De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel195-2011 Duitsland straks propvol windmolens?

Duitsland straks propvol windmolens?

Maandag 6 juni 2011

Duitsland wil over elf jaar de laatste kerncentrale sluiten. Als de grootste economie van Europa het wegvallen van kernstroom wil compenseren met duurzame alternatieven, moet Duitsland pakweg het equivalent van Nederland overzetten op ecostroom.

De kernramp in Japan heeft tot een ommekeer geleid in de Duitse politiek. Bondskanselier Angela Merkel wil van kernenergie af.

De ommezwaai van de belangrijkste economie van Europa moet niet licht worden opgevat. Het tijdsschema, uitfaseren in elf jaar, is zeer ambitieus. Te meer daar het gros van de vervanging moet komen van duurzame alternatieven.

Meer ecostroom
De uitfasering van kernenergie moet in Duitsland gepaard gaan met een verhoging van de productie van duurzame bronnen van 17 naar 35 procent van de Duitse stroommix.

Ten minste, dat is de opzet. Duitsland heeft ook andere opties, zoals meer steen- en bruinkoolcentrales, die al 42 procent van het elektriciteitsverbruik dekken. Die brengen echter hun eigen milieubezwaren mee.

Vergelijking Nederland
Het aandeel van kernenergie in de Duitse energiemix is bij de stroomproductie 22,5 procent. Dat komt neer op 140 miljard kilowattuur per jaar. Het idee is om in ieder geval zo’n 112 miljard kilowattuur te vervangen door stroom gebaseerd op wind, zon en waterkracht. Let wel: dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomverbruik in Nederland.

Maar is dit realistisch?

Windmolens voor de kust
Duitsland wil vooral inzetten op windparken voor de kust. Dat zal echter een hele toer worden.

Om een idee te geven: een moderne windturbine van zo’n 7 megawatt met een diameter van circa 125 meter voor de wieken, produceert zo’n 20 miljoen kilowattuur stroom per jaar. Reken je op wat extra technologische verbetering, dan zou één moderne zeeturbine wellicht 25 miljoen kilowattuur stroom per jaar kunnen leveren.

Afgezet tegen de 112 miljard kilowattuur aan ecostroom die Duitsland nodig heeft, heb je het dan over zo’n 4.500 megawindmolens. Als je die, met telkens een tussenruimte van 625 meter (vijf keer een rotordiameter van 125m), naast elkaar zet, dan kom je op ruim 2.800 kilometer lengte uit. Dat is meer dan de volledige lengte van de Duitse kustlijn.

Natuurlijk is dit wat zwaar aangezet. Windmolens op zee hoeven niet allemaal naast elkaar te staan en, zoals gezegd, zon, waterkracht, kolen en aardgas zijn ook alternatieven. Maar het geeft wel een beeld het revolutionaire karakter van de vereiste eco-omwenteling.

Meer gas
Addertje onder het gras is dat de Duitse regering ook extra elektriciteitscentrales wil bijplaatsen die draaien op fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Dit om schommelingen in het stroomaanbod die inherent zijn aan windenergie, op te vangen.

De investering in windmolenparken betekent kassa voor bouwers zoals het Deense Vestas. Maar er valt dus ook een flinke stijging van de Duitse vraag naar aardgas te verwachten. Die kan op korte termijn het makkelijkst vervuld worden door Rusland. Zo wordt Duitsland afhankelijker van een land waar het al eenderde van zijn aardgas vandaan haalt.