire directie is het Luxemburgs trustkantoor CRT Register dat de fiscale en vennootschappelijke zaken van haar cliënten regelt. Eén van de vennoten van CIG Biodiesel B.V. heeft de Hima Finance SA in november 2006 aangekocht voor € 26.000. In deze vennootschap zitten dus geen ‘tientallen miljoenen’ van een Amerikaanse suikeroom.

Inmiddels lopen er diverse rechtszaken tegen CIG Biodiesel B.V., die zijn aangespannen door beleggers die menen dat ze voor de gek zijn gehouden en verkeerd zijn voorgelicht terwijl ook de AFM een onderzoek aan het instellen is. De AFM legde op 7 september 2010 alvast een last onder dwangsom op aan CIG Biodiesel B.V., waarna CIG Biodiesel B.V. tegen de opgelegde dwangsom en publicatie daarvan door de AFM in beroep ging.
De bestuursrechter in Rotterdam heeft op 5 oktober 2010 toezichthouder AFM gelijk gegeven in haar oordeel dat het bedrijf de Wet handhaving consumentenbescherming overtreedt. Ondanks tussentijdse aanpassingen van correspondentie met obligatiehouders verzuimt het bedrijf volgens het vonnis nog altijd te voldoen aan ‘begrijpelijke en ondubbelzinnige’ informatieverschaffing en ‘deugdelijke onderbouwingen’ aan de AFM. Het faillissement van CIG Biodiesel B.V. nadert dus met rasse schreden.
En wat doet de familie Breur? Die geeft nu de autoriteiten de schuld als het energieproject in Oostenrijk mislukt vanwege de negatieve publiciteit.
De kranten besteedden in augustus 2009 ruime aandacht aan deze zaak.
Inmiddels is CIG Biodiesel B.V. door de Rechtbank in Alkmaar op 9 november 2010 failliet verklaard.

Terug naar de BioShape Holding B.V.

De directie van de BioShape Holding B.V. wist in vrijwel elk interview vanaf oktober 2009 stellig en zonder voorbehoud te verklaren dat ze een nieuwe geldschieter hadden gevonden, die echter maar niet met het geld over de brug wilde komen, ondanks een getekende overeenkomst. Nu kun je daar, zoals de heer Cor Vaes van de BioShape Holding B.V. in een krantenartikel op 19 juni 2010 zei, wel grappig over doen en zeggen dat de ‘Trust’ nooit het jaar heeft genoemd waarin het geld zou komen, het staat vrijwel vast dat die Amerikaanse investeerder waar de BioShape Holding B.V. maar op zat te wachten, nooit heeft bestaan.
Het is interessant, zeker voor de curatoren van de BioShape Holding B.V., om te weten of de directie van de BioShape Holding B.V. van te voren op de hoogte is geweest van de activiteiten van de door de directie van BioShape genoemde Luxemburgse ‘Trust’, wie de directie voerde en of de directie van de BioShape Holding B.V. op de hoogte was van het feit dat het geld nooit zou komen omdat de Amerikaanse suikeroom nooit heeft bestaan.
Het is aannemelijk dat de BioShape Holding B.V. via EMS Beheer B.V. met CIG Biodiesel B.V. zaken deed met de bedoeling geld van Hima Finance SA te krijgen. Het is ook aannemelijk dat de BioShape Holding B.V. ten tijde van de aanvraag van de surseance van betaling in november 2009 al op de hoogte was van het feit dat de Hima Finance SA in Luxemburg nooit met geld over de brug kon komen.
Immers, in april 2009 was al bekend dat Hima Finance SA in feite een lege firma was die uitsluitend door de familie Breur was gekocht met het doel beleggers te misleiden, terwijl al in 2008 berichten in de pers verschenen over de mogelijk frauduleuze activiteiten van CIG Biodiesel B.V.
Als inderdaad blijkt dat de directie van de BioShape Holding B.V. wist dat ze geen geld zou krijgen, ondanks een getekende financieringsovereenkomst, dan rijst vervolgens de vraag of de rechter commissaris in de surseance van betaling misschien een rad voor de ogen is gedraaid teneinde voor elkaar te krijgen de termijn van de surseance van betaling te rekken.
De redactie van Fibronot.nl heeft de indruk dat de curatoren niet echt hard lopen om de waarheid omtrent het faillissement boven tafel te krijgen, maar alleen is geïnteresseerd om de restanten van de BioShape Holding B.V. aan de hoogste bieder te verkopen.
Het is te hopen dat de curator toch nog een serieus onderzoek verricht naar de werkelijke oorzaken van dit faillissement.


Van der Hoeven trekt ambitieuze groene wet weer in

Dinsdag 12 oktober 2010

Demissionair minister Maria van der Hoeven (CDA, Economische Zaken) heeft een wet die groene stroom op het hoogspanningsnet voorrang moet geven op grijze stroom weer ingetrokken. Daarmee zet ze een streep door een van de belangrijkste ‘groene’ wetswijzigingen van het demissionaire kabinet.

In een brief aan de Eerste Kamer stelt Van der Hoeven dat ze aanleiding ziet voor een ‘inhoudelijke heroverweging’ van het wetsvoorstel, omdat er twijfel is over de Europese richtlijnen, meldt de Volkskrant.

Raad van State
Het wetsvoorstel werd vorig jaar met een overgrote meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Maar in de senaat rezen twijfels bij de VVD over de juridische houdbaarheid van de wet, waarop de minister besloot advies in te winnen bij de Raad van State.

Die concludeert dat volgens Europese richtlijnen alle stroomproducenten gelijk moeten worden behandeld. Van der Hoeven besloot hierom het wetsvoorstel toch nog in te trekken.

Schaduw
De wet hield in dat ontwikkelaars van wind- en zonneparken de garantie kregen dat ze hun groene stroom altijd kwijt kunnen aan het hoogspanningsnet, zelfs als dat al vol zit (de zogeheten files). Het idee was om producenten van ‘grijze’ stroom in deze gevallen te verplichten zichzelf af te schakelen.

Tweede Kamerlid Diederik Samsom (PvdA) snapt niets van de beslissing van Van der Hoeven. ‘Die vraagtekens over de Europese richtlijnen waren er altijd al,’ zegt hij. ‘Het is raar dat de minister nu ineens tot een andere conclusie komt.’ Samsom vermoedt dat het aanstaande rechtse kabinet ‘zijn schaduw al vooruit werpt’.


Fibronot op de smartphone

Maandag 11 oktober 2010

Vanaf vandaag is het laatste nieuws ook op een smartphone te ontvangen.

De volgende smartphones en browsers worden ondersteund:

iPhone3 en 4iPadAndroid t/m 2.2 Opera MiniBlackberryPalmWindows

Ga naar http://fibronot.mobi en uw smartphone doet de rest.


Fraude met biogas

Zaterdag 2 oktober 2010

In Nederland staan op 1 oktober 2010 180 biomassavergisters. Er is voor deze biomassavergisters een enorme berg biomassa, dus mest en co-producten nodig. De aanvoer begint schaars te worden omdat er veel biomassa richting Duitsland wordt vervoerd. In Duitsland staan namelijk 5000 biomassavergisters die een enorme behoefte aan biomassa hebben. De prijzen voor biomassa in Nederland stijgen daardoor aanzienlijk.
Dat betekent in de praktijk dat er fraude wordt gepleegd door een groot aantal bedrijven in Nederland die biomassavergisters hebben staan. Volgens betrouwbare gegevens zou zelfs de helft van de eigenaren van de 180 biomassavergisters fraude plegen.

Wat is het geval?
De vergisters die juist duurzame energie moeten opwekken, worden steeds vaker gebruikt als illegale ’afvalovens’.
Zowel de leveranciers van restproducten als agrariërs worden verdacht van fraude. Volgens de algemene inspectiedienst AID is met de huidige wetgeving niet te controleren welk afval boeren in hun vergister dumpen. Nederland is daarmee ’een walhalla voor groene fraude’.

In Nederland komen minder afvalstoffen voor biovergisting in aanmerking dan in het buitenland, waardoor deze installaties moeilijk rendabel zijn te maken. Dit leidt volgens een recent rapport van het Landbouw Economisch Instituut (LEI ) tot een zeer ’hoge fraudedruk’. Daarnaast is er in Nederland, in tegenstelling tot Duitsland en België, amper toezicht op de afvalstromen naar de vergister, en wordt de administratie slechts steekproefsgewijs gecontroleerd.

We lazen al dat in een vergister uit een mengsel van mest en organische restproducten biogas wordt gewonnen. Veel agrarische ondernemers werken in Nederland met co-vergisters. Voor de toegevoegde co-stoffen gelden strenge voorwaarden. Alleen de bijproducten die door de overheid op een ’positieve lijst’ zijn gezet, mogen worden gebruikt. Maar deze lijst is zeer beperkt. Om de vergisters toch gevuld te krijgen, worden de co-stoffen daarom geïmporteerd. Nederland kan echter niet controleren wat de herkomst van die stoffen is, omdat zulk onderzoek in het buitenland geen prioriteit heeft. De verdenking bestaat dat Nederlandse toeleveranciers en de ondernemers zelf ook verboden stoffen toevoegen. Op die manier komen zij voordelig van hun afval af.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LNV, gaat daarom vanaf 1 januari 2011 de fraude met biomassavergisters aanpakken. In navolging van de scherpe controle in Duitsland gaan controleurs van de AIVD per 1 januari 2011 op het erf monsters nemen van de stoffen die zich in het digestaat bevinden. Tot nu toe waren er alleen papieren controles. Mocht een boer de milieunormen bewust overschrijden, dan wordt zijn installatie stilgelegd.
Niemand zit te wachten op een digestaat dat met zware metalen, arsenicum of andere gifstoffen is verontreinigd en via uitstrooien op het land weer in de voedselketen terecht komt.

Het zelfde gaat natuurlijk ook bij biomassaverbranders gebeuren. Er bestaan voor een kippenmest verbrander geen regels omtrent de aanvoer van ander materiaal dan kippenmest of andere gangbare biomassa. Ook hier is van een goede controle geen sprake. Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat er bij Fibroned op de Ecofactorij mogelijk ander materiaal dan kippenmest kan worden verbrand. Met wat we tot nu toe met de directie van dit bedrijf in Tanzania hebben meegemaakt is het haast voorspelbaar dat er andere stoffen illegaal gaan worden verbrand. Denk aan de giftige afvalstoffen van jatropha of een berg van meer dan 100 ton zoetwaren die nog ergens in Arendonk, op een terrein in de buurt van Bioland, staat te wachten op vernietiging omdat niemand het spul wil hebben. Ondanks een zogenaamd rapport dat er geen rommel in zou zitten. Of denk aan het illegaal verbranden van afvalhout dat met het houtverduurzamingsmiddel wolmanzouten is geïmpregneerd.
De bekendste wolmanzouten zijn CC- en CCA-zouten. CC-zouten bevatten chroom en koper, CCA-zouten bevatten daarnaast ook nog arseen. Koper en arseen worden toegepast vanwege hun schimmel- en insectendodende werking, chroom is vooral belangrijk voor de fixatie.
Een kippenmestverbrander op de Ecofactorij staat vrijwel garant voor de aanvoer van allerhande duister spul dat het daglicht niet verdraagt.


Manipuleert de EU het biobrandstofonderzoek?

Zondag 26 september 2010

ClientEarth, een organisatie van advocaten die zich inzet voor het milieu en milieuorganisaties Transport & Environment, European Environmental Bureau en BirdLife International dagen de Europese Commissie voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg wegens het systematisch achterhouden van studies die de schadelijkheid van biobrandstoffen aantonen.

Op acht maart spanden de vier milieuorganisaties reeds een eerste rechtszaak aan wegens manipulatie van het onderzoek naar biobrandstoffen. Een vergelijking tussen documenten die werden vrijgegeven en 140 documenten die op het ogenblik van het instellen van die eerste rechtszaak werden achtergehouden, sterkt het European Environmental Bureau in het vermoeden dat de Commissie tracht om de resultaten van biobrandstofstudies voor te stellen op een manier die aansluit bij eerder genomen beslissingen, eerder dan op grond van de onderzoeksresultaten het beleid aan te passen.

Net de documenten die worden achterhouden zouden informatie bevatten waaruit blijkt dat een ruim beroep op biobrandstoffen een negatieve impact kan hebben op het klimaat. De milieu-organisaties zeggen dat ze herhaaldelijk om inzage hebben gevraagd. Omdat ze nul op het rekest kregen, trekken ze nu naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Het Hof moet zich nog uitspreken over de ontvankelijkheid van zowel de rechtsvordering van maart als die van september.

Naast die twee vorderingen, stapten de advocaten van ClientEarth nog als enige verzoekende partij naar het Europees Hof om in algemene termen aan te klagen dat zowel de Europese Commissie als de Raad van de Europese Unie de eigen regels omtrent transparantie en openbaarheid van documenten niet naleven.

Artikel 255 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bepaalt immers dat iedere burger van de Europese Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat, recht heeft op toegang tot de documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Het recht van burgers op toegang tot die documenten heeft onder meer betrekking op alle terreinen van de eerste pijler, met name het economisch, milieu en sociaal beleid van de Europese Gemeenschappen.

ClientEarth stelt in zijn vordering dat een gebrek aan transparantie een probleem aan het worden is in alle EU-instellingen. De grond van de vordering heeft specifiek betrekking op de herziening door de EU van de richtlijnen omtrent openbaarheid van documenten. Volgens ClientEarth zouden de voorstellen die de Commissie doet burgers geen inzage meer geven in een aanzienlijk aantal documenten, waaronder informatie omtrent de EU-milieupolitiek.

“Wij stellen ons vragen bij de openheid en transparantie waarop de EU is gebaseerd”, zegt Tim Grabiel, senior-advocaat bij ClientEarth. “Door die documenten niet langer vrij te geven, nemen de EU-instanties een loopje met de eigen richtlijnen en met de rechtspraak van het Europees Hof omtrent een transparant en democratisch Europa.”

Volgens Grabiel werden de inspanningen van zijn organisatie om de EU-biobrandstofpolitiek te begrijpen en desgewenst te lobbyen voor een aanpassing, herhaaldelijk gedwarsboomd door het achterhouden van documenten. “Burgers worden met andere woorden miskend in hun recht om deel te nemen aan het EU-besluitvormingsproces omtrent beslissingen die van invloed zijn op de klimaatpolitiek, op hun leven en op dat van volgende generaties.”
(Bron: Vlaams infocentrum land- en tuinbouw)


Biodiesel neemt valse start in India

Zaterdag 25 september 2010

HYDERABAD, 20 september 2010 (IPS) – Het ooit zo veelbelovende biodieselprogramma van de Indiase regering is lelijk aan het sputteren. Veel plantages met jatropha, een wonderplant die in theorie zelfs op arme gronden gedijt, leveren voorlopig meer frustraties dan olie op.

Indiase deelstaten die vijf jaar geleden nog vol vuur waren over de toekomstmogelijkheden die de teelt van jatropha bood, zijn nu heel stil geworden. Chhattisgarh maakte zich in 2005 sterk de belangrijkste leverancier van biodiesel in India te worden, maar de website van de Chhattisgarh Bio-fuel Development Authority meldt sinds 2008 geen belangrijke verwezenlijkingen meer.

Mislukt

“Biobrandstoffen in India zijn mislukt”, zegt Suneel Parasnis, de coördinator voor Azië van het Private Financing Advisory Network (PFAN), een instelling die investeerders zoekt voor projecten rond schone energie. “In heel het land kampen biodieselfabrieken met een ontoereikende en veel te dure aanvoer van grondstoffen.”

In 2009 legde de Indiase regering vast dat het land tegen 2017 20 procent van zijn brandstofverbruik zou dekken met zelf geproduceerde biobrandstoffen. Voorlopig lijkt dat een verre droom. India zou 13 miljoen ton biobrandstoffen moeten produceren, dertig keer meer dan vandaag.

Zelfs de milieugroepen die de grootste pleitbezorgers zijn voor hernieuwbare energiebronnen, zien het niet echt meer zitten. Uitgerekend de jatropha, de oliehoudende plant waarvan zoveel werd verwacht, lijkt de ondergang te worden van de Indiase biobrandstofplannen.

Perfecte keuze

Zeven jaar al probeert de Indiase regering boeren aan te moedigen massaal jatropha aan te planten. De plant leek een perfecte keuze voor een land als India. Jatropha groeit ook op arme gronden waar geen levensmiddelen kunnen worden geteeld. En de plant, waarvan de zaden tot 40 procent olie bevatten, haalt tijdens zijn groei even veel CO2 uit de lucht als er bij de verbranding van de olie nadien weer wordt uitgestoten. Als India massaal overschakelt op biodiesel uit jatropha, zal het daardoor toekomstige klimaatverplichtingen makkelijker kunnen naleven.

Volgens een officieel rapport uit 2003 kon er in India zonder problemen 36 miljoen hectare gevonden worden voor de teelt van jatropha – braakliggende gronden die in handen zijn van de overheid, stroken langs spoorwegen en bufferzones rond grote landbouwbedrijven. Tegen 2006 hadden aardig wat Indiase boeren en bedrijven de stap gewaagd, aangelokt door belastingvoordelen en aanlokkelijke pachtovereenkomsten.

Onvoorbereid

“We hebben de kar voor het paard gespannen”, zegt Sreenivas Ghatty, een voormalige Indiase producent van biobrandstoffen die nu als consultant in Australië werkt. Volgens hem begon de Indiase overheid onvoorbereid en met te weinig kennis aan het avontuur. De Indiase boeren hebben intussen ontdekt dat jatrophaplanten wel overleven op slechte grond, maar weinig opleveren. De huidige variëteiten zijn slechts rendabel op vruchtbare bodems, die ook genoeg water krijgen.

Kleine Indiase boeren kunnen ook niet zomaar drie jaar wachten tot de planten echt vrucht beginnen te dragen. “Een van de grootste problemen is dat boeren er voor die tijd de brui aan geven”, zegt  K. Koteshwar Rao van Nandan Biomatrix, een bedrijf uit Hyderabad dat onderzoek en productie combineert. “Na die drie jaar moeten ze 35 jaar lang alleen de plantage onderhouden en oogsten, maar ze verliezen hun geduld. Wij adviseren boeren aanvankelijk ook groenten en peulvruchten te telen, om de beginperiode zonder inkomsten uit jatropha door te komen.”

“Er moet ook meer aandacht gaan naar de ontwikkeling van betere variëteiten en aangepaste landbouwtechnieken”, zegt Koteshwar Rao. Nandan Biomatrix zelf heeft al een aantal internationale octrooien op jatrophasoorten die meer olie opleveren.

Sociale audit

Grote investeerders worden nog altijd aangelokt door de winsten die biobrandstoffen op termijn beloven. Kleine boeren dreigen het slachtoffer te worden van ondernemers met weinig scrupules, die alleen aan hun winstmarges denken. “In arme delen van Orissa en het centrum van India maken investeerders veel boeren hun grond afhandig”, zegt  Puspanjali Satpathy van Vasundhara, een milieugroep uit Bhubaneswar. In Orissa kregen boeren dit jaar leningen voor zaden en plantgoed om met de teelt van jatropha te beginnen. Op het eerste gezicht leek het dat de boeren die leningen zouden kunnen terugbetalen met hun eerste oogsten, maar in werkelijkheid gaven ze hun grond na drie jaar uit handen.

Voorvechters van biobrandstoffen als Ghatty raken gefrustreerd door dergelijke praktijken. Maar toch is er geen alternatief voor biodiesel, oordeelt Ghatty. Volgens hem kan jatrophadiesel ook perfect lokaal geproduceerd en verbruikt worden – bijvoorbeeld om irrigatiepompen, vrachtwagens en generators aan te drijven. Maar dan is er wel een duidelijk beleid nodig dat voorrang geeft aan biobrandstoffen voor lokaal gebruik. “En in de eerste plaats is er een sociale audit nodig over biobrandstoffen”, vindt Ghatty.
(Bron: IPSNews)


Houd Schiphol biobrandstof-vrij

Vrijdag 24 september 2010

In 2007 voorzagen economen nog dat de luchtvaart in 20 jaar tijd zou verdubbelen. Nu is het 3 jaar later en de luchtvaartsector heeft het zwaar.
Giovanni Bisignani, directeur-generaal van de IATA (International Air Transport Association), riep vorige week op om meer te investeren in biobrandstoffen voor het vliegverkeer.
Biobrandstoffen zijn het enige alternatief voor aardolie, dat de luchtvaartsector heeft.
Vliegtuigen vliegen niet op steenkool, kernenergie of windenergie.

Bisignani loog dat de teelt van biobrandstofgewassen miljoenen mensen kan bevrijden uit armoede.
Door de VN en vele andere organisaties wordt er al jarenlang op gewezen dat de produktie van biobrandstoffen concureert met de voedselproduktie om landbouwgrond, irrigatiewater en kunstmest. Het gebruik van biobrandstoffen doet direct of indirect de voedselprijzen stijgen.

Het is te hopen dat de Nederlandse regering, de Europese Unie of luchtvaartmaatschappijen zelf zich zullen verzetten tegen biobrandstoffen in de luchtvaart.
Houd Schiphol biobrandstof-vrij.


De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

Dinsdag 14 september 2010

Wat heeft de WABO met Fibroned te maken?

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht brengt ongeveer 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen. Die gaan op in één vergunning: de zogenoemde Omgevingsvergunning die op 1 oktober 2010 wordt ingevoerd.
Belangrijk om te weten is dat Fibroned bij een vergunningsaanvraag nu nog met 1 loket te maken heeft: de Provincie Gelderland in Arnhem. Voorheen moest Fibroned voor de milieuvergunning in Arnhem aankloppen en voor de bouwvergunning moest Fibroned zich in Apeldoorn melden.

Wat is de omgevingsvergunning?

VROM wil de verschillende vergunningen (maar ook ontheffingen en andere toestemmingsvereisten) voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk samenvoegen. De bedoeling is dat één vergunning volstaat: de omgevingsvergunning. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Hiervoor gaat één procedure gelden waarop één besluit volgt. Voor beroep tegen dat besluit zal er één beroepsprocedure zijn.

Waarom een omgevingsvergunning?

