De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Nieuwsarchief 2012


Mega-schip voor bouw windparken op zee gedoopt

Zaterdag 26 mei 2012

Energiebedrijf RWE Innogy beschikt sinds deze week over ‘s werelds eerste schip dat vier megagrote windturbines kan vervoeren en op zee op een diepte van ruim 40 meter kan opstellen. Het schip, de ‘Victoria Mathias’, is gebouwd in Zuid-Korea. Het heeft rond de 100 miljoen euro gekost.
De eerste klus voor het schip is begin deze zomer de aanleg van het windpark “Nordsee Ost”, waar stroom opgewekt zal worden voor bijna 300.000 huishoudens.

Dit park wordt gebouwd op zo’n 30 kilometer van Bremerhaven, ten noorden van het Duitse eiland Helgoland.
Het schip is 100 meter lang en 40 meter breed. Het is speciaal ontworpen voor het opzetten van offshore windturbines en is een van de sterkste in zijn soort. Door middel van een satelliet gestuurd navigatiesysteem wordt het schip voor bouwwerkzaamheden op zee tot op de centimeter nauwkeurig gepositioneerd. Met zijn uitschuifbare stalen dragers kan het veilig op de zeebodem verankerd worden. De kraan heeft een hijsvermogen van duizend ton. Op de bouwlocatie verandert het schip in een hefeiland van waar af funderingen en windturbines geïnstalleerd kunnen worden.

De Victoria Mathias aan de kade
De Victoria Mathias aan de kade

De aanleg van de fundering van het windpark “Nordsee Ost” staat gepland voor deze zomer. Er wordt begonnen met het vervoer van twee funderingsconstructies per week. In aansluiting daarop worden alle 48 windturbines van de 6-MW-klasse naar de locatie gevaren en opgezet. In 2013 moet de aanleg van het windpark voltooid zijn. De windcentrale met een geïnstalleerd vermogen van 295 MW gaat jaarlijks zo’n 295.000 huishoudens in Duitsland van stroom voorzien.
Naast Victoria Mathias heeft het bedrijf nog een tweede schip laten bouwen: de qua bouw identieke Friedrich Ernestine. Dit schip is bedoeld voor de bouw van het Gwynt y Môr-windpark (576 MW) vóór de kust van Wales.

De Victoria Mathias op lokatie
Simulatie. De Victoria Mathias op lokatie

De Victoria Mathias aan het werk
Simulatie. De Victoria Mathias aan het werk


 

Nederlandse regering in aanvaring met Norther-windturbines voor kust België

Zaterdag 26 mei 2012

De Nederlandse regering, de provincie Zeeland, het havenbedrijf van Rotterdam en de zeehavens van Zeeland (Zeeland Seaports) hebben bezwaar ingediend tegen de bouwaanvraag van Norther voor 74 tot 86 windturbines in het Belgische deel van de Noordzee.

De klacht dateert al van begin april, maar kreeg pas bekendheid vlak na de Vlaamse klacht over de de facto weigering van Nederland om de Hedwigepolder te ontpolderen en na de publicatie van het boek over Belgisch vicepremier Johan Vande Lanotte (SPA) en diens engagement in windenergiebedrijf Electrawinds. Electrawinds is (50%) één van de twee eigenaren van Norther. De andere Norther-partner is Air Energy (Eneco).

Het project North Sea Power Windpark van Norther omvat de bouw van 74 tot 86 windmolens met een totaal geïnstalleerd vermogen van 258 tot 450 MW. Norther wil in 2013 van start gaan met de bouwwerken en het windpark in 2016 in gebruik nemen. Het is de meest zuidelijke concessiegrond in de Belgische zone. Een deel ervan ligt zelfs in de twaalfmijlszone, de Belgische territoriale wateren.

De Raad van State behandelt de klacht. In België is de Raad van State een rechtbank, die geschillen met overheden behandelt (in Nederland is de Raad van State het hoogste rechterlijke college is dat over dergelijke geschillen uitspraak doet). Ze bekommert zich ook om beroepsprocedures tegen door die overheden toegekende of geweigerde (bouw)vergunningen.

Norther wil voorlopig geen officiële uitspraak doen over het geschil. Sommige media citeren “een woordvoerder” van de haven van Rotterdam, die zegt dat de belangrijkste reden voor de klacht is dat de windmolens te dicht bij de vaarroutes zullen staan.

Toen de domeinconcessies in 2004 werden uitgetekend is daarbij al rekening gehouden met de scheepvaartroutes en zelfs met mogelijke uitwijkzones. Langs de zuidrand van de Northerconcessie bevindt zich een vaarroute, via de vaargeul ‘t Scheur. Sinds 2004 is de intensiteit van het kustvaartverkeer (short sea shipping) wel sterk toegenomen. Maar voor de twee grootste Vlaamse havens, die van Antwerpen en Gent, vormen de windturbines van Norther blijkbaar geen probleem.


Schaliegas drukt CO2 uitstoot VS

Donderdag 24 mei 2012

Het toegenomen gebruik van schaliegas in de VS heeft er voor gezorgd dat de CO2 uitstoot drastisch is verminderd. Dit komt omdat kolencentrales worden gesloten of worden omgebouwd naar centrales die het veel goedkopere schaliegas gebruiken.

Volgens het Internationale Energie Agentschap, EIA, is de CO2 uitstoot in de VS de afgelopen vijf jaar met 450 miljoen ton gedaald. Dit was de grootste daling van alle onderzochte landen. Volgens het EIA is de lagere uitstoot van CO2 te danken aan verbeteringen in de brandstofefficiëntie in de transportsector en een grote verschuiving in het gebruik van kolen naar schaliegas.

Het EIA spreekt van een succesverhaal dat gebaseerd is op een combinatie van beleid en technologie, namelijk de betere brandstofefficiëntie en de techniek die het boren naar schaliegas rendabel hebben gemaakt.

De VS maken een energierevolutie door. De voorraden zijn enorm; distributie is echter het grootste struikelblok. De productie van schaliegas stijgt nog met de dag en de prijzen van gas zijn naar het laagste niveau van de afgelopen tien jaar gezakt. Dat geeft ruimte voor consumptie. Ongeveer de helft van de Amerikaanse huishoudens verwarmt zijn huis met gas. De ontwikkelingen zorgen ook voor banen: In Noord-Dakota is de werkloosheid inmiddels niet hoger dan 2%.

De schaliegasrevolutie is precies de reden waarom de grootste olie-exporteur, Saudi-Arabië, de olieprijs naar beneden wil hebben. Hoe hoger de olieprijs, hoe rendabeler allerlei schaliegasvelden in de VS.

Schaliegas heeft het Amerikaanse energielandschap getransformeerd.
Maar schaliegas is ook het onderwerp van een verhit milieudebat geworden, met critici die beweren dat het productieproces het grondwater kan vervuilen.
Nu nieuwe boortechnieken zijn ontwikkeld, zoals het fracken zonder water, zand en chemicaliën, zullen critici wellicht wat genuanceerder over het boren naar schaliegas spreken.

Het schaliegas in de VS is hard op weg de brandstof van de toekomst te worden en is op dit moment dé keuze voor de Amerikaanse energiesector. Nu al exporteert de VS in grote hoeveelheden vloeibaar gemaakt schaliegas, waar het land altijd een grote importeur van gas is geweest.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Energie is in de afgelopen 12 maanden het verbruik van kolen met 19 procent gezakt terwijl het gebruik van schaliegas met 38 procent is gestegen. Een gasgestookte centrale produceert de helft van de CO2 uitstoot van een kolengestookte centrale.


Windmolens ten zuiden van de Maten in Apeldoorn?Woensdag 23 mei 2012

Er bestaat een kans dat er windmolens ten zuiden van de Maten in Apeldoorn worden gebouwd.  Projectontwikkelaar 2OPEN uit Rotterdam heeft een plan ontwikkeld voor een tijdelijk landgoed op de plek van het toekomstige regionale bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid. Onder de naam @KomPost kan het gebied een tijdelijke vruchtbare bestemming krijgen voor mens, dier en plant. Bij het landgoed met zestig tijdelijke woningen zijn ook het Apeldoornse energiebedrijf deA en Natuurmonumenten betrokken.

2OPEN had al een overeenkomst met Natuurmonumenten en het InnovatieNetwerk om een of meerdere soortgelijke, maar dan permanente landgoederen in Gelderland te realiseren. Het bedrijf heeft nu ook gekeken naar een tijdelijk landgoed.

Volgens Sant Ruyter en Solange Ruyter-Schmeits van 2OPEN kunnen er op de plek van het noordelijke van de drie toekomstige bedrijfseilanden zestig tijdelijke woningen worden gebouwd en een gemeenschapshuis, dat later dienst kan doen als restaurant voor het bedrijventerrein en bezoekerscentrum voor het nabijgelegen Beekbergerwoud. Verder is er ruimte voor werkplaatsen, ateliers en flexwerkplekken. Apeldoorn denkt dat de grond de eerste tien jaar niet meer nodig is voor de aanleg van het bedrijventerrein. Mogelijk duurt het nog langer alvorens de grond nodig is.

De tijdelijke buurtschap moet volledig zelfvoorzienend worden, waarbij alle energie en voedsel op het landgoed zelf zal worden geproduceerd. Het noordelijke bedrijfseiland telt 63,9 hectare. Daarvan is 3 hectare nodig voor de bouw van het dorp. De rest is beschikbaar voor tijdelijke natuur, de productie van voedsel en energie, zoals zonne-energie, windenergie of energie uit biomassa.

Deelname van deA aan @KomPost betekent een flinke impuls voor het opwekken van duurzame energie in Apeldoorn.
Het lokale duurzame energiebedrijf deA wil dit najaar beginnen met het leveren van duurzame energie afkomstig van waterschap Veluwe en de VAR. Volgend jaar komt daar duurzame energie bij van een bio-vergasser in Klarenbeek.

Volgens voorzitter Michael Boddeke van deA zou Apeldoorn-Zuid bij uitstek geschikt zijn voor een tijdelijk zonne-panelenveld, tijdelijke windmolens en energie-opwekking uit biomassa.


BMEC moet dwangsom alsnog betalen

Woensdag 23 mei 2012

Een dwangsom van 30.000 euro, die moet Biomassa Energie Centrale Salland BV (kortweg BMEC) alsnog betalen aan de provincie Overijssel.

BMEC staat beter bekend als de biogasinstallatie aan de Weseperweg in Heeten die op 6 maart van dit jaar failliet werd verklaard.

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben in april 2011 een last onder dwangsom opgelegd aan BMEC Salland waarin gelast werd om de opslag van ‘niet-geurende co-substraten’ zoals mais- en graanresten af te dekken. Geconstateerd werd dat deze last onder dwangsom drie maal is overtreden. Daardoor was BMEC Salland volgens GS een dwangsom van in totaal € 30.000 verschuldigd. “Dit bedrag is met een beschikking van 6 januari 2012 ingevorderd”, zo staat in de besluitenlijst van de provinciale bestuurders.

Tegen het innen van deze dwangsom maakte BMEC bezwaar, maar Gedeputeerde Staten verklaarde deze protesten voor een deel niet-ontvankelijk en voor de rest ongegrond.

De installatie verkeerde al langer in zwaar weer door slechte financiële resultaten, dwangsommen doordat niet aan de regels werd voldaan en omwonenden die de overlast zat waren.

De biomassa vergister in heeten


Hoe rendabel zijn biogasinstallaties?

Woensdag 23 mei 2012

Het is in Nederland zo goed als onmogelijk om zonder inzet van subsidies een biogasinstallatie rendabel te laten draaien. Dat zegt Cees Buisman, hoogleraar Agrotechnologie aan de Wageningen Universiteit. Co-producten zijn te duur  en het gas levert te weinig op. Het is verstandiger om biomassa uit de agrarische sector tot waarde te brengen door omzetting naar producten voor de chemische industrie zoals carbonzuren, meent Buisman.

Buisman reageerde op het faillissement van Biomassa Energie Centrale Salland in Heeten op 6 maart van dit jaar. Nadat de installatie voor mestvergisting- en verwerking in 2010 onder de naam Biogreen failliet ging, bleek de nieuwe eigenaar Bieleveld Bio-Energie ook niet in staat om de installatie rendabel te exploiteren.

Eigenaar Henk Nijman van Bieleveld Bio-Energie voert als reden voor het nieuwe faillissement de hoge kosten en de te lage gasproductie aan. Ook was hij niet in staat om bij akkerbouwers voldoende afzet voor het mineralenconcentraat te vinden. Daarbij speelde mee dat het veel moeite kostte om een product met een constante samenstelling te leveren.

De biogasinstallatie lag de laatste maanden voor het faillissement zwaar onder vuur. Omwonenden protesteren al enkele jaren tegen de stankoverlast wat nog extra werd aangezet door het plaatsen van protestborden. Ook zou de installatie te maken hebben met veel regels waaraan moet worden voldaan.


VVD en GroenLinks Maastricht dienen motie in voor duurzame energiecentrale

Woensdag 23 mei 2012

De fracties van de VVD en GroenLinks in Maastricht willen dat de gemeente alles uit de kast haalt om de Duurzame Energiecentrale alsnog te realiseren. De partijen dienen daartoe volgende week een motie in. De realisatie van de energiecentrale lijkt van de baan door de annulering van de bouw van vier windturbines.

Breder plan

Omdat het raadsvoorstel voor de plaatsing van de windmolens van tafel is gehaald, lijkt ook de realisatie van de gehele Duurzame Energiecentrale Maastricht van de baan. De windturbines maakten namelijk deel uit van een breder plan, met naast de 178 meter hoge windmolens ook een biomassacentrale en een project op het gebied van zonne-energie.

Significante bijdrage

Uitvoerende partij Imtech trok zich terug vanwege een zogeheten anterieure overeenkomst, waarin zou worden opgenomen wie in het geval van hoge schadeclaims zou opdraaien voor de kosten.
Maastricht heeft als doel om in 2020 een vijfde van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Tien jaar later moet de stad zelfs klimaatneutraal zijn. De VVD en GroenLinks vinden dan ook dat de oorspronkelijke plannen doorgang moeten vinden. De partijen dienen de motie in omdat ze vinden dat de energiecentrale een significante bijdrage kan leveren aan het behalen van deze doelstellingen.


Groene stroom valt uit bij bewoners van wijk met te veel zonnepanelenWoensdag 23 mei 2012

Bij de bewoners van een wijk in Fosses-la-Ville, in de provincie Namen in België, die zonnepanelen op het dak van hun huis hebben, produceert de installatie geen stroom meer op zonnige dagen. Oorzaak: in de wijk zijn zo veel huizen met zonnepanelen dat het netwerk de spanning niet aankan.

De krant L’Avenir berichtte over de stroomproblemen van Valérie Bodson en Stéphane Wiame. De krant voegt eraan toe dat het niet om een alleenstaand geval gaat. Te veel zonnepanelen in een straat of een wijk kunnen tot een verzadiging van het netwerk leiden, waardoor een of meerdere van de lokale miniproducties stilvallen.

Door de toename van zonnepanelen bij de Belgische gezinnen dreigen problemen door verzadiging van het netwerk toe te nemen. Netbeheerder Orès meent dat serieus nagedacht moet worden over de kwestie.

Grondig nadenken

“We zijn niet bang voor een toename van zonnepanelen, maar menen dat over het geheel grondig moet worden nagedacht, bijvoorbeeld met de politieke wereld”, legt de woordvoerder van Orès, Jean-Michel Brebant, uit. Zo’n denkoefening moet ook in het licht staan van de Europese vereiste om tegen 2020 20 procent van de energie te produceren aan de hand van hernieuwbare bronnen.

De opkomst van zonnepanelen verandert het elektriciteitssysteem aangezien de productie van alle kanten komt, ook van particulieren. Die stroom kan niet worden opgeslagen en moet dus meteen in het netwerk opgenomen worden.

Nederland

Het is opvallend dat in Nederland niemand de garantie durft te geven dat hetzelfde verschijnsel zich hier niet zal voor doen.
Ook het Nederlandse lichtnet is net als het Duitse en Belgische lichtnet niet voorbereid op grootschalige inzet van zonne- en wind energie.
Lokaal, zoals in Apeldoorn worden enkele straten waar zonnepanelen zijn geïnstalleerd, via een aparte regelkast op het lichtnet aangesloten om in geval van teveel aanbod van zonnestroom, direct afgeschakeld te kunnen worden.


EU wil snel einde aan zon- en wind subsidie in lidstaten

Woensdag 23 mei 2012

De kosten voor de uitbreiding van hernieuwbare energie worden op termijn onbetaalbaar. De Europese Commissie streeft nu naar een snelle afschaffing van subsidieprogramma’s voor zonne- en windenergie in de lidstaten. EU Energie Commissaris Günther Oettinger zal dit strategisch document begin volgende maand in Brussel aan de Europese Commissie aanbieden.
Oettinger geeft daarmee de Duitse regering steun aan haar plan om de subsidie voor zonne-energie op termijn af te willen schaffen. Dit plan stuitte op weerstand in de Bundesrat, de Duitse Eerste Kamer, maar zal volgens waarnemers de uitvoering ervan niet vertragen.

De uitbreiding en vooral de markt van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie zijn veel sneller dan verwacht gegroeid, zo staat in de strategienota van Oettinger. Zo zijn de kosten van fotovoltaïsche systemen binnen vijf jaar met ruim de helft gedaald en de kosten voor de bouw van windparken op zee zijn sinds 208 met 12 procent gedaald.

In het licht van deze ontwikkelingen moeten de lidstaten hun subsidie-programma’s zo snel mogelijk beëindigen.

Het risico bestaat, volgens commissaris Oettinger dat bedrijven meer zouden worden gecompenseerd dan nodig is. De scherpe daling van de kosten van de vele nieuwe energiebronnen en de gelijktijdige groei van zonne- en windenergie zou de kosten voor de belastingbetalers fors hoger maken. De energiekosten zijn voor veel mensen nu al onaanvaardbaar hoog geworden, zeker in de huidige moeilijke economische situatie.

De prijzen voor zonne- en windenergie installaties moeten daarom zo snel mogelijk aan een vrije marktwerking worden overgelaten.

De EU wil niet alle subsidies afschaffen. Zo moet de subsidie op niet commercieel levensvatbare energiebronnen zoals aardwarmte voorlopig blijven bestaan.

De Europese Commissie zegt in het strategisch document ook te streven naar een harmonisatie van alle nationale subsidie-systemen. De EU heeft al langere tijd kritiek op het naast elkaar bestaan van verschillende ondersteunde systemen gedurende een lange tijd. Dit leidt tot inefficiënt gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de EU, omdat ze nu niet ontwikkeld worden op de plaats die er het meeste voor geschikt is.

In plaats van de ontwikkeling van de zonne-energie in Noord Europa te bevorderen wil de EU juist de financiering van de uitbreiding van haar zonne-energie programma in zonnige landen zoals Griekenland bevorderen. Met name wordt in het EU document het Helios project genoemd. Dit project beoogt een zonnecentrale in Griekenland te bouwen ter waarde van minstens € 25 miljard.

De energie die door dit soort projecten wordt opgewekt mag door de landen in Noord Europa worden meegenomen in hun nationale doelstellingen.

De bondsregering in Duitsland heeft zich steeds tegen een Europese gecoördineerde actie uitgesproken, want dat zou grote consequenties voor de Duitse Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) en het Feed in tarief.
Ondanks alle symboliek en lippendienst door de coalitie van Merkel ter ondersteuning van zonne- en windenergie verlaagde de Duitse regering vorige maand de subsidie op zonne-energie met 30 procent om deze in 2017 helemaal te beëindigen. Het is duidelijk dat de Duitsers ook snel van deze geldverslindende subsidies af willen.

Zelfs met de honderden miljarden subsidies voor zonne-energie is Duitsland er niet in geslaagd van zonne-energie een succesverhaal te maken.
De massale fabricage van zonne-modulen in Duitsland is verpletterd door de concurrentie uit Azië met als gevolg dat tientallen Duitse fabrikanten van zonnecellen en modules failliet zijn gegaan ten koste van duizenden arbeidsplaatsen.

Wat er ook gebeurt, één ding is zeker, Europa begint te beseffen dat groene energie niet is wat ooit beloofd is dat het zou worden.
Als eventuele toekomstige coalities in Den Haag daar aan denken en er ook naar handelen dan is er weer wat gewonnen.

Overigens beweren bronnen in Den Haag dat Rutte van het nieuwe EU document  geweten zou hebben en om die reden snel even de 12 procent subsidieregel voor zonnepanelen per 1 juli in het leven heeft geroepen om steun te kopen in het ESM debat.

De demissionair Minister President vergeet wellicht dat energie voor veel huishoudens een ondraaglijke last is geworden vanwege de ontelbare belastingen om het subsidie festijn te kunnen vieren.
Op EU niveau heeft men dit al door.

Verstandige kiezers die het beu zijn links en rechts subsidies voor wind- en zonne- energie te moeten betalen zullen op 12 september ongenadig afrekenen met de partij van onze demissionair Minister President.


Ministerie van EL&I waarschuwt Typhoon Offshore

Dinsdag 22 mei 2012

De redactie van deze website volgt de geschiedenis rondom Typhoon op de voet. Bij het bedrijf voeren ex managers van het failliete Econcern de scepter. We hebben er zelfs een apart dossier voor gemaakt waar alle artikelen rond Typhoon zijn samengebracht.
De redactie neemt met instemming kennis dat nu ook het ministerie wakker wordt en Typhoon de duimschroeven aandraait. Het ministerie heeft Typhoon Offshore tot haast gemaand bij de naleving van de tendervoorwaarden die gelden voor de ontvangen miljardensubsidie voor het windpark Gemini (600 MW), ten noorden van Schiermonnikoog.

Typhoon Offshore moet voor de ontwikkeling van het windpark met bankgaranties over de brug komen, maar verzuimt dit tot nu toe. Dit verbaast de redactie van Fibronot.nl niets. Het lijkt er op dat het management van Typhoon het eerlijk zaken doen niet tot standaard heeft verheven.
Dat maakt banken en investeerders huiverig en is er de oorzaak van dat Typhoon noch voor de beide Gemini windparken, noch voor het afgeven van een bankgarantie, investeerders kan vinden.

Het ministerie van EL&I heeft Typhoon om opheldering gevraagd en zegt desgevraagd dat wanneer Typhoon niet heel snel met een bankgarantie komt het zich zal beraden op stappen tegen Typhoon. Dat kan volgens de redactie van Fibronot.nl betekenen dat Typhoon kan fluiten naar de verleende subsidie van ongeveer € 4,5 miljard. Het staat voor ons vast dat Typhoon in dat geval failliet zal gaan, een mogelijkheid waar we overigens in eerdere artikelen al op gewezen hebben.

De managing director van Typhoon, van der Heijden zegt dat deze zaak iets is tussen Typhoon en het ministerie van EL&I, en zwijgt verder in alle talen.

We hebben de indruk dat Typhoon het water tot aan de lippen staat.

Oorspronkelijk had Typhoon Offshore als ontvanger van de subsidie (maximaal € 4,4 miljard) met een bankgarantie als financiële onderbouwing van het offshore windinitiatief moeten komen binnen acht weken nadat de Europese Commissie groen licht gaf voor het project. Dat was eind 2011. Typhoon Offshore leverde de bankgaranties in de eerste maanden van dit jaar niet aan en EL&I verleende “enkele weken” uitstel, met half mei daaraan gekoppeld als nieuwe deadline.
Die deadline is nu verlopen.

Enkele weken geleden zei de managing director van Typhoon dat de voorbereidingen voor de bouw van het windpark goed verlopen.
Dat betwijfelen wij.

Eerst wordt de leverancier voor de 120 windturbines, BARD, aan de kant gezet en ingeruild voor Siemens, die nu 150 windmolens mag leveren.
Deze ruil betekent wel dat de hele infrastructuur zoals die eerst was ontworpen nu opnieuw moet worden ontworpen. Zonder kant en klaar plan is er niet één bank of investeerder bereid geld in dit oeverloze project te steken.

Typhoon stelde toen in exclusieve onderhandelingen te zijn met twee beoogde kopers van een belang van 75% in het project. HVC houdt in dat geval 15% eigendom en Typhoon 10% -waarvan mogelijk in latere fase een deel wordt doorverkocht.

Onze indruk is dat wanneer Typhoon niet binnen een maand met een bankgarantie komt, het over en uit is.

De bouw van beide Gemini windparken, bestaande uit Buitengaats en Zee Energie, van allebei 300 MW moet voor 1 augustus 2013 starten.


Amerikaanse importheffingen moeten Chinese PV-prijsdumps stopzettenZondag 20 mei 2012

De VS is van plan om op Chinese zonnepanelen een importtarief van 31 tot 250 procent te heffen, afhankelijk van de fabrikant. Experts verwachten dat door de maatregelen de prijzen van zonnepanelen in de VS flink gaan stijgen en dat de groei van de Amerikaanse zonne-energiesector verder gaat stokken.

VS vs. China

De voorlopige maatregel, die eind dit jaar nog definitief bekrachtigd moeten worden door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken, moet de positie van Amerikaanse fabrikanten versterken in een markt die wordt gedomineerd naar Chinese fabrikanten. Ruim zestig procent van de productie is in Chinese handen. Het steekt de Amerikanen dat de Chinezen onder de kostprijs hun zonnepanelen op de markt dumpen, mogelijk gemaakt door staatssteun van de Chinese machthebbers. Zo zou er alleen al in 2010 33 miljard dollar (26 miljard euro) aan subsidie zijn verstrekt aan de zonne-energiesector in China, zie USA Today.

Verdeeldheid

De Amerikaanse markt reageert verdeeld op het plan. Het ene kamp verwijt de Chinezen dat spotprijzen Amerikaanse bedrijven het bankroet in jagen. Het andere kamp zegt juist dat alle consumenten kunnen meeprofiteren van de lagere prijzen. Marktinsiders wijzen erop dat de prijzen van zonnepanelen in de VS (fors) gaan toenemen. Analist Shyam Mehta van GTM Research in Boston verwacht dat Chinese fabrikanten hun heil buiten de VS gaan zoeken. Een stijgende prijs heeft een negatief effect op de vraag naar zonnepanelen in de VS. Jigar Shah van de ‘Coalition for Affordable Solar Energy’ onderschrijft deze analyse. Shah: “Juist op het moment dat zonnestroom competitief wordt met fossiele energiebronnen, wordt deze maatregel ingevoerd. Het ondermijnt de potentie van de Amerikaanse zonne-energiesector”.

Rapport Bloomberg New Energy Finance

Bloomberg New Energy Finance verwacht dat als de importheffingen worden doorgevoerd, de prijs van Chinese zonnepanelen met 1,11 dollar per watt gaat toenemen. Daarmee komt een Chinees panel gemiddeld 17 procent hoger uit dan een niet-Chinees panel, zegt Bloomberg. In bijgaand rapport gaat Bloomberg New Energy Finance in wat de gevolgen van de drastische prijsdalingen voor de PV sector zijn.
(Bronnen: USAToday; Bloomberg)


De Global Renewable Energy Index stort in

Donderdag 17 mei 2012

Niet alleen in Duitsland heeft de industrie die zich bezig houdt met hernieuwbare energie, het moeilijk.
Het is een wereldwijd verschijnsel dat deze bedrijven het moeilijk hebben. Het is een sector geworden waar bedrijven met tientallen tegelijk failliet gaan.
De RENIXX, de Renewable Energy Industrial Index, World Index, is de grootste wereldwijde aandelenindex die de prestaties van 30 van de grootste bedrijven die actief zijn met de fabricage van zonnecellen, windmolens, bio-energie, geothermische energie, hydro-energie en brandstofcellen, omvat en is gebaseerd op de marktkapitalisatie van de bedrijven, die op 1 april van dit jaar ongeveer € 13,5 miljard bedroeg.

De afgelopen twee jaar, met als hoogtepunt de afgelopen zes maanden, bevindt de index zich echter in een vrije val die weinig goeds voorspelt.

Na het instorten van de Chicago Climate Exchange (CCX), in de zomer van 2010, was het duidelijk dat deze sector zware klappen zou gaan krijgen. De CCX handelde in carbon futures. Aangezien de prijs van CO2 op de wereldmarkt sterk gedaald is, was er kennelijk voor de beurshandelaren geen droog brood meer mee te verdienen en stopte deze CO2 beurs deze handel.

Sinds 2008 heeft de RENIXX ruim 90% aan waarde verloren. Sinds 10 mei is de index in een vrije val geraakt na het faillissement van enkele grote bedrijven zoals het Duitse Q-Cells en het in moeilijkheden verkerende Amerikaanse First Solar.

In 2006 kreeg de RENIXX index een krachtige impuls na de introductie van de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore en steeg de index in 2007 naar ongekende hoogte van bijna 1900 punten, om na het bekend worden van ‘Climategate’ als een meteoriet de weg omlaag in te zetten. Eind vorige week sloot de index op 185 punten.

De volgende 30 bedrijven zaten in 2009 in de RENIXX index:

samenstelling van de RENIXX index
samenstelling van de RENIXX index

Het afgelopen halfjaar gingen de volgende bedrijven in deze duurzame sector failliet. Sommigen van deze bedrijven zaten al vanaf 2002 in de RENIXX index:

Solyndra
Beacon Power
Ener1
Range Fuels
Solar Trust of America
Spectrawatt
Evergreen Solar
Eastern Energy
Unisolar
Bright Automotive
Olson’s Crop Service
Energy Conversion Devices
Sovello
Siag
Solon
Q-Cells
Mountain Plaza

en staat het water bij de volgende bedrijven aan de lippen:

Abound Solar
A123 Systems
Brightsource Energy
Fisker Automotive
First Solar
Nevada Geothermal
SunPower
Nordex
The Bard Group
Amonix
NRG Energy
Alterra Power
Enel Green Power
Sunpower Corp

Het is duidelijk dat de recente klimaatschandalen zoals Climategate, de leugens van ‘klimaatexpert’ Peter Gleick en de vervalste hockeystick van het IPCC mede hebben bijgedragen aan een uiterst negatief sentiment in deze duurzame sector.
Beleggers houden het voor gezien. Het is hen duidelijk dat deze duurzame sector, een zeepbel in wording, alleen het eigenbelang dient en het niet zo nauw neemt met de waarheid.

Het sentiment werd nog eens extra nadelig beïnvloed door een folder van RENIXX waarin nadrukkelijk wordt gewezen op de zogenaamde ‘hockey stick’ grafiek van het IPCC, die zou moeten aantonen dat de temperatuur op aarde in de toekomst sterk zou stijgen. Er waren al twijfels over het verloop van de temperatuur in deze grafiek, maar de meest recente onderzoeken hebben nu aangetoond dat gemeten data al dan niet bewust is weggelaten waardoor de grafiek rechts een steile curve omhoog vertoont.
Wordt namelijk wel de weggelaten data gebruikt dan blijkt de grafiek ineens veel rechter te lopen.

Gelukkig is de hockeystick curve nu geschiedenis en zijn de twee lange bekende natuurlijke klimaatschommelingen van de afgelopen 1000 jaar erkend.
In zijn fascinerende boek The Hockey Stick Illusion vertelt de schrijver Andrew Montford hoe de hockeystick curve een ondersteunende rol speelde in rapporten van het IPCC en in de klimaatfilm van Al Gore.

IPCC grafiek met de 'hockey stick'

Voor een artikel over deze datamanipulatie verwijst de redactie van deze website naar een artikel van wetenschapsjournalist Marcel Crok, de auteur van het boek De staat van het Klimaat:

Yamal hockeystick brokkelt verder af

Voeg bij dit alles een vrijwel mislukte Duitse energietransitie, met als voorlopig hoogtepunt het ontslag van de Duitse minister van Milieu, en het verschijnen van het boek Die Kalte Sonne van Prof. Vahrenholt in Duitsland, en het is duidelijk dat er aanwijzingen zijn dat er van de beloofde groene revolutie niets terecht komt en hard op weg is naar de schroothoop.


Duitse windmolens overbelasten netwerk

Donderdag 17 mei 2012

Polen vrezen Duitse windenergie”,meldde de Financial Times Deutschland onlangs. Doordat er een jaar geleden, naar aanleiding van de ramp in Fukushima acht kerncentrales werden gesloten, kan het zuiden van Duitsland, dat door de zware industrialisatie een grootverbruiker van energie is, mogelijk met een energietekort te maken krijgen. Het noorden van Duitland, waar de windmolens staan, moet die energie leveren.

Het probleem is echter dat op de dagen waarop het hard waait, het energienetwerk tussen het noorden en zuiden al snel overbelast raakt. De elektriciteit wordt in dat geval automatisch doorgestuurd naar het oosten, naar Polen en de Tsjechische Republiek.
Maar in dat geval raken de netwerken van deze twee landen overbelast omdat ze werden ontworpen voor een stabiele en continue toevoer. In Tsjechië dreigde afgelopen februari het netwerk overbelast te raken waardoor een totale blackout dreigde. Slechts door het abrupt uitschakelen van een Tsjechische elektriciteitscentrale werd een ramp voorkomen.

Polen is nu van plan bij de grens speciale apparatuur te installeren zodat het land niet méér elektriciteit ontvangt dan het nodig heeft. De Duitsers zullen in dat geval hun windmolens moeten stilzetten en, om het energietekort in het zuiden van het land op te vangen, kernenergie moeten importeren uit Frankrijk.

Het probleem kan nog erger worden als Tsjechië het voorbeeld van Polen om zijn netwerk te beschermen, zou volgen.
Op dit moment is het land echter één van de grootste energie-exporteurs van de EU, met dank aan Duitsland en willen de Tsjechen € 2,5 miljard investeren in een eigen netwerk.


Merkel ontslaat haar minister van Milieu

Donderdag 17 mei 2012

De Duitse Bondskanselier Merkel heeft haar minister van Milieu, Norbert Röttgen per direct ontslagen.
Officieel heet het omdat hij als leider van de CDU in Nordrhein Westfalen afgelopen zondag een zware verkiezingsnederlaag heeft geleden, maar insiders denken dat zijn energiepolitiek op alle fronten is mislukt en dat dit de aanleiding voor het ontslag vormde.

Röttgen was één van de belangrijkste ministers in het kabinet van Merkel en was verantwoordelijk voor het toezicht op de transitie naar hernieuwbare energie in de nasleep van het ongeluk in Fukushima.
Hij was de favoriet van Merkel en werd al snel het gezicht van de Duitse hernieuwbare energie en een vooraanstaand voorstander van de wereldwijde CO2 reductie door middel van bindende VN verdragen.

Röttgen noemde de tegenstanders van de ‘energiewende’ en managers van nutsbedrijven eens ‘angst handelaren’, omdat deze mensen vaak gewaarschuwd  hebben dat de Duitse wedren naar hernieuwbare energie een roekeloze weg was, niet doordacht en zelfs een ravage aan de Duitse economie kan aanrichten.

Sinds ‘Fukushima’ zijn de prijzen van elektriciteit omhoog geschoten en zijn de meeste fabrieken van zonnecellen failliet gegaan, waarbij duizenden ontslagen zijn gevallen.
Eerder dit jaar werd Röttgen gedwongen om de feed-in tarieven voor zonne-energie te verminderen en de subsidies op zonnepanelen te verlagen. De reacties van de zonne-industrie en machtige belangengroepen waren woede en luid protest.

Sinds ‘Fukushima’ leidde Röttgen persoonlijk het door velen aangekondigde ambitieuze en bijvoorbaat mislukte  Duitse offshore windenergie programma, maar faalde hij ook hopeloos bij de uitbreiding en modernisering van het Duitse elektriciteitsnet dat de windstroom van de noordkust naar het zuiden moest transporteren.
Tot op de dag van vandaag is de verbetering van de noodzakelijke infrastructuur nog steeds niet op gang gekomen en zelfs de eerste veranderingen aan het Duitse elektriciteitsnet zijn nog lang niet in zicht.

Kortom, Röttgen is er in slechts één jaar tijd in geslaagd dat Duitsland in een energiewende terecht is gekomen dat gerust een  debacle mag worden genoemd en waarvan het elektriciteitsnet  al verschillende keren is geconfronteerd met een bijna nagenoeg volledige instorting.

Merkel zei naar aanleiding van het ontslag in een verklaring dat de transformatie naar duurzame energie gedurende deze kabinetsperiode nog steeds centraal staat. De basis is ervoor gelegd maar we hebben nog veel werk te doen. Het is duidelijk dat de uitvoering van de transformatie naar duurzame energie nog steeds veel inspanning vergt.”

In de taal die de doorsnee Duitser spreekt  staat er: We hebben met onze energie politiek niets bereikt en het is onduidelijk of we überhaupt iets gaan bereiken.

Norbert Röttgen was advocaat. Dat heeft z’n voordelen, vooral als hij als politicus betrokken is bij wetgeving. Echter, zonder enige technische kennis is het een nadeel als politieke intenties in wetgeving worden gegoten zonder rekening te houden met natuurwetenschap en natuurwetten.

Gezien de puinhoop die er op dit moment in Duitsland heerst op het gebied van zonne- en windenergie was het geen verrassing dat Röttgen werd ontslagen, alleen moet er gewacht worden op een geschikt moment.
De nederlaag bij de tussentijdse verkiezingen in NRW was daar kennelijk het uitgelezen moment voor.

Zo werd Röttgen het eerste politieke slachtoffer van de energie-transformatie naar duurzame energie en hij zal zeker niet de laatste zijn. Het is een waarschuwing aan het adres van degenen die blindelings het pad willen volgen dat naar het redden van ons klimaat leidt. Dat is een heilloze weg op de manier waarop op dit moment in Duitsland de energiepolitiek bedreven wordt.

De plaatsvervanger van Röttgen is Peter Altmaier, ook een advocaat zonder enig technisch inzicht. Hij is ook iemand die niets weet over de frequentie en de spannings-stabiliteit op het lichtnet en ook iemand die waarschijnlijk denkt dat wanneer een zaklantaarn op een batterij werkt, een aluminium smelterij dat ook kan.

Altmaier zei over de politieke benadering van duurzame energie in het Duitse blad Stern  het volgende:  “De energie transformatie naar duurzame energie is een uitdaging voor de gehele samenleving.”

In de taal van de doorsnee Duitser staat er:  Uitdaging is geen noodzaak.  Niet ik, Altmaier dus, maar ieder van ons zal de schuld krijgen als de energiewende mislukt.

Eerder dit jaar deed Altmaier in verschillende toespraken de volgende, niets aan duidelijkheid te wensen, uitspraken:

* De huidige Duitse kerncentrales moeten langer open blijven.
* Een extra heffing op door kerncentrales opgewekte stroom als ze langer open blijven.
* Oude kerncentrales mogen niet onmiddellijk gesloten worden.
* Snellere vermindering van het feed-in tarief.
* Snelle vermindering van zonne-subsidies.

Altmaier lijkt met deze uitspraken een andere koers dan Röttgen  te varen. De praktijk zal leren of ook deze nieuwe minister van Milieu de wetten van de natuurkunde aan z’n laars lapt nu hij verantwoordelijkheid draagt voor de energietransitie.

Röttgen werd indertijd door Merkel binnengehaald om het energie standpunt van de Groenen te neutraliseren, maar in plaats daarvan werd hij zelf een ware ‘gelovige’ van duurzame energie, waardoor hij een probleem voor Merkel werd, die weet dat je niet aan de macht moet blijven door het plunderen van de beroepsbevolking in naam van een wazige groene visie.

Merkel beloofde vorig jaar dat het feed-in tarief op 3,5 cent/kWh zou blijven en dat ze Röttgen had opgedragen er alles aan te doen dat het feed-in tarief op dat bedrag zou blijven.
Desondanks verklaarden ‘deskundigen’ de noodzaak van een verhoging van het feed-in tarief naar 4,5 of 5 cent volgend jaar te verwachten. Deze prognose deed Röttgen ook geen goed want algemeen werd aangenomen dat hij de deskundigen had ingefluisterd.

Als Merkel en Altmaier goed geluisterd hebben naar het argument van Vahrenholt, dat  ‘Die kalte Sonne’  Duitsland meer tijd geeft over te schakelen naar hernieuwbare energie, dan nemen ze zijn raad ter harte.

In de praktijk betekent dit direct minder investeren in wind op zee, een algehele herschikking van alle duurzame plannen en versnelde goedkeuring voor alle mogelijk snelle uitbreidingen van met fossiele brandstoffen gestookte centrales om de acute elektriciteitscrisis op de meest korte termijn te verlichten.

(Bronnen: Notrickszone ; Peter Heller ; Der Spiegel en Bild )

In de afgelopen maanden heeft de redactie van Fibronot.nl veel aandacht besteed aan de gang van zaken in Duitsland op het gebied van duurzame energie.

De volgende artikelen verwijzen daarnaar:

TenneT moet het zelf doen

Duitse windsector knokt tegen harde wind in

Het mirakel van Merkel

TenneT, Duitsland en nu?

Duitse offshore windmolenindustrie in zware crisis

TenneT en BARD in het nieuws

Grootste Duitse zonnepaneelfabrikant Q.Cells failliet

TenneT Duitsland, wind mee of wind tegen?

Duitse Eco Tsaren dwingen huiseigenaren  tot kostbare energiebesparende renovaties

Duitse energiepolitiek brengt spanningen tussen EU landen

Duitsland hangt zich op aan windmolens

Duitse wind wordt killer en killer

Duitsland investeert 200 miljard euro in duurzame energie

Duitsland stoot meer CO2 uit sinds sluiting 7 kerncentrales

Netbeheerder Tennet en energiebedrijf RWE stoppen ontwikkeling windparken

Industriële uittocht uit Duitsland vanwege hoge elektriciteitsprijzen

Duitsland na die kalte Sonne

Bijna 1 miljoen huishoudens in Duitsland zonder stroom

Wie is prof. Dr. Fritz Vahrenholt?

De koude zon – waarom de klimaatkatastrofe niet komt

Afbouw Duitse kernenergie kost € 1700 miljard


 

Fibronot.nl op de smartphone

Woensdag 16 mei 2012

Vanaf heden is fibronot.nl ook beschikbaar voor de smartphone.
Getest zijn de iPhone, iPhone 4s, Samsung Galaxy SII en Samsung Galaxy Note en diverse types BlackBerry.

Bij het eerste bezoek met een smartphone moet eerst de Mobile Theme switch, onderaan op de eerste pagina, op ‘ON’ gezet worden. Zie onderstaande afbeelding.
Bij elk volgende bezoek wordt dan automatisch het juiste scherm gekozen.

Scherminstelling voor de smartphone

Schermafbeelding op Samsung Galaxy Note


Onderzoek gevolgen windparken provincie GroningenDinsdag 15 mei 2012

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie laat onderzoeken of de gebieden in de provincie Groningen waar plannen zijn voor grote windparken daarvoor ook geschikt zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de invloed van de windparken op de natuur en de leefbaarheid in de omgeving.

In de provincie Groningen hebben privé-investeerders plannen voor een aantal windenergieparken met een vermogen van meer dan 100 MW. Vier van deze initiatieven zijn gepland in de gemeente Oldambt, twee in de gemeente Eemsmond. Bij windparken van deze grootte is de rijksoverheid verantwoordelijk voor de coördinatie van de benodigde besluiten. De provincie, de gemeenten en belangorganisaties zoals de Waddenvereniging, stichting Landschap het Oldambt en werkgroep de Grauwe Kiekendief worden actief in het onderzoek betrokken.

Wanneer uit het onderzoek zou blijken dat er mogelijkheden zijn voor windparken, volgt er een uitgebreider onderzoek naar milieu-effecten en landschap. Ook dat gebeurt in overleg met provincies en gemeenten.

De rijksoverheid coördineert de besluiten die nodig zijn voor de bouw van grote windparken omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020. Volgens de zogeheten rijkscoördinatieregeling worden de verschillende vergunningen en ontheffingen die voor de windparken nodig zijn, tegelijk en in onderling overleg met de betrokken partijen genomen. Wel blijven gemeentes en provincies verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen en ontheffingen.


Europa verdeeld over winning schaliegas, wat doet Nederland?

Dinsdag 15 mei 2012

Deze week werd bekend dat Shell en Chevron een nieuwe deal hebben gesloten over het winnen van schaliegas in Oekraine. Beide bedrijven investeren in totaal 370 miljoen dollar in de twee projecten. Niettemin merken ze ook nu al op dat de ‘kosten’ kunnen gaan oplopen. Daarmee dekken de concerns zich nu al in, en erkennen ze de risico’s die er zijn op technologisch en maatschappelijk gebied, met alle economische gevolgen van dien.

Potentieel

Het winnen van schaliegas is ook geen sinecure, vooral vanuit technologisch oogpunt. Het is een nieuwe methode, die volgens experts technologisch nog niet helemaal is uitontwikkeld. Tegelijkertijd lonken voor de (‘corporate’) olie – en energieconcerns gouden kansen. CEO Peter Voser van Shell spreekt over een ‘revolutie in gasland’. Dat dit gas op diepe gronden een warm welkom vanuit het bedrijfsleven krijgt, is niet verrassend. Het is een nieuwe loot aan de energieboom, die economisch volledig uitgemolken kan worden.

Het Amerikaanse Energy Information Administration heeft wereldwijd de schalievelden in kaart gebracht (zie hieronder). Opvallend is dat er ook binnen Europa een groot potentieel in het verschiet ligt.

Wereld schaliegaskaart
Een overzicht van grote schaliegasvelden wereldwijd
(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Omstreden methode

Ondanks de nieuwe economische mogelijkheden voor vooral grotere energiebedrijven die de investeringen kunnen dragen, is de winning van schaliegas niet onomstreden. Sterker nog, het zorgt voor verdeeldheid in Europa. Frankrijk heeft een drietal vergunningen ingetrokken. Sarkozy zag weliswaar de economische kansen, maar vond de risico’s te groot. Een van de tegenargumenten is dat de chemicaliën die gebruikt worden bij het boren of ‘kraken’ van het gesteente, schadelijk zijn voor het grondwater. Met alle gevolgen van dien voor het milieu en het drinkwater. Duitsland twijfelt, ook nadat de EU een kritisch rapport over de methode heeft opgesteld (zie bijlage).
Gezien de jongste ontwikkelingen met betrekking tot het boren naar schaliegas zonder water, zand en chemicaliën, is dit rapport van de EU alweer achterhaalt.

In Polen en Oekraïne lijkt er minder weerstand te zijn, want daar wordt de praktijk toegestaan. Zelfs in de VS, waar de praktijk veelvuldig is toegepast en waar Obama ook gouden kansen zag in de techniek, klinken nu tegengeluiden. Onder meer een onderzoek van de EPA (Environmental Protection Agency) heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen het winnen van schaliegas en besmetting van grond – en drinkwater.
Ook dit rapport van de EPA lijkt gezien de jongste ontwikkelingen met het fracken zonder water, zand en chemicaliën, achterhaald.

Overigens lijkt CEO Peter Voser van Shell ook de gevoeligheid te beseffen van van schaliegas. Voser ziet schaliegas als een ‘natuurlijke partner’ van wind – en zonne-energie. Een goed bedoelde, maar ook opmerkelijke uitspraak. De potentiele risico’s van het winnen van schaliegas lijken niet vergelijkbaar met de methoden om wind – en zonne-energie te genereren. De naam ‘natuurlijke partner’ lijkt toch voornamelijk een marketing term en bedoeld om eventuele commotie te verzachten.

Nederlandse positie

En Nederland? Nederland ‘onderzoekt’ de mogelijkheid van schaliegas. Na de zomer komt Economische Zaken met een rapport daarover naar buiten. Minister Verhagen moest – na protest van enkele Brabantse gemeenten en burger – en milieugroepen – zijn ambities op het gebied van schaliegas voorlopig inslikken. Het is nu de vraag of het Britse bedrijf Cuadrilla de vergunningen krijgt om in Nederland te gaan boren. Eerder wees een rechtbank de eerder verstrekte vergunningen af. De vraag is of het ministerie met een valide verhaal de maatschappelijke en politieke onrust die is ontstaan over deze praktijk kan weerspreken. Of dat het toch de kant kiest van landen als Frankrijk en waarschijnlijk ook Duitsland.

Hoeveel schaliegas zit er nu in de landen waar bewezen reserves in de grond zitten?

In onderstaande tabel van het Internationale Energie Agentschap, EIA, wordt per land aangegeven wat er aan schaliegas te verwachten is.

Schatting schaliegas

Schatting schaliegas

Schatting schaliegas

Schatting schaliegas

Zie ook:

Schaliegas fracken zonder water, zand en chemicaliën

Vrijdag 11 mei 2011

Een nieuwe methode om schaliegas te winnen haalt in één klap alle bezwaren die er tegen schaliegas zijn, onderuit.
De nieuwe methode maakt gebruik van een gel die uit vloeibaar propaangas (LPG) bestaat. Dit houdt in dat water, zand en chemicaliën niet meer gebruikt worden om het leisteen waarin zich het schaliegas bevindt, te kraken.
Na het fracken keert de gel ondergronds terug naar de oorspronkelijke vorm: propaangas, dat met het schaliegas weer mee omhoog komt.
Lees verder »

en ons Dossier Schaliegas


Shell sluit contract schaliegas met OekraïneZondag 13 mei 2012

Olieconcern Shell en Chevron zijn door de Oekraïne aangewezen om twee omvangrijke schaliegasvelden in het land te gaan ontwikkelen.

De twee oliemaatschappijen hebben de rechten verworven over de gasvelden Yuzivske en Oleske, verklaarde de Oekraïense premier Mykola Azarov zondag. Die twee velden moeten het land in 2020 voorzien van de productie van 10 procent van het gas voor binnenlands gebruik.

De verwachte investering in de velden bedraagt minstens 370 miljoen dollar (286 miljoen euro). Dat bedrag kan nog wel verder stijgen. In de Oekraïne zijn bedrijven die schaliegas produceren vrijgesteld van bepaalde belastingen.

De winning van gas uit rotslagen bij beide velden begint niet eerder dan in 2018. De totale hoeveelheid winbaar gas uit de velden schat de Oekraïne op 7 biljoen kubieke meter.

Bieden

In februari van dit jaar kondigde het land de publieke aanbesteding van de gasvelden aan. Exxon Mobil, Shell en het Russisch-Britse TNK-BP plaatsten hun biedingen voor het Yuzivskeveld in het oosten. Chevron en Eni wilden de rechten verwerven over het andere veld.

Persbureau Reuters berekende eerder dat de Oekraïne op de derde plaats staat in het rijtje van Europese landen met de grootste schaliegasreserves.


Schaliegas fracken zonder water, zand en chemicaliën

Vrijdag 11 mei 2011

Een nieuwe methode om schaliegas te winnen haalt in één klap alle bezwaren die er tegen schaliegas zijn, onderuit.
De nieuwe methode maakt gebruik van een gel die uit vloeibaar propaangas (LPG) bestaat. Dit houdt in dat water, zand en chemicaliën niet meer gebruikt worden om het leisteen waarin zich het schaliegas bevindt, te kraken.
Na het fracken keert de gel ondergronds terug naar de oorspronkelijke vorm: propaangas, dat met het schaliegas weer mee omhoog komt.

Een geplande schaliegasboring in de staat New York trekt op dit moment wereldwijd de aandacht vanwege deze nieuwe boortechniek die is ontwikkeld door het Canadese bedrijf GASFRAC. Het bedrijf heeft inmiddels patent op de nieuwe boortechniek aangevraagd.

Voor een uitgebreid verslag over de nieuwe boortechniek kijk op:

http://www.businessinsider.com/waterless-natural-gas-fracking-method-unveiled-2012-5


Dinsdag 8 mei 2012

Helianthos, producent van flexibele zonnecellen, maakt een doorstart. Koper is HyET Solar, die alle bedrijfsmiddelen van de oude eigenaar Nuon kocht. Het nieuwe Helianthos krijgt vijftien tot twintig man personeel.

