De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-104 Duitse offshore windmolenindustrie in zware crisis

Duitse offshore windmolenindustrie in zware crisis

Woensdag 11 april 2012

De Duitse windmolenindustrie bevindt zich in zwaar weer. Bij BARD in Emden worden meer dan honderd werknemers ontslagen omdat er geen kopers zijn voor de ruim 900 wieken die er liggen opgeslagen. Genoeg voor 300 grote windmolens.
In Bremerhaven, bij windmolenbouwer Repower Systems, staan 50, tientallen meters hoge  ijzeren fundamenten voor offshore windmolens letterlijk weg te roesten. Schadepost, meer dan € 100 miljoen en het einde is nog lang niet in zicht. Werknemers zijn ingeschakeld om de kant en klare generatorkasten met de hand te draaien om vastroesten te voorkomen.
Investeerders beginnen nu openlijk te twijfelen of ze nog wel in Duitse offshore windparken moeten investeren. TenneT is de gebeten hond.

De realiteit in de Duitse offshore windmolenindustrie staat haaks op de mooie praatjes van TenneT en BARD op TV en in de pers, zie het artikel TenneT en BARD in het nieuws van vorige week zaterdag.

Op grote betonfunderingen staan bij Repower Systems meer dan 20 grote generatorkasten. Iedere kast is zo groot als een huis. Verpakt in dik wit plastic trotseren ze de harde wind.
Eigenlijk hadden ze al bij Helgoland in de branding moeten staan, maar de hoogspanningskabel van de duinen naar het windpark is nog niet klaar. De bouw van het windpark is daarmee minstens een jaar vertraagd. Om die reden moeten werknemers van Repower Systems om de paar weken de generatoren met de hand bewegen en stroom door de kabels sturen om te voorkomen dat er corrosie optreedt. De general manager van Repower Systems is boos. “Hier staat een half offshore windpark, maar we kunnen op dit moment niets doen. Dat ergert me en kost verschrikkelijk veel geld.”

De zoute wind fluit om zijn helm als hij naar de in plastic gehulde generatorkasten kijkt. Ze behoren tot de krachtigste generatoren die er op dit moment zijn. Per stuk kosten ze € 8 miljoen. Zulke grote generatorkasten in voorraad houden is erg duur, zegt hij. Alles bij elkaar weegt meer dan 8000 ton. De opslagruimte moest worden versterkt omdat het beton de zware last niet kon dragen en wegzakte in de drassige grond waardoor het bedrijf dreigde onder water te lopen.
Hoeveel de schade is zegt de general manager niet. Het merendeel van de schade is voor de koper, in dit geval RWE. De vertraagde bouw kost RWE in ieder geval al minstens € 100 miljoen.

Tennet is de gebeten hond
De schuld van de vertraging krijgt TenneT, de Nederlandse netbeheerder die tevens eigenaar is van een groot deel van het Duitse elektriciteitsnetwerk. TenneT moet de Duitse offshore windparken aansluiten, maar het ontbreekt TenneT aan voldoende financiën. RWE onderzoek momenteel of een rechtszaak tegen de Duitse staat zin heeft.
TenneT vraagt financiële hulp van de Duitse staat, maar die heeft een verzoek om geld vorige week afgewezen. TenneT moet zelf maar op zoek naar privé investeerders.
Zie het artikel TenneT Duitsland, wind mee of wind tegen?

Sokkels voor de montage van windmolens op de zeebodem
Op uitgestrekte parkeerplaatsen staan tientallen zware roestige sokkels klaar

De Duitse regering fordert…
Meer dan 2000 windmolens moeten er aan het einde van dit decennium in het Duitse deel van de Noordzee en in de Oostzee staan. Dat is tenminste wat de Duitse federale regering wil. Met een capaciteit van ongeveer 10.000 megawatt moeten de turbines over 8 jaar bijna zes procent van het Duitse elektriciteitsverbruik voor hun rekening nemen. Ze moeten dan als vervanging dienen voor het buiten gebruik stellen van de resterende 12 kerncentrales die rond 2022 gesloten moeten zijn.
Doch de expansie verloopt traag, uiterst traag. In Bremerhaven zijn de gevolgen zichtbaar. Naast Repower Systems bevinden zich in Bremerhaven tientallen bedrijven die afhankelijk zijn van de bouw van offshore windparken. De kleinere bedrijven kunnen de financiële lasten niet meer dragen en gaan failliet. Ze moeten werkgelegenheid brengen in een regio die al door veel werkloosheid was getroffen en nu hebben ze het gevoel dat de complexiteit van de energietransitie is onderschat.