Wie bijvoorbeeld een huis, fabriek of schuur wil bouwen, verbouwen, oprichten of gebruiken, kan te maken krijgen met een grote hoeveelheid vergunningen en voorschriften. Het gaat om verschillende regelingen voor wonen, ruimte en milieu met elk hun eigen criteria, procedures, ambtelijke loketten, afhandelingstermijnen, leges en toezichthouders. De vergunningen worden vaak verstrekt door verschillende overheidsinstanties. Dit is voor burgers en bedrijven onoverzichtelijk en tijdrovend. Daarbij kan het leiden tot tegenstrijdige beslissingen. Bovendien kost het bedrijven èn overheid veel geld.

Fibroned

Naar verwachting zal Fibroned na 1 oktober 2010 een aanvraag voor een milieu- en bouwvergunning indienen bij de Provincie Gelderland. Dat betekent dat er straks één vergunning wordt verleend, waarna eventuele bezwaren kunnen worden ingediend. Een eventuele rechtsgang naar de Raad van State zal toch nog circa twee jaar in beslag kunnen nemen.
Mits natuurlijk de aanvraag van de vergunningen ongeschonden door de wet BIBOB heen komt.
Na het verlenen van de vergunning is het nog te bezien of er banken zijn die de ruim € 180 miljoen die de bouw van Fibroned naar verwachting gaat kosten, willen financieren.
Kortom, er moet nog heel wat water door de Rijn stromen voordat er op de Ecofactorij een kippenmestverbrander staat….


Wereld Bank: Biobrandstofbeleid EU en VS verergeren landroof in derde wereld landen

Dinsdag 14 september 2010

De Wereld Bank heeft in een op 7 september 2010 verschenen rapport ongezouten kritiek op het biobrandstofbeleid van de EU en de VS.
Het biobrandstofbeleid van de EU en de VS veroorzaakt een enorme vraag naar land over de gehele wereld met de bedoeling op dit land de grondstof te kweken waar uiteindelijk biobrandstof van wordt gemaakt. De wijze waarop dit land verkregen wordt verdient allerminst een schoonheidsprijs.
Met name de wijze waarop grote stukken land in landen als Tanzania, Zambia, Mozambique worden verkregen is onderhevig aan scherpe kritiek van de Wereld Bank. De lokale bevolking is de dupe, de armoede neemt toe. De toch al lage levensstandaard neemt nog verder af.

Enkele andere punten van kritiek die betrekking heeft op Tanzania:

Scheppen van banen aanzienlijk lager dan geanticipeerd was.
Loon onvoldoende om het verlies aan levensonderhoud te compenseren.
Investeerder beschadigt niet hernieuwbare natuurlijke waterbronnen zonder compensatie.
EIA (MER) is gemaakt maar de meeste impact op het milieu is hypothetisch.
Investeerder omzeilt vaak de legale verwervingsprocedures. In plaats daarvan wordt land direct van de dorpsbewoners verkregen.
Investeerder in Tanzania heeft complexheid van de landbouwkundige aspecten van het kweken van jatropha sterk onderschat waardoor er aanzienlijk minder plantages in gebruik zijn genomen dan vooraf werd aangenomen. Dit werd mede veroorzaakt door niet verwachte technische moeilijkheden, een lagere opbrengst, veranderde marktcondities, spanningen tussen het bedrijf en de lokale bevolking, problemen met het ‘clearen’ van land en problemen om de interne infrastructuur voor elkaar te krijgen.
Ook ondervonden biobrandstof bedrijven financiële problemen waardoor projecten stil vielen of compleet werden gestaakt. Niet één biobrandstof bedrijf in de drie hierboven genoemde landen heeft de vooraf gestelde doelen gehaald.

Volgens het rapport van de Wereld Bank duidt dit erop dat de goedkeuringscriteria niet streng genoeg zijn geweest in situaties waarin de overheid betrokken is geweest bij de screening van projecten en de overdracht van land. Volgens de Wereld Bank duidt het er ook op dat de overheid in veel gevallen buiten de deur is gehouden en om die reden geen toezicht kon houden op de (illegale) activiteiten van biobrandstof bedrijven.
De Wereld Bank financiert veel projecten in Afrika. Ongetwijfeld zal de overheid in een land als Tanzania op enkele stevige punten van kritiek gewezen worden.
Lees hier het volledige rapport van de Wereld Bank


Vissers tegen komst windmolenpark in de Noordzee

Maandag 13 september 2010

Het productschap Vis, de belangenorganisatie van de vissector, spant een rechtszaak aan tegen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het productschap verzet zich tegen de geplande windmolens uit de kust bij Katwijk, Scheveningen en Bergen aan Zee.

De vissers zijn bang voor aanvaringen van hun schepen met de enorme windmolens en denken ook dat de molens ervoor zullen zorgen dat vissers minder schol en tong kunnen vangen.
Voor de kust van Scheveningen, Bergen aan Zee en Katwijk moet een windmolenpark van 150 molens komen. Ook de vissersvloten van Urk, Texel, Harlingen, Stellendam en Den Helder zullen lijden onder windmolenparken die in de buurt worden gebouwd.

Economische schade
Het Productschap Vis schat dat ten minste 150 vissersvloten uit deze dorpen zullen moeten stoppen vanwege de windmolens. ‘Enorme economische schade,’ aldus het productschap.

De bewoners van vissersdorp Urk maken bezwaar tegen het grote windmolenpark dat bij hun dorp moet verrijzen. De mensen in Urk zijn vooral bang dat de molens het uitzicht zullen verpesten.

De Nederlandse overheid zet echter vol in op windmolens: er zijn elf grote projecten gepland in de komende jaren. De molens worden zwaar gesubsidieerd, uit een schatting van VVD’er Halbe Zijlstra blijkt dat de windenergie Nederland de komende decennia 55 miljard euro zal kosten.


Nieuwe aanval op de teelt van jatropha

Dinsdag 31 augustus 2010

De internationale hulporganisatie Friends of the Earth heeft in een verschenen rapport het biobrandstofbeleid van de Europese Unie gehekeld. In 2020 zou minstens 10% van alle geïmporteerde transportbrandstoffen uit biobrandstoffen moeten bestaan. Als de EU dit beleid voortzet dan zullen in Afrika steeds meer mensen honger gaan lijden en zal de uitstoot van CO2 verder toenemen als gevolg van het kappen van uitgestrekte bosgebieden die plaats moeten maken voor gewassen waarmee biobrandstoffen worden geproduceerd.

Het in Engeland gevestigde Friends of the Earth is de overkoepelende organisatie van meer dan 50 ontwikkelings- en hulporganisaties die over de hele wereld werkzaam zijn. De nadruk ligt vooral op de Afrikaanse landen.

Tot nu toe werd er door FoE vooral kritiek uitgeoefend op de teelt van suikerriet, maïs en palmolie als grondstof voor biobrandstoffen, maar in het nieuwe rapport wordt nu ook jatropha met name genoemd als bron voor toenemende honger bij de bevolking die in de streek woont. Vooral de vaak beschamende wijze waarop de biobrandstofbedrijven in het bezit van grote stukken land zijn gekomen voor de teelt van jatropha, is onderwerp van zware kritiek.

In het rapport staat onder meer het volgende over jatropha:
Eén van de veronderstelde voordelen van de jatropha plant is dat deze goed zou groeien op ‘marginale gronden’ en dus niet concurreert met voedingsgewassen. Dit zou inhouden dat er in Tanzania miljoenen hectares grond van lage kwaliteit beschikbaar zou zijn waar jatropha of andere oliehoudende planten gekweekt kunnen worden.
In werkelijkheid echter wordt in Tanzania het land vaak geclassificeerd als ‘Marginaal’ omdat het niet in particuliere handen is. Het wordt dan ingezet als gemeentelijk land (Village Land), land voor begrazing door vee, land voor de teelt van voedingsgewassen en ook voor het verzamelen van geneeskrachtige kruiden. Maar het kan ook verwijzen naar Wetlands, Miombo Woodlands, moerassen of bergachtig terrein.
Omdat de lokale gemeenschappen zelden de officiële eigendomspapieren van dit Marginale Land hebben is het moeilijk te voorkomen dat dit land verkocht wordt aan biobrandstof bedrijven die met een volle zak geld aan de poort rammelen en de mooiste beloftes doen.

“De hoeveelheid land die in Afrika wordt ingenomen om aan de toenemende vraag naar biobrandstoffen in Europa te voldoen, wordt onderschat en loopt uit de hand,” zegt de coördinator Voedsel van Friends of the Earth in Engeland, Kirtana Chandrasekaran. “Zolang er een grote vraag naar biobrandstoffen vanuit Europa zal blijven bestaan, zal de lokale bevolking in toenemende mate honger lijden en als Europa inderdaad aan de 10% doelstelling vasthoudt zal dit honger probleem alleen maar toenemen. Wat we nu in deze landen zien is slechts een voorproefje van wat komen gaat.”
In een campagne die op 30 augustus is gestart beschuldigt Friends of the Earth Europese bedrijven van ‘land-grabbing” met het doel biobrandstof gewassen te kweken.
De biobrandstofbedrijven weerleggen de kritiek door te zeggen dat ze alles in overleg met de overheden doen, investeren in infrastructuur en vaak de biobrandstoffen voor de lokale markten produceren.
Lees hier het complete rapport.


Onderzoek naar biocentrale in Deelerwoud

Zaterdag 28 augustus 2010

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn en een werkgroep van de Dorpsraad Hoenderloo willen onderzoeken of landgoed Deelerwoud geschikt is om er een biomassacentrale te bouwen.
Plannen voor het onderzoek hebben ze ingediend bij het Rijk.

Een biomassacentrale past bij de wens van Hoenderloo om in 2020 energieneutraal te zijn. Bovendien is de eigenaar van het landgoed op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen om het landgoed duurzaam in stand te kunnen houden. Het landgoed zou ook een belangrijke leverancier kunnen zijn van brandstof voor de centrale.

Dat zeggen ambtenaar duurzaamheid Theo van Es en planoloog landelijk gebied Arjan van de Vlekkert van de gemeente Apeldoorn. Voor het onderzoek is 90.000 euro nodig, waarvan het Rijk mogelijk de helft op zich neemt. Andere bijdragen (deels in geld, deels in mankracht) komen van de gemeente Apeldoorn, de provincie Gelderland, de Gelderse Milieu Federatie, de Dorpsraad Hoenderloo en het Agentschap NL. Saxion Hogescholen uit Deventer levert mogelijk studenten voor het uitvoeren van een deel van het onderzoek.

Volgens Van Es en Van de Vlekkert lijkt het Deelerwoud geschikt voor de bouw van een biomassacentrale. Niet alleen kan het landgoed veel brandstof leveren als schors en takken, ook grenst het aan het dorp. Dat is belangrijk, om lange leidingen voor de levering van energie aan huishoudens te voorkomen. Het onderzoek moet uitwijzen of het landgoed een geschikte plek is, of dat er alsnog elders naar een plek moet worden gezocht. Daarbij zal worden gekeken naar milieuregels en natuurwetgeving.

Duidelijk is al wel dat het landgoed onvoldoende houtafval oplevert om een energiecentrale rendabel te laten draaien. Daarom wordt ook naar omliggende landgoederen gekeken, zoals Nationaal Park De Hoge Veluwe. Ook het gemeentelijk groenbedrijf en afvalverwerker Circulus zouden afvalhout kunnen leveren. ,,Veel bossen hebben een natuurbestemming. Afvalhout moet daar blijven liggen. Dat betekent dat je in een vrij grote regio moet kijken naar leveranciers van houtafval”, zegt Van Es.

De biomassacentrale speelt een belangrijke rol in de energiewens van Hoenderloo. Een onderzoek in 2008 heeft uitgewezen dat het dorp in 2020 energieneutraal moet kunnen zijn. Daarvoor zou er 25 procent op energiegebruik moeten worden bespaard. ,,Dat moet kunnen. Zelfs 50 procent energiebesparing kun je rendabel halen. We moeten er alleen meer reclame voor maken. De overige energie komt voor de helft uit zonne-energie, de andere helft van de biomassacentrale”, zegt Van Es.

Ook de vele recreatie-ondernemers kunnen hun steentje bijdragen aan een energieneutraal Hoenderloo in 2020. Volgens Van Es kunnen zij investeringen in zonneboilers en zonnepanelen in acht tot tien jaar terugverdienen, waarna de apparatuur pure winst oplevert. Een eventuele biomassacentrale op het landgoed zal gepaard gaan met veel voorwaarden, verwacht Van de Vlekkert. ,,Het gebied valt wel onder Natura 2000. Aan de andere kant is er het agrarisch-industrieel verleden van het Deelerwoud. Er was zelfs een fabriek voor conserven”.
Bron: De Stentor

Naschrift redactie Fibronot.nl:
Op zich lijkt een keuze voor een biomassacentrale in het buitengebied van Apeldoorn geen slechte keus, mits het een biomassavergister wordt. Een biomassaverbrander is uit den boze.
Het enige nadeel is dat een milieuvergunning getoetst moet worden aan Europese regels en wetgeving. Deze regels verbieden dit soort biomassa-installaties in Natura 2000 gebied. Dat moet Apeldoorn toch weten?
Een eventuele conservenfabriek uit de vorige eeuw verandert daar niets aan.
Dat wordt een zware dobber…


Brief van Ellen Vaes aan schoolkinderen

Donderdag 26 augustus 2010

De inkt van het faillissementsbesluit is nog niet droog of de directrice van de BioShape Benefits Foundation weet na amper drie weken al te vertellen dat een doorstart van BioShape zo goed als zeker is.
In plaats van de kinderen voor de klas recht in de ogen aan te kijken en te vertellen wat er werkelijk aan de hand is, wordt er begin juli een stukje in de schoolkrant gezet. Lekker rustig in de vakantietijd met weinig lezers.

De leerlingen van basisschool Het Spick in Beesel vroegen zich al lange tijd af waarom al hun ingezamelde spulletjes voor leerlingen in Tanzania nog steeds in hun school waren opgeslagen en nog niet in Tanzania waren uitgedeeld..
De redactie van Fibronot.nl is van mening dat mevrouw Vaes dit rechtstreeks aan de leerlingen had moeten meedelen. Ze was er toch immers ook bij toen de spullen werden ingezameld?
In plaats van de kinderen recht in de ogen aan te kijken en te vertellen wat er werkelijk aan de hand is, wordt er begin juli een stukje in de schoolkrant gezet.
Moeten we dit ook als een soort afscheidsbrief opvatten, net zoals de president van BioShape Tanzania Ltd. in mei aan het personeel van BioShape schreef? Worden de leerlingen op deze manier langzaam op het defintieve einde van de BioShape Benefits Foundation voorbereid net zoals het personeel van BioShape in mei werd voorbereid op het faillissement?

brief van ellen vaes


Minister wil keuzes maken in energiebeleid

Donderdag 26 augustus 2010

DEN HAAG – Nederland moet keuzes maken in het energiebeleid. “Als we doorgaan op de ingeslagen weg, heeft ons land de komende tien jaar zo’n 50 miljard euro nodig om aan subsidieverplichtingen te voldoen. Dat is financieel niet haalbaar.”

Dat zei demissionair minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken), toen zij woensdag in Instituut Clingendael terugblikte op vier jaar energiebeleid.
Ze bepleit bij een nieuw kabinet een pragmatische aanpak. Op korte termijn moet ons land gaan voor de goedkoopste vormen van duurzame energie om de doelstellingen voor 2020 te halen.
Dat betekent volgens Van der Hoeven een keuze voor windenergie op land en het bijstoken van biomassa in kolencentrales.

Bio-energie

Op de lange termijn moet Nederland werken aan een duurzame energievoorziening door in te zetten op nieuwe technieken voor windenergie op zee en op bio-energie. De voedingsindustrie en de landbouw van ons land behoren tot de wereldtop en dat biedt volop kansen voor bio-energie, aldus Van der Hoeven.

Zij herhaalde dat Nederland de mogelijkheid moet openhouden om meer kernenergie in te zetten. Nederland importeert kernenergie en dan is het huichelachtig en kortzichtig om niet meer kernenergie in eigen land te willen, aldus Van der Hoeven.

Duurzame energiebronnen

Aardgas wordt volgens haar ten onrechte gezien als een fossiele brandstof die bijdraagt aan het probleem van het broeikasgas. Aardgas is veel schoner dan kolen bij het opwekken van elektriciteit en heeft als voordeel dat het flexibel is in te zetten als duurzame energiebronnen als zon en wind het laten afweten.

Aardgas kan nog tientallen jaren een belangrijke rol spelen in onze energievoorziening als ”reservebrandstof”, aldus Van der Hoeven.
Bron: ANP


Raad van State vernietigt milieuvergunning Evelop

Donderdag 5 augustus 2010

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn moet bekijken of er alsnog een tijdrovend milieueffectonderzoek (MER) nodig is naar de plaatsing van vijf windturbines op bedrijventerrein de Ecofactorij.
De Raad van State vernietigde op 4 augustus 2010 de milieuvergunning die de gemeente Apeldoorn op 3 juni 2009 aan Evelop had verleend.

In afwachting van dat onderzoek en een eventuele MER heeft de Raad van State de milieuvergunning vernietigd en kunnen de windmolens niet gebouwd worden.

De Raad van State stelde gisteren in een uitspraak dat Apeldoorn de Europese milieubeschermingsregels niet goed heeft toegepast. Immers, het windmolenpark komt vlak bij een beschermd Natura 2000 bos te liggen. Ook ligt het park in de aanvliegroute van vliegveld Teuge. Om die reden had de gemeente meer onderzoek moeten doen naar de impact van de windmolens op de natuur en het milieu. Als die groot is, dan zal de gemeente een MER-onderzoek moeten doen en dan loopt het project op zijn minst forse vertraging op.

De uitspraak is een meevaller voor bezwaarmakers, waaronder Apeldoorner Joop de Vries. Hij wil niets weten van de windmolens en zet er desnoods de zaag in, zei hij eerder tijdens de rechtszaak. De molens komen dicht bij hun woning. ‘Ik ben al vier keer door de gemeente verplaatst en waar ik nu zit zou ik mogen blijven zitten en wat doen ze: zetten ze windmolens neer. Die dingen bedreigen onze gezondheid en staan 100 meter dichter bij onze woning aan de Woudhuizermark dan volgens de landelijke regels is toegestaan. Bovendien staan ze in de aanvliegroute van vliegveld Teuge. De gemeente heeft makkelijk praten maar als een vliegtuig te laag vliegt, en dat komt vaak voor, dan stort die neer in mijn tuin of op mijn woning. Ik kan er nu al niet meer van slapen,’ zei een boze De Vries afgelopen juni tijdens de rechtszitting.
(Bron: de Stentor)
Lees hier de uitspraak van de Raad van State

Commentaar van de redactie van Fibronot.nl:
Het begint er steeds meer naar uit te zien dat de Ecofactorij een blok aan het been van de gemeente Apeldoorn wordt.
Een tientallen miljoenen verslindend project dat ooit gelanceerd is als het Groen Linkse duurzame visitekaartje van Apeldoorn, blijkt zich steeds meer te ontpoppen als een een duur en nutteloos project, waar ambtelijke missers zich opstapelen. De Ecofactorij lijkt een verzamelbak te worden van milieu-onvriendelijke bedrijven: Evelop met windmolens, waarvan er straks in de praktijk minstens drie van de vijf stil staan vanwege onderhoud en defecten, Fibroned met een zwaar milieu-vervuilende kippenmest verbrander en Breustedt met een chemicaliën groothandel.
Als de windmolens al dicht bij een Europees beschermd Natura 2000 landschap liggen, wat moeten we dan met Fibroned?

Het is duidelijk dat de ambtenaren van de gemeente Apeldoorn niet op de hoogte zijn van de Europese wet- en regelgeving, anders was deze zepert nooit gemaakt.

Volgens een arrest van het Europese Hof van Justitie is een milieueffectrapportage ook vereist bij kleinere parken als daar andere factoren aanleiding toe geven. Die factoren kunnen zijn: de omvang van een project, de orde van grootte van het effect van een project, de cumulatie met andere projecten, het zogenaamde opnamevermogen van het natuurlijke milieu met in het bijzonder aandacht voor onder meer gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd of voor speciale beschermingszones.
En laat er nu van dergelijke factoren sprake zijn. Aangezien het bedrijventerrein Ecofactorij vlakbij Natura 2000 gebieden ligt, en bij een bos dat tot de Ecologische Hoofdstructuur hoort, had het Apeldoorns college niet zomaar mogen besluiten af te zien van een milieueffectrapportage. Ook de aanwezigheid van vliegveld Teuge had in die afweging een rol moeten spelen.

Naar het zich laat aanzien zal de bouw van de windmolens voor twee jaar vertraagd worden. Als de bouw al doorgaat, want subsidies kunnen pas aangevraagd worden als de milieu- en bouwvergunningen zijn verleend. Het is nog maar de vraag of er tegen die tijd nog geld in een nieuwe subsidiepot gestopt wordt waar naar hartelust in gegraaid kan worden. Geld voor duurzame experimenten, miljarden belastinggeld van ons allemaal, wordt schaars de komende jaren, zeker als de hele duurzame energie-opwekking in handen van hobbyisten blijft.

Volgens Evelop-woordvoerder de Ruijter wordt nu gekeken wat voor stappen Evelop verder onderneemt. Uit zijn woorden blijkt dat het aannemelijk is dat Evelop het Ecofactorij-project nog voortzet en de gemeente Apeldoorn het huiswerk opnieuw laat doen. “Als we mogelijkheden zien, gaan we verder met dit project. Normaal gesproken, als iets voort te zetten is, doen we dat”, aldus De Ruijter. “Voor dit project hebben we al een lange weg bewandeld.”

De gemeente Apeldoorn hoopt in ieder geval dat Evelop de stekker niet uit het hele project trekt. “Het college van B en W is teleurgesteld dat het nu niet door kan gaan”, laat gemeentelijk woordvoerder Arnoud van der Steen weten. “Wij streven er nog steeds naar om turbines om de Ecofactorij te krijgen. We willen kijken wat voor aanvullende maatregelen nodig zijn om dat mogelijk te maken.”

De Ecofactorij:
Wat ooit het duurzame visitekaartje van Apeldoorn moest worden ontpopt zich steeds meer als een soap, met als titel The Never Ending Story.

Apeldoorn moet alle gerechtelijke kosten die de appellanten hebben gemaakt ook betalen. Bij elkaar meer dan € 2200.
Hier geldt maar één advies: stoppen met deze geldverslindende hobby van ambtenaren die niet weten waar ze mee bezig zijn.