HyET Solar

HyET Solar is een nieuw bedrijf van serie-ondernemer Rombout Swanborn. In 1994 heeft Swanborn CDS opgericht, een bedrijf gespecialiseerd in scheidingstechnologie. In Arnhem leidt hij verschillende bedrijven zoals ProlabNL, Renaissance Oil & Gas en HyET. Swamborn heeft grootse plannen met de Helianthos. Op termijn moet de flexibele zonneceltechnologie op grote schaal op de markt gebracht worden.

Doorstart

De veiling van de losse onderdelen van Helianthos leverde (bijna) geen interesse op van externe partijen. Naar eigen zeggen heeft Nuon de deur open gehouden voor een doorstart. De partijen die hebben geboden op de individuele bedrijfsmiddelen worden door het veilinghuis geïnformeerd. De gemeente Arnhem, Provincie Gelderland en Rijk hebben een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de overeenkomst tussen beide partijen.


Nieuwsartikel 116 – 2012

Fibronot.nl met nieuwe outlook

Maandag 7 mei 2012

Met ingang van vandaag wordt de ‘oude’ website Fibronot.nl omgezet naar een nieuwe outlook met WordPress.

We zijn druk bezig om alle links in de oude website om te zetten naar WordPress formaat.

Zolang dit nog niet gebeurd is wordt u bij sommige links nog doorgeschakeld naar de oude website.

De reden dat we dit gedaan hebben is omdat de oude website met bijna 550 pagina’s te traag werd.

Het voordeel van WordPress is ook dat een aparte website voor de iPad niet meer nodig is omdat WordPress in zowel de landscape als portrait mode de juiste instelling kiest.


 Nieuwsartikel 115 – 2012

Nuon eigenaar Vattenfall verlaat Liberia

Vrijdag 4 mei 2012

Vandaag werd bekend dat Nuon eigenaar Vattenfall zich terugtrekt uit het Nederlandse bedrijf Buchanan Renewables dat in Liberia in sneltreinvaart bezig is het land van z’n natuurlijke rijkdommen te ontdoen.
De redactie van fibronot.nl heeft vorig jaar mei in een artikel Na BioShape opnieuw Nederlands bedrijf in Afrika in opspraak hard uitgehaald naar Vattenfall.
Gezien de mensonterende toestanden die de plunderingen van Buchanan in Liberia teweeg hebben gebracht was het niet de vraag of, maar wanneer Vattenvall, zou vertrekken.
Uiteindelijk gaan de ogen bij dit soort investeerders open, maar pas nadat ze veel ellende hebben veroorzaakt, net zoals Eneco Energie zich schielijk bij BioShape terugtrok na het horen van de misstanden in Tanzania , waarna BioShape failliet ging.

Vattenfall verkoopt zijn aandeel in het omstreden Buchanan project in Liberia en boekt er maar liefst ruim € 150 miljoen op af.
Nuon eigenaar Vattenfall kocht in juni 2010 20 procent van de aandelen Buchanan Renewables. Buchanan is in Liberia actief met het versnipperen van oude rubberbomen op rubberplantages. De houtsnippers zouden dan vervolgens per schip naar de elektriciteitscentrales van Vattenfall in Engeland, Zweden, Duitsland en Nederland worden vervoerd om daar als ‘duurzame’ biomassa meegestookt te worden.

Tientallen berichten in de internationale pers over fraude, smeergeld en steekpenningen hebben kennelijk Vattenfall doen besluiten te vertrekken.

Het is te hopen dat de getroffen bevolking die de dupe werd van de handel in houtchips er wat beter van wordt, maar de reputatie van Buchanan en z’n huidige eigenaren kennende zal de bevolking voorlopig nog moeten lijden.

Corrupt en toch de Nobel Prijs voor de Vrede

De president van Liberia is mevrouw Ellen Johnson Sirleaf. Er bestaat nauwelijks een corruptere president op deze wereld dan zij is. Ze vindt het ook niet erg, zei ze op een conferentie van het World Economic Forum in Davos, dat buitenlandse bedrijven steekpenningen en smeergeld betalen in ruil voor diensten.

Deze mevrouw werd vorig jaar in het zonnetje gezet toen zij de Nobel Prijs voor de Vrede ontving.

De hele wereld stond erbij en keek er naar. Schande en een degradatie van de instelling die Nobel Prijs heet.

Precies 1 jaar geleden schreef de redactie van fibronot.nl het volgende stukje als slot van ons artikel over buchanan Renewables:

Het businessplan van BioShape in Tanzania faalde dramatisch en een faillissement was het gevolg. De redactie van Fibronot.nl is van mening dat zich eenzelfde situatie gaat voordoen bij Buchanan Renewables in Liberia. Nu heeft dit bedrijf aanzienlijk sterkere financiers dan BioShape, maar die financiers zijn ook niet gek en zullen op termijn tot het inzicht komen dat ze Liberia grotere schade berokkenen met het volledig leegstropen van de rubberplantages dan wanneer ze zich terug zouden trekken.


Nieuwsartikel 114 – 2012

De invloed van windmolens op het klimaat (3)

Donderdag 3 mei 2012

Veroorzaken windparken Global Warming?

Het korte antwoord hierop zou luiden: Naar alle waarschijnlijkheid wel.

We gaan in dit artikel wat uitgebreider in op het artikel in Nature Climate Change, waarin een wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd dat laat zien dat grote windparken een enorm opwarmend effect hebben op de landtemperatuur rondom, in- en achter die windparken.

De zes auteurs van het artikel in Nature Climate Change hebben gegevens van satellieten gebruikt om naar een deel van Texas te kijken waar zich ‘s werelds grootste windparken bevinden. De meetgegevens betreffen de periode van 2003 t/m 2010 en waren er op gericht te kijken hoe het klimaat in deze streek zich in deze periode ontwikkelde.
De wetenschappers ontdekten een temperatuurstijging van bijna 1 graad Celsius per tien jaar, om precies te zijn 0.72 graad Celsius. Omgezet naar de meer algemene trend van presenteren zou dit een temperatuuurstijging van 7.2 graad Celsius per 100 jaar betekenen.
Nu moeten we niet direct geloven dat over 100 jaar de temperatuur met deze waarde is gestegen, maar als inderdaad het aantal windmolens gebouwd gaat worden dat men nog van plan is te doen, dan kan niet worden uitgesloten dat deze temperatuurstijging zich inderdaad gaat voor doen.

De temperatuurstijging in de windmolenparken

De kaart hierboven laat een stuk land in Texas zien dat vol staat met windparken.
Het gebied is bijna 1 vierkante graad groot.
De windmolens staan op de plaatsen waar de stipjes (kruisjes) staan.
De plaatsen waar de windmolens staan komen verbluffend nauwkeurig overeen
met de gebieden die opgewarmd zijn.
De lokale en regionale temperaturen van het landoppervlak in de buurt
van windparken zijn tussen 2003 en 2010 sterk toegenomen en de bron
lijkt duidelijk.
(Klik op de kaart om te vergroten)

Het verloop van de temperatuur bij de windparken tussen 2003 en 2010

De stijging van de temperatuur tussen 2003 en 2010 in het gebied van de windparken

De zes onderzoekers die het onderzoek hebben uitgevoerd kregen veel vragen over hun werk.

De vragen en antwoordenvan de onderzoekers staan in deze bijlage .


Nieuwsartikel 113 – 2012

De invloed van windmolens op het klimaat (2)

Maandag 30 april 2012

Ons artikel De invloed van windmolens op ons klimaat, van vrijdag 29 oktober 2011, heeft nogal wat reacties losgemaakt. Zowel positieve als negatieve reacties bereikten de redactie van Fibronot.nl .
De 14 positieve reacties en vragen kwamen voornamelijk van scholen en instellingen, de drie negatieve reacties van lezers van TweakersNet, de hardcore voorstanders van windenergie zullen we maar zeggen.
We werden door hen direct als ‘anti windmolen lobby’ afgeschilderd.
Onzin natuurlijk, we wilden alleen de effecten die windmolens op het klimaat kunnen hebben, belichten omdat je bijkomende effecten zelden of nooit van de voorstanders van windenergie hoort.
Toen de redactie van Fibronot.nl het artikel De invloed van windmolens op ons klimaat in oktober vorig jaar aan het voorbereiden was kwamen de eerste wetenschappelijke onderzoeken ons ter ore, die zeiden dat windmolens wel degelijk invloed op . Deze onderzoeken verkeerden toen nog in het stadium van peer review.

Peer review (Engels) of Collegiale toetsing is een methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collega’s van de auteur.

Gedurende de afgelopen maanden werden de wetenschappelijke onderzoeken dan echt gepubliceerd. De uiteindelijke resultaten waren voor de redactie van Fibronot.nl geen verrassing omdat we al kennis hadden genomen van de onderzoeken voordat ze de Collegiale toetsing hadden doorstaan.

En wat blijkt?
Grootschalige windparken hebben wel degelijk invloed op ons klimaat. Vaststaat dat de temperatuur in en achter een windpark stijgt en dat heeft weer invloed op het ontstaan van mist en wolkenvorming waaruit zware buien kunnen ontstaan.

Uit één van de rapporten, Impacts of wind farms on land surface temperature:

While converting wind’s kinetic energy into electricity, wind turbines modify surface–atmosphere exchanges and the transfer of energy, momentum, mass and moisture within the atmosphere. These changes, if spatially large enough, may have noticeable impacts on local to regional weather and climate.

Here we present observational evidence for such impacts based on analyses of satellite data for the period of 2003–2011 over a region in west-central Texas, where four of the world’s largest wind farms are located.

Our results show a significant warming trend of up to 0.72 °C per decade, particularly at night-time, over wind farms relative to nearby non-wind-farm regions.

Ons artikel, De invloed van windmolens op het klimaat

Links naar het wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van windmolens op het klimaat


Nieuwsartikel 112 – 2012

Typhoon Capital heeft moeite met financiering Gemini windparken en schermt met onbekende kopers

Donderdag 26 april 2012

Wat de redactie van fibronot.nl al meer dan een jaar lang vermoedde en er uitgebreid over rapporteerde, blijkt nu waarheid te worden. Typhoon Capital kan geen investeerders vinden en schermt nu geheimzinnig met een onbekende koper. Waar hebben we die geheimzinnigheid over onbekende investeerders eerder gezien? Het lijkt wel of deze sector er een patent op heeft.
Maar dat niet alleen.

Bankgarantie nog niet afgegeven
Woordvoerder Esther Benschop van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) laat weten dat Typhoon Offshore nog niet heeft voldaan aan de afgifte van een bankgarantie voor de Gemini windparken. Dat had al wel  gemoeten, zoals is vastgelegd in de tendervoorwaarden van de verstrekte SDE-subsidie.

En natuurlijk bagatelliseert de managing director van Typhoon Capital ook deze zaak weer door te zeggen dat hij de bankgarantie ziet als een stok achter de deur en dat Typhoon niet in gebreke is gebleven.

“De termijn voor afgifte van de bankgaranties bedroeg acht weken nadat de Europese Commissie akkoord is gegaan met de subsidieverstrekking, dit was eind 2011. Op verzoek van de partijen heeft EL&I enkele weken uitstel verleend”, laat Benschop weten. “Afgesproken is dat de bouw van het windpark voor 1 augustus 2013 moet starten. Vooralsnog is deze afspraak niet veranderd.” Voor de bankgaranties die nodig zijn is half mei als nieuwe deadline vastgelegd, meldt het ministerie zonder een precieze datum te noemen.

Geheimzinnigheid over onbekende kopers
Over de onbekende kopers die een oogje op beide Gemini windparken hebben kan de managing director niets zeggen. Hij noemt geen namen van de geheimzinnige kopers die een belang van 75% in de Gemini windparken willen nemen.

Het enige dat de directeur kwijt wil is dat de belangstelling niet van energiemaatschappijen komt. Dus geen E.ON, RWE, Nuon of Dong.
En alsof de managing director van Typhoon Capital de wijsheid in pacht heeft zegt hij er fijntjes bij dat de energiemaatschappijen niet het kapitaal hebben dat nodig is om grote stappen te zetten met offshore windparken.

Waarschijnlijk heeft Typhoon Capital bij de energiemaatschappijen bot gevangen in de speurtocht naar geld. Ze trappen kennelijk niet in het avontuur Gemini, waarvan de managing director zegt dat het voor 100% zeker is dat het gerealiseerd wordt.
En dan als een duveltje uit een doosje komt Typhoon met het verhaal van enkele onbekende kopers. Als de managing director de namen niet wil noemen had hij niet met dit verhaal naar buiten moeten komen.

Wat een optimisme bij de managing director.
Banken staan niet te trappelen, energiemaatschappijen staan niet te trappelen, gemeenten met rijk gevulde kassen van de verkoop van Nuon aandelen staan niet te trappelen, kortom, eigenlijk is er niemand die staat te trappelen. Kennelijk speelt het verleden van de directie van Typhoon Capital  mee om hier niet in te investeren. Nagenoeg het volledige management van Typhoon was werkzaam bij Econcern. Hoe dat avontuur afliep hebben we in 2009 kunnen lezen; met een faillissement.
Maar de Gemini windparken komen er voor 100 %.

In de afgelopen twee jaar heeft Typhoon Capital de meest vreemde investeringsvehikels in het leven geroepen om investeerders te paaien. De meest vreemde constructies zagen het daglicht. De brievenbus bleef leeg.
De managing director van Typhoon Capital zegt als een strateeg  stap voor stap toe te werken naar realisatie van het windproject. Hij is er zo zelfverzekerd van dat het project gaat lukken en ligt er geen moment wakker van.

De redactie van fibronot.nl merkt op dat de managing director van Typhoon Capital de afgelopen jaren vaak heel erg zelfverzekerd was na het lanceren van alwéér een plan.
We zijn geneigd dit laatste wapenfeit van de managing director ook bij te schrijven als het zoveelste hoofdstuk in de verhalen over gebakken lucht en zijn van mening dat Typhoon Capital het einde van dit jaar niet meer haalt.


Nieuwsartikel 111 – 2012

Duitse windsector knokt tegen harde wind in

Donderdag 26 april 2012

Gebrek aan uitbreidingscapaciteit van het Duitse hoogspanningsnet wordt steeds meer gezien als een knelpunt in de Duitse energietransitie. Terwijl de technologie voor het opwekken van duurzame energie steeds beter wordt, blijft de ontwikkeling van netwerken al jaren achter.

Het probleem is dat windparken niet snel afgeschakeld kunnen worden als het plotseling hard waait en fossiele centrales ook niet snel op- en af kunnen schakelen. Het Duitse elektriciteitsnet is daar ongeschikt voor.

Om deze reden heeft het Bundesverband Windenergie (BWE) het adviesbureau Ecofys opdracht gegeven voor het maken van een studie over de technische voorwaarden waaraan het koppelen van windparken moet voldoen om geen onverwachte effecten op het Duitse hoogspanningsnet te krijgen.
Deze effecten kunnen variëren van spanningsdippen tot volledige blackouts.

Bij het koppelen van één of meer windparken is er een directe verbinding tussen de windparken en het hoogspanningsnet. De capaciteit van het huidige 110kV netwerk is onvoldoende en moet uitgebreid worden.

Omdat van TenneT en de andere Duitse netbeheerders kennelijk weinig wordt verwacht wil de Duitse windsector nu zelf zorgen voor de aansluitingen van offshore windparken op het Duitse hoogspanningsnet.

Volgens het Bundesverband Windenergie blijkt uit een onderzoek dat de windbranche in staat is zelf de aansluitingen te realiseren en te beheren. Wel moet er een kader komen dat het de bedrijven in staat stelt zich op een soortgelijke wijze te financieren als de stroomtransporteurs, zo stelde branchevoorzitter Hermann Albers, waarbij hij verwees naar een eerste geslaagd project in Brandenburg.

De ambitie die de windbranche toont is van belang voor TenneT, de Nederlandse stroomtransporteur die uitbreiding nastreeft in Duitsland. TenneT zoekt naarstig naar mogelijkheden om de dure aansluitingen voor te financieren. Het bedrijf hoopt op steun van de Duitse overheidsbank KfW in de vorm van een participatie, maar het Duitse ministerie van economische zaken liet eerder deze maand weten dat dit geen optie is en dat TenneT zelf de markt op moet om (particuliere) investeerders te interesseren.

Bekijk of download hier de studie die Ecofys in opdracht van de BWE liet verrichten

De berichten over windmolenfabrikant BARD blijven onveranderd duister. Typhoon Capital liet begin deze week BARD vallen als leverancier voor de windmolens op beide Gemini windparken ten noorden van Schiermonnikoog.
Siemens daarentegen opende begin deze week de boeken en publiceerde het tweede kwartaalverslag over het gebroken boekjaar.
Een winstwaarschuwing zette alle toehoorders op scherp, want het meeste en grootste verlies wordt bij de afdeling windenergie gemaakt. Siemens moest hier forse voorzieningen treffen als gevolg van tegenvallers.

Siemens is een reus in de wereld van de techniek maar als gevolg van  grote verliezen bij de windenergie divisie werd het bedrijf gedwongen zijn winstverwachting naar beneden bij te stellen.
Siemens ondervond problemen met het aansluiten van offshore windparken voor de Duitse Noordzee kust op het vasteland elektriciteitsnet.
De CEO van Siemens, Peter Loescher zei dat hij niet kon uitsluiten dat de verliezen bij de windenergie divisie nog verder zullen oplopen.

“Vanwege het feit dat het erg lang duurt hoe je dit soort zeer complexe toegang tot het elektriciteitsnet uit moet voeren, moeten we verwachten dat onze winst- en verliesrekening in de toekomst door vier windprojecten negatief wordt beïnvloed.”

Siemens werd deze week door Typhoon Capital uitverkozen als ‘preferred supplier’ voor de levering van 150 windmolens voor beide Gemini windparken.


Nieuwsartikel 110 – 2012

Het mirakel van Merkel

Zondag 22 april 2012

Het gaat slecht met de zonne-industrie in Duitsland. De persen zijn nauwelijks droog in de berichtgeving over het faillissement van Q.Cells of het volgende drama kondigt zich aan: het Amerikaanse First Solar in Frankfurt aan de Oder heeft bekend gemaakt dat het zijn zonnefoliefabriek zal sluiten. 1200 werknemers worden ontslagen. First Solar zal ook het hoofdkwartier in Mainz sluiten wat nog eens 150 werknemers de baan zal kosten.

First Solar opende amper vijf jaar geleden de zonnefoliefabriek in een gebied dat geteisterd werd door hoge werkloosheid. De opening ging gepaard te midden van veel heisa en beloftes over de  nieuwe banen van de toekomst. Dezelfde mensen die deze beloftes  van de ‘banen van de toekomst’ deden zijn dezelfde die erop aandringen dat de uitkomsten van klimaatmodellen worden meegenomen in de verwachtingen van de economische groei.

Met grote koppen in de krant werd geschreven dat First Solar een goed voorbeeld was van een bedrijf dat met succes het klimaat zou beschermen en dat het een ondersteuning was van het economische beleid in Duitsland.
Nog geen 60 maanden na de opening van First Solar verdwijnt het bedrijf uit Duitsland, maar wel na het incasseren van meer dan een miljard Euro aan subsidie.

Subsidie maakt lui en om die reden hebben veel zonnebedrijven nagelaten om in nieuwe technieken te investeren. Dat heeft uiteindelijk de kop gekost van bedrijven als Solon, Solar Millennium, Solarhybrid en Q.Cells.
Het is dan erg goedkoop om de Chinezen de schuld te geven.

Het probleem bij First Solar was dat de goedkope zonnefolie die het bedrijf produceerde slechts de helft van het rendement had van de traditionele zonnecellen die van silicium worden gemaakt. Om bij de zonnefolie dezelfde hoeveelheid opgewekte energie als bij silicium zonnecellen te krijgen moet er een tweemaal zo grote oppervlakte mee bekleed worden. Dit betekende dat er een dubbel zo grote oppervlakte nodig was om met zonnefolie dezelfde hoeveelheid energie op te wekken.

Met het goedkoper worden van silicium zonnecellen was er met zonnefolie geen droog brood meer te verdienen.

Waar stonden dan die zonnefolie centrales?
Op oude Russische legerplaatsen en vliegvelden in het voormalige Oost Duitsland. Het grootste deel van deze terreinen is verontreinigd met chemicaliën en was ongeschikt voor woningbouw. Dus verzon de Duitse overheid een list. Elektriciteit die op deze vervuilde terreinen werd opgewekt kwam in aanmerking voor een hoger feed-in tarief en een hogere subsidie dan de elektriciteit die op niet vervuild terrein werd opgewekt.

Nu de Duitse overheid de subsidies op PV installaties sterk aan het afbouwen is, waarbij de grootste PV installaties het meeste moeten lijden, werden de kosten voor First Solar zo hoog dat er geen economisch verantwoorde bedrijfsvoering meer mogelijk was.

De tientallen miljarden Euro’s subsidie die de Duitse overheid aan ze zonne-industrie heeft gegeven hebben in feite een enorme economische ellende veroorzaakt.  De Duitse dromen van een grote zonne-industrie zijn abrupt ten einde gekomen. Het gedram over de klimaatverandering is mede verantwoordelijk voor het faillissement van al deze bedrijven.  First Solar is een goed voorbeeld van deze wetenschappelijke farce.
Het Zuid Duitse Phoenix Solar is mogelijk het volgende slachtoffer.


Nieuwsartikel 109 – 2012

Nieuwe impuls co-mestvergisting

Vrijdag 20 april 2012

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie staat meer dan 80 nieuwe producten toe die als covergistingsmateriaal in co-mestvergisters mogen worden gebruikt om deze rendabeler te maken. De gasopbrengst van de installaties kan hierdoor aanzienlijk hoger worden.

Nieuwe lijst

Enkele producten op de nieuwe lijst zijn berm- en slootmaaisel, groenteresten, diervoederresten en reststof die vrijkomt bij de productie van biodiesel uit dierlijke vetten en oliën. Met de nieuwe lijst is het potentieel aan inputgrondstoffen een stuk vergroot en zullen door marktwerking de prijzen van deze grondstoffen dalen. Analoog daaraan zal het rendement van de installaties verbeteren.

Ook wordt de positie van co-mestvergisters meer in lijn gebracht met die in het buitenland. Daarmee is een belangrijk knelpunt van het bedrijfsleven weggenomen.

Met de nieuwe lijst is het potentieel aan inputgrondstoffen een stuk vergroot en zullen door marktwerking de prijzen van deze grondstoffen dalen. Analoog daaraan zal het rendement van de installaties verbeteren.

De nieuw toegestane producten zijn door het bedrijfsleven (LTO en de Biogas Brancheorganisatie) voorgesteld. Ze mogen alleen worden gebruikt als het gehalte aan zware metalen en organische microverontreinigingen beneden bepaalde normen blijft. Het bedrijfsleven neemt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid en werkt aan een certificeringsstelsel om de kwaliteit te borgen.

Download of bekijk hier de lijst met nieuwe co-vergistingsproducten

De redactie van Fibronot.nl wil er graag een opmerking over maken.

De toverwoorden zijn marktwerking, dalende prijzen, hoger rendement.

De overheid is er zelden in geslaagd door marktwerking prijzen te laten dalen. Deze website zou te klein zijn om alle voorbeelden te noemen.

De vraag in met name Duitsland en België naar co-producten is zo groot dat handelaren hun grondstoffen liever exporteren omdat ze in die landen een aanzienlijk hogere prijs voor hun producten krijgen. Er is vooral in Duitsland een grote schaarste aan co-producten.

Bovendien, en dat klinkt vreemd, zegt de handel dat de eigenaren van biomassavergisters subsidie krijgen en zij niets, dus laat de biomassavergisters maar meer betalen.
De verwachting is dan ook dat veel biomassavergisters met verlies blijven draaien.
Een bijkomend nadeel is dat de kans op fraude aanzienlijk toeneemt. Er wordt nu al naar schatting door de helft van de eigenaren van biomassavergisters fraude gepleegd door (giftige en schadelijke) stoffen bij te mengen die niet op de lijst staan.
We hebben er dan ook geen enkel vertrouwen in dat de regels die de branche zich zelf wil opleggen om fraude tegen te gaan, resultaat zullen hebben.


Nieuwsartikel 108 – 2012

Nieuw ontwerp voor Gemini windparken boven Schiermonnikoog

Donderdag 19 april 2012

De ontwikkelaar van de windparken boven Schiermonnikoog Typhoon Offshore laat windmolenbouwer BARD vallen en kiest voor Siemens. Dit heeft Typhoon Capital afgelopen dinsdag bekend gemaakt.
Dit is opmerkelijk omdat Typhoon vorig jaar beide windmolenparken Gemini boven Schiermonnikoog van BARD kocht voor een onbekend bedrag. De verwachting was dus gerechtvaardigd dat BARD de windmolens zou plaatsen.

De ontwikkelaar van de windparken boven Schiermonnikoog Typhoon Offshore kiest voor de SWT-3.6 windmolens van Siemens. De molens hebben een vermogen van 4 MW. Om aan de 600 MW opgesteld vermogen te komen die de twee Gemini-parken samen gaan vormen, plaatst Typhoon een order voor 150 turbines bij Siemens. Voor de opdracht wordt Siemens als preferred supplier benoemd.

Het park moet door de keuze voor de Siemens-molen opnieuw worden ontworpen, want Typhoon had oorspronkelijk in gedachten om te kiezen voor een turbinetype met een vermogen van 5 MW. Dit zouden turbines van BARD zijn. “Onze keuze voor de turbine van Siemens betekent dat er in hetzelfde gebied 150 fundaties komen. Daarom is het hele park opnieuw ontworpen”, aldus de managing director van Typhoon Capital.

Waar haalt Typhoon het geld vandaan?

Het bedrijf is al bijna een jaar bezig om ongeveer € 2,5 miljard bij financiers te vinden, maar zoals het er nu uit ziet lijken die niet erg happig om vol in de wind te gaan.
De enige financier die tot nu toe gevonden is, is een vuilnisman, HVC uit Alkmaar, die een belang van 15 procent in dit megaproject heeft genomen.

Van Oord werd vorig jaar al als aannemer voor de realisatie van Gemini gekozen. Typhoon Offshore zegt nog altijd druk te zijn met het aantrekken van financiers die willen instappen als aandeelhouder.

Dat het bijna een onmogelijke taak is om grote banken te interesseren blijkt uit de opmerking van de directie dat het geen ondenkbare optie is dat het hele project als één pakket aan een grote energiespeler verkocht wordt.

Ondanks werd bekend dat de Nederlandse Staat aan Typhoon Capital een jaar respijt heeft verleend om met de bouw van beide windparken te beginnen. De termijn is verlengd naar augustus 2013. Daarna vervalt de verleende overheidssubsidie van ongeveer € 2 miljard.

Lees hier het persbericht van Typhoon Capital

Inmiddels hebben Provinciale Staten van Groningen er ook een hard hoofd in of Typhoon Capital wel de benodigde financiering kan vinden.

In het Projectplan Offshore Wind 2012 – 2015 van de Provincie Groningen staat dat gezien de huidige situatie op de kapitaalmarkten het onzeker is of Typhoon Capital wel voldoende financiering binnen kan halen, ook omdat het nog een jong bedrijf is dat zich nog moet bewijzen.

Uit het rapport:

“Nu is de ontwikkeling van offshore wind niet afhankelijk van één bedrijf en liggen de kansen voor de Eemshaven met name in Duitsland. Het zou echter wel een streep door de rekening zijn wanneer onverhoopt Typhoon er niet in slaagt om de financiering van Gemini rond te krijgen en er voorlopig geen parken gebouwd zouden worden boven Schiermonnikoog. Dat betekent dat de verwachte activiteiten met bouw en onderhoud voor dit park vanuit de Eemshaven niet doorgaat. Mocht deze situatie ontstaan, dan zullen we er bij het Rijk op aandringen om de SDE subsidie voor deze parken niet terug te laten vloeien naar de staatskas, maar ten goede te laten komen aan een initiatiefnemer die het park wel kan bouwen.”

Al met al lijkt de bouw van beide Gemini windparken verder weg dan ooit.


Nieuwsartikel 107 – 2012

TenneT, Duitsland en nu?

Donderdag 19 april 2012

TenneT maakte eergisteren de jaarcijfers over 2011 bekend. Het is duidelijk dat de miljardeninvesteringen in het Duitse elektriciteitsnet het bedrijf noopt alle zeilen bij te zetten om dit waar te maken.

De topman van Tennet, Kroon, gelooft heilig in een succesvol verloop van de enorme expansie die zijn bedrijf op dit moment doormaakt, maar uit voorzorg worden allerlei besparende maatregelen genomen en wordt streng op de kosten gelet.

Zo wordt het jaarlijkse dividend dat TenneT aan de Staat betaalt, dit jaar verlaagd naar 30 procent, terwijl dit doorgaans 50 procent bedraagt. Met deze actie houdt TenneT € 40 miljoen extra in kas. De topman sluit niet uit dat er ook de volgende jaren een lagere dividenduitkering aan de Staat zal plaatsvinden.

Er wordt bezuinigd op werknemers, met andere woorden, er moeten mensen uit. Dat hoopt TenneT voor elkaar te krijgen door de Nederlandse en Duitse boekhouding samen te voegen.
De projecten die op stapel staan moeten beter en sneller door het projectmanagement uitgevoerd worden. Hier gaan dus ook werknemers afvloeien. Al met al schelen deze besparingen tientallen werknemers.
TenneT heeft op dit moment ongeveer 2000 werknemers.

Het is duidelijk dat vooral de Duitse offshore aansluitingen als een molensteen om de nek hangen. Er moet door TenneT de komende tien jaar bijna € 8 miljard in de offshore aansluitingen geïnvesteerd worden, waarvan het merendeel in de komende vier jaar, maar de investeerders staan niet te trappelen. Vooral Duitse investeerders zijn niet happig. Ze herinneren zich hoe Duitsland vorige maand in één klap de subsidie op zonnestroom heeft verlaagd om die in 2017 naar nul terug te brengen. Niemand garandeert dat hetzelfde ook niet bij de windstroom gaat gebeuren.

De situatie bij windmolenbouwer BARD draagt ook niet bij tot enige feestvreugde, nu het erop lijkt dat het Nederlandse Typhoon Capital geen BARD windmolens op de twee Gemini windparken ten noorden van Schiermonnikoog wil plaatsen, maar windmolens van Siemens. BARD staat nu aan de rand van de afgrond. Als de Duitse overheid geen steun geeft lijkt een faillissement onafwendbaar.

TenneT heeft bij de Duitse regering om steun aangeklopt, maar die heeft twee weken geleden geantwoord dat TenneT de kosten maar moet doorberekenen aan de consument of particuliere investeerders moet zoeken. Kortom, ook daar lijkt het geld op te zijn.
Om de nodige  bedragen te vinden heeft TenneT eerder dit jaar een 49 procent belang in vier offshore zeekabels aan het Japanse Mitsubishi verkocht voor bijna € 600 miljoen, maar de verkoop gaat pas definitief door als er een wetswijziging heeft plaatsgevonden. Veel parlementariërs vinden het maar niets dat deze offshore aansluitingen in Japanse handen komen.

Dat belooft nog wat want TenneT moet dit jaar al bijna € 2 miljard investeren, wat het dubbele is in vergelijking met 2011. TenneT heeft gezegd dat het desnoods nog meer aandeel in bestaande en nieuwe offshore aansluitingen in vergelijkbare deals als met Mitsubishi, zal verkopen om geld binnen te halen.
Het bedrijf kan er echter naar eigen zeggen voorlopig geen nieuwe investeringen bij krijgen.


Nieuwsartikel 106 – 2012

Onderzoek uitkomsten naar schaliegas pas na zomer bekend; Engeland geeft toestemming

Dinsdag 17 april 2012

De uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek naar de mogelijke risico’s van schalie – en steenkoolgaswinning worden na de zomer bekend gemaakt. Dit heeft minister Verhagen van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Eerder had Verhagen toegezegd dat het onderzoek voor de zomer afgerond zou zijn.
De Engelse regering heeft aan het bedrijf Cuadrilla toestemming gegeven om met boren te beginnen. Cuadrilla moet daarbij voldoende veiligheid garanderen. Het bedrijf heeft aan dat verzoek voldaan.

Proces

Op dit moment worden de onderzoeksvragen geformuleerd. Een onderzoeksbureau moet nog worden geselecteerd. Het ministerie gaat ook een klankbordgroep samenstellen om alle belanghebbenden bij het onderzoek te betrekken. De onderzoeksuitkomsten worden ook nog voorgelegd aan de Commissie voor de milieu-effectenrapportage (m.e.r) om de kwaliteit te waarborgen.

Verband drinkwater en boringen

Het ministerie heeft met gemeenten, provincies, industrie, lokale en landelijke belangen – en actiegroepen gesproken over de inhoud van het onderzoek. Vorig jaar ontstond er maatschappelijke onrust in de Brabantse gemeente Haaren en Boxtel, omdat de boringen misschien schadelijk voor de kwaliteit van het drinkwater zouden zijn. Voorlopig heeft de rechter bepaald dat er niet geboord mag worden. Het Internationaal Energie Agentschap ziet juist een ‘gouden toekomst’ voor schaliegas en denkt dat de bezwaren technologisch te verhelpen zijn. TNO verwacht dat het grootschalig winnen van schaliegas nog zeker vijf jaar op zich laat wachten.

Engeland gaat boren

Een panel van onafhankelijke Britse deskundigen heeft in opdracht van de Engelse regering onderzoek gedaan naar mogelijke bijwerkingen van het ‘fraccen’. Als voldaan wordt aan bepaalde veiligheidsvoorzieningen kan er gewoon naar schaliegas geboord worden, aldus de onderzoekers.
Cuadrilla is bereid de veiligheidsmaatregelen in het boorproces in te bouwen waardoor de Britse regering geen belemmering voor Cuadrille meer ziet om actief te gaan boren.

De meeste vrees bestond dat er tijdens het fraccen lichte aardbevingen zouden kunnen ontstaan.
Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat er misschien lichte bevingen kunnen onstaat van kracht 1 tot kracht 2, maar dat deze lichte bevingen aanvaardbaar zijn in het gebied waar geboord wordt en deze lichte bevingen niet in staat zijn zwaardere bevingen te triggeren.

Mocht er tijdens een boring toch een lichte beving ontstaan dan moet het boren direct gestopt worden en moeten er maatregelen genomen worden dat het water dat bij het fraccen gebruikt wordt, direct wordt opgevangen in speciale basins.

Bij het bouwen van de boorput moet ook langs de eerste 100 meter een zodanige constructie om de boorput gebouwd worden die belet dat water dat bij het boren wordt gebruikt in direct contact kan komen met grondwater dat eventueel voor drinkwater wordt gebruikt.


Nieuwsartikel 105 – 2012

Windmolens hinderen veiligheidsradars Defensie

Maandag 16 april 2012

Het ministerie van Defensie heeft aanvullende eisen gesteld aan ontwikkelaars van windparken in Nederland. Defensie breidt de beschermende zones rondom de acht militaire radarinstallaties uit tot 75 kilometer. Dat is nu nog 28 kilometer.

De militaire radarposten liggen in Friesland, Twente, de kop van Noord-Holland, op de Veluwe, in Utrecht en Brabant en garanderen de veiligheid van burger– en militair luchtverkeer. De radars ondervinden hinder van de draaiende wieken van de windturbines. Defensie maakt zich zorgen over de veiligheid van het vliegverkeer.

Forse inperking

De uitbreiding van de beschermingszones betekent een forse inperking van de potentiele ontwikkeling van windmolenparken. Voor de ontwikkeling van iedere windmolen moet aan Defensie toestemming worden gevraagd. Deze kan de bouw tegenhouden, tot de rechter aan toe.

Ambitieuze plannen

Het Rijk wil in 2020 zesduizend megawatt aan nieuwe capaciteit hebben gerealiseerd op het vasteland, een verdubbeling van wat er nu staat. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu onderzoekt wat de gevolgen van de Defensie-maatregelen zullen zijn voor de ambitieuze windplannen van het Rijk. De nieuwe normen van Defensie zijn nog niet bekend. Tegenover Trouw zegt een woordvoerster van de provincie Drenthe: “Wij zijn hier niet van op de hoogte”. Daar is onlangs een plan gepresenteerd om een totaal vermogen van 280 megawatt te plaatsen, zo’n negentig windmolens.

Drenthe en Friesland

Door de nieuwe regels ligt heel Drenthe, een klein stukje veenkolonie ten westen van Stadskanaal uitgezonderd, binnen de beoogde 75 kilometerzones van de radarposten in Leeuwarden en Twente. Friesland gaat ook hinder ondervinden van de nieuwe grenzen. Friesland is van plan een windpark te bouwen op de kop van de Afsluitdijk. Deze locatie ligt binnen de 75 kilometerzones van drie radarposten (De Wier, Leeuwarden en De Kooy).

Radarnetwerk aanpassen

Defensie is op haar beurt bezig om met technische aanpassingen van het radarnetwerk om de verstoring door windmolens te beperken. Een woordvoerster van Defensie zegt: “Die toetsing kan aanpassing of stopzetten van het plan tot gevolg hebben.” Defensie was van plan het nieuwe regime in juli dit jaar in te voeren. Dit ging niet door omdat het ministerie van Infrastructuur & Milieu nog niet klaar is met het onderzoek naar de gevolgen voor de windplannen.


Nieuwsartikel 104 – 2012

Duitse offshore windmolenindustrie in zware crisis

Woensdag 11 april 2012

De Duitse windmolenindustrie bevindt zich in zwaar weer. Bij BARD in Emden worden meer dan honderd werknemers ontslagen omdat er geen kopers zijn voor de ruim 900 wieken die er liggen opgeslagen. Genoeg voor 300 grote windmolens.
In Bremerhaven, bij windmolenbouwer Repower Systems, staan 50, tientallen meters hoge  ijzeren fundamenten voor offshore windmolens letterlijk weg te roesten. Schadepost, meer dan € 100 miljoen en het einde is nog lang niet in zicht. Werknemers zijn ingeschakeld om de kant en klare generatorkasten met de hand te draaien om vastroesten te voorkomen.
Investeerders beginnen nu openlijk te twijfelen of ze nog wel in Duitse offshore windparken moeten investeren. TenneT is de gebeten hond.

De realiteit in de Duitse offshore windmolenindustrie staat haaks op de mooie praatjes van TenneT en BARD op TV en in de pers, zie het artikel TenneT en BARD in het nieuws van vorige week zaterdag.

Op grote betonfunderingen staan bij Repower Systems meer dan 20 grote generatorkasten. Iedere kast is zo groot als een huis. Verpakt in dik wit plastic trotseren ze de harde wind.
Eigenlijk hadden ze al bij Helgoland in de branding moeten staan, maar de hoogspanningskabel van de duinen naar het windpark is nog niet klaar. De bouw van het windpark is daarmee minstens een jaar vertraagd. Om die reden moeten werknemers van Repower Systems om de paar weken de generatoren met de hand bewegen en stroom door de kabels sturen om te voorkomen dat er corrosie optreedt. De general manager van Repower Systems is boos. “Hier staat een half offshore windpark, maar we kunnen op dit moment niets doen. Dat ergert me en kost verschrikkelijk veel geld.”

De zoute wind fluit om zijn helm als hij naar de in plastic gehulde generatorkasten kijkt. Ze behoren tot de krachtigste generatoren die er op dit moment zijn. Per stuk kosten ze € 8 miljoen. Zulke grote generatorkasten in voorraad houden is erg duur, zegt hij. Alles bij elkaar weegt meer dan 8000 ton. De opslagruimte moest worden versterkt omdat het beton de zware last niet kon dragen en wegzakte in de drassige grond waardoor het bedrijf dreigde onder water te lopen.
Hoeveel de schade is zegt de general manager niet. Het merendeel van de schade is voor de koper, in dit geval RWE. De vertraagde bouw kost RWE in ieder geval al minstens € 100 miljoen.

Tennet is de gebeten hond
De schuld van de vertraging krijgt TenneT, de Nederlandse netbeheerder die tevens eigenaar is van een groot deel van het Duitse elektriciteitsnetwerk. TenneT moet de Duitse offshore windparken aansluiten, maar het ontbreekt TenneT aan voldoende financiën. RWE onderzoek momenteel of een rechtszaak tegen de Duitse staat zin heeft.
TenneT vraagt financiële hulp van de Duitse staat, maar die heeft een verzoek om geld vorige week afgewezen. TenneT moet zelf maar op zoek naar privé investeerders.
Zie het artikel TenneT Duitsland, wind mee of wind tegen?

Sokkels voor de montage van windmolens op de zeebodem
Op uitgestrekte parkeerplaatsen staan tientallen zware roestige sokkels klaar

De Duitse regering fordert…
Meer dan 2000 windmolens moeten er aan het einde van dit decennium in het Duitse deel van de Noordzee en in de Oostzee staan. Dat is tenminste wat de Duitse federale regering wil. Met een capaciteit van ongeveer 10.000 megawatt moeten de turbines over 8 jaar bijna zes procent van het Duitse elektriciteitsverbruik voor hun rekening nemen. Ze moeten dan als vervanging dienen voor het buiten gebruik stellen van de resterende 12 kerncentrales die rond 2022 gesloten moeten zijn.
Doch de expansie verloopt traag, uiterst traag. In Bremerhaven zijn de gevolgen zichtbaar. Naast Repower Systems bevinden zich in Bremerhaven tientallen bedrijven die afhankelijk zijn van de bouw van offshore windparken. De kleinere bedrijven kunnen de financiële lasten niet meer dragen en gaan failliet. Ze moeten werkgelegenheid brengen in een regio die al door veel werkloosheid was getroffen en nu hebben ze het gevoel dat de complexiteit van de energietransitie is onderschat.

Een voorraad generatorkasten bij BARD
Een voorraad generatorkasten bij BARD

Twijfel bij experts
Experts trekken de door de Duitse overheid beoogde expansiedoelen in twijfel. Volgens het in Bremerhaven gevestigde marktonderzoeksbureau Windresearch zal de doelstelling in 2020 voor hooguit driekwart gehaald worden. Als er nog meer vertraging ontstaat, wordt hooguit de helft gebouwd. Het oorspronkelijke doel halen we in ieder geval nooit, zegt een expert bij Windresearch.

Ook de energiebedrijven twijfelen
Ondertussen zijn experts van de grote Duitse energiebedrijven als RWE het eens met de experts in Bremerhaven.
10.000 megawatt opwekken is niet haalbaar in 2020, zegt het hoofd van RWE Innogy. De gevolgen zijn dodelijk voor de windindustrie in Duitsland, zegt hij. Ten eerste lijden de betrokken bedrijven honderden miljoenen verlies en ten tweede beginnen investeerders te twijfelen of hun geld wel goed geïnvesteerd wordt in het Duitse deel van de Noordzee.

Bremerhaven, centrum van de Europese windindustrie?
Een paar kilometer ten noorden van Repower Systems slaat de general manager van het havenbedrijf  de kraag maar eens hoog op tegen de harde wind. De golven op het water van de Weser slaan hoog tegen de dijk van de Blexer Bogen.
Hij wijst naar een niet afgebouwde terminal in de verte, die speciaal voor de offshore industrie zou worden aangelegd. Vroeger zou zo’n terminal iets van de stad hebben gemaakt, maar er is geen geld. De bouw van de terminal moet € 200 miljoen kosten. Het beloofde rendement op de investering zou tien procent bedragen, maar er is niet één investeerder bereid de € 200 miljoen te investeren vanwege twijfels omtrent het rendement.
De general manager van het havenbedrijf ziet de kranen en kademuren in zijn droom, Bremerhaven als het centrum van de Europese offshore windindustrie. Zijn droom is verder weg dan ooit.

900 molenwieken op voorraad
Bij BARD in Emden liggen 900 wieken te wachten op een
nieuwe eigenaar

De strijd om het schaarse geld
Uit de kring van mogelijk geïnteresseerde investeerders is een handvol bieders ontstaan. Er is een consortium gevormd onder leiding van het havenbedrijf BLG Logistics uit Bremen en het bouwbedrijf Hochtief. Maar hoe dichter het einde nadert des te voorzichtiger worden de investeerders; de procedure’s vertragen. Eigenlijk zouden in 2014 de eerste windmolens en wieken moeten worden verscheept. Nu wordt eind 2015 als mogelijke deadline genoemd.

De geïnteresseerde havenbedrijven die wel willen bouwen lopen stad en land af op zoek naar banken en investeerders die bereid zijn geld in offshoreprojecten te steken, maar tot nu toe tevergeefs. De banken zijn erg sceptisch.
Er is ook steun aan de Duitse regering gevraagd. De Duitse ontwikkelingsbank KfW heeft een budget van € 5 miljard. Het havenbedrijf van Bremerhaven hoopt dat een deel van dat geld naar de aanleg van de terminal kan gaan, maar hij heeft er een hard hoofd in.
Als we nu de terminal niet afbouwen kunnen de bedrijven in de offshoreindustrie geen kant meer op en zullen mogelijk verhuizen naar havenplaatsen die wel de benodigde infrastructuur voor handen hebben.

Noodoplossingen
Bedrijven zoeken nu naar tijdelijke oplossingen.
Een buurman van Repower Systems, Weserwind GmbH, parkeert de 900 ton zware sokkels die op de zeebodem moeten staan, op de parkeerplaats van de autoterminal in het noorden van de stad.
De eigenaar van de autoterminal, BLG Logistics, heeft de parkeerplaats aan Weserwind GmbH verhuurd. Als gevolg van de kredietcrisis van 2009 staan de parkeerplaatsen nog steeds leeg.
De eigenaar van BLG Logistics blijft desondanks optimistisch.
De bouw van de offshore  windparken zal uiteindelijk toch een keer beginnen, zegt hij. Ondanks het uitstel van de bouw van bijna alle Duitse offshore windparken. Er is geen weg terug.
Investeerders denken er heel anders over.


Nieuwsartikel 103 – 2012

Duurzame palmolie is een fabeltje

Maandag 9 april 2012

Het kabinet moet ophouden de productie van palmolie te stimuleren. In plaats daarvan zou de regering moeten inzetten op de teelt van oliehoudende gewassen op eigen bodem. Esther Ouwehand diende op 5 april een motie in die ervoor moet zorgen dat er minder palmolie wordt geïmporteerd, en er een impuls komt voor de teelt van vlas, koolzaad en zonnebloemen door de Nederlandse boer.

Koekjes, ijs
Palmolie is een goedkope grondstof voor de levensmiddelenindustrie en zit in tal van producten zoals koekjes, ijs, chocola, margarine en frituurvet. Voor de aanleg van palmolieplantages wordt op grote schaal tropisch regenwoud gekapt. Veenbossen in Indonesië en Maleisië maken in schrikbarend tempo plaats voor monocultures vol oliepalmen, met desastreuze gevolgen voor mens, dier, natuur en milieu. De toch al ernstige bedreigde orang-oetan verliest zijn laatste leefgebieden, de lokale bevolking wordt van haar land verjaagd en het zware landbouwgif dat op de plantages wordt gebruikt maakt de rivieren zo vuil dat mens en dier er ziek van worden.

Ontbossing en mensenrechtenschendingen
Toch steunt de Nederlandse regering de productie van palmolie, onder andere door belastinggeld te steken in de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). Dat is een vrijwillig initiatief om de problemen met palmolie te verminderen. Steeds weer blijkt dat de RSPO slechts de schijn wekt van duurzaamheid, en de grote problemen met palmolie ongemoeid laat. De ontbossing gaat door, net als de vervuiling en de schending van de mensenrechten, zo bleek vorig jaar nog uit een uitzending van Zembla. Ook milieuorganisaties hebben veel kritiek op de RSPO.

Biologische vlas, koolzaad en zonnebloemen
Esther Ouwehand: “Duurzame palmolie is een fabeltje, om het geweten van bedrijven, consumenten en overheden te sussen. Het zou veel beter zijn als we minder palmolie zouden gebruiken. Biologische vlas, koolzaad en zonnebloemen, geteeld door Nederlandse boeren, leveren wèl duurzame olie op. Bleker moet die teelten op eigen bodem stimuleren.”Omdat veel consumenten niet op de hoogte zijn van de hoge prijs die door dieren, natuur en milieu voor palmolie wordt betaald, vraagt de Partij voor de Dieren in een motie ook om goede voorlichting door het Voedingscentrum. Op dinsdag 10 april wordt over beide moties gestemd.

Lees hier de Motie Ouwehand

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De redactie heeft in een eerder artikel al aandacht besteed aan het Finse bedrijf Neste Oil, dat in Rotterdam een grote fabriek voor de verwerking van palmolie heeft neergezet.

Minister Verhagen is het spoor bijster

Minister Verhagen hield ter gelegenheid van de opening van Neste Oil op 19 december 2011 een speech waarin hij zei dat deze raffinaderij Nederland helpt te voldoen aan de nationale en Europese doelstellingen voor schone brandstoffen, energiezekerheid en de terugdringing van de CO2-uitstoot.
Hij zei ook nog dat Neste Oil werk maakt van ondernemen met respect voor mens en planeet. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzaam geproduceerde biomassa.

Weet deze minister eigenlijk wel wat jij zegt? De teelt van palmolie is de minst duurzame teelt van zo’n beetje alle zogenaamde bio-olies.

Er worden in Indonesië miljoenen hectare tropisch oerwoud gekapt, waarna er gigantische plantages worden ingericht met palmbomen voor de productie van palmolie.
Met de kap van deze oerwouden staat Indonesië op de derde plaats qua CO2 uitstoot, na de Verenigde Staten en China.

Verhagen staat aantoonbaar onzin te vertellen met z’n CO2 verhaal en draait de Nederlandse bevolking een rad voor de ogen.

De schade die door de kap van oerwoud in Indonesië ten behoeve van de teelt van palmolie wordt aangericht wordt uitgebreid in het artikel over Asia Pulp and Paper belicht.

Vraag: Wat heeft het voor zin om in Nederland te besparen op de uitstoot van CO2 als in Indonesië tientallen miljoenen ton CO2 wordt uitgestoten bij de kap van oerwoud om plaats te maken voor palmoliebomen?


Nieuwsartikel 102 – 2012

TenneT en BARD in het nieuws

Zaterdag 7 april 2012

In een alles of niets poging het imago te redden zijn TenneT en het Duitse BARD een media-offensief begonnen in een poging de negatieve berichtgeving in Duitsland over beide bedrijven enigszins te temperen.
Zo kreeg windmolenfabikant BARD gisteren gratis zendtijd in het NOS journaal van 20:00 uur en krijgt TenneT vandaag in een groot landelijk wakker dagblad uitgebreid gelegenheid te vertellen hoe goed het allemaal wel niet gaat in Duitsland. De meningen in Duitsland staan haaks op de mooie verhalen in Nederland.

En dat is opmerkelijk, want TenneT heeft een hele reeks dreigementen aan de Duitse regering gericht over vertraging van de investeringen in Duitsland. TenneT eiste financiële hulp of er werd niet meer in nieuwe projecten geïnvesteerd.
Toeval of niet, vrijdagavond maakte de Duitse overheid bekend niet in TenneT te investeren. TenneT moet de hoge rekening van de kosten van netuitbreiding maar bij de Duitse consumenten leggen. Dat betekent dat de Duitse elektriciteits gebruikers te maken krijgen met aanzienlijk hogere tarieven voor het transport van elektriciteit.

BARD maakte met geen woord melding van het feit dat het bedrijf meer dan 100 medewerkers van de fabriek in Emden waar de wieken voor windmolens worden gemaakt, heeft ontslagen omdat er geen molenwiek meer wordt verkocht.

