De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel18nov-2010 TU Delft legt mest en stro onder de loep

TU Delft legt mest en stro onder de loep

Donderdag 18 november 2010

Wetenschappelijk is nu aangetoond dat kippenmest geen goede mest is om te verbranden.

Wetenschappelijk onderzoek bom onder Fibroned?

Op 17 november 2010 promoveerde Jacopo Giuntoli aan de TU Delft. Giuntoli onderzocht de potentie van verschillende soorten biomassa-afval als alternatieve brandstof.
In de as van dierlijke mest zitten grote hoeveelheden kalium, chloor en fosfor. Je kunt de dierlijke mest voor de verbranding voorbehandelen door het uit te logen met water.
Zijn opvallende conclusie is dat deze voorbehandeling niet werkt bij kippenmest omdat dit een zeer complexe brandstof is om te verbranden.

Door het onderzoek van Jacopo Giuntoli is meer inzicht ontstaan in de potentie van verschillende soorten biomassa-afval als alternatieve brandstof.

Aantrekkelijk

Jacopo Giuntoli bestudeerde tijdens zijn promotie-onderzoek verschillende soorten biomassa die als milieuvriendelijke brandstof zouden kunnen dienen. ‘Biomassa-afval, zoals stro of mest, is in veel opzichten aantrekkelijk. Het gebruik vervangt niet alleen fossiele brandstoffen, je maakt ook nog eens nuttig gebruik van afvalstromen.’

As

“Deze materialen hebben echter ook verscheidene nadelen, die hun toepassing op grote schaal vertragen”, zegt Giuntoli, “zoals de grote hoeveelheid as dat probleemcomponenten als kalium, chloor en fosfor bevat, en het hoge gehalte aan stikstof.”

Pyrolyse

Giuntoli bekeek de zogenoemde thermische conversie van biomassa met gebruik van kleinschalige apparatuur. Thermische conversie kon hierbij verbranding inhouden, maar ook pyrolyse. Dit laatste proces is het door verhitting laten ontleden van een stof zonder aanwezigheid van zuurstof.

Vluchtig

Giuntoli wist uitgebreide fundamentele data te verzamelen voor potentiële biomassa-brandstoffen die nog niet volledig waren gekarakteriseerd. Bovendien toonden zijn resultaten aan dat de hoeveelheid schadelijke vluchtige stikstofcomponenten, zoals NH3 en HCN, variëert met de toegepaste opwarmingssnelheden.

Ten slotte is gevonden, dat een voorbehandeling door uitlogen met water een belangrijke gunstige invloed heeft op de ashoeveelheid en askwaliteit van stro en olijfresiduen, maar niet voor complexere brandstoffen, zoals kippenmest.
Bron: TU Delft
Download het proefschrift hier

Noot van de redactie van Fibronot.nl:

De redactie zal met de inhoud van het proefschrift de diverse politieke partijen in de Provinciale Staten op de hoogte stellen van het feit dat er helemaal geen kippenmest in Apeldoorn verbrand moet worden.
De alarmerende berichten op deze website over de enorme hoeveelheid giftige stoffen die vrij komen bij de verbranding van kippenmest en de tonnen gif die in het digestaat achterblijven, worden in feite door dit proefschrift volledig onderschreven.