De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-1 Noorden krijgt 2000 megawatt aan windmolens

Noorden krijgt 2000 megawatt aan windmolens

Zondag 1 januari 2012

RWE/Essent, Nuon en KDE Energy van Koop Holding maken afspraken met grondeigenaren over aankoop gronden langs de waddenkust en in Oost-Groningen voor de bouw van honderden windmolens. Volgens het Dagblad van het Noorden wordt dit bevestigd door gedeputeerde staten van Groningen.

Het rijk heeft extra locaties aangewezen. Grote kans dat windturbines die twee keer zo hoog zijn dan de Martinitoren, als hagelslag over het landschap worden uitgestort. Dat is funest voor de ontwikkeling van het platteland“, aldus gedeputeerde William Moorlag. Moorlag doelt hierbij op de economische schade. “De woonkwaliteit wordt ernstig aangetast, waardoor huizenprijzen verder dalen. Wat zijn investeringen in toerisme nog waard als het landschap wordt vernield? En dat in krimpregio’s die economisch al kwetsbaar zijn.”

Het rijk gaat landelijk voor 6000 megawatt en vindt dat Groningen volgens de jongste inzichten eenderde, dus 2000 megawatt voor zijn rekening kan nemen. Moorlag wil echter vasthouden aan de met het rijk overeengekomen vermogen van 750 megawatt in de Eemshaven, bij Delfzijl en langs de N33.

Windmolens economisch interessant
Vijfentwintig jaar geleden hadden de molens nog een vermogen van 80 kilowatt. Nu worden molens geplaatst van 2 á 3 megawatt (25 x zoveel) en er zijn al prototypes van 4,5 megawatt (56 keer zoveel). Hoogleraar Van Kuik van de TU Delft voorspelt zelfs windparken die net zoveel stroom gaan leveren als een kolencentrale. Hij spreekt van ‘windkrachtcentrales’. Wereldwijd is de windsector tussen 1992 en 2003 met gemiddeld 30 procent per jaar gegroeid. Er werken alleen in Europa al 100.000 mensen in de windindustrie. Recent onderzoek (Ecofys, 2011) laat zien dat windenergie een echte banenmotor kan zijn voor (Noord) Nederland.

Passen windturbines in het (Nederlandse) landschap?
Over smaken valt niet te twisten. Toen de eerste windmolens in de 15e eeuw in het landschap verschenen, was niet iedereen daar even gelukkig mee. Inmiddels zien we die molens als cultureel erfgoed en zijn ze een van de belangrijkste symbolen van Nederland in het buitenland. Sommigen vinden de moderne turbines mooi. Ze zijn een toonbeeld van innovatie en duurzaamheid. Kijk maar eens naar het aantal advertenties van grote bedrijven waarin windturbines op de achtergrond staan, omdat het bedrijf wil uitstralen dat het vernieuwend en groen is.
Bij het plaatsen van windturbines wordt ook rekening gehouden met het landschap. Daarom hebben de meeste provincies in streekplannen een keuze gemaakt waar men turbines wel en niet geschikt vindt. Veelal wordt er daarbij ook voor gekozen om een aantal turbines in een rij te plaatsen en niet verspreid over het landschap. Een molen kan weliswaar hoog boven het landschap uitsteken, maar vaak kun je hem maar beperkt zien. Bijvoorbeeld omdat je ergens loopt of rijdt waar bomen en gebouwen de turbines aan het zicht onttrekken.

Samenwerking Windunie en LTO-Noord
Op 12 december 2011 is in Dronten een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Coöperatie Windunie en Vereniging LTO Noord. Windunie en LTO Noord gaan samen meer windenergie op land realiseren. Volgens Europese afspraken moet het aandeel duurzaam opgewekte energie in Nederland in 2020 immers 14% van het totale binnenlandse energieverbruik bedragen (nu is dat slechts 4%). Windunie zet zich in voor de lokale productie van duurzame energie, waarbij de lusten terechtkomen waar ook de lasten liggen.
Daarom gaan Windunie en LTO Noord gezamenlijk hun expertise, netwerk en communicatiemiddelen inzetten om windenergieprojecten van agrarische ondernemers in Nederland te stimuleren, faciliteren en ondersteunen. De organisaties hebben een vergelijkbare achterban en streven beiden naar versterking van de economische en maatschappelijke positie van hun leden, daarom zijn zij bij uitstek geschikte partners.
Coöperatie Windunie is een samenwerkingsverband van ca. 260 eigenaren van windturbines, die samen een opgesteld vermogen beheren van 410MW, daarmee is zij een grote speler op het gebied van windenergie in Nederland. LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas en telt ongeveer 25.000 leden. De verwachting is dat de samenwerking zal resulteren in een aantal duurzame-energieprojecten die concreet economisch voordeel gaan opleveren voor de achterban van LTO Noord en Windunie. Met deze projecten wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van de leefbaarheid op het platteland.

Verzet groeit

GroenLinks in provinciale staten van Groningen moet er niet aan denken dat het hele Groninger Waddengebied door het kabinet wordt aangewezen als windmolenlocatie. De partij verzet zich daarnaast tegen de opvatting van het rijk om volop windturbines te kunnen plaatsen in het open landschap van praktisch de hele gemeente Oldambt.
De partij vraagt het college van gedeputeerde staten wat de provincie kan doen om versnippering van windmolenparken te voorkomen. De provincie Groningen wil windmolens concentreren in de Eemshaven, bij Delfzijl en langs de N33. GL-statenlid Harrie Miedema: “GroenLinks is voor windenergie maar niet als dit ten koste gaat van natuur- en landschapswaarden.”

Voor de inwoners van Groningen is het artikel Wind is gratis maar verre van goedkoop interessant

Voor de bedrijven het artikel De dodelijke keerzijde van windenergie over de maatschappelijke gevolgen van hun duurzame gedachte in andere landen

Update zaterdag 7 januari 2012

PvdA vraagt spoeddebat rond plaatsing windmolens

De statenfractie van de Groningse PvdA wil zo snel mogelijk debatteren over de plaatsing van nieuwe windmolens in Oost-Groningen. Volgens de partij hebben energiebedrijven en grondeigenaren achter de rug van de provincie om plannen bij het rijk ingediend voor de plaatsing van de windmolens. Burgers en bedrijven kunnen voor het begin van de statenvergadering van 12 januari hun zegje over de kwestie doen. Gedeputeerde Moorlag gaat nog deze maand overleg voeren met de rijksoverheid.

Energy Valley: Bevolking betrekken bij windmolenplannen

De Groningse bevolking moet worden betrokken bij plannen voor windmolenparken. Dat vindt directeur Gerrit van Werven van de stichting Energy Valley. “Wij zijn niet gebaat bij onrust rondom windenergie.”

De angst bestaat dat de bereidheid om windmolens te accepteren verdwijnt als overheid, energiebedrijven en betrokken landbouwers achter de schermen plannen smeden en zich hullen in stilzwijgen. “De huidige praktijk leidt tot grote onduidelijkheid en dus weerstand.” Tegenstanders zien versnippering van windparken als aantasting van het landschap.