Wie het wakkere verhaal over TenneT wil lezen moet even op de volgende link klikken.

De redactie van fibronot.nl heeft de afgelopen twee maanden de situatie in Duitsland op de voet gevolgd.

Hieronder staan enkele artikelen:

Bijna 1 miljoen huishoudens in Duitsland zonder stroom

Industriële uittocht uit Duitsland vanwege hoge elektriciteitsprijzen

Netbeheerder Tennet en energiebedrijf RWE stoppen ontwikkeling windparken

Duitsland stoot meer CO2 uit sinds sluiting 7 kerncentrales

Duitsland investeert 200 miljard euro in duurzame energie

Duitse wind wordt killer en killer

Duitsland hangt zich op aan windmolens

Duitse energiepolitiek brengt spanningen tussen EU landen

Duitse Eco Tsaren dwingen huiseigenaren  tot kostbare energiebesparende renovaties

TenneT Duitsland, wind mee of wind tegen?


Nieuwsartikel 101 – 2012

Bieden op Helianthos kan vanaf 6 miljoen Euro

Vrijdag 6 april 2012

De gebouwen en inboedel van zonnefoliefabriek Helianthos moeten bij de verkoop via een veiling minimaal € 6 miljoen opbrengen. Dat blijkt uit het openingsbod dat veilingorganisator Troostwijk op de website heeft gepubliceerd.

Het gaat om een online veiling bij afslag; dat wil zeggen dat begonnen wordt met een hoge startprijs en deze zakt tot iemand akkoord gaat. Als de prijs onder een bepaalde waarde zakt, vindt er geen transactie plaats.

Eigenaar Nuon besloot in september vorig jaar de zonnefoliefabriek te sluiten, nadat het tevergeefs gezocht had naar een investeringspartner voor de innovatieve technologie. In januari besloot Nuon Helianthos te veilen. Een burgerinitiatief om de fabriek te redden liep op niks uit.

Helianthos wordt op de eerste veilingdag (16 april) in twee hoofdkavels aangeboden: kavel A bestaat uit het totaal van alle machines, de bedrijfsinventaris en de intellectuele eigendommen van Helianthos. De afslag voor deze kavel start op € 25 miljoen en sluit op € 3,5 miljoen. Kavel B bestaat uit het onroerend goed (het gebouw en de grond), inclusief de halkranen (inpandige hijskranen) en de keukeninventaris van Helianthos. Dit moet maximaal € 10 miljoen en minimaal € 2,5 miljoen opbrengen. Op de tweede veilingdag (17 april) kunnen potentiële kopers bieden op kavel A en B samen. Hiervoor is de afslag € 35 miljoen en wordt gestopt bij € 6 miljoen.

Een woordvoerder van Troostwijk Auctions legt uit dat de genoemde minimumbedragen niet per se betekenen dat Nuon als verkopende partij akkoord zal gaan met elk bod dat daar boven gedaan wordt. “De veiling is onder voorbehoud van gunning, dus Nuon kan in principe elk bod weigeren.” Bij het vaststellen van een openingsbod wordt volgens Troostwijk Auctions gekeken naar allerlei factoren, van de taxatiewaarde van het pand tot aan de de huidige staalprijs en het aantal kilo’s staal in de inventaris.

Afgelopen dinsdag was er bij Helianthos in Arnhem een ‘kijkdag’, waar potentiële kopers alvast een indruk konden krijgen van de mogelijkheden van de fabriek. Als tijdens de veilingen op 16 april en 17 april geen finaal bod wordt uitgebracht, start een nieuwe online veiling waarbij alle bedrijfsmiddelen afzonderlijk bij opbod worden verkocht. Er komt dan een extra kijkdag op 26 april en de vervolgveiling sluit op 2 mei.


Nieuwsartikel 100 – 2012

Duurzame energieproductie Essent fors gedaald

Donderdag 5 april 2012

RWE/ Essent bracht een paar dagen geleden haar MVO jaarverslag 2011 uit. Er is zelfs een speciale website aan gewijd. Een aantal zaken vielen op. Zo is de duurzame energieproductie van Essent de afgelopen jaren fors gedaald. Daarnaast blijken de groene ambities van Essent snel te verdwijnen als de overheid ze niet betaalt.

Duurzame energieproductie gedaald
In 2009 produceerde Essent nog 2915 GWh duurzame energie. Dat aantal is in 2011 gedaald naar 1975 GWh. Kijken we naar de bronnen, dan blijkt ongeveer 3 kwart van die ‘duurzame’ energie uit biomassa te komen. Kolencentrales die biomassa bijstokend dus.

Achterblijven milieudoelstellingen schuld overheden
Opvallend is verder dat Essent aangeeft achter te lopen op haar eigen MVO doelstellingen. Als verklaring krijgen diverse overheden de schuld. Uit het voorwoord:
“Onze lange termijn doelstellingen voor duurzame energie en het reduceren van CO2-emissies staan onder druk door verslechtering van de internationale marktsituatie en door specifieke beleidskeuzes door overheden in Nederland en Duitsland. Hierdoor worden projecten die zullen bijdragen aan deze doelstellingen naar verwachting later uitgevoerd. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

• Afnemende investeringsruimte door economische omstandigheden en gedwongen
sluiting van RWE kerncentrales in Duitsland.
• Tot 2015 zal de meestook van biomassa niet groeien omdat de huidige afspraken met de overheid daarin niet voorzien.
• Op dit moment steunt de overheid nieuwe offshore windparken niet financieel
• Vertraging in de bouw van de Eemshavencentrale als gevolg van extra tijd die nodig is voor vergunningen betekent een lager percentage biomassa in 2020.
• De overheid wijst plannen af voor CO2-afvang en -opslag (CCS), zodat het geplande pilotproject op de Eemshaven niet door kan gaan.”

We lezen hier een aantal interessante zaken:
1. Essent ziet kerncentrales nog steeds als een goede oplossing om CO2 uitstoot te verminderen. Wat opmerkelijk is, omdat kernenergie indirect nog steeds zo’n 50% van de CO2 uitstoot die een gascentrale uitstoot. En daarmee dus allerminst een duurzame energievorm is.
2. Het ligt aan de overheid dat Essent slechts weinig biomassa meestookt in haar kolencentrales. Er zouden geen ‘afspraken’ gemaakt zijn. Wat nogal een drogreden is want als ze hun eigen doelstellingen willen halen, kunnen ze gewoon extra biomassa meestoken.
3. Het ligt aan de overheid dat Essent niet investeert in nieuwe windenergie parken. Ook hier is de prikkel om zich in te zetten voor duurzame energie puur extern. Als de overheid niet subsidieert, blijft er ineens weinig over van de groene ambities van Essent.
4. Verder wordt er net gedaan alsof de CO2-opslag en afvang in Noord-Nederland goed voor het milieu zou zijn. Terwijl Essent wel eerst een kolencentrale bouwt die heel slecht voor het milieu is en daar vervolgens maar een klein deel van de CO2 wil/kan afvangen. Onder de streep blijft de Eemshavencentrale in alle scenario’s een van de meest vervuilende fabrieken van Nederland. Maar ook hier is het volgens Essent allemaal de schuld van de overheid dat Essent CO2 uitstoot.

Wanneer gaan die oude kolencentrales nu uit?
Het enige steekhoudende argument dat Essent gebruikt voor de bouw van de Eemshavencentrale is dat deze moderner en dus efficiënter is dan kolencentrales van oudere generaties. Als de nieuwe centrale een aantal oudere vervangt, kun je dus milieuwinst boeken. Diverse instanties hebben Essent daarom gevraagd om aan te geven welke oude centrales ze gaan uit zetten en wanneer. Maar daar hebben we nooit antwoord op gekregen. En dat antwoord hebben we ook in dit jaarverslag niet kunnen vinden.

Groene ambities! Maar alleen als de overheid betaalt
Als we het jaarverslag van Essent oppervlakkig lezen hebben ze het beste voor met het milieu en zetten ze zich in voor een groter aandeel duurzame energie. Maar voor wie het verslag iets beter leest verschijnt een heel ander beeld. Een beeld van een bedrijf dat zich inzet voor fossiele energie als kolencentrales en kerncentrales. De groene ambities zijn er vooral voor het mooie rapport, maar blijken flinterdun als de overheid niet eerst met een zak geld komt.


Nieuwsartikel 99 – 2012

Oproep: Stop met tanken biodiesel

Biodiesel slechter dan gewone diesel

Donderdag 5 april 2012

Uit een benchmark van het onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van Greenpeace, blijkt dat biodiesel op basis van koolzaad, soja en palmolie, voor het milieu slechter is dan diesel. Biodiesel is de biobrandstof die het meest wordt gebruikt in Europa in het verkeer.

Biobrandstoffen op basis van afval en restproducten scoren beter. Het is voor het eerst dat er een ranking is gemaakt tussen verschillende biobrandstoffen. Daarnaast zijn ze vergeleken met gewone diesel en benzine en elektrisch rijden.

De EU verplichting

In de Europese Unie (EU) is afgesproken dat biobrandstoffen moeten worden bijgemengd in het kader van klimaatbeleid. Maar er ontstaan steeds meer twijfels over dit beleid. Met behulp van de nu ontwikkelde benchmark van CE Delft is te zien dat eerste generatie biobrandstoffen, gebaseerd op landbouwgewassen, teveel nadelige milieu-effecten hebben. Dus een maatregel die bedoeld is als oplossing tegen klimaatverandering dreigt averechts uit te pakken.

Haagse politiek heeft bord voor de kop en verschuilt zich achter Brussel

Staatssecretaris Atsma van Milieu heeft in maart besloten tot een ophoging van de verplichte bijmenging van biobrandstoffen. De Tweede Kamer heeft hier kritische vragen over gesteld en besluit binnenkort of zij hiermee akkoord gaat. Kees Kodde, campagneleider bossen van Greenpeace: “Atsma slaat de verkeerde weg in als hij nu geen rem zet op niet-duurzame biodiesel.”
Minister Verhagen van Economische Zaken prees onlangs de nieuwe raffinaderij van Neste Oil in Rotterdam aan als het toppunt van duurzaamheid. Deze fabriek scoort slecht in de benchmark, omdat voornaamste grondstof van Neste Oil palmolie is.

In de benchmark worden de verschillende biobrandstoffen gescoord en vergeleken met elektrisch rijden, rijden op waterstof en rijden op benzine of diesel. Gekeken is naar de volgende milieucriteria: directe en indirecte broeikasgasemissies over de hele keten, uitputting van eindige voorraden van nutriënten en landgebruik.
Op alle drie de criteria komen elektrisch rijden op basis van duurzame elektriciteit en biobrandstoffen op basis van afval en restproducten, het beste uit de meetlat.

Als de indirecte CO2-emissie wordt meegerekend, blijkt het rijden op soja-olie, koolzaadolie, palmolie en zonnebloemolie nog meer CO2-uitstoot te veroorzaken dan gewone diesel.

Op het criterium ‘verlies van nutriënten’, meststoffen zoals fosfor (P) en kalium (K), scoren soja- en palmolie ook het slechtst. De voorraad van deze voedingsstoffen is cruciaal voor de groei van planten, maar is eindig, waardoor de landbouw en voedselvoorziening wereldwijd in de problemen kan komen. Als de biobrandstoffen worden vergeleken op het criterium landgebruik, oftewel hoeveel hectare is er voor nodig, dan scoren biobrandstoffen op basis van tarwe, soja en zonnebloem het slechts.

De Europese Commissie verwacht dat in 2020 de biobrandstoffen voor 70 procent uit eerste generatie biodiesel zullen bestaan. Biodiesel uit palm- en sojaolie leiden tot ontbossing in Indonesië en Zuid-Amerika. Het zijn juist de biodiesels uit deze landen waarvan de export naar Europa nu sterk toeneemt.

Download hier de benchmark biodiesel


Nieuwsartikel 98 – 2012

Provincie Flevoland: Alleen nog windmolens op land

Woensdag 4 april 2012

De provincie Flevoland wil niet dat er nieuwe windmolens in het IJssel- of Markermeer gebouwd worden. Volgens gedeputeerde Anne Bliek zijn er voldoende mogelijkheden om windmolens op het land te bouwen.

Daarom wil de provincie nu met de gemeenten en initiatiefnemers plannen uitwerken. Daarin komt te staan welke molens gesaneerd worden en op welke plekken er grote nieuwe windparken mogen komen. De plannen moeten in 2015 klaar zijn.
De provincie vraagt het Rijk om in die tijd niks te doen. Bij het Rijk liggen drie aanvragen voor grote parken bij Dronten en in het IJssel- en Markermeer.

Het windpark in het IJsselmeer bij Noordoostpolder wordt gewoon aangelegd.


Nieuwsartikel 97 – 2012

Buren wint zaak over leges windmolens

Dinsdag 3 april 2012

Bij het vaststellen van de leges voor de bouw van windmolens mogen gemeenten ook de bouwkosten voor het interieur meerekenen. Dat blijkt uit een uitspraak van het Arnhemse Gerechtshof in een geschil tussen gemeente Buren en Nuon. Een relevante uitspraak voor andere gemeenten die windmolens willen plaatsen, reageert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bijna de helft

Nuon moet de gemeente Buren nu alsnog het volledige bedrag van circa 90.000 euro aan leges betalen voor het plaatsen van vier windmolens. Zelf meende het energiebedrijf dat het kon volstaan met bijna de helft, 52.000 euro.

Welke kosten

Het verschil zit hem in de vraag welke kosten tot de bouwkosten mogen worden gerekend, legt Jeanette van Gent uit namens het team Belastingen van de gemeente. Gaat het alleen om de fundering, de mast en de gondel, zoals Nuon betoogt, of ook de installaties die zich binnenin de windmolen bevinden? In het laatste geval zijn de bouwkosten waarover leges worden geheven fors hoger. Zo gaf Nuon in Buren 4 miljoen euro geraamde bouwkosten op, terwijl die volgens de gemeente 12 miljoen bedragen, 3 miljoen per windturbine.

Rechtbank versus Gerechtshof

In eerste aanleg gaf de rechtbank Nuon gelijk en oordeelde dat alleen de buitenkant van een windmolen de grondslag kan vormen voor de te heffen leges. Nuon stelde zelf hoger beroep in, om duidelijkheid te krijgen in deze discussie, die niet alleen in Buren wordt gevoerd. Het Arnhemse Hof kwam tot een andere conclusie. Van Gent: ‘Een windmolen is volgens het Hof geen gebouw, maar een bouwwerk, waarbij binnenkant en buitenkant samen één geheel vormen. Het Hof sluit daarmee aan bij een uitspraak uit 2003 van het Hof in Amsterdam.’

Geen terugwerkende kracht

Volgens VNG-woordvoerster Frotina Zuidema hoeven gemeenten die menen dat zij in het verleden te lage leges hebben geheven, niet te juichen. ‘Als de aanslag al is opgelegd, kun je niet navorderen. Dan heb je pech, bij dit soort uitspraken geldt vaak geen terugwerkende kracht.’ Voor gemeenten die nu bezig zijn met een aanvraagprocedure voor windmolens, of dat in de toekomst doen, is het wel interessant om goed te kijken welke kosten worden opgevoerd, zegt Zuidema.

Rijnwoude vordert wel na

Gemeente Rijnwoude deed in 2009 wel een poging tot navordering. Nadat achteraf duidelijk werd dat te lage bouwkosten waren opgegeven, legde de gemeente een naheffing op aan windmolenbouwer Prodeon. De gerechtelijke procedure daarover loopt nog steeds, meldt de gemeente. Volgens Zuidema is navordering wel mogelijk als sprake is van opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens, zoals Rijnwoude vermoedt.

Bindende uitspraak

Tegen de uitspraak van het Hof is beroep in cassatie mogelijk bij de Hoge Raad. Nuon denkt daar nog over na. ‘Nu de rechtbank A heeft gezegd en het Hof B, zou het voor gemeenten wel duidelijk zijn als er een bindende uitspraak komt van de Hoge Raad’, meent Zuidema.

Lees hier alle uitspraken in deze rechtszaak


Nieuwsartikel 96 – 2012

Grootste Duitse zonnepaneelfabrikant Q.Cells failliet

Dinsdag 3 april 2012

De grootste Duitse fabrikant van zonnepanelen, Q.Cells in Thalheim, Saksen, heeft gisteren zelf het faillissement aangevraagd. Vorige week dinsdag maakte de fabrikant de jaarcijfers over 2011 bekend en die waren desastreus. Een verlies van € 850 miljoen prijkte in de boeken.

Q.Cells is de laatste in een reeks van faillissementen die de PV sector treft. Q.Cells werd in 1999 opgericht te midden van de bloeiende hoop en optimisme in wat de hoeksteen van het Duitse Solar Valley moest worden.
De sociaal-groene coalitie onder leiding van Gerhard Schröder, bejubelde de opening van Q.Cells als het begin van een nieuw industrieel tijdperk dat Duitsland de 21e eeuw zou binnen loodsen.
Die toekomst leek verzekerd door een passage in de Energie Feed In wet uit 2000, die producenten van groene energie vaste tarieven en goedkope kredieten gedurende 20 jaar garandeerde. Dit leidde tot een hausse in de zonne industrie in Duitsland.

In 2005 was Q.Celss al gegroeid naar een bedrijf met 750 werknemers met een omzet van € 300 miljoen en werd de CEO in dat jaar benoemd tot ondernemer van het jaar. Q.Cells breidde de productie uit en opende een grote vestiging in de Verenigde Staten.
In 2007 had het bedrijf al 1700 werknemers met een omzet van € 860 miljoen en een winst van € 160 miljoen.

Het leek niet kapot te kunnen. Maar wat was nu de oorzaak van het faillissement?

Er ging eigenlijk van alles mis. De PV industrie nam een hoge vlucht in Duitsland dankzij het Feed In Tarief dat aan PV fabrikanten werd betaald. Dit Feed In tarief trok echter ook Chinese PV fabrikanten aan. De Chinese PV fabrikanten brachten PV modules tegen aanzienlijk lagere prijzen op de markt, waardoor de prijzen op de wereldmarkt sterk daalden.

Met de kredietcrisis in 2009 begon ook de ellende in de PV industrie. De Duitse overheid draaide de Feed In Tarieven terug, maar Q.Cells had ook te weinig aan onderzoek en ontwikkeling gedaan vanwege de bijna gegarandeerde inkomsten dankzij de Feed In wet. Gratis geld noopt niet direct tot innovatie.
In 2009 noteerde het bedrijf een recordverlies van € 1.34 miljard.

Waarnemers zien geen mogelijkheid tot redding van het bedrijf nu de Duitse overheid heeft besloten de subsidies op zonnepanelen af te bouwen en in 2017 helemaal te beëindigen.


Nieuwsartikel 95 – 2012

TenneT Duitsland, wind mee of wind tegen?

Maandag 2 april 2012

Netbeheerder Tennet heeft het moeilijk. De Nederlandse overheid wil geen leningen meer geven en wil het liefst zo snel mogelijk een deel van TenneT verkopen en eventueel de rest privatiseren.
In Duitsland is het al niet anders, maar er gloort licht aan de horizon. Althans als private investeerders bereid zijn om er miljarden in te steken. En dat is nog maar de vraag.

Netbeheerder TenneT kondigde vorige maand, samen met energiebedrijven RWE en E.ON aan dat de ontwikkeling van nieuwe offshore windparken zou worden gestaakt. De netbeheerder had ook kritiek op de Duitse overheid. TenneT verweet de Duitse overheid een onduidelijk energiebeleid te voeren en wilde in afwachting van meer duidelijkheid alle investeringen in nieuwbouw van het Duitse elektriciteitsnet staken.

Het dreigement heeft geholpen want de Duitse regering onderzoekt nu mogelijkheden of de Duitse overheidsbank KfW, voorheen Kreditanstalt für Wiederaufbau geheten, bereid is de werkzaamheden van TenneT in Duitsland voor te financieren.
TenneT moet de komende tien jaar minstens € 10 miljard in het Duitse elektriciteitsnet investeren. Ongeveer de helft van dat bedrag dient voor het aansluiten van offshore windparken op het Duitse elektriciteitsnet.

Behalve dat bank KfW een helpende hand zou kunnen bieden, heeft TenneT het Japanse bedrijf Mitsubishi als mede investeerder binnen gehaald om de aansluitingen van offshore naar land te helpen financieren. Voor een bedrag van meer dan een half miljard Euro mag Mitsubishi zich voor bijna 50 procent eigenaar noemen van vier zeekabels.
Ook hier zit echter nog een adder onder het gras, want als er nu storingen op het offshore hoogspanningsnet zitten, is de netbeheerder aansprakelijk. Mitsubishi wil niets met deze aansprakelijkheid van doen hebben en wil dat een deel ervan bij de netbeheerders wordt weggehaald.
Dat betekent weer een wetswijziging, dus komt de Duitse overheid dit najaar met een wetswijziging om de netbeheerders welwillend tegemoet te komen.

Het is echter de vraag of TenneT en de bank KfW tot overeenstemming komen. TenneT ziet geen heil in een lening van een bank en wil alleen een constructie waarbij de Duitsers eigen vermogen investeren.
De Duitse overheid wil alleen de verplichtingen van TenneT overnemen om die vervolgens door te verkopen aan private investeerders.
Volgens TenneT lossen leningen niets op.
Om die reden heeft TenneT aan de Duitse regering voorgesteld dat de drie andere Duitse netbeheerders meebetalen aan het aansluiten van de offshore windparken op het Duitse elektriciteitsnet. Immers, ook zij transporteren stroom die offshore is opgewekt.
De drie netbeheerders voelen er absoluut niets voor.

Het netwerk van Tennet in Nederland en Duitsland
Het elektriciteitsnetwerk van TenneT in Nederland en Duitsland
(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Er blijft dan weinig anders over dan dat de Duitse consument opnieuw een erg dure rekening gepresenteerd krijgt in de vorm van wéér een opslag op de energierekening. Die opslag is al zo hoog en de kosten voor elektriciteit zijn de afgelopen twee jaar al zo ver gestegen dat ruim 600.000 Duitse huishoudens van energie zijn afgesloten omdat zij de energiereking niet meer kunnen betalen.

De vraag is echter of private investeerders bereid zijn om miljarden in windprojecten te steken waarvan vaststaat dat het onrendabele projecten zijn die niet zonder tientallen miljarden Euro’s subsidie kunnen draaien.
De Duitse overheid heeft vorige maand weliswaar een bedrag van € 200 miljard ter beschikking gesteld voor steun aan duurzame energieprojecten, maar het is nog allerminst duidelijk of dit geld er ook daadwerkelijk komt.
In het achterhoofd van veel investeerders zit de recente actie van de Duitse overheid die versneld de subsidie op zonnepanelen aan het afbouwen is.

Duitse offshore windparken en de aansluitingen die TenneT moet verzorgen
Duitse offshore windparken en de aansluitingen die TenneT moet verzorgen
(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Duitse private investeerders wachten ook af wat de Nederlandse overheid nu precies met Tennet wil.
Tennet is in feite staatseigendom en een privé onderneming is in deze sector waar tientallen miljarden omgaan van een heel andere orde, zeker door de ogen van private investeerders gezien.

Omgekeerd is de onzekerheid over de toekomstige financiering van langlopende projecten in Duitsland door TenneT ook voor de Nederlandse overheid een hinderpaal. Ook hier zullen private investeerders huiverig zijn om in een bedrijf te investeren dat op de lange termijn in Duitsland vele tientallen miljarden Euro’s in een Duits elektriciteitsnet moet investeren zonder dat de financiering voor honderd procent is geregeld.

Als de financiering in Duitsland mislukt en de Nederlande overheid vindt geen private investeerders dan kan TenneT financieel gezien nog een behoorlijk blok aan het been van de minister van Financiën worden. De Nederlandse Staat is immers verantwoordelijk voor de financiën van TenneT.


Nieuwsartikel 94 – 2012

Fibronot neemt website Bezorgdeburgers.nl over

Zaterdag 31 maart 2012

De redactie van Fibronot.nl heeft per direct de website Bezorgdeburgers.nl in Apeldoorn overgenomen.
De redacties van beide websites werkten al sinds 2008  samen om acties te coördineren tegen de komst van kippenmestverbrander Fibroned op de Ecofactorij in Apeldoorn.
Vanwege tijdgebrek kon de redactie van Bezorgdeburgers.nl de website niet meer alle aandacht geven die het onderwerp verdiende. Om te voorkomen dat alle expertise die Bezorgdeburgers.nl  in de afgelopen tien jaar heeft opgebouwd niet verloren te laten gaan hebben de redacties van Fibronot.nl en Bezorgdeburgers.nl in onderling overleg besloten zowel het technisch- als het administratief beheer door Fibronot.nl te laten verzorgen.

Bezorgde Burgers
De website Bezorgdeburgers.nl  werd in 2003 opgericht nadat Fibroned pogingen had ondernomen om in Apeldoorn een kippenmestverbrander te bouwen. Bij hun actie tegen Fibroned werden zij gedreven door hun bezorgdheid over de gevolgen van Fibroned voor onze gezondheid en de natuur. Bezorgdeburgers.nl was voortdurend op zoek naar de waarheid. Was Fibroned wel zo schadelijk als milieudeskundigen beweerden of viel het allemaal wel mee? Bezorgdeburgers.nl wilde de onderste steen boven halen en nam alleen genoegen met feiten.
Bezorgdeburgers.nl wordt voortdurend gestimuleerd en gesteund door Drs. Ing. Johan Vollenbroek, milieudeskundige uit Nijmegen en door Prof. Dr. Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Verder krijgt Bezorgdeburgers.nl achter de schermen advies van andere milieudeskundigen en zijn tal van juristen en advocaten voor hen werkzaam.
Fibronot
De website www.fibronot.nl is op 10 februari 2009 in gebruik genomen om de inwoners van Apeldoorn en omstreken op de hoogte te houden van de chemische aspecten die bij de verbranding van kippenmest vrijkomen en van de gevaren voor de volksgezondheid die de uitstoot van al dat gif tot gevolg heeft.
In de loop van 2008 werd er in het onderzoek naar Fibroned steeds meer over een reeks van faillissementen rondom de directie van Fibroned bekend, waardoor het onderzoek zich verder uitbreidde naar de andere bedrijven waar de directie van Fibroned rechtstreeks bij betrokken is.

De website www.bezorgdeburgers.nl blijft gewoon via het normale adres bereikbaar. Er staan geen grote veranderingen in het uiterlijk van de website op til, hooguit zullen er hier en daar wat kleine technische aanpassingen plaatsvinden en wordt de rubriek Laatste Nieuws geupdate.


Nieuwsartikel 93 – 2012

BioShape kapte unieke, zeldzame en onvervangbare boomsoort in Tanzania

Donderdag 29 maart 2012

Vandaag staat er in Scientific American een artikel over twee vermoedelijk uitgestorven boomsoorten in Tanzania die jaren geleden herontdekt zijn maar daarna opnieuw zijn gekapt. Verblind door het vooruitzicht op miljoenen Dollars aan houtopbrengst werd één zeldzame soort door BioShape met de grond gelijk gemaakt.

Eén boom, de Erythrina schliebenii kende men uit 1930 toen er monsters van twee exemplaren bij met meer van Lutamba werden aangetroffen.
Jarenlang  leek het alsof de boomsoorten waren uitgestorven, maar in 2001 werd in een zijtak van de beschermde Namateule-Namatimbili bossen een exemplaar van de Erythrina schliebenii aangetroffen die in 2008 door BioShape is gekapt bij het bouwrijp maken van plantages voor de teelt van jatropha.

De Erythrina schliebenii in 2001
De Erythrina schliebenii zoals hij in 2001 op de plaats
waar nu de BioShape plantages staan door het WWF
werd gefotografeerd.
De boom is door BioShape in 2008 gekapt en het onkruid
op de verlaten plantages staat inmiddels meters hoog


De directie van BioShape heeft altijd ontkend dat ze waardevolle bomen kapte, maar nu ligt er een onweerlegbaar bewijs dat BioShape zich wel degelijk heeft schuldig gemaakt aan het kappen van zeldzame boomsoorten.

Deze website heeft er in een uitgebreid artikel twee jaar geleden al aandacht aan besteed. De redactie had namelijk zware kritiek op het feit dat BioShape in de directe nabijheid van een beschermd tropisch bos, het Namateule-Namatimbili oerbos een plantage aanlegde, waarbij grote hoeveelheden bos werden gekapt.
Daarbij werd niet op een kubieke meter zeldzaam tropisch hardhout gekeken. BioShape kapte onder meer in grote getale de beschermde boomsoort Mpingo.

Volgens de directie van BioShape in overleg met leden van het Mpingo Conservation Program, maar de directeur van het MCP verklaarde tegenover een lid van de redactie van fibronot.nl dat hij slechts 1 keer met Hermans, de CEO van BioShape had gesproken en dat in dat gesprek nooit toestemming was gegeven voor het op grote schaal kappen van Mpingo bomen.
Hermans had toestemming om slechts een enkel exemplaar te kappen dat toevallig in de weg zou kunnen staan, maar niet hele bosgebieden vol.

Kennelijk zag de CEO van BioShape deze toezegging als een vrijbrief om massaal aan het kappen te gaan. Zo massaal dat BioShape er zelfs de grootste zagerij van zuid oost Tanzania voor bouwde waar de zaagmachines tienduizenden kubieke meters tropisch hardhout zaagden dat in stukken gezaagd naar een timmerwerkplaats in Arusha, 700 km verder werd getransporteerd om er tot exclusieve meubelen  te worden verwerkt die uiteindelijk in Nederland in een lampenzaak in Neer werden verkocht.
Advocaten in Tanzania die ex werknemers van BioShape Tanzania bijstaan hebben vorige maand verklaard dat BioShape er alleen maar op uit was om zoveel mogelijk kostbaar hout te kappen en dat het kweken van jatropha slechts bijzaak was.

Behalve dat BioShape zich te buiten ging aan het illegaal kappen van tropische bossen, kapte BioShape en passant ook nog een uniek en onvervangbare soort, de Erythrina schliebenii.


Duitse Eco Tsaren dwingen huiseigenaren  tot kostbare energiebesparende renovaties

Maandag 26 maart 2012

De overgang naar duurzame energie ontwikkelt zich in Europa slecht maar met name in Duitsland verloopt de ontwikkeling desastreus.
De bouw van offshore windparken is volledig ingestort, windmolenbouwer BARD moet mensen ontslaan omdat de voorraad molenwieken onafzienbaar is geworden wegens een kopersstaking, de uitbreiding van het elektriciteitsnet is praktisch op een dood punt aangeland en mensen realiseren zich zo langzamerhand dat de energie die de zon stuurt gratis lijkt maar in de praktijk heel erg duur en inefficiënt is.
De Duitse regering voelt dat de huidige energiepolitiek gaat mislukken en gaat huiseigenaren dwingen om dure energiebesparende renovaties uit te voeren. Herleven oude dictatoriale tijden?

Het regelgevend systeem zoals dat door de Duitse overheid is ontworpen om de samenleving te sturen door middel van een energie-efficiënte revolutie werkt niet.
Als gevolg hiervan raken veel politici en ambtenaren gefrustreerd en zijn hun doelstellingen verder weg dan ooit.
Ze weigeren te aanvaarden dat hun peperdure projecten minder bereikbaar zijn dan ooit.
In plaats van toe te geven dat hun idee onwerkbaar is verzinnen ze in plaats daarvan de meest draconische voorstellen.

Voortbordurend op een EU maatregel die energiemaatschappijen dwingt de kosten van energiebesparingsmaatregelen voor hun klanten voor te schieten, wil de Duitse regering huiseigenaren verplichten hun huis te renoveren zodat het meer energie bespaart. Het maakt niet uit of het nu economisch is of niet, het idee erachter is om energie te besparen, ongeacht wat de kosten zijn.
Daarnaast geloven EU politici in Brussel steevast dat huiseigenaren te dom zijn om met een juist antwoord te komen al het gaat om investeringsbeslissingen.

De Duitse regering wil huiseigenaren nu verplichten om, wanneer ze toch van plan zijn om een kleine verbouwing te doen, direct peperdure energiebesparingsmaatregelen te nemen zoals het vervangen van de complete verwarmingsinstallatie en ovens in de keuken,  vloeren, muren en daken te isoleren, kortom een allesomvattende renovatie op grote schaal.
Nu is er onlangs een proefproject in Baden Württemberg geweest waarbij is geprobeerd huiseigenaren te dwingen hun gedrag te veranderen. Er werd snel een wet aangenomen die huiseigenaren dwingt om zelfs bij de kleinste verbouwing een dure en volledige renovatie uit te voeren.

Dat deze wet zijn doel compleet is voorbijgestreefd ligt aan het feit dat huiseigenaren nu zelfs geen kleine verbouwingen meer doen waarbij ze  tevens gedwongen worden op grote schaal hun huizen te gaan verbouwen om wat energie te besparen. Deelstaatregering in paniek, aannemers in paniek, kortom de huiseigenaar vertikt het om naar de pijpen van de regering te dansen.

Vertegenwoordigers van huiseigenaren hebben al gezegd dat een dergelijk project, wanneer het landelijk wordt afgedwongen een volledige mislukking zal worden die de regering uiteindelijk miljarden zal gaan kosten. De wet in Baden Württemberg heeft er slechts toe geleid dat de strategie van het er doorheen drukken en huiseigenaren onder dwang te verplichten van het doen van complete renovaties bewezen heeft uiterst contra-productief te zijn.

Als de Duitse Bondsregering inderdaad overweegt deze wet landelijk in te voeren, waarbij mensen gedwongen worden hun privé eigendommen voor zeer  hoge kosten energie besparend te maken, dan hoeven we maar terug te kijken wat er is gebeurd onder vorige dictatoriale regimes, zeggen consumenten organisaties en verenigingen van huiseigenaren.

Het lijkt er steeds meer op dat de Duitse regering de regie steeds meer verliest en dat het Duitse volk het gestrooi met geld in een bodemloze put meer dan zat is en het vertikt om nog langer naar de klimaatleugens van de politici te luisteren.


Nieuwsartikel 91 – 2012

Duitse energiepolitiek brengt spanningen tussen EU landen

Poolse nucleaire droom bedreigt banden met Duitsland

Donderdag 22 maart 2012

Het is opmerkelijk dat Duitsland op eigen houtje een energiepolitiek voert en daarmee de inwoners van zijn buurlanden opzadelt met een toekomstig levensgroot energie probleem.
Immers, het is volstrekt onrealistisch te denken dat Duitsland er in slaagt om in 2020 voor 35 procent afhankelijk denkt te zijn van duurzame energie zoals zonne- en windenergie.

De kans op een mislukking is levensgroot aanwezig. Dat wordt dan wel een mislukking met een prijskaartje eraan van meer dan € 200 miljard.
Een aantal van de huidige plannen met offshore windparken zijn in de ijskast gezet, of omdat er geen investeerders te vinden zijn, of omdat de toeleveringsbedrijven het niet aan kunnen, en niet onbelangrijk, dat de twee grootste energiebedrijven in Duitsland, RWE en E.ON, samen met netbeheerder TenneT hebben aangekondigd gaan nieuwe plannen voor offshore windparken meer te maken. Lopende projecten worden nog wel afgebouwd.

Wat gebeurt er als het misgaat?

Gaan de EU landen Duitsland financieel helpen met honderden miljarden Euro’s steun?

Spanning tussen buurlanden
Duitsland ligt over de toekomst van zijn energie-opwekking nu al overhoop met enkele van zijn buurlanden, Tsjechië en Polen.
Het eerste land, Tsjechië  omdat het land nog niet zo lang geleden voor een bijna  volledige blackout van het openbare elektriciteitsnet stond omdat Duitse windmolens hun stroom in het eigen land niet kwijt konden en het daarom bijna voor niets op het Tsjechische net werd gedumpt. Door in allerijl eigen centrales stil te leggen wisten de Tsjechen een ramp te voorkomen.

Polen ligt in de clinch met Duitsland over de voorgenomen bouw in Polen van een kerncentrale.
Op dit moment wordt in Polen ruim 90 procent van de elektriciteit opgewekt met bruinkool dat in ruime mate voorhanden is.
In het kader van de EU plannen om de uitstoot van CO2 te verminderen is Polen vastbesloten daaraan te gaan voldoen.
Polen ziet weinig in wind- en zonne-energie omdat het niet genoeg waait en de zon te weinig schijnt  en zet daarom vol in op kernenergie en schaliegas en dat is tegen het zere been van buurman Duitsland.

Polen is vastbesloten om haar nucleaire industrie te ontwikkelen om in de alsmaar groeiende energiebehoefte te voorzien.
Poolse regeringsfunctionarissen worden zo langzamerhand moe van allerlei lezingen van milieubewuste buurman Duitsland over kernenergie. Immers, zo stellen de Poolse regeringsfunctionarissen, de Duitsers hebben zelf decennia lang geprofiteerd van kernenergie dat om partij politieke redenen van de een op de andere dag in de verkeerde hoek is terecht gekomen.

Vooral politici uit de aan Polen grenzende deelstaten Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern alsmede politici uit Berlijn nemen de Poolse plannen hoog op, maar tevergeefs.
Polen heeft inmiddels het besluit genomen twee kerncentrales te gaan bouwen.
De Poolse premier Donald Tusk reageerde met de woorden “Als een land geen kerncentrales wil is dat hun probleem.”

De verschillende energie-filosofiën dreigen de banden tussen beide landen behoorlijk te verstoren.
Overigens laat Polen zich niet uit het veld slaan, het land weet zich gesteund door de andere drie Baltische staten, Estland, Letland en Lithouwen, die ook bezig zijn met een indrukwekkend programma om kerncentrales te bouwen om minder afhankelijk te zijn van buurman Rusland.

Schaliegas
Het verschil van mening over kernenergie is niet het enige geschil dat Duitsland en Polen hebben. Duitse politici zijn verbolgen over het feit dat Polen massaal heeft ingezet op schaliegas. Er liggen enorme voorraden van dit gas in Pommeren en Kashubia in het noordwesten van Polen. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken heeft al gezegd dat Polen het Noorwegen van oost Europa gaat worden met de gigantische voorraden schaliegas die Polen vastbesloten is uit de grond te halen. Het land wordt daarmee een gasexporteur en volledig onafhankelijk van Rusland.
Een voormalig Duits SPD politicus en thans lid van het Europees Parlement, Jo Leinen, probeert nu via de EU te regelen dat er strenge regulering omtrent het omhoog halen van schaliegas worden opgesteld, mogelijk in een poging om Polen te dwarsbomen.

De voormalig ambassadeur van Polen in Duitsland vat de huidige stemming zo samen: Hij vreest dat het geschil over kernenergie en schaliegas oude stereotypen aan beide zijden doen herleven.

“Energie is een zeer emotionele kwestie,” zegt hij. “Voor veel Duitse milieuactivisten staat het voortbestaan van de mensheid op het spel.”
De Polen kunnen erg opstandig worden wanneer ze het gevoel hebben dat iemand ze probeert te vertellen wat ze moeten doen, vooral als het Duitsers zijn. Eén ding staat voor hen vast. Zonder kernenergie zullen ze nooit de levensstandaard bereiken die de West Europeanen als vanzelfsprekend beschouwen. Zij hebben immers die levensstandaard bereikt met behulp van kernenergie.
In de kamer van de Poolse minister van Economische Zaken hangt een grote landkaart aan de muur. In het midden Polen met daaromheen de landen die kerncentrales in gebruik hebben. Polen is het enige land zonder kerncentrales.
Het energieverbuik in Polen stijgt elk jaar met vier procent, net zoveel als onze economische groei.
Vanwege Europese verplichtingen moet Polen de uitstoot van CO2 beperken. We zullen onze verplichtingen nakomen en onze energiemix diversifiëren.
Polen zal diversifiëren doen met een mix van bruinkool, kernenergie en schaliegas.

CO2 uitstoot verminderen

Politici in Polen halen als voorbeeld landen als Engeland en de VS aan.
In Engeland is de uitstoot van CO2 met nog geen één procent gezakt met behulp van windenergie.

In de VS is de uitstoot van CO2 met 7 procent gezakt nadat de VS is overgeschakeld van kolencentrales naar gascentrales die op schaliegas gestookt worden.

Hernieuwbare energie
Polen zal het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen, hoe hoog het prijskaartje aan die vorm van energie ook is, maar we weten nu al dat er onvoldoende voorraad biomassa is om aan de energiebehoefte te voldoen.
Een woordvoerder van de Poolse regering zeg het op deze manier: Er bestaat geen enkele manier om kernenergie te vermijden. Hoewel hij het op een diplomatieke manier zegt is de boodschap duidelijk, de Duitsers moeten de toon van hun kritiek matigen.
Immers, zoals hij het ziet, één van de redenen dat Duitsland zo welvarend is, is het gebruik van kernenergie geweest.
De woordvoerder wilde nog wel kwijt dat er in Duitsland geen oppositie is geweest toen dat land afgelopen winter atoomstroom uit Tsjechië, Frankrijk en Zweden importeerde. Toen hoorde ik de mensen niet die nu hard tegen onze inspanningen om kerncentrales te bouwen te hoop lopen.

Oud zeer herleeft
Veel Polen vrezen dat, ondanks hun enorme economische successen, de Duitsers hen zullen blijven behandelen als het land van de achterlijke boerenkinkels die hardnekkig aan kernenergie vasthouden.
Veel Polen zijn nog steeds erg verbolgen over het feit dat Duitsland en Rusland zeven jaar geleden een gasleiding tussen Rusland en Duitsland door de Oostzee hebben aangelegd waarbij Polen volledig buiten spel stond. De toenmalige bondskanselier Gerhard Schreuder vond het niet eens nodig om ons even in te lichten, zegt een journalist.
Voor heel veel Polen is het idee dat de Duitsers nu willen voorkomen dat het land een eigen kerncentrale bouwt en de natuurlijke schaliegas voorraden wil ontwikkelen het toppunt van brutaliteit.
De burgemeester van het dorp Krokowa ten noorden van Gdansk begrijpt de Duitsers niet meer. Normaal gesproken heeft hij ontzag voor ze en houdt hij ze hoog in aanzien. Ondanks de weerstand van lokale nationalisten heeft hij de Duitse opschriften op het gebouw van de dorpsschool laten zitten. Deze teksten dateren uit de tijd dat het gebied nog  onderdeel van Duitsland uitmaakte. “Ons Duitse verleden maakt deel uit van onze geschiedenis”,  zegt hij.
Maar sinds twee jaar geleden schaliegas in enorme hoeveelheden is aangeboord heeft hij geweigerd om de bezwaren van de milieubeweging over de grens te tolereren.
Het staatsgasbedrijf heeft al twee proefboringen in zijn dorp gedaan en in beide gevallen werden enorme hoeveelheden schaliegas aangeboord. Zoveel zelfs, zegt de burgemeester dat we volledig onafhankelijk van energie uit andere landen zullen worden. We hopen dat de productie van schaliegas op grote industriële schaal binnen twee jaar gaat beginnen, zegt de burgemeester.

Polen koopt op dit moment twee derde van zijn aardgas van het Russische staatsbedrijf Gazprom, maar de oude bondgenoot van Rusland krijgt hogere prijzen voorgeschoteld dan haar businesspartners in het westen.
Polen betaalt op dit moment $ 500 voor 1000 kubieke meter gas, terwijl de rest van Europa slechts $ 300 voor 1000 kubieke meter betaalt. Polen heeft een rechtszaak tegen Rusland aangespannen bij het Internationale Hof van Arbitrage in Stockholm.
De Russen behandelen ons nog steeds als afvalligen, zegt de burgemeester, maar zijn wrok is niet alleen tegen Rusland gericht.

De burgemeester draait zijn hoofd in de richting van de Noordzee waar de Duits-Russische pijpleiding zich bevindt.
Hij maakt een offensief gebaar en slaat zijn linkerhand tegen de holte van zijn rechterarm en steekt snel zijn rechter onderarm met gebalde vuist omhoog.
“Zodra we beginnen met het pompen van schaliegas kunnen jullie allemaal het heen en weer krijgen. Dan gaan wij ons gas aan jullie verkopen en zijn we van niemand meer afhankelijk.”

“Wacht maar af zegt hij. Als de Duitsers het in de bol slaat gaan ze grote waterbekkens maken om energie op te slaan. Hoe zouden jullie het in Nederland vinden om een half lege Rijn te zien binnenstromen omdat al het water door de Duitsers wordt weggepompt? Als het om energie gaat zijn ze tot alles in staat.


Nieuwsartikel 90 – 2012

Duitsland hangt zich op aan windmolens

Woensdag 21 maart 2012

Niet alleen de redactie van fibronot.nl is uiterst kritisch bij het Duitse plan om € 200 miljard te investeren in zonne- en windenergie, de plannen wekken volgens Bloomberg ook argwaan bij veel bedrijven en analisten. Merkel wil de 17 kerncentrales sluiten en voor 2020 moet de energievoorziening voor 35 procent uit duurzame bronnen komen.

Daarnaast zijn er plannen om 25 gigawatt aan energie uit windparken in de Noordzee en Baltische Zee te halen in 2030. Hiervoor zijn vijfduizend windturbines nodig, alsmede een volledig nieuw elektriciteitsnet, met speciale hoogspanningskabels die de windturbines op het landelijk net aansluiten.

Risico

Verschillende bedrijven en analisten voorzien met deze plannen een grote uitdaging. “Want als de plannen niet lukken, is het een ramp voor de Duitse economie”, zegt energie-expert Claudia Kemfert van onderzoeksbureau DIW.

Peter Terium van het energieconcern RWE noemt de Duitse energietransformatie “zo uitdagend als de eerste maanlanding”. Hannelore Kraft, minister van de staat Nordrhein-Westfalen noemt de plannen “een openhartoperatie.”

Struikelblokken

Ook zijn er volgens Bloomberg drie struikelblokken die de plannen in de weg zitten. Het doel om in 2020 tien gigawatt aan windenergie te halen, is vertraagd doordat toestemming laat gegeven wordt en er een tekort aan kabels is, zo stellen de bedrijven E.ON en RWE.

Daarnaast zijn diverse fabrikanten van zonnepanelen in de problemen gekomen door de lage prijzen in China, waardoor zij hun projecten nauwelijks nog kunnen financieren. Als laatste zou het rendement van wind- en zonne-energie onvoorspelbaar zijn: Tsjechië zat volgens de overheid dichtbij een blackout doordat de windturbines in Duitsland het net overbelastten.


Nieuwsartikel 89 – 2012

Duitse wind wordt killer en killer

Woensdag 21 maart 2012

De Duitse windmolen fabrikant BARD heeft gisteren het ontslag van 100 medewerkers in de fabriek waar rotorbladen voor offshore windmolens worden gemaakt, aangekondigd. Deze fabriek staat bij de havens van de stad Emden aan de Eems.

Als reden voor het ontslag zegt de directie van BARD dat er geen vraag is naar deze producten omdat investeerders aarzelen om in offshore windparken te investeren vanwege de enorm hoge risico’s die ze lopen met technische uitdagingen.

Hoe kun je bedrijven interesseren om te investeren in zogenaamd duurzame projecten met een hoog risico?

Daar heeft een ambtelijke werkgroep in Duitsland op gestudeerd.

Het antwoord is verrassend eenvoudig, je neemt het risico weg.

De ambtelijke werkgroep heeft de Duitse regering nu geadviseerd om de vastzittende offshore windenergie in de versnelling terug te brengen door het risico van de investeerders door gebruikers van de windstroom over te laten nemen en te laten betalen.

Het Duitse Power Grid Agentschap heeft al gewaarschuwd dat verbruikers de komende tijd rekening moeten houden met explosief stijgende prijzen voor energie als gevolg van deze windmolen gekte.

Tot nu toe zijn er in Duitsland nogal wat energie slurpende bedrijven gestopt of over de grens gegaan waar de energie goedkoper is als in Duitsland. Dat heeft inmiddels aan duizenden medewerkers van deze bedrijven de baan gekost.
Om een verdere uittocht te voorkomen heeft de Duitse regering in augustus 2011 een wet aangenomen die aangeeft dat industriële grootverbruikers voor een korting op hun elektriciteitstarieven in aanmerking kunnen komen. De kortingen of zelfs volledige vrijstellingen hebben na enkele maanden een volume van € 400 miljoen bereikt.
Dat geld moet ook door kleinverbruikers worden opgebracht.

1600 bedrijven hebben inmiddels een beroep op deze wet gedaan en het einde van de stroom aanvragers is nog niet in zicht.

Het is duidelijk dat de Duitse energiepolitiek volledig uit de hand is gaan lopen.
Kennelijk hebben veel politici een klap van de wieken gehad.

Het is ook duidelijk dat er enorme prijsstijgingen voor energie in de pijplijn zitten voor Duitse consumenten.
Velen noemen de prijsstijgingen al de brandstof voor sociale onrust en woede.

Wie de wieken van BARD wil zien moet op Google Earth even vliegen naar de volgende positie, ze liggen er bij honderden.

52º 21′ 25.74” Noord
7º 13′ 02.24” Oost

Even inzoomen

Of hieronder kijken

Honderden wieken van windmolens bij BARD
Honderden wieken van windmolens bij BARD in Emden


Nieuwsartikel 88 – 2012

Vertraging bouw windpark Noordoostpolder

Woensdag 21 maart 2012

De aanleg van windpark Noordoostpolder (NOP) is vertraagd. Reden voor de vertraging is dat energiebedrijf RWE wil wachten met de aanleg van een ondergrondse kabel waarmee opgewekte stroom kan worden vervoerd.

Voor de aanleg van deze ondergrondse kabel is een ontheffing nodig van de flora- en faunawet. Pas als die binnen is, wil RWE verder met de werkzaamheden. Volgens de Koepel Windenergie leidt dat niet tot grote gevolgen.

In april wordt, als alles volgens schema verloopt, begonnen met de aanleg van een weg waarover onderdelen kunnen worden vervoerd. De energiekabel en molens volgen dan in augustus. Wanneer er duidelijkheid komt over de ontheffing is niet bekend.

Dus als de ontheffing er voor augustus niet is dan volgt er weer uitstel?


Nieuwsartikel 87 – 2012

Duitsland investeert 200 miljard euro in duurzame energie

Maandag 19 maart 2012

Duitsland steekt als alternatief voor gesloten kerncentrales de komende tien jaar tweehonderd miljard euro in haar grootschalige duurzame energieprogramma. Zo worden er onder meer grootschalige windparken gerealiseerd aan de Noordzee en de Baltische Zee, een gebied dat zes keer zo groot is als de stad New York.

5000 nieuwe windmolens

Het programma houdt in dat er vijfduizend nieuwe turbines moeten worden geïnstalleerd op een gebied van in totaal vijfduizend vierkante kilometer. Dat heeft tot gevolg dat er 4.500 kilometer aan nieuwe elektriciteitslijnen getrokken moeten worden om de parken te verbinden met het bestaande energienet. De netbeheerders moeten hun netwerken moderniseren om het fluctuerend aanbod van duurzame energie af te stemmen op de energiestroom van kolen en nucleaire energie.

Het ministerie van Milieu heeft als doel om in 2020 35 procent van haar energie duurzaam op te wekken. In 2011 was dit aandeel nog twintig procent. Minister Norbert Röttgen van Milieu, wil 25 duizend megawatt aan nieuwe windenergie capaciteit installeren aan de Noordzee en aan de Baltische Zee. De capaciteit is vergelijkbaar met 25 kerncentrales. Op dit moment wordt ongeveer tweehonderd megawatt aan windenergie gegenereerd.