Een voorraad generatorkasten bij BARD
Een voorraad generatorkasten bij BARD

Twijfel bij experts
Experts trekken de door de Duitse overheid beoogde expansiedoelen in twijfel. Volgens het in Bremerhaven gevestigde marktonderzoeksbureau Windresearch zal de doelstelling in 2020 voor hooguit driekwart gehaald worden. Als er nog meer vertraging ontstaat, wordt hooguit de helft gebouwd. Het oorspronkelijke doel halen we in ieder geval nooit, zegt een expert bij Windresearch.

Ook de energiebedrijven twijfelen
Ondertussen zijn experts van de grote Duitse energiebedrijven als RWE het eens met de experts in Bremerhaven.
10.000 megawatt opwekken is niet haalbaar in 2020, zegt het hoofd van RWE Innogy. De gevolgen zijn dodelijk voor de windindustrie in Duitsland, zegt hij. Ten eerste lijden de betrokken bedrijven honderden miljoenen verlies en ten tweede beginnen investeerders te twijfelen of hun geld wel goed geïnvesteerd wordt in het Duitse deel van de Noordzee.

Bremerhaven, centrum van de Europese windindustrie?
Een paar kilometer ten noorden van Repower Systems slaat de general manager van het havenbedrijf  de kraag maar eens hoog op tegen de harde wind. De golven op het water van de Weser slaan hoog tegen de dijk van de Blexer Bogen.
Hij wijst naar een niet afgebouwde terminal in de verte, die speciaal voor de offshore industrie zou worden aangelegd. Vroeger zou zo’n terminal iets van de stad hebben gemaakt, maar er is geen geld. De bouw van de terminal moet € 200 miljoen kosten. Het beloofde rendement op de investering zou tien procent bedragen, maar er is niet één investeerder bereid de € 200 miljoen te investeren vanwege twijfels omtrent het rendement.
De general manager van het havenbedrijf ziet de kranen en kademuren in zijn droom, Bremerhaven als het centrum van de Europese offshore windindustrie. Zijn droom is verder weg dan ooit.

900 molenwieken op voorraad
Bij BARD in Emden liggen 900 wieken te wachten op een
nieuwe eigenaar

De strijd om het schaarse geld
Uit de kring van mogelijk geïnteresseerde investeerders is een handvol bieders ontstaan. Er is een consortium gevormd onder leiding van het havenbedrijf BLG Logistics uit Bremen en het bouwbedrijf Hochtief. Maar hoe dichter het einde nadert des te voorzichtiger worden de investeerders; de procedure’s vertragen. Eigenlijk zouden in 2014 de eerste windmolens en wieken moeten worden verscheept. Nu wordt eind 2015 als mogelijke deadline genoemd.

De geïnteresseerde havenbedrijven die wel willen bouwen lopen stad en land af op zoek naar banken en investeerders die bereid zijn geld in offshoreprojecten te steken, maar tot nu toe tevergeefs. De banken zijn erg sceptisch.
Er is ook steun aan de Duitse regering gevraagd. De Duitse ontwikkelingsbank KfW heeft een budget van € 5 miljard. Het havenbedrijf van Bremerhaven hoopt dat een deel van dat geld naar de aanleg van de terminal kan gaan, maar hij heeft er een hard hoofd in.
Als we nu de terminal niet afbouwen kunnen de bedrijven in de offshoreindustrie geen kant meer op en zullen mogelijk verhuizen naar havenplaatsen die wel de benodigde infrastructuur voor handen hebben.

Noodoplossingen
Bedrijven zoeken nu naar tijdelijke oplossingen.
Een buurman van Repower Systems, Weserwind GmbH, parkeert de 900 ton zware sokkels die op de zeebodem moeten staan, op de parkeerplaats van de autoterminal in het noorden van de stad.
De eigenaar van de autoterminal, BLG Logistics, heeft de parkeerplaats aan Weserwind GmbH verhuurd. Als gevolg van de kredietcrisis van 2009 staan de parkeerplaatsen nog steeds leeg.
De eigenaar van BLG Logistics blijft desondanks optimistisch.
De bouw van de offshore  windparken zal uiteindelijk toch een keer beginnen, zegt hij. Ondanks het uitstel van de bouw van bijna alle Duitse offshore windparken. Er is geen weg terug.
Investeerders denken er heel anders over.