De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-122 Onderzoek gevolgen windparken provincie Groningen

Onderzoek gevolgen windparken provincie Groningen

Dinsdag 15 mei 2012

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie laat onderzoeken of de gebieden in de provincie Groningen waar plannen zijn voor grote windparken daarvoor ook geschikt zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de invloed van de windparken op de natuur en de leefbaarheid in de omgeving.

In de provincie Groningen hebben privé-investeerders plannen voor een aantal windenergieparken met een vermogen van meer dan 100 MW. Vier van deze initiatieven zijn gepland in de gemeente Oldambt, twee in de gemeente Eemsmond. Bij windparken van deze grootte is de rijksoverheid verantwoordelijk voor de coördinatie van de benodigde besluiten. De provincie, de gemeenten en belangorganisaties zoals de Waddenvereniging, stichting Landschap het Oldambt en werkgroep de Grauwe Kiekendief worden actief in het onderzoek betrokken.

Wanneer uit het onderzoek zou blijken dat er mogelijkheden zijn voor windparken, volgt er een uitgebreider onderzoek naar milieu-effecten en landschap. Ook dat gebeurt in overleg met provincies en gemeenten.

De rijksoverheid coördineert de besluiten die nodig zijn voor de bouw van grote windparken omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020. Volgens de zogeheten rijkscoördinatieregeling worden de verschillende vergunningen en ontheffingen die voor de windparken nodig zijn, tegelijk en in onderling overleg met de betrokken partijen genomen. Wel blijven gemeentes en provincies verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen en ontheffingen.