Het ambitieuze duurzame energieprogramma van Duitsland zal effect hebben op de bestaande posities op de energiemarkt. Grote partijen zoals Suntech, de grootste zonnepanelenproducent ter wereld, en Vestas, de grootste maker van windturbines ter wereld zullen het nieuws toejuichen. Partijen zoals RWE en EO.N moeten diepe verliezen op hun balans accepteren doordat ze hun kerncentrales eerder hebben moeten sluiten. Of ze zullen een transformatie in hun investeringen moeten aanbrengen. Zo investeert E.ON, op dit moment de grootste producent van nucleaire energie, de komende vijf jaar zeven miljard euro in duurzame energie. Onder meer in een project van 1 miljard euro in een windpark aan de Duitse Noordzee (Amrumpark West). Het bedrijf Siemens levert voor dit project tachtig windturbines.

Geen alternatief

Er zijn ook risico’s verbonden aan de Duitse strategie. Zo zal er worden gewerkt met nieuwe technologieën die nog niet grootschalig getest zijn. Stephan Reimelt, CEO van General Electric Duitsland, noemt Duitsland ‘een groot energielaboratorium’. Reimelt: “Duitsland moet nu experimenteren met systemen die nog niet zijn toegepast. Er is consensus dat nucleaire energie moet verdwijnen, maar op dit moment is er geen duidelijk, technologisch alternatief”.

Onstabiliteit op Europese energienet verwacht

Claudie Kemfert, senior energie expert bij het DIW instituut, zegt dat door de transitie de energievoorziening onstabiel kan worden, met alle negatieve economische en sociale gevolgen van dien. Het heeft ‘shocks’ op de Europese energiemarkt tot gevolg. Doordat duurzame energie prioriteit krijgt op het energienet, zal bij veel wind en zon de afname van fossiele energie dalen. De eerste tekenen zijn hiervan al zichtbaar.  Zo sloot het Noorse Statkraft, een gascentrale in het Duitse Emden, vlakbij de Nederlandse grens, omdat de rendabiliteit is gedaald. De centrale draait nu volledig op biomassa. Asbjoern Grundt, vice-president bij Statkraft, zei dat er de afgelopen twee jaar sprake was van een negatieve marge en dat deze de komende drie jaar ook verwacht wordt.

Minister Röttgen houdt het erop dat deze transformatie voor het komende decennium de grootste uitdaging is voor Duitsland. Röttgen: “Het succes is afhankelijk of andere landen ons model overnemen of niet. Maar het gaat om innovatie. Als we hierin slagen, ontstaan er nieuwe, economische perspectieven”. Binnen Europa staat Duitsland overigens vijfde op het gebied van duurzame energie. In de landen Zweden, Oostenrijk, Spanje en Slovenie, die allen sterk leunen op hydro-centrales, is het aandeel duurzame energie hoger dan in Duitsland. Eind 2011 was er 53,8 gigawatt aan duurzame energie in Duitsland geïnstalleerd.

Windparken in Duitsland in het jaar 2007

Windparken in Duitsland in 2007
Windparken in Duitsland in 2007
(Klik op de afbeelding voor een vergroting)


Nieuwsartikel 86 – 2012

Schaliegas zorgt volgens Shell voor energierevolutie

Zondag 18 maart 2012

De stijgende Amerikaanse olie- en gasreserves, die worden gewonnen uit leisteen en diepwaterbronnen en de recente ontdekkingen in het noordpoolgebied, dragen aanzienlijk bij aan de wereldwijde energiezekerheid, aldus Shell Topman Peter Voser tijdens een presentatie in de VS vorige week. Volgens hem is het veelbesproken fracken een beproefde technologie, de gerapporteerde problemen het gevolg van slecht ontworpen boorputten.

De extra reserve, met name onconventioneel aardgas als schaliegas, “heeft de wereldwijde energie dynamiek reeds doen veranderen”, stelt Voser, eraan toevoegend dat de hoeveelheid olie die door het westelijk halfrond wordt geïmporteerd de komende tien jaar met ruim vijftig procent zal afnemen.

Economisch herstel

De toename van de Amerikaanse energiereserves dragen volgens hem tevens bij aan het economisch herstel van de Verenigde Staten door het creëren van banen, een daling van de energiekosten en stimulering van industrieën als de chemiesector.

De exploitatie van onconventionele bronnen kent echter een aantal uitdagingen, waaronder de kritiek op de techniek van hydraulisch fracken, waarbij onder andere chemicaliën in het gesteente wordt gespoten om het gas te kunnen winnen. Milieuactivisten zijn van mening dat de methode de watervoorziening besmet en broeikasgassen genereert als gevolg van het weglekken van methaan.

Volgens Shell is fracken veilig

Volgens de Shell-bestuurder is fracken veilig en is de methode reeds tientallen jaren getest. Als er wel sprake was van onvolkomenheden was dit volgens hem het resultaat van slecht ontworpen putten. Wanneer een put goed wordt ontworpen en gebouwd,  is er geen sprake van grondvervuiling.’Feit is dat hydraulisch fracken in de VS al meer dan 1,1 miljoen keer is gedaan de afgelopen zestig jaar. Geraporteerde incidenten met drinkwater zijn zeldzaam.’

Peter Voser stelt dat hij de oproep van de Amerikaanse president Barack Obama deelt om de details van de chemicaliën die bij het fracken worden gebruikt bekend te maken. De bestuurder meldt in de Verenigde Staten op vrijwillige basis de informatie openbaar te zullen maken, voor zover dit is toegestaan in leverancierscontracten.

Voser benadrukt dat de sector de zorgen over het mogelijk weglekken van methaan “serieus dient te nemen”. Hij benadrukt echter dat sommige studies omtrent de uitstoot van broeikasgassen “sterk overdreven” zijn, waarbij de maatregelen die bedrijven hebben genomen om de uitstoot tegen te gaan worden genegeerd, aldus Voser. Ook concludeert hij dat “het duidelijk is dat er meer onderzoek gedaan moet worden en er meer harde data nodig zijn om de effecten van het vrijkomen van methaan te begrijpen.”

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De redactie voegt eraan toe dat de inwoners en vooral de politiek in Boxtel misschien wat genuanceerder in hun oordeel over schaliegas hadden moeten zijn.

Men heeft zich kennelijk door de misleidende film Gasland van Josh Fox laten leiden.

In plaats van overleg met de diverse betrokken partijen werden de hakken in het zand gezet met het gevaar (voor de inwoners en politiek van Boxtel) dat de overheid straks ingrijpt en Boxtel buiten spel staat.


Nieuwsartikel 85 – 2012

Schaliegas verandert de machtsverhoudingen in de olie- en gaswereld

Zondag 18 maart 2012

Landen die altijd afhankelijk zijn geweest van de import van olie en gas, kunnen in de nabije toekomst zelfvoorzienend worden op het gebied van aardgas. De olieproducerende landen van de OPEC krijgen daardoor minder invloed. Van schaliegas, een gas dat gewonnen kan worden uit gesteente, zouden wel eens veel grotere voorraden op onze planeet kunnen bestaan dan van het conventionele aardgas, zegt de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA).

De EIA stelt ook dat schaliegas rijkelijk aanwezig is op plaatsen die voorheen afhankelijk waren van import. China, de Verenigde Staten en Argentinië voeren de lijst aan, gevolgd door Zuid-Afrika, Australië, Polen, Frankrijk, Chili, Zweden, Paraguay, Pakistan en India. Ook in Nederland wordt momenteel onderzoek gedaan naar de veiligheid van de winning van schaliegas en de mogelijke gevolgen voor het milieu.

Nieuwe allianties

“Het wereldwijde energieschaakbord is aan het veranderen en de markten zullen zich daar opnieuw moet moeten afstemmen”, zegt Luis Alberto Terrero, hoofd van de Venezolaanse Vereniging van Gasbewerkers (AVPG). “Landen die nooit eerder zoveel energie ter beschikking hadden, kunnen zelfvoorzienend worden en misschien zelfs exporteren.”

Als er meer gas beschikbaar komt, “worden fossiele brandstoffen goedkoper en zal de groei van alternatieve energiebronnen vertragen”, zegt Terrero. Hij verwacht de komst van nieuwe allianties, investeringen en handelsnetwerken.

De grootste voorraden van conventioneel gas zijn momenteel te vinden in Rusland, Iran, Qatar, Saoedi-Arabië en Turkmenistan. De grootste voorraden schaliegas zijn volgens de EIA te vinden in China, de Verenigde Staten, Argentinië, Mexico, Zuid-Afrika en Australië.

Milieuvervuiling?

“Schaliegas is in deze eeuw tot nu toe de grootste innovatie op energiegebied, qua schaal en impact”, zegt analist Daniel Yergin, auteur van een ‘The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power’. Een derde van alle gas dat in de VS geproduceerd wordt, komt al uit schaliegasreserves, zegt hij.

Schaliegas wordt gewonnen via een proces waarbij onder hoge druk water, zand en chemicaliën in de bodem worden gepompt, het zogenoemde ‘fraccen’. Daarbij wordt veel water gebruikt en er kan ook seismische activiteit ontstaan. Het afvalwater kan mogelijk vervuiling van het grond- en oppervlaktewater veroorzaken.

Het onderzoek naar de winning van niet-conventioneel gas moet daarom samengaan met technologieën die het watergebruik en andere schadelijke effecten kunnen verminderen.

De hoge olieprijzen moedigen bedrijven aan om te zoeken naar niet-conventioneel gas en bijvoorbeeld schalie-olie. “Er komen meer fossiele brandstoffen beschikbaar in de toekomst. Olie en gas maken nu 80 procent uit van de wereldwijde energiemix, en die brandstoffen zullen nog decennialang blijven domineren”, zegt Kenneth Ramírez, hoogleraar geopolitiek en energie aan de Centrale Universiteit van Venezuela.

Opkomende landen

Ramírez verwacht grote geopolitieke effecten als gevolg van de ontdekking van schaliegas en andere soorten niet-conventionele fossiele brandstoffen. “Een van de eerste effecten is dat de invloed van de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) op de wereldwijde energiemarkt zal afnemen, omdat de grootste vondsten gedaan zijn buiten de OPEC-landen.”

Tegelijkertijd, zegt Ramírez, zal Rusland proberen zijn positie als wereldspeler op het gebied van energie proberen te handhaven. Canada zal een grote oliemacht worden en de Verenigde Staten worden minder afhankelijk van het Midden-Oosten.

Hetzelfde kan gezegd worden van opkomende landen zoals China, India, Zuid-Afrika en Brazilië, die zelf beschikking krijgen over gas.

In Latijns-Amerika worden de productie in Bolivia en Trinidag en Tobago, of de offshore-projecten van Venezuela, op lange termijn minder belangrijk. In de Noord-Mexicaanse staat Coahuila en in de Zuid-Argentijnse provincie Neuquén zijn al succesvolle proefboringen geweest naar schaliegas en -olie.


Nieuwsartikel 84 – 2012

Jatropha, groene brandstof in rode inkt geschreven

Zondag 18 maart 2012

In het blad Businessweek van Bloomberg staat dit weekend een artikel over de mislukking die jatropha heet.
In het begin van het artikel wordt uitgebreid stilgestaan bij het groene goud dat op schrale grond zonder water zou groeien. Zo werd het ons toch door bedrijven als BioShape die jatropha kweekten, voorgelogen? Businessweek ging op onderzoek uit, zag wat BioShape in Tanzania uitvoerde en stuitte op de ‘jatropha boom’ die meer verliezers dan winnaars kende.

We lezen in het artikel hoe BioShape er in Tanzania door advocaten van wordt beschuldigd dat het bedrijf alleen op het tropische hardhout uit was en jatropha slechts bijzaak was. Deze advocaten staan de ex werknemers van BioShape Tanzania bij in procedures tegen het bedrijf.
Bovendien hebben bedrijven als BioShape het milieu schade toegebracht en is het welzijn van de toch al arme bevolking geweld aan gedaan.
Uiteraard wordt grootaandeelhouder Eneco Energie om commentaar gevraagd, maar deze duurzame energieproducent houdt wijselijk de mond als de misstanden in Tanzania aan de orde komen.

BioShape is niet het enige bedrijf waar het is misgegaan.

Het Engelse bedrijf Sun Biofuels onderging hetzelfde lot en stopte eveneens met de activiteiten in Tanzania en Mozambique. Een Brits investeringsbedrijf dacht goud in handen te krijgen en wilde de activiteiten van Sun Biofuels voortzetten maar kon geen financiers vinden.

Alle hoop is nu gevestigd op een Amerikaans bedrijf, SG Biofuels uit Californië, dat via genetische manipulatie probeert om jatropha struiken meer zaden te laten produceren. Aan meer zaden heb je echter niets als er geen grote hoeveelheden water, mest en pesticiden beschikbaar zijn.
Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat deze oplossing niets is voor de lokale boeren maar slechts geschikt is voor de kweek op zeer grote plantages.
Kortom, de zoveelste mislukking staat op stapel.

Bottom lijn: ondanks de jatropha hype van het vloeibare goud en rijkdom voor de producenten, is het zaadje zowel voor de arme bevolking en de producenten op een complete mislukking uitgedraaid.

De link naar Bloomberg – Businessweek


Nieuwsartikel 83 – 2012

China richt zich op vergroten productie schaliegas

Zaterdag 17 maart 2012

China gaat zich richten op de winning van schaliegas. Het land wil de huidige marginale jaarlijkse productie verhogen tot 6,5 miljard kubieke meter in 2015 en nog eens 10 keer zoveel in 2020. Dat staat in ontwikkelingsplannen van de overheid.

Door de grotere productie van schaliegas wil China zijn afhankelijkheid van kolen, die ongeveer 70 procent van de elektriciteit in het land genereren, verminderen. Schaliegas zelf is overigens niet onomstreden. Bij het losmaken van het gas uit kleisteen wordt onder hoge druk een mengsel van water, zand en chemicaliën in de grond gepompt. Tegenstanders vrezen dan ook grote vervuilingen.

De winning van schaliegas staat in China nog in de kinderschoenen, in tegenstelling tot de Verenigde Staten. Daar heeft grootschalige winning van schaliegas de gasreserves aangesterkt en de gasprijzen omlaag gebracht.

Schematische voorstelling boren naar schaliegas
Schematische voorstelling van boren naar schalie- en conventioneel gas


Nieuwsartikel 82 – 2012

Laatste poging redding zonnefoliefabriek Helianthos

Zaterdag 17 maart 2012

Er komt toch nog een poging om de Arnhemse zonnecelfoliefabriek Helianthos te redden. Mestpartners BV, een bedrijf dat investeert in duurzame mestverwerking, wil het proberen met een financieel aantrekkelijker regeling voor investeerders. Voor half april moeten die over de brug komen, anders laat eigenaar Nuon de fabriek veilen.

Een burgerinitiatief om investeerders te vinden, is mislukt. Een groep burgers wilde de fabriek, die flexibele zonnecollectoren ontwikkelt, voor Nederland behouden om te voorkomen dat de kennis en technologie naar het buitenland zou verdwijnen.

Door gebruik te maken van fiscale regelgeving krijgen investeerders bij Mestpartners voor hun belegging extra geld terug van de belasting.

Eigenaar Nuon laat Helianthos in april veilen. De fabriek maakte volgens de energiemaatschappij veel te veel verlies. Een koper moet minimaal 45 miljoen euro meebrengen. Volgens Mestpartners kunnen zij met 10 tot 15 miljoen de komende twee jaar zonnecelfolie produceren.


Nieuwsartikel 81 – 2012

Duitsland stoot meer CO2 uit sinds sluiting 7 kerncentrales

Vrijdag 16 maart 2012

Sinds de sluiting van 7 kerncentrales in Duitsland, vorig jaar maart, stoot Duitsland per opgewekte Kilowatt-uur vier procent méér CO2 uit.
Het is duidelijk dat de energie transformatie van kernenergie en fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie in Duitsland niet werkt en een negatieve invloed heeft op het klimaat.
In plaats van minder CO2 per Kilowatt-uur uit te stoten, stoot Duitsland méér uit.
Het beste advies aan Bondskanselier Merkel om de CO2 uitstoot direct te verminderen zou dan ook zijn: zet onmiddellijk alle windmolens stil.

Na het sluiten van zeven kerncentrales in Duitsland heeft de Bondsregering  een nieuwe energiepolitiek geïntroduceerd die de nadruk legt op ontwikkeling en bouw van duurzame energie zoals zonne- en windenergie. Omdat de ontwikkeling van nieuwe hernieuwbare energie tientallen miljarden Euro’s kost, ligt de nadruk nu vooral op het zoveel mogelijk windmolens plaatsen.

Een deel van het tekort van 23 procent aan elektriciteit dat ontstond door het sluiten van de 7 kerncentrales werd ondervangen  met geïmporteerde stroom.  Atoomstroom uit Frankrijk en Tsjechië en fossiele stroom uit Oostenrijk die met een verouderde oliegestookte centrale wordt opgewekt. De totale hoeveelheid  geïmporteerde stroom in 2011 bedroeg ruim 5 TeraWatt-uur.
Ook werden snel wat oude bruinkoolcentrales uit de mottenballen gehaald en geactiveerd.

Het jaarverslag “Energieverbruik in Duitsland in 2011” bevestigt dat Duitsland een moeilijke tijd tegemoet gaat in het verminderen van zijn aandeel in de CO2 uitstoot na het sluiten van alle kerncentrales in 2022.
Ondanks een lager energieverbruik van 5 procent in 2011 is de CO2 uitstoot per opgewekte Kilowatt-uur met 4 procent gestegen.
Het verbruik aan bruinkool steeg met 4 procent naar 53.5 miljoen ton, hernieuwbare energie, zon en wind, steeg 4.1 procent.
De productie van elektriciteit uit bruinkoolcentrales steeg  met 25 procent.
Het verbruik aan biobrandstoffen daalde met bijna 10 procent.

Energieverbruik in Duitsland in 2011
Het energieverbruik in Duitsland in 2011

De verhoging van de CO2 uitstoot wordt toegeschreven aan het feit dat de integratie van de duurzame energie met het bestaande openbare elektriciteitsnet een ongunstige invloed heeft op het rendement van de conventionele centrales. De conventionele centrales moeten zich namelijk voortdurend aanpassen op basis van het grillige aanbod van duurzame energie.
De afgelopen winter, met de februari kou, ontsnapte Duitsland aan een grote stroomonderbreking. Twee nieuwe kolengestookte elektriciteitcentrales in Neurath, Noord-Rijnland-Westfalen, waren op dat moment aan het proefdraaien maar werden snel aan het openbare net gekoppeld. De 2100 Megawatt waren op dat moment meer dan welkom.

Problemen doemen op
Zoals deze website hier en hier al eerder meldde, doemen grote problemen in de elektriciteitsvoorziening op.
De twee grootste energiebedrijven in Duitsland, RWE en E.on en netbeheerder Tennet hebben enkele weken geleden aangekondigd  dat ze de ontwikkeling van nieuwe windparken opschorten. Ze bouwen nog wel de in aanbouw zijnde windparken af.
In het jaarverslag 2011 van E.on staat dat het bedrijf in 2011 € 146 miljoen minder investeerde in duurzame bronnen. Zo daalden de investeringen in zonne- en windenergie met 11 procent.
Het sprookje dat duurzame energie werkgelegenheid schept loopt ook ten einde want volgens de directie van E.on worden als gevolg van de tegenvallende resultaten en bezuinigingen  11.000 medewerkers ontslagen, waarvan 6000 in Duitsland.

Afschaffing subsidie op PV installaties
Duitsland gaat de subsidie op PV systemen afschaffen. Daartoe werd in maart 2012 de tweede stap gezet met een verlaging van de subsidie van 30 procent. In 2017 zal de subsidie volledig afgeschaft zijn.
De komende tien jaar moet Duitsland nog wel bijna € 120 miljard aan subsidie aan de eigenaren van PV installaties uitkeren.


Nieuwsartikel 80 – 2012

Raad van State wijst bezwaren tegen verbrandingsoven Harlingen af

Woensdag 14 maart 2012

De Raad van State heeft vandaag, woensdag 14 maart 2012 de bezwaren tegen de afvalverbrandingsoven Omrin in Harlingen afgewezen. Onder meer de Waddenvereniging en de Stichting Afvaloven Nee hadden protest aangetekend tegen de nieuwe milieuvergunning voor Omrin, die volgens hen schadelijk is voor de gezondheid en de natuur.

Tegen de bouw en ingebruikstelling van de oven wordt al jaren actiegevoerd en geprocedeerd. Afvaloven Nee en de Waddenvereniging boekten begin 2010 nog succes, toen de Raad van State de milieuvergunning van tafel veegde. De nieuwe vergunning is volgens het bestuurscollege wel deugdelijk.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State


Nieuwsartikel 79 – 2012

KLM vliegt op verzoek van Nederlandse regering op biokerosine naar Brazilië

Woensdag 14 maart 2012

De KLM maakt in juni op verzoek van de Nederlandse regering een vlucht op biokerosine naar Rio de Janeiro. Van 20 tot 22 juni 2012 vindt daar een wereldtop van de VN over milieu en klimaat plaats en wat zou het mooi zijn als onze nationale trots daar op frituurvet landt. Zegt de regering.

De vlucht naar Brazilië is voorlopig de laatste vlucht op biokerosine. De financiering voor het zwaar verliesgevende AirFrance/KLM is namelijk een groot probleem.
Biobrandstof voor vliegtuigen is vijf keer zo duur als gewone kerosine.

De KLM sluit deze maand een proef met tweehonderd biovluchten tussen Amsterdam en Parijs af.

De KLM hoopt op subsidie uit Brussel, want het vliegen op biokerosine is een kostbaar alternatief. De KLM moet nu proberen er een rendabele operatie van te maken. Prijsverhogingen voor vluchten op biokerosine liggen dan ook voor de hand. Volgens een woordvoerder van de KLM zullen de prijsverhogingen voornamelijk door de zakelijke markt betaald moeten worden. De gewone toerist merkt er niets van.

De KLM gaat daarom proberen het bedrijfsleven warm te maken voor vluchten op biokerosine. De KLM denkt dat wanneer zakenreizen duurzamer worden, ondernemers wel over de brug zullen komen.

Dat valt nog te bezien want ook in die sector wordt op vliegkosten bezuinigd. Business class wordt steeds vaker Economy class en de vraag is of het bedrijfsleven zonder slag of stoot de vluchten op biokerosine voor z’n rekening wil nemen.

Is vliegen op biokerosine schoner dan gewone kerosine?

Uit onderzoek is gebleken is dat vluchten op biokerosine niet bijdragen aan de reductie van broeikasgassen. Het milieu schiet er dus niets mee op.

Over het vliegen op biokerosine is nogal wat te doen.
Het Nederlandse bedrijf Waterland International, leverancier van biokerosine, beweerde vorig jaar nog dat het contact heeft met AirFrance/KLM en andere Europese luchtvaartmaatschappijen over biokerosine.
Dit is dan biokerosine die uit jatropha is gemaakt.
De grondstof komt uit Indonesië, waar de boeren in grote armoede leven terwijl de winsten naar Waterland gaan.

Zie daarover ons artikel ‘Groene’ biokerosine door uitknijpen Javanen; jatropha blijft het nieuws negatief beheersen

De KLM is van plan de vluchten op biokerosine begin 2013 te hervatten, mits de financiering rond komt.

De regering wil kennelijk in Rio de Janeiro pronken met iets waarvan vrijwel alle natuur- en milieuorganisaties zeggen: niet doen, het draagt niets bij aan de reductie van broeikasgassen.


Nieuwsartikel 78 – 2012

Nuon wil biomassacentrale bouwen in Arnhem maar de MER is allesbepalend

Maandag 12 maart 2012

Nuon heeft bij de provincie Gelderland een startnotitie ingediend voor de bouw van een biomassacentrale op het industrieterrein Kleefse Waard bij Arnhem. De nieuwe centrale is bedoeld ter vervanging van de 20 jaar oude gasgestookte gasturbinecentrale die het energiebedrijf daar nu heeft staan.
De bouw is echter afhankelijk van de goedkeuring van de Milieu Effect Rapportage, MER. In de nabijheid liggen Nederlandse en Duitse Natura 2000 gebieden die nogal ovelast kunnen krijgen van een verhoogde stikstofuitstoot door de centrale. Het is dus nog niet zeker of de bouw van de biomassacentrale doorgang kan vinden.

Een Nuon woordvoerder zegt dat het de intentie van Nuon is om de bestaande WKC-installatie te vervangen door een biomassacentrale. Uit het onderzoek dat Nuon nu gaat doen moet blijken of het plan financieel, economisch en ook procedureel haalbaar is.
Nuon wil voor eind 2013 een besluit nemen welke optie er wordt gekozen.
Als er toestemming komt voor de bouw van de centrale dan moet die in 2016 in gebruik worden genomen.

Omgevingsvergunning

Een belemmering voor de bouw van de nieuwe centrale zou de vereiste omgevingsvergunning kunnen zijn. Nuon meldt in de startnotitie een uitgebreide Mer-procedure te zullen doorlopen “aangezien significante effecten op zowel Nederlandse als Duitse Natura 2000 gebieden als gevolg van stikstofdepositie niet op voorhand uit te sluiten zijn”. Het feit dat er op dezelfde plaats nu ook al een energiecentrale in bedrijf is, houdt volgens Nuon niet automatisch in dat de biomassacentrale er dus ook wel zal mogen komen.
Nuon geeft aan dat vooral de aanvoer over de weg van de vereiste biomassa een punt zou kunnen zijn waarover eventuele tegenstanders van het plan zouden kunnen vallen.

Biomasa

Nuon verwacht dat de centrale jaarlijks 165.000 ton biomassa zal verbuiken (maximaal 500 ton per dag). Nuon zegt dat het de bedoeling is zoveel mogelijk houtsnippers te gebruiken uit de directe omgeving, zoals Nuon bij de biomassacentrale bij Lelystad gebruik maakt van tuinafval uit de omgeving.

Vermogen

Nuon geeft voor de biomassacentrale een thermisch vermogen op van maximaal 26 MWth (stoom en stadswarmte) en een elektrisch vermogen van 8 MW. De brandstof input zal maximaal 40 MW zijn, bij een rendement van 85%. De biomassacentrale zal zorgen voor de basislast. Een hulpketel van circa 55 MWth is voorzien om de piek op te vangen bij een grotere warmtevraag in de winterperiode. De bestaande WKC wordt gehandhaafd als noodvoorziening.

De bouw van de nieuwe centrale sluit volgens Nuon aan op de vraag naar stoom bij bedrijven op het industrieterrein Kleefse Waard en naar stadswarmte in Arnhem. De elektriciteit zal ook worden geleverd aan naburige bedrijven en aan het distributienet van Alliander.


Nieuwsartikel 77 – 2012

Nieuwe film ‘FrackNation’ als tegengas voor Gasland

Vrijdag 9 maart 2012

Een Iers echtpaar dat tegenwoordig in Californië woont, Ann McElhinney en Phelim McAleer verzamelt fondsen om een nieuwe film over de winning van schaliegas te maken.
Het echtpaar heeft al een serie kritische films achter de rug die een antwoord gaven op de leugens in films als ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore.
Met FrackNation worden de leugens in de film Gasland van Josh Fox volledig onderuit gehaald.

De milieubeweging heeft de afgelopen 30 jaar een zeer gemakkelijke rit gehad. De media stelde nooit lastige vragen.

Neem schaliegas bijvoorbeeld.

Als ultieme vertegenwoordiger van bangmakerij gold de film Gasland van Josh Fox, waarin de zogenaamde gevaren van het boren naar schaliegas werden gedemonstreerd. Zo zagen de kijkers bij een inwoner van Colorado water uit de kraan komen dat vervuild was met methaangas en zelfs brandde. Maar was dat wel het gevolg van het boren naar schaliegas?

De 78 jarige Martha vertelt de filmmakers dat ze al haar hele leven in Dimock, Pensylvania woont. Ze is mede oprichter van een actiegroep die strijdt tegen de misinformatie van de milieubeweging die beweert dat het water in Dimock sinds het boren naar schaliegas verontreinigd is met methaangas. Toen ze klein was zat er al methaan in het water. Je moet er alleen geen lucifer bijhouden zoals de makers van Gasland probeerden de mensen voor de gek te houden. De waarheid is dat het methaan altijd al in ons drinkwater heeft gezeten. “En kijk eens hoe gezond ik ben.”

De maker van de film, Phelim McAleer zegt dat hij gemotiveerd werd om de film te maken door wat hij zag als een éénzijdige benadering van de media, outsiders en ‘stedelijke elites’, op het proces van het injecteren van chemicaliën in rotsen in de hoop op het vinden van schaliegas.

We hebben huilende boeren voor de camera gehad omdat hen door de milieubeweging was verteld dat ze hun land zouden kwijtraken als er naar schaliegas werd geboord, zegt McAleer.

De milieubeweging heeft tot nu toe niet één keer een debat willen voeren. Milieuactivisten hebben emotie en bangmakerij gebruikt om hun éénzijdige verhaal kracht bij te zetten.

Het plan van McAleer was om voor 6 april de benodigde fondsen voor het maken van de film binnen te hebben. Zijn streefbedrag was $ 150.000 maar er is nu al $ 166.000 binnen.
McAleer hoopt de film in juni 2012 te presenteren.

Ann McElhinney en Phelim McAleer, de makers van FrackNation, vertellen dat ze geschokt waren bij het zien van de leugens die in de film Gasland door Josh Fox werden verteld.

“Iedereen die we in het kader van het maken van onze film hebben ontmoet op de plaatsen waar naar schaliegas wordt geboord, voelde zich gefrustreerd als gevolg van de éénzijdige berichtgeving, verkeerde informatie en regelrechte leugens die door tegenstanders werden verteld. De stemmen van degenen die als gevolg van het winnen van schaliegas nieuwe activiteiten, die veel arbeidsplaatsen opleveren, hadden ontwikkeld werd het zwijgen opgelegd en zij die vertelden dat er geen verontreinigingen waren te bespeuren werden zelfs volledig door de makers van Gasland genegeerd.”

“FrackNation gaat dat veranderen,” zegt McAleer

De tegenstanders van schaliegas boringen, de inwoners en vooral de politici in Boxtel doen er goed aan deze film in juni 2012 eens goed te bekijken.

De redactie voegt eraan toe dat de inwoners en vooral de politiek in Boxtel misschien wat genuanceerder in hun oordeel over schaliegas hadden moeten zijn.

Men heeft zich kennelijk door de misleidende film Gasland van Josh Fox laten leiden.

In plaats van overleg met de diverse betrokken partijen werden de hakken in het zand gezet met het gevaar (voor de inwoners en politiek van Boxtel) dat de overheid straks ingrijpt en Boxtel buiten spel staat.

Zie ook ons Dossier Schaliegas


Nieuwsartikel 76 – 2012

Biogasinstallatie Heeten wederom failliet

Donderdag 8 maart 2012

De biogasinstallatie aan de Weseperweg in Heeten is dinsdag 6 maart 2012 failliet verklaard. Geruchten dat het niet goed ging met de installatie, deden al langer de ronde. Maar nu is de stekker er dus definitief uitgetrokken.

De installatie heet officieel BMEC (Biomassa Energie Centrale) Salland. Voorheen heette deze installatie Biogreen, maar deze werd in 2010 failliet verklaard.

Enkele maanden later nam het bedrijf Bieleveld Bio-energie de installatie over en zorgde voor een doorstart. Maar na ruim een jaar is de installatie dus andermaal failliet verklaard.

De biogasinstallatie lag de laatste tijd ook onder vuur. Omwonenden protesteren al enkele jaren tegen de stankoverlast wat onlangs extra werd aangezet door het plaatsen van protestborden. Ook zou de installatie te maken hebben met veel regels waaraan moet worden voldaan.

De eigenaar van Bieleveld Bio-energie gaf eerder al aan het zeer lastig is om een biogasinstallatie rendabel te maken.


Nieuwsartikel 75 – 2012

Internationaal Energie Agentschap: Schaliegas is noodzakelijk

Donderdag 8 maart 2012

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) vindt dat schaliegas van belang is als nieuwe vorm van gaswinning.
Dit verklaarde Fatih Birol, hoofd-econoom bij de IEA in een interview met een internationaal persbureau.

Weerstand

Birol ziet dat er bij veel Europese landen weerstand bestaat tegen schaliegas vanwege mogelijke milieu – en drinkwatervervuiling. Volgens Birol is deze publieke oppositie een groot probleem voor een nieuwe vorm van gaswinning. Birol: “In veel landen is er een publieke oppositie en in sommige landen is het al verboden”, zegt Birol. “Zorgen over de impact van schaliegas-productie op het drinkwater zijn legitiem, maar kunnen worden opgelost met behulp van de beste technologie en de juiste regelgeving”.

Verbod

In Frankrijk en Bulgarije is het boren naar schaliegas verboden en in het Verenigd Koninkrijk is er hevig geprotesteerd naar aanleiding van een mogelijk groot gebied van schaliegas. Ook in Nederland is er onder lokale besturen en bewoners hevige weerstand tegen mogelijke boringen en mag het Britse Cuandrilla tot nu toe niet boren. Enkel in de VS wordt op grote schaal nog schaliegas gewonnen, wat volgens een Amerikaans onderzoeksinstituut ertoe leidt dat de positie van de VS aan het versterken is op de gasmarkt.

Schaliegas

Schaliegas wordt gewonnen met hydraulische fracturing (‘fracking’), waarbij een mix van water, zand en chemicaliën onder de grond onder hoge druk wordt geïnjecteerd. Tegenstanders van de gasboringen zijn van mening dat deze chemische stoffen of het gas zelf het drinkwater kunnen besmetten.

Productie

Het IEA voorziet dat in 2035 de productie van schaliegas ongeveer 428 miljard kubieke meter aan natuurlijk gas op kan leveren, qua omvang even groot als het totaal aan natuurlijke gasproductie in het Midden-Oosten. IEA heeft deze week overlegd met mensen uit de industrie en beleidsmakers over de mogelijkheden op milieugebied ten opzichte van de gaswinning. Het agentschap presenteert op 29 mei een rapport met bevindingen en aanbevelingen.

Lees ook ons Dossier Schaliegas


Nieuwsartikel 74 – 2012

Eneco besteedt windpark Q10 aan

Donderdag 8 maart 2012

Eneco heeft recent aanbestedingen gedaan voor het offshore windpark op de bloklocatie Q10 in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit betreft de bouw, bediening en onderhoud van één, twee of drie innovatieve windturbines van tenminste 4MW.

Het windpark is gesubsidieerd door de Nederlandse regering onder voorwaarde dat er innovatieve elementen worden toegepast.
De windturbines van 4 MW hebben een maximale rotordiameter van 115 meter, zijn gecertificeerd als een prototype klasse C machine volgens het IED Type Certification System en zullen elektriciteit produceren voor het net van tenminste één offshore locatie op het moment van de aanvraag voor pre-kwalificatie voor deze aanbesteding.
Windturbines die al volledig zijn gecertificeerd en commercieel beschikbaar zijn, worden niet beschouwd als innovatief, aldus Eneco.

Het basisplan voor het windmolenpark bestaat uit 43 Vestas V112 windturbines van 3MW op monopilaren, verbonden via middenspanningskabels aan een offshore hoogspanningsstation. Het windpark zal worden aangesloten op de wal via een hoogspaningskabel naar het elektriciteitsnet in Sassenheim.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Alle windturbines die Eneco op Q10 plaatst zijn voorzien van neodymium magneten in de generatoren. Ook wordt op andere plaatsen in de masten veel neodymium gebruikt.

De Vestas V112 bevat 75 kg neodymium in de generator en nog eens 35 kg neodymium wordt op diverse plaatsen als magneet in de mast gebruikt. Totaal 105 kg neodymium in elke windmolen.

Vestas verontschuldigt zich door te stellen dat het gebruik van 35 kg neodymium in één mast ongeveer 10 ton staal vervangt wat weer neer komt op een besparing van 5 ton CO2 equivalenten over de gehele levenscyclus van de windmolen, inclusief de mogelijke milieueffecten van de magneten en staal productie, het gebruik en de ‘end of life recycling’ en verwijdering.

Dat is mooi maar Vestas vergeet waarschijnlijk de menselijke ellende en de gigantische schade aan het milieu die de productie van de neodymium magneten in China veroorzaakt.

Lees daarom ons artikel De dodelijke keerzijde van windenergie

Bovendien gaat elke vergelijking met de CO2 uitstoot mank, zolang er geen wetenschappelijk bewijs is geleverd dat CO2 verantwoordelijk is voor een mogelijke temperatuurstijging op aarde.

Eneco wil enkele innovatieve windmolens van 4MW plaatsen.
Als het innovatieve in deze windmolens inhoudt dat er geen neodymium gebruikt wordt, akkoord, maar als er in deze zware windmolens ook meer dan 100 kg neodymium zit dan helpt Eneco mee het milieu in China ernstige schade toe te brengen.


Nieuwsartikel 73 – 2012

Windenergie goed voor maximaal 6% energieverbruik

Woensdag 7 maart 2012

Er is geen gebrek aan ambitieuze plannen voor de grootschalige inzet van windturbines.
Een van de problemen is dat windturbines en windparken wind “stelen” van elkaar, met het gevolg dat ze veel verder uit elkaar zouden moeten worden geplaatst dan in die grootse plannen het geval is. Volgens recente onderzoeken speelt dat probleem nog veel meer op globaal niveau.

De berekeningen betreffende het globale potentieel van windenergie zijn grondig fout, omdat ze geen rekening houden met het feit dat de energie die de eerste windturbine uit de lucht haalt, niet meer door de tweede windturbine kan worden gebruikt. Gebeurt dat wel, dan blijkt het potentieel van windenergie wereldwijd veel kleiner: hoogstens een kwart tot de helft van wat tot nu toe als haalbaar werd beschouwd. Maar zelfs die hoeveelheid energie kunnen we niet oogsten omdat we het klimaat grondig zouden verstoren.

De jongste jaren is een aantal wetenschappelijke studies uitgevoerd naar het wereldwijde potentieel van windenergie als bron van elektriciteitsproductie. Die zijn allemaal volgens dezelfde methode opgesteld. Als uitgangspunt nemen ze de windsnelheid in gebieden die geschikt zijn voor windturbines en combineren die informatie met de specificaties van bestaande, individuele windturbines.

Vervolgens wordt berekend hoeveel turbines er op die oppervlakte geïnstalleerd kunnen worden, rekening houdend met de turbulentie die elke machine veroorzaakt. Tot slot wordt het energetische potentieel van al die turbines opgeteld. De conclusie luidt onveranderlijk dat het potentieel van windenergie voor elektriciteitsproductie meer dan voldoende is voor het dekken van onze consumptie.

Lees ook het artikel Wind is gratis maar verre van goedkoop

en

De invloed van windmolens op het klimaat


Nieuwsartikel 72 – 2012

Gemeenteraad Boxtel: geen schaliegasboringen in onze gemeente

Maandag 5 maart 2012

Boxtel wordt vanavond uitgeroepen tot schaliegasvrije gemeente. De coalitiepartijen dienen dan samen met de SP een motie in om zich uit te spreken tegen proefboringen. Dat zeggen de fracties van Balans, Combinatie 95, PvdA/GroenLinks en DPBL.

Boxtel is een van de twee Brabantse gemeenten die het Britse bedrijf Cuadrilla op het oog heeft voor een proefboring. Het college van B en W had een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan verleend, maar de rechter verwees die eerder al naar de prullenbak. Inmiddels is duidelijk geworden dat onder Boxtelnaren nauwelijks draagvlak is voor de proefboringen.


Nieuwsartikel 71 – 2012

Sombere vooruitzichten voor Nederlandse zonne-industrie

Maandag 5 maart 2012

Vorige week vroeg de  Venlose zonnepanelenmaker Scheuten Solar surseance van betaling aan.  Nuons zonnefoliebedrijf Helianthos wordt nog steeds met sluiting bedreigd en vandaag werd bekend dat Solar Total in Elst het nieuwste debacle dreigt te worden voor de zonne-energie sector in Nederland.

Om een faillissement te voorkomen heeft De Rabobank in december 2011 Solar Total naar zich toegetrokken en ondergebracht bij zijn tak met private equity. Er wordt nu een toekomstpad uitgestippeld voor het bedrijf, met 500 medewerkers en een jaaromzet van circa € 170 miljoen.

De Nederlandse zonne-energiesector kan niet opboksen tegen massaproductie in China, waardoor prijzen voor zonnecellen met wel 80% en die van panelen met 50% omlaag zijn gegaan.

Nederlandse spelers in de productieketen zijn te klein om daar tegenop te boksen. Pogingen om activiteiten te clusteren, zoals ondernomen door Scheuten en de Heerlense zonnecellenfabrikant Solland Solar, zijn mislukt.

Het bedrijf, dat in 2009 serieuze beursplannen had, wilde volgens betrokkenen echter te snel te veel. Solar Total legde voorraden aan, vooruitlopend op gunstige Franse en Britse regelgeving die er niet kwam. Als gevolg moest het bedrijf de voorraden met € 15 miljoen afwaarderen, verdween het eigen vermogen en begonnen de betalingsproblemen.

Door de prijsdruk uit China zijn de voorraden met circa € 15 miljoen afgeboekt. Het eigen vermogen is richting nul gegaan en er zijn betalingsproblemen gerezen, waarna Rabobank heeft ingegrepen. Van de schuld van Solar Total van circa € 18 miljoen is voor € 7 miljoen omgezet in aandelen, zodat de bank nu voor 75% eigenaar is. De andere 25% van Solar Total is in handen van SET Venture Partners. Dit groene investeringsfonds van energiebedrijven Delta en Essent moest wel € 1 miljoen bijstorten.

De nieuwe CEO Mike van der Wallen van Solar Total zegt in een toelichting: “De financiele problemen zijn een verhaal uit 2011. Eind 2011 zijn deze problemen opgelost doordat de Rabobank en SET Venture partners de balans hebben gezuiverd en groeikapitaal hebben verstrekt”. Van der Wallen geeft aan dat Solar Total haar activiteiten in Engeland en Frankrijk heeft afgestoten en dat ze zich nu concentreert op Nederland, België, Duitsland en Italie.


Nieuwsartikel 70 – 2012

Schaf biodiesel af

Maandag 5 maart 2012

Van de EU moeten wij biobrandstof toevoegen aan benzine en diesel. In 2020 moet dat 10% zijn van wat we tanken. Deze maatregel zou de broeikasgassen verminderen. Stiekem creëerde hij ook een nieuwe landbouwsubsidie. Het verbouwen van koolzaad levert slaolie voor biodiesel, en de subsidie daarop vloeit terug naar de boeren.

Een interessant artikel in de NRC van zaterdag 3 maart 2012 dat geschreven is door Prof. Dr. Martijn Katan, Hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 1 februari 2011 is hij met emeritaat, maar is nog wel actief als onderzoeker aan de VU.

Eén van zijn conclusies is dat de uitstoot van broeikasgas niet vermindert. Van het broeikasgas dat bij het verbranden van brandstof vrijkomt wordt netto vrijwel niets verwijderd door productie van nieuwe biobrandstof. Netto kan het produceren en verstoken van biobrandstof zelfs meer broeikasgas opleveren dan gewone benzine en diesel.

Voor het hele artikel kijk op zijn website


Nieuwsartikel 69 – 2012

Stramproy in Steenwijk wil snel herstel

Vrijdag 2 maart 2012

De schade door de brand afgelopen zaterdagavond 25 februari in één van de silo’s op het terrein van biocentrale Stramproy in Steenwijk bedraagt zeker een half miljoen euro. Behalve schade aan de silo, is er roetschade in de fabriek en is de rubberen lopende band doorgebrand. De schade is geïnventariseerd en het bedrijf hoopt zo snel mogelijk te beginnen met het herstel van de schade.

Algemeen directeur IJsbrand Galema: “We hebben nauw contact met de gemeente Steenwijkerland en stellen een plan van aanpak op.” Wethouder Jos van den Nouland van de gemeente Steenwijkerland vult aan: “In dat plan laat Stramproy zien hoe het de defecten die zijn veroorzaakt door de brand wil oplossen. Als dat veilig kan, mag het bedrijf beginnen met reparaties.” Totdat de schade is hersteld zijn de twee centrales – de biomassacentrale en biokoolcentrale – stilgelegd, meldt Galema. Die zijn overigens niet aangetast door de brand. Hij verwacht dat het ongeveer drie maanden duurt voordat de fabriek weer kan produceren.

De brand brak rond half zes uit in een van de twaalf silo’s op het terrein aan de Dolderweg in Steenwijk. De opslag was voor de helft gevuld met het product dat Stramproy produceert, groene ‘steenkool’, gemaakt van houtsnippers en snoeihout. De brand in de silo sloeg via de lopende band terug de fabriek in. Ten tijde van de brand produceerde de biomassacentrale elektriciteit, de biokoolcentrale was al sinds afgelopen woensdag niet gebruikt.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Zowel de politie als brandweer sluiten brandstichting in ieder geval uit. Totdat alle feiten op tafel liggen wil Van den Nouland geen uitspraken doen over mogelijke sluiting van de fabriek.

Stramproy heeft maandag een brief naar omwonenden gestuurd met daarin excuses. Galema: “Buurtbewoners die schade aan hun woning hebben opgelopen, kunnen dat bij ons melden. We willen de buurt op de hoogte houden.”


Nieuwsartikel 68 – 2012

Netbeheerder Tennet en energiebedrijf RWE stoppen ontwikkeling windparken

Donderdag 1 maart 2012

Netbeheerder Tennet en energiebedrijf RWE in Duitsland zijn gestopt met de verdere ontwikkeling van windturbineprojecten.
Ze zullen alleen nog de lopende projecten afmaken, aldus een woordvoerster van Tennet.
Met een investeringsvolume van € 5.5 miljard is de limiet van de financiële draagkracht bereikt. Tennet is verantwoordelijk voor het aansluiten van alle geplande offshore windparken.

RWE zet ook alle windprojecten in de wachtkamer. Het ontbreken van harde afspraken wat er moet gebeuren indien de netwerkaansluitingen niet op tijd gereed zijn, is er de oorzaak van dat RWE stopt.
Voordat er spijkerharde afspraken met de netbeheerder en de regering zijn gemaakt zullen we geen nieuwe windparken meer ontwerpen en bouwen, zei de CFO van RWE Innogy.


Nieuwsartikel 67 – 2012

Industriële uittocht uit Duitsland vanwege hoge elektriciteitsprijzen

Woensdag 29 februari 2012

Bedrijfssluitingen, massa-ontslagen, overplaatsing van werk en ontwikkeling naar landen die goedkope elektriciteit kunnen leveren. Het zijn zomaar wat voorbeelden uit Duitsland waar de industriële activiteit zienderogen achteruit gaat vanwege de exorbitante prijsstijgingen van elektriciteit.

De stijgende energieprijzen brengen de Duitse industrie in gevaar. In het voorjaar van 2011 zette bondskanselier Angela Merkel Duitsland op koers naar een volledig duurzame energie-opwekking. Ze deed dit nadat in maart 2011 van de één op de andere dag 7 kerncentrales werden gesloten.
Nu, na één jaar vallen de eerste slachtoffers.

Niet alleen de meer dan 1 miljoen Duitse huishoudens die van energie zijn afgesloten omdat ze de hoge prijzen niet meer kunnen betalen zijn het slachtoffer van de nieuwe energiepolitiek van de Duitse regering, ook de Duitse industrie die van oudsher een grootverbruiker is van elektriciteit, begint de pijn te voelen.

“Handen van ons bedrijf”, staar er nog op grote rode borden boven de ingang van de staalfabriek in Krefeld aan de Oberschlesienstrasse.
Maar nu is het allemaal voorbij.
Ondanks de borden, protesten heeft ThyssenKrupp, de grootste staalproducent van Duitsland, de staalfabriek in Krefeld drie weken geleden verkocht aan het Finse staalbedrijf Outukumpu.
De nieuwe eigenaar is van plan om eind 2013 de fabriek te sluiten waardoor 400 werknemers hun baan verliezen. Het economisch verlies voor Krefeld zal aanzienlijk zijn.
Het sluiten van de staalfabriek in Krefeld kan niet worden toegeschreven aan de lage lonen concurrentie uit het Verre Oosten of wanbeheer bij het hoofdkwartier van ThyssenKrupp in Essen, maar op het nieuwe energiebeleid van de Duitse regering.
Dat is tenminste de mening van de slachtoffers van de sluiting. Omdat de regering van bondskanselier Merkel vorig voorjaar plotseling besloot om kernenergie uit te faseren in de nasleep van de nucleaire ramp in Japan is de situatie voor industrieën die veel elektriciteit gebruiken aanzienlijk verslechterd.

De energieprijzen stijgen en de kans op stroomuitval neemt toe, maar de dringend noodzakelijke uitbreiding van het Duitse elektriciteitsnet, evenals de ontwikkeling van vervangende elektriciteitscentrales en hernieuwbare energiebronnen vordert maar langzaam.
Een groeiend aantal economische experts, bedrijfsleiders, captains of industry en vakbondsleiders schuiven de oorzaak van de problemen op de schouders van de coalitie die Merkel leidt.
De overheid, zeggen zij, voert een versnelde de-industrialisatie door.
De energievoorziening in Duitsland is nu het grootste risico voor het bedrijfsleven, zegt de voorzitter van de Vereniging van Duitse Kamers van koophandel.
We moeten ons ernstig zorgen maken over de kosten van elektriciteit in Duitsland, zegt ook de Europese commissaris voor Energie, Günther Oettinger.

Een lid van de ondernemingsraad bij ThyssenKrupp zegt geëmotioneerd dat er 5000 banen bij ThyssenKrupp op het spel staan als gevolg van het onverantwoordelijke energiebeleid van de Duitse regering.

Gebrek aan richting
Macro-economisch gezien is de naderende ondergang van de Duitse industrie des te verontrustender omdat het banenverlies niet elders zal worden gecompenseerd.
Er is nog niet één teken van het groene economisch wonder dat de regering beloofde, te zien. De regering beloofde ook de nieuwe energiestrategie te begeleiden.
Maar veel fabrikanten van windturbines en zonnepanelen klagen dat de zaken zeer slecht gaan en moeten gezien de huidige omstandigheden duizenden banen schrappen.
Verschillende fabrikanten van zonnepanelen zijn al met hun activiteiten gestopt.
De milieusector wordt geconfronteerd met een aantal problemen, in het bijzonder en ironisch genoeg, als gevolg van de hogere energieprijzen.
Intussen lijkt de federale overheid hulpeloos en schijnt geen richting aan te kunnen geven hoe men een oplossing voor de gestegen energieprijzen moet bieden.

Minister van Milieu, Norbert Röttgen ligt constant overhoop met de minister van Economische Zaken, Philip Rösler. Ze zijn het oneens over belangrijke kwesties als de energieprijzen en subsidies voor energie-opwekking via zonnepanelen.  Rösler, Milieu, lag namelijk al lange tijd met Röttgen, Economische zaken, overhoop over de subsidies voor zonne-energie. Maar de kogel is door de kerk en de eerste ronde is voor Economische zaken. Met ingang van maart 2012 wordt een eerste verlaging van 30% doorgevoerd op de subsidiebedragen. In 2017 is de hele subsidie verdwenen.

De strijd tussen de twee ministeries was er de oorzaak van dat de Duitse vertegenwoordigers in Brussel zich maanden lang hebben moeten onthouden van stemmen tijden de vergaderingen die over het Europese energiebeleid gingen.

De onmiddellijke sluiting van zeven kerncentrales wordt nu pas goed voelbaar, zoals het voorbeeld van de staalfabriek in Krefeld laat zien.
De staalfabriek verbruikt enorme hoeveelheden elektriciteit voor de productie van roestvrij staal. Het metaal wordt in grote ovens tot boven de 1600 graden Celsius verhit. Eén enkele smeltoven verbruikt in 1 uur evenveel energie als 10 eensgezinswoningen in een heel jaar.
Het elektriciteitsverbruik maakt 20 procent van de totale kosten van de staalfabriek uit.