Energiebedrijven ruziën om subsidie

Donderdag 29 juli 2010

AMSTERDAM – Energiebedrijven staan lijnrecht tegenover elkaar in een discussie over duurzame energie. De miljoenen aan subsidies die ze krijgen voor het opwekken van zon, wind en uit biomassa gestookte energie staan op de tocht. Twistpunt is hoe de rekening dan te verdelen.

De strijd gaat grofweg tussen bedrijven met eigen energiecentrales en bedrijven zonder eigen centrales. Veel politieke partijen hinten op het afschaffen of versoberen van de Subsidie Duurzame Energieproductie in hun verkiezingsprogramma’s. Deze SDE compenseert (energie)bedrijven voor het opwekken van ’dure’ schone stroom. In april zaagde een groep ambtenaren ook al aan de poten van de SDE, op zoek naar kansen om te bezuinigen.

Omdat Nederland over tien jaar 20% minder CO2 uit wil stoten, zal de duurzame stroomopwekking echter moeten blijven groeien.

De energiebranche zag deze bui tijdig hangen. Een aantal leden uit een van de brancheorganisaties gaf een adviesbureau dan ook opdracht alternatieven op een rij te zetten. Dat leidde tot drie scenario’s. Ten eerste een ’doorstart’ van SDE in aangepaste vorm. Met name een nieuwkomer als Greenchoice hoopt hierop.

De tweede optie is de extra kosten die het opwekken van duurzame energie met zich meebrengen, verhalen op alle energieleveranciers. Binnen de branche tekent zich een meerderheid af voor deze ’leveranciersverplichting’, vertelt een woordvoerder van branchevereniging Energiened. Dit betekent dat alle bedrijven in Nederland de kosten van het opwekken van duurzame energie met elkaar zullen dragen. „Lobbyisten van grote bedrijven lopen de deur plat bij informateurs, hoge ambtenaren en politieke partijen”, aldus betrokkenen.

Dit is echter tegen het zere been van nieuwkomers zonder eigen energiecentrales, zoals Harald Swinkels’ Nederlandse Energie Maatschappij.

Hij is voor een derde optie, die net als de leveranciersverplichting ook op de rekentafels in Den Haag ligt. Bij deze ’producentenverplichting’ worden de kosten van het produceren van duurzame energie louter op de eigenaren van de centrales verhaald. „En dat is eerlijk”, meent Swinkels, „want hun centrales, overwegend op kolen gestookt, zijn de echte vervuilers.”

Voor de consument is het uitkleden van de SDE sowieso slecht nieuws: „De energierekening gaat hoe dan ook omhoog, linksom of rechtsom”, zegt een betrokken adviseur.

Swinkels is het hier maar ten dele mee eens: „Bij een leveranciersverplichting kunnen bedrijven heel makkelijk aan klanten doorberekenen. De energierekening zal omhoog gaan. Bij een productenverplichting kan de rekening naar de eigenaar van de centrale, dus naar Zweden of Duitsland”, verwijst hij naar de buitenlandse eigenaren van Essent en Nuon.

Hans Grünfeld van brancheorganisatie VME geeft aan eerst de formatie af te willen wachten. Ook Essent wil nog geen commentaar leveren.


Subsidie maakt start biomassavergisting mogelijk

Woensdag 28 juli 2010

Duurzame energieopwekking in de landbouw in Apeldoorn is een stap dichterbij.

Het Ministerie van Economische Zaken SDE (stimulering duurzame energie) geeft subsidie aan een biomassavergistingsproject aan de Kleine Dijk in Apeldoorn.

Voorafgaand aan de subsidie-aanvraag is er in opdracht van LTO Apeldoorn en de gemeente Apeldoorn een uitgebreide haalbaarheidsstudie gedaan. Er is gekozen voor biomassavergisting omdat het een bewezen techniek is, waarbij het financieel rendement en de CO2-reductie het grootst zijn. De subsidie vult aan tot € 0,19 per opgewekte kWh.

Bij biomassavergisting wordt mest in combinatie met plantaardige reststoffen, bijvoorbeeld GFT afval vergist. Door bacteriën ontstaat methaangas, waarmee in een warmtekrachtinstallatie warmte en elektriciteit wordt opgewekt. Naast plantaardige reststoffen zullen in de vergister ook zogenaamde ‘antikraakgewassen’ worden gebruikt, die zijn ingezaaid op braakliggende terreinen op de Ecofactorij en Zonnehoeve.

Naar verwachting wordt eind november gestart met de bouw van de biomassavergister. Voor de afzet van de gegenereerde warmte is er een aantal opties aanwezig, er wordt nog gezocht naar de beste mogelijkheid.
(Bron: gemeente Apeldoorn)


Komst Fibroned onzeker na faillissement Bioshape

Dinsdag 27 juli 2010

De komst van Fibroned naar Apeldoorn is na het faillissement van de Bioshape Holding onzeker geworden.
Na het verschijnen van het eerste faillissementsverslag inzake het faillissement van de Bioshape Holding is het hoogst onzeker geworden of de komst en bouw van Fibroned op de Ecofactorij in Apeldoorn nog doorgaat.
In het faillissementsverslag staat als reden voor het faillissement van de Bioshape Holding de oorzaak van het faillissement genoemd.
De tekst in het faillissementsverslag luidt als volgt:

Het bestuur van Bioshape Holding BV heeft verklaard dat Bioshape Holding BV in 2006 is opgericht met als doel om duurzame energie te ontwikkelen. Men heeft tegelijkertijd een kleindochter vennootschap opgericht in Tanzania om een plantage te ontwikkelen waarop men Jatrophanoten zou gaan verbouwen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de olie uit deze noten in nog te ontwikkelen energiecentrales op 10 plaatsen in Nederland, omgezet zou worden naar (groene) stroom. Dit project zou gesubsidieerd worden door de Nederlandse overheid. Tegen deze achtergrond heeft energieleverancier Eneco 30% van de aandelen in Bioshape Holding BV verworven en is samen met investeringsbank  Kempen & Co grootste financier van Bioshape Holding geworden.

Vanwege een wijziging in het subsidiebeleid in Nederland in 2006 zou echter geen subsidie meer worden verleend op de te produceren stroom, zodat voorgaand bedrijfsplan niet (meer) realiseerbaar bleek. De bestuurders en aandeelhouders hebben het bedrijfsplan vervolgens aangepast in die zin, dat men de olie  uit de jatrophanoten als biodiesel zou gaan verkopen aan derde partijen.

Vanwege het feit dat Eneco geen stroom meer zou kunnen gaan afnemen, trad zij terug als aandeelhouder (de aandelen werden economisch overgedragen aan investeringsbank Kempen & Co die eveneens 30% van de aandelen hield) en heeft zij geen nadere investeringen meer gedaan. Dientengevolge had Bioshape Holding BV een nieuwe investeerder nodig om de plantage in Tanzania verder te kunnen ontwikkelen.

In een interview in de Stentor in januari van dit jaar antwoordde de heer Hermans op een vraag van de journalist of een faillissement van Bioshape van invloed zou zijn op Fibroned, dat een faillissement niet van invloed zou zijn op Fibroned omdat het verschillende bedrijven zijn….

Een stukje historie over het tot stand komen van de MEP en de SDE:

Om de doelen uit de derde energienota, die in 1995 door EZ werd ingevoerd,  ook waar te maken, wordt in Nederland in 1996 de regulerende energiebelasting (REB) ingevoerd.

Medio 1999 wordt, na ruim anderhalf jaar onderhandelen, het convenant “Energie uit afval”  (REB-convenant) gesloten. Deze publiek/private overeenkomst naar burgerlijk recht wordt ondertekend door de Staat, alle elf Afval Verbrandings Installaties (AVI’s)  en NOVEM. Gedurende 3 jaar komen de AVI’s, net als de producenten van duurzame energie, in aanmerking voor terugsluizing van de door de consumenten afgedragen REB voor elektriciteit.

Na zeven jaar komt in 2003 de teruggave regeling op basis van de REB (Wbm art. 36o en 36r) te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt op 1 juli 2003 de stimuleringsregeling ter verbetering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (MEP) van kracht (Wet van 2 juli 2003). In
tegenstelling tot de REB-regeling, die gericht was op bevordering van de vraag naar duurzaam opgewekte energie, is de MEP gericht op stimulering van de productie daarvan.

Bij de start van de MEP, in juli 2003, wordt duidelijk vermeld dat deze stimuleringsregeling slechts tijdelijk zou zijn.
Het wekte dus geen verwondering dat deze MEP drie jaar later, op 18 augustus 2006 weer werd afgeschaft. Ze zou niet doelmatig zijn, en vanwege het open eind karakter te duur worden. Bovendien deelde minister Wijn van Economische Zaken mee dat de doelstelling die met de subsidie beoogd werd, gehaald was. Deze doelstelling was een bijdrage van duurzaam opgewekte elektriciteit in 2010 van tien procent.

Ondanks dat van te voren bekend was gemaakt dat de MEP regeling slechts tijdelijk zou zijn, zijn enkele bedrijven, waaronder Bioshape op hun achterste benen gestaan dat de regeling zo onverwacht op vrijdag 18 augustus 2006 werd afgeschaft. Vlak voor het weekend. Ze vonden het een overval. Natuurlijk, het trof hen rechtstreeks in de portemonnaie. Miljoenen aan subsidie werd hen door de neus geboord. De belastingbetaler vond het echter wel goed zo.

Bioshape is na het officiële besluit om de MEP in te trekken in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In eerste aanleg werd het beroep niet ontvankelijk verklaard. Bioshape voerde nogmaals verweer tegen deze uitspraak. Dit beroep werd eveneens door de Bestuursrechter op 23 juli 2009 in hoger beroep niet ontvankelijk verklaard.
Lees hier de uitspraak.

Op 1 april 2008 werd vervolgens het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE) genomen. Deze SDE verstrekt subsidies aan particulieren en bedrijven die hoofdzakelijk met de opwekking van elektriciteit via windmolens en zonnepanelen te maken hebben.
De subsidie voor opwekking van duurzame elektriciteit zoals Bioshape en vele andere bedrijven voor ogen stond, werd niet meer in de SDE genoemd, wat niet zo vreemd was want die subsidie was op 18 augustus 2006 immers ingetrokken omdat de doelstellingen waren gehaald. Het zou van een zwabberend beleid getuigen als een subsidie regeling eerst ingetrokken wordt om vervolgens bijna twee jaar later onder een andere naam weer op te duiken.

Wat rest zijn enkele vragen en opmerkingen.
Het is vreemd dat in het faillissementsverslag van Bioshape gesproken wordt dat het faillissement van Bioshape veroorzaakt is door veranderde subsidieregels in 2008. Er is in 2008 in feite niets aan de subsidie regelingen veranderd. De oude subsidieregeling (MEP) was immers op 18 augustus 2006 al ingetrokken. Vervolgens werd de nieuwe regeling, de SDE, op 1 april 2008 in het leven geroepen. Mag je er zomaar van uit gaan dat de voorwaarden om subsidie te krijgen en in de oude MEP regeling stonden ook in de SDE opgenomen zou zijn, immers de minister had duidelijk gezegd dat de doelstellingen van de MEP gehaald waren en de MEP regeling daarom beëindigd zou worden.

Het is dan opmerkelijk dat Eneco in juni 2007 een aandeel van 25% in Bioshape neemt, terwijl je van een energiereus als Eneco mag verwachten dat ze op de hoogte zijn van de veranderde subsidieregeling voor het opwekken van elektriciteit, één jaar eerder. Vervolgens breidt Eneco het aandeel begin 2008 nog eens uit naar 35% om vervolgens in december 2008 bekend te maken dat ze uit Bioshape stappen. Waarom deed Eneco dat niet op 1 april 2008 toen bleek dat de aanvragen voor de SDE subsidies al binnen een paar uur waren overtekend? Waarom 8 maanden wachten met die aankondiging? Overigens kon Eneco al bij de uitbreiding naar 35% in maart 2008 weten dat de SDE regeling eraan kwam, want er was ruim van te voren aandacht aan besteed. Zo werd in de Tweede Kamer in februari en begin maart al uitvoerig gedebatteerd over de nieuwe SDE regeling.
Alle aandelen die Eneco in Bioshape had zijn in het voorjaar van 2009 van de hand gedaan.

Inmiddels zijn enkele politieke partijen in Apeldoorn er van overtuigd dat Fibroned er niet meer zal komen en gaan druk op het College van B&W uitoefenen om de grond op de Ecofactorij, die al elf jaar voor Fibroned gereserveerd wordt, nu maar aan andere bedrijven uit te geven. Het kost de Apeldoornse belastingbetaler miljoenen aan rente om alle grond die het grondbedrijf in Apeldoorn al jaren voor het bouwen van luchtkastelen heeft liggen, te blijven reserveren.

De bouwkosten van een kippenmestverbrander als Fibroned worden inmiddels geschat op een bedrag tussen de € 150 miljoen en € 180 miljoen.
Hoe gaat dit bedrag gefinancierd worden?
Gaat Fibroned ook obligaties uitgeven, net zoals het bedrijf CIG Biodiesel B.V. heeft geprobeerd? Dit bedrijf wilde in Oostenrijk een biobrandstof fabriek van bijna € 80 miljoen gaan bouwen en had zijdelings ook te maken met een reddingspoging van de BioShape Holding B.V.. De biobrandstof fabriek werd nooit gebouwd, maar de miljoenen van beleggers waren in ieder geval binnen….buiten de AFM om, want zo slim waren de heren van CIG Biodiesel B.V. wel.
Aan subsidie voor Fibroned zouden de belastingbetalers bijna € 3 miljoen per jaar zijn kwijt geweest.
Fibroned zit inmiddels na tien jaar met een negatief eigen vermogen en een schuldenlast van bijna € 10 miljoen opgezadeld.

Het zou de redactie van Fibronot.nl niets verbazen als de stekker binnenkort ook uit Fibroned wordt getrokken en deze hele soap in een faillissement eindigt.


De BioShape Holding B.V. en de Luxemburg connection

Groen graaien met biodiesel

Vrijdag 23 juli 2010

Het is interessant om wat gegevens uit het faillissementsverslag te analyseren en enkele gebeurtenissen wat dieper uit te spitten dan ze in het faillissementsverslag staan genoemd. Dit faillissementsverslag is erg oppervlakkig en vertelt niet alles, laat staan dat het gepubliceerde de waarheid is.

De BioShape Holding B.V. was sinds het vertrek van Eneco Energie in het voorjaar van 2009 naarstig op zoek naar een nieuwe geldbron. De normale gevestigde Nederlandse banken hebben na het Econcern debacle hun buik meer dan vol van deze biomassa sector, dus daar was geen geld te vinden.
Dat Nederlandse banken niet staan te dringen om BioShape geld te lenen, blijkt uit het feit dat BioShape begin 2009 de neus stootte bij de FMO, de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden die initiatieven van Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden financieel ondersteunt. De aanvraag van BioShape om subsidie of lening werd door de FMO afgewezen omdat de aanvraag niet paste in het duurzaam raamwerk voor biobrandstoffen dat de FMO hanteert.

De redactie van Fibronot.nl denkt dat het vervolgens alsvolgt is gegaan:

Omdat de Nederlandse banken niet in het zogenaamde duurzame concept van de BioShape Holding B.V. geloven en om die reden geen geld uitlenen aan ondoordachte avonturen in Tanzania ga je als een kat in het nauw de alternatieve markt op, waar namen als Palminvest, Partrust en EasyLive de bekendste namen zijn.

De BioShape Holding B.V. kwam vervolgens uit bij een bedrijf dat EMS Beheer B.V.  heet.
EMS Beheer B.V. is actief  op het gebied van beheer van vennootschappen of ondernemingen en deelnemingen in andere bedrijven. Zij kenden wel een bedrijf dat ook iets deed in biodiesel en vast nog wel ergens een oude sok had hangen.
Dit bedrijf, CIG Biodiesel B.V., dat gerund wordt door vader en zoon Breur, kende  wel een ‘Trust’ in Luxemburg die de € 5 miljoen wel in de BioShape Holding B.V. wilden stoppen. Echter, de denkbeeldige Amerikaanse suikeroom gaf niet thuis.
Vader en zoon Breur, de eigenaren van CIG Biodiesel B.V., hadden ruimschoots hun sporen door de faillissementswereld getrokken met hun failliet verklaarde bouwbedrijf in Zwijndrecht. Beiden zijn ook persoonlijk failliet verklaard.
CIG Biodiesel B.V. was bezig met de financiering voor de bouw van een biodiesel fabriek in Enns in Oostenrijk en had bij diezelfde ‘Trust’ in Luxemburg immers € 52 miljoen kunnen lenen?
Nu wil het feit dat CIG Biodiesel B.V. ter financiering van deze biodiesel fabriek in Oostenrijk aan die € 52 miljoen niet genoeg had, dus werden er aanvragen voor subsidie naar allerlei instanties gestuurd. Maar CIG Biodiesel B.V. kwam nog steeds € 6 miljoen te kort van de totale investeringskosten van € 72 miljoen. Een slimme failliete ex directeur van een bouwbedrijf in Zwijndrecht en zijn zoon, de directie van CIG Biodiesel B.V., wisten daar wel raad mee. De uitgifte van obligaties, op een zodanige manier dat CIG Biodiesel B.V. niet onder de strenge bepalingen van de AFM zou vallen, moest uitkomst brengen. Men zocht dus mensen met teveel geld die bereid waren € 50.000 of meer te willen lenen aan CIG Biodiesel B.V.. Aspirant beleggers werden lekker gemaakt met allerlei mooie woorden en folders, onder andere over een Luxemburgse ‘Trust’, Hima Finance SA, die toch maar even € 52 miljoen wilde geven.
Beleggers werd een jaarlijkse rente van 15% in het vooruitzicht gesteld.

Na onderzoek door de redactie van Fibronot.nl blijkt dat er nog niets terecht is gekomen van de biodiesel fabriek in Oostenrijk, terwijl in de prospectus toch echt was beloofd dat die biodiesel fabriek in het voorjaar van 2009 operationeel zou zijn. Via diverse bronnen is vernomen dat de directie van CIG Biodiesel B.V. de stekker uit het Oostenrijkse project heeft getrokken omdat de bouw van deze fabriek aan de Donau niet ethisch verantwoord zou zijn. Nu kun je je bij zoiets van alles voorstellen, maar het staat inmiddels vast dat vader en zoon nooit de intentie hebben gehad om biodiesel te maken en slechts uit waren op de miljoenen die beleggers maar al te graag wilden geven.
De aangevraagde subsidies bij diverse Oostenrijkse instanties zijn nooit uitbetaald en ook de  € 52 miljoen van de Luxemburgse ‘Trust’ heeft nooit bestaan.
De redactie van Fibronot.nl kwam er ook achter dat de ‘Trust’ in Luxemburg in feite een lege firma was die administratief weliswaar in Luxemburg was gevestigd maar als enige werknemer en directeur de zoon, directielid van CIG Biodiesel B.V., had.
Geen Amerikaanse suikeroom, niets. Gewoon oplichting in optima forma.
Deze ‘venture capitalist’, genaamd Hima Finance SA, bestaat helemaal niet. Het is een vennootschap van de familie Breur zelf, die ze hebben opgericht om hun investeerders voor de gek te houden.
De statutaire directie is namelijk het Luxemburgs trustkantoor CRT Register dat de fiscale en vennootschappelijke zaken van haar cliënten regelt. Eén van de vennoten van CIG Biodiesel B.V. heeft Hima Finance SA zelf aangekocht voor €26.000. In deze vennootschap zitten dus geen ‘tientallen miljoenen’ van een ‘venture capitalist’ uit de VS.

Inmiddels lopen er diverse rechtszaken tegen CIG Biodiesel B.V., die zijn aangespannen door  beleggers die menen dat ze voor de gek zijn gehouden en verkeerd zijn voorgelicht terwijl ook de AFM een onderzoek aan het instellen is. De AFM legde op 7 september dit jaar een last onder dwangsom op aan CIG Biodiesel B.V., waarna CIG Biodiesel B.V. tegen de opgelegde dwangsom en publicatie daarvan door de AFM in beroep ging.
De bestuursrechter in Rotterdam heeft op 5 oktober 2010 toezichthouder AFM gelijk gegeven in haar oordeel dat het bedrijf de Wet handhaving consumentenbescherming overtreedt. Ondanks tussentijdse aanpassingen van correspondentie met obligatiehouders verzuimt het bedrijf volgens het vonnis nog altijd te voldoen aan ‘begrijpelijke en ondubbelzinnige’ informatieverschaffing en ‘deugdelijke onderbouwingen’ aan de AFM. Het faillissemen van CIG Biodiesel B.V. nadert dus met grote stappen.

De Telegraaf besteedde vorig jaar augustus ruime aandacht aan deze zaak, zie hier en hier .

Terug naar de BioShape Holding B.V.

De directie van de BioShape Holding B.V. wist in ieder  interview van het afgelopen jaar te verklaren dat ze een nieuwe geldschieter hadden gevonden, die echter maar niet met het geld over de brug kwam, ondanks een getekende overeenkomst. Nu kun je daar, zoals de heer Cor Vaes van de BioShape Holding B.V. in een krantenartikel op 19 juni 2010 zei, wel grappig over doen en zeggen dat de ‘Trust’ nooit het jaar heeft  genoemd waarin het geld zou komen, vast staat dat die Amerikaanse investeerder waar de BioShape Holding B.V. maar op zat te wachten, nooit heeft bestaan.
Het is interessant, zeker voor de curatoren van de BioShape Holding B.V.,  om te weten of de directie van de BioShape Holding B.V. van te voren op de hoogte is geweest van de activiteiten van de Luxemburgse ‘Trust’, wie de directie voerde en of de directie van de BioShape Holding B.V. op de hoogte was van het feit dat het geld nooit zou komen omdat de Amerikaanse suikeroom nooit heeft bestaan.

De BioShape Holding B.V. en de avonturen in Peru.

