De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel 2012-332 Schade RWZI Raalte loopt in de miljoenen, oorzaak ontploffing nog onbekend

Schade RWZI Raalte loopt in de miljoenen, oorzaak ontploffing nog onbekend

Donderdag 15 november 2012

Naar het zich laat aanzien loopt de schade van de ontplofte RWZI in Raalte in de miljoenen. Op 23 oktober , twee dagen na de ontploffing schreven we al dat we niet vreemd op moeten kijken als de schade meer dan € 5 miljoen bedraagt. Vandaag vergadert het waterschap over de reparatie en de kosten die daarmee gemoeid zijn. In eerste instantie wil het waterschap € 1 miljoen beschikbaar stellen voor de noodzakelijkste reparaties.

Het bureau KIWA is nog steeds bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de explosie die op zondag 21 oktober gebeurde bij de RWZI in Raalte. Het onderzoek wordt gehinderd door de aanwezigheid van asbest en vervuild zuiveringsslib.

Dat melde waterschap Groot Salland gisteren.

Momenteel onderzoekt KIWA welke scenario’s zich mogelijk hebben voorgedaan vlak voor de explosie. Hierover zal naar verwachting in de loop van volgende week meer duidelijkheid komen.

Het opruimen van het puin gaat deze week door. Dit geldt ook voor het verwijderen van het met olie vervuilde zuiveringsslib uit de kelder van het verwoeste machinegebouw.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie functioneert goed, al vindt een deel van de besturing nog steeds noodgedwongen ‘handmatig’ plaats. Er wordt daarom gewerkt aan het herstellen van de elektrotechnische besturingsinstallatie. Ook moet de tijdelijke blower die zorgt voor beluchting tijdens het zuiveringsproces snel worden vervangen door een permanent exemplaar dat is aangesloten op de bestaande luchtleidingen.

Het algemeen bestuur van het waterschap bespreekt vandaag een voorstel om € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor noodzakelijke korte termijn herstelwerkzaamheden. Dit is nodig om de RWZI ook in de winter goed te laten functioneren.

Daarnaast wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om de RWZI weer als vanouds te laten functioneren. Hiermee zijn naar verwachting meerdere miljoenen euro’s gemoeid.