De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-105 Windmolens hinderen veiligheidsradars Defensie

Windmolens hinderen veiligheidsradars Defensie

Maandag 16 april 2012

Het ministerie van Defensie heeft aanvullende eisen gesteld aan ontwikkelaars van windparken in Nederland. Defensie breidt de beschermende zones rondom de acht militaire radarinstallaties uit tot 75 kilometer. Dat is nu nog 28 kilometer.

De militaire radarposten liggen in Friesland, Twente, de kop van Noord-Holland, op de Veluwe, in Utrecht en Brabant en garanderen de veiligheid van burger– en militair luchtverkeer. De radars ondervinden hinder van de draaiende wieken van de windturbines. Defensie maakt zich zorgen over de veiligheid van het vliegverkeer.

Forse inperking

De uitbreiding van de beschermingszones betekent een forse inperking van de potentiele ontwikkeling van windmolenparken. Voor de ontwikkeling van iedere windmolen moet aan Defensie toestemming worden gevraagd. Deze kan de bouw tegenhouden, tot de rechter aan toe.

Ambitieuze plannen

Het Rijk wil in 2020 zesduizend megawatt aan nieuwe capaciteit hebben gerealiseerd op het vasteland, een verdubbeling van wat er nu staat. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu onderzoekt wat de gevolgen van de Defensie-maatregelen zullen zijn voor de ambitieuze windplannen van het Rijk. De nieuwe normen van Defensie zijn nog niet bekend. Tegenover Trouw zegt een woordvoerster van de provincie Drenthe: “Wij zijn hier niet van op de hoogte”. Daar is onlangs een plan gepresenteerd om een totaal vermogen van 280 megawatt te plaatsen, zo’n negentig windmolens.

Drenthe en Friesland

Door de nieuwe regels ligt heel Drenthe, een klein stukje veenkolonie ten westen van Stadskanaal uitgezonderd, binnen de beoogde 75 kilometerzones van de radarposten in Leeuwarden en Twente. Friesland gaat ook hinder ondervinden van de nieuwe grenzen. Friesland is van plan een windpark te bouwen op de kop van de Afsluitdijk. Deze locatie ligt binnen de 75 kilometerzones van drie radarposten (De Wier, Leeuwarden en De Kooy).

Radarnetwerk aanpassen

Defensie is op haar beurt bezig om met technische aanpassingen van het radarnetwerk om de verstoring door windmolens te beperken. Een woordvoerster van Defensie zegt: “Die toetsing kan aanpassing of stopzetten van het plan tot gevolg hebben.” Defensie was van plan het nieuwe regime in juli dit jaar in te voeren. Dit ging niet door omdat het ministerie van Infrastructuur & Milieu nog niet klaar is met het onderzoek naar de gevolgen voor de windplannen.