De BioShape Holding B.V. had van het agentschap NL EVD International een subsidietoezegging binnen van € 750.000 voor een jatropha avontuur in Peru in Campo Verde in de provincie Ucayali.
Deze subsidie viel onder het Programma Samenwerking Opkomende Markten  (PSOM) dat gefinancierd werd door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en uitgevoerd werd door het Agentschap NL EVD van het ministerie van Economische Zaken. In het algemeen wordt 50% van de projecten met een subsidie gefinancierd. Aan de BioShape Holding B.V. was dus de helft van het investeringsbedrag voor het Peru avontuur toegezegd.
Volgens NL EVD is de subsidie niet overdraagbaar, maar mag een partij die de activiteiten van de BioShape Holding B.V. eventueel voortzet, deze subsidie wel overnemen.


Curator BioShape publiceert eerste faillissementsverslag

Donderdag 22 juli 2010

De curator in het faillissement van de BioShape Holding B.V. heeft zijn eerste faillissementsverslag gepubliceerd.
In dit eerste verslag staan alle bevindingen die de curator tussen het uitspreken van het faillissement op 14 juni 2010 en 7 juli 2010 heeft vastgesteld. Zo lezen we dat zakenbank Kempen & Co een vordering op de BioShape Holding B.V. heeft van meer dan € 5.7 miljoen en dat de huur van het kantoorpand in Neer is opgezegd. Ook lezen we dat de BioShape Holding B.V. een subsidietoezegging van € 750.000 van de EVD had voor een jatropha avontuur in Peru.
Lees hier het faillissementsverslag in PDF formaat.

In het Limburgs Dagblad stond op zaterdag 19 juni 2010 een artikel over de failliete BioShape Holding B.V. waarin de heer C. Vaes zei dat Eneco Energie B.V. er voor naar schatting € 8 miljoen bij in is geschoten die BioShape niet terug hoeft te betalen.

Eneco heeft haar vordering overgedragen aan Kempen, waarbij een gedeelte van de vorderingen ook vervielen, maar die twee getallen (8 miljoen en 6 miljoen) overlappen elkaar.

Er is ongeveer 12 miljoen in totaal geïnvesteerd in BioShape, waarvan 2,5 miljoen van de oprichters en de rest van Eneco en Kempen, waarbij uiteindelijk Kempen door Eneco gedeeltelijk is uitgekocht.
Het volgende faillissementsverslag verschijnt in januari 2011.


Biodieselfabriek van Delta in Eemshaven sluit definitief

Donderdag 15 juli 2010

EEMSHAVEN – De Zeeuwse energiereus Delta trekt definitief de stekker uit de geldverslindende biodieselactiviteiten in de Groningse Eemshaven, zo werd gisteren duidelijk. Volgens directeur Peter Vaal van de zogeheten Biovalue-tak komen de kosten voor de ontmanteling van de installatie op € 2 tot € 3 miljoen.

Het mislukte biodieselproject heeft Delta, eigendom van de provincie Zeeland en gemeenten, sinds 2005 bijna € 90 miljoen gekost. Het energiebedrijf heeft nog wel ’intensief’ geprobeerd om een koper voor Biovalue te vinden, maar de verschillende gegadigden zagen te weinig perspectief.

„De biodieselmarkt is volledig ingestort en in Nederland staat 90 tot 95% van de totale productiecapaciteit momenteel stil. Kopers kunnen dus kiezen uit de verschillende installaties en moeten überhaupt bepalen of ze nog economisch rendabel kunnen produceren”, aldus Vaal.

De markt raakte op ons continent de afgelopen tijd verziekt, in eerste instantie doordat de VS biodiesel dumpte. Nu halen ook landen als Argentinië, Indonesië en Maleisië deze truc uit. Daarnaast bestaat er veel onduidelijkheid over of onze overheid eerdere afspraken over verplichte bijmenging zal nakomen.

In bedrijf

Na jaren van intensief onderzoek werd begin 2006 de financiering verkregen voor de bouw van ’s lands eerste biodieselfabriek met eigen persinstallatie. De bouw ging eind 2006 officieel van start en nog geen jaar later kon de installatie in bedrijf worden genomen, die als bijproduct koolzaadkoeken produceerde.

De fabriek was volgens de website in staat om jaarlijks zo’n 80.000 ton biodiesel te produceren, maar draaide in 2009 zwaar verlieslatend. Vaal heeft nog geprobeerd om de activiteiten ’uit de rode cijfers te trekken’, maar Delta maakte begin april bekend af te willen van Biovalue. Tot deze week hebben tevergeefs gesprekken met meerdere gegadigden plaatsgevonden.

Vaal: „Maar de grondstofprijzen liggen gewoon hoger dan de prijs van de uiteindelijke biodiesel. Dan wordt het een ondoenlijke zaak, zelfs voor koolzaadproducenten die zelf de hele keten beheren.”

De 26 medewerkers krijgen collectief ontslag, maar zullen worden begeleid bij de zoektocht naar een andere baan. Deze week is de fabriek nog in productie, maar daarna zijn alle contracten afgerond. Binnen enkele weken kunnen de poorten definitief dicht.

Overigens komt de levensvatbaarheid van ’groene’ energieprojecten ernstig in gevaar, meldde deze krant al in april. Zo moest energiereus Essent tijdelijk de productie onderbreken bij een verlieslatende biomassacentrale in Cuijk.

De dochter van RWE hoopt volgens een Essent-woordvoerder nog steeds volgend jaar de productie in Cuijk weer te kunnen hervatten.


ENECO en NUON in geweer tegen subsidie

Zaterdag 3 juli 2010

Energiebedrijven Eneco en Nuon hebben bezwaar gemaakt tegen een subsidie die door de overheid is verstrekt aan een Duitse onderneming voor de bouw van twee windmolenparken op zee.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) bevestigde donderdag 1 juli 2010 dat er twee bezwaren zijn ingediend. Het Duitse Bard Engineering krijgt maximaal € 4,4 miljard voor de bouw van twee windparken op zee. Dat is een groot deel van de subsidiepot van € 5,3 miljard. Dat is opmerkelijk, omdat de subsidie voortvloeit uit de crisis- en herstelwet, die bedoeld is om Nederlandse bedrijven door de recessie te trekken.

EZ en het bedrijf tekenden op donderdag 1 juli 2010 een uitvoeringsovereenkomst voor de bouw van twee grote windmolenparken ten noorden van Schiermonnikoog. Volgens EZ heeft Bard zich door het tekenen gecommiteerd aan het uitvoeren van de bouw, ondanks de bezwaren.

Eneco en Nuon laten weten dat er nu bezwaar moest worden gemaakt, anders zou de mogelijkheid voorbij zijn.
“Als je zo’n subsidie niet krijgt, wil je wel zeker weten dat dat niet ten onrechte is”, aldus een Nuon zegsman.
“We vragen nu van EZ informatie om te beoordelen of de procedure goed is gevoerd.”

Naschrift van de redactie van Fibronot.nl:

Opmerkelijk dat beide energiereuzen nu pas bezwaar aantekenen, immers op 12 mei was al bekend dat Bard Engineering de opdracht zou krijgen. Zie hier


Raad weer sceptisch over duurzame ambitie

Vrijdag 2 juli 2010

APELDOORN – De Apeldoornse gemeenteraad toonde zich gisteravond weer sceptisch over de Apeldoornse duurzaamheidsambitie.

Vorig jaar werd 0,6 procent van de energiebehoefte in de bebouwde omgeving duurzaam opgewekt. In 2020 moet dat honderd procent zijn.

De ambitie ‘energieneutraal 2020′ houdt in dat alle energie die in de bebouwde omgeving – zoals woningen en bedrijfsgebouwen – wordt verbruikt, in 2020 duurzaam wordt opgewekt binnen de gemeentegrenzen. De verwezenlijking van die doelstelling schiet niet echt op, constateerde een deel van de gemeenteraad gisteravond weer. In januari was ze al sceptisch omdat het percentage duurzaam opgewekte energie in 2008 een half procent was. In 2009 is dat gestegen naar 0,6 procent.

De SGP pleitte er voor om de doelstelling bij te stellen naar een wat realistischer percentage en tijdpad. De meeste partijen waren niet zo stellig, al constateerden de politici wel dat het niet echt opschiet. Jasper van Alten van de PvdA zei dat moet worden vastgehouden aan de ambitie. Volgens hem is er momenteel ‘best wel een heel positief sentiment’ rondom duurzaamheid.

Het is moeilijk in te schatten hoe realistisch de doelstelling is, zei wethouder Olaf Prinsen (D66). Niettemin wil hij de doelstelling in stand houden. ,,We gaan er de focus op leggen over hoe we Apeldoorn meekrijgen.” De discussie gaat later dit jaar verder.


Het einde van de jatropha hype

Woensdag 30 juni 2010

Fluctuerende olieprijzen en de toenemende bezorgdheid over de klimaatverandering hebben geleid tot een wereldwijde hausse van investeringen in vloeibare biobrandstoffen. In Kenia en Tanzania draaide een groot deel van de opwinding om een struikachtige boom met de naam Jatropha Curcas, in de volksmond gewoon jatropha geheten.
Overal waar je kwam werd dit ‘wondergewas’ aangeprezen als de oplossing voor onze energie ellende.

Misschien nog verleidelijker dan de claims van energie-onafhankelijkheid was het argument dat jatropha de armoede op het platteland zou verlichten en gebruik zou maken van marginale gronden die niet geschikt zijn voor de productie van voedselgewassen zoals mais en suikerriet.

Als je alle lovende rapporten hebt gelezen dan leek het een echte win-win situatie. Boeren, biobrandstof producenten, consumenten en het milieu zouden baat hebben bij de teelt en de verwerking van jatropha.
Volgens een artikel in Time Magazine dat eerder dit jaar verscheen, zou jatropha, in tegenstelling tot graan en andere biobrandstoffen niet concurreren met voedselgewassen op landbouwgronden. Zelfs in de slechtste bodem zou het nog als onkruid groeien.
Veel lokale kranten in Kenia en Tanzania maakten ook deel uit van het koor van lofzangers voor dit schijnbaar magische gewas, met niet geverifieerde claims zoals “jatropha is bestand tegen droogte, ziektes en één hectare levert 1900 liter brandstof op.”
Grote koppen in de kranten noemden het enorme potentieel van jatropha: “Nieuwe investeringen scheppen 13000 nieuwe banen,” en “boom die oplossing biedt voor crisis en milieubehoud,” en “het versterken van biobrandstoffen met de blijvende zekerheid van voldoende aanvoer van voedselgewassen.”

Verschillende niet gouvernementele organisaties, particulieren en kleine bedrijven hebben verder bijgedragen aan de jatropha hype door het overdragen van veel te optimistische uitspraken over de agronomische geschiktheid en het economisch potentieel.
Een aantal van deze uitspraken zijn aantoonbaar gekoppeld aan belangen in de verkoop van jatropha zaden en zaailingen tegen te hoge prijzen.
Als gevolg daarvan zijn veel boeren in Kenia en Tanzania enkele jaren gelden begonnen met het planten van het nieuwe wonder gewas zonder dat ze ondersteund werden met voldoende kennis. Dit heeft geleid tot slechte opbrengsten van zaden om olie uit te persen en een onvoorspelbare, verspreide markt voor de verkoop van hun zaden. Boeren waren niet op de hoogte van mogelijke ziektes bij de jatrophastruiken en ongediertebestrijding.

Inmiddels is het tij drastisch gekeerd.
Verhalen uit de praktijk van honderden boeren in Kenia en Tanzania wijzen op grote  teleurstelling met het kweken van jatropha, vooral omdat  jatropha in conferenties en rapporten over de hele wereld werd aangeprezen als zijnde de oplossing van een breed scala van problemen.
Konden de eerste twee, drie jaar biobrandstof producenten teren op de lovende rapporten over
dit wonder gewas, in het afgelopen halfjaar wordt in wetenschappelijke literatuur en nieuwsberichten over de hele wereld in toenemende mate grote teleurstelling uitgesproken over de prestaties van het jatropha gewas, met name in de marginale gebieden waar juist veel reclame voor was gemaakt dat jatropha bij uitstek geschikt zou zijn voor deze gebieden.
Het is opmerkelijk dat een bedrijf als Bioshape in haar verhalen telkens spreekt van gedegradeerde Miombo Woodlands. Dit waren immers de gebieden waar jatropha volop zou gedijen.
Uit onderzoek door lokale milieu- en natuurorganisaties in Tanzania is gebleken dat er geen sprake is van jatropha teelt in gedegradeerde Miombo Woodlands, maar dat al deze gebieden volop bebost zijn en in alle gevallen op de lijst van de 250 meest beschermde bosgebieden ter wereld van het WWF staan.

Eind vorig jaar heeft het Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH in Kenia en Tanzania interviews met honderden boeren in beide landen afgenomen.
Vrijwel zonder uitzondering blijkt de zeer lage opbrengst van olie en is de productie in het algemeen niet rendabel. Gebaseerd op deze bevindingen lijkt jatropha momenteel niet economisch rendabel te zijn bij landbouwbedrijven die jatropha binnen een monocultuur kweken of als intercrop plantage model. Dit laatste betekent dat de jatropha struiken afgewisseld worden met andere landbouwgewassen.

Uit concrete voorbeelden blijkt dat het enige model dat voor de teelt van jatropha voor boeren economisch verantwoord is een erfafscheiding te zijn of een natuurlijke omheining die nauwelijks onderhoud nodig heeft. Dit is precies de manier waarop jatropha al eeuwen lang in deze gebieden geteeld worden.
Het Nederlandse bedrijf Diligent maakt met succes van deze methode gebruik. Het bedrijf heeft in het noorden van Tanzania duizenden kleine boeren als producent in dienst die de jatrophazaden op vaste punten inleveren en cash per kilo uitbetaald worden.

Het GTZ, dat de Duitse overheid adviseert bij de beleidsbepaling op het gebied van biobrandstoffen, adviseert belangstellenden dan ook zorgvuldig hun huidige activiteiten, waarbij jatropha als een veelbelovende grondstof voor de productie van biobrandstof wordt gepromoot, opnieuw te evalueren.
Het GTZ beveelt tevens boeren aan de teelt niet op grote plantages te doen maar in plaats daarvan hen in de gelegenheid te stellen jatropha als erfafscheiding te telen.

Vaak vereisen complexe problemen zoals de energie-onzekerheid en de opwarming van de aarde, complexe oplossingen. Vanuit dit perspectief gezien is het niet moeilijk in te zien dat de bevordering van een enkele silver bullit, zoals jatropha, een riskante onderneming is, vooral in landen als Tanzania en Kenia, waar voedselvoorziening en armoedebestrijding de hoogste prioriteit hebben.

De conclusies van het GTZ zijn ontnuchterend na de ongebreidelde hype rond jatropha gedurende de afgelopen paar jaar.

Wat nu na het faillissement van de BioShape Holding B.V.?
Is het verstandig om een doorstart te maken met een mogelijke nieuwe koper?
Heeft de bevolking wat aan een doorstart?
(Bron: redactie Fibronot.nl na bezoek aan Tanzania)


‘Biobrandstoffen net zo slecht als benzine’

Dinsdag 29 juni 2010

BRUSSEL – Het milieu-effect van biobrandstoffen is net zo slecht als van gewone benzine of diesel. Dat beweert onderzoeksbureau CE Delft in een studie die dinsdag is gepresenteerd bij een bijeenkomst van de groene fractie in het Europees Parlement.

Sinds enige tijd wordt een vloeistof van koolzaad, zonnebloemen, palmolie of andere gewassen toegevoegd aan benzine en diesel. Dat moet de CO2-uitstoot van de brandstof beperken.

”Maar de directe CO2-reductie wordt helaas tenietgedaan door de extra CO2-uitstoot door ontbossing doordat meer landbouwgrond nodig is”, aldus onderzoeker Geert Bergsma van CE Delft.

Zijn advies is dat de EU de criteria voor biobrandstoffen aanscherpt, zodat de uitstoot van CO2 afneemt. Ook zou meer biobrandstofmoeten worden opgewekt uit afval.

Naschrift van de redactie van Fibronot.nl:
De redactie merkt al jaren op dat biobrandstoffen de hoeveelheid CO2 niet beperken. Door massale ontbossing van tropisch oerwoud in bijvoorbeeld Tanzania is de CO2 balans sterk negatief bij de kweek van jatropha.

Een verrassend onderzoek met een verrassende uitkomst, immers CE Delft heeft ook een onderzoek gedaan naar de CO2 balans van de werkzaamheden van de BioShape Holding B.V. in Tanzania.
Uit dat onderzoekt kwam naar voren dat bij de teelt van jatropha de CO2 balans gunstig wordt beïnvloed. Ondanks dat er grote hoeveelheden oerwoud en landbouwgrond zijn verwoest door de BioShape Holding B.V..
Of zou het rapport voor BioShape Tanzania Ltd. met opzet zo geschreven zijn dat de uitkomst positief voor het bedrijf was?
De voorzitter van de Raad van Commissarissen van de BioShape Holding B.V. heeft immers bij CE Delft gewerkt en hij had destijds de supervisie bij het onderzoek.
Gezien de fraude die de BioShape Holding B.V. bij de indiening van de MER (EIA) in Tanzania heeft gepleegd, wekt het geen verwondering dat er met onderzoeksresultaten geknoeid wordt. Of is het toeval dat dit onderzoek naar de CO2 balans net als de MER (EIA) angstvallig voor buitenstaanders verborgen blijft?

De vertegenwoordiger van het Wereld Natuur Fonds Oost Afrika maakte op 19 juni 2010 het volgende bekend:

In Tanzania a jatropha biofuel project by Bioshape, a Dutch biofuel company, has just gone bust and in so doing has destroyed a significant area of hardwood forest.

Het WWF en IMFLEG hebben berekend dat wanneer BioShape haar hele concessie van 81.000 hectare gebruikt voor de teelt van jatropha er tussen de 500.000 en 800.000 m³ tropisch hardhout met een waarde van meer dan € 150 miljoen, gekapt moet worden.


Hoop voor Bioshape?

Maandag 21 juni 2010

In het Limburgs Dagblad / De Limburger verscheen op zaterdag 19 juni 2010 een artikel met de kop Hoop voor Bioshape. Ook een lid van de redactie van Fibronot.nl kwam aan het woord.

In het artikel wordt uitgebreid ingegaan op de oorzaak van het faillissement van de BioShape Holding B.V..
Zo krijgt de directeur van BioShape Tanzania Ltd. uitvoerig het woord en vertelt hij over de omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid.
De heer Cor Vaes vertelt ondermeer dat de hele investering in het biobrandstof project in Tanzania een bedrag van € 160 miljoen vergt. Toen de grootste aandeelhouder, ENECO ENERGIE B.V. zich terugtrok, ging het mis, zegt Vaes. De reden zou zijn dat de productie en het gebruik van deze biobrandstof niet meer werden gesubsidieerd.
De BioShape Holding B.V. en ENECO ENERGIE B.V. zijn netjes uit elkaar gegaan, ondanks de bijna € 8 miljoen die ENECO ENERGIE B.V. erbij ingeschoten is.
De directeur vertelt dat gewone banken niet erg happig zijn om geld te stoppen in Afrikaanse avonturen, dus moest BioShape op zoek naar een andere financier.
Die dacht het bedrijf gevonden te hebben in een Luxemburgse Trustmaatschappij. Ondanks een drievoudig gecontroleerd contract met deze Trust kwam het geld maar niet. De Trust bleek afhankelijk te zijn van Amerikaanse geldschieters die het geld maar niet overmaakten.
Een grote schuldeiser, Pon genaamd, die nogal wat apparatuur aan BioShape Tanzania Ltd. had geleased, werd ongeduldig en dreigde het faillissement aan te vragen. Het faillissement werd uitgesteld nadat de BioShape Holding B.V. vorig jaar november door de rechtbank in Roermond in staat van surseance van betaling werd verklaard.
De bezittingen, in handen van een dochter B.V. van de BioShape Holding B.V. bestaan slechts uit aandelen van de jatropha plantages in Tanzania.
De aandeelhouders blijven nog steeds geloven dat er met de teelt van jatropha geld valt te verdienen en hopen zelfs op een doorstart als zich een koper voor de failliete boedel en de aandelen meldt.
Maar dat is nog niet alles. Een koper dient ook nog vele miljoenen in te brengen als investering.
De directeur zegt dat er haast is geboden omdat de zaak in Tanzania stuurloos dreigt te worden. De directeur, die zegt er zelf voor enkele miljoenen in te hebben gestoken, blijft hopen op een doorstart.
Hij zegt dat wanneer er een doorstart komt hij weer gaat investeren. Hij wil echter alleen als manager aan het werk, want hij wil niet in loondienst op zijn eigen plantage werken….

Naschrift van de redactie van Fibronot.nl

 

De redacteur economie van de Limburger stelt aan de heer Hermans de vraag of met de gang van zaken rond Bioshape aangetoond is dat duurzame energie niet zonder subsidie kan. De heer Hermans antwoordt “we moeten van fossiele brandstoffen naar volhoudbaarheid gaan. Die beweging gaat niet in één keer. Feitelijk zijn de fossiele brandstoffen te goedkoop. Dus moet er geld bij tot de olie negentig dollar kost.”


Apeldoorn schiet gat in duurzaamheidsprincipe

Zaterdag 19 juni 2010

In het kader van een bezuinigingsoperatie van € 30 miljoen voor de komende 4 jaar, heeft de gemeenteraad van Apeldoorn op 17 juni 2010 besloten een groot aantal projecten waarvoor nog geen verplichtingen waren aangegaan, voorlopig stop te zetten.
Behalve de tijdelijke stop van de aanleg van een verbindingsweg van Apeldoorn Noord naar het stadscentrum, het stoppen van de verdere ontwikkeling van de binnenstad en het niet boven de grond halen van de stadsspreng De Grift moet ook de duurzame sector er aan geloven.
Zo worden de duurzame ontwikkelingen op de Ecofactorij op de lange baan geschoven.
Hoewel het slechts om een marginale besparing van € 150.000 gaat is het signaal dat de Apeldoornse gemeenteraad hiermee afgeeft duidelijk.
Voor het eerst sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010, toen Groen Links, een sterk voorstander van het streven om Apeldoorn in 2020 volledig energieneutraal te maken, door de bevolking van Apeldoorn naar de oppositiebankjes werd teruggezet, wordt er aan duurzame projecten getoornd.
Nieuwe politici in de gemeenteraad zien in dat het ongebreideld beschikbaar stellen van miljoenen Euro’s aan allerlei duurzame projecten, weggegooid geld is.
De manier waarop Apeldoorn in 2020 energieneutraal wil zijn kost zo ongelooflijk veel geld dat het in feite weggegooid geld is projecten te steunen die zonder miljoenen Euro’s subsidie niet economisch kunnen draaien.
Een volgende stap zou kunnen zijn om de lap grond op de Ecofactorij, die al jaren voor Fibroned wordt gereserveerd, aan andere belangstellenden te verkopen. Het Grondbedrijf van de gemeente Apeldoorn kamp al jaren met forse verliezen die elk jaar nog toenemen. Het Grondbedrijf betaalt al jaren een vermogen aan rente over de grond die gereserveerd is voor allerlei duistere duurzame projecten waarvan vrijwel vaststaat dat ze nooit een positieve bijdrage zullen leveren aan het welzijn van de Apeldoornse bevolking.