De prijs van elektriciteit beweegt slechts in één richting: steil omhoog. Voor de staalfabriek in Krefeld is de kostprijs van 1 kilowattuur sinds 2000 verdrievoudigd.
En er is nog geen einde in zicht van de prijsstijgingen. Toen de nieuwe energiepolitiek vorig voorjaar werd geïntroduceerd werd het maken van plannen voor de toekomst onmogelijk. Het is onmogelijk om te in te schatten wat er de komende jaren gebeurt met de prijs en het aanbod van elektriciteit.

Spanningsschommelingen en stroomuitval
Soortgelijke bedrijven als de staalfabriek in Krefeld beginnen de pijn nu ook te voelen. De energiepolitiek heeft gevolgen voor alle klassieke industriële sectoren, van de staal- en aluminiumindustrie, de papierindustrie, de cementindustrie en de chemische industrie.
De metaalindustrie, sinds decennia de belangrijkste sector in Duitsland, is al aan het migreren naar landen met goedkopere elektriciteit.

Het in Düsseldorf gevestigde conglomeraat GEA sloot zijn zinkfabriek in het nabijgelegen Datteln.
Het in Hamburg gevestigde bedrijf Aurubis, de grootste producent van koper in de EU, is kritisch over de hoge energiekosten en heeft al plannen aangekondigd om in Azië en Zuid Amerika te gaan investeren in fabrieken en als het geld naar het buitenland verdwijnt dan missen ze dat in Hamburg.

Volgens een recent onderzoek is één op de vijf industriële bedrijven in Duitsland van plan om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen, of heeft dat al gedaan. De studie stelde ook vast dat bijna 60 procent van de industriële bedrijven angst heeft voor stroomuitval of spanningsfluctuaties in het elektriciteitsnet omdat wind- en zonne-energie nog onbetrouwbaar zijn.

De bevordering van hernieuwbare energiebronnen heeft geleid tot aanzienlijk negatieve effecten op de werkgelegenheid in de conventionele energie productie sectoren, alsmede in de verwerkende industrieën die bijzonder energie intensief zijn, concludeert een rapport van het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek terwijl de werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector nauwelijks is toegenomen.

Het is ook belangrijk om het elektriciteitsnetwerk zo snel mogelijk te stabiliseren om uitval te voorkomen. Tot nu toe werd de betrouwbaarheid van de Duitse elektriciteitsvoorziening gezien als een belangrijk voordeel om zaken te doen in het land. Maar het verlies van zeven kerncentrales, in combinatie met de onvoorspelbaarheid van elektriciteit uit wind- en zonne-bronnen, heeft de situatie drastisch veranderd.
De exploitanten van de grote Duitse elektriciteitsnetwerken zijn al enkele weken in staat van alarm. Tennet heeft al gebruik moeten maken van reservecapaciteit.

Toch zijn er al een aantal ernstige problemen bij bedrijven ontstaan die worden veroorzaakt door stroomuitval die een fractie van een seconde duurde. Gewone consumenten merken deze stroomuitval niet, maar de gevoelige apparatuur die gebruikt wordt bij zeer complexe bedrijfsprocessen zorgde voor problemen in het productieproces.

Sinds de invoering van het nieuwe energiebeleid door de regering Merkel heeft aluminium producent Norsk Hydro al een half miljoen Euro verlies moeten lijden als gevolg van schommelingen in het elektriciteitsnet. Zelfs een minimale stroomuitval van hooguit een halve seconde leidt bij het bedrijf tot een storing in de walsen die aluminiumfolie maken.
De verliezen zouden nog groter zijn geweest als Norsk Hydro de productie in Neuss bij Düsseldorf niet had teruggebracht. Al ruim twee jaar zijn twee productielijnen volledig stilgelegd vanwege de hoeveelheid spanningsschommelingen. Sinds die tijd werken 450 medewerkers een aantal uren per week minder. Dit is niet het resultaat van minder opdrachten maar louter van problemen in de elektriciteitsvoorziening.
De kosten voor elektriciteit en CO2 uitstoot zijn zo hoog dat energie-intensieve processen in de aluminium smelterijen niet meer rendabel zijn. De kosten van deze twee opgeteld maken 50 procent van alle kosten uit.

De leiding van een bedrijf als ThyssenKrupp zegt er niet op uit te zijn om de gesloten kerncentrales weer te heropenen. Wat we willen, zegt de CEO, is een betrouwbare basis en onze productie in Duitsland houden waar we concurrerend kunnen zijn als de energieprijzen lager zijn.

Daartoe heeft hij een voorstel voor de regering. Hij stelt een soort benchmark systeem voor waarbij het gemiddelde van de Europese elektriciteitsprijzen wordt gebruikt als benchmark voor wat de Duitse industrie zou moeten betalen.
De Duitse industrie maakt zich grote zorgen dat niet duidelijk is  hoe de overheid van plan is om de stroomverzorging in de toekomst te garanderen.

Er zouden grote stuwmeren moeten worden gebouwd om elektriciteit op te wekken. Honderden miljarden Euro’s moeten worden geïnvesteerd in betrouwbare elektriciteitsnetwerken zodat windenergie kan worden getransporteerd van de kust naar het industriële Ruhrgebied en naar de zuidelijke staten Beieren en Baden Württemberg. Maar politici van deelstaten en de nationale regering vechten nog steeds over het traject waar de nieuwe elektriciteitsnetten moeten worden geïnstalleerd en of het nodig is om alle kabels in de grond te leggen.
Tot slot zijn een reeks nieuwe gasgestookte centrales dringend nodig.

Het is duidelijk dat niemand staat te springen om deze honderden miljarden te financieren in faciliteiten die al dan niet winstgevend zijn, afhankelijk van de manier waarop de politieke wind toevallig waait.

In Berlijn geloven ze blijkbaar dat het nieuwe energieplan op de een of andere manier zichzelf zal uitwerken, zegt een CEO van een groot industrieel bedrijf die onbekend wil blijven.

Er is geen enkel bewijs van enige vorm van  coördinatie van de kerntaken die in het energieplan worden genoemd.
De coördinator van het energieplan van Merkel is altijd sceptisch geweest over het nieuwe energiebeleid.  Hij stelt voor om een apart ministerie van Energie op te richten om de voortdurende onenigheid tussen de ministers van Milieu en Economische Zaken te vermijden.

Begin februari 2012 maakte het ministerie van Economische Zaken bekend dat de industriële productie in december 2011 met 2,9 procent was gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat was de sterkste krimp in bijna 3 jaar.

Duitsland is een schoolvoorbeeld hoe het energiebeleid tot mislukken is gedoemd omdat de regering niet weet wat ze doet.
De Duitse industrie is het slachtoffer van dit beleid terwijl Duitsland in deze moeilijke tijden van financiële crisis de industrie juist zo hard nodig heeft.


Nieuwsartikel 66 – 2012

Grote voorraden schaliegas ontdekt in Alaska

Woensdag 29 februari 2012

De Amerikaanse geologische dienst heeft enorme voorraden schaliegas ontdekt in Alaska. Daarmee komt het ongerepte gebied in het vizier van de fracking-industrie.

Schaliegas is een onconventionele vorm van aardgas die opgeslagen is in gesteente, modder of klei. Om het gas te exploiteren, wordt meestal gebruik gemaakt van “hydraulic fracturing” of fraccen: eerst worden gaten geboord in de bodem, om vervolgens water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de grond te pompen en zo het gas los te maken.

De cijfers in het rapport van de United States Geological Survey (USGS) zijn zonder meer indrukwekkend: in Alaska kan 2265 miljard kubieke meter gas commercieel opgepompt worden en nog eens tot twee miljard vaten schalieolie. Dat is meteen de vierde grootste reserve in de Verenigde Staten wat schaliegas betreft en de tweede grootste wat schalieolie betreft.

Schaliegas in Alaska
Schaliegas in Alaska
De gekleurde lijnen geven de grenzen van de gebieden aan waar
schaliegas en schalie olie zich bevinden
De grijze stippen geven de plaatsen van proefboringen aan
(Klik op de figuur om te vergroten)

Controverse
Milieuverenigingen zetten zich al schrap nu het relatief ongerepte Alaska in het vizier komt van de schaliegasindustrie. Fraccen is immers erg controversieel: de chemicaliën die gebruikt worden, waaronder tolueen en het kankerverwekkende benzeen, kunnen in het grondwater terechtkomen, met potentieel desastreuze gevolgen voor de volksgezondheid.

De voorstanders zien in de nieuwe vondst in Alaska echter een zegen voor het milieu en de volksgezondheid: Alaska is dunbevolkt, waardoor er minder snel problemen met de volksgezondheid kunnen optreden. Bovendien liggen de ontdekte velden voornamelijk buiten de grenzen van het Arctic National Wildlife Refuge. Het is dus beter om schaliegas te winnen buiten het natuurreservaat dan om naar conventionele olie te boren binnen het waardevolle natuurpark, klinkt het.


Nieuwsartikel 65 – 2012

Grote brand bij biomassafabriek Stramproy in Steenwijk

Woensdag 29 februari 2012

Afgelopen zaterdagavond 25 februari 2012 heeft er een grote brand gewoed bij de biomassafabriek Stramproy in Steenwijk.
Er was sprake van een enorme rookontwikkeling. De brandweer moest een deel van het bedrijventerrein afzetten. Meerdere opslagsilo’s op het fabrieksterrein stonden in brand. De brandweer probeerde te voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar het bedrijfsgebouw.

Voor zover nu bekend zijn bij de brand geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Wel is omwonenden geadviseerd ramen en deuren uit voorzorg gesloten te houden.

Stramproy Green is actief op het gebied van de productie van bio-energie. Het bedrijf zet houtresten via een verwarmingsproces om in biokolen. In eerste instantie werd gedacht dat de brand tijdens het productieproces was ontstaan, maar dat blijkt niet te kloppen. De bouw van de biomassacentrale was omstreden omdat omwonenden bang waren voor overlast.

Er waren bij Stramproy al eerder problemen. Zo werd in april 2011 het bedrijf op last van de gemeente Steenwijk voor onbepaalde tijd stilgezet omdat het bedrijf niet kon aantonen dat de maximale emissie van gevaarlijke stoffen niet werd overschreden.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De redactie van Fibronot.nl merkt op dat er nogal eens wat mis gaat bij biomassabedrijven. Vooral de grote branden trekken de aandacht.
Het lijkt er op dat er nog steeds te weinig aandacht wordt geschonken aan brandpreventie in de bedrijven.
Meer en betere sprinklerinstallaties zouden wellicht kunnen vookomen dat we om de paar maanden met grote branden worden geconfronteerd.


Nieuwsartikel 64 – 2012

Duitsland na die kalte Sonne

Woensdag 29 februari 2012

Het boek die kalte Sonne van Vahrenholt heeft een ware afkeer van klimaat alarmisten veroorzaakt.
Niet alleen onder het Duitse publiek heeft het boek een radicale omslag in klimaat denken teweeg gebracht, het einde van de klimaat consensus in Duitsland is zelfs in zicht.
Vooral de pers negeert de klimaatalarmisten massaal.

Vorige week maakte het Max Planck Instituut voor Meteorologie bekend dat het ijs op de Noordpool sneller dan verwacht zal smelten en dat hun computermodel in de nieuwste scenario’s laat zien dat in het midden van de 21e eeuw de Noordpool ’s zomers ijsvrij is. Als de CO2 uitstoot blijft stijgen zal zelfs de Noordpool ’s winters ijsvrij zijn.
Na die kalte Sonne is alles anders geworden.

Tot voor enkele weken waren dit soort aankondigingen van het Max Planck Instituut voldoende voor lange spectaculaire artikelen in kranten als Bild en Der Spiegel.

Vandaag de dag is alles anders geworden.

Er komen aanzienlijk minder media af op de voorheen massaal bezochte persconferenties van het MPI. Belangrijke media verliezen geleidelijk hun interesse in de wegkwijnende klimaat catastofe.
Het is alsof velen beseffen dat er iets verrot is bij de vooraanstaande Duitse wetenschappelijke instituten en in wetenschappelijke instituten in het buitenland.

De best verkopende krant in Duitsland, Bild, heeft niet eens de moeite genomen vorige week een journalist naar de persconferentie van het MPI te sturen.
In plaats daarvan plaatste Bild een artikel over de manier waarop wolken steeds lager hangen en verkoelende invloed op het wereldwijde klimaat hebben.

Het vlaggenschip onder de Duitse tijdschriften, Der Spiegel sloeg het persbericht van het MPI met hun bevindingen uit de kristallen bol, ook over.
In plaats daarvan besteedde Der Spiegel uitgebreid aandacht aan Gleick die met een gestolen identiteit documenten verkreeg en dat inmiddels in de VS een flink schandaal aan het worden is.
Der Spiegel schreef dat de actie van Gleick een verdere aantasting van het reeds ernstig vervuilde beeld van de klimaatwetenschap betekende.
Als bladen als Bild en Der Spiegel van versnelling veranderen en een andere richting uitgaan dan is dat ongetwijfeld een zorgwekkende ontwikkeling voor aanhangers van de klimaat catastrofe.

De dagen van de universele media consensus over het klimaat zoals de klimaatalarmisten het graag zien zijn voorbij.

De Duitse sceptisch klimaatbeweging begon enkele jaren geleden, kwam in 2009 echt op stoom in het kielzog van de Climategate e-mails en de Tweede Internationale Duitse Klimaatconferentie voor Sceptici.

Een serie strenge winters, gecombineerd met Politburo achtige uitleg van klimaatalarmisten die claimden dat de koude winters door opwarming van de aarde werden veroorzaakt, zorgden voor een vruchtbare voedingsbodem voor de Duitse klimaatscepsis. Sceptische blogs schoten als paddenstoelen uit de grond. Het Internet gonsde van de sceptici en voordat je het wist begon het Global Warming Establishment met hun aanvallen op de ontluikende klimaatdiscussie onder sceptici.

Toen kwam Vahrenholt en veranderde alles.

Na de publicatie van het boek die kalte Sonne schreef Die Welt een paginagroot artikel met de titel “De zon geeft ons nog wat tijd.”
In een mum van tijd werd het boek van Vahrenholt en Lüning een bestseller. Het grote alarmerende klimaat toneel was afgelopen.
Onthullend was de reactie van de Duitse milieu-pers en de alarmerende klimaat instituten. Jochem Marotzke, de directeur van het Max Planck Instituut voor Meteorologie in Hamburg kraakte het boek van Vahrenholt af, overigens zonder dat hij ook maar één letter had gelezen.
Mede auteur Lüning van het boek verklaarde vorige week donderdag dat hij veel hardere tegenargumenten had verwacht en was verbaasd dat de publicatie van het boek zo soepel was verlopen.

Hartmut Grassl, de voormalige directeur van het Max Planck Instituut voor Meteorologie pakte in een TV interview behoorlijk uit. Verontwaardigd weigerde hij het boek te erkennen en hield vol dat zijn mening over de klimaat catastrofe de echte is.

De Universiteit van Osnabrück cancelde op het laatste moment een lezing van Vahrenholt en noemde het boek een provocatie.

Vandaag de dag vragen wetenschappelijke instituten in Duitsland zich af waarom bladen als Bild en Der Spiegel hen niet meer lastig vallen met vragen over hun klimaatwetenschap.

Het is geen wonder.

Het eeuwige gezegde van de klimaat instituten “wij hebben gelijk en we zijn niet bereid er over te discussiëren”, heeft ervoor gezorgd dat de interesse in hun opgedrongen klimaat mening volledig is weggeëbt.


Nieuwsartikel 63 – 2012

Zware tegenwind voor windparken op Noordzee

Woensdag 29 februari 2012

Niet alleen het Nederlandse Typhoon bevindt zich in zwaar weer, ook het Duitse E.on heeft moeite met het vinden van kapitaalkrachtige financiers. Ook het aansluiten van windparken op het landelijke elektriciteitsnet stuit in Duitsland op grote problemen. Om wat druk op de ketel te zetten dreigt E.on zelfs met een bouwstop als de Federale Regering niet bijspringt. Sterker nog, zegt E.on, als de situatie niet verbetert dan zal niemand meer windparken op zee willen bouwen en dat heeft grote gevolgen voor de ‘Atomausstieg’.

E.on waarschuwt de regering voor een falen met haar expansie plannen voor offshore windenergie. De netbeheerders lopen vanwege de hoge kosten die ze moeten maken achter met de plannen om offshore stroom op het landnet aan te sluiten. Als deze situatie niet snel verandert zal niemand meer willen investeren in offshore windparken, ook E.on niet.
E.on voert Tennet op als schuldige. Dit bedrijf sluit het E.on offshore windpark Amrumbank met 15 maanden vertraging aan. Gepland staat nu maart 2015.
Door deze vertragingen dreigt er een energie catastrofe in Duitsland na het uitschakelen van de kerncentrales.
De netbeheerders hebben zichzelf en de problemen onderschat. De financiële prikkels voor netbeheerders waren ontoereikend omdat ze van de overheid nauwelijks vergoeding voor hun werk kregen. Bovendien zijn de netbeheerders er niet in geslaagd om de benodigde hoogspanningskabels die in agressief zeewater liggen, te fabriceren.

E.on legt ook de schuld bij de autoriteiten vanwege de ‘grote puinhoop van verantwoordelijkheden’.

E.on wil de komende vijf jaar € 7 miljard investeren in  enkele windparken op de Noordzee, maar kan die hoeveelheid zelf niet opbrengen.
Volgens de directeur van E.on dochter Climate & Renewables heeft E.on gesprekken gevoerd met enkele zeer grote investeerders, maar tevergeefs. Nu probeert E.on de kleinere financiële instellingen te interesseren maar ook in die hoek is men huiverig om veel geld te investeren in een klimaat dat in Duitsland langzaam naar minder groen aan het veranderen is.

Met het aanbieden van allerlei financieringsconstructies hoopt E.on, het grootste nutsbedrijf van Duitsland financiële beleggers te interesseren om te profiteren van de reconstructie van de Duitse energie-industrie. Daarbij heeft E.on pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in beeld. Deze worden in Duitsland nu al betrokken bij kapitaalintensieve infrasrtuctuur zoals gas en elektriciteitsnetwerken en biedt een lucratiever alternatief dan bijvoorbeeld staatsobligaties.

De Duitse overheid heeft ambitieuze plannen bij de ontwikkeling van windenergie maar de daadwerkelijke ontwikkeling blijft daarbij ver achter.

Volgens een evaluatie in de afgelopen weken van de staatssecretaris van het federale ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn er op dit moment maar 27 windturbines actief in de Duitse Noordzee en Oostzee. In het jaar 2030 moeten dat er 10.000 zijn. In 2030 moet er 25.000 MegaWatt elektriciteit worden opgewekt, nu is dat slechts 135 MegaWatt.

Op dit moment is de bouw van 2000 offshore windmolens goedgekeurd maar obstakels voor een snelle groei zijn onder andere problemen met de aansluiting op het landnet en een groot gebrek aan speciale schepen met apparatuur die bij de bouw van offshore windparken worden gebruikt.
Financiers kunnen hun borst om meerdere redenen nat maken. Ze moeten in het komende decennium honderden miljarden Euro’s ophoesten voor een techniek die zich nog nauwelijks bewezen heeft en alleen maar geld kost. Voeg daarbij de onzekerheden op het gebied van de subsidies en het is duidelijk dat financiers niet staan te trappelen.

De huiver om zulke bedragen te investeren neemt ook toe vanwege de onzekerheid over de levensduur van offshore windmolenparken.
In de VS bijvoorbeeld staan op dit moment 14.000 windmolens stil omdat ze kapot zijn, omdat er geen reserve-onderdelen zijn of omdat de fabrikant failliet is. Reparatie is in veel gevallen duurder dan de opbrengst die de windmolens gedurende de rest van hun bestaan nog zullen leveren.
Let op: van deze 14.000 stilstaande windmolens is 85 procent nog geen vijf jaar oud!

Die kalte Sonne
Sinds de verschijning van het boek Die kalte Sonne van Prof. Vahrenholt is de publieke opinie in Duitsland ten aanzien van duurzame energie en het opwarmen van de atmosfeer 180 graden gedraaid. Niet alleen de publieke opinie is gedraaid, ook de twee grootste kranten van Duitsland, Bild en Der Spiegel zijn tot het kamp van de klimaat sceptici toegetreden.
In deze wereld van list en bedrog willen zijn geen alarmistisch standpunt meer innemen.
Met een geschat lezerspubliek van meer dan 20 miljoen per maand drukten deze twee bladen tot nu toe een belangrijk stempel op de mening over hoe men in Duitsland met de opwarming van het klimaat moest omgaan.
Beide bladen hebben veel aandacht besteed aan het boek Die kalte Sonne van Prof. Vahrenholt en zijn direct gestopt met de lofzangen over duurzame energie en de persberichten waarmee het Max Planck Instituut voor Meteorologie in Hamburg beide bladen constant bestookte.

Prof. Vahrenholt is niet tegen windenergie, integendeel. Hij is manager van de Afdeling duurzame energie bij het energieconcern RWE en heeft vorig jaar in een indringende brief aan de Duitse regering gewaarschuwd dat de vertragingen in het aansluiten van offshore windparken niet acceptabel zijn en dat de federale doelstellingen voor de offshore windenergie op deze manier gemist zullen worden.

Nog meer tegenslag voor de Duitse overheid
Nieuwe tegenwind voor het energiebeleid van de federale overheid is het feit dat de handel in Carbon Credits veel lager is dan gepland. Volgens betrouwbare informatie ontbreekt nu het geld voor isolatie van gevels en alternatieve energie.
Volgens Angela Merkel zou het in 2010 ingestelde Energie en Klimaat Fonds de kern van het Duitse energiebeleid moeten worden. Echter, de geplande inkomsten en uitgaven van het Fonds duiden op een grote flop. Volgens een opgave van het federale ministerie van Financiën toont de realiteit aan dat er in 2011 slechts 15 procent van de geplande € 300 miljoen in het Energie en Klimaat Fonds is gestort, voornamelijk omdat de handel in carbon credits volledig is ingestort. Met de inkomsten van het Energie en Klimaat Fonds zouden energiebesparende maatregelen als isolatie van huizen en onderzoek naar nieuwe energiebronnen worden gefinancierd. De € 46,6 miljoen die het Fonds tot nu toe heeft binnen geschraapt tonen het falen aan van de financiering en uitvoering van het Duitse energie beleid.

Ook in 2012 verwacht het ministerie van Financiën een lege kas bij het Energie en Klimaat Fonds. De opbrengst van de handel in carbon credits valt tegen. In plaats van de geplande prijs van een ton CO2 van € 17 zijn ze nu slechts € 7,50 waard.
Het ministerie van Financiën overweegt nu om het fonds een lening te verstrekken van de federale overheid.

Het Energie en Klimaat Fonds heeft een bewogen geschiedenis. Aanvankelijk werd het Fonds gevoed met bijdragen van de exploitanten van kerncentrales, als compensatie voor het langer open mogen blijven, maar sinds de Duitse regering vorig jaar naar aanleiding van de ramp in Japan besloten heeft om direct 7 kerncentrales te sluiten zijn de bijdragen direct gestaakt.
Sindsdien draait het Energie en Klimaat Fonds uitsluitend op de inkomsten uit de emissiehandel.

Lees meer over hoe de Duitse klimaatalarmisten aan het wankelen zijn geslagen in ons artikel Duitsland na die kalte Sonne


Nieuwsartikel 62 – 2012

Zeer grote brand in Britse biomassacentrale

Dinsdag 28 februari 2012

Bij een grote Britse biomassacentrale, eigendom van RWE, is maandagochtend 27 februari 2012 een zeer grote brand uitgebroken.
Maandagavond kreeg de brandweer de brand, die door meer dan 120 brandweerlieden met 20 wagens wordt bestreden, enigszins onder controle, maar het nablussen gaat naar verwachting nog vele dagen duren.

Omstanders spraken van een enorme vuurbal ‘s ochtends die het gebouw omvatte, waarna er rookpluimen ontstonden. Omwonenden worden nog niet geëvacueerd.

Hulpdiensten worden gehinderd
Naar verluidt lag er 4000 ton aan houten paletten opgeslagen bij de Tilbury centrale. De fabriek ligt ten oosten van Londen in Essex. De hulpdiensten werden gehinderd bij het blussen doordat het vuur hoog in het gebouw zit zodat brandweerlieden er moeilijk bij kunnen komen.

Brandweercommandant David Johnson verklaarde dat het moeilijk blussen was. Hij benadrukte dat de brandweer in Essex erg goed is uitgerust om deze brand aan te kunnen. Hij verwacht dat de brand nog minstens een paar dagen kan nasmeulen.

Gewicht van het water
Na eerst met water te hebben geblust, was de brandweer nu overgegaan op schuim. Het gebouw zou het gewicht van al het water en de paletten niet kunnen dragen.

De centrale, die onlangs operationeel werd en een vermogen heeft van maar liefst 750 megawatt, staat op het terrein van een oude steenkolencentrale. De kolencentrale wordt in 2015 ontmanteld.

De Tilbury fabriek kan genoeg stroom leveren voor 1,5 miljoen huishoudens, maar het is niet bekend hoeveel elektriciteit er werd geleverd tijdens het ongeluk.

Een videoverslag van de brand schakelt door naar SKYNews


Nieuwsartikel 61 – 2012

Gemanipuleer rondom het klimaat

Zondag 26 februari 2012

Er zijn klimaatalarmisten en klimaatsceptici.
De eerste groep beweert dat de temperatuur op aarde stijgt door menselijk handelen, zoals het uitstoten van CO2.
De tweede groep zegt dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor de stelling dat CO2 de oorzaak van de opwarming zou zijn.

De temperatuursstijging zou alleen in computermodellen bestaan omdat er alleen rekening wordt gehouden met de invloed van CO2. In deze  computermodellen wordt geen rekening gehouden met andere systemen die invloed op ons klimaat hebben zoals de invloed van de oceanen, waterdamp en de zon.

Sinds het boek van Fritz Vahrenholt, die kalte Sonne, in Duitsland is uitgegroeid tot een bestseller, zijn de grote Duitse klimaatinstituten in staat van ontreddering en paniek en proberen te redden wat er te redden valt. Hun opwarmscenario’s die met dure computers worden gegenereerd verschillen namelijk aanzienlijk met de daadwerkelijk waargenomen informatie in het veld.

In plaats van hun fouten te erkennen, zijn ze met een massale mediacampagne begonnen om de paniek in de media verder te voeden met de cijfers van hun allernieuwste rekenmodellen, waaruit zou moeten blijken dat de aarde snel warmer wordt.
Vreemd overigens dat die cijfers nu ineens beschikbaar komen. Als de cijfers inderdaad zo alarmerend waren dan hadden ze die ook eerder kunnen publiceren.

De wereldwijde waargenomen trends vertellen echter het tegenovergestelde verhaal.

Gebaseerd op de meetresultaten van meer dan 30.000 meetstations, is vorige maand, zonder enige fanfare door de Britse Meteo Office en de University of East Anglia Climatic Research Unit, een rapport gepubliceerd dat bevestigt dat er in 1997 een einde is gekomen aan de stijgende temperatuur trend.
In onderstaande grafie is dat duidelijk te zien.

Dalende trend
De gemiddelde wereldtemperatuur is sinds 1997 niet meer gestegen.
(klik voor een grotere afbeelding)

Gelijkblijvende temperatuur
De grafiek is gebaseerd op de meetresultaten van meer dan 30.000 meetstations
(klik voor een grotere afbeelding)

Dalende wereldwijde temperaturen
Dalende wereldwijde temperaturen.
Bovenstaande grafiek is afkomstig van de Climate Research Unit van de
Universiteit van East Anglia, een toonaangevende leverancier van klimaatgegevens
van de IPCC.
(klik voor een grotere afbeelding)

De vraag is: Waar is nu die catastrofale opwarming die ons van alle kanten wordt aangepraat?

De paniek die je onder andere bij wetenschappers van het Max Planck Instituut en het Alfred Wegener Instituut ziet ontstaan was voor hen reden om een ongekende mediacampagne te beginnen waarin werd gesteld dat de temperaturen sneller gaan stijgen dan ooit en dat de ijskappen op de polen smelten. Dit alles gebaseerd op hun nieuwste computermodellen, die deel uitmaken van het IPCC Assessment Report 5.
Waarom negeren deze wetenschappers de realiteit en de werkelijk gemeten cijfers en richten ze zich op kristallen bol projecties? Omdat de mooiste ramp uit de computer kristallen bol – het zogenaamde klimaat model – altijd sappiger is dan de moeilijke blik op de werkelijkheid, die ziet er namelijk heel anders uit.

De bouwers van deze computermodellen negeren natuurlijke factoren zoals zon en oceanen waardoor de invloed van CO2 massaal wordt opgeblazen.

Dus waarom produceren hun modellen alleen opwarming? Dat is omdat ze bewust de belangrijkste klimaat drijvende factoren negeren, zoals de cycli van de oceanen, de zonne-cycli met hun versterkende mechanismen en ten onrechte de opwarmende effecten van deze klimaat drijvende factoren toeschrijven aan door de mens uitgestoten CO2.
Gigantische hoeveelheden meetdata en trends over de afgelopen 15 jaar tonen duidelijk aan dat dit verkeerd is, maar ze blijven het kennelijk met opzet toch doen.

Van verkeerde wetenschap naar fraude wetenschap
Feiten als het bewust negeren van de belangrijkste natuurlijke factoren en het overdrijven van andere factoren zoals CO2, worden al jaren in IPCC modellen gebruikt, ondanks de enorme hoeveelheden meetdata die er op dat gebied zijn.
Het kan niet anders dan dat wetenschappers van jaar tot jaar hebben gemerkt dat de afwijking tussen hun rekenmodellen en de werkelijke meetdata uit het veld steeds groter werd. Toch bleven ze al die tijd de belangrijkste factoren van de invloed van de zon, de oceanen en van roet negeren.
Ze manipuleerden hun modellen wellicht nog meer om nog meer de nadruk te leggen dat CO2 de boosdoener is.
Dit systematisch knoeien en manipuleren met rekenmodellen komt steeds meer in de buurt van criminele fraude.
Tenzij het IPCC snel van koers verandert en begint met de erkenning dat zon, oceanen en roet invloed hebben op het klimaat in het volgende verslag, anders zal het publiek een reden hebben om het IPCC te vervolgen wegens fraude in een class action suit in de VS.
De enorme hoeveelheid meetgegevens waaruit blijkt dat de zon, de oceanen, enz., aanzienlijke gevolgen hebben is overweldigend, en kan in alle redelijkheid gesteld niet langer door het IPCC genegeerd worden.
Een samenleving die zich bedrogen voelt moet beginnen met het nemen van juridische stappen om de status quo omtrent het klimaat weer los te krijgen. De grens tussen slechte wetenschap en fraude wetenschap is lang geleden al gepasseerd. Het wordt daarom tijd dat justitie ingrijpt.

Het IPCC
Het Intergovernmental Panel on Climate Change, het IPCC,  is een VN-organisatie die wetenschappelijke bevindingen van duizenden wetenschappers over de hele wereld over de klimaatverandering vergaart en die ongeveer om de zes jaar in een rapport publiceert.
Het IPCC doet dus zelf geen onderzoek en wordt algemeen als de meest neutrale bron van informatie over klimaatverandering beschouwd door het grote en gevarieerde aantal wetenschappers dat de rapporten schrijft en herschrijft. In 2007 is het meest recente rapport uitgebracht.

Aan enkele onderdelen van dit laatste rapport mankeerde nogal het een en ander. Door sceptici werd aangetoond dat er pertinente onwaarheden in het rapport stonden.
Dit alles veroorzaakte wereldwijd nogal wat verontwaardiging en verontrusting, temeer omdat vele overheden de gegevens in het IPCC rapport als leidraad voor hun klimaatbeleid gebruiken.
De deelnemende wetenschappers zijn voor een deel  aangewezen door overheden, dus in feite niet neutraal en die overheden kunnen zich laten leiden door de belangen die ze hebben bij de resultaten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het klimaat
Op dit moment zijn wetenschappers wereldwijd bezig om het nieuwe rapport no.5 te reviewen.
Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de afgelopen week Nederlands bekendste klimaatscepticus, Marcel Crok,  uitgenodigd om bepaalde onderdelen van het eerste hoofdstuk van het volgende IPCC rapport reviewen. De regering wil niet dat er in een nieuw IPCC rapport weer onduidelijkheden staan.
Marcel Crok is wetenschapsjournalist en heeft twee jaar geleden het boek De Staat Van Het Klimaat geschreven, waarin hij op onnavolgbare wijze vele fouten en onvolkomenheden uit het IPCC rapport 4 boven water haalde.

Nu maken de klimaatalarmisten het  zichzelf niet erg gemakkelijk
Zo konden we enkele jaren geleden meemaken dat er belangrijke e-mails waren gestolen uit de computers van de Climate Research Unit van de Universiteit van East Anglia. Althans dat werd ons door de universiteit verteld. Achteraf is gebleken dat de e-mails van binnenuit waren gelekt.
De 1079 e-mails en 72 documenten wijzen op een schandaal waarbij wetenschappers de menselijke invloed op klimaatverandering overdrijven. De e-mails wezen op samenzwering bij het overdrijven van de temperatuursdata, mogelijke illegale vernietiging van belastende informatie, georganiseerde weerstand tegen het openbaar maken van gegevens, manipulatie van metingen, en nog veel meer.
Een onderzoek door diverse instanties pleitte de wetenschappers voor een deel vrij, maar er is altijd een vreemd luchtje rondom deze zaak, Climategate, blijven hangen.

Ethicus en klimaatalarmist begaat de fout van zijn leven
Afgelopen week werd bekend dat een leidende  Amerikaanse klimaatwetenschapper, Peter Gleick, zich een andere naam had aangemeten, met het voorop gezette doel om via valse voorwendselen interne e-mail in handen te krijgen van het Heartland Institute.
Natuurlijk kwam deze zaak uit. Het gevolg was dat Gleick is afgetreden als voorzitter wetenschappelijke ethiek van de American Geophysical Union (AGU). Hij is inmiddels geschorst door het door hemzelf opgerichte Pacific Institute en voelt inmiddels de hete adem van de FBI in z’n nek.
Hij handelde uit frustratie vanwege de handelwijze van klimaatsceptici.
Kortom, zijn carrière is afgelopen.


Nieuwsartikel 60 – 2012

deA wil dit najaar energie gaan leveren

Zaterdag 25 februari 2012

Na het binnenhalen van het 500-ste lid wil het lokale duurzame energiebedrijf deA in Apeldoorn dit najaar beginnen met het leveren van duurzame energie.
Aanvankelijk wilde deA zich tot coöperatie omvormen als er zich 600 inwoners van Apeldoorn als lid hadden aangemeld, maar het bestuur vond 500 leden een mooi mijlpaal om dit nu al  te doen.

Een werkgroep binnen deA werkt aan een businessplan dat, als alles volgens plan verloopt, in april moet verschijnen. Deze zomer volgt dan de oprichting van de coöperatie en in het najaar wordt verwacht dat de eerste duurzame energie aan klanten geleverd kan worden.
Het vijfhonderdste lid van deA is mevrouw Barbara Belder, binnen de gemeentelijke organisatie geen onbekende.

Adèle Reiss van deA verwacht  een grote toeloop van nieuwe leden zodra deA begint met de levering van  duurzame energie.


Nieuwsartikel 59 – 2012

Deense Vestas in mineur om nieuwe regels laagfrequent geluid bij windturbines

Zaterdag 25 februari 2012

De Deense windmolenfabrikant Vestas heeft in een brandbrief aan de Deense minister van Milieu zijn bezorgdheid uitgesproken en gewaarschuwd voor de de enorme gevolgen van de nieuwe regelgeving voor laagfrequentgeluid in Denemarken die per januari 2012 van kracht zijn geworden.

Een paar opmerkelijke punten uit de brief
Vestas geeft toe dat de huidige nieuwe generatie windturbines van 3 MegaWatt enorm veel lawaai produceren en dat er geen mogelijkheid is om dit te verminderen. Verder maakt het bedrijf zich ernstige zorgen om het eventuele “kopieer” gedrag van deze nieuwe regelgeving naar omringende landen zoals Nederland. In Nederland wordt namelijk stelselmatig ontkend dat er sprake is van een laagfrequent geluid. De huidige regelgeving houdt geen rekening met laagfrequent geluid van windturbines. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er bij veel omwonenden ernstige overlast bestaat.

Overlast
In diverse streken in Nederland waar grote windmolens staan hebben omwonenden last van het irritante laagfrequent geluid dat de windmolens produceren. In Noord Holland is dat bijvoorbeeld het geval bij windmolens in Zijpe, de Wieringerwaard en bij Anna Paulowna. In deze gemeenten ervaart meer dan 25% van de omwonenden het geluid als een ernstige overlast.

Volgens het Platform Windenergie Zijpe is het noodzakelijk dat de Provincie deze nieuwe geluidsnormen serieus neemt. De huidige coalitie in de Provinciale Staten van Noord Holland heeft duidelijke voorwaarden beschreven waaraan eventuele nieuwe windturbines in Noord Holland aan moeten voldoen. Citaat uit het coalitieakkoord: “een nieuwe windturbine mag niet leiden tot meer overlast”.

De nieuwe inzichten uit Denemarken geven weer duidelijk aan waar de Nederlandse regelgeving ten aanzien van geluid van windturbines, tekort schiet.

Lees ook ons artikel Denemarken scherpt geluidsnormen windmolens aan; gevolgen voor Nederland


Nieuwsartikel 58 – 2012

Bijna 1 miljoen huishoudens in Duitsland zonder stroom

Vrijdag 24 februari 2012

De Duitse oplossing voor energiebesparing en het verminderen van de carbon footprint maakt dat elektriciteit slecht voor de rijken is weggelegd. Veel huishoudens in Duitsland zijn  niet meer in staat om hun elektriciteitsrekening te betalen. Daarom zitten bijna 1 miljoen huishoudens in het donker.
En dat in het land van de windmolens en biomassavergisters. De ‘feed in wet’ heeft ervoor gezorgd dat energie haast onbetaalbaar is geworden.

De Feed in Act
Onder de ‘feed in wet’ worden energiebedrijven gedwongen dure hernieuwbare energie bij de producenten te kopen en hen exorbitante tarieven te betalen. Dit heeft ertoe geleid dat de Duitse energietarieven inmiddels tot de duurste in de wereld zijn gaan behoren, zozeer zelfs dat inmiddels bijna 1 miljoen huishoudens in het donker zitten.
De onmiddellijke sluiting van zeven kerncentrales na de ramp in Japan en het voornemen om de resterende kerncentrales in 2020 te sluiten baren veel burgers grote zorgen. De Duitse regering denkt met het plaatsen van ruim 20.000 windmolens de pijn te kunnen verlichten, maar dat lijkt een welhaast onuitvoerbaar plan.

Duitsland importeert stroom
Inmiddels importeert Duitsland stroom uit Frankrijk die met kerncentrales is opgewekt, stroom uit Tsjechië die ook met een oude kerncentrale wordt opgewekt en stroom uit Oostenrijk die met een oude oliegestookte centrale wordt opgewekt. Ook overtollige stroom uit Nederland wordt door de Duitsers gretig geïmporteerd.
Veel Duitsers manipuleren uit nood het elektriciteitsnet in huis. In wat men noemt ‘Volksstrom’ wordt de bedrading buiten de meter om gemanipuleerd om toch niet continue in het donker hoeven te zitten.
De energiemaatschappijen willen om die reden versneld de ‘slimme’ energiemeter introduceren zodat zwartgebruikers eerder gesignaleerd kunnen worden.

Australië
Duitsland is niet het enige land waar burgers worden getroffen door exorbitante prijsstijgingen voor hun energie.
In een energierijk land als Australië schieten de prijzen voor elektriciteit omhoog. Op 1 juli a.s. zullen de prijzen voor elektriciteit nog verder stijgen als gevolg van het in werking treden van een wet die een nieuwe CO2 belasting inhoudt. Deze CO2 belasting is de hoogste ter wereld.
Veel Australiërs hebben al aangekondigd tijdens de volgende verkiezingen op de oppositie te stemmen die beloofd heeft de CO2 belasting weer af te schaffen.

Een dergelijke beweging zien we ook in Duitsland ontstaan. Steeds meer Duitsers raken ervan overtuigd dat het sluiten van kerncentrales en het voorrang geven aan stroom die met windmolens is opgewekt, de prijzen tot onaanvaardbare hoogtes doet stijgen. Ook hier hebben belangenorganisaties al aangekondigd tijdens de volgende verkiezingen de hoge energieprijzen en de inzet van duurzame energie als verkiezingsonderwerp te gaan gebruiken.
Netbeheerders in Duitsland hebben de regering al verzocht op z’n minst enkele kerncentrales open te houden om reservecapaciteit achter de hand te houden.

Torenhoge subsidie op zonne-energie wordt afgeschaft
De Duitse overheid gaat de uit de hand glopen subsidie voor zonne-energie drastisch beperken. Tot nu toe kregen mensen of bedrijven voor stroom uit zonnepanelen een door de staat gegarandeerde prijs, die ver boven de marktprijs lag. Deze opslag wordt nu stapsgewijs afgeschaft.
De eerste prijsverlaging volgt over twee weken. De stroomprijs voor kleinere PV installaties wordt dan verlaagd met 20%. Grotere installaties krijgen te maken met prijsverlagingen die kunnen oplopen tot 30%.
En daar blijft het niet bij, want vanaf mei gaat er elke maand nog eens 1,5 cent per kilowattuur van de prijs af. Bovendien wordt aangenomen dat mensen minstens 10% van de door hun zonnepanelen opgewekte stroom zelf gebruiken. Voor dat deel krijgen ze geen subsidie. In 2017 is er van de subsidie bijna niets meer over.

Dat hebben de ministeries van Milieu en Economische Zaken gisteren bekendgemaakt. De Duitse solarindustrie — een van de grootste ter wereld — reageerde onthutst. ‘Dit is een slag in het gezicht’, zei ceo David Wortmann van First Solar. ‘Hiermee wordt de markt voor met name de grote installaties kapotgemaakt’, zei directeur Andreas Hänel van Phoenix Solar. Carsten Körnig van brancheorganisatie BSW voorspelt zelfs ‘het einde van de solarsector in Duitsland’. volgens hem staan er duizenden arbeidsplaatsen op het spel. In de Duitse zonnesector werken naar schatting 100.000 mensen. veel experts zijn het er echter over eens dat er iets moest gebeuren aan de wel erg gunstige subsidieregeling. vorig jaar steeg de stroomproductie van zonnecen- In Duitsland wordt duurzame stroom gestimuleerd met de zogenoemde EEG-wet, die vastlegt welke prijzen mensen kunnen krijgen voor stroom uit windmolens, biomassa en zonnepanelen.

Iedere Duitser die een zonnepaneel op zijn dak plaatst, krijgt 20 jaar een gegarandeerde prijs. In totaal staat de overheid op die manier nu al voor € 100 miljard in het krijt bij eigenaren van zonnepanelen.

De publicatie van het boek, die Kalte Sonne, heeft in Duitsland heel wat aandacht gekregen.


Nieuwsartikel 57 – 2012

Tanken op groen gas gaat schatkist miljarden kosten; de SDE+ gekte

Donderdag 23 februari 2012

Het opwaarderen van biogas tot groen gas lijkt in Nederland een grote vlucht te nemen. Een uiterst onverstandige route, blijkt uit het februari-nummer van Tijdschrift Milieu. Aan groen tanken dreigt vrijwel het gehele subsidiebudget dat voor de productie van duurzame energie beschikbaar is op te gaan.

Veel slimmer is het om gas uit mest en restafval in de vorm van bio-LNG op de markt te brengen.

Er liggen plannen op tafel om in 2020 zo’n 12 procent groen gas via ons aardgasnet aan de man te brengen, zo’n 5 miljard kubieke meter. Voor iedere kubieke meter groen gas garandeert de overheid aan de producent inkomsten van 62 cent, terwijl de huidige aardgasprijs rond de 22 cent schommelt.
Omgerekend is straks voor het tanken op groen gas zo’n 2 miljard euro subsidie per jaar nodig is. Dit betekent dat er dan nauwelijks meer budget overblijft voor het stimuleren van andere vormen van duurzame energie.

Om echt groen te rijden, is er een andere toepassing van biogas: bio-LNG, vloeibaar gemaakt bio-methaan. Bio-LNG is met name geschikt voor zwaar transport over de weg en voor de binnenvaart. Voor personenauto’s is bio-LNG dan weliswaar ongeschikt, maar vrij eenvoudig om te zetten in biomethaan, puur biogas. Daar kunnen personenauto’s wel op rijden en 30% verder dan op Nederlands aardgas.

Helaas zorgt met name de subsidie op productie van groen gas ervoor dat de goedkopere en duurzamere toepassing van biogas niet van de grond komt.
Het is de hoogste tijd dat de overheid een einde maakt aan dit ongelijke speelveld.


Nieuwsartikel 56 – 2012

Windpark niet bij Kijkduin maar bij Egmond aan Zee

Donderdag 23 februari 2012

Het omstreden windturbinepark voor de kust van het Zuid-Hollandse Kijkduin gaat er niet komen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer.

De gemeente Den Haag en inwoners van Kijkduin hadden zich tot aan de Raad van State toe fel verzet tegen het megapark, onder meer uit angst voor straling van de stroomkabels die onder trottoirs en fietspaden zouden gaan lopen.

De Raad van State deed op woensdag 22 februari 2012 uitspraak in het voordeel van de inwoners van Kijkduin.

In plaats van bij Kijkduin wordt nu mogelijk een windturbinepark ontwikkeld bij Egmond aan Zee.

Lees hier en hier de uitspraken van de Raad van State die betrekking hebben op deze zaak.


Nieuwsartikel 55 – 2012

Windpark Scheveningen mogelijk naar 70 turbines

Dinsdag 21 februari 2012

De Raad van State zal 22 februari uitspraak doen over de vergunning die de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat heeft verleend voor het offshore windturbinepark ‘Scheveningen Buiten’. Het gaat om een wijziging van een eerder verleende vergunning voor het windpark in zee.

In januari 2010 verleende de minister aan Scheveningen Buiten B.V. een vergunning voor het plaatsen van 59 windturbines op 40 kilometer uit de kust, ten noordwesten van het Rotterdamse havengebied. De gewijzigde vergunning maakt het mogelijk het aantal turbines uit te breiden naar 70.

Landingspunt bij Kijkduin
Ook is het tracé van de bekabeling van het windpark naar land gewijzigd. Er wordt nu een nieuw ‘landingspunt’ in Kijkduin gemaakt. De Stichting Bewonersbelangen Kijkduin, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Den Haag kwamen eerder tegen de wijzigingsvergunning in beroep bij de rechtbank in Den Haag. Die verklaarde in juli 2011 het beroep van de stichting ongegrond. In een afzonderlijke uitspraak verklaarde zij het beroep van de gemeente Den Haag niet-ontvankelijk. Naar haar oordeel kon de gemeente niet tegen de vergunning procederen, omdat de Crisis- en Herstelwet daarop van toepassing is. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 7 december in zaaknummer 201107071/1 het hoger beroep van de gemeente tegen die uitspraak van de rechtbank ongegrond verklaard.

Angst gezondheid bewoners Kijkduin

De uitspraak van woensdag 22 februari gaat over het hoger beroep dat de stichting en de gemeente Den Haag hebben ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank waarin het beroep van de stichting ongegrond is verklaard. In die uitspraak heeft de rechtbank verder overwogen dat de gemeente niet kan worden aangemerkt als belanghebbende partij. De gemeente is het daar niet mee eens. Zij vindt dat zij in de gelegenheid had moeten worden gesteld om als belanghebbende aan de procedure deel te nemen. De stichting verzet zich tegen de locatie van het landingspunt. Hiermee zou ook het verdere traject van de kabels over land een gegeven zijn. De stichting vreest schade aan de gezondheid van de inwoners van Kijkduin.

West Rijn Wind Farm

Zie ook de uitspraak met zaaknummer 201109132/1 die de Raad van State eveneens op 22 februari a.s. openbaar maakt. Die uitspraak gaat over de wijzigingsvergunning die de minister aan West Rijn Wind Farm B.V. heeft verleend voor windpark ‘West Rijn’ voor maximaal 72 windturbines. De gewijzigde vergunning heeft betrekking op het type windturbines en het kabeltracé, dat nu ook in Kijkduin aan land komt. De Raad van State heeft beide zaken op 20 januari jl. op zitting behandeld.


Nieuwsartikel 54 – 2012

Kappen van oerwoud in Tanzania door BioShape  met medeweten van de wetenschap?

Vrijdag 17 februari 2012

Het al dan niet illegaal kappen van oerwoud in Tanzania door BioShape lijkt te zijn  ingegeven door prietpraat in de oratie van prof. dr. Steven de Bie op 1 maart 2007 bij de aanvaarding van zijn ambt bijzonder hoogleraar Duurzaam gebruik van Levende Hulpbronnen aan de Wageningen Universiteit.
Maar welke link was er dan tussen de Bie en de BioShape Holding? Steven de Bie was ook voorzitter van de Raad van Advies van de BioShape Holding.
Samen met de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jan Paul van Soest, zou dit duo een grote stempel zetten op de zogenaamde duurzame kweek van jatropha.
Ze bleven zelf buiten spel en lieten BioShape het vuile werk opknappen zonder in te grijpen.

De Bie zei in zijn oratie dat de achteruitgang van de biodiversiteit ons dwingt om op een heel andere manier aan te kijken tegen het duurzaam gebruik daarvan.
Voor het behoud van biodiversiteit moeten naast de ecologische kant ook sociale en economische aspecten van het gebruik van biodiversiteit worden betrokken.
Dan wordt bijvoorbeeld duidelijk dat het arme deel van de wereldbevolking niet in staat is bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit. In de dagelijkse zoektocht naar voedsel, energie en onderdak is daar gewoon geen aandacht voor.

Daar komt de aap uit de mouw.
De arme bevolking in het district Kilwa in Tanzania had natuurlijk geen tijd om aan de bijzondere vogeltjes te denken en konden met wat zachte dwang en het rammelen met de geldbuidel gemakkelijk uit hun bossen verdreven worden. Vervolgens kon BioShape zijn gang gaan in de wetenschap dat prof. dr. Steven de Bie achter hun werkzaamheden stond en het misschien zelfs wel aanbevolen had.

De Bie zegt verder in zijn oratie dat niet alleen de natuur continue terrein verliest, maar ook dat de fragmentatie van de natuur ervoor zorgt dat de biodiversiteit wereldwijd achteruit gaat. Plaatselijk dreigt die zelfs door de ondergrens te zakken van een minimale noodzakelijke soortenrijkdom.
Daardoor kunnen ecosystemen omkiepen naar situaties met minder verscheidenheid aan soorten en dientengevolge minder mogelijkheden voor duurzaam gebruik door de mens. Eén van de grootste uitdagingen voor regeringen, bedrijven en lokale gemeenschappen is daarom het gebruik van de levende hulpbronnen op aarde duurzaam te maken. Doen we dat niet, dan zal de biodiversiteit onherroepelijk verder afnemen. Daarmee treedt een verdere erosie op van de  gebruiksmogelijkheden die de ecologische omgeving de mens biedt, zoals voedselvoorziening of andersoortige producten en diensten.
De Bie meent dat duurzaam gebruik van biodiversiteit nooit kan worden bereikt zonder een goed antwoord op het vraagstuk van de armoede in de wereld. Elke beperking van het gebruik van hun omgeving, hoe uitputtend die ook is, beperkt de overlevingskansen van arme mensen.
Nou, daar weten de inwoners van Kilwa alles van.

