RSSXML                  Fibronot op de smartphone en op de iPad

zoeken op fibronot.nl

Nieuwsartikel185-2011

 

Kippenmestverwerker Ferm-O-Feed en de wet


Maandag 30 mei 2011


De brand die de kippenmestverwerker Ferm-O-Feed afgelopen vrijdagnacht vrijwel volledig verwoestte was geen op zichzelf staand feit.
Bij branden in 1999 en 2006 werd het bedrijf ook gedeeltelijk verwoest.
Behalve deze branden trekken meerdere recente gebeurtenissen rondom Ferm-O-Feed de aandacht.

Eind december 2009 maakt de provincie Brabant bekend dat het onderzoek doet naar de mate van stankoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen.
Kennelijk heeft de provincie beet, want in maart 2010 werd Ferm-O-Feed gesommeerd zich aan de regels te houden, met de mededeling dat het bedrijf bij een overtreding een boete zou krijgen.
In juni 2010 was het zover, de provincie Brabant constateert een overtreding van de milieuregels en legt Ferm-O-Feed een dwangsom van 35.000 Euro op. Het mestverwerkingsbedrijf voldeed niet aan de stank- en ammoniaknormen. Ferm-O-Feed loost namelijk illegaal afvalwater met hoge concentraties ammonium op het riool.
In juli 2010 betaalt het bedrijf de dwangsom van 35.000 Euro aan de provincie die het in juni kreeg opgelegd.
Desondanks blijven omwonenden over stank klagen die Ferm-O-Feed veroorzaakt.

Het gaat verder
Op 5 november 2010 constateert de gemeente Landerd waarin Ferm-O-Feed het bedrijf uitoefent dat een luchtfilter zonder vergunning wordt gebouwd. De gemeente sommeert het bedrijf de werkzaamheden direct te staken op straffe van een dwangsom van 50.000 Euro per dag bij het niet voldoen aan de sommatie.
Ferm-O-Feed legt echter diverse sommaties naast zich neer.
Het bedrijf plaatst het nieuwe luchtbehandelingssysteem vanwege de dwangsom van 35.000 Euro die de provincie in juni  oplegde. Om een nieuwe boete te voorkomen is Ferm-o-Feed begonnen met het vervangen van het luchtfilter. Voor het vervangen van een luchtfilter is geen vergunning nodig, maar Ferm-O-Feed bouwde alvast een compleet nieuwe filterinstallatie.  Dit zonder eerst een bouwvergunning aan te vragen, zoals  de gemeente op 5 november constateerde. Daarop werd Ferm-O-Feed gesommeerd de werkzaamheden per direct te staken op straffe van een dwangsom van 50.000 Euro per dag.

De gemeente constateert echter dat de bouwactiviteiten na 5 november 2010 onverminderd doorgaan en legde nu een dwangsom op van 150.000 Euro.
Volgens burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd lapt het bedrijf alle regels aan zijn laars.

Inmiddels is Ferm-O-Feed de gemeente Landerd begin april 2011 nog steeds een dwangsom van 500.000 Euro schuldig. Het bedrijf vocht het innen door de gemeente van de eerder opgelegde dwangsom tevergeefs aan bij de bezwarencommissie van Landerd.
(Wordt vervolgd)

De redactie van Fibronot.nl schreef al eerder op deze website dat je in deze mestverwerkings- en biomassa sector de vreemdste dingen kunt verwachten zoals branden waar nooit een oorzaak van te achterhalen valt, ontploffingen, een regen van faillissementen en plaatst om die reden vraagtekens bij de grote brand die Ferm-O-Feed afgelopen vrijdagnacht vrijwel compleet verwoestte.