BioShape Holding B.V. failliet verklaard

Dinsdag 15 juni 2010

De BioShape Holding B.V. is gisteren, maandag 14 juni 2010 door de Rechtbank in Roermond in staat van faillissement verklaard.
Mr. P.M.C. Brouns is tot curator aangesteld.

Bioshape werd in 2006 opgericht met als doel in Nederland tien centrales te bouwen voor de productie van groene stroom, onder meer in Roermond, Merum en Beringe. In Tanzania werden plantages opgezet om plantaardige olie te winnen. Die was in Nederland namelijk te duur.
Bioshape had geen werknemers in dienst. Uit de laatste jaarrekening over 2008, die in 2009 werd gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, blijkt dat de Bioshape Holding B.V. het jaar 2008 afsloot met een negatief eigen vermogen van € 3,8 miljoen en een schuld van meer dan € 7,6 miljoen.

Sinds het aanvragen van de surseance van betaling, vorig jaar op 10 november, was de redactie van Fibronot.nl er van overtuigd dat er een faillissement zou volgen. De sterke verhalen over een getekende overeenkomst met een onbekende geldschieter waren te opvallend en wellicht is de Rechter met deze belofte ook aan het lijntje gehouden.
In minstens drie gevallen bij biomassa bedrijven die de afgelopen jaren failliet werden verklaard werd een soortgelijke onbekende suikeroom opgevoerd.

Gezien de gebeurtenissen in Tanzania sinds begin 2009, is het met BioShape bergafwaarts gegaan, en stond het bijvoorbaat vast dat er een snel einde zou komen aan deze praktijken.

 


Steeds meer landbouwers in Afrika zien alleen maar nadelen van jatropha

Maandag 14 juni 2010

Als het aan Floris Smith in Namibië ligt dan haalt hij alle 8600 jatropha struiken uit de grond van zijn plantage. In 2005 begon hij met 14.000 jatrpoha struiken nadat hij zich door een buitenlandse investeerder had laten overhalen om deze ‘wonder crop’, zoals de jatropha werd genoemd, aan te planten. Deze money-maker zou z’n leven drastisch gaan veranderen.
Inderdaad, z’n jatropha struiken zijn voor de helft door termieten opgegeten en hebben in vijf jaar tijd nog niet 1 zaadje met olie voortgebracht.
Maar het kan nog erger.
Een collega landbouwer van Floris had 1 miljoen jatropha struiken staan. 600.000 zijn er inmiddels verloren gegaan.
Lees het originele verhaal op:
Jatropha goes from buzz to bust in Namibia


EU wil geen palmolie meer in diesel

Donderdag 10 juni 2010

Brussel – Europa wil geen biodiesel meer van grondstoffen uit tropische bossen of pas ontboste gebieden, gedraineerd veenland of gebieden met veel dier- en plantsoorten. De Europese Commissie heeft dat donderdag 10 juni 2010 gemeld.

De regels betekenen dat er eigenlijk geen plaats meer is voor olie van grote plantages met oliepalmen uit vooral Indonesië en Maleisië.

De palmolie is een veelgebruikte, maar omstreden stof. Critici willen liever de oerwouden behouden dan palmolie om de diesel aan te mengen.

De EU-landen hebben afgesproken dat in 2020 minstens 10 procent van alle brandstof voor het verkeer moet bestaan uit biobrandstof, uit onder meer koolzaad of suikerriet.

Voorstel

EU-commissaris Günther Oettinger (Industrie) stelde donderdag dat daarvoor alleen biobrandstof mag worden meegeteld dat minstens 35 procent minder CO2 uitstoot dan gewone diesel en benzine.

Oettinger moedigde het bedrijfsleven en EU-landen aan om certificaten op te zetten voor goede biodiesel. Hij denkt aan een systeem waar bedrijven vrijwillig aan kunnen deelnemen.
(EU Persdienst)

Naschrift van de redactie van Fibronot.nl

Het staat er echt: Europa wil geen biodiesel meer van grondstoffen uit tropische bossen of pas ontboste gebieden, gedraineerd veenland of gebieden met veel dier- en plantsoorten.
De omschrijving van de EU komt exact overeen met de gebieden waar BioShape Tanzania Ltd. actief is. Dit betekent ongetwijfeld dat het doek valt voor de BioShape Holding B.V. en alle dochtermaatschappijen, die in Tanzania de boel leegroven.


Boze buurman dreigt windmolens om te zagen

Dinsdag 8 juni 2010

DEN HAAG/APELDOORN – “Als die vijf windmolens op de Ecofactorij komen maak ik dat niet meer mee. Ik zet de zaag erin, ze gaan om en dat kan de gemeente Apeldoorn als dreigement opvatten.

Maar die heeft nog nooit naar ons geluisterd,’ zei Apeldoorner Joop de Vries maandag bij de Raad van State.
Die behandelde voor de tweede keer op rij de bezwaren van omwonenden van bedrijventerrein Ecofactorij tegen de milieuvergunning voor vijf windturbines op het bedrijvenpark. De Raad belegde een tweede zitting omdat de advocaat van een aantal bezwaarmakers meende dat de gemeente hem onjuist had geïnformeerd. Volgens de advocaat was tijdens de eerste zitting niet duidelijk of er al dan niet een bestemmingsplanprocedure voor de windturbines liep.
Lees verder op de Stentor


VVD wil strenge windmolenregels

Dinsdag 8 juni 2010

DEN HAAG -  Volgens de VVD heeft ex-minister Cramer van Milieu in haar drang om Nederland vol te bouwen met gesubsidieerde windmolens, het risico van afbrekende wieken in de wind geslagen.

VVD Kamerlid Zijlstra stelt dat met opzet is gehandeld om in ons dichtbevolkte land ruim baan te maken voor steeds hogere windmolens. Volgens de liberale politicus zijn onder druk van de groene lobby amper minimale afstandsregels vastgesteld en wilde de voormalige PvdA minister zelfs de geluidsnormen versoepelen.

Zijlstra: “Ik heb sterk het idee dat Nederland slappe veiligheidsnormen hanteert omdat anders het aantal vestigingsplaatsen te sterk zou dalen. Alleen tot woonwijken geldt een minimale afstand van vier keer de ashoogte, ofwel zo’n 240 meter. In Duitsland is dat zeker het dubbele en in Frankrijk soms wel vijftienhonderd meter.”

Bovendien beschermt de wetgeving in andere landen volgens Zijlstra ook bedrijventerreinen en de automobilist op drukke snelwegen. “Nederland doet dat niet. Onterecht. Want als zo’n wiek door het dak van de fabriekshal komt, met enkele tonnen gewicht, ben je nog niet jarig.” Het ministerie van VROM noemt de kritiek van Zijlstra onzin. “Cramer heeft de uitvoeringspraktijk juist als eerste omgezet in wetgeving. Ook voor externe veiligheid gelden nu regels”, aldus een woordvoerder. Die toevoegt dat de geluidsnormen zijn gebaseerd op Europese afspraken.

In de afgelopen decennia is duidelijk geworden dat windmolens alles behalve ongevoelig zijn voor blikseminslagen, ijsvorming of storm. Op 27 mei 2009 ontsnapte het verkeer op de A6 in Flevoland aan een aanrijding toen een afgebroken wiek op de rechterrijbaan stortte. Ook bij Wijnaldum, Leeuwarden, Wilhelminapark en de Wieringerwaard ging het al eens mis.

Zijlstra: “Dat kan dus ook gebeuren op de A4 of de A12 waar windmolens zijn geplaatst vlak naast de snelweg, en bovendien op enkele tientallen meters van industriegebied. De VVD wil dat hier alsnog regels voor worden opgesteld. Waarom zouden we wel rekening houden met de kleine kans dat een chemische fabriek ontploft en niet met dit gevaar?”

De normen voor geluidshinder van windmolens mogen niet worden versoepeld. De ambtenaren van VROM hebben jaren geleden een ‘geniale’ oplossing bedacht. De geluidsnormen zijn over de dag en nacht uitgemiddeld. Ook als er geen wind was werd die periode wel in de geluidsnormen meegerekend. Er komt dan een extra lage geluidsnorm tevoorschijn, terwijl mensen juist ‘s nachts het geluid als erg hinderlijk ervaren.

De subsidie die met de bouw en de exploitatie van windmolens is gemoeid bedraagt ruim € 55 miljard voor de komende periode van ongeveer 30 jaar. Ervaring en concrete voorbeelden uit het veld tonen aan dat dit bedrag nooit meer wordt terugverdiend. Die € 55 miljard moet door alle belastingbetalers worden opgebracht om deze zeer onrendabele vorm van energie-opwekking aan de afnemers te kunnen slijten.
(EU Persdienst)


Jatropha is een economisch niet levensvatbaar gewas – het is niet zinvol deze plant grootschalig te kweken

Zaterdag 5 juni 2010

Alle ontkenningen van BioShape ten spijt ligt het bedrijf internationaal opnieuw zwaar  onder vuur van het Wereld Natuur Fonds en een Duitse Federale Overheidinstelling die zich wereldwijd bezig houdt op het gebied van internationale samenwerking voor duurzame ontwikkeling.

De titel bovenaan het stuk is afkomstig van het Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).
Het GTZ  is een overheidsinstelling en adviesorgaan van de Duitse Federale Regering en werkt wereldwijd op het gebied van internationale samenwerking voor duurzame ontwikkeling.
Eind mei vond er in Kenia een bijeenkomst plaats die was georganiseerd door het GTZ en het Wereld Natuur Fonds Oost Afrika. Het onderwerp was Hoe levensvatbaar is de teelt van jatropha?

De conclusie’s heeft GTZ in een eindrapport verwerkt. GTZ schrijft dat gebaseerd op ervaringen van honderden boeren in Kenia en Tanzania, de jatrophaplant geen gewas voor een woest en arm gebied is. Er moeten heel veel meststoffen en veel water bij en zelfs dan zijn de resultaten nog onvoorspelbaar.

De auteurs van het rapport van de GTZ werden bij het schrijven van hun rapport vooral gestimuleerd door de verhalen en ervaring van honderden boeren in Kenia en Tanzania die zeer zwaar teleurgesteld zijn over de kweek van jatropha.
Hun geluid stond immers haaks op de enorme publiciteit die er internationaal is en nog steeds tegen beter weten in wordt gemaakt over de jatropha als zijnde een wonder gewas. De jatropha plant zou immers in de slechtste bodems zo snel groeien als onkruid. De jatropha werd gepromoot als de wonderboom die de oplossing zou zijn voor de oliecrisis en behoud van het milieu.
De resultaten van de studie die in het rapport van de GTZ uitmondde bleek echter heel anders dan door de activisten van de biofuel maffia was voorgespiegeld: de opbrengsten bleken zeer laag te zijn en absoluut niet rendabel om de kosten te dekken. De hype rondom jatropha lijkt nu na deze nieuwe studies resoluut doorgeprikt. De toenmalige directeur Milieu van ENECO ENERGIE B.V., de heer Ton Meijer, zag de problemen met jatropha in 2008 al opdoemen. Over de jatrophaplant zei hij in 2008 in de wandelgangen van een workshop over jatropha in Tanzania het volgende: ‘Het is een interessante plant, maar ik zie niet hoe het als business case haalbaar zou zijn. Van principes kun je niet eten.’

Gebaseerd op de jongste bevindingen van de onderzoekers van het GTZ en WWF Oost Afrika is jatropha niet economisch levensvatbaar wanneer het geteeld wordt op grote plantages. Het enige model dat voor de teelt van jatropha economisch zinvol is, volgens concrete ervaringen in het veld, als het als een natuurlijke omheining met zeer weinig middelen groeit. En dit is precies hoe jatropha in dit deel van de wereld sinds de introductie ervan eeuwen geleden, geteeld wordt.
Het is op dezelfde wijze als het Nederlandse bedrijf Diligent in Tanzania zijn activiteiten rond jatropha uitvoert, met duizenden kleine boeren die naast hun normale werk de jatropha struik als omheining gebruiken en de zaden aan Diligent verkopen.

Het GTZ adviseert nu de Duitse overheid om haar huidige beleid voor biobrandstoffen opnieuw te evalueren en het gebruik van jatropha niet meer te stimuleren. Verder verzoekt het GTZ alle publieke en private organisaties niet langer het kweken van jatropha te bevorderen op grote plantages. Het gewas kan alleen door kleine boeren, voornamelijk als bijverdienste, gekweekt worden die de plant als omheining van hun erf gebruiken.
Het GTZ meent dat een andere kweek dan bij kleine boeren onverantwoordelijk is en de bestaande voedselonzekerheid in Kenia en Tanzania verergert.
De vertegenwoordiger van het Wereld Natuur Fonds Oost Afrika gaf nog enkele voorbeelden waarom de kweek van jatropha op grote schaal een totale ramp wordt. Op het WWF centrum in Kwale aan de zuidkust van Kenia heeft het WWF een pilot ingericht waar jatropha gekweekt wordt.
De resultaten van het onderzoek door het WWF Oost Afrika in Kenia en Tanzania zijn:

 1. Een bevestiging dat een succesvolle teelt van jatropha goed bouwland vereist en dat het derhalve concurreert met voedingsgewassen.
 2. Jatropha kan alleen met succes als grensbeplanting, omheining, gebruikt worden.
 3. De teelt op grote plantages wordt afgeraden.
 4. Grootschalige aanplant van jatropha leidt tot volledige afhankelijkheid van complete dorpen van de kwekers. Er is al een volledige ineenstorting van sociale systemen in districten in Tanzania geconstateerd.
 5.  In het BioShape project in het District Kilwa in Tanzania verloren mensen die uit andere streken van Tanzania waren verhuisd hun baan.
 6. Ziekenhuizen en scholen in het gebied waar BioShape de plantages heeft, moesten sluiten omdat er geen geld meer in de plaatselijke gemeenschap beschikbaar was om voor de diensten van deze instellingen te betalen. Dit leidde tot een aanzienlijke toename van de armoede en daarmee samenhangende problemen.
 7. Revalidatie van zieke inwoners is een groot probleem geworden in de gebieden met de mislukte BioShape projecten.

Resumerend constateren het GTZ en het WWF Oost Afrika dat de teelt van jatropha op de huidige schaal in Kenia en Tanzania niet gaat werken. Het is voor de inwoners van de betreffende streken van levensbelang om op de kortst mogelijke termijn  te onderzoeken  hoe ze een duurzaam inkomen uit de bestaande natuurlijke bosgebieden kunnen genereren in plaats van zich afhankelijk te maken van biobrandstofbedrijven als BioShape.
(Bron: redactie Fibronot.nl in Tanzania)


Gemeenten op glad ijs met nieuwe energie

Woensdag 26 mei

Tot grote ergernis van werkgeversorganisatie VNO-NCW willen tientallen gemeenten de opbrengsten van de privatisering van energiemaatschappijen Nuon en Essent gebruiken om zelf te ondernemen, samen met lokale duurzame energiebedrijven.

‘De gemeenten moeten nu niet denken dat ze het beter weten’, zegt secretaris energiezaken Frits de Groot van de werkgeversorganisatie. ‘Eerst worden de lagere overheden gedwongen hun belang in energiebedrijven af te stoten omdat ze niet langer mogen participeren in risicovolle marktoperaties. Maar nu beginnen ze weer opnieuw. Wat als het fout gaat? Wie anders dan de belastingbetaler draait voor de kosten op?’

VNO-NCW vreest voor financiële debacles. De mislukking van Warmtebedrijf Rotterdam, die in 2008 miljoenen euro’s kostte, ligt nog vers in het geheugen. Het Warmtebedrijf wilde huishoudens verwarmen met industriële restwarmte uit de haven maar stuitte op zware tegenvallers.

Minstens 40% van de gemeenten heeft het voornemen om zelf duurzame energie te produceren, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Tensor Energy in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

‘Verenigde Emiraten van Apeldoorn’

Apeldoorn wil de zogenoemde ‘Verenigde Emiraten van Apeldoorn’ oprichten. De opwekking van wind- en zonne-energie en warmtekracht wordt gebundeld in een energiebedrijf samen met woningcorporaties en waterschappen. Voor 2020 moet alle energiebehoefte van Apeldoorn lokaal en duurzaam worden opgewekt.

De activiteiten van gemeenten en lokale energiebedrijven zijn veelal nog kleinschalig. ‘Maar als het niet snel wordt tegengehouden loopt het uit de hand’, zegt De Groot. VNO-NCW vreest concurrentievervalsing: ‘Gemeenten kunnen van de bestaande bedrijven duurzame energie inkopen. Energie wordt opgewekt door de private sector, dat hebben we met elkaar afgesproken.’

Energiebedrijven argwanend

Volgens De Groot zijn bestaande energiebedrijven argwanend. ‘Ze zullen dat echter niet publiekelijk uiten, omdat ze van gemeenten afhankelijk zijn en niet antiduurzaam gevonden willen worden.’


Duracar ondanks doorstart weer in geldproblemen

Zaterdag 22 mei 2010

Duracar heeft weer geldzorgen. Nog geen drie maanden na een doorstart heeft de producent van een elektrische bestelwagen gebroken met de aandeelhouder die eerder euro 7,5 mln had toegezegd om de productie van de auto op gang te brengen. Dat geld is echter nooit overgemaakt.

De rechtbank in Amsterdam heeft daarom vorige week bevolen dat Carl Pauwels, een vermogende Vlaming uit Londen, zijn aandelen van de hand doet. Vanwege wanprestatie moet Pauwels zijn stukken voor euro 1 overdoen aan Duracars enige andere aandeelhouder, het Belgische Distri Beheer. De overdracht moet nog plaatsvinden, aldus een woordvoerder van Distri. ‘We hopen dat dit vrijwillig gebeurt’, aldus woordvoerder Joris De Meester.

Auto van de Toekomst

Distri, dat het vermogen beheert van de voormalige supermarktondernemer Hugo Voeten, is ondertussen weer op zoek naar een andere geldschieter. Het geld is nodig om de in Limburg gemaakte bestelwagen, die door minister Van der Hoeven ooit tot ‘Auto van de Toekomst’ is bestempeld, na een jaar van grote strubbelingen toch in productie te kunnen nemen.

Duracar werd in 2007 opgericht door Paul Hamm, een voormalige manager bij chemieconcern DSM. Distri Beheer was toen minderheidsaandeelhouder. Hamm bracht zijn belang later in bij Econcern. Toen deze groene investeerder in mei vorig jaar omviel, ging Duracar in de verkoop.

Kwijnde weg

Daarop volgde een serie duistere transacties met als resultaat dat eind vorig jaar drie partijen, waaronder Pauwels, claimden eigenaar van Duracar te zijn. De onderneming zelf kwijnde ondertussen weg en schuldeisers werden niet betaald. Twee crediteuren, onder wie oprichter Hamm, vroegen begin dit jaar faillissement aan.

Dat werd toegekend, maar op het allerlaatste moment zegde Pauwels samen met Distri Beheer toe om alle schulden af te lossen. Distri Beheer werd opnieuw aandeelhouder, Pauwels nam genoegen met een belang van 50% en zou de productontwikkeling financieren.

Pauwels’ advocaat, de Amsterdammer Sjef Bartels, wil niet op de kwestie ingaan.


Verlenging Surseance Bioshape Holding B.V.

Donderdag 20 mei 2010 14:00 uur

De Rechtbank in Roermond heeft vandaag de surseance van betaling van de BioShape Holding B.V. met 1 maand verlengd.
De Rechter heeft voor de laatste keer verlenging van de termijn verleend. BioShape voerde bij monde van de heer Paes aan dat nu echt binnen twee tot drie weken de externe financier met geld over de brug komt.
De BioShape Holding B.V. wacht al sinds vorig jaar oktober/november op geld dat een buitenlandse financier heeft beloofd…
(Bron: Eigen nieuwsdienst)


Limburg bouwt twee duurzame energiecentrales

Woensdag 19 mei 2010

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg willen aan Imtech Energie Solutions vergunning verlenen om in Venlo en Maastricht twee duurzame energiecentrales te bouwen.
De geschatte investeringskosten ramen GS op 140 miljoen euro. De provincie draagt voor de bouw 7,5 miljoen bij, lieten GS woensdag weten.

Beide centrales leveren genoeg energie voor omgerekend 65.000 huishoudens. De bouw is volgens GS een Nederlands unicum, omdat op grootschalige wijze duurzame energie wordt opgewekt middels een mix van minstens drie duurzame energiebronnen.

De centrale bij Greenport in Venlo bestaat uit een combinatie van zonnepanelen, windmolens en biomassa. Bij de centrale aan de Belvédère in Maastricht wordt naast deze drie elementen ook nog een waterkrachtcentrale gebouwd. Provinciale Staten moeten op 4 juni wel nog hun zegen geven over de gunning.
(Bron: ANP)


Run op Duitse zonnepanelen

Vrijdag 14 mei 2010

In Duitsland kunnen de producenten van zonnepanelen de vraag naar hun producten nauwelijks aan. Oorzaak is dat de regering in Berlijn de tot nu toe ruimhartige subsidie op zonnestroom per 1 juli gaat versoberen. Veel Duitsers willen op de valreep profiteren van het riante systeem, waarmee ze geld kunnen verdienen aan hun duurzaam opgewekte stroom.