De voedselvoorziening van veel inwoners in de streek waar BioShape heeft huisgehouden ligt volledig aan de beademing. Oorspronkelijke bewoners zijn van hun land verdreven waar ze al generaties lang hun voedsel verbouwden.

Hoe wrang klinkt dit als je de activiteiten van BioShape in Tanzania bekijkt. Legio nationale en internationale milieu- en natuurbeschermingsorganisaties hebben in lijvige rapporten gewaarschuwd voor het verlies aan biodiversiteit in en rond de bossen waar BioShape aan het kappen was geslagen onder toeziend oog van van Soest en de Bie.

Dit soort mensen deinst er niet voor terug om ons in dure rapporten en veel geld kostende toespraken  te vertellen dat de opwarming van ons klimaat veroorzaakt wordt door een toename van CO2 in de atmosfeer.
Afgezien van het feit dat er nog niet één wetenschappelijk bewijs door dit soort mensen is geleverd dat CO2 inderdaad de oorzaak van opwarming van het klimaat is, er zijn nog andere stoffen zoals waterdamp die een minstens net zo grote invloed op het klimaat kunnen hebben.

Niet vergeten moet worden dat de invloed van de zon en de oceanen op het klimaat minstens of zelfs groter is dan het hele verhaal dat ons rondom CO2 door de leden van de Groene Taliban vrijwel dagelijks op de mouw gespeld wordt.
Ze spelen listig in op de angstgevoelens die er onder mensen heerst omdat zij niet weten hoe het in elkaar steekt. Ze maken gebruik van de onwetendheid bij het grote publiek en proberen als een verlicht despoot hun mening op te dringen onder het mom van de enig juiste.

Aan de andere kant hebben dit soort bedrijvers van angstwetenschap er geen enkel probleem mee om met wederzijdse echtgenotes van Nederland naar Tanzania en terug te vliegen in een kist die gigantisch veel CO2 uitstoot.  Om een bezoek te brengen aan het avontuur waar BioShape zich in gewaagd had.


Nieuwsartikel 53 – 2012

‘Groene’ biokerosine door uitknijpen Javanen; jatropha blijft het nieuws negatief beheersen

Donderdag 16 februari 2012

Milieudefensie eist van het Nederlandse bedrijf Waterland International dat ze per direct stopt met investeringen in jatropha. Deze plant wordt gebruikt voor de productie van biokerosine voor de Europese luchtvaart. Uit het vandaag uitgekomen rapport ‘Biokerosene: Take-off in the wrong direction van Milieudefensie blijkt dat de verbouw van jatropha op Java leidt tot ernstige uitbuiting van boeren en ten koste gaat van de verbouw van voedsel voor de lokale bevolking. En dat voor de productie van een ‘groene’ brandstof die niet milieuvriendelijk blijkt te zijn.

Nederlands bedrijf knijpt Javanen uit voor ‘groene’ biokerosine

Geert Ritsema van Milieudefensie onderzocht de situatie op Java. “Waterland en de Indonesische autoriteiten beloofden onopgeleide, arme boeren met een klein stukje land gouden bergen als ze zouden overstappen van voedselgewassen op het oneetbare jatropha. Boeren die niet overtuigd waren, riskeerden dat ze hun land kwijt raakten. Dat hebben ze namelijk meestal in bruikleen van de overheid. Uiteindelijk kregen ze een schijntje voor hun oogst, die bovendien in veel gevallen maar gedeeltelijk werd opgekocht. Ze waren al arm, maar zijn nu aan de bedelstaf met een voorraad planten waar ze helemaal niets mee kunnen. De risico’s worden volledig bij de boeren gelegd, de inkomsten zijn voor Waterland.”

Biokerosine niet schoon

Biokerosine is het nieuwe toverwoord in de luchtvaartsector. “Schone brandstof”, zo beweert het Duitse Lufthansa, dat in 2011 zes maanden lang met een Airbus A321 tussen Frankfurt en Hamburg vloog op een mengsel van normale en biokerosine. Daar waren tientallen tonnen jatropha voor nodig, onder meer verbouwd op Java en geleverd door Waterland. Het Finse bedrijf Neste Oil, dat onlangs een grote raffinaderij op de Maasvlakte bouwde, heeft de biokerosine voor Lufthansa geraffineerd.

Milieudefensie heeft Lufthansa op de hoogte gesteld van haar bevindingen in Indonesië. Ze heeft de luchtvaartmaatschappij gevraagd direct te stoppen met vliegen op biokerosine vervaardigd uit jatropha en de boeren op Java te compenseren. Ook KLM is gevraagd geen biokerosine af te nemen van Waterland. CEO William Nolten van Waterland beweerde vorig jaar nog dat er naast afspraken met Lufthansa ook contracten zouden zijn met KLM/Air France en andere Europese luchtvaartmaatschappijen.

Biokerosine geen goed alternatief

Milieudefensie heeft de luchtvaartmaatschappijen er herhaaldelijk op gewezen dat biokerosine gewonnen uit landbouwgewassen geen goed alternatief is voor reguliere kerosine. “Wij hebben nu al geconstateerd dat de verbouw van jatropha in Indonesië op relatief kleine schaal de verbouw van voedselgewassen verdringt en leidt tot armoede bij de boeren”, zegt Geert Ritsema. “Als straks een groot deel van de vluchten op biokerosine gebeurt, zijn de gevolgen voor de mensen in zuidelijke landen niet te overzien.“

Bovendien blijkt uit diverse recente wetenschappelijke studies dat vliegen op biokerosine niet of nauwelijks bijdraagt aan de reductie van broeikasgassen. “Het milieu schiet er dus evenmin iets mee op”, zegt Ritsema. “Het wordt tijd dat luchtvaartmaatschappijen dit erkennen en gaan werken aan werkelijk sociaal en ecologisch verantwoorde alternatieven voor het vliegverkeer.”

Earth Alarm: doe mee!

Milieudefensie verspreidt vandaag een Earth Alarm over de kwestie. 30.000 mensen ontvangen per post en e-mail een oproep om een brief te schrijven aan Lufthansa met het verzoek definitief te stoppen met het vliegen op biokerosine en de gedupeerde boeren op Java te compenseren.


Nieuwsartikel 52 – 2012

Gedeputeerde Drenthe verwijt regering Russische mentaliteit bij plannen windmolens

Woensdag 15 februari 2012

Gedeputeerde Rein Munniksma van Drenthe vindt dat de regie over windmolenplannen terug moet naar de provincies. Hij heeft daarvoor een plan ontwikkeld waarover hij donderdag 16 februari 2012 overleg wil plegen met collega’s van het Interprovinciaal Overleg.

Met het ‘Sovjetmodel voor ruimtelijke planning’ dat het rijk provincies oplegt, brokkelt het draagvlak voor windmolens af, waarschuwt Munniksma. ‘Het rijk is met een verkeerde volgorde van start gegaan: Windmolens plaatsen zonder visie.’
Weliswaar werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan een Rijksstructuurvisie Wind op Land, maar die is nog niet klaar. Ondertussen beoordeelt een ander ministerie, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de aanvragen voor grote windmolenparken van meer dan 100 megawatt.
Te veel
Het rijk wil met de rijkscoördinatieregeling de regie houden over de omvangrijke plannen. Maar dat leidt er in Drenthe toe dat voor een gebied waar de provincie 200 tot 280 megawatt aan windmolens wil realiseren, nu drie plannen liggen die samen het dubbele aan capaciteit opbrengen. Te veel, vindt de provincie, maar zij heeft daarover nu weinig te zeggen.
Weerstand
Dat moet anders, vindt Munniksma. Vooral omdat deze werkwijze heel veel weerstand geeft onder de bevolking. ‘Mensen begrijpen de noodzaak van groene energie, maar door deze aanpak met de rijkscoördinatieregeling voelen ze zich overvallen en buitenspel gezet.’
Driedimensionale maquettes
Samen met de vier betreffende gemeenten is Drenthe nu een gebiedsvisie Wind in Drenthe aan het maken. Daarin geven de partijen aan waar windmolenparken kunnen komen en hoe groot die mogen zijn. Met driedimensionale maquettes op internet kunnen alle betrokkenen en inwoners de verschillende modellen bekijken en erop reageren, zegt Munniksma.
Weigerachtig
Wat hem betreft kunnen provincies op deze manier prima zelf beoordelen welke plannen passen op hun grondgebied. Pas wanneer een provincie weigerachtig blijkt en geen bijdrage wil leveren aan de landelijke doelstelling van 6000 megawatt windenergie, komt het rijk met een coördinatieregeling weer in beeld, stelt Munniksma.
Interprovinciaal Overleg
Volgens hem is voor deze werkwijze veel animo onder andere provincies. Donderdag 16 februari 2012 bespreekt hij zijn plan binnen het Interprovinciaal Overleg. Hij hoopt dat daarna een gezamenlijke brief namens de provincies naar Den Haag kan. ‘De teneur bij provincies is: Liever 5900 megawatt windenergie in goed overleg geregeld, dan 6000 megawatt met gezeur. Want het stopt niet daarna. Ook in de toekomst moeten we verder met wind. Dan is draagvlak onontbeerlijk.’
Wel overleg
Volgens minister Verhagen is er overleg met betrokken gemeenten en provincies geweest over windmolenplannen die onder de rijkscoördinatieregeling vallen.


Nieuwsartikel 51 – 2012

Biomassacentrale Cuijk stilgelegd

Woensdag 15 februari 2012

De proef bij de biomassacentrale van energiebedrijf Essent in Cuijk ligt voorlopig stil. In de ketel waar een mix van pulp en hout wordt verbrand voor de productie van groene stroom, brak gisteren brand uit die een hevige rookontwikkeling veroorzaakte.

Volgens de brandweer ging het om een brand in de leidingtoevoer. Er raakte niemand gewond. Totdat Essent heeft geanalyseerd waardoor het probleem werd veroorzaakt, blijft de installatie uitgeschakeld.

Groene stroom
De centrale is bezig aan de zesde en laatste week van een test om groene stroom te maken uit grassen, papierpulp en houtsnippers. Volgens een woordvoerster van Essent is het onduidelijk of en hoeveel vertraging de proef oploopt.

Essent testte vanaf dinsdag 10 januari 2012 nieuwe soorten biomassa in haar centrale in Cuijk. Het gaat om gedroogd gras, houtsnippers en papierpulp.

Centrale weer open
De productie in de centrale werd in april 2011 jaar stilgelegd, omdat de subsidie vanuit de overheid werd stopgezet. Het bedrijf zag toen geen mogelijkheid om de centrale draaiende te houden.

‘Green Deal’
Het heropenen van de centrale is onderdeel van de afspraken die de overheid met het bedrijfsleven heeft gemaakt om te komen tot meer duurzame energie, de zogenaamde ‘Green Deal’.

Evaluatie
De test duurt zes weken. Daarna kijkt Essent hoe succesvol de ze zijn geweest en of er aanpassingen moeten komen in de technische installatie van de centrale in Cuijk. Ook wordt onderzocht hoeveel gedroogd gras, houtsnippers en papier er beschikbaar zijn.

Warmtenet
Daarna kijkt Essent of omliggende bedrijven verwarmd kunnen worden met de energie. Voor dat onderzoek gaat Essent subsidie aanvragen.

Het is duidelijk dat de belastingbetaler weer de klos is. Hij betaalt de experimenten van Essent waarvan het de vraag is of het technisch wel allemaal goed voorbereid is.

Update dinsdag 21 februari 2012

Bio-energiecentrale in Cuijk vrijdag weer in gebruik

De bio-energiecentrale van Essent in Cuijk wordt vrijdagmiddag weer in gebruik genomen. Dan moeten de schoonmaakwerkzaamheden in de installatie achter de rug zijn, zo verwacht een woordvoerster van het energiebedrijf.

Er had zich vliegas opgehoopt in de installatie. Dit is een reststof die wordt gevormd bij de verbranding van hout. In de centrale wordt op proef een mix van slib en hout verbrand voor de productie van groene stroom. Het experiment begon in januari en zou tot eind volgende week duren. Het stilleggen van de installatie heeft geen gevolgen voor de duur van de proef, zo meldt de zegsvrouw van Essent.

Met de schone biomassa als brandstof kan in Cuijk voor ongeveer 60.000 huishoudens groene stroom worden opgewekt. Er wordt vooral snoeihout uit de bossen van Staatsbosbeheer, gemeentelijke plantsoenen en zaagresten uit de houtindustrie gebruikt.

Voor de verwijdering van het vliegas waren explosieve stoffen nodig. Die brengen trillingen voort en daarmee zouden de verbrandingsresten opgeruimd kunnen worden.

De explosieve stoffen werden aangevoerd en toegepast door ESS, een bedrijf uit Vlissingen. Hiervoor is een vergunning aangevraagd. Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk hebben die na overleg met de politie afgegeven.


Nieuwsartikel 50 – 2012

Denemarken scherpt geluidsnormen windmolens aan; gevolgen voor Nederland

Dinsdag 14 februari 2012

Denemarken heeft sinds 1 januari van dit jaar de geluidsnormen van windmolens aangescherpt. De limiet voor het laag frequente geluid ligt nu op 20 decibel. In de praktijk betekent deze nieuwe norm dat windmolens aanzienlijk verder van bewoonde gebieden moeten worden gebouwd.

Denemarken ziet met de nieuwe geluidsnorm zijn doelstelling om in 2020 50 procent van z’n opgewekte elektriciteit via hernieuwbare energie op te wekken, in duigen vallen omdat minstens 20 procent van het geplande aantal windmolens nu niet geplaatst kan worden.
De overheid, die zelf verantwoordelijk is voor de nieuwe geluidseisen gaat nu bekijken of de woningbouw in dunbevolkte gebieden beperkt kan worden om in plaats daarvan windparken te bouwen.
Deze benadering is echter niet populair omdat grote gebieden dan onteigend moeten worden.
Welke benadering ook wordt gekozen, de verwachting is dat de nieuwe geluidsnormen negatieve gevolgen  voor de windenergie-industrie in Denemarken zullen hebben.
Maar niet alleen dat.

Normen
Denemarken geldt in Europa als voorbeeldland op het gebied van windmolens. De geluidsnormen die Denemarken hanteert worden door veel Europese landen als voorbeeld gehanteerd.
De Deense windmolenfabrikant Vestas maakt zich nu zorgen over de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor de export van windmolens naar het buitenland.

Windmolens bij Maastricht
Vestas is in de markt voor de levering van vier windmolens in het Lanakerveld bij Maastricht waar overigens nogal wat bezwaren tegen zijn ingebracht.
Verschillende politieke partijen in de gemeenteraad van Maastricht zijn tegen de plaatsing van windmolens op het grondgebied van de gemeente. In maart 2012 wordt een definitief besluit verwacht, maar algemeen is de verwachting dat de vier windmolens er niet komen.
Wethouder Nuss van Maastricht heeft begrip voor de felle weerstand die heerst in Malberg en Oud-Caberg. “De mensen zijn bezorgd om hun gezondheid en dat snap ik. Het is dus mogelijk dat de gemeenteraad straks kiest voor bijvoorbeeld twee of helemaal geen windmolens.”
De wethouder staat voor een lastig dilemma. Hij moet schipperen tussen het belang van duurzame energie voor een beter milieu enerzijds en anderzijds het belang van de direct omwonenden. Die verwachten hinder door het geluid van de ronddraaiende wieken en andere nadelige gevolgen.
Vooral dat laatste, de geluidshinder van de draaiende wieken is interessant geworden nu Denemarken de geluidsnormen flink heeft aangescherpt.

Geluidshinder
In Maastricht staan 4075 woningen binnen de risicozone ‘ernstige geluidshinder’ als er vier 178 meter hoge windturbines in het Lanakerveld komen. Dat blijkt uit het onderzoek dat de GGD heeft gepresenteerd.
De GGD had eerder al de gezondheidsrisico’s van de combinatie van de vier bestaande Belgische met vier nieuwe Nederlandse turbines berekend, maar toen gebeurde dat met een kleiner formaat molens als uitgangspunt. Wethouder Albert Nuss van Maastricht gaf daarom begin december 2011 opdracht het onderzoek opnieuw te doen, nu met turbines van 178 meter als uitgangspunt.

Mogelijke gezondheidsklachten zijn hoofdpijn, slaapproblemen, stress en hart- en vaatziekten. Dat de ongeveer 10.000 bewoners van 4075 woningen in de risicozone wonen, betekent niet dat ze allemaal ernstige hinder zullen ondervinden. Dat percentage varieert van 16 tot minder dan 3 procent in tuinen en op balkons, en het gaat om 7 tot minder dan 1 procent in woningen.

Een aantal woningen zal straks in de schaduw staan van de ronddraaiende wieken. Hoeveel konden gemeente en GGD niet zeggen. “Als dit langer dan twintig minuten duurt, moet de molen stilgezet worden. Frequent flikkerend licht kan epilepsie veroorzaken”, zegt Paola Esser van de GGD. Een sensor moet dit registeren. Als het gaat om ‘hinder’, dus geen ‘ernstige hinder’, is de verwachting dat het risico in Malberg en Caberg straks schommelt tussen 6 en 9 procent; in België kan dit plaatselijk 20 procent zijn.

Bij de buurtbewoners overheerst wantrouwen. Zij vrezen dat de praktijk nog veel ernstiger zal zijn, omdat de GGD zich heeft gebaseerd op cijfers van exploitant Imtech. Deze zouden wel eens afgezwakt kunnen zijn, stellen sommige bewoners. Ze vinden dat de GGD in de praktijk metingen bij een 178 meter hoge turbine moet verrichten en niet met rekenmodellen moet werken.


Nieuwsartikel 49 – 2012

Weer ernstige overlast van biovergister in Coevorden

Maandag 13 februari 2012

De biovergister in Coevorden blijft voor problemen zorgen. Vorige week woensdag, 8 februari, kregen de omwonenden hierover een brief van de gemeente Coevorden. Op zaterdag was er zo veel stankoverlast van de mestvergister dat de ondernemer op last van de gemeente en de provincie grote hoeveelheden digestaat (een restant van de biogasproductie) heeft moeten afvoeren.

In de brief aan de omwonenden stond dat de ondernemer een verbod opgelegd heeft gekregen van de gemeente en de provincie om grondstoffen aan te voeren.
Pas na uitdrukkelijke toestemming van de provincie mag de ondernemer de toevoer van grondstoffen weer opstarten.
In feite betekent dit dat het bedrijf stil staat.

Vorige maand is na een ernstige storing bij de biovergister een deel van de woonwijk door hulpverleningsdiensten uit voorzorg ontruimd. Een aantal bewoners had hoofdpijnklachten en last van misselijkheid. Er was hevige stankoverlast. Sindsdien staat het bedrijf onder streng toezicht van de gemeente en de provincie.

Biomassa vergister in Coevorden
Biomassavergister in Coevorden

Sluiting dreigt

Als de problemen rond de biovergister in Coevorden niet worden opgelost, dan moet het bedrijf dicht. Dat zegt gedeputeerde Henk Brink.
De gedeputeerde geeft daarmee gehoor aan een oproep van de raadsfractie van Progressief Akkoord Coevorden.

Fractievoorzitter Berhard Ensink is de maat vol. Hij vindt dat de overheden krachtiger moeten optreden. De brief, die gemeente en provincie op 7 februari 2012 aan omwonenden stuurden, gaat volgens hem niet ver genoeg. In die brief staat dat via een nieuwe vergunning de regels aangescherpt worden. Want uit controles is gebleken dat de vergister overstroomde.


Nieuwsartikel 48 – 2012

Windmolens worden goedkoper

Maandag 13 februari 2012

Er is een overaanbod van windmolens op de wereldmarkt en daardoor  zijn prijzen in de afgelopen drie jaar met 25 procent gezakt. De verwachting is dat de komende jaren de prijs nog verder zal dalen. Dat meldt de Club van 30 op basis van berekeningen door Bloomberg New Energy Finance (BNEF), de onderzoekstak voor duurzaamheid van Bloomberg.

De gemiddelde prijs voor windturbines zakte tot € 910.000 per MW, een daling van 4 procent. De verwachting is dat tot 2013 de prijzen nog eens met jaarlijks 2 procent zullen dalen. Elke twee jaar publiceert BNEF de Wind Turbine Price Index, waarvoor het 38 ontwikkelaars, producenten, investeerders en energiemaatschappijen ondervraagt. Tot 2015 zal de jaarlijkse daling tussen de 2 procent en 4 procent schommelen.

De daling wordt gedreven door verbeterde technologie en schaalvoordelen die ontstaan uit de toegenomen toepassing van windenergie. Vooral uit China komen grote hoeveelheden goedkope windturbines.


Nieuwsartikel 47 – 2012

Amerikaanse EPA: “Verband tussen schaliegas en besmet drinkwater”

Maandag 13 februari 2012

Uit een studie van de Amerikaanse onderzoekssite Pro Publica blijkt dat het jaren heeft geduurd voordat het overheidsorgaan, de EPA (Environmental Protection Agency), officieel het verband zag tussen het boren naar schaliegas (‘fracking’) en besmet drinkwater.

In 2004 ontkende de EPA nog dat de chemische stoffen die bij het boren gebruikt worden in het drinkwater terecht zouden komen. In december 2011 wordt in een conceptrapportage dit verband wel gelegd. Al eerder had de wetenschap in een onafhankelijke studie dit aangetoond.

Nederland

In Nederland ontstond maatschappelijke onrust toen het Britse bedrijf Quadrilla een vergunning kreeg om enkele proefboringen naar schaliegas te doen in het Noord-Brabantse Boxtel en Haaren. Een rechtbank in Den Bosch bepaalde dat de boring niet kan plaatsvinden, maar Quadrilla wil de proefboringen hoe dan ook gaan voortzetten. Het ministerie van Economische Zaken laat onafhankelijk onderzoek doen naar de schadelijke effecten van het boren naar schaliegas. Medio 2012 moeten hiervan de resultaten bekend worden gemaakt.


Nieuwsartikel 46 – 2012

Espel in de Noordoostpolder omarmt windpark bij Urk

Zaterdag 11 februari 2012

De ongeveer 1000 inwoners van het plaatsje Espel in de Noordoostpolder net ten noorden van Urk omarmen het grootste windmolenpark van Europa in hun achtertuin.
Voorzitter Gilbert Bastiaanssen van Dorpsbelangen Espel borrelde vrijdagavond van enthousiasme tijdens de jaarvergadering van de dorpsvereniging. “‘t Giet oan”, gebruikt hij in zijn openingswoord. Een veelgehoorde uitspraak dezer dagen.

Dit om aan te geven dat de Raad van State de bouw van 86 windturbines langs de dijken van Noordoostpolder heeft goedgekeurd. Voor zijn dorp verwacht Bastiaanssen een positieve impuls op gebied van toerisme en werkgelegenheid.

“We moeten hier voordelen uithalen”, houdt Bastiaanssen de circa zeventig dorpsgenoten die op de vergadering afkomen voor. Zodra de bouw van de windreuzen – met een tiphoogte van tweehonderd meter – begint, ziet Bastiaanssen de eerste toeristen en andere belangstellenden komen kijken naar deze mega-klus. Wat hem betreft, maken ze dan zeker een tussenstop in Espel, liefst bij een informatiecentrum in of bij horecagelegenheid de Ducdalf.

“En dan op de elektrische fiets naar het windmolenpark”, aldus Bastiaanssen.

Hij weet echter dat er meer kapers op de kust zijn voor die verwachtte bezoekersstroom, dus rekent hij Espel nog niet rijk. Ook qua werkgelegenheid kan Espel mee profiteren. “Als het windmolenpark gerealiseerd is, dan nog blijven er honderd mensen over die er aan moeten werken. Die moeten ook ergens wonen. Ik zie de toekomst zonnig in. Het gaat Espel straks voor de wind”, zegt Bastiaanssen. Zijn toespraak valt in goede aarde, mede omdat enkele van de initiatiefnemers voor het windmolenpark uit Espel en omgeving komen.

De inwoners van Espel weten waar ze over spreken. Ze hebben immers al 50 windmolens in hun achtertuin staan.

50 windmolens op een rij langs de dijk bij Espel NOP
De 50 windmolens bij Espel in de Noordoostpolder
(Klik op de foto voor een vergroting)


Nieuwsartikel 45 – 2012

Tanzaniaanse bosbouw directeur tegen het hamsteren van land

Vrijdag 10  februari 2012

Dorpen moeten de eigen bossen behouden om in aanmerking te komen van financiële middelen die het REDD programma (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) van de Verenigde Naties ter beschikking stelt.
De directeur van de Forestry and Beekeeping Department  (FBD), Felician Kilahama zei afgelopen   weekend in Bagamoyo dat buitenlandse bedrijven in landelijke gebieden massaal grond goedkoop van ongeletterde dorpelingen kopen in de hoop in aanmerking te komen van REDD gelden en om grondstoffen voor biobrandstoffen te telen.

Hij sprak ter gelegenheid van een bijeenkomst  van de ministeries  van Land, Housing and Natural Resources, het ministerie van Financiën en het ministerie van Economie.
De directeur zei dat er een beleid moet worden gevoerd om dorpelingen te beschermen tegen het verlies van hun land en bossen aan multinationals als BioShape en Sun Biofuels die de grond gebruiken voor het kweken van jatropha, terwijl de rechtmatige eigenaars van hun land worden verdreven.
De directeur zei verder dat bedrijven als Bioshape en Sun Biofuels natuurlijke bossen kappen voor de teelt van jatropha en dat op die manier onze waardevolle bossen verdwijnen.

In Kilwa heeft het Nederlandse bedrijf BioShape, dat inmiddels failliet is, meer dan 34.000 hectare grond langs de kust verworven in een deal met dorpelingen die er een schijntje voor betaald kregen  terwijl de autoriteiten er met een groot deel van het geld vandoor gingen.
BioShape stopte met het jatropha project als gevolg van financiële problemen, maar probeerde een fortuin te verdienen met het kappen van tropisch hardhout dat gebruikt werd om meubels van hoge kwaliteit te maken, die in Nederland werden verkocht.

In Kisarawe probeerde het Britse Sun Biofuels het zelfde. Het bedrijf kocht 9000 ha land en bos, betaalde de oorspronkelijke bewoners een schijntje en ook hier gingen de autoriteiten er met het meeste geld vandoor. Uiteindelijk ging ook dit bedrijf failliet.
BioShape en Sun Biofuels verwoestten natuurlijke bossen voor het planten van jatropha en gaven het project uiteindelijk op waarna beide bedrijven failliet gingen.
Er is echte nog een bedrijf dat alle wetten aan de laars lapt, het Noorse bedrijf Green Resources Ltd. Dat in de districten Iringa, Morogoro en Lindi duizenden hectare bos onder dubieuze deals heeft verworven en daarna de bossen is gaan kappen.
De directeur van de FBD zei dat de overheid deze gemeenschappen tegen deze buitenlanders moet beschermen zodat de dorpelingen zelf van de bossen kunnen profiteren. Experts schatten dat deze bossen tonnen CO2 per hectare opslaan en dat er bij het kappen een veelvoud CO2 vrijkomt.

Onder het  REDD programma van de Verenigde Naties worden landen die meer dan 15 procent CO2 uitstoot als gevolg van het kappen van bossen, besparen, financieel beloond.

De adjunct directeur milieuzaken van het kabinet van de vice president zei dat de regering ook de illegale handel in emissierechten moet stoppen.
Hij zei dat het van levensbelang is om de bossen van Tanzania te behouden en de uitstoot van CO2 op die manier te beperken.
Achttien procent van de wereldwijde uitstoot van CO2 wordt veroorzaakt door arme landen in het zuiden, waaronder Tanzania. Hij zei dat er zware druk op de Tanzaniaanse overheid wordt uitgeoefend om drastische maatregelen te nemen tegen bedrijven die een loopje met het recht nemen en bossen blijven kappen voor de teelt van gewassen waar biobrandstoffen mee worden gemaakt.

De aanwezige Noorse ambassadeur in Tanzania, mevrouw Ingunn Klepsvik beloofde dat haar land alles zal doen voor het behoud van de bossen in Tanzania en dat haar land met Tanzania zal blijven samenwerken om die doelstelling te verwezenlijken.

Noorwegen heeft $ 100 miljoen ter beschikking gesteld om onder het REDD programma bossen te beschermen.
Bosbouw experts in Tanzania schatten dat het land met zijn 33.5 miljoen hectare bos tot $ 300 miljoen per jaar aan REDD gelden tegemoet kan zien.
Slechts 13 miljoen hectare bos in Tanzania is wettelijk beschermd gebied.
Het is van het allergrootste belang dat buitenlandse bedrijven ervan moeten worden weerhouden het land van z’n natuurlijke eigendommen te beroven om er plantjes te kweken die voor de productie van biobrandstoffen worden gebruikt.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De redactie is in het bezit van verschillende e-mails van de directie van BioShape waarin expliciet aan ons is gemeld is dat er geen bos in Tanzania is gekapt.
We vinden dit merkwaardig.

We hebben al op deze website vermeld dat BioShape in Mavuji de grootste zagerij van zuid/oost Tanzania heeft staan, dat in Arusha een timmerfabriek is opgericht om het hout uit Mavuji te verwerken in exclusieve meubels die in Neer verkocht werden. Dat deze timmerfabriek sinds BioShape eind 2009 is opgehouden met werk in Tanzania ook buiten bedrijf is gesteld en de website artiftz.com eveneens buiten werking is gesteld.
De foto’s met bewijs van houtkap staan ook op de website van BioShape.

Nagenoeg alle lokale en internationale natuurbeschermingsorganisaties vermelden dat BioShape al dan niet illegaal tropisch bos heeft gekapt.
Om de haverklap verschijnen er in de Tanzaniaanse pers artikelen waarin melding wordt gemaakt van al dan niet illegale houtkap door BioShape.
Ooggetuigen ter plaatse hebben aan een lid van de redactie van Fibronot.nl in 2010 en 2011 verklaard dat ze met eigen ogen  hebben gezien dat BioShape graag en vooral ’s nachts illegaal hout kapte en het op grote vrachtwagencombinaties wegvoerde met gedoofde verlichting.
En de directie van dit bedrijf maar volhouden dat er geen bos is gekapt.


Nieuwsartikel 43 – 2012

Draagvlak windmolens in Drenthe door Rijk verprutst

Donderdag 9 februari 2012

De Natuur- en Milieufederatie Drenthe heeft zich op 8 februari opgesteld als tegenstander van het huidige windmolenpark in de Drentse Veenkoloniën. Directeur Reinder Hoekstra stelde tijdens een debat in Exloo, dat “de maat volstrekt zoek is”. De organisatie verzet zich met name tegen de manier waarop het Rijk de windmolens oplegt, zonder overleg met de regio en de bewoners in het bijzonder.

Overmatig groot windpark
De provincie Drenthe is verklaard voorstander van wind energie en wil dan ook 280 Megawatt gaan bouwen. Het Rijk gaat daar echter fors overheen met een plan voor een windpark van 420 Megawatt. “Daarmee kiest dit door het rijk gecoördineerde plan voor een maximale confrontatie met het landschap en zijn bewoners,” stelde Hoekstra.

Plannen in de ijskast
Door de werkwijze van het Rijk is er in het gebied geen enkel draagvlak voor windmolens. De Natuur en Milieufederatie pleit ervoor dat de huidige plannen in de ijskast worden gezet en dat de mensen in het gebied samen een energieontwerp voor de veenkoloniën gaan maken. Het gaat daarbij om inwoners, overheden en bedrijven (dus ook de initiatiefnemers van windparken) die gezamenlijk gaan ontwerpen hoe in de Veenkoloniën duurzame energie kan worden opgewekt. De Natuur en Milieufederatie pleit ervoor dat de beslissing over het uiteindelijke ontwerp in de regio zelf genomen wordt.

Wind: bron van duurzame energie
De Natuur en Milieufederatie realiseert zich dat er een enorme opgave ligt om de energievoorziening te verduurzamen. In 2020 moet 14% van de energie duurzaam zijn opgewekt volgens Europese afspraken. Verder realiseren we ons dat windenergie broodnodig is om de doelen te halen. En dat veel duurzame energie bovengronds wordt opgewekt, met alle gevolgen voor landschap, natuur en leefomgeving, die daarbij horen. Juist om die reden verwacht de Natuur en Milieufederatie van de overheid een verstandig beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. En aandacht voor de belangen van omwonenden. En aandacht voor de kwetsbaarheid van gebieden die geschikt zijn voor windenergie. Tot voor kort was dat verstandige beleid er ook, maar met de Crisis- en Herstelwet maakt de overheid het zichzelf onmogelijk om verstandig te opereren en rekening te houden met andere belangen dan bedrijfsbelangen.


Nieuwsartikel 42 – 2012

Banken moeten meer doen tegen landroof

Donderdag 9 februari 2012

Nederlandse banken doen volgens de Eerlijke Bankwijzer te weinig om te voorkomen dat mensen in ontwikkelingslanden van hun land worden verdreven.
Bedrijven, overheden en banken kopen steeds meer vruchtbare grond in ontwikkelingslanden op, signaleren de onderzoekers van de Bankwijzer in een donderdag gepubliceerd onderzoek.

De toenemende grondaankopen gaan volgens het onderzoek gepaard met toenemende roof, waarbij boeren van hun land worden gejaagd en hun inkomstenbron verliezen.

Volgens de Bankwijzer zijn dit soort grondaankopen nieuw terrein voor veel banken. Ze hebben daarom in de meeste gevallen nog geen goed beleid ontwikkeld om mensenrechtenschendingen te voorkomen.

Initiatief

ASN Bank scoorde als enige bank goed op dit onderwerp. De overige banken beoordeelt de Eerlijke Bankwijzer als ‘matig’ tot ‘onvoldoende’. De onderzochte banken werkten zelf mee aan het onderzoek, waarvan de volledige resultaten op de website van de Bankwijzer staan.

De Eerlijke Bankwijzer kijkt naar het beleid van banken ten aanzien van onder meer mensenrechten, natuur, wapens en investeringen in landbouw, mijnbouw en olie.

De graadmeter is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty international, Milieudefensie, de Dierenbescherming en IKV Pax Christie. Economisch onderzoeksbureau Profundo voerde het onderzoek naar grondaankopen uit.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Zakenbank Kempen & Co komt niet op de lijst voor, maar het is bekend dat deze bank voor ruim € 5.5 miljoen het schip is ingegaan bij de financiering van het BioShape avontuur in Tanzania, waar de oorspronkelijke bewoners van sommige stukken land ook van hun grond verdreven zijn en waar andere bewoners hun land niet meer konden bewerken om in hun eerste levensbehoefte te kunnen voorzien. Ze moeten maar zien waar ze hun groente nu moeten verbouwen.


Nieuwsartikel 41 – 2012

Gletsjers en polen smelten minder dan gedacht

Woensdag 8 februari 2012

Net nadat het boek Die Kalte Sonne in Duitsland het daglicht zag, met daarin een belangrijke conclusie dat de temperatuur op aarde sinfs 1997 niet meer is gestegen, komen Amerikaanse wetenschappers met de uitslag van een onderzoek waaruit blijkt dat gletsjers en polen minder snel smelten dan de rekenmodellen hadden uitgerekend.
Tussen 2003 en 2010 verloren gletsjers en polen beduidend minder ijs dan werd aangenomen.

Vooral in het hooggebergte van Azië blijkt minder sneeuw en ijs gesmolten dan eerdere studies berekenden.

De gletsjers en ijskappen verloren circa 148 miljard ton aan massa per jaar. Dat is een derde minder dan gedacht, aldus het team van Thomas Jacob en John Wahr van de Universiteit van Colorado in het Amerikaanse Boulder woensdag in vakblad Nature.

De smeltende ijs- sneeuwmassa was tussen 2003 en 2010 goed voor een zeespiegelstijging van ongeveer 1,5 millimeter per jaar, waarvan 1,1 millimeter door het dooiende ijs op Groenland en Antarctica.

Zwaartekracht

De onderzoekers gebruikten gegevens van de Gracesatellieten, die maandelijks de zwaartekracht op aarde meten. Voor de studie concentreerden de wetenschappers zich op gletjsers en ijsvlakken van meer dan 100 vierkante kilometer, zoals in de Alpen en de Kaukasus.


Nieuwsartikel 40 – 2012

Raad van State stemt in met windmolenpark Urk

Woensdag 8 februari 2012

Het rijksinpassingsplan ‘Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder’ kan worden uitgevoerd. Op 8 februari heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover uitspraak gedaan.

De ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu stelden het plan in december 2010 vast. Hiermee wordt de bouw van 86 windturbines langs de dijken van de Noordoostpolder mogelijk gemaakt. Ter uitvoering van het plan is ook een groot aantal vergunningen verleend. De stichting Erfgoed Urk, de colleges van burgemeester en wethouders van Urk en Lemsterland en een groot aantal particulieren en stichtingen hadden de Raad van State gevraagd het rijksinpassingsplan en de bijbehorende vergunningen te vernietigen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Alle bezwaren ongegrond verklaard

De tegenstanders van het windturbinepark – dat bestaat uit vier aparte windparken – vinden dat de windturbines het beschermde dorpsgezicht en de cultuurhistorische waarden van Urk aantasten. Ze vrezen verder nadelige gevolgen voor beschermde vogelsoorten en vleermuizen omdat die in grote aantallen tegen de windturbines zouden kunnen vliegen. Veel tegenstanders zijn bovendien bang dat de windturbines de stabiliteit van de dijken aantasten. Ook betwisten ze het nut en de noodzaak van het park, zouden de windturbines leiden tot geluidsoverlast en had volgens hen gekeken moeten worden naar alternatieve locaties. De Raad van State heeft al deze bezwaren ongegrond verklaard.

Slagschaduwregels
Wel heeft de Raad van State geoordeeld dat het rijksinpassingsplan aanvankelijk niet helemaal in orde was. Zo ontbraken er voor twee van de vier windparken voorschriften om hinder door slagschaduw van rotorbladen te voorkomen. Naar het oordeel van de Raad van State is dit inmiddels niet meer nodig, omdat sinds januari 2011 algemene slagschaduwregels gelden waaraan de windparken moeten en kunnen voldoen. De Raad van State heeft verder geoordeeld dat de bouwvergunningen te vroeg waren verleend, namelijk vóórdat het plan definitief was vastgesteld. Omdat echter inhoudelijk niets is aan te merken op de bouwvergunningen en het rijksinpassingsplan in stand blijft, heeft de Raad van State besloten ook de vergunningen in stand te laten.

Geen beroep mogelijk
De Raad van State heeft de beroepen van de gemeentebesturen van Urk en Lemsterland niet-ontvankelijk verklaard. In de Crisis- en herstelwet, waar dit project onder valt, is bepaald dat overheden onderling niet tegen elkaars besluiten kunnen procederen. Daarom was het voor de gemeenten Urk en Lemsterland niet mogelijk om beroep in te stellen tegen het rijksinpassingsplan en de vergunningen.

450 Megawatt
Het windturbinepark Noordoostpolder bestaat uit de windparken ‘Noordermeerdijk binnendijks’, ‘Westermeerdijk binnendijks’, ‘Westermeerdijk buitendijks en Noordermeerdijk buitendijks’ en ‘Zuidermeerdijk’. Op grond van het rijksinpassingsplan mogen er 26 turbines worden gebouwd bij de Noordermeerdijk, 52 bij de Westermeerdijk en 8 bij de Zuidermeerdijk. De vier windparken zullen een gezamenlijk vermogen hebben van ongeveer 450 Megawatt, waarmee volgens de ministers meer dan 400.000 huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien. Het windturbinepark wordt hiermee het grootste windmolenpark van Nederland en draagt volgens de ministers bij aan de doelstelling van het kabinet op het gebied van duurzame energie.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State


Nieuwsartikel 39 – 2012

Wie is prof. Dr. Fritz Vahrenholt?

Woensdag 8 februari 2012

Prof. Fritz Vahrenholt is één van de grondleggers van de moderne groene beweging in Duitsland en een sociaal democraat in hart en nieren. De keren dat hij als groene activist op de barricades stond zijn ontelbaar.
Met in het achterhoofd deze groene achtergrond wordt algemeen verwacht dat zijn boek, die kalte Sonne, een schok zonder weerga zal veroorzaken.

Zijn scepsis begon enkele jaren geleden toen hij werd gevraagd om een IPCC rapport over duurzame energie te reviewen. Hij vond honderden fouten. Toen hij die fouten aan het IPCC meldde werden alle  opmerkingen van Vahrenholt eenvoudig uit de verslagen gewist.
Vahrenholt vroeg zich verbijsterd af of dit de manier was waarop het IPCC de evaluatieverslagen over het klimaat benaderde.
Vahrenholt besloot toen om zelf in de materie te duiken. Van zijn collega Dr. Sebastian Lüning kreeg hij in het kader van zijn onderzoek een boek van Andrew Montford, The Hockey Stick Illusion.
Hij was geschokt door de slordigheid en bedrog in het boek.

Overtuigd en gesteund door uitgeverij Hoffman & Campe in Hamburg besloten Vahnenholt en Lüning een boek te schrijven. Dit boek, Die Kalte Sonne,  haalt meer dan 800 bronnen aan en geeft inzicht in de materie via meer dan 80 grafieken.
Hun onderzoek is een samenvatting van de laatste wetenschappelijke inzichten.
De conclusie is: de klimaat catastrofe wordt afgelast.

De CO2 leugen
Een gerenommeerd team van wetenschappers beweert dat de klimaat catastrofe angst zaaien is door de politiek .
Het grootste Duitse blad Bild schrijft in een artikel “Wat het IPCC van de VN u niet vertelt.”
Bild vraagt zich af “Wat als het IPCC er naast zit?” en “Kunnen we echt blind vertrouwen hebben in deze deskundigen? Zijn ze echt onafhankelijk?”
Bild schrijft verder dat de prognoses van het IPCC over de opwarming van de aarde pure angst zaaierij is.
“Ze, het IPCC, wilde nooit in debat – en nu is de dam gebroken.”

Een enorme scepsis daalt over Duitsland heen, aangewakkerd door het Duitse vlaggenschip, Der Spiegel.
Prof. Vahrenholt herhaald in een interview deze week in het blad zijn stelling dat het IPCC een groot deel van de klimaatwetenschap heeft verzonnen en dat IPCC wetenschappers overdreven veel aandacht aan de invloed van CO2 op het klimaat hebben besteed.

Het Duitse blad DIE WELT noemt de Duitse minister van Milieu “clueless”
DIE WELT focust in een artikel deze week op de energiepolitiek in Duitsland. Een heet hangijzer sinds de Duitse regering heeft besloten om uiterlijk in 2022 alle kerncentrales buiten werking te stellen.
Volgens Prof. Vahrenholt heeft Duitsland op dit moment een zonne-capaciteit van 25.000 Megawatt en een wind-capaciteit van 29.000 Megawatt. Dit zijn zeer volatiele energiebronnen en we zullen heel wat conventionele elektriciteitscentrales nodig hebben om een evenwicht in de levering van elektriciteit te hebben.

DIE WELT vraagt aan Vahrenholt een inschatting te geven van de huidige kans op stroomuitval in Duitsland.

“De scheidend voorzitter van de Federal Power Grid Agency zegt dat we op dit moment balanceren op de rand van een scheermes. Een koudegolf zoals we nu ervaren betekent Alarm Fase Rood.
De Fransen en de Tsjechen leveren op dit moment extra atoomstroom aan Duitsland maar moeten alle zeilen bijzetten om zichzelf warm te kunnen houden. Op dit moment wordt er ook elektriciteit uit een oliegestookte Oostenrijkse elektriciteitscentrale naar Beieren getransporteerd. De komende twee weken zullen cruciaal worden ook al omdat de levering van aardgas uit Rusland ruim 30 procent lager is dan normaal.
Toen de minister van Milieu, Röttgen, zei dat zonne-energie de kans op black outs vermindert liet hij zien hoe dom deze man is. De grootste vraag naar elektriciteit is ’s avonds in de winter, net op het moment dat de zonne-energie nul is.”

De klimaatprofeten
DIE WELT verwacht dat de klimaatprofeten met alle kracht zullen proberen de uitkomsten in het boek onderuit te halen, maar de bewijzen van fraude door het IPCC zijn zo onweerlegbaar dat ze hier een flinke dobber aan zullen hebben.
Uiteindelijk zullen de tientallen miljoenen lezers van Bild,  Der Spiegel, DIE WELT en Zeit bepalen of en wanneer de Duitse regering haar energiepolitiek gaat herzien.

De Duitse academische wereld laat zien hoe men de ‘AGW wetenschap’ behandelt.
Vandaag, woensdag 8 februari 2012, zou Prof. Vahrenholt een lezing houden op de Universiteit van Osnabrück. Op het laatste moment heeft de universiteit gemeend de lezing van Vahrenholt af te moeten zeggen omdat zijn boek te provocerend is. Hoe kleinzielig kun je als universiteit zijn om het openbaar debat te schuwen?
Ook de centrum linkse SPD partij, waar Vahrenholt lid van is, is oorverdovend stil. Kennelijk is de schok ook daar groot en wil men een prominent lid als Vahrenholt niet direct negatief beoordelen.

Wie meer interesse heeft in het boek Die Kalte Sonne, dat op dit moment nummer 1 staat op de milieuboekenlijst van Amazon, kan op de website van het boek terecht.

De redactie van Fibronot.nl is van mening dat dit boek opnieuw een bewijs is dat deze hele wereld van klimaatprofeten, IPCC en de CO2 angsthazerij, een wereld is van fraude, list en bedrog om over de ruggen van de nietsvermoedende burgers een berg geld te verdienen met het publiceren van onzin.


Nieuwsartikel 38 – 2012

De koude zon – waarom de klimaatkatastrofe niet komt

Woensdag 8 februari 2012

Deze week wordt in Duitsland een boek gepubliceerd: Die kalte Sonne – Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet.
Reacties op de publicatie en zeker op de inhoud brengen in Duitsland nu al een schokgolf teweeg.
Het boek is geschreven door energie expert Prof. Dr. Fritz Vahrenholt en aardwetenschapper Dr. Sebastian Lüning en wordt uitgegeven door een in Duitsland gerenommeerde uitgever, Hoffmann und Kampe in Hamburg.
Internationale wetenschappers van naam geloven dat het boek in Duitsland een politieke storm zal veroorzaken en dat ook in andere Europese landen de mening over opwarming van de aarde drastisch zal veranderen.

Grote Duitse bladen als Der Spiegel en Bild besteedden er de afgelopen week uitgebreid aandacht aan. Bild was al enkele weken bezig met een serie over de CO2 leugen en schrijft nu een uitgebreid artikel over Die kalte Sonne.
Ook de online edities van Welt en Zeit geven alle ruimte aan het boek en zijn schrijvers.

De betekenis van dit boek is niet te overschatten. Het klakkeloze overschrijven van alles wat het IPCC voorkauwt is in steeds meer media al verleden tijd. Nu giganten als Bild en Der Spiegel er met gestrekt been ingaan brokkelt in Duitsland de steun voor de AGW hypothese in sneltreinvaart verder af.

Dat het juist in Duitsland gebeurt is de ironie ten top. Onder invloed van de Groenen koos de regering Merkel daar voor een hardcore romantische eco-koers, met de menselijke invloed op het klimaat als stok achter de deur. Wanneer miljoenen Duitsers dan teksten onder ogen krijgen als ‘Klima-Katastrophe ist Panik-Mache der Politik’ zullen de politieke strategen zich nogmaals achter de oren krabben.
De schrijvers hebben alle onderzoeken zelf uitgevoerd en wat blijkt? De uitkomst van de praktijkmetingen blijkt heel anders te zijn dan alle computermodellen ons de afgelopen jaren wilden doen geloven.

Zo staat de temperatuurstijging van de aarde als sinds 1997 stil, terwijl de uitstoot van CO2 is toegenomen.
Eenzelfde temperatuur stabiele periode was tussen 1947 en 1977. Dat was een periode dat de CO2 uitstoot ook sterk toenam.
En, wat altijd ontkend, genegeerd of onderschat werd, de zon heeft een onvoorstelbaar grote invloed op het klimaat op aarde. Aan de hand van temperatuurschommelingen in het verleden tonen de schrijvers van die kalte Sonne aan dat de zon een grotere factor in het geheel is dan CO2.

Redenen waarom het kouder wordt

De auteur geeft drie redenen aan waarom hij verwacht dat het kouder wordt in de toekomst.

1.) We zitten of komen binnenkort op de neerwaartse flank van de Gleissberg en Suess cycli.
2.) De getijdebewegingen van de oceanen zijn de komende decennia in hun negatieve fase, en
3.) Zitten we momenteel in de zwakste fase van de zonne-activiteit in 80 jaar, waardoor de volgende zonnecyclus een zeer zwakke cyclus zal zijn.

De rol van het IPCC in dit CO2 bedrog

Het IPCC, een orgaan van de Verenigde Naties, waarvan de rapporten als leidraad dienen voor veel overheden, heeft tot nu toe categorisch geweigerd aandacht te besteden aan de invloed van zon, maan en getijdebewegingen op ons klimaat. De IPCC beslissers vechten met hand en tand tegen het accepteren van de rol van oceanen en zon op het klimaat.

Het resultaat van dit alles is dat de burger zich niet alleen walgend zal afwenden van alles wat groen is maar ook van wetenschap en dat is iets wat nog lang nadelig zal doorspelen.

Nederlandse klimaatprofeten

Charlatans en klimaatprofiteurs hebben het label ‘de wetenschap’ gebruikt om de burger angst aan te jagen en geld uit de zak te kloppen. Deze klimaatprofiteurs schreven boeken met als titel De Aarde heeft koorts en andere van dit soort grappige titels. De schrijver van dit boek en ex voorzitter van de Raad van Commissarissen van de failliete BioShape Holding B.V. ziet een groen (= met megawindturbines bezaaid) Nederland waarin iedereen zich blauw betaalt voor energie, die alleen uit je stopcontact komt als het waait of de zon schijnt. Dan zijn we pas ‘duurzaam’.

Onder supervisie van deze broodschrijver werd een rapport voor BioShape opgesteld waarin werd beschreven dat de teelt van jatropha door BioShape in Tanzania CO2 neutraal was.
Gezaghebbende onderzoeksinstituten hebben vervolgens dit rapport volledig afgebrand want wat bleek?
De teelt van jatropha was helemaal niet zo CO2 neutraal als het rapport ons wilde doen geloven. Als je al dan niet bewust enkele feiten weg laat, zoals de invloed van de kap van tropische bossen, waarbij per hectare tonnen CO2 vrij komen, dan kom je uit op iets dat op CO2 neutraliteit lijkt.


Nieuwsartikel 37 – 2012

Online veiling Helianthos op 16 en 17 april 2012

Maandag 6 februari 2012

De door Nuon aangekondigde online veiling van de complete bedrijfsinventaris alsmede patenten/octrooien en het onroerend goed van zonnefoliebedrijf Nuon Helianthos B.V. in Arnhem vindt op 16 en 17 april 2012 plaats.
De online veiling is gesplitst in twee delen.
De eerste biedingsronde start op 4 april 2012 en sluit op 16 april 2012. De tweede biedingsronde start op 5 april 2012 en eindigt op 17 april 2012.

De kavels van deze veiling zullen medio maart beschikbaar zijn. Op 3 april is een kijkdag bij Helianthos. Het biedproces start vervolgens met veilingen op 16 en 17 april. Partijen die geïnteresseerd zijn, krijgen de mogelijkheid om op deze dagen alle relevante bedrijfsmiddelen in één keer te kopen. Als op de veilingen van 16 en 17 april geen finaal bod wordt uitgebracht, dan volgt direct een vervolgveiling. Tijdens deze veiling zullen de bedrijfsmiddelen van Helianthos afzonderlijk en online per opbod worden verkocht. Deze vervolgveiling zal sluiten op 2 mei. Uitlevering van kavels vindt dan in mei en juni plaats.


