De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-100 Duurzame energieproductie Essent fors gedaald

Duurzame energieproductie Essent fors gedaald

Donderdag 5 april 2012

RWE/ Essent bracht een paar dagen geleden haar MVO jaarverslag 2011 uit. Er is zelfs een speciale website aan gewijd. Een aantal zaken vielen op. Zo is de duurzame energieproductie van Essent de afgelopen jaren fors gedaald. Daarnaast blijken de groene ambities van Essent snel te verdwijnen als de overheid ze niet betaalt.

Duurzame energieproductie gedaald
In 2009 produceerde Essent nog 2915 GWh duurzame energie. Dat aantal is in 2011 gedaald naar 1975 GWh. Kijken we naar de bronnen, dan blijkt ongeveer 3 kwart van die ‘duurzame’ energie uit biomassa te komen. Kolencentrales die biomassa bijstokend dus.

Achterblijven milieudoelstellingen schuld overheden
Opvallend is verder dat Essent aangeeft achter te lopen op haar eigen MVO doelstellingen. Als verklaring krijgen diverse overheden de schuld. Uit het voorwoord:
“Onze lange termijn doelstellingen voor duurzame energie en het reduceren van CO2-emissies staan onder druk door verslechtering van de internationale marktsituatie en door specifieke beleidskeuzes door overheden in Nederland en Duitsland. Hierdoor worden projecten die zullen bijdragen aan deze doelstellingen naar verwachting later uitgevoerd. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

• Afnemende investeringsruimte door economische omstandigheden en gedwongen
sluiting van RWE kerncentrales in Duitsland.
• Tot 2015 zal de meestook van biomassa niet groeien omdat de huidige afspraken met de overheid daarin niet voorzien.
• Op dit moment steunt de overheid nieuwe offshore windparken niet financieel
• Vertraging in de bouw van de Eemshavencentrale als gevolg van extra tijd die nodig is voor vergunningen betekent een lager percentage biomassa in 2020.
• De overheid wijst plannen af voor CO2-afvang en -opslag (CCS), zodat het geplande pilotproject op de Eemshaven niet door kan gaan.”

We lezen hier een aantal interessante zaken:
1. Essent ziet kerncentrales nog steeds als een goede oplossing om CO2 uitstoot te verminderen. Wat opmerkelijk is, omdat kernenergie indirect nog steeds zo’n 50% van de CO2 uitstoot die een gascentrale uitstoot. En daarmee dus allerminst een duurzame energievorm is.
2. Het ligt aan de overheid dat Essent slechts weinig biomassa meestookt in haar kolencentrales. Er zouden geen ‘afspraken’ gemaakt zijn. Wat nogal een drogreden is want als ze hun eigen doelstellingen willen halen, kunnen ze gewoon extra biomassa meestoken.
3. Het ligt aan de overheid dat Essent niet investeert in nieuwe windenergie parken. Ook hier is de prikkel om zich in te zetten voor duurzame energie puur extern. Als de overheid niet subsidieert, blijft er ineens weinig over van de groene ambities van Essent.
4. Verder wordt er net gedaan alsof de CO2-opslag en afvang in Noord-Nederland goed voor het milieu zou zijn. Terwijl Essent wel eerst een kolencentrale bouwt die heel slecht voor het milieu is en daar vervolgens maar een klein deel van de CO2 wil/kan afvangen. Onder de streep blijft de Eemshavencentrale in alle scenario’s een van de meest vervuilende fabrieken van Nederland. Maar ook hier is het volgens Essent allemaal de schuld van de overheid dat Essent CO2 uitstoot.

Wanneer gaan die oude kolencentrales nu uit?
Het enige steekhoudende argument dat Essent gebruikt voor de bouw van de Eemshavencentrale is dat deze moderner en dus efficiënter is dan kolencentrales van oudere generaties. Als de nieuwe centrale een aantal oudere vervangt, kun je dus milieuwinst boeken. Diverse instanties hebben Essent daarom gevraagd om aan te geven welke oude centrales ze gaan uit zetten en wanneer. Maar daar hebben we nooit antwoord op gekregen. En dat antwoord hebben we ook in dit jaarverslag niet kunnen vinden.

Groene ambities! Maar alleen als de overheid betaalt
Als we het jaarverslag van Essent oppervlakkig lezen hebben ze het beste voor met het milieu en zetten ze zich in voor een groter aandeel duurzame energie. Maar voor wie het verslag iets beter leest verschijnt een heel ander beeld. Een beeld van een bedrijf dat zich inzet voor fossiele energie als kolencentrales en kerncentrales. De groene ambities zijn er vooral voor het mooie rapport, maar blijken flinterdun als de overheid niet eerst met een zak geld komt.