Duitsland is met afstand de grootste producent en gebruiker van zonne-energie in Europa. Vorig jaar werd voor 3000 megawatt aan nieuwe panelen geïnstalleerd, dat is vergelijkbaar met de hoeveelheid stroom die wordt opgewekt met zes kolencentrales.
Ter vergelijking: Nederland kwam in 2009 niet verder dan 6 megawatt aan nieuwe panelen. Andere Europese landen die flink op weg zijn met zonne-energie zijn Spanje, Italië, Frankrijk, Tsjechië en België, maar de inspanningen in die landen staan in geen verhouding tot die in Duitsland.
Het verhaal achter de florerende Duitse “solar-sector” is een speciale wet, die consumenten en bedrijven sinds 2000 de kans geeft om op een lucratieve manier te investeren in duurzame energie. Wie zonnepanelen op z’n dak legt, kan daarvoor een gunstige lening krijgen.

Vergoeding

Maar nog belangrijker is de vergoeding voor het leveren van de opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet, die voor twintig jaar wordt gegarandeerd. Daardoor weten investeerders vrijwel zeker dat ze hun geld terugverdienen en ook nog eens winst gaan maken als de panelen eenmaal zijn afgeschreven.

Het resultaat is dat veel mensen in Duitsland kiezen voor een eigen zonne-centrale op hun dak. Dat geldt met name voor boeren, die grote daken van schuren en stallen kunnen gebruiken en voor wie de regeling daarmee extra profijtelijk is. Het gaat zelfs zo ver dat investeringsbedrijven bij mensen aanbellen met de vraag of ze hun dak mogen huren om vervolgens winst te maken met de zonnepanelen die ze er op installeren.

Na tien jaar uitbundig subsidiëren trapt Berlijn nu even op de rem. De regeling is zeer succesvol en kost veel belastinggeld. Voor een deel worden de kosten omgeslagen via de energierekening van alle consumenten en het debat zwelt aan of het wel eerlijk is dat een kleine groep mensen op een buitensporige manier profiteert van de vergoeding, die door alle Duitsers wordt opgebracht. Niet dat er helemaal een einde komt aan het Duitse succesverhaal rond zonne-energie: de subsidie wordt een beetje minder, waardoor de groei iets minder explosief zal zijn dan de afgelopen jaren.

Het betekent een tegenslag voor de 15.000 bedrijven die op één of andere manier opereren op de Duitse markt voor zonnepanelen, maar ingewijden verwachten niet dat er zware klappen gaan vallen. De bedrijven konden de onstuimige groei de afgelopen jaren toch nauwelijks aan en de inmiddels stevig verankerde sector lijkt een kleine groeivertraging wel te kunnen overleven.
(Bron: NOS.nl)


Twee nieuwe windparken op zee

Woensdag 12 mei 2010

DEN HAAG -  Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) heeft subsidie toegezegd voor twee nieuwe windparken op zee, zo’n 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Het vermogen van de toekomstige parken bedraagt samen 600 Megawatt, genoeg om 660.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Voor de aanbesteding was een totaalbudget van 4,5 miljard euro beschikbaar. Naast de nu toegezegde subsidie is er nog een restbudget. Dit restbudget zal aan enkele partijen die zich ook hebben ingeschreven voor deze tender worden aangeboden. Hiermee wordt naar verwachting nog ruim 100 Megawatt windvermogen op zee gerealiseerd, aldus het ministerie van Economische Zaken.

Bedrijven
De bedrijven die de windmolenparken kunnen gaan realiseren en exploiteren zijn ZeeEnergie C.V. en Buitengaats C.V., beide gevestigd in de Eemshaven. De projecten zijn een initiatief van de Duitse BARD groep, die in 2003 opgericht om windmolenparken te ontwikkelen en beheren.

De verleende subsidie is een maximum. De daadwerkelijke hoogte is afhankelijk van de toekomstige productie en van de elektriciteitsprijs. De subsidie wordt in vijftien jaar tijd uitgekeerd.

Indien de bouw onverhoopt niet door zou gaan, wacht de bedrijven een boete van Euro 20 miljoen. De bouw ervan moet voor augustus 2013 gestart zijn.
(Bron: ANP)


De Surseance van de BioShape Holding B.V.

Dinsdag 11 mei 2010

Inzake de surseance van betaling van de BioShape Holding B.V. heeft de Rechtbank in Roermond meegedeeld dat deze zaak op de rol staat van donderdag 20 mei 2010 om 12:00 uur.
Op die dag wordt beslist of de surseance van betaling van de BioShape Holding B.V. verlengd wordt, wordt opgeheven of wordt omgezet in een faillissement….


2010 International Year of Biodiversity

Maandag 10 mei 2010

LONDON – Het jaar 2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Biodiversiteit.
Wereldwijd voldoen landen niet aan de normen die zijn gesteld om de biodiversiteit te behouden. Dit kan behalve het uitsterven van planten- en dierensoorten ook grote economische schade veroorzaken. Dit staat in een op maandag 10 mei 2010 gepubliceerd rapport van de Verenigde Naties (VN).

Ook de Miombo Woodlands in Tanzania staan op de lijst van bedreigde gebieden die ten prooi vallen aan stroperij, illegale houtkap of het illegaal platbranden van bosgebieden ten behoeve van landbouw.
Of deze Miombo Woodlands nu gedegradeerd zijn of niet, het zijn stuk voor stuk bedreigde gebieden waar de biodiversiteit ernstig aangetast wordt.
Ook de BioShape Holding B.V. met dochter BioShape Tanzania Ltd. maakt zich schuldig aan het verlies van biodiversiteit in de Miombo Woodlands van Tanzania.
Lees hier het uitgebreide VN rapport Global Biodiversity Outlook 3


Elektrische auto afgeserveerd

Zaterdag 8 mei 2010

AMSTERDAM -  De belangrijkste Duitse milieuclubs willen dat bondskanselier Angela Merkel stopt met het investeren van miljarden euro’s in de ontwikkeling van de elektrische auto’s.

De clubs geloven niet dat deze auto de komende tien jaar veel oplevert voor het milieu. Integendeel, de auto’s zouden milieuonvriendelijker zijn dan de huidige auto’s. Greenpeace Nederland is het eens met deze opvatting.

De ommezwaai is opmerkelijk, omdat de elektrische auto tot nu toe de kampioen was van de milieuactivisten en de groene politieke partijen in Europa. Ook Europese regeringen en autofabrikanten investeren miljarden in deze technologie. Minister Eurlings (Verkeer) zegde tien miljoen euro toe voor een nationale proeftuin rond elektrisch rijden. Maar nu gooien de milieuactivisten roet in het eten.
(Bron: De Telegraaf)

Naschrift redactie Fibronot:
De hype rond duurzame energie begint langzaam af te brokkelen.
Steeds meer binnenlandse en buitenlandse natuur- en milieuorganisaties zien in dat er geen milieuwinst valt te behalen met elektrische auto’s of het opwekken van energie met behulp van biomassa, zoals kippenpoep of één of andere giftige noot uit Afrika. Het opwekken van zogenaamde duurzame energie kost miljarden aan subsidies en levert geen enkele bijdrage aan een lager CO2 gehalte in de atmosfeer.
Er worden in de biomassasector al parallellen getrokken met de milieualarmisten die met het verspreiden van verkeerde informatie over de opwarming van de aarde ook geprobeerd hebben hun duur gesubsidieerde hobby uit te kunnen oefenen.


Voer groene stroom nu al in

Vrijdag 23 april 2010

Sil Boeve, Marcel Canoy en Gail Whiteman – Op het gebied van duurzaamheid is Nederland kampioen praten en ambitieuze doelstellingen formuleren. Maar aan de uitvoering schort het vaak, waardoor targets niet gehaald worden.

Lessen uit Duitsland, Italië en Denemarken kunnen Nederland helpen om doelstellingen te halen op het gebied van duurzame energie. Terwijl we onze wonden nog likken van de mislukking in Kopenhagen en het gedoe met het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), vond er kort geleden in Bonn alweer een nieuwe top over het klimaat plaats. Ook deze bijeenkomst heeft geen doorbraak opgeleverd.

Lovenswaardig streven

In plaats van naar boven te kijken en te wachten op een wonder, kunnen we beter zorgen dat reeds afgesproken doelstellingen ook gehaald worden. Op dat vlak kan Nederland nog het nodige leren uit het buitenland.

Neem het voorbeeld van duurzame energie. In Europees verband heeft Nederland afgesproken om in 2020 14% van het energieverbruik uit duurzame bronnen te halen. Een lovenswaardig streven, want zelfs de grootste klimaatscepticus zal niet ontkennen dat fossiele brandstoffen opraken. Europese doelstellingen zijn ook nuttig, omdat die als trechter dienen waardoor landen en bedrijven na gaan denken over alternatieve energiebronnen. Maar hoe realistisch zijn de doelstellingen?

Drie obstakels

In afwezigheid van hoogteverschillen voor waterkracht en een grote beschikbare landmassa voor biomassa, moet Nederland het vooral hebben van wind en organisch afval. Om de Europese doelstellingen te halen met die ingrediënten moet er echter wel wat veranderen. Hoe komt het dat het in Nederland zo moeilijk is om doelstellingen te halen?

Er zijn drie obstakels. Ten eerste is het in ons land bijzonder moeilijk om snel een project uit te rollen. Eindeloze inspraakprocedures en rechtszaken door verzet van omwonenden kunnen projecten lang vertragen, soms wel met tien jaar zoals de verbrandingsinstallatie voor kippenmest Fibroned bij Apeldoorn.

Ten tweede ontstaat er regelmatig congestie in het netwerk omdat er onvoldoende capaciteit is om de opgewekte elektriciteit te transporteren. Duurzame elektriciteitsproducenten ondervinden hier relatief veel hinder omdat de technologie (windmolens) vaak ver verwijderd is van het verbruik van elektriciteit. Hierdoor hebben netwerkbeheerders de neiging om elektriciteit van fossiele brandstoffen te bevoordelen.

Tot slot is het van belang dat de overheid een consistente visie ontwikkelt. Grote en risicovolle investeringen zijn immers nodig. De markt is alleen tot die investeringen bereid als zij vertrouwen heeft in de voorspelbaarheid van de overheid. Daar ontbreekt het in Nederland aan.

Denemarken gidsland

We kunnen nog wat opsteken door over de grens te kijken. Op het gebied van inspraakprocedures is Denemarken gidsland. Het Nimby- (not in my backyard) gedrag dat vooral de lokale autoriteiten in Nederland vertonen, wordt daar vermeden door de lokale bevolking financieel adequaat te compenseren. Zo weten de Denen lange procedures, rechtszaken en felle weerstand te verminderen.

Netwerkcongestie kan verminderd worden door naar Italië te kijken. De Italianen hebben voorrang voor duurzame elektriciteit op het net expliciet vastgelegd in wetgeving, waardoor congestie voor duurzame elektriciteit geen rol meer speelt. Demissionair EZ-minister Van der Hoeven wilde per 1 juli 2011 een vergelijkbaar systeem invoeren, maar door de val van de regering is het de vraag of dit verwezenlijkt zal worden.

Hapsnap beleid

Tot slot lopen onze oosterburen voorop in het ontwikkelen van een langetermijnvisie. In Nederland voeren we een hapsnap beleid. In de jaren negentig van de vorige eeuw mikten we op kleinschalige zonne-energie, daarna was grootschalige biomassa aan de beurt, gevolgd door wind.

Ook veranderde in een periode van vijf jaar het subsidiesysteem wel drie keer van aard. En recentelijk heeft minister van der Hoeven gezegd van de huidige exploitatiesubsidie af te willen, wat weer lijkt te wijzen op een koerswijziging. In Duitsland hebben ze daar iets op gevonden.

Efficiëntste manier

Al in 1991 introduceerden de Duitsers een systeem waarbij iedereen die duurzame elektriciteit genereert en terugverkoopt aan het net hiervoor een vergoeding voor twintig jaar krijgt. De consument is verzekerd dat de installatie gesubsidieerd zal blijven ondanks het politieke klimaat.

Ook blijven de prikkels gehandhaafd om de efficiëntste manier van opwekking te vinden. Door dit systeem heeft Duitsland het aandeel duurzame elektriciteit van 6,3% in 2000 naar 15,1% in 2008 verhoogd. Ter vergelijking, het duurzame deel van het totale elektriciteitsverbruik van Nederland was 2,5% in 2000 en 7,5% in 2008.

Vandaag aan de slag

Verbetering van uitvoerbaarheid geldt niet alleen voor duurzame energie, maar ook voor uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit of de gebouwde omgeving. Op al die terreinen hoeven we niet te wachten tot de wereld eindelijk een akkoord bereikt, maar kunnen we vandaag nog aan de slag.


Toekomst Fibrowatt in de VS hangt aan zijden draad

Vrijdag 9 april 2010

Toekomst Fibroned onzeker door nationale en internationale ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat de Kamers van Koophandel in Surry County en Yadkin County, North Carolina, alle steun hebben ingetrokken die ze eerst aan Fibrowatt hadden gegeven.
Zoals hier één jaar geleden al werd geschreven, was Fibrowatt van plan om in de VS nog een drietal kippenmestverbranders te bouwen en waren de vergunningen al aangevraagd. Fibrowatt is de organisatie waar Fibroned nauw mee samenwerkt. De mestverbranders van Fibrowatt dienen als voorbeeld voor de bouwplannen van de kippenmestverbrander die Fibroned op de Ecofactorij wil bouwen.
De nieuwe mestverbrander van Fibrowatt zou bij het plaatsje Elkin moeten worden gebouwd.

Elkin ligt in Surry County, North Carolina. Het Surry County Bestuur heeft enkele weken geleden de ongeveer $ 5.4  miljoen subsidie die het voor Fibrowatt had gereserveerd, geblokkeerd. Het geld was bestemd om de eerste bouwactiviteiten van Fibrowatt te financieren. De mestverbrander kost naar schatting $ 140 miljoen.
Uit een recente enquete onder de bevolking van Elkin en wijde omgeving is gebleken dat meer dan 80% van de bewoners tegen de bouw van Fibrowatt heeft gestemd en dat zelfs bijna 90% absoluut tegen het besluit van het County Bestuur was om Fibrowatt $ 5.4 miljoen subsidie te geven.
Omdat Fibrowatt Elkin de enige duurzame energieproducent in de wijde omgeving zou worden zouden de prijzen voor energie in Surry County scherp stijgen als gevolg van de exploitatiesubsidie die op elke kWh opgewekte elektriciteit betaald moet worden.
De pluimveehouders in het gebied zijn ook pertinent tegen de komst van Fibrowatt omdat zij voor hun pluimveemest bij Fibrowatt aanzienlijk minder per ton betaald krijgen dan ze nu bij de boeren in de omgeving voor hun mest ontvangen. Dit betekent dat Fibrowatt in de wijde omgeving op zoek moet naar brandstof voor de verbrander wat een sterke toename van verkeersbewegingen in het gebied betekent met de daarbij behorende vervuiling. De vraag is zelfs of er binnen een straal van 200 mijl voldoende pluimveemest voorhanden is om de mestverbrander volcontinue te laten werken.
Onder de ondervraagde inwoners zijn de negatieve  milieu- sociale en economische aspecten de voornaamste reden om tegen de bouw te stemmen.
Als voorbeeld werd de Fibrowatt mestverbrander in Minnesota genoemd. Deze mestverbrander, Fibrominn geheten, is sinds enkele jaren operationeel en is inmiddels de grootste vervuiler van de Staat Minnesota geworden.
Sinds de oprichting van Fibrowatt in 2000 is het bedrijf onderwerp van grote controverse. De verleende vergunning van Fibrominn in Benson, Minnesota is in 2007 onderzocht op emissies van giftige stoffen in de lucht. Fibrominn Benson is in korte tijd de grootste arsenicum vervuiler van de Staat geworden, de grootste zwavelzuur vervuiler, de op één na grootste vervuiler van zoutzuur emissie en een belangrijke bron van dioxine vervuiling. Er gaan in Minnesota steeds meer stemmen op om Fibrominn Benson te sluiten.
De 44 huisartsen in Surry en Yadkin County vrezen de gevolgen van de grote luchtvervuiling die Fibrowatt in de zeer bosrijke Counties gaat veroorzaken. De artsen noemen vooral de te verwachten geboorte-afwijkingen die door de luchtvervuiling gaan ontstaan. Ook zal het aantal sterfgevallen gaan toenemen als gevolg van toename van het aantal hart- en longpatiënten.
Verder vrezen veel inwoners dat toeristen weg zullen blijven. De bosrijke streek is een toeristische trekpleister.
De overheidsinstelling die de kwaliteit van de lucht in North Carolina in de gaten houdt, de North Carolina Division of Air Quality, heeft verklaard dat deze kippenmestverbrander meer vervuiling uitstoot dan een nieuw gebouwde kolencentrale.

Het Bestuur van Surry en Yadkin County moet binnenkort een beslissing nemen over de ingediende vergunningsaanvraag van Fibrowatt.
Gezien de weerstand van de Kamers van koophandel in Surry en Yadkin County en het bevriezen van de $ 5.4 miljoen subsidie die Surry County al had gereserveerd, lijkt het uiterst twijfelachtig dat het County Bestuur de vergunning zal verlenen.
(Bron: Carolina Newswire en Go Surry)


Essent trekt stekker uit biomassacentrale in Cuyk

Donderdag 8 april 2010

AMSTERDAM -  De levensvatbaarheid van ‘groene’ energieprojecten komt ernstig in gevaar. De recessie en oplopende concurrentie vanuit andere continenten (maar ook vanuit landen om ons heen) kunnen zonder gerichte overheidssteun een duurzame verliespost voor Nederland opleveren, vrezen experts. Sowieso slaat de intentie van onze overheid om eens een eind te maken aan het eeuwig doorlopende ‘subsidie-infuus’ een gat in de begroting van deze sector..

Nu moet zelfs Essent, sinds vorig jaar de dochter van het rijke Duitse energiebedrijf RWE, verregaande maatregelen nemen en tijdelijk de productie onderbreken bij de verlieslatende biomassacentrale in Cuijk. Het gaat om ‘een relatief kleine, maar unieke productie-eenheid’, meldt een woordvoerder.

Economische Zaken (EZ) heeft volgens Essent de subsidiekraan voor de biomassacentrale in Cuijk, commercieel in bedrijf sinds het jaar 2000, dichtgedraaid. De centrale krijgt sinds augustus 2009 geen ‘groene’ subsidie meer, omdat de looptijd van tien jaar voor de oorspronkelijke steun is verstreken. Sindsdien is met verlies duurzame stroom geproduceerd. Meer energiebedrijven hebben hun conclusies inmiddels getrokken. Olie- en gasreus Shell gaf vorig jaar al aan niet langer grote bedragen te willen steken in zonne-, wind- en waterstofenergie, vanwege de hoge investeringen en het achterblijvende rendement.

Daarnaast is het Zeeuwse Delta helemaal klaar met de geldverslindende biodieselactiviteiten in de Eemshaven. Het nutsbedrijf zal binnenkort besluiten te stoppen met de zogeheten Biovalue-tak óf de activiteiten te verkopen.

Begin dit jaar stelde het Innovatieplatform, een adviesorgaan van de overheid, nog dat een versnelde ontwikkeling van de duurzame sector (broodnodig omdat de continenten Azië en Amerika, maar ook de ons omringende landen harder lopen) alleen kan slagen door een aantal verregaande maatregelen.

Nederland moet volgens het platform scherpe keuzes maken bij de ontwikkeling van alternatieve duurzame energiebronnen. De ‘economische potentie’ voor ons land zou vooral liggen op het terrein van biomassa, biobrandstoffen, biogas en wind op zee. Daar dient de overheid dus de komende jaren op in te zetten, via gerichte maatregelen.

Via een recent ingezonden brief in de Volkskrant gaf demissionair minister Van der Hoeven (Economische Zaken) echter aan af te willen van ‘het tot in lengte van dagen subsidiëren van duurzame energie’. Enorme subsidie-infusen kosten miljarden en maken bedrijven lui, aldus Van der Hoeven. “Het creëren van groene banen is beter dan het strooien met groene subsidies.”

In het geval van Essent voegt het ministerie blijkbaar gelijk de daad bij het woord. Afgelopen periode heeft het bedrijf ‘intensief’ gesproken met EZ. Uit die gesprekken is duidelijk geworden dat het ministerie in ieder geval voor dit jaar geen subsidies beschikbaar wil stellen voor Cuijk.

“Wij vinden dat als grootste producent in Nederland van duurzame energie erg jammer”, aldus de zegsman. “Cuijk levert één van de goedkoopste vormen van duurzame energie en dat op basis van Nederlandse biomassa.”

Essent verwacht overigens dat de biomassacentrale volgend jaar weer de benodigde ondersteuning zal ontvangen. Een woordvoerder van EZ stelt echter dat een nieuwe subsidie voor het energiebedrijf ‘bepaald niet automatisch zal worden verstrekt’. “De huidige SDE-regeling staat niet toe om extra subsidies te verstrekken aan een installatie die al steun heeft ontvangen vanuit de MEP-subsidie. Een eventuele nieuwe regeling zou eerst langs Brussel moeten om die te checken op staatssteun.”

Die zogeheten MEP-regeling (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie) beoogde de milieukwaliteit van onze elektriciteitsproductie te verbeteren, door meer gebruik te maken van onuitputtelijke duurzame energiebronnen. De regeling is inmiddels beëindigd en opgevolgd door de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Daar wil Essent ook steun uit trekken.

“Wij begrijpen dat de minister inzet op innovatie en bedrijven in de toekomst wil stimuleren om meer concurrerend te werken op het gebied van duurzame projecten”, besluit de woordvoerder van Essent. “Maar we moeten wel de tijd krijgen om projecten, zoals die centrale in Cuijk, levensvatbaar te maken.”
Bron: De Telegraaf


Biofuels: a catastrophe for poor farmers in Tanzania

Woensdag 7 april 2010

Uit eerste hand

Een hulporganisatie uit Australië verleent in de omgeving van de BioShape plantages bij Mavuji nogal wat hulp aan de bevolking. Als geen ander weet de medewerker van ActionAid International Tanzania, Albert Jimwage, wat er onder de plaatselijke bevolking leeft, hoe negatief de mening onder de plaatselijke bevolking over BioShape is en vooral, welke ramp er in het district plaatsvindt.
Op 19 maart 2010 stond er een interessant stukje op de site van ActionAid International dat vandaag de aandacht van de redactie van Fibronot trok. We plaatsen het stukje hier onverkort in de Engelse taal. De persoon waarom het draait is Asha Bakari (36), een inwoner van Mavuji, het zenuwcentrum van de BioShape operaties.
Uit het stukje, dat niets anders dan één grote noodkreet is, blijkt de wanhoop van Bakari.