Nieuwsartikel 36 – 2012

Windmolens nieuwe melkkoe voor boeren?

Donderdag 2 februari 2012

Boeren die deelnemen aan de bouw van een omstreden megawindmolenpark in Drenthe, worden slapend rijk. Twee forse windmolens zijn al goed voor de Balkenendenorm, 187.500 euro per jaar. Dit staat in een contract dat in het bezit is van een landelijke ochtendkrant.

In Drenthe is grote beroering ontstaan over wat omwonenden als exorbitante vergoedingen zien. De dorpelingen in de Veenkoloniën vinden dat zij de lasten in de maag gesplitst krijgen, in de vorm van slagschaduw, horizonvervuiling en waardedaling van hun woning, terwijl een kleine groep boeren stinkend rijk wordt. Onder de gedupeerden zijn veel mensen die vanuit het Westen juist naar Drenthe emigreerden voor de rust en het uitzicht, weet Karl Voshaart, voorzitter van burgerprotest Platform Storm.

Sinds het bekend worden van de plannen voor het grootste windmolenpark van het land, afgelopen zomer, zijn de hechte gemeenschappen dan ook verscheurd in voor- en tegenstanders, dwars door families en oude vriendschappen heen.

Het windpark, waar al 120 boeren zich vrijwillig voor aanmeldden, moet 450 Megawatt aan vermogen gaan tellen. De beoogde molens, ongeveer 70 stuks, hebben een geïnstalleerd vermogen van 7,5 Mw per stuk, en een hoogte van 198 meter.

Arthur Vermeulen, hoofd windenergie van projectontwikkelaar Raedthuys, nuanceert de bedragen. `De molens staan 700 meter uit elkaar. Zoveel grond heeft een boer in principe niet. Gemiddeld krijgt elk van de 120 boeren 3 Megawatt toegewezen.’

Eén van de betrokken boeren verwoord het als volgt: „Ik stop elk jaar voor tienduizenden euro’s in de grond, en moet maar afwachten wat ik daarvoor terugkrijg. Dit is een buitenkansje.”

Volgens kenners gaat het weliswaar om ogenschijnlijk exorbitante maar toch ook marktconforme vergoedingen.


Nieuwsartikel 35 – 2012

Vierde faillissementsverslag inzake failliet BioShape verschenen

Woensdag 1 februari 2012

Het vierde faillissementsverslag inzake de failliete BioShape Holding is door de curator gepubliceerd.

Het verslag bevat weinig verrassingen, behalve dan dat er nog steeds gerommel is omtrent de aandelenoverdracht van de aandelen BioShape Tanzania Ltd. en de curator zich weer bezig gaat houden met het innen van boetes wegens het uitblijven van de aandelenoverdracht.

Het vierde faillissementsverslag is te vinden op

http://www.fibronot.nl/faillissementsverslagen.php#a


Nieuwsartikel 34 – 2012

Plan voor honderden ‘stadsturbines’ door heel Limburg

Woensdag 1 februari 2012

Bezoekers van de Floriade in Venlo kunnen als die in april open gaat ook kennis maken met de ‘stadsturbine’. Van deze slechts 15 meter hoge windturbines hoopt het Maastrichtse bedrijf Ricochet er de komende paar jaar door heel Limburg zo’n 500 te kunnen plaatsen, eventueel inclusief zonnepanelen.

Bij Ricochet spreekt partner Jean-Philippe Rieu van een “nieuwe combinatie” van wind- en zonne-energie. De provincie is positief over het plan, maar noemt dit nog wel “heel erg prematuur”.

De turbine in kwestie betreft de Raywaver van de Amerikaanse windmolenfabrikant Urban Green Energy, UGE. Door zijn geringe hoogte en doordat de turbine geen wieken heeft maar gebogen rotorbladen die rond een vertikale as draaien, is de Raywaver volgens Ricochet, dat de turbines assembleert, heel geschikt voor plaatsing in een stedelijke omgeving. De turbines kunnen bovendien worden voorzien van ledlampen als straatverlichting en ook worden gecombineerd met een smart grid voor monitoring van op afstand.

De Raywaver windturbine
De Raywaver windturbine

Wil een kleine windturbine doeltreffend zijn, dan moet de turbine energie produceren over een breed scala van windsnelheden. De windturbine moet in staat zijn om energie op te wekken uit wind die in een bebouwde omgeving snel van windrichting en windkracht kan veranderen. De windturbine moet ook stil zijn, zodat hij niet door mensen in de buurt als storend wordt ervaren.

De Raywaver heeft volgens Rieu een vermogen van minimaal 5 kW. Een Raywaver zou volgens een zegsman een gemiddeld gezin van stroom kunnen voorzien en kost een kleine € 50.000. En dat is wel een flink bedrag. Bij grootschalige inzet zouden de kosten per windmolen flink kunnen dalen. En dat is nodig. Sinds een aantal jaren loopt een test met een tiental windmolens in het Zeeuwse Schoonedijke. Aan de kust in Zeeuws Vlaanderen waait het bijna altijd. Veel meer dan in Limburg. De Zeeuwse kleinschalige windmolens produceren wel electriciteit, maar zijn volgens de testgegevens verre van rendabel. De aanschafkosten van deze molens liggen doorgaans lager dan de 50.000 euro die voor de Raywaver moet worden neergeteld.


Nieuwsartikel 33 – 2012

Einde belastingvoordeel bij aanschaf nieuwe wkk

Dinsdag 31 januari 2012

Het fiscale voordeel op de aanschaf van een nieuwe wkk komt grotendeels te vervallen. Agentschap NL heeft de wkk enkele weken geleden van de lijst voor Energie Investeringsaftrek (EIA) gehaald. De reden is dat het systeem niet meer als vernieuwend wordt beschouwd, maar als een standaard maatregel in de glastuinbouw.

De EIA is een regeling waarbij 41,5% van de investeringskosten van een energiebesparende techniek mag worden afgetrokken van de fiscale winst van een onderneming. In de praktijk betekent het afschaffen van de EIA dat het voor nieuwe glastuinbouwbedrijven vrijwel onmogelijk wordt om een wkk te plaatsen, aldus Rob van de Valk, energiespecialist bij LTO Glaskracht.

Vervangen

Het vervangen van een bestaande wkk door een nieuwe kan wel in aanmerking komen voor de fiscale voordeelregel. De voorwaarden daarvoor zijn volgens LTO Glaskracht echter nog niet duidelijk. Een van de voorwaarden is dat een teler moet kunnen aantonen dat er een rendementsverbetering wordt gerealiseerd. Glastkracht werkt met Energy Matters in overleg met Agentschap NL over hoe deze regels te interpreteren.


Nieuwsartikel 32 – 2012

Akkoord over windmolenparken op zee

Dinsdag 31 januari 2012

Initiatiefnemers krijgen meer tijd voor het ontwikkelen van windmolenparken op zee. Dat maakt staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag bekend. Rijkswaterstaat kwam hierover tot een akkoord met de energiebedrijven en de havens.

In 2009 kregen twaalf initiatiefnemers een vergunning voor het ontwikkelen van een windmolenpark op zee. Deze vergunningen lopen eind 2012 af. Atsma wil nu dat de negen parken die zonder subsidie werken meer tijd krijgen om hun plannen te realiseren.

Overleg

Om deze verlenging mogelijk te maken was overleg nodig met de havens van Rotterdam en Amsterdam. Zij vreesden dat meer windmolens ook meer overlast voor de scheepvaart betekent.
Uiteindelijk is een compromis bereikt, waarbij aanpassing van vaarroutes zijn doorgevoerd alsmede het verplaatsen van een vergunninglokatie.

Streven

Het kabinet geeft met deze maatregel invulling aan het streven om in de toekomst 6000 megawatt aan energie via windmolens op zee te realiseren. Momenteel zijn er twee parken gerealiseerd, samen goed voor 228 megawatt.

Atsma wil wel monitoren dat de vergunninglokaties ook daadwerkelijk worden ingevuld rond 2020. Blijkt dat niet haalbaar, dan zal de vergunning worden ingetrokken om het gebruik van de Noordzee niet onnodig te belemmeren.

Kabinet

Het kabinet heeft altijd benadrukt weinig te zien in windmolens op zee vanwege de hoge kosten om deze te realiseren. Atsma laat weten dat de windsector verwacht dat deze kosten in de nabije toekomst naar beneden kunnen.

De staatssecretaris wil zelf ook meewerken aan deze kostenreductie door de regelgeving te optimaliseren en daarmee bureaucratie te beperken.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Zou de staatssecretaris ook hier op letten?

De invloed van windmolens op het klimaat

en

De dodelijke keerzijde van windenergie

Nee natuurlijk niet. Zet de hele Noordzee maar vol met windmolens. De negatieve effecten die dat mogelijk kan hebben zijn voor latere generaties.

Maar er is nog hoop. De staatssecretaris wil dat de negen windparken die zonder subsidie werken meer tijd krijgen om hun plannen te realiseren.

In de praktijk betekent dat dat er door die negen nog geen financiers zijn gevonden om de tientallen miljarden Euro’s even voor te schieten.


Nieuwsartikel 31 – 2012

Land van boeren in Tanzania moet worden beschermd

Maandag 30 januari 2012

Regelmatig verschijnen er in de Tanzaniaanse pers artikelen over de wijze van zaken doen van het Nederlandse bedrijf BioShape. Twee weken geleden was het weer raak. Het artikel toont aan dat de hele gang van zaken rondom BioShape nog veel mensen in Tanzania behoorlijk dwars zit.

Uit alle hoeken van de wereld wordt er op de regeringen van Afrikaanse landen druk uitgeoefend om land ter beschikking te stellen ten behoeve van de teelt van gewassen die voor biobrandstoffen worden gebruikt.
Zelfs de Amerikaanse ambassadeur in Tanzania probeerde eind vorig jaar het Amerikaanse bedrijf Agrisol te promoten en deed voorkomen alsof Agrisol al een uitnodiging van de Tanzaniaanse regering had ontvangen.

Dit soort ‘uitnodigingen’ moeten als waarschuwing dienen om te voorkomen dat Tanzaniaans land in de handen van buitenlandse speculanten valt.
In ontelbare kranten  en door veel internationale organisaties is uitgebreid aandacht besteed aan het BioShape debacle in Tanzania.
De gevolgen van dit BioShape debacle worden nog dagelijks ondervonden.

BioShape, een Nederlands bedrijf kreeg in 2006/2007 toegang tot 81.000 hectare grond in het district Kilwa, het armste gebied van het land in het zuid oosten van Tanzania.
Het land werd aan zakelijke aandeelhouders omschreven als ‘waardeloos miombo bos’ en het tropische hout van de bomen werd gewaardeerd op $ 50 miljoen tot $ 150 miljoen.

Het plan was om alle bos te kappen en de kale vlaktes te beplanten met een exotische giftige plant,  jatropha. De zaden van de jatropha zouden na de oogst naar Nederland en België worden getransporteerd om daar tot olie verwerkt te worden. Veel politici in Tanzania zijn nog steeds boos dat BioShape de verwerking van de zaden niet in Tanzania zou laten uitvoeren.

Een paar jaar na de start van de activiteiten van BioShape in Tanzania ondergaat het bedrijf een faillissementsprocedure als gevolg van het mislukte jatrophaproject, waarin naar verluidt $ 9.6 miljoen is besteed.

De journalist van het artikel zou graag de kasboeken van BioShape in willen zien om te kijken naar wat en wie al dit geld gegaan is.
Het land dat BioShape in gebruik had werd eerder gebruikt door de lokale boeren die er maïs, fruit- en notenbomen kweekten en de bossen gebruikten voor brandhout om houtskool van de maken.
Deze boeren voorzagen volledig in het eigen levensonderhoud van henzelf en familieleden, maar werden door de activiteiten van BioShape van hun land verdreven.

Van de $ 9.6 miljoen die BioShape in Tanzania besteedde werd volgens goed ingelichte bronnen $ 676.000 in het District Kilwa besteed. De helft van dit bedrag ging naar het Districts Bureau van Kilwa en van het resterende deel zou uiteindelijk 40% naar de landbouwers waar het land op illegale wijze werd onteigend moeten gaan.

Van de 81.000 hectare land die BioShape op het oog had is 34.000 hectare daadwerkelijk betaald voor het aangaan van een leaseperiode van 99 jaar tegen een prijs dus van bijna $ 20 per hectare.

Aan veel boeren werd een bedrag van $ 0.20 per jaar per hectare geboden. In de praktijk kregen ze maar $ 0.10 per hectare per jaar. De rest van het geld is vermoedelijk aan veel strijkstokken blijven hangen en in diepe zakken van corrupte politici en ambtenaren verdwenen.

Veel boeren klagen over de lage lonen die ze van BioShape ontvingen, over achterstallige lonen en de werkloosheid die BioShape heeft gebracht. En de kale plantages die met onkruid zijn overwoekerd.
Een landschap dat tot voor enkele jaren een gezond miombo bos was toont nu een maanlandschap met hoog onkruid en boomstronken. De bossen zijn door BioShape gekapt.

Volgens de REM, een Britse organisatie die wereldwijd toezicht houdt op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen heeft BioShape het hout illegaal gekapt zonder kapvergunning.
De REM heeft de Tanzaniaanse overheid geadviseerd BioShape te vervolgen voor deze illegale activiteiten.

BioShape verkocht het hout aan een timmerbedrijf in Arusha dat er vervolgens meubels van maakte en de meubels naar Nederland exporteerde.
Het is niet realistisch, schrijft de journalist, dat de Tanzaniaanse boeren in Kilwa worden opgelicht door zich investeerders noemende bedrijven als BioShape. In plaats van dat de lokale boeren hun land duurzaam kunnen bewerken worden hun eigendommen, die vaak eeuwen familiebezit  zijn, op illegale wijze ontnomen.

De journalist van het artikel vraagt zich ook af waar de Forest and Beekeeping Division van het ministerie van Landbouw zich schuil houdt.

Deze instantie is er  voor verantwoordelijk dat de Tanzaniaanse boeren in een eerlijk en transparant, duurzaam proces de voordelen van hun eigen land genieten.
De journalist nodigt de FBD uit om in dit nieuwe jaar te laten zien waarvoor de instelling bedoeld is.


Nieuwsartikel 30 – 2012

Aardwarmteboring Green Well Westland bereikt geplande diepte

Maandag 30 januari 2012

De aardwarmteboring Green Well Westland heeft vorige week de geplande diepte van 2800 meter bereikt. Deze week zal de bron worden getest en bij een gunstige uitkomst zal met een tweede boring worden gestart.

Als alles volgens planning verloopt zijn de boorwerkzaamheden eind maart gereed en kan er proefgedraaid gaan worden.

Het aardwarmteproject in het Westland is een initiatief van de glastuinbouwbedrijven Zwingrow, Zeurniet, G. Verkade BV, Teun Valstar BV en J.C.M. Mulder. Op 16 december 2011 werd officieel gestart met de boringen. Het water zal worden opgepompt met een capaciteit van zo’n 120 – 140 m3 per uur heeft naar verwachting een temperatuur van 85 graden Celsius.

Het project van Green Well Westland BV wordt ondersteund vanuit de gemeente Westland en er is MEI-subsidie op het project verleend.


Nieuwsartikel 29 – 2012

Nederlandse landbouw is netto stroomleverancier

Woensdag 25 januari 2012

De Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven produceren meer stroom dan ze zelf verbruiken. Bovendien zijn ze goed voor 44 procent van de duurzame energie in ons land.

Dat blijkt uit een studie van Agentschap NL en het Landbouw Economisch Instituut (LEI) in opdracht van het ministerie van EL&I.

Lees hier de studie: de Energie-en-klimaatmonitor

De overheid en de agrarische sector sloten in 2008 een overeenkomst over energiebesparing, duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas. De resultaten daarvan staan in de studie.

De uitstoot van broeikasgassen is ten opzichte van 1990 met bijna 17 procent gedaald en de doelstelling voor 2020 is binnen handbereik.

Volgens staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) loopt de landbouwsector voorop bij de verduurzaming van het energiegebruik.


Nieuwsartikel 28 – 2012

Oproep aan bewoners van de wijk Zuidbroek in Apeldoorn

Woensdag 25 januari 2012

Zuidbroek, ooit in de folders aangekondigd als toekomstige groenste wijk van Nederland, staat op een tweesprong.
Welke kant gaat de wijk wat betreft energieverbruik op?

Gaat Zuidbroek de duurzame mislukking van de wijk de Teuge in Zutphen of het complex Kotmanpark in Enschede achterna of krijgt Zuidbroek alsnog de erkenning die jaren geleden in de folders werd beloofd en wordt het de groenste en meest duurzame wijk van Nederland?

Nog voordat er één steen gelegd was, was de energielevering al opgelost. Er zou immers een kippenmestverbrander op de Ecofactorij gebouwd worden. Warm water en elektriciteit zouden via nieuw aan te leggen transportleidingen van de Ecofactorij naar de nieuwe wijk aangelegd worden.

Het is wat anders gelopen dan op papier werd uitgedokterd.
De RWZI aan de Anklaarseweg levert al enkele jaren biogas aan de wijk die in de wijk wordt omgezet naar elektriciteit. Met het bij de RWZI opgewekte biogas zou een groot deel van de woningen in Zuidbroek van energie worden voorzien.
Het is alweer enkele jaren geleden dat de eerste woningen zijn opgeleverd en zowaar beginnen de eerste klachten over de hoge kosten van de geleverde energie te komen.

Veel bewoners klagen over het gemis aan aardgas in de woningen. Ze zijn nu veroordeeld om elektrisch te koken waardoor ze gemiddeld aan kookkosten € 100 per jaar meer kwijt zijn aan elektriciteit dan wanneer ze op aardgas hadden gekookt.

Warm water en elektriciteit worden collectief aangeboden. Het probleem hiermee is dat er maar van 1 leverancier warm water en elektriciteit kan worden afgenomen.
Bewoners klagen niet over de toegepaste technieken, daar zijn veel bewoners tevreden over, maar ontevreden zijn ze over de prijsverhogingen die deze leverancier toepast.
Ze voelen zich overgeleverd aan de grillen van deze leverancier en missen een alternatief.
Concurrentie is er dus niet.
Veel bewoners klagen dan ook dat je per jaar in Zuidbroek meer geld kwijt bent aan energiekosten dan een gelijkwaardige woning elders in Apeldoorn. Zo zijn er bewoners die per jaar meer dan € 250 meer betalen voor een normale tussenwoning dan elders in Apeldoorn voor energie betaald wordt.

De redactie van Fibronot.nl wil graag met enkele bewoners van het eerste uur in Zuidbroek in contact komen om van hen te vernemen hoe hun ervaring met de levering van energie aan hun woning is.
U kunt via e-mail contact opnemen met de redactie.

Stuur uw reactie, waarin u aangeeft iets over uw ervaring te willen vertellen, aan info@fibronot.nl , we nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak.

De resultaten van de gesprekken zullen we op deze website publiceren, waarbij we geen persoonlijke gegevens zullen publiceren.


Nieuwsartikel 27 – 2012

Boete voor chemiebedrijf Breustedt in Apeldoorn

Maandag 23 januari 2012

Het Apeldoornse bedrijf Breustedt Chemie moet een boete van 30.000 euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Zutphen vandaag bepaald.

Het bedrijf slaat in een zoutloods chemische stoffen op die zwaarder zijn dan de vergunning toestaat. Als het bedrijf de chemicaliën daar niet weg haalt of opnieuw de fout in gaat wordt de zoutloods gesloten. Het bedrijf ging al vaker de fout in met de opslag van zware chemicaliën en werd daarvoor al meerdere keren beboet en door de rechtbank in Zutphen gestraft.

De directrice van het bedrijf kreeg een boete van 5000 euro. De rechtbank verwijt haar dat ze leiding geeft aan een bedrijf dat de milieuwet overtrad.

De rechtbank was niet misselijk in het oordeel:

De rechtbank oordeelt dat het bedrijf een hardnekkige recidivist is, waarbij het zich kennelijk (te) weinig gelegen laat liggen aan het naleven van de milieuvergunningvoorschriften.

De uitspraak tegen Breustedt staat hier

De uitspraak tegen de directrice van Breustedt staat hier

Gezien de vele milieudelicten en een tiental veroordelingen door de rechtbank in de afgelopen 5 jaar is het duidelijk dat de gemeente Apeldoorn dit bedrijf niet opnieuw naar een andere plaats in Apeldoorn (Ecofactorij) moet laten verhuizen.

Kennelijk probeert Breustedt de gemeente Apeldoorn te paaien met de belofte, twee weken geleden in de rechtszaak gedaan, dat het bedrijf beterschap belooft.
Breustedt wil naar de Ecofactorij verhuizen waar een nieuwe loods zal worden gebouwd die aan alle veiligheidseisen zal voldoen.

Dat is niet genoeg, want als het management niet meewerkt kan een loods nog zo veilig zijn, als je het in de afgelopen 5 jaar presteert om meer dan 10 keer voor de rechter te staan vanwege overtreding van de milieuwetten, dan staat het vrijwel vast dat we ons niet hoeven af te vragen óf Breustedt weer een keer voor de rechter verschijnt, maar wanneer.


Nieuwsartikel 26 – 2012

Bewoners mogen meeprofiteren van windmolenpark, mits…als…

Zondag 22 januari 2012

Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond en Raedthuys Groep BV ontwikkelen Windpark De Drentse Monden in het veenkoloniale gebied nabij Eerste en Tweede Exloërmond, Nieuw-Buinen en Drouwenermond. De initiatiefnemers, die 120 agrariërs vertegenwoordigen, vinden het belangrijk dat inwoners van de gemeente Borger-Odoorn en omliggende gemeenten ook kunnen profiteren van het windpark.

Meedenken en meedoen
Hoe inwoners precies kunnen profiteren is in deze fase van het project nog niet exact te zeggen. De precieze omvang van het windpark staat immers nog niet vast. Daarnaast zijn de initiatiefnemers voor bepaalde vormen van financieel meedoen in het windpark afhankelijk van de regelgeving en marktomstandigheden op het moment dat definitief besloten wordt om de molens te gaan bouwen. Wat in ieder geval wel vaststaat, is dat de inwoners van het gebied rond het windpark mee kunnen denken en mee kunnen doen. In grote lijnen zijn er al enkele participatiemogelijkheden aan te geven.

Energie afname
Inwoners van het gebied kunnen de met de windturbines opgewekte elektriciteit afnemen. Zij krijgen een korting op het elektriciteitstarief. De inwoners die dichtbij het windpark wonen, krijgen een hogere korting dan inwoners die er verder vanaf wonen. Hoe groot de korting voor de verschillende groepen wordt, kan pas in een later stadium van het project worden vastgesteld.

Obligaties
Het is straks mogelijk om ook anders financieel te profiteren van het windpark. Dat kan door middel van het kopen van één of meer obligaties. De obligaties worden aangeboden in eenheden van € 500 per stuk. De rentevergoeding zal boven de op het moment van uitgifte gangbare rentetarieven voor spaargeld liggen. Omwonenden krijgen voorrang bij de uitgifte.

Mede-eigenaar
Met een obligatie wordt men geen mede-eigenaar van het windpark. Daarvoor bestaan andere – meer risicodragende en resultaatafhankelijke – vormen van financiële deelname, zoals bijvoorbeeld aandelen of een exploitatie in een coöperatieve vereniging waar men zich bij aansluit. Bij voldoende belangstelling gaan de agrariërs en de andere initiatiefnemers een dergelijke optie aanbieden.

De Drentse Monden Windfonds
Om de betrokkenheid van de initiatiefnemers bij de veenkoloniën te onderstrepen, zijn de initiatiefnemers van het windpark voornemens om met de bewoners van het gebied een fonds op te richten van waaruit verschillende initiatieven kunnen worden ondersteund. De initiatiefnemers doneren vanuit de exploitatieopbrengsten van het windpark jaarlijks een bedrag aan het fonds. De bewoners in het gebied bepalen uiteindelijk hoe de donaties worden besteed.

Participatiepanel
De agrariërs willen graag weten welke participatievarianten burgers aantrekkelijk vinden en/of welke andere ideeën er bij hen leven. In dat kader wordt gezocht naar inwoners van het gebied die deel willen uitmaken van een participatiepanel. Met dit panel willen zij overleggen over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de verschillende participatievarianten en eventuele nieuwe ideeën samen uitwerken.
De initiatiefnemers staan ook open voor andere suggesties, ideeën of opmerkingen buiten het panel om.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De redactie van Fibronot.nl besteedde al eerder aandacht aan dit windpark.

Lees het artikel Astron: “Windmolenpark funest voor LOFAR” van 16 februari 2011,

en

Windmolens in Drenthe zijn overbodig van 10 oktober 2011

en

Verzet tegen windmolenparken groeit van 22 december 2011


Nieuwsartikel 25 – 2012

Prijs van natural gas daalt naar laagste punt in 10 jaar dankzij schaliegas

Zaterdag 21 januari 2012

In tegenstelling tot olie, is de prijs van natural gas naar het laagste punt in de afgelopen 10 jaar gedaald. Deze week daalde de prijs met meer dan 15%. Vorige week verloor natural gas ook al zo’n 15%.
De oorzaak?
Nieuwe technieken zoals het fracken van schaliegas.

Prijsontwikkeling aardgas
De prijsontwikkeling van natural gas in de afgelopen vier maanden
(Klik om te vergroten)

De prijs is in vrije val geraakt. Voordat de crisis begon in 2008 stond de prijs van aardgas nog ruim boven de $ 13,-. Eind 2005 stond de prijs zelfs nog boven de $ 15,- per MMBTU (million British thermal units, ofwel miljoen Britse thermische eenheden).
Vrijdag 20 januari 2012 is de prijs van NG inmiddels gedaald naar $ 2,32. Er zijn twee oorzaken voor de enorme daling, namelijk, de productie is nog nooit zo hoog geweest en er is momenteel minder vraag naar natural gas. Natural gas is booming business en er zit nog veel gas in de grond. Door nieuwe technieken zoals ‘hydraulic fracturing’  is de productie sinds 2005 met zo’n 50% toegenomen.

Amerika is qua productie het Saoedi Arabië van de natural gas geworden.

Gasproductie in de VS
Gasproductie in de VS

En de Nederlandse consument vraagt zich af waarom hij sinds 1 januari 2012 alwéér meer voor z’n aardgas moet betalen.
Het lijkt er op dat “Den Haag” elke prijsverlaging probeert tegen te gaan met nieuwe belastingverhogingen.
En natuurlijk moet de consument, of hij dat wil of niet, meebetalen aan de miljarden die nodig zijn om een onrendabele techniek als windmolens op zee, te financieren.


Nieuwsartikel 24 – 2012

RWE wil investeren in Nederlands windpark

Zaterdag 21 januari 2012

Het Duitse energieconcern RWE wil een offshore windpark bouwen voor de Nederlandse kust, maar het bedrijf wacht op steun van de overheid.
Dit verklaarde Martin Skiba, directeur Offshore bij RWE Innogy, tegenover het Algemeen Dagblad. RWE Innogy is het onderdeel van het RWE dat zich richt op groene energie.

Het concern heeft windparken in Groot-Brittannië en is ook aan het bouwen in Duitsland en België. Een windpark in Nederland ontbreekt nog, zegt Skiba. RWE heeft al een vergunning voor een park met 59 windmolens en een potentiële energiecapaciteit van 300 megawatt, genoeg om 250.000 huishoudens van stroom te voorzien, zo verklaart het energiebedrijf.

Het toekomstige windpark komt 75 kilometer uit de kust van Noord Holland te staan en krijgt de naam Tromp Binnen.

Grote drempel is de overheidssubsidie. Volgens Skiba heeft offshore windenergie overheidsgeld nodig om renderend te zijn, maar de regering wil geen nieuwe steun toezeggen.

RWE is al vanaf begin 2009 bezig met de voorbereidingen van dit windpark.

Pech

RWE heeft eind 2010 pech gehad met de 52 windmolens in de Eemshaven.
In de garantieperiode werden in verschillende wieken van de 52 windmolens haarscheurtjes ontdekt.

De fabrikant van de windmolens in de Eemshaven, het Duitse Enercon, had zich verkeken op de zware omstandigheden waaronder de turbines daar moeten draaien.

Volgens het Duitse onderzoeksinstituut TÜV – vergelijkbaar met het Nederlandse TNO – konden de turbines zonder gevaar doordraaien maar RWE wilde geen risico nemen en alle rotorbladen vervangen. De nieuwe rotorbladen zijn sterker dan de oude, omdat ze gemaakt zijn van koolstof in plaats van glasvezel.

Enercon moest voor de kosten opdraaien en dat tikte behoorlijk aan, het ging tenslotte om 156 wieken van 52 windmolens.
Het vervangen van de rotorbladen was een langdurige en kostbare klus. Dit kwam onder meer doordat er niet gewerkt kon worden als het harder waaide dan windkracht drie.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Opmerkelijk dat één van de grootste energiebedrijven in Europa zegt dat offshore windenergie niet rendabel is en in feite miljardensteun nodig heeft om te overleven.

De vraag is bovendien waarom een Duits bedrijf voor de kust van Nederland een windpark wil bouwen gezien de invloed van dit soort windparken op het klimaat en de vervuiling in China die de bouw van dit soort windmolens veroorzaakt?
Waarom wil RWE investeren in iets dat niets oplevert en waarom moet de Nederlandse belastingbetaler dit financieren?

Zie ook het artikel De invloed van windmolens op ons klimaat


Nieuwsartikel 23 – 2012

“Zuinige” biodiesel zorgt voor enorme CO2 uitstoot bij productie

Vrijdag 20 januari 2012

Productie van biodiesel draagt meestal bij aan klimaatverandering, concludeert nieuw onderzoek. De CO2 die bij verbranding wordt bespaard, wordt volledig tenietgedaan door de CO2 die vrijkomt bij de aanleg van plantages.
Het enige groene aan biodiesel zijn de dollars die producenten ermee gaan verdienen.

Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centrum voor Internationaal Bosonderzoek in Bogor, Indonesië, dat vorige maand werd gepubliceerd in het tijdschrift Ecology and Society. De onderzoekers vergeleken twaalf locaties in zes verschillende landen waar palmolie, jatropha of soja wordt geteeld voor biodiesel.

Biodiesel uit palmolie van de plantages in de Indonesische veenbossen heeft een “CO2-schuld van tweehonderd jaar”, zegt Louis Verchot, een van de onderzoekers. Dat wil zeggen dat de plantage twee eeuwen lang biodiesel moet leveren om de “CO2-schuld” teniet te doen, de CO2 die vrijkomt bij de landconversie.

Biodiesel is big business geworden. In acht jaar tijd is de productie vertienvoudigd. In 2010 werd er 11 miljard liter geproduceerd. Westerse regeringen stimuleren het gebruik ervan. De CO2-uitstoot is 40 tot 75 procent lager, volgens schattingen. Maar de veenbossen moeten eerst worden gekapt en verbrand, waardoor enorme hoeveelheden CO2 vrijkomen, zo’n 200 tot 300 ton per hectare, aldus Verchot. Vervolgens moet de grond worden drooggelegd. Wanneer het veen in contact komt met zuurstof, gaat het rotten en komt er jaarlijks nog zo’n 10 ton CO2 per hectare vrij.

Met andere woorden: als Napoleon palmolieplantages in Indonesië had aangelegd, zouden ze vanaf nu pas bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot. “Maar ik ken geen enkele plaats ter wereld waar ze zo lang één gewas verbouwen”, zegt Verchot.

De grootte van de CO2-schuld is altijd flink onderschat, zegt ook Ross Morrison van de Universiteit van Leicester, die al eerder met een analyse kwam voor de Internationale Raad voor Schoon Transport. Tropische veenbossen in Zuidoost-Azië houden meer CO2 vast dan tropisch regenwoud, maar worden in snel tempo geconverteerd naar winstgevende palmolieplantages. Dat heeft gevolgen voor het klimaat – nog afgezien van de gevolgen voor bedreigde diersoorten en voor de lokale bevolking die voor de plantages moet wijken. “Alleen al in Indonesië neemt het oppervlak van plantages op veengebied tot 2020 naar schatting toe tot een oppervlak van het Verenigd Koninkrijk”, zegt Sue Page, mede-onderzoeker in Leicester.

Palmolie krijgt al langer kritiek, maar Verchot heeft ook gekeken naar biodiesel uit jatropha, geteeld in Afrika. Daarvan was de CO2-schuld gemiddeld honderd jaar, maar kon oplopen tot driehonderd jaar. De opbrengst is namelijk veel lager, zodat er veel meer land moet worden geconverteerd. Biodiesel uit Braziliaanse soja heeft een CO2-schuld van dertig jaar, een stuk lager, omdat de cerrado, de droge graslanden, weinig biomassa heeft. Maar het is niet bekend of soja jaar na jaar te telen is.

Ook in Europa is biodiesel niet zuiniger dan gewone brandstof, laat het onderzoek zien. Biodiesel uit soja en koolzaad zijn zelfs slechter. Bio-ethanol en biodiesel uit afval, zoals frituurvet, kunnen nog wel besparingen opleveren. “We zeggen dus niet dat biobrandstoffen allemaal verkeerd zijn”, concludeert Verchot. “Wat we hebben ontdekt is dat de voorwaarden veel beperkter zijn dan mensen zich realiseren.”

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De redactie heeft op deze website uitvoerig verslag gedaan van de activiteiten van het failliete bedrijf Bioshape in Tanzania.
Daarbij werden vraagtekens geplaatst bij de opmerkingen van de directie van Bioshape dat de teelt en productie van jatropha CO2 neutraal zou zijn. Door de directie van Bioshape werd er zelfs een frauduleus rapport bijgehaald dat hun leugenachtige beweringen moest staven, waarbij de rol van de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Bioshape Holding op z’n zachtst gezegd twijfelachtig genoemd mag worden.

De redactie heeft de opmerkingen van de directie van Bioshape twee jaar geleden compleet weerlegd met berekeningen en aangetoond dat de terugverdientijd van de CO2 op de Bioshape plantages in Tanzania op z’n minst 100 jaar zou zijn.

Het bovenstaande onderzoek bevestigt wat de redactie van Fibronot.nl eerder schreef, namelijk dat iedereen, van investeerder tot jatropha aanhangers door de directie en Raad van Commissarissen van de Bioshape Holding bij de neus is genomen.

Bovendien, en dat is door meerdere instanties bevestigd, leek het erop dat het Bioshape helemaal niet te doen was om de jatropha, maar meer om het tropische hardhout, dat links en rechts in de Miombo Woodlands in het District Kilwa, al dan niet illegaal werd gekapt.

De redactie van Fibronot.nl merkt ook op dat zolang de bureaucraten in Brussel op de huidige manier doorgaan met het promoten van allerlei soorten biobrandstoffen het totaal nutteloos is om de inwoners van de EU aan te sporen tot het minder uitstoten van CO2.


Nieuwsartikel 22 – 2012

Zandvoort en Noordwijk hijsen de stormbal

Vrijdag 20 januari 2012

De gemeente Zandvoort ziet met kustgemeente Noordwijk nog mogelijkheden om de komst van een windmolenpark in zee tegen te gaan. Zo hebben de kustgemeentes bezwaar ingediend tegen een subsidie die energiebedrijf Eneco heeft aangevraagd en gaan de gemeentes binnenkort in beroep tegen een wijzigingsvergunning van Eneco.

Binnenkort zal het energiebedrijf een verzoek bij Rijkswaterstaat indienen om het aantal geplande windmolens te kunnen wijzigen. Het energiebedrijf wil minder molens, maar wil daar een paar hogere turbines tussen zetten (175 meter hoog, in plaats van 137 meter). Eneco heeft voor de huidige plannen een subsidie van bijna een miljard euro binnengehaald. Als de Europese subsidie daarbij komt, wil het bedrijf hogere turbines in zee plaatsen.

Vorige week heeft Eneco in verschillende kustgemeenten de plannen voor het Prinses Amalia windmolenpark in de Noordzee toegelicht. In januari dient het bedrijf nog een wijzigingsverzoek in. Dit is een nieuwe mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Op 10 januari 2012 bezocht Eneco Zandvoort, op 13 januari 2012 was Noordwijk aan de beurt. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten was er een presentatie over de plannen. Daarin kwam onder andere het traject van inspraak aan bod. Eneco heeft recent een wijzigingsvergunning aangevraagd om minder, maar hogere windmolens in zee te plaatsen. Op het moment dat Eneco een Europese subsidie binnenhaalt, zal het bedrijf opnieuw een wijzigingsverzoek indienen. Deze keer om zeven windmolens te vervangen door nog hogere. Daarna is er opnieuw 6 weken lang een mogelijkheid tot inspraak. De gemeente Zandvoort zal daar – samen met Noordwijk en mogelijk andere kustgemeentes – gebruik van maken. Inzet is niet het tegengaan van het windmolenpark, maar het beperken van de gevolgen voor het uitzicht.

Horizonvervuiling met windmolens op 23 km uit de kust
De gemeentes trekken samen op om te kijken hoe zij horizonvervuiling kunnen voorkomen. Wethouder Göransson zei bij het bezoek van Eneco dat zij zich hiervoor zal blijven inzetten. Het windmolenpark zou wat haar betreft beter verderop in zee (30 in plaats van 23 km) of op een andere locatie in de Noordzee geplaatst kunnen worden. Zandvoort neemt genoegen met excuses van Eneco voor het buitenspel houden van kustgemeenten bij de ontwikkeling van een windmolenpark voor de kust, maar blijft strijden tegen de vergunningverlening aan hetzelfde Eneco.

Excuus
Op de informatiebijeenkomst van 10 januari in Zandvoort maakte Eneco excuses voor de slechte communicatie over het project. Het energiebedrijf heeft spijt dat het geen samenwerking heeft gezocht met de gemeenten Zandvoort en Noordwijk. De bekendmaking had zorgvuldiger gemoeten. Volgens de Zandvoortse wethouder Belinda Göransson (VVD) verdient Eneco niet de schoonheidsprijs, maar ze neemt genoegen met hun excuses. ‘De relatie met Eneco is goed.’

Kwalijk
De gemeenten hadden de aanvraag van de vergunning in 2009 al in de Staatscourant kunnen lezen, maar pas toen Rijkswaterstaat over de aanleg van een kabel begon, viel het de gemeenten pas op. Het was toen al te laat om bezwaar te maken. Volgens Göransson had Eneco niet gemeld dat het park voor hun kustplaatsen zou komen. Ook verwijt zij de Rijksoverheid en Rijkswaterstaat gebrekkige communicatie over de plaatsing van het windmolenpark. Volgens haar stond in de Staatscourant niet waar het park zou komen te liggen. ‘Dat vind ik kwalijk. Men had het over “Q10”, maar dat is de benaming van het park zelf. Wij moeten onze bevolking goed informeren, dus dan moeten zij ook zo zorgvuldig zijn om ons goed te informeren.’

Publiciteit
Het aankaarten van de zaak door de gemeenten heeft veel publiciteit opgeleverd. ‘Ik neem niet aan dat Eneco daar gelukkig mee is.’ De betrokken gemeenten gaan samen reageren op door Eneco aangevraagde wijzigingsvergunningen. Zij worden daarbij ondersteund door KIMO, een veiligheids- en milieuorganisatie voor kustgemeenten. Het energiebedrijf wil het aantal windmolens terugbrengen van 52 naar 43, maar wil een aantal windmolens ook verhogen van 101 naar 137 meter. ‘Dat is nogal wat. De zichtbaarheid van de molens neemt hierdoor toe en dat heeft economische consequenties voor onze gemeenten’, aldus Göransson.

Toerisme
De wethouder wijst op een onderzoek uit 2005 dat de gemeente Bergen liet uitvoeren naar de ervaring van toeristen met windmolens voor de kust. Göransson; ‘Daaruit bleek dat 70 procent van de Duitse toeristen zou wegblijven. Die ben je dus al kwijt.’ Eneco, Rijkswaterstaat en de nationale politiek zouden meer moeten stilstaan bij de economische impact voor de kustgemeenten, vindt ze. ‘Nu kijken ze alleen naar ecologie en niet naar economie. Dat zou het kabinet en de provincie toch moeten aanspreken. Toerisme is een derde van de economie in Noord-Holland.’

Bezwaar
De gemeenten zijn niet tegen de molens, maar willen ze op een andere plek of verder op zee dan 23 kilometer. ‘Wij willen de windmolens 30 kilometer uit de kust. Dat is in België ook gebeurd. Volgens Eneco kan dat niet, omdat de molens op de huidige plek zijn vergund, maar het kan best als de wil er maar is.’ De gemeenten hebben bezwaar aangetekend tegen de subsidieverlening van bijna 1 miljard euro aan Eneco. Maar het van 19 december is niet-ontvankelijk verklaard omdat het een dag te laat zou zijn ingediend. Göransson: ‘Volgens het ministerie is de subsidieverlening al op 4 november bekendgemaakt, maar het verscheen pas op 24 november in de Staatscourant. Dat houden wij nu aan, want dan is het pas officieel bekend. We waren dus op tijd en overwegen nu in beroep te gaan.’


Nieuwsartikel 21 – 2012

Stank zorgt voor overlast in Coevorden

Vrijdag 20 januari 2012

In een buitenwijk van de Drentse plaats Coevorden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ongeveer 40 ongeruste bewoners hun huizen verlaten vanwege een penetrante lucht die in de wijk hing. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De wijkbewoners roken rond middernacht een soort gas- en zwavellucht en enkele mensen werden onwel.

Volgens een woordvoerder kwam de lucht van een nabijgelegen biovergistingsinstallatie aan het Alte Picardiekanaal die met een storing kampte. Die is inmiddels verholpen. Tien bewoners klaagden over hoofdpijn en misselijkheid. Na metingen bleek er weinig aan de hand te zijn, zodat niemand van de twintig woningen naar het ziekenhuis hoefde. Wel werden enkele bewoners, die bijna anderhalf uur in de kou stonden, tijdelijk opgevangen in het nabijgelegen Racket & Bowlingcentrum.

Onder de mensen die hun huizen moeste verlaten was ook Jan Hofstee, voorzitter van de buurt- en belangenvereniging Klinkenvlier. Hij heeft zo’n acht uur na de evacuatie nog steeds hoofdpijn van de stank. ‘Wij werden vlak voor middernacht door de politie gesommeerd ons huis te verlaten. We roken al een soort zwavellucht in ons huis en buiten was die stank nog groter. De ambulance kwam de wijk ingereden, omdat er in een woning die dichterbij de installatie ligt, al iemand onwel was geworden. Dankzij een medewerker van het Racket & Bowlingcentrum, die bij ons in de wijk woont, konden wij daar terecht om een kop koffie te drinken. Daar zijn we lopend naartoe gegaan. We hebben anderhalf uur moeten wachten op een bus die ons was beloofd, maar nooit is gekomen.’

Hofstee vindt dat burgemeester Bert Bouwmeester de grote afwezige was afgelopen nacht. ‘Daar hebben wij ons als bewoners wel aan gestoord. Zeker op het gebied van informatievergaring. Het ene moment praat je met een woordvoerder van de politie, dan weer van de brandweer of de gemeente. Er was niet één aanspreekpunt.’

Bewoners zeggen dat het niet de eerste keer is dat ze een vreemde lucht uit de richting van de installatie ruiken. Hofstee: ‘Als de wind uit zuidwesten richting komt, dan ruik je de installatie regelmatig. Zeker omdat onze wijk aan de Klinkenvlierse plas ligt, die tussen installatie en woningen ligt. En water draagt de stanklucht, zodat wij het snel merken.’ Enkelen zijn al een gerechtelijke procedure gestart tegen de gemeente Coevorden, die de vergunning heeft verleend voor de installatie. ‘Er wordt te weinig toezicht gehouden en gehandhaafd’, zegt Hofstee. ‘Als buurt- en belangenvereniging procederen wij niet mee, dat zou te hoog gegrepen zijn, maar we hebben geen problemen met de actie. Wij willen als wijk een beter werkend calamiteitenplan ten aanzien van de installatie.’

Update maandag 23 januari 2012

Vragen PAC over ontruiming woningen Coevorden

Progressief Accoord Coevorden (PAC) gaat vragen stellen over de ontruiming van twintig woningen in woonwijk Klinkenvlier in Coevorden.

Veertig bewoners moesten vorige week donderdag uit voorzorg hun huis uit door een storing in een nabijgelegen biovergistingsinstallatie, waaroor er een zwavelgeur vrij kwam die voor hoofdpijn en ademhalingsproblemen zorgde. PAC wil onder meer weten of de vergunning voor de biogasinstallatie in orde is, of de oorzaak van de storing inmiddels is achterhaald en of het bedrijf aansprakelijk zal worden gesteld voor de kosten van de ontruiming. Ook wil PAC dat de inzet van de hulpdiensten wordt geëvalueerd.


Nieuwsartikel 20 – 2012

Haaren geeft geen vergunning voor proefboring schaliegas

Donderdag 19 januari 2012

Het gemeentebestuur van Haaren heeft vandaag bekend gemaakt geen vergunning voor een proefboring naar schaliegas af te geven. Het Britse bedrijf Cuadrilla wilde in het buitengebied van het Brabantse Haaren een proefboring verrichten.

Burgemeester en wethouders waren in 2010 in principe bereid om een tijdelijke ontheffing te verlenen, maar zijn er nu op teruggekomen.

Aanleiding om geen vergunning af te geven, is een uitspraak van de rechtbank over de proefboring in naburige gemeente Boxtel. Boxtel gaf een vergunning af, maar de rechter verwees die naar de prullenbak.


Nieuwsartikel 19 – 2012

Eneco blundert met windcampagne

Donderdag 19 januari 2012

Energiebedrijf Eneco heeft 30.000 klanten te lage prijzen voorgeschoteld als zij zouden overstappen op het nieuwe product ’HollandseWind’.

HollandseWind is een energiecontract waarbij gas en stroom wordt afgenomen, en na afloop korting in rekening wordt gebracht naarmate het meer waait. De maximale korting, als het drie jaar lang hard waait, is € 108.

Eneco, dat kosten nog moeite spaart om zich als hét duurzame energiebedrijf te profileren, startte in oktober een grootschalige media-campagne voor windstroom. Ook worden bestaande klanten wier contract afloopt benaderd om over te stappen. De marketingafdeling vergat echter om de per 1 januari gestegen energiebelasting, en de daarover in rekening gebrachte btw, mee te tellen in de aanbiedingen die die klanten kregen toegezonden. De gemiddelde klant gaat daardoor per drie jaar € 69 meer betalen dan bedoeld, waarmee de windkorting verdampt.

De zaak kwam aan het licht toen een oplettende klant aan de bel trokken over prijsverschillen tussen wat haar was voorgespiegeld, en wat zij daadwerkelijk moest gaan betalen.

Een gemiddelde Eneco-klant gebruikt 1600 kubieke meter gas en 3350 Kilowatt/uur stroom.

Eneco, met ongeveer 2,1 miljoen klanten het derde energiebedrijf van Nederland, heeft de marketing inmiddels aangepast. „Op het moment dat deze tariefbladen voor deze mailing gedrukt werden had de overheid de Energiebelasting 2012 nog niet bekend gemaakt. Dit ‘probleem’ hebben we elke keer aan het begin van het nieuwe jaar. We zijn vergeten daar in de mailing op te wijzen,” aldus een woordvoerder.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Opmerkelijk van een bedrijf als Eneco om zoiets te ‘vergeten’.

Nu heeft Eneco in het verleden, denk aan BioShape Tanzania, wel meer vreemde sprongen gemaakt, dus de verrassingen zijn de wereld nog niet uit.
Niemand van de redactie gelooft dan ook dat dit een opzetje van Eneco was in de hoop dat nieuwe klanten het niet zouden merken.


Nieuwsartikel 18 – 2012

Bouw biomassacentrale Marum in de startblokken

Donderdag 19 januari 2012

Woensdag 11 januari hebben Bio Forte Marum b.v. en de aannemers hun handtekening gezet voor de bouw van de biomassacentrale Marum. Medio februari gaat de eerste schop de grond in. De centrale komt vlakbij het openlucht zwembad en het verzorgingstehuis aan de Badweg te Marum.

De biomassacentrale in Marum wordt een voor Nederland uniek bouwwerk. Het is voor het eerst dat in Nederland op deze schaal biomassa wordt ingezet voor de verwarming van gebouwen en andere voorzieningen. Het gebouw bestaat uit een opslagkelder voor houtsnippers, een ketelruimte en een bovengrondse regelruimte. De houtsnippers komen uit zogenaamde houtsingels die veelvuldig voorkomen in het Westerkwartier. Hiermee direct bijgedragen aan de instandhouding van deze houtsingels.

Zwembad, sporthal en seniorenappartementen-complex zullen worden verwarmd door deze centrale.

In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk komt dit type lokale, kleinschalige en duurzame warmtenetwerken vaker voor. De biomassacentrale in de gemeente Marum wordt naar Zwitsers/Oostenrijks voorbeeld gebouwd en gaat tevens voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden die gelden in deze landen. De houtketel is relatief klein gedimensioneerd, maar wordt bijgestaan door een forse warmtebuffer zodat ook pieken in de warmtevraag kunnen worden geleverd. De hele installatie inclusief warmteafgifte bij de afnemers kan op afstand worden gemonitord. Een bestaande gasketel wordt ingezet als backup-ketel, zodat de warmtelevering altijd is gegarandeerd.

De centrale kost ongeveer 1 miljoen euro en wordt gerealiseerd door bouwbedrijf Tadema, Tubro, installatiebedrijf Dijkhuizen en leidingleverancier Weijers Waalwijk. Een deel van het geld komt uit vanuit subsidie vanuit het Rijk en een Europese subsidie. Aan de Europese subsidie dragen ook de gemeente Leek, Marum, Grootegast en de provincie Groningen bij. De biomassacentrale verstookt straks ongeveer 1.800 m³ hout per jaar. In totaal bespaart de centrale ongeveer 220.000 m³ gas per jaar.


Nieuwsartikel 17 – 2012

Vlaams Parlement wil verbod op neodymium magneten in windmolens

Woensdag 18 januari 2012

De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaamse Parlement heeft in een commissievergadering op dinsdag 10 januari 2012 zijn bezorgdheid uitgesproken over de milieuvervuiling in China die de bouw van windturbines veroorzaakt. De Commissie heeft de minister gevraagd om voorlopig geen zeldzame aardmetalen zoals neodymium magneten in windmolens te gebruiken hangende een onderzoek naar de gevolgen van het winnen van neodymium in productiecentra in China.

Aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, werden vragen gesteld over de milieuvervuiling bij de productie van windmolens naar aanleiding van een artikel van de Belgische professor Koen Binnemans en opmerkingen van de Vlaamse minister van Energie, Van den Bossche, die al meermaals heeft aangekondigd dat er meer ingezet moet worden op windmolens om de doelstelling in 2020 te halen dat België 13 procent van zijn energieverbruik betrekt uit hernieuwbare bronnen.

Nu veroorzaakt die productie van windmolens echter blijkbaar ook ernstige milieuvervuiling, zegt de Commissie.

Voor de generatoren van windmolens worden vaak sterke permanente magneten op basis van zeldzame aarden – een soort metalen – gebruikt om elektriciteit op te wekken. Van die zeldzame aardmetalen die wij gebruiken, komt 97 procent uit China. De ontginning van die zeldzame aarden gaat vaak gepaard met ernstige milieuvervuiling in de buurt van Chinese mijnen. Dat zijn echt schrijnende toestanden. In China kiest men vaak voor de goedkoopste verwerkingsmethode van die zeldzame aarden, zonder rekening te houden met de gevolgen ervan voor mens en natuur.

