RSSXML                  Fibronot op de smartphone en op de iPad

zoeken op fibronot.nl

Nieuwsartikel201-2011

 

Regering bezorgt Nederland slechtste vestigingsklimaat voor windenergie

Zondag 12 juni 2011

De energie- en offshorebedrijven geven het Nederlandse vestigingsklimaat voor offshore wind het laagste cijfer van alle landen in Noordwest-Europa, ondanks dat ons land een uitstekende uitgangspositie kent.

Ook vindt een ruime meerderheid van hen dat een sterke thuismarkt onontbeerlijk is voor de kennisontwikkeling en innovatie in deze sector. De Nederlandse overheid zou moeten zorgen voor een stabiele lange termijnvisie en zelf actief moeten participeren om het potentieel van wind op zee als duurzame energiebron te benutten. Dit blijkt uit een onderzoek van PwC in opdracht van coöperatie Zeekracht.

Groot-Britannië en Duitsland komen als beste uit de bus wat betreft het vestigingsklimaat. Groot-Britannië scoort vooral goed vanwege de sterke visie en actieve betrokkenheid van de overheid bij de sector en de eenvoudige vergunningverlening voor windparken. Het stimuleren van de nationale offshore windsector is noodzakelijk voor innovatie, het opbouwen van kennis en economische activiteit. Dolf Elsevier van Griethuysen van Ballast Nedam: 'Het werkgelegenheidseffect van Offshore Wind voor de hele Nederlandse industrie wordt zwaar onderschat. Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, en nu ook Frankrijk halen ons links en rechts in en we hebben weer het nakijken als we achterover blijven leunen.'

De rol van de overheid
De overheid heeft een belangrijke rol te spelen door het vastleggen van een heldere lange termijnvisie en beleid voor offshore wind. Deze ontbreken nu. Ook kan de overheid de kosten van kapitaal voor windparken fors verlagen door publiek-private participatieconstructies op te zetten. Pieter Tavenier, directeur Offshore Wind van Eneco: 'Bedrijven staan te popelen om verder aan de slag te gaan met wind op zee in Nederland. We beschikken over topcondities met onze havens, de geschikte zeebodem van de windvaste Noordzee en een sector die potentieel tot de wereldtop behoort met onze kennis en expertise van waterbouw. Als we dit slim uitbouwen heeft Nederland er een duurzame economische groeisector bij met enorme perspectieven.

Wind op zee onmisbaar voor halen duurzame energiedoel
Volgens 89% van de geinterviewde bedrijven is forse groei vanwind op zee noodzakelijk om de 14% duurzame energiedoelstelling in 2020 te halen. Bovendien vindt de helft van de bedrijven dat nu geinvesteerd moet worden om de doelstellingen in 2020 tijdig te kunnen realiseren. Doorschuiven van aanbestedingen van windparken naar een ander kabinet is geen optie vanwege de termijn van minimaal 5 jaar die nodig is om windparken te bouwen. Ron Wit, voorzitter van Zeekracht: 'Zonder een sterke thuismarkt in Nederland voor offshore wind gaan bedrijven op den duur naar het buitenland. Dit is al met een aantal bedrijven gebeurd, zo blijkt uit het PwC-onderzoek.'

Rapportcijfers vestigingsklimaat
Groot-Britannië 7.9
Duitsland 7.6
Scandinavië 6.8
België 6.6
Nederland 4.9

Het onderzoek
Het onderzoek door PwC bestond uit interviews met 25 directeuren en senior managers van de offshore industrie (o.a. Ballast Nedam, Fugro, Van Oord), energiebedrijven (o.a. Essent, Eneco, EON, Delta) en andere instellingen (Rabobank, Kema, Energie-Nederland).

Download hier het PwC rapport

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Opmerkelijk in het bovenstaande rapport is dat alle managers van de genoemde bedrijven die commentaar hebben op het door de overheid gevoerde beleid stuk voor stuk afhankelijk zijn van grote sommen overheidssubsidie (belastinggeld) om hun plannen te verwezenlijken.

Als offshore windenergie voor hen zo belangrijk is, waarom dragen ze dan zelf niet het ondernemersrisico? Waarom moet in dit land altijd de overheid voor dit soort risico’s opdraaien?
Waarom moeten de Nederlandse burgers met miljarden Euro’s belastinggeld bijdragen aan de hobby’s van een kleine groep mensen die denken dat de wereld vergaat zonder het gebruik van duurzame energie?

Het voorstel van de redactie van Fibronot.nl aan de overheid is dan ook om alle subsidies voor duurzame energieopwekking per direct af te schaffen en te wachten tot het beste bedrijf dat bereid is zelf risico te dragen, boven komt drijven.
En anders gaan ze toch gewoon naar het buitenland?