Biofuels: a catastrophe for poor farmers in Tanzania
19 March 2010 by Albert Jimwaga
We are desperate of food. Nowdays food comes from the city to be sold in the village and not vice versa as before. We could not afford to buy food because the wages we are paid was very little. We do not produce our own food as before because our land has been taken over by foreign  companies under privitasation policy  to produce biofuel farms. Everybody is talking of hunger as a consequence of mabadiliko ya hali ya hewa (climate change) but for me our reason is that we are farming in unproductive lands. Increased biofuel production has resulted in massive deforestation and has severe implications for our food security, as energy crops replace our normal land uses. Please tell the government we do not like this behavior of biofuel farms.”
Asha Bakari (36) from Mavuji village in Kilwa district.


Energiebedrijf DELTA boekt duurzame activiteiten af

“Toekomstperspectief voor de markt van biodiesel is slecht”

Maandag 6 april 2010

 • Omzet in 2009 met 11% gedaald tot € 1.967 miljoen
 • Netto resultaat exclusief duurzaam: € 117 miljoen
 • Nettoresultaat € 7 miljoen
 • Vanwege de slechte marktsituatie afwaarderingen in het duurzame segment

Energiebedrijf DELTA zag de winst in 2009 met bijna € 100 miljoen teruglopen naar een bescheiden bedrag van € 7 miljoen. Het bedrijf maakte dit net voor de Paasdagen vervroegd bekend. Er waren nogal wat geruchten dat de financiële toestand van het bedrijf te wensen over liet. Om die geruchten te ontzenuwen kwam Delta vervroegd met de jaarcijfers over 2009.
Ook de omzet daalde fors. Van de € 244 miljoen lagere omzet dan in 2008, dit is 11%, werd ruim € 85 miljoen op het conto geschreven van een lagere omzet in het duurzame segment.
De afschrijvingen zijn in 2009 € 100 miljoen hoger dan in 2008. Een toename van € 67 miljoen komt voort uit fair value afschrijvingen en impairments in met name het duurzame segment.
De nettowinst van DELTA is in 2009 onder invloed van slechte resultaten in het duurzame segment gedaald tot € 7 miljoen. Vanwege de onzekere vooruitzichten ten aanzien van de ontwikkeling van de biodieselmarkt heeft een eenmalige afwaardering van € 46 miljoen plaats gevonden op de assets van Biovalue, eigendom van DELTA.
Amper drie jaar geleden werd Biovalue aan de oevers van de Eemshaven in Groningen in bedrijf gesteld. Met veel tamtam. In de folders konden we lezen hoe uniek en geavanceerd het productieproces wel niet zou zijn. In de jaarcijfers van DELTA is er van het unieke en geavanceerde concept weinig meer over gebleven.
De directie van DELTA neemt geen blad voor de mond waar het biodiesel betreft:
“Het toekomstperspectief voor de markt van biodiesel is slecht.” Om die reden is besloten tot een afwaardering van de assets van € 46 miljoen.
Bron: Persbericht DELTA


Niet langer haantje de voorste met klimaat

Zaterdag 3 april 2010

Europese doelen zijn hoog genoeg

DEN HAAG, zaterdag – - VVD en PVV omarmen een rem op het ambitieuze nationale klimaatbeleid. Ook het CDA heeft voorzichtig oren naar een terugval op Europese klimaatdoelstellingen.

Onrendabele windmolens afkoppelen van het subsidieinfuus helpt het rijk vanaf 2020 jaarlijks twee miljard euro te besparen. Dat blijkt uit de bezuinigingsplannen over Energie en Klimaat die topambtenaren donderdag presenteerden.
„Dat zou zeer verstandig wezen”, zegt VVD-Kamerlid Zijlstra. „Elke deskundige waarschuwt al dat we die eigen doelen toch nooit halen.
Waarom zouden we enorm veel geld steken in droombeelden?”

Niet langer haantje de willen voorste zijn, betekent een streep door het beleid van ex-minister Cramer. De CO2-uitstoot hoeft dan niet terug met 30 procent per 2020, maar met een vijfde. Ook moet geen 20 procent van alle energie duurzaam zijn opgewekt, maar slechts 14 procent.

Terug naar Europese doelen is PVV-Kamerlid De Mos eigenlijk nog te gortig. „Wij geloven helemaal niet dat de mens de oorzaak is van zogenaamde klimaatverandering. Dus elke euro die we daaraan besteden, is er al een te veel”, aldus De Mos.

CDA-Kamerlid Spies „wil zeer goed kijken of aansluiten bij Europese doelstellingen mogelijk is. Een akkoord over klimaatbeleid sluiten we immers ook als gehele Europese Unie. Al is alle subsidie afbouwen op groene stroom, windmolens en zonnepanelen wel heel erg terug naar nul.” De SP wil wél vasthouden aan de ambitieuze Cramer-doelen. „Het is niet verstandig om de lat nu lager te leggen voor duurzame energie, als je weet dat over vijftien jaar onze gasvoorraad op kan zijn”, zegt Kamerlid Jansen.

VVD’er Zijlstra berekende eerder dat alle windmolens op land en op zee de komende decennia de burger circa 55 miljard euro aan belastinggeld kosten. Elke paal met wieken behoeft subsidie om de stroom tegen marktprijs te kunnen verkopen.
Bron: De Telegraaf zaterdag 3 april 2010


Ook duurzaam zonder GroenLinks

Donderdag 1 april 2010

APELDOORN – Ook zonder een wethouder van GroenLinks zal Apeldoorn zijn duurzame ambities voortzetten. Dat is de inschatting van PvdA-wethouder Fokko Spoelstra.

Hij zei dat op een congres van onder anderen Bouwend Nederland Regio Oost, dat gisteren samen met de gemeente Apeldoorn in het stadhuis werd gehouden.

Net nu GroenLinks door het debuut van de SP (2 raadszetels) en de Partij voor de Dieren (1 zetel) in de gemeenteraad van Apeldoorn van vier naar drie raadszetels ging en daardoor zijn wethouderszetel waarschijnlijk aan D66 verliest, was Apeldoorn gastheer voor het congres ‘Klaar voor de toekomst. Een duurzame bouwwereld in 2010′. Zelf heeft de gemeente de ambitie om de Apeldoornse woningen in 2020 energieneutraal te hebben, in 2025 gevolgd door alle bedrijvigheid en tien jaar later de mobiliteit in de gemeente.

Het afvallen van de GroenLinks-wethouder duurzaamheid zal volgens Spoelstra geen gevolgen hebben voor die ambitie. ,,De college-onderhandelingen zijn spannend door de keuzes die we moeten maken door de bezuinigingen. We hebben ook veel ambities, maar die hebben we al sinds 1989, ruim voor Al Gore, en ik schat dat het nieuwe college daarmee doorgaat”, aldus Spoelstra, die de verzamelde projectontwikkelaars en bouwbedrijven opriep aan die ambitie mee te werken.

Willem Vermeend, voormalig staatssecretaris en minister, thans hoogleraar, ondernemer en spreker op het congres, wees erop dat het belang van de bouwsector als motor van de economie groot is, zeker in tijden van economische crisis. ,,Als de bouw het goed doet, heeft Nederland het goed. De bouw moet je daarom stimuleren. In de meeste sectoren lekt de steun voor 60 procent weg naar het buitenland, bij de bouw maar voor tien tot vijftien procent”.

Vermeend noemt duurzaamheid een van de grootste internationale trends, waar bouwbedrijven mee aan de gang moeten. Maar ze hoeven, gezien de bezuinigingen, geen subsidies daarvoor te verwachten, hooguit richtlijnen. ,,Het kabinet zou in 2012 of 2013 in het bouwbesluit moeten opnemen dat huizen energieneutraal moeten zijn of zelfs energie moeten opleveren. Dat is al zo in sommige regio’s in Frankrijk, maar dat kan ook hier. Over dertig jaar is de hele energie-opwekking decentraal. Zoals dat kantoor in Parijs dat nu al een hele buurt verwarmt”.

Volgens Willem Verbaan, econoom en lector aan de Hogeschool van Amsterdam, wordt renovatie het sleutelwoord voor de toekomst. Opdrachtgevers en bouwbedrijven moeten kijken naar de levensduur en de levensloop van gebouwen. Gebouwen die kunnen groeien, maar ook krimpen. Bij de fabricage al rekening houden met hergebruik. In 2020 weten we van alle voorwerpen hoeveel CO2 er de lucht in is gegaan om ze bij je op tafel te krijgen, voorspelde hij. ,,Gemeenten moeten bij aanbestedingen niet kijken naar de laagste prijs, maar naar duurzaamheid, zoals de laagste CO2-uitstoot”.

In een van de workshops liet Theo van Es van het bureau duurzaamheid van de gemeente weten rond de zomer een collegebesluit te verwachten over de oprichting van een Apeldoorns energiebedrijf, waar tal van partners zoals woningcorporaties, maar ook burgers in deelnemen. Een van de eerste werkzaamheden van het energiebedrijf zal het aanbieden van een pakket maatregelen voor verregaande energiebesparing zijn. Van Es: ,,Voor 15.000 tot 30.000 euro is een bestaand huis even zuinig te maken als een nieuw huis.”
Bron: De Stentor


Minister wil andere subsidie groene stroom

Dinsdag 30 maart 2010

DEN HAAG – Demissionair minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) wil de subsidies voor duurzame energie op een nieuwe leest schoeien.
Ze wil af van de exploitatiesubsidies, maar wel innovatie stimuleren. Ze schrijft dat in een stuk in de Volkskrant.

Het opwekken van groene stroom wordt in ons land tot dusver gesubsidieerd door de exploitanten van windmolens gedurende een reeks van jaren een subsidie te geven, die het verschil tussen de marktprijs van elektriciteit en de kosten van alternatieve opwekking goed moet maken.

”We moeten niet onbeperkt, en tot in de lengte van dagen het verschil tussen marktprijs een kostprijs blijven subsidiëren. Dat kost de overheid gedurende tientallen jaren miljarden euro’s en maakt bedrijven lui. Daar moeten we dus vanaf”,’ aldus Van der Hoeven.

Slimme combinatie
Wel wil de minister toe naar ”een slimme combinatie van internationaal beleid, industriebeleid en innovatiebeleid”. Dat kost de overheid minder geld, aldus de CDA-bewindsvrouw. Ze wil niet langer nationale doelen als uitgangspunt nemen van het beleid, maar Europese doelen.

Nu heeft elk land eigen doelen voor duurzame energie en tal van stimuleringssystemen. Daardoor werkt de markt niet goed en loop je het risico van subsidieoorlogen. ”De windparken worden gebouwd waar de subsidies het hoogst zijn. Dat kan Europa zich niet permitteren”, stelt Van der Hoeven.
(Bron: ANP)
Lees hier het complete artikel uit de Volkskrant


Teelt van biobrandstoffen verergert klimaatverandering

PERSBERICHT

Automobilist betaalt voor slecht klimaatbeleid

27 maart 2010  -  Het Nederlandse en Europese beleid voor biobrandstoffen werkt niet, omdat het de uitstoot van broeikasgassen niet vermindert, maar juist vergroot. Dit komt omdat biobrandstoffen naast de bekende effecten ook een ‘verborgen klimaateffect’ hebben, waarover nu steeds meer bekend wordt. Nederland moet in de komende maanden een standpunt innemen over dit verborgen klimaateffect, omdat de Europese Commissie daar dit jaar over beslist. Mirjam de Rijk, directeur van Stichting Natuur en Milieu: “Dit verborgen klimaateffect leidt bij vrijwel alle biobrandstoffen die geteeld worden tot meer uitstoot van broeikasgassen dan fossiele brandstoffen. Automobilisten dreigen meer te moeten betalen voor biobrandstof, terwijl het klimaatprobleem er alleen maar door verergert.”

In het rapport Het verborgen klimaateffect van biobrandstoffen beschrijft Natuur en Milieu de risico’s voor het klimaat van de huidige biobrandstoffen op basis van wetenschappelijke onderzoeken. Daaruit blijkt dat bijna alle biobrandstoffen die geteeld worden negatief zijn voor het klimaat, als je de effecten van vergroting van het wereldwijde landbouwoppervlak meerekent.

Het verborgen klimaateffect ontstaat door de enorme vraag naar extra landbouwgrond die het Europese biobrandstofbeleid genereert. Omdat wereldwijd alle beschikbare landbouwgrond nodig is voor de sterk stijgende voedselvraag, moeten hiervoor natuurgebieden gecultiveerd worden. De enorme hoeveelheden broeikasgassen die dan vrijkomen uit de bodem en oorspronkelijke begroeiing doen de positieve effecten van biobrandstoffen geheel teniet.

Als er bijvoorbeeld door de aanleg van een palmolieplantage elders tropisch veenbos gekapt wordt voor nieuwe landbouwgrond, duurt het vierhonderd jaar voordat die broeikasgassen weer uit de atmosfeer gehaald zijn met biobrandstofproductie. Pas daarna is sprake van klimaatwinst. Biobrandstoffen vragen om veel grond. Zo zijn er 260 voetbalvelden landbouwgrond nodig voor één retourvlucht Amsterdam – New York van een Boeing 747.

Natuur en Milieu vindt dat de overheid moet stoppen met het stimuleren van biobrandstoffen waarvoor landbouwgrond nodig is. Met reststromen uit industrie, landbouw en duurzaam bosbeheer kunnen wel duurzame biobrandstoffen gemaakt worden. Die reststromen en groen gas kunnen ongeveer voorzien in 5% bijmenging van biobrandstoffen. De belangrijkste klimaatwinst in het verkeer kan bereikt worden met veel zuinigere auto’s. De rest van de beoogde CO2-vermindering kan behaald worden met elektrisch rijden.
Bron: Stichting Natuur en Milieu
Download hier het rapport Het verborgen klimaateffect van biobrandstoffen


VVD in Kamer wil ruimere regels voor opslag biomassa

Donderdag 18 maart 2010

DEN HAAG – Energiebedrijf Delta moet, als de kolencentrale uitvalt, biomassa tijdelijk in de buurt kunnen opslaan.
Dat vindt VVD-Kamerlid Helma Neppérus. Ze heeft schriftelijke vragen gesteld aan demissionair-minister Tineke Huizinga (VROM). Delta stookt biomassa bij in de kolencentrale in Borssele. Bij storingen in 2005 en 2006 sloeg Delta de biomassa tijdelijk op bij tien agrariërs. Het OM sleepte Delta, Essent en de tien boeren voor de rechter omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een milieumisdrijf. De rechter sprak de gedaagden eind vorig jaar vrij, maar het OM is tegen de uitspraak in beroep gegaan.

Neppérus vindt dat de minister de wettelijke regels moet verruimen. “Wees blij dat energiebedrijven milieuvriendelijker willen werken. Wellicht zijn de regels niet duidelijk. Afval is een breed begrip. Ik stel niet voor om tijdelijk gevaarlijke stoffen als benzeen onder de grond te stoppen. Maar ik wil wel dat een energiebedrijf in nood – daar hebben we het hier over – tijdelijk de biomassa moet kunnen opslaan.”
(bron: BN-DeStem)


Dioxine en Fibroned

Dinsdag 16 maart 2010

De redactie van Fibronot schreef begin vorig jaar het volgende stukje over dioxine:

Bij consumptie van dioxines hopen deze stoffen zich op in het lichaamsvet en worden dan bijna niet meer afgebroken. Hoogstwaarschijnlijk kan dioxine geboorteafwijkingen veroorzaken, kanker bevorderen en de hormoonstofwisseling beïnvloeden. De stof hoopt zich op in vet, zoals melk- en lichaamsvet. We krijgen dioxine voornamelijk binnen via ons voedsel door het eten van vlees, zuivel, kip en vis. Voor dioxine geldt in de dagelijkse praktijk dat niet zozeer de acute inname, als wel de totale in het lichaamsvet opgeslagen concentratie toxicologisch relevant is. Alleen door jarenlang dioxine op te nemen, stijgen de hoeveelheden in het lichaam tot een niveau dat schadelijk kan zijn.
Het staat wetenschappelijk vast dat aan de blootstelling aan dioxine-achtige verbindingen wel degelijk risico’s zijn verbonden voor het ecosysteem en voor de mens in het bijzonder. Naast sterfte bij hoge dosissen zijn vooral veranderingen in het metabolisme (vrijstelling van bepaalde enzymen, daling van schildklier hormoonniveaus, vitamine K-remmende werking, daling van vitamine A-werking) geobserveerd. Ook treden er huidaandoeningen op naast ontregeling van het mannelijk en vrouwelijk reproductiemechanisme, verstoring van de ontwikkeling en aantasting van het immuunstelstel. Verder is er ook nog een neurotoxische, carcinogene en mutagene activiteit vastgesteld.

Lees ook het aparte hoofdstuk over Dioxine.

Overheden, provincies en gemeenten, verscholen zich tot nu toe maar al te gemakkelijk achter grenswaarden, normen en maximaal aanvaardbare concentraties van dioxine. Dankzij het onderstaande onderzoek van Dr. Leijs staat nu vast dat verschuilen achter de regeltjes niet houdbaar is, voor zover het al houdbaar was. Alle sussende woorden van instanties en overheden dat het veilig wonen is in de buurt van een verbrandingsinstallaties zijn niets anders dan bedrog geweest, de bevolking voor de gek houden. Het wordt hoog tijd dat de Gezondheidsraad nog strengere normen met betrekking tot Dioxine gaat hanteren en de centrale overheid in Den Haag bij zichzelf te rade gaat of er niet een algeheel verbod tot uitstoot van Dioxine bij verbrandingsinstallaties moet komen. Het lijkt er op alsof de regering in Den Haag zich drukker maakt over het broeikaseffect dan over de gezondheid van haar eigen burgers.
Op grond van het onderzoek van Dr. Leijs mag Fibroned niet eens gebouwd worden. Net als de vorige twee keren zullen bij een eventuele volgende aanvraag voor een milieu- en bouwvergunning door Fibroned bezorgde burgers in Apeldoorn desnoods tot aan de Raad van State doorvechten om de plannen van een kippenmestverbrander binnen de gemeente Apeldoorn tegen te houden.

Dr. Marike Leijs verdedigt haar proefschrift op 17 maart 2010 ten overstaan van promotor Prof. Dr. W.M.C. van Aalderen op de Universiteit van Amsterdam.

In het AMC Magazine van maart 2010 staat een samenvatting van het onderzoek dat Dr. Leijs heeft gedaan. Lees hier het artikel, Groot worden met verbrandingsovens, uit het AMC Magazine.


‘Dioxine verstoort groei kinderen’

Donderdag 4 maart 2010

AMSTERDAM – Kinderen die in hun babytijd dicht bij een verbrandingsoven hebben gewoond en die borstvoeding kregen, vertonen in hun puberteit lichamelijke afwijkingen en gedragsproblemen.

Vooral de longfunctie is verstoord, terwijl meisjes ook een vertraagde borstgroei hebben.

Dat concludeert geneeskundige Marike Leijs, die deze maand aan de Universiteit van Amsterdam promoveert op een onderzoek naar de invloed van dioxines op de groei van kinderen.

Leijs analyseerde alle gegevens die sinds eind jaren tachtig worden bijgehouden van moeders en kinderen die in de buurt van een verbrandingsoven wonen of gewoond hebben.

Afweersysyteem

Leijs constateert dat kinderen tussen de 14 en 19 jaar verstoringen hebben in de suikerhuishouding en in hun afweersysteem. Ook hun schildklier werkt minder goed. Meisjes lopen zeker een jaar achter wat betreft hun borstgroei.

Ook op jongere leeftijd vertonen de kinderen al achterstanden, bijvoorbeeld in hun psychomotorische groei en in de ontwikkeling van hun hersenen.

Vuilverbrander

De uitkomsten van het onderzoek van Leijs zijn opmerkelijk, omdat eerder op diverse plekken in het land onderzoek is gedaan toen omwonenden van een vuilverbrander meenden vaker ziek te zijn dan anderen. Dergelijke onderzoeken leverden meestal op dat er in de buurt inderdaad meer ziekte was, maar dat er geen directe relatie met de verbrandingsoven kon worden gelegd.

Leijs stelt nu op basis van haar bevindingen dat zelfs een zeer lage blootstelling aan dioxines al gevolgen heeft. Ook wanneer de giftige stof nauwelijks terug te vinden is in het bloed, zijn er lichamelijke effecten.
Bron: ANP


 

Landje Pik maakt dorpelingen in Tanzania kwaad

Zondag 28 februari 2010

De Tanzaniaanse krant Daily News meldt op 28 februari  2010 dat duizenden dorpelingen in het District Rufiji dat in de regio Lindi ligt en waarvan bouwland is geroofd door buitenlandse biobrandstof  bedrijven, met hun klachten eerst naar de Districts Tribunalen moeten gaan alvorens zich tot hogere overheden te wenden.

De minister van Landbouw en Volkshuisvesting van Tanzania, John Chiligati heeft gezegd dat dorpelingen wiens terreinen door de multinationals worden ingepikt de regels van de wet moeten volgen bij het zoeken naar bemiddeling.

Hij zei dat indien de juiste wegen worden gevolgd, de Village Land Act uit 1999 een duidelijk richtsnoer is voor de dorpelingen die te maken hebben met illegale toewijzing van hun grond aan beleggers en buitenlandse biobrandstof bedrijven zonder hun toestemming.

Nadat de gemeenteraad er mee heeft ingestemd om een investeerder een stuk grond te verkopen, moet de Districtsraad er mee instemmen die vervolgens de aanvraag doorstuurt naar het ministerie voor Verificatie die het op zijn beurt weer doorstuurt naar de President voor definitieve goedkeuring.

De uitleg van de heer Chiligati komt op het moment dat de dorpelingen in het District Rufili hem hebben verzocht in te grijpen en een buitenlandse biobrandstof bedrijf te verbieden nog verder land in te pikken.

De dorpelingen in het District Rufiji beschuldigen ambtenaren van hun district ervan verkeerde informatie te hebben gegeven omtrent aankopen van land door buitenlandse biobrandstof bedrijven.

De verkeerde informatie zou zijn gegeven toen de buitenlandse investeerder twee jaar geleden kwam informeren naar het aankopen van landbouwgrond. Ook bij de ondertekening van het voorlopige koopcontract vorig jaar, zouden de ambtenaren verkeerde informatie aan de dorpelingen hebben gegeven.