Professor Binnemans stelt dat de toepassing van die zeldzame aarden in windmolens bovendien een verspilling van grondstoffen is. Er kunnen immers permanente magneten uit alternatieve materialen, zoals aluminium of nikkel, worden gemaakt. Er bestaan zelfs al types van windmolens die geen permanente magneten vereisen.

In de commissie Energie heeft mevrouw Homans minister Van den Bossche al ondervraagd over de verontreiniging die gepaard gaat met de productie van zonnepanelen. Het antwoord van de minister kwam erop neer dat de milieubelasting tijdens de productie niet opweegt tegen de voordelen van het product zelf, dat energie opwekt gedurende een hele periode. Als er echter alternatieven zijn, dan vind ik dat we daar eerst naar moeten kijken zei de minister.

Maar de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, minister Joke Schauvliege, zei in antwoord op de vragen het volgende:

Voorzitter, geachte leden, deze problematiek is bekend en is trouwens niet beperkt tot windturbines. Het gaat over een aantal zeldzame aarden, zoals neodymium. Die schaarste is het probleem. Dergelijke stoffen worden trouwens ook gebruikt in bijvoorbeeld elektrische en hybride voertuigen. In een rapport uit 2010 van de Europese
Commissie getiteld ‘Critical Raw Materials for the EU’ worden naast deze zeldzame aarden nog dertien andere grondstoffen als kritische grondstoffen bestempeld. Dat wil zeggen dat hun economisch belang vrij groot is, terwijl hun bevoorradingszekerheid zeer klein is. Deze grondstoffen worden gebruikt in een heel brede waaier van toepassingen, zoals gsm toestellen, flatscreen televisietoestellen, laptops, tabletcomputers, zonnepanelen, magneten, katalysatoren, herlaadbare batterijen, optische kabels, hogesnelheidstreinen, elektrische auto’s, brandstofcellen enzovoort.

Er is niet alleen de geringe bevoorradingszekerheid: bij de ontginning van een aantal van deze kritische grondstoffen is er ook sprake van een grote milieu-impact. Bij de Vlaamse overheid zijn er geen levenscyclusanalyses bekend die op een betrouwbare manier aangeven in welke mate de negatieve milieueffecten worden gecompenseerd door de positieve milieueffecten van die apparatuur. Bij windturbines gaat het dan vanzelfsprekend over de uitgespaarde CO2-uitstoot. Het rapport van de Europese Commissie bevat trouwens
weliswaar een aantal gegevens, maar dit is nog altijd beperkt. Er is geen sprake van een volledige analyse.

Dat betekent niet dat we niets moeten doen. We nemen absoluut geen afwachtende houding aan. We moeten inzetten op die maximale recyclage. We blijven daar steeds op hameren. We moeten ervoor zorgen dat de kringloop van die schaarse, maar economisch toch zeer belangrijke materialen wordt gesloten, dat we ze opnieuw kunnen gebruiken. Op die manier daalt de milieudruk van de ontginning. We moeten dus echt inzetten op de selectieve inzameling van die afgedankte producten.

Op 1 januari 2012 heeft de minister een steunpunt voor beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek inzake duurzaam materialenbeheer opgericht. Het moet helpen een beter inzicht te krijgen in hergebruik van materialen.

Het Materialendecreet biedt voldoende rechtsbasis om een oplossing te bieden als er nog bijkomende regulering nodig is. In eerste instantie denk ik daarbij aan maatregelen die moeten toelaten dat materialen beter worden ingezameld of gerecycleerd, of efficiënter worden ingezet. Dit biedt ook de mogelijkheid het gebruik van bepaalde materialen te verbieden. Specifiek voor windturbines zou dat kunnen betekenen dat het gebruik van windturbines die zeldzame aarden bevatten, op Vlaams grondgebied zou worden verboden. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, op basis van het Materialendecreet. Het lijkt me echter voorbarig om die conclusie nu te trekken. We moeten het onderzoek ter zake een kans geven en bekijken hoe we daar het beste op inzetten.

De redactie van Fibronot.nl besteedde vorig jaar december ook aandacht aan het gebuik van neodymium in windmolens.

Lees het artikel De dodelijke keerzijde van windenergie


Nieuwsartikel 16 – 2012

Afbouw Duitse kernenergie kost € 1700 miljard

Dinsdag 17 januari 2012

Het besluit van de Duitse regering om te stoppen met kernenergie kan het land tussen nu en 2030 € 1,7 biljoen (€ 1700 miljard) kosten.

Dat stelde bestuurslid Michael Süss van technologieconcern Siemens dinsdag in een vraaggesprek met persbureau Reuters. Siemens bouwde alle 17 kerncentrales in Duitsland.

De geschatte kosten zijn gelijk aan twee derde van het Duitse bruto binnenlands product in 2011. De raming stoelt op een overschakeling naar en enorme groei van duurzame energie.

Gas

Als gas de voornaamste energiebron wordt, vallen de kosten volgens Süss wat lager uit, maar bedraagt de rekening nog altijd € 1,4 biljoen.

Bij het opstellen van de raming ging Süss onder meer uit van de kosten voor energiebedrijven om duurzame energie in te kopen, investeringen in distributie en onderhoud en technologieën om de duurzame energie en CO2 op te slaan.

Het is duidelijk dat de Duitse consument de rekening gepresenteerd krijgt voor het sluiten van de kerncentrales in Duitsland.


Nieuwsartikel 15 – 2012

NUON verkoopt Helianthos via een online veiling

Dinsdag 17 januari 2012

Energiebedrijf Nuon zet Helianthos te koop via een online veiling. Geïnteresseerden kunnen bieden op alle bedrijfsmiddelen of delen van het bedrijf zoals patenten of machines.

Flexibele zonnefolie

Nuon verwacht over zes tot acht weken de veiling te kunnen openen. Vervolgens staat de veiling maximaal vier weken open. Het energiebedrijf ziet graag dat de patenten en de machines door één partij worden overgenomen. Dat vergroot volgens Nuon de kans dat de flexibele zonnefolie van Helianthos op de markt wordt gebracht. Tegelijkertijd wil Nuon niet uitsluiten dat afzonderlijke delen worden verkocht.
Een onafhankelijk veilinghuis zal zorgdragen dat alle geïnteresseerde partijen openbaar kunnen bieden.

Toelichting

Huib Morelisse, CEO van Nuon, licht het besluit toe: “Nuon wil op een transparante wijze tot een afronding komen van het proces dat twee jaar geleden is begonnen met de zoektocht naar een partner voor Helianthos. Helaas is tot op heden geen enkele partij bereid geweest een verdere ontwikkeling en marktintroductie van de flexibele Helianthos zonnefolie te financieren. Nu dit ondanks alle inspanningen niet gelukt is willen wij alle mogelijk nog geïnteresseerde partijen toch nog een laatste mogelijkheid te geven. Nuon meent dat een openbare online veiling de beste kansen biedt. Elke serieuze partij kan bieden op alle bedrijfsmiddelen of op delen van het bedrijf”.

Geen belangstelling

Sinds mei 2010 zoekt Nuon een geschikte investeerder om Helianthos grootschalig op de markt te brengen. Volgens Nuon was er geen ‘afdoende belangstelling’, ondanks gesprekken met ongeveer 150 solarbedrijven en investeerders. In september vorig jaar heeft Nuon, tot ongenoegen van het personeel, aangekondigd te stoppen met Helianthos.


Nieuwsartikel 14 – 2012

Provincie Overijssel verzet zich tegen proefboringen naar steenkoolgas

Zaterdag 14 januari 2012

Op 4 januari 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel aan minister Verhagen een negatief advies gegeven over een aanvraag voor een exploratie vergunning van Nothern Petroleum Nederland B.V. en Vermillion Oil & Gas Netherlands B.V. Het gaat om een opsporingsvergunning voor de gemeenten Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Olst-Wijhe, Dalfsen, Raalte, Ommen en Twenterand.
Volgens de provincie betreft het winning van steenkoolgas. Bij de aanvraag wordt volgens de provincie onvoldoende informatie gegeven over de effecten voor milieu en natuur.

Deze vergunning-aanvraag laat zien er meer bedrijven belangstelling hebben voor steenkoolgas, en dat de kans groot is dat er nieuwe vergunningen worden aangevraagd voor Twente en de Achterhoek, nadat Queensland/British Gas zich daar om onduidelijke redenen heeft teruggetrokken.

De provincie is bang voor verstoring van de natuur en archeologische bodemschatten.


Nieuwsartikel 13 – 2012

Deense windmolenfabrikant Vestas ontslaat duizenden medewerkers

Zaterdag 14 januari 2012

De Deense windmolenfabrikant Vestas schrapt 2335 banen, waarvan de helft in thuisland Denemarken. Het bedrijf moet 150 miljoen euro aan kosten bespaard hebben aan het einde van 2012. Een aantal fabrieken worden gesloten en arbeidsplaatsen bij de ondersteunende diensten worden geschrapt.

Mogelijk vallen 1600 banen in de VS weg als daar een gunstige belastingmaatregelen niet wordt verlengd. De leiding van het bedrijf zegt de omvang van de onderneming aan te passen aan de marktvraag. Na de reorganisatie zijn er nog ruim twintigduizend mensen in dienst, waarvan 5.300 mensen in Denemarken. Ditlev Engel blijft aan als CEO. De huidige CFO Henrik Norremark wordt Chief Operating Officer en er wordt een nieuwe CFO gezocht.

Slechte projectuitvoering

Eerder deze maand heeft Vestas voor de tweede keer in twee maanden de winstverwachting verlaagd. Vervolgens daalde het aandeel in de eerste week van januari met vijftien procent. Sinds 2008, op het hoogtepunt, is het aandeel van Vestas met 92 procent gedaald. “Vestas heeft er moeite mee op tijd te leveren en dat is het grootste probleem”, aldus een analist. Vestas ondervindt naar eigen zeggen vooral veel problemen door een slechte projectuitvoering. Volgens het concern houdt de vraag naar windmolens wel aan.

Update dinsdag 17 januari 2012

Belgische Northwind koopt windturbines bij Vestas

De ontwikkelaar van windparken op de Noordzee, Northwind, tekent een contract voor de aankoop van 72 windturbines met de Deense fabrikant Vestas. De windturbines komen volgend jaar op de Bank zonder Naam, 38 kilometer voor de Belgische kust.

Northwind is al meer dan tien jaar aan het onderhandelen met Vestas en plaatst nu zijn handtekening onder een contract van 72 stuks van 3 megawatt elk.

Het akkoord is een opsteker voor Vestas dat vorige week bekend maakte meer dan 2300 medewerkers te moeten ontslaan om kosten te besparen. De Deense gigant lijdt onder een tegenvallend orderboek en hevige concurrentie uit China.

Het contract is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Northwind moet onder meer de financiering voor het ruim € 800 miljoen kostende project zien rond te krijgen. Het bedrijf is voor 66,6 procent in handen van retailgroep Colruyt en voor 33,3 procent van Aspiravi Offshore, een groenestroombedrijf van Vlaamse gemeenten.

De bouw van het windpark, het derde voor de Belgische kust, zal begin 2013 beginnen.
Mits de financiering natuurlijk rond is….


Nieuwsartikel 12 – 2012

SodM waarschuwt mijnbedrijven: voorkom vervuiling van grondwater bij boren naar schalie- en kolengas

Vrijdag 13 januari 2012

Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft per brief alle partijen die zich bezighouden met onshore boringen gemaand om zo duidelijk mogelijk aan te geven hoe ze denken te voorkomen dat hun boorwerkzaamheden grondwater zullen verontreinigen. De maatschappelijke onrust over mogelijke grondwaterverontreiniging is voor de inspectiedienst aanleiding om het belang hiervan te onderstrepen.

De plannen die er zijn voor winning van schaliegas en steenkoolgas in Nederland hebben de discussie over milieurisico’s die erbij kunnen komen kijken aangewakkerd. Het gaat daarbij vooral op het risico dat grond- en drinkwater vervuild raakt door vermenging met zoute waterlagen, maar ook door bij de winning van deze onconventionele gassen gebruikte chemicaliën.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft daarom in december 2011 een waarschuwende brief gestuurd naar alle mijnondernemingen die zich bezighouden met onshore mijnactiviteiten. In die brief worden zij op het hart gedrukt om in hun boorprogramma’s “expliciet en zo transparant mogelijk” aan te geven hoe ze willen voorkomen dat bij hun boringen zoetwaterlagen zich vermengen met zoutwaterlagen als gevolg van hun boringen. Ze moeten aangeven hoe ze zoetwaterlagen zullen isoleren van zoutwaterlagen, en een uitgebreide beschrijving van de lokale waterhuishouding presenteren inde boorprogramma’s die het SODM moet goedkeuren. Ook moeten de mijnondernemingen aangeven welke chemicaliën ze willen toepassen bij het boren en bij het fraccen (de methode waarbij gesteente wordt ‘opengebroken’ om schaliegas uit ondergrondse steenlagen te winnen).

Mijnbedrijven die hier niet duidelijk genoeg over zijn in hun boorprogramma’s, moeten rekening houden met vertraging in de beoordeling van hun programma en daarmee de uiteindelijke goedkeuring, aldus de dienst. Volgens een SODM-medewerker is de brief de deur uitgegaan om nog eens te onderstrepen dat de Mijnbouwwet vereist dat borende partijen (milieu)schade voorkomen met hun werkzaamheden.


Nieuwsartikel 11 – 2012

Oproep: Stop met vliegen op biokerosine

Vrijdag 13 januari 2012

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa beëindigde gisteren, 12 januari 2012, met een intercontinentale vlucht van Frankfurt naar Washington voorlopig haar testprogramma van vluchten op biokerosine.

Volgens Milieudefensie, BUND en Friends of the Earth Europe een goed moment om definitief af te zien van vliegen op biokerosine die wordt gewonnen uit landbouwgewassen. De verbouw van – hoofdzakelijk tropische – gewassen voor de luchtvaart gaat ten koste van de verbouw van voedsel. “We kunnen niet toestaan dat Afrikanen en Aziaten honger lijden omdat wij zogenaamd duurzaam willen vliegen”, aldus Geert Ritsema, coördinator internationale campagnes van Milieudefensie.

Een succes?
Lufthansa beschouwt haar testprogramma als een succes en kondigt aan in de toekomst meer vluchten met biokerosine uit te willen voeren. Ook andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, British Airways en Air France, voeren testprogramma’s uit met biobrandstoffen. Luchtvaartmaatschappijen zoeken naar een alternatief voor kerosine. Kerosine is slecht voor het klimaat en de olie raakt op. Vliegen op biokerosine is echter geen oplossing, vooral niet als deze wordt gemaakt van plantaardige olie uit landbouwgewassen.

Jatropha
Lufthansa gebruikt voor haar testvluchten olie van de tropische struik Jatropha. Jatropha-olie is niet geschikt voor menselijke consumptie, alleen voor biobrandstof. “Nu al blijkt dat de verbouw van jatropha in Mozambique en Indonesië de verbouw van voedselgewassen verdringt”, zegt Geert Ritsema. “Als straks een groot deel van de vluchten op biokerosine gebeurt, zijn de gevolgen voor de mensen in zuidelijke landen niet te overzien.“

Voor biokerosine 3,5 miljoen ha nodig
De Europese luchtvaartsector wil naar eigen zeggen in 2020 jaarlijks 2 miljoen ton biokerosine verstoken, zo’n 3 procent van de benodigde hoeveelheid kerosine voor de Europese luchtvaart. Volgens een recente studie van Friends of the Earth Europe is voor de productie van deze biokerosine uit landbouwgewassen zo’n 3,5 miljoen hectare aan landbouwgrond nodig. Dat is ongeveer de oppervlakte van België. Als men in 2050 volledig op biokerosine wil vliegen is een oppervlakte nodig zo groot als Duitsland. Landbouwgrond die niet kan worden gebruikt voor de verbouw van voedsel.

Klimaatwinst biokerosine dubieus
Bovendien is de klimaatwinst van biokerosine veel kleiner dan de luchtvaartsector beweert en het is niet uitgesloten dat de klimaateffecten zelfs groter zijn dan bij de verbranding van conventionele kerosine. Ook pakt de verbranding van brandstoffen in hogere luchtlagen voor het klimaat nog slechter uit dan op de grond. Dat geldt ook voor biobrandstoffen. “Lufthansa beweert met haar proefvluchten te hebben bijgedragen aan een beter klimaat, maar ze kan deze claim alleen maar maken omdat ze niet alle klimaateffecten meerekent”, aldus Ritsema.

Minder vliegen enige oplossing
Volgens Milieudefensie is de enige echt duurzame oplossing minder vliegen. Lufthansa gebruikte de biokerosine de afgelopen maanden voor binnenlandse vluchten van Frankfurt naar Hamburg, een afstand van nog geen 500 kilometer. “Dat is pure verspilling die leidt tot onnodig hoge uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke emissies. Op deze afstanden zijn de trein of bus veel efficiëntere vervoermiddelen”, zegt Ritsema. Ook in ons land is hiermee nog veel winst te behalen. Veertig procent van vliegreizen vanaf Schiphol gaat over een afstand korter dan 500 kilometer. Ritsema: “Als we nu eens beginnen deze onnodige vliegreizen te vervangen door slimmere vormen van transport, dan besparen we de wereld een hoop ellende.”


Nieuwsartikel 10 – 2012

In nieuw bestemmingsplan Ecofactorij is geen plaats voor Fibroned

Woensdag 11 januari 2012

In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor de Ecofactorij in Apeldoorn, dat op 28 december 2011 in de Staatscourant werd aangekondigd, is geen plaats meer voor Fibroned.
De gemeente heeft dat op ingediende bezwaren van een belanghebbende geantwoord.

In 1999 is een bestemmingsplan voor de Ecofactorij vastgesteld welke zich richt op de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Inmiddels is deze ontwikkeling grotendeels afgerond.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad iedere 10 jaar opnieuw een bestemmingsplan voor een gebied vast. De bestemmingsplannen die voor de Ecofactorij en directe omgeving gelden zijn ouder dan 10 jaar. Bovendien zijn deze bestemmingsplannen niet alleen in tijd maar ook in juridische regeling verouderd. Actualisering is daarom nodig.

Met dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de noodzaak tot actualisering. Het plan bevat een éénduidige en actuele regeling gericht op het beheer van het gebied, welke voldoet aan de eisen van de Wet ruimtelijke ordening.

Bezwaar

Een belanghebbende had bezwaar ingediend tegen vestiging van alle bedrijven welke zich op de Ecofactorij willen vestigen, doch niet daadwerkelijk (groen) verantwoord zijn.
De gemeente Apeldoorn heeft uitvoerig op dit bezwaar gereageerd en in het antwoord in het inspraakverslag vermeld dat het nieuwe bestemmingsplan vestiging van Fibroned niet toestaat.

De gemeente Apeldoorn schrijft in bijlage 1 van het Inspraakverslag letterlijk:

Wat betreft het bezwaar dat Aannemersbedrijf J. de Vries heeft tegen vestiging van alle bedrijven welke zich op de Ecofactorij willen vestigen, doch niet daadwerkelijk (groen) verantwoord zijn, het volgende. Bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Ecofactorij eind jaren negentig is uitgangspunt geweest dat er zich bedrijven kunnen vestigen uit de milieucategorieen 3 en 4. Op basis daarvan is in het nu geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Apeldoorn Oost: Ecofactorij’ een regeling opgenomen die de vestiging van bedrijven uit die milieucategorieen toestaat. Deze regeling wordt overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Met het nieuwe bestemmingsplan worden dus ten opzichte van de huidige situatie geen zwaardere milieubedrijven toegelaten. Het nieuwe bestemmingsplan laat vestiging van Fibroned niet toe.

In een toelichting op het ontwerpbestemmingsplan schrijft de gemeente nog:

Niet uitgesloten is dat Fibroned een  bio-energiecentrale wil vestigen op de Ecofactorij. Vestiging is op grond van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Vooralsnog wordt in het nieuwe bestemmingsplan geen regeling getroffen die vestiging toelaat. Besluitvorming over een planologisch-juridische procedure en regeling zal plaatsvinden zodra er een concrete aanvraag wordt ingediend.

Eén van de redenen om Fibroned niet op de Ecofactorij te vestigen is omdat de hoogte van 45 meter van de fabriek aanzienlijk hoger is dan de maximale hoogte die in het bestemmingsplan wordt genoemd, 16 meter.
Bovendien valt de schoorsteen met een hoogte van 90 meter ook niet binnen de voorwaarden die het bestemmingsplan hanteert.

Het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij

Van 29 december 2011 tot en met 8 februari 2012 ligt in het stadhuis ter inzage het ontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij.
Lees hierover in de Staatscourant

Windturbines op de Ecofactorij

Ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht. Ondermeer is de regeling voor windturbines geschrapt.
Op 14 december 2011 vernietigde de Raad van State de verleende milieuvergunning voor de bouw van 5 windmolens op de Ecofactorij.
Kennelijk heeft de gemeente in de gaten dat de ingeslagen weg naar de 5 windmolens een heilloze weg is en heeft alle plannen voor de bouw van deze windmolens op de Ecofactorij geschrapt.

Drie keer is scheepsrecht?

Als iets twee keer niet gelukt is, lukt het dan de derde keer wel?

De gemeente Apeldoorn heeft gedurende de afgelopen 11 jaar voor de reservering van ongeveer 5 ha grond op de Ecofactorij voor Fibroned naar schatting € 1 miljoen aan rente moeten betalen.

De belangrijkste feiten in die periode waren twee uitspraken van de Raad van State, in 2003 en 2005 waar de Raad in beide gevallen de verleende milieuvergunning vernietigde.

De redactie van Fibronot.nl verwacht dat er evenals vorige keren weer diverse langdurige rechtszaken zullen worden gevoerd om uiteindelijk voor de Raad van State te eindigen. De juridische procedures vertragen een eventuele bouwaanvraag weer voor vele jaren zodat, wanneer bijvoorbeeld halverwege dit jaar een bouwaanvraag wordt ingediend, pas op z’n vroegst in 2015 met de bouw kan worden begonnen.
We verwachten niet dat de gemeente Apeldoorn, die per 1 januari 2012 onder financieel toezicht van de Provincie Gelderland is geplaatst, nog langer bereid is de aanzienlijke rentekosten die voor de reservering van de 5 ha grond betaald moeten worden, voor z’n rekening wil nemen.

De redactie van Fibronot.nl zou het onverstandig van de directie van Fibroned vinden om via deze weg toch te proberen een kippenmestverbrander in Apeldoorn te bouwen. De maatschappelijke weerstand tegen dit soort enorme milieuvervuilers, niet alleen nationaal maar ook internationaal, is bijzonder groot.
Zo is in de VS de bouwaanvraag voor een soortgelijke kippenmestverbrander van FibroMinn gestaakt omdat de maatschappelijke weerstand zo groot was. Daar nam de directie het moedige besluit met de volgende woorden: “Als de bevolking ons niet wil, dan zullen we dat eerbiedigen.”

Fibroned kan nog proberen het hele kippenproject te verkopen, maar gezien de toestand op de kapitaalmarkt lijkt het ons onwaarschijnlijk dat er ook maar één instelling te vinden is die zomaar even tussen de € 150 miljoen en € 200 miljoen op tafel legt om kippenpoep te gaan verbranden, laat staan dat er een bank te vinden is die deze soap financiert.


Nieuwsartikel 9 – 2012

Openbaar Ministerie dreigt Breustedt Chemie stil te leggen

Dinsdag 10 januari 2012

Breustedt Chemie is opnieuw in de fout gegaan met de opslag van chemicaliën, aldus het Openbaar Ministerie. Justitie heeft er genoeg van dat het Apeldoornse bedrijf weer in de fout gaat. Daarom eiste het OM maandag een voorwaardelijke stillegging van een deel van het bedrijf.

Controles bij de groothandel in chemicaliën brachten tot drie keer toe aan het licht dat er veel mis gaat in de bedrijfsvoering, met name in de zoutloods. Daarin worden gevaarlijke stoffen opgeslagen, die daar niet behoren. Ze vallen in een te zware klasse of het zijn gewoonweg meer kilo’s en liters dan toegestaan door de vergunning.

Justitie klaagde ook Breustedt Chemie-directeur E.S. (49) uit Wenum aan. Haar wordt verweten dat het bedrijf in de fout ging onder haar leiding en verantwoordelijkheid. Zij heeft tot nu toe een blanco strafblad. Het OM eiste  € 5000 boete, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen haar. Het bedrijf zou € 30.000 boete moeten betalen. Ook eiste het OM een voorwaardelijke stillegging van de zoutloods. Die zou voor een jaar op slot moeten gaan, als Breustedt Chemie weer in de fout gaan in een proeftijd van twee jaar.

“Dat is om een duidelijk signaal te geven”, aldus de officier van justitie. “Want er ontstaan allerlei risico’s, als men zich niet aan de voorwaarden van de vergunning houdt. Er kan brand ontstaan of het kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. We hebben te maken met een bedrijf dat het niet al te nauw neemt met de regelgeving. Dan mag je uit je jasje zijn gegroeid, maar zolang je er zit, heb je je aan de regels te houden.”

De groothandel beloofde via zijn advocaat beterschap. Een verhuizing naar de Ecofactorij in Apeldoorn staat op stapel. “Daar komt een loods die aan alle veiligheidseisen voldoet.” Ook worden er andere maatregelen genomen. “Breustedt Chemie had er eigenlijk al willen zitten, maar de gemeente heeft ook voor obstakels gezorgd.” De economische politierechter doet uitspraak op 23 januari 2012.

Breustedt ligt al jaren overhoop met de gemeente Apeldoorn.

Zie: Breustedt tart gemeente

Dit artikel stuur u door naar een externe website van de Stentor en opent in een nieuw scherm.


Nieuwsartikel 8 – 2012

NAM ontdekt grootste gasveld sinds 1995

Dinsdag 10 januari 2012

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft een nieuw gasveld ontdekt, het grootste op land sinds 1995. Het is gevonden in het noordoosten van Friesland. Er zit naar schatting ruim 4 miljard kubieke meter gas in. De NAM maakte dit op maandag 9 januari 2012 bekend.

De put, met een diepte van ruim 3900 meter, werd geboord tussen augustus en oktober 2011. De NAM denkt voor de zomer te beginnen met de productie. 4 miljard kubieke meter staat gelijk aan het jaarlijks verbruik van 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens.

De boring is uitgevoerd met de moderne boortoren Synergy vanaf een nieuwe locatie bij het dorp Ee.

Het ontdekte veld, Metslawier-zuid genoemd, ligt ingesloten tussen twee gasvelden waar de NAM al uit produceert. De NAM verwacht de komende 15 jaar gas te winnen uit Metslawier-zuid.

Boven verwachting

”Deze vondst overtreft onze verwachtingen”, zegt NAM-directeur Bart van de Leemput.

”In combinatie met nieuwe technieken en andere innovaties helpt dit ons om nog meer gas uit bestaande velden te halen en om nieuwe kleine gasvelden te vinden en in productie te nemen.” De NAM kan niet zeggen wat de waarde van het veld is.

Dat het gasveld groter is dan de NAM aanvankelijk had verwacht komt doordat de gasbel veel dikker is dan werd aangenomen en het gesteente een grotere doorlaatbaarheid heeft.

”Daardoor kan er uit een veel groter gebied gas naar de bootput stromen”, aldus een woordvoerder. Ook de boortechnieken zijn beter geworden. ”We kunnen tegenwoordig in een straal van 8 kilometer een colablikje aanprikken.”


Nieuwsartikel 7 – 2012

Groningen krijgt de Europese Energie Academie

Zaterdag 7 januari 2012

Groningen krijgt een uniek instituut voor onderwijs, onderzoek en innovatie rond het thema energie, de Energy Academy Europe (EAE).
De eerste activiteiten van de Academy zullen starten op 1 september 2012. In de komende jaren zullen, in samenwerking met bedrijven, nieuwe opleidingen en onderzoekprojecten worden ontwikkeld. In de komende 10 jaar zullen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid in totaal 100 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van het instituut. Minister Verhagen heeft hiervoor in het kader van de Green Deal reeds zes miljoen euro van het rijk toegezegd.

De regio Noord-Nederland heeft al veel bedrijvigheid die aan energie gerelateerd is. De gemeente en provincie Groningen hebben zich aan energieprogramma’s gecommitteerd, en universiteit en hogeschool hebben al veel onderzoek en opleidingen over energie in huis. De Energy Academy Europe moet de motor worden van Nederland als centrum van kennis, innovatie en nijverheid op het gebied van energie.
De heer Noé van Hulst is benoemd als directeur van de Energy Academy Europe.  Van Hulst is vanaf 5 januari 2012 verantwoordelijk voor het opzetten van dit unieke, in Groningen gevestigde topinstituut voor energieonderwijs, – onderzoek en -innovatie.
Noé van Hulst is sinds 2007 secretaris-generaal van het International Energy Forum (IEF) in Saoedi-Arabië, het overlegplatform van aardolie producerende en consumerende landen. Daarvoor was hij directeur strategie bij het International Energy Agency in Parijs en directeur-generaal voor energie bij het ministerie van Economische Zaken.
De Energy Academy Europe heeft als doel om Nederland internationaal een vooraanstaande positie te geven op het gebied van energie en de transitie naar duurzaamheid.

Uitgesproken mening
Van Hulst heeft een uitgesproken mening over de potentie van Nederland op energiegebied en over de grote gasvoorraden in Nederland, zowel over het aardgas en over schaliegas.

“We worden in de wereld gezien als een belangrijke factor. Iedereen kent Groningen omdat het gasveld belangrijk is voor heel Europa. Maar de uitdaging voor de toekomst is natuurlijk om ook nieuwe mogelijkheden te benutten, zoals biogas, schaliegas en, op termijn, groen gas. Daar is ongelooflijk veel van te maken.”

Van Hulst is niet bang dat Nederland op termijn niet meer mee zal tellen op het internationale energie toneel. De Groningse gasbel raakt immers leeg en je telt op het wereldtoneel alleen mee als je gas of olie produceert.

Over de olie- en gasvoorraden zegt van Hulst: “Mijn ervaring is dat projecties over toekomstige productie voortdurend worden bijgesteld in opwaartse richting. Ik ben wat dat betreft een optimist die gelooft dat met nieuwe technologieën er meer olie en gas kan worden gewonnen dan velen nu denken. Nederland is een groot land op energiegebied, maar helaas overheerst nog te vaak het calimerodenken.”

Schaliegas
De politieke animo in Nederland voor het winnen van schaliegas is miniem. De vraag kan daarom gesteld worden of Nederland wel een belangrijk energieland wil blijven.

Van Hulst is duidelijk over schaliegas: “In grote landen als de VS en China is men enorm enthousiast over schaliegas. Maar in Europa overheersen, Polen uitgezonderd, vooral pessimisme en een afwachtende houding. Hier worden potentiële problemen als waterverontreiniging tot hoofdverhaal verheven, terwijl de kansen naar de achtergrond verdwijnen.
Bij kansen denk ik onder meer aan het grote aantal banen dat de schaliegasindustrie kan scheppen. In de Verenigde Staten, waar de schaliegasindustrie tot een revolutie in de energiesector heeft geleid, is het een grote banenmachine. Er zijn de afgelopen jaren vele honderdduizenden banen gecreëerd dankzij schaliegas.”

Van Hulst vervolgt: “Ik vind het onbegrijpelijk dat Frankrijk het boren naar schaliegas bij wet heeft verboden. Ik hoop dat we dat in Nederland niet zullen doen. Er kleven problemen aan schaliegas en die moet je heel goed bekijken. We moeten het net zo doen als bij de gasboringen onder de Waddenzee. Dat was ook heel ingewikkeld, maar er zijn oplossingen gevonden om dat op een verantwoorde manier te doen. Daar zou de Energy Academy op de langere termijn ook aan kunnen bijdragen, aan een betere acceptatie van nieuwe technologieën.
De marketing in de energiesector is over het algemeen ontzettend slecht. Dat ligt voor een groot deel aan de sector zelf. In de mediamaatschappij waarin wij leven, moet je voortdurend uitleggen wat je aan het doen bent en waarom.
Ik heb overigens wel de indruk dat er politieke wil is om Nederland als energieland te blijven ontwikkelen.
Zo stelde het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie al € 6 miljoen beschikbaar in het kader van de Green Deal. Ook de Provincie en de stad Groningen steunen ons financieel.”

Nieuwe mogelijkheden
“We moeten nieuwe mogelijkheden benutten zoals biogas, schaliegas en groen gas. Daar is ongelooflijk veel van te maken.” Het is te hopen dat het EAE onder leiding van Noé van Hulst deze nieuwe mogelijkheden goed weet te promoten en dat  het doemdenken in Nederland over schaliegas wordt omgezet naar objectieve waarneming.


Nieuwsartikel 6 – 2012

Staphorst wil nog geen nieuwe windmolens

Vrijdag 6 januari 2012

Het lijkt een ideale plek voor windmolens, een open landschap tussen de snelweg, het spoor, de Lichtmis en Staphorst. De gemeente Staphorst vindt echter dat het nog niet haar beurt is om nieuwe molens te plaatsen.

Staphorst was de eerste van Overijssel met (drie) windmolens. Dalfsen en Zwolle volgen nu. “Als kleine gemeente hebben wij al vroeg een bijdrage geleverd. Wij zijn nu nog niet aan zet. Ik voel die noodzaak tenminste niet. Natuurlijk is het goed duurzame energie te stimuleren, maar ik had liever gezien dat de wethouder met een notitie energie gekomen was in plaats van enkel windenergie”, zegt ChristenUnie-raadslid Piet la Roi.

Niet bang voor provinciale druk

Bang voor provinciale druk windmolens toe te staan is hij niet: “We laten ons als gemeenteraad niet chanteren.” De politieke partijen van Staphorst vergaderen deze week afzonderlijk om een standpunt in te nemen. Ze debatteren dinsdag over de drie initiatieven van Spoorwind (ondernemer Johan Piel), Nuon en onderneming P. Lier voor in totaal elf of twaalf nieuwe molens. Adri Hekman, fractievoorzitter van coalitiepartij Gemeentebelangen: “Ik zeg dit op eigen titel, want we praten er morgenavond pas over in de fractie, maar ik sta hier in principe positief tegenover.
Voor windmolens moet je kijken waar de meeste wind is. Dan is dit een goede plek.”

Geen overheidsgeld

Jacob Spiker zegt dat zijn CDA ook nog een standpunt in moet nemen, maar dat de fractie sowieso geen overheidsgeld in de plannen wil zien. “Maar als er initiatieven zijn, moeten we die niet om zeep helpen. Wel moeten we kritisch naar de precieze locaties kijken. Horizonvervuiling is geen punt, er staan daar al drie molens. De nabije omgeving mag er echter geen last van hebben.”


Nieuwsartikel 5 – 2012

Deel Solland Solar verkocht aan Italiaans bedrijf

Donderdag 5 januari 2012

Solland Solar in Heerlen heeft een deel van het bedrijf verkocht aan de Italiaanse Pufin Group in Avellino . Het gaat om het gedeelte met 70 personeelsleden waar de oorspronkelijke zonnecellen gemaakt worden. Het andere bedrijfsdeel, met het nieuwere type Subweb-cellen en 100 werknemers, blijft bij het management dat Solland enkele maanden geleden van energiebedrijf Delta kocht via een management-buy-out.

De Italianen hebben een eigen directeur benoemd zo blijkt uit een toelichting van de nieuwe CEO Henk Roelofs.

Hij zegt: “De nieuwe CEO van de h-cellen activiteiten wordt Massimo Pugliese van PUFIN. Jan Strijker de huidige Productie manager wordt de nieuwe Operations Manager.”

Roelofs: “Onze commerciële activiteiten zijn alleen nog gericht op Sunweb modules. Wij hebben de h-cellen business verkocht: productie equipment, facilities, gebouwen en mensen gaan mee. De Sunweb cellen worden ook nog geproduceerd in Heerlen en daar zijn goede afspraken over gemaakt. Back Contacting cellen, de Sunweb celtechnologie, komen ook beschikbaar bij 3e partijen en daardoor hebben we meer vrijheidsgraden.

De R&D activiteiten, de module productie in Sittard en de commerciële activiteiten (Modules) blijven bij Solland.”

Pufin en Solland Solar hebben al een hechte relatie. Solland Solar is de belangrijkste leverancier van zonnecellen aan Pufin.


Nieuwsartikel 4 – 2012

Het wil maar niet vlotten met Typhoon

Woensdag 4 januari 2012

Op dinsdag 23 november 2010 besteedde de redactie van Fibronot.nl in een artikel aandacht aan het bedrijf Korwind dat in Duitsland is gevestigd. Met veel tamtam in de media werd aangekondigd dat Korwind  een minderheidsbelang zou nemen in Typhoon Offshore.
Korwind is een Duitse rechtspersoon die enkele Koreaanse bedrijven als Samsung en Hyundai  vertegenwoordigt bij het krijgen van toegang tot de Europese windenergiemarkt.
Typhoon kreeg vorig jaar echter ruzie met Korwind en zelfs de rechter moest er aan te pas komen.
Geen beste zaak als je € 2,5 miljard zoekt voor de financiering van enkele windparken boven Schiermonnikoog. En al helemaal niet omdat Korwind voor de rechter verklaarde dat Typhoon hen had misleid en om die reden geen belang meer wilde nemen in Typhoon Offshore.

Typhoon gaat het nu zonder Korwind proberen om Samsung en Hyundai zover te krijgen om de benodigde miljoenen te financieren. Volgens de directeur, tevens woordvoerder van Typhoon, Michael van der Heijden, staat de ruzie tussen Korwind en zijn bedrijf een relatie met Samsung en Hyundai niet in de weg.

En geheel in de arrogante en bluffende stijl die bijvoorbeeld bij een bedrijf als Econcern het einde inluidde, vervolgt de woordvoerder: “Wij hebben Korwind helemaal niet nodig om zaken te doen in Zuid Korea.”

Nou, dat valt nog te bezien. Waarom kondig je als bedrijf dan met veel tromgeroffel aan dat Korwind voor € 25 miljoen aandeel neemt in je bedrijf?
Zoals de wind waait verandert de stemming bij Typhoon.

Typhoon heeft in mei 2011 een Memorandum of Understanding getekend met de Koreaanse overheid waarin stond dat Typhoon zou gaan samenwerken met  Koreaanse bedrijven.
Volgens van der Heijden zou de MoU in mei 2011 nooit getekend zijn als er een probleem was, maar op 5 augustus 2010 doet de Rechtbank in Amsterdam uitspraak in een kort geding dat Typhoon Capital had aangespannen tegen Korwind.
Lees hier deze uitspraak

Typhoon vorderde in kort geding een betaling van € 25 miljoen van Korwind inzake een overeenkomst van 25 november 2010 dat Korwind een belang van 25 procent zou nemen in Typhoon. Overeengekomen was dat Korwind uiterlijk op 31 maart 2011 het complete bedrag betaald zou hebben.
Maar Korwind betaalde niet wat voor Typhhon reden was om in kort geding te eisen dat Korwind alsnog zou betalen. Typhoon had kennelijk een spoedeisend belang bij de vordering gezien de omvang van de transactie.
Voor de rechter voerde Korwind echter aan dat het bedrijf door Typhoon misleid was en om die reden onder de overeenkomst uit wilde. Korwind had aangevoerd dat zij is misleid omdat haar door Typhoon een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven omtrent de invloed van de vennootschap binnen het BARD-project.

Echter, de rechter besloot in het nadeel van Typhoon.
Voor toewijzing van een dergelijke vordering is in kort geding slechts plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is.
Kortom, Typhoon werd veroordeeld voor de proceskosten en salaris van de advocaat van Korwind.

Hoe gaat het nu met Typhoon?

De redactie van Fibronot.nl heeft het afgelopen jaar in een vijftal artikelen aandacht besteed aan Typhoon en de wijze waarop Typhoon geld bij elkaar tracht te schrapen.

De artikelen zijn terug te vinden op

Moet afvalverwerker HVC Typhoon uit het drijfzand trekken?

Typhoon op de Noordzee?

Noordzee moet een groene energiecentrale worden

Windpark Noordzee in Nederlandse handen

Heeft Typhoon de wind tegen?

De redactie zette vorig jaar al grote vraagtekens bij alle pogingen om financiering te vinden en doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds.

De financiering van de circa € 2,5 miljard loopt kennelijk erg moeizaam. Alleen afvalverwerker HVC heeft een 15 procent belang in Typhoon ter waarde van € 75 miljoen.

De druk op de ketel is nu zo hoog opgelopen dat Typhoon de hulp van enkele Zuid Koreaanse bedrijven heeft ingeroepen, maar de vraag is of deze bedrijven dit wel willen nu er steeds meer vragen van operationele aard zijn over windparken op de volle zee.
Bovendien hoeft er maar één letter of cijfer in de contracten niet begrepen te worden of de bedrijven hebben een rechtszaak van Typhoon aan hun broek.

Typhoon had ooit aangekondigd dat de financiering in 2011 afgerond zou zijn. Dat streven werd in de loop van vorig jaar al losgelaten.
Nu hoopt Typhoon dat de financiering in de zomer van 2012 rond is zodat op 1 augustus 2013 met de bouw begonnen kan worden. Deze datum staat als uiterste datum in de boeken omdat wanneer Typhoon de bouw nog later start, de toegezegd subsidie van €  4,4 miljard door de Nederlandse overheid vervalt.


Nieuwsartikel 3 – 2012

Kostbare kennis van zonnefolie dreigt de grens over te gaan

Dinsdag 3 januari 2012

Een aantal prominenten, wetenschappers en ex-werknemers zet alles op alles om te voorkomen dat enkele kostbare Nederlandse patenten in buitenlandse handen vallen.
Het gaat om het intellectueel eigendom van zonnecelfabrikant Helianthos.

Dit intellectueel eigendom is met miljoenen euro’s belastinggeld ontwikkeld. Helianthos is een dochterbedrijf van NUON, maar NUON heeft gezegd niet langer actief te willen zijn in zonne-energie.
Het gevaar bestaat nu dat de kostbare eigendommen voor een grijpstuiver over de grens verdwijnen naar gelukszoekers uit Qatar of Duitsland.

SER bestuursvoorzitter Herman Wijffels trekt zich dit aan en vindt het zonde dat deze kennis de grens over trekt, gezien de grote hoeveelheid Nederlands belastinggeld dat er mee gemoeid is.
Een actiegroep wordt eveneens ondersteund door oud minister Rudolf de Korte, eens minister van Economische Zaken.
De actiegroep zegt dat Nederland de mond vol heeft van innovaties, maar dat duurzame investeerders van naam nu moeten laten zien dat ze menen wat ze zeggen.


Nieuwsartikel 2 – 2012

Vergisting van droge biomassa kan in 2012 rekenen op fiscale stimulans

Dinsdag 3 januari 2012

Vanaf dit jaar is een investering in vergistingsinstallaties voor droge biomassa fiscaal aftrekbaar. Dat blijkt uit de energielijst 2012 die Agentschap NL afgelopen vrijdag heeft gepubliceerd. Op deze lijst staan alle investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie die in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). Volgens die regeling mogen ondernemers 41,5% van het investeringsbedrag aftrekken van de fiscale winst.

Op de energielijst 2012, die jaarlijks geactualiseerd wordt, staan dit jaar in totaal 160 investeringen, waarvan er volgens Agentschap NL 12 nieuw zijn ten opzichte van vorig jaar. Net als in 2011 is in 2012 in totaal € 151 miljoen beschikbaar voor de fiscale aftrek.

Nieuwe technieken op de lijst zijn onder andere Led-belichtingssystemen voor podia of theaters, verbeteringen aan de energieprestaties van bestaande liften, laaghangende verwarmingssystemen voor bestaande pluimveestallen, buitenluchtkoeling van bestaande datacenters en bestaande serverruimten, gelijkstroomventilatoren, het opwekken van elektriciteit bij het afremmen van draaiende machine-onderdelen (rem-energie), systemen voor hergebruik van perslucht, en cryogene koelinstallaties (die werken koelmiddelen met lage temperaturen) voor vrachtwagens met CO2 als koelmiddel.

Behalve dat er nieuwe technieken op de lijst zijn verschenen, zijn een aantal bestaande technieken uitgebreid of juist ingeperkt. Bij een zonPV-systeem is met ingang van dit jaar bijvoorbeeld ook de investering in een “actief zonvolgsysteem”, waarbij panelen met de zon meedraaien, fiscaal aftrekbaar. Daar staat tegenover dat WKK-installaties voor tuinbouwbedrijven juist niet meer in alle gevallen voor de EIA in aanmerking komen.

Nieuw is verder dat er met ingang van dit jaar alleen nog digitaal aanvragen gedaan kunnen worden voor de EIA, dus niet meer schriftelijk. Overigens is er ook een “generieke EIA-aanvraag” mogelijk, waaronder dus in principe elke investering geschaard kan worden, mits aangetoond kan worden dat de investering tot een significante energiebesparing leidt.


Nieuwsartikel 1 – 2012

Noorden krijgt 2000 megawatt aan windmolens

Zondag 1 januari 2012

RWE/Essent, Nuon en KDE Energy van Koop Holding maken afspraken met grondeigenaren over aankoop gronden langs de waddenkust en in Oost-Groningen voor de bouw van honderden windmolens. Volgens het Dagblad van het Noorden wordt dit bevestigd door gedeputeerde staten van Groningen.

Het rijk heeft extra locaties aangewezen. Grote kans dat windturbines die twee keer zo hoog zijn dan de Martinitoren, als hagelslag over het landschap worden uitgestort. Dat is funest voor de ontwikkeling van het platteland“, aldus gedeputeerde William Moorlag. Moorlag doelt hierbij op de economische schade. “De woonkwaliteit wordt ernstig aangetast, waardoor huizenprijzen verder dalen. Wat zijn investeringen in toerisme nog waard als het landschap wordt vernield? En dat in krimpregio’s die economisch al kwetsbaar zijn.”

Het rijk gaat landelijk voor 6000 megawatt en vindt dat Groningen volgens de jongste inzichten eenderde, dus 2000 megawatt voor zijn rekening kan nemen. Moorlag wil echter vasthouden aan de met het rijk overeengekomen vermogen van 750 megawatt in de Eemshaven, bij Delfzijl en langs de N33.

Windmolens economisch interessant
Vijfentwintig jaar geleden hadden de molens nog een vermogen van 80 kilowatt. Nu worden molens geplaatst van 2 á 3 megawatt (25 x zoveel) en er zijn al prototypes van 4,5 megawatt (56 keer zoveel). Hoogleraar Van Kuik van de TU Delft voorspelt zelfs windparken die net zoveel stroom gaan leveren als een kolencentrale. Hij spreekt van ‘windkrachtcentrales’. Wereldwijd is de windsector tussen 1992 en 2003 met gemiddeld 30 procent per jaar gegroeid. Er werken alleen in Europa al 100.000 mensen in de windindustrie. Recent onderzoek (Ecofys, 2011) laat zien dat windenergie een echte banenmotor kan zijn voor (Noord) Nederland.

Passen windturbines in het (Nederlandse) landschap?
Over smaken valt niet te twisten. Toen de eerste windmolens in de 15e eeuw in het landschap verschenen, was niet iedereen daar even gelukkig mee. Inmiddels zien we die molens als cultureel erfgoed en zijn ze een van de belangrijkste symbolen van Nederland in het buitenland. Sommigen vinden de moderne turbines mooi. Ze zijn een toonbeeld van innovatie en duurzaamheid. Kijk maar eens naar het aantal advertenties van grote bedrijven waarin windturbines op de achtergrond staan, omdat het bedrijf wil uitstralen dat het vernieuwend en groen is.
Bij het plaatsen van windturbines wordt ook rekening gehouden met het landschap. Daarom hebben de meeste provincies in streekplannen een keuze gemaakt waar men turbines wel en niet geschikt vindt. Veelal wordt er daarbij ook voor gekozen om een aantal turbines in een rij te plaatsen en niet verspreid over het landschap. Een molen kan weliswaar hoog boven het landschap uitsteken, maar vaak kun je hem maar beperkt zien. Bijvoorbeeld omdat je ergens loopt of rijdt waar bomen en gebouwen de turbines aan het zicht onttrekken.

Samenwerking Windunie en LTO-Noord
Op 12 december 2011 is in Dronten een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Coöperatie Windunie en Vereniging LTO Noord. Windunie en LTO Noord gaan samen meer windenergie op land realiseren. Volgens Europese afspraken moet het aandeel duurzaam opgewekte energie in Nederland in 2020 immers 14% van het totale binnenlandse energieverbruik bedragen (nu is dat slechts 4%). Windunie zet zich in voor de lokale productie van duurzame energie, waarbij de lusten terechtkomen waar ook de lasten liggen.
Daarom gaan Windunie en LTO Noord gezamenlijk hun expertise, netwerk en communicatiemiddelen inzetten om windenergieprojecten van agrarische ondernemers in Nederland te stimuleren, faciliteren en ondersteunen. De organisaties hebben een vergelijkbare achterban en streven beiden naar versterking van de economische en maatschappelijke positie van hun leden, daarom zijn zij bij uitstek geschikte partners.
Coöperatie Windunie is een samenwerkingsverband van ca. 260 eigenaren van windturbines, die samen een opgesteld vermogen beheren van 410MW, daarmee is zij een grote speler op het gebied van windenergie in Nederland. LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas en telt ongeveer 25.000 leden. De verwachting is dat de samenwerking zal resulteren in een aantal duurzame-energieprojecten die concreet economisch voordeel gaan opleveren voor de achterban van LTO Noord en Windunie. Met deze projecten wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van de leefbaarheid op het platteland.

Verzet groeit

GroenLinks in provinciale staten van Groningen moet er niet aan denken dat het hele Groninger Waddengebied door het kabinet wordt aangewezen als windmolenlocatie. De partij verzet zich daarnaast tegen de opvatting van het rijk om volop windturbines te kunnen plaatsen in het open landschap van praktisch de hele gemeente Oldambt.
De partij vraagt het college van gedeputeerde staten wat de provincie kan doen om versnippering van windmolenparken te voorkomen. De provincie Groningen wil windmolens concentreren in de Eemshaven, bij Delfzijl en langs de N33. GL-statenlid Harrie Miedema: “GroenLinks is voor windenergie maar niet als dit ten koste gaat van natuur- en landschapswaarden.”

Voor de inwoners van Groningen is het artikel Wind is gratis maar verre van goedkoop interessant

Voor de bedrijven het artikel De dodelijke keerzijde van windenergie over de maatschappelijke gevolgen van hun duurzame gedachte in andere landen

Update zaterdag 7 januari 2012

PvdA vraagt spoeddebat rond plaatsing windmolens

De statenfractie van de Groningse PvdA wil zo snel mogelijk debatteren over de plaatsing van nieuwe windmolens in Oost-Groningen. Volgens de partij hebben energiebedrijven en grondeigenaren achter de rug van de provincie om plannen bij het rijk ingediend voor de plaatsing van de windmolens. Burgers en bedrijven kunnen voor het begin van de statenvergadering van 12 januari hun zegje over de kwestie doen. Gedeputeerde Moorlag gaat nog deze maand overleg voeren met de rijksoverheid.

Energy Valley: Bevolking betrekken bij windmolenplannen

De Groningse bevolking moet worden betrokken bij plannen voor windmolenparken. Dat vindt directeur Gerrit van Werven van de stichting Energy Valley. “Wij zijn niet gebaat bij onrust rondom windenergie.”

De angst bestaat dat de bereidheid om windmolens te accepteren verdwijnt als overheid, energiebedrijven en betrokken landbouwers achter de schermen plannen smeden en zich hullen in stilzwijgen. “De huidige praktijk leidt tot grote onduidelijkheid en dus weerstand.” Tegenstanders zien versnippering van windparken als aantasting van het landschap.