“Onze grootste vijanden zijn de districts ambtenaren in Rufiji  die ons in aanwezigheid van de investeerder kwamen bedriegen, “ zei de dorpsoudste Kassim  van het dorp Rungungu. Hij zei dat als gevolg van het analfabetisme en het vertrouwen dat ze in de districts ambtenaren hadden, de dorpelingen 499 hectare grond hebben afgestaan, maar dat het gebied inmiddels door een tussenpersoon groter is afgebakend zonder toestemming van de dorpelingen.

Kassim zei verder dat de buitenlandse biobrandstof onderneming had toegezegd om te helpen bij projecten met onderwijs, gezondheidszorg en watervoorziening in het dorp. Niet één van deze beloften is nagekomen. Dit heeft bij een groot deel van de 3600 dorpelingen in Rungungu kwaad bloed gezet en zien ze de toekomst somber in.

“We hebben een basisschool met onvolledige klaslokalen. Het bedrijf heeft geweigerd verder bij te dragen in de afbouw van de school. We zitten met een niet afgebouwd huis van een onderwijzer, maar het biobrandstof bedrijf wil eerst nieuwe grond hebben alvorens het de school afbouwt.”
Bron: Daily News Tanzania


BioShape staakt alle activiteiten in Tanzania

Donderdag 25 februari 2010

Volgens het Engelse Magazine The Ecologist heeft BioShape meegedeeld dat alle activiteiten in Tanzania gestaakt zijn. De reden is niet bekend gemaakt. Niemand van het management van de BioShape Holding was bereid om commentaar te geven op de berichten.

Uit het artikel:

BioShape said that it has now completely ceased operations in Tanzania, for reasons that are unclear. No-one from the company was prepared to comment on its activities.

Lees hier het complete artikel uit The Ecologist


‘Biobrandstof leidt tot massale honger’

Maandag 15 februari 2010

Persbericht 15 februari 2010 – Honderd miljoen meer mensen lijden honger wanneer Nederland en de EU vasthouden aan het verbruik van biobrandstoffen als gevolg van EU-wetgeving. Dat staat in het nieuwe rapport van Niza/ActionAid dat vandaag uitkomt.

De EU heeft het voornemen om in 2020 10% van alle benzine en diesel te halen uit duurzame energiebronnen, waaronder biobrandstoffen. Dit zijn brandstoffen verkregen uit de grootschalige productie van voedselgewassen, zoals maïs, cassave, oliepalm, soja en suikerriet. En een groot deel van deze productie komt uit ontwikkelingslanden.
Stijgende voedselprijzen
In ontwikkelingslanden schakelen landbouwbedrijven in grote getale over op het verbouwen van voedselgewassen voor biobrandstoffen. Deze voedselgewassen en de beschikbare landbouwgrond concurreren direct met de lokale voedselproductie. Dit heeft voedselschaarste en prijsstijgingen tot gevolg. Geschat wordt dat een prijsstijging van 1% in voedsel, al leidt tot 16 miljoen meer hongerende mensen.
Vraag biobrandstoffen neemt toe
Niza/ActionAid verwacht dat de EU-lidstaten het quotum van 10% zullen invullen met alleen biobrandstoffen. Het rapport stelt dat in de loop naar 2020 de vraag naar biobrandstoffen zal stijgen met 400%. Tweederde hiervan moet worden ingevoerd, het merendeel vanuit ontwikkelingslanden. Hiervoor moet ruim 17 miljoen hectare landbouwgrond, ter grootte van de helft van Italië, wijken voor het verbouwen van voedselgewassen.
Vrouwen slachtoffer
Vrouwen in ontwikkelingslanden worden het hardst getroffen. Zij zijn degenen die het land bewerken om hun families te kunnen voeden. Landonteigening, gebrek aan compensatie en prijsstijgingen op de lokale voedselmarkt zorgen ervoor dat vrouwen minder geld te besteden hebben aan eten.

“In de 10% norm van de EU moet meer nadruk liggen op investeren in windenergie en zonne-energie. Want nu neemt onze ‘ecologische voetafdruk’ overzees toe” stelt Gerno Kwaks hoofd Campagnes bij Niza: “Door voedselgewassen als basis te gebruiken voor brandstof, zal de honger in de wereld drastisch toenemen.”
Ban op verbruik
De verwachte stijging van het verbruik van biobrandstoffen moet aan banden worden gelegd. Dit jaar moeten alle EU lidstaten hun nationale actieplan inleveren. Hierin staat beschreven hoe ze de 10% willen invullen. Niza vraagt aan Minister Cramer (VROM) om in haar actieplan een zo laag mogelijk percentage biobrandstoffen op te nemen en te kiezen voor andere duurzame energiebronnen, zoals windenergie en zonne-energie.

“We staan op een keerpunt. De EU regeringen moeten kleur bekennen als het gaat om biobrandstoffen. Doen ze dat niet dan zullen de voedselprijzen opnieuw stijgen en zal het aantal mensen dat honger lijdt met honderd miljoen toenemen, bovenop de ruim 1 miljard mensen die nu al honger lijden“, aldus Gerno Kwaks.
(Bron: Niza/ActionAID)


Surseance van BioShape met drie maanden verlengd

Donderdag 11 februari 2010

De Rechtbank in Roermond heeft vanmorgen om 11:00 uur bij beschikking de surseance van betaling van BioShape Holding B.V. met drie maanden verlengd tot 20 mei 2010.
Op 11 november 2009 werd de voorlopige surseance uitgesproken die op 31 december 2009 werd omgezet in een surseance voor 3 maanden.


Autobouwer Duracar failliet verklaard

Dinsdag 9 februari 2010

De Heerlense autobouwer Duracar is dinsdag failliet verklaard. Volgens directeur Wim Steenbakkers zou de Britse eigenaar geld overmaken, maar gebeurde dat niet snel genoeg. De schuldeisers vroegen daarom het faillissement aan.

Met het faillissement wordt een lelijke streep gezet door de plannen van het bedrijf. Volgens de planning zou dit jaar al begonnen worden met de serieproductie van de Quicc: een elektrische bestelauto die bijna helemaal van kunststof gemaakt is. Uiteindelijk was het de bedoeling dat er tienduizenden per jaar van gemaakt zouden worden.

De problemen begonnen toen begin vorig jaar aandeelhouder Econcern het loodje legde. Duracar kwam daardoor in de failliete boedel van Econcern terecht. Alle plannen kwamen van de ene op de andere dag in de ijskast terecht. De curatoren gingen vervolgens delen van de failliete Econcernboedel verkopen. Na een tijdje meldden zich Engelse investeerders. Zij geloofden wel in de Heerlense autobouwer. Maar volgens Duracar-directeur Wim Steenbakkers ontstond er vervolgens een juridisch conflict met een andere partij. “Ik wil geen namen noemen, maar uiteindelijk verloren we weer tijd.”

De aandelen kwamen na verloop van tijd toch in bezit van de Britten. Die zeiden het beloofde werkkapitaal over te maken. Maar inmiddels waren de schuldeisers al aan de poort aan het rammelen bij Duracar. “We hebben ze gevraagd nog een week te wachten omdat het geld onderweg was, maar het heeft niet geholpen. Heel erg jammer allemaal”, zegt Steenbakkers.
De Duracar-directeur geeft de hoop echter nog niet op. “Ik ben heel positief ingesteld. ik hoop op een doorstart. Ook onze klanten en relaties rekenen we erop dat we een doorstart maken.”
(bron: Limburgs Dagblad)

Update 9 maart 2010
Na verzet aangetekend te hebben is op 9 maart 2010 het faillissement van Duracar opgeheven.

Het vorige maand failliet verklaarde Duracar, de Limburgse producent van de elektrische bestelauto QUICC! DiVa, is op de valreep gered van de ondergang. Dankzij een financiële injectie door de Vlaamse zakenman Carl Pauwels.
Met het geld van Pauwels kon curator Wim Vondenhoff alle schuldeisers van Duracar betalen, waarop de rechtbank in Maastricht besloot het faillissement op te heffen. ‘Werkelijk op het allerlaatste moment heb ik voldoende middelen ontvangen om alle crediteuren te betalen’, aldus Vondenhoff in Het Financieele Dagblad.


Subsidieregeling duurzame energieproductie 2010

Vrijdag 29 januari 2010

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft in de Staatscourant van 25 januari 2010 de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie 2010 (SDE) gepubliceerd. De regeling treedt op 1 maart in werking.

In de SDE 2010 worden alle categorieën duurzame energie-opwekking gesubsidieerd die ook in 2009 al voor subsidie in aanmerking kwamen; zon-PV, biomassa, waterkracht, wind op land, wind op zee en warmte-kracht koppeling (WKK). Daarnaast is er sprake van een uitbreiding van de categorie wind op land voor grote molens en is in 2010 tevens SDE-subsidie beschikbaar voor grote WKK-installaties. De totale subsidiepot bedraagt € 7,426 miljard, waarvan € 5,3 miljard voor wind op zee.

Bij de berekening van de subsidies is gekeken naar de gemiddelde kostprijs van de verschillende opties voor duurzame energie. De subsidie vult de opbrengst uit de verkoop van energie aan, zodat de onrendabele top wordt gesubsidieerd. De subsidie varieert dus jaarlijks met de ontwikkeling van de energieprijs.

Voor particulieren is de categorie zon-PV het meest interessant, hiervoor kan digitaal, met behulp van uw DigiD code subsidie worden aangevraagd. Het aanvraagformulier is te vinden op http://www.senternovem.nl/sde/zonnepanelen/index.asp. In deze categorie is € 69 miljoen euro beschikbaar.

De Subsidieregeling Duurzame Energie 2010 zal worden uitgevoerd door Agentschap NL, het vroegere SenterNovem. meer informatie over de inhoud van de regeling op http://www.senternovem.nl/sde/


Apeldoorn te klein voor duurzame energie

Donderdag 28 januari 2010

APELDOORN – Architecten uit de regio willen meehelpen met het vormgeven van de ambitie van de gemeente Apeldoorn om op termijn evenveel energie duurzaam zelf op te wekken dan te gebruiken.
Reden zijn de grote gevolgen van die ambitie op de omgeving.

Dat stelt Anet Schurink van GSG Architecten uit Apeldoorn, bestuurslid van de afdeling Stedendriehoek van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

Schurink baseert zich daarbij op berekeningen die de afdeling heeft gemaakt, en die inmiddels door de gemeente zijn bevestigd. In een workshop hebben de architecten verschillende scenario’s de revue laten passeren. Verdere plannen zijn op komst.

Volgens de berekeningen van Schurink heeft Apeldoorn momenteel jaarlijks 26.000.000.000.000.000 joules aan energie nodig, ofwel 26 peta-joules. Komt die energie uit alleen zonnecellen, dan zou de gemeente Apeldoorn 33 vierkante kilometer aan panelen moeten neerzetten. Op een totale oppervlakte van 340 vierkante kilometer betekent dat een tiende van het oppervlak (inclusief daken). ,,Daar is gewoon geen ruimte voor, ook al zou je best een weiland vol kunnen zetten met zonnepanelen en elk dak in De Maten kunnen huren om er zonnepanelen neer te zetten”, zegt Schurink.

Daken kunnen ook plek bieden aan zonneboilers. Daarvan zijn er 4,4 miljoen nodig, nogal veel op het aantal huishoudens dat door de gemeente Apeldoorn op 65.000 wordt geschat. De architecten tekenen daarbij aan dat ook bedrijven en instellingen hun daken kunnen voorzien van zonneboilers, maar dan nog er meer zonneboilers nodig dan er daken zijn.

Duurzame energie uit windmolens kan ook. Daarvoor zouden er 1092 nodig zijn, veel meer dan de vijf die op de Ecofactorij worden gebouwd. Nuancering is wel dat de architecten met 1,5 megawatt hebben gerekend, terwijl de molens op de Ecofactorij 3 megawatt gaan leveren. Dat brengt het aantal windmolens terug naar nog altijd meer dan vijfhonderd. Verder heeft de architectenkring uitgerekend dat Apeldoorn 1,3 miljoen ton biomassa moet verstoken in installaties als Fibroned, wil de gemeente de doelstelling Apeldoorn Energie Neutraal bereiken.

Schurink en haar collega’s zijn flink geschrokken van de gevolgen van de Apeldoornse doelstelling. ,,Kijk maar naar de plannen voor een zonnebos bij Bussloo. Die hebben heel veel commotie bij omwonenden en in de gemeente Voorst teweeggebracht, terwijl het daarbij gaat om zonnepanelen met een omvang van 6 hectare”. Van die zonnebossen zouden er ongeveer 550 nodig zijn.

Mogelijkheden zijn er ook. Zo is er de enorme geluidswal langs de A1, die op het zuiden een ideale plek zou zijn voor zonnepanelen, net als het talud van de A1 ter hoogte van de Veluwe. Ook de bouw van een lint van windmolens langs de A50 en zonneboilers in het asfalt van de A1 zou een duw in de richting zijn, stelt Schurink.

Belangrijkste conclusie van de architectengroep is dat gemeente, burgers en instellingen als woningcorporaties vol gas moeten geven met energiebesparing. Schurink zegt dat de architecten zich de komende tijd gaan bezinnen op verdere activiteiten. ,,Als architect voelen we ons verantwoordelijk voor de vormgeving van de omgeving. Aan de andere kant betekenen de uitkomsten voor iedereen een enorme verantwoordelijkheid om de energievraag te verminderen.”
(Bron: de Stentor)


Raad van Advies voor lokaal duurzaam energiebedrijf

Woensdag 27 januari 2010

De gemeenten Apeldoorn, Heerhugowaard en Tilburg krijgen een steun in de rug bij hun plannen voor het ontwikkelen van een lokaal duurzaam energiebedrijf.

Deze week is een Raad van Advies geïnstalleerd die de gemeenten zal bijstaan. De Raad van Advies bestaat uit voorzitter Bart Jan Krouwel (oud-directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Rabobank), Herman Wijffels (econoom, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering Universiteit van Utrecht), Peter Molengraaf (voorzitter Raad van Bestuur Alliander) en Toon Bullens (programma manager Nyenrode Business Universiteit, Klimaatprogramma Tilburg).

Energieneutraal
De gemeenten hebben als doelstelling om in de nabije toekomst energieneutraal te worden. Technisch is het mogelijk deze doelstelling te realiseren, zo bleek uit een routekaart die de gemeenten eerder hebben laten opstellen om de haalbaarheid van de doelstelling te toetsen. Binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn, Tilburg en Heerhugowaard wordt al uit diverse duurzame bronnen energie opgewekt.

Versnellen
Om volledige energieneutraliteit te bereiken is wel een versnelling van duurzame opwekking van energie èn energiebesparing nodig. Die versnelling kan worden gemaakt door een energiebedrijf van en voor de gemeenschap, waarbij maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven een belangrijke rol spelen. Zo’n bedrijf bundelt projecten, geld en kennis en kan winst gebruiken voor het opstarten van nieuwe duurzame projecten die nu om diverse redenen niet van de grond komen. Belangrijke bijkomende voordelen zijn het betaalbaar houden van de energie- en daarmee woonlasten en de zeggenschap en betrokkenheid van de lokale gemeenschap.

Rol Raad van Advies
Een concept voor het lokaal duurzaam energiebedrijf is intussen in de gemeente Apeldoorn uitgewerkt. In Tilburg loopt een haalbaarheidsonderzoek. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de ervaringen in Apeldoorn. Bij de verdere ontwikkeling zal de Raad van Advies kritisch meedenken, gevraagd en ongevraagd advies geven en een ambassadeursfunctie vervullen.
(Bron: Gemeente Apeldoorn)


Bodemverontreiniging bij Breustedt Chemie

Maandag 25 januari 2010

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 6 april 2009 door Breustedt Chemie een melding op grond van de Wet bodembescherming ingediend.

Breustedt Chemie heeft een saneringsplan ingediend waarin staat hoe men de verontreiniging op de Curacao 3 in Apeldoorn gaat aanpakken.
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op maandag 21 december 2009 aangegeven dat zij van plan zijn NIET in te stemmen met het saneringsplan, omdat de doelstellingen in dit plan onvoldoende concreet zijn.
Zoals bekend wil Breustedt naar de Ecofactorij verhuizen. Het bedrijf maakte daartoe eind vorig jaar de plannen bekend.
Zitten we dan over een x-aantal jaren met dezelfde verontreiniging van de bodem op de Ecofactorij?


Maandag 25 januari 2010

IPCC-man: We wilden politici beïnvloeden

AMSTERDAM -  Wetenschapper Murari Lal van het IPCC heeft bekend dat de VN-organisatie bewust verkeerde informatie over de smeltende gletsjers in de Himalaya’s heeft gebruikt om politieke druk uit te kunnen oefenen op de wereldleiders.

In het rapport uit 2007, waarmee een Nobel-prijs werd gewonnen, verkondigde de IPCC dat de gletsjers in 2035 helemaal verdwenen zouden zijn. Inmiddels heeft het wereldberoemde instituut deze uitspraken teruggenomen en is er zelfs excuses gemaakt voor de fouten in het rapport.

Dit weekend gaf de leider van het onderzoek, Murari Lal, in een interview in de The Mail on Sunday echter zelfs toe dat het rapport zwaar was aangedikt en niet aan de eisen voor wetenschappelijk onderzoek voldeed om druk uit te kunnen oefenen op de politiek.

“Het onderzoek betrof verschillende landen in de regio en hun waterbronnen. We dachten dat als we het onderzoek een beetje zouden ‘opkrikken’, het de beleidsmakers en politici zouden aanmoedigen meer acties te ondernemen”, aldus de topman van het IPCC in het opmerkelijke interview.


Fibroned heeft geen milieuvergunning aangevraagd.

Dinsdag 12 januari 2010

Het bericht in de Stentor, zie hieronder, over een aanvraag van een milieuvergunning door Fibroned is wat voorbarig.
Fibroned heeft slechts een voorontwerp van de MER bij de Provincie Gelderland ingediend en nog geen milieuvergunning aangevraagd.


Opnieuw jaar vertraging Fibroned

Dinsdag 12 januari 2010

APELDOORN – De bouw van een energiecentrale op de Ecofactorij heeft opnieuw een jaar vertraging opgelopen.
Fibroned heeft pas kort voor de jaarwisseling bij de provincie een milieuvergunning aangevraagd. Directeur Wilbert Hermans hoopte na eerdere tegenvallers de aanvraag begin 2009 te kunnen indienen. Onder andere door een fout in de geluidsnota van de gemeente en wetswijzigingen waardoor teksten moesten worden aangepast, trad echter opnieuw vertraging op. Daardoor zijn de kosten met een kleine ton opgelopen. Op het totale project is dat echter te verwaarlozen, zegt Hermans. Sinds het plan twaalf jaar geleden werd ontwikkeld, is er al dik zeven miljoen euro aan kosten gemaakt. De pijn van de nieuwe vertraging wordt verzacht door de wetenschap dat die zich voordoet in crisistijd. Daarin tuig je liever geen groot project op.

De gemeente Apeldoorn houdt al die tijd grond in reservering voor de kippenmestverbrander, maar kan het zich niet permitteren om die ‘tot in lengte van dagen beschikbaar te houden’, stelt het college van b en w. ,,Er zal op enig moment toch enige voortgang moeten worden geboekt.” Hermans vindt dat logisch. Mocht Fibroned van de provincie alle huiswerk voor de milieu-effectrapportage (MER) moeten overdoen, dan snapt hij dat de gemeente termijnen gaat stellen. Hij verwacht echter dat de MER wordt goedgekeurd en een bouwvergunning kan worden aangevraagd.
Eerder schatte hij dat pakweg anderhalf jaar later kan worden begonnen met de bouw. Dat zou nu betekenen dat op de Ecofactorij medio 2013 de eerste energie kan worden opgewekt uit biobrandstof.

Wat betreft de gemeente Apeldoorn is Fibroned nog steeds welkom, zegt gemeentewoordvoerder Toon Schuiling. De gemeente heeft de ambitie in 2020 ‘energieneutraal’ te zijn. Toen die ambitie werd geformuleerd was Fibroned
daar ook nog in voorzien.

Duurzame elektriciteit is nog zeer welkom

De biocentrale van Fibroned zou onder meer de warmte moeten leveren voor de wijken Zuidbroek en Zonnehoeve. Door de vertraging van Fibroned werden daardoor andere energieneutrale oplossingen gevonden. Zuidbroek benut de restwarmte van de waterzuivering en Zonnehoeve waterpompen. “Wel missen wij met het oog op Apeldoorn-energieneutraal in  2020 een aanzienlijke hoeveelheid duurzame elektriciteit”, aldus Schuiling. “Dat is jammer”.

Een ander bedrijf waarvan Hermans directeur is, Bioshape, verkeert momenteel in surseance van betaling. Meestal wordt een surseance gevolgt door faillissement. Kan de situatie bij Bioshape negatieve gevolgen hebben voor Fibroned? Hermans:”Nee. Het zijn geen zusterbedrijven, ze staan los van elkaar. Alleen hebben ze dezelfde directeur en een aantal dezelfde aandeelhouders.” Hermans is zich ervan bewust dat surseance doorgaans het
voorportaal van faillissement is. Hij verwacht echter dat dit lot Bioshape niet zal treffen. Hij baseert zich op een getekende financieringsovereenkomst. De problemen zijn veroorzaakt doordat het overeengekomen geld van een Amerikaanse investeerder langer op zich laat wachten dan voorzien. Bio-oliebedrijf Bioshape bezit in Tanzania 81.000 vierkante meter grond om oliehoudende jatropha-noten te verbouwen. Dat is een andere soort biobrandstof dan bij Fibroned verwerkt zal worden, benadrukt Hermans. Er zullen geen Tanzaniaanse noten in Apeldoorn worden verbrand.
Bron: de Stentor


Definitief Surseance van betaling voor BIOSHAPE HOLDING B.V. in Neer

Vrijdag 8 januari 2010

Bij beschikking van de Rechtbank in Roermond is op 31 december 2009 de definitieve Surseance van betaling uitgesproken over BIOSHAPE HOLDING B.V. in Neer.
De Surseance loopt tot 10 februari 2010.
De crediteurenvergadering is vastgesteld op 10 februari 2010.