De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-106 Onderzoek uitkomsten naar schaliegas pas na zomer bekend; Engeland geeft toestemming

Onderzoek uitkomsten naar schaliegas pas na zomer bekend; Engeland geeft toestemming

Dinsdag 17 april 2012

De uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek naar de mogelijke risico’s van schalie – en steenkoolgaswinning worden na de zomer bekend gemaakt. Dit heeft minister Verhagen van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Eerder had Verhagen toegezegd dat het onderzoek voor de zomer afgerond zou zijn.
De Engelse regering heeft aan het bedrijf Cuadrilla toestemming gegeven om met boren te beginnen. Cuadrilla moet daarbij voldoende veiligheid garanderen. Het bedrijf heeft aan dat verzoek voldaan.

Proces

Op dit moment worden de onderzoeksvragen geformuleerd. Een onderzoeksbureau moet nog worden geselecteerd. Het ministerie gaat ook een klankbordgroep samenstellen om alle belanghebbenden bij het onderzoek te betrekken. De onderzoeksuitkomsten worden ook nog voorgelegd aan de Commissie voor de milieu-effectenrapportage (m.e.r) om de kwaliteit te waarborgen.

Verband drinkwater en boringen

Het ministerie heeft met gemeenten, provincies, industrie, lokale en landelijke belangen – en actiegroepen gesproken over de inhoud van het onderzoek. Vorig jaar ontstond er maatschappelijke onrust in de Brabantse gemeente Haaren en Boxtel, omdat de boringen misschien schadelijk voor de kwaliteit van het drinkwater zouden zijn. Voorlopig heeft de rechter bepaald dat er niet geboord mag worden. Het Internationaal Energie Agentschap ziet juist een ‘gouden toekomst’ voor schaliegas en denkt dat de bezwaren technologisch te verhelpen zijn. TNO verwacht dat het grootschalig winnen van schaliegas nog zeker vijf jaar op zich laat wachten.

Engeland gaat boren

Een panel van onafhankelijke Britse deskundigen heeft in opdracht van de Engelse regering onderzoek gedaan naar mogelijke bijwerkingen van het ‘fraccen’. Als voldaan wordt aan bepaalde veiligheidsvoorzieningen kan er gewoon naar schaliegas geboord worden, aldus de onderzoekers.
Cuadrilla is bereid de veiligheidsmaatregelen in het boorproces in te bouwen waardoor de Britse regering geen belemmering voor Cuadrille meer ziet om actief te gaan boren.

De meeste vrees bestond dat er tijdens het fraccen lichte aardbevingen zouden kunnen ontstaan.
Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat er misschien lichte bevingen kunnen onstaat van kracht 1 tot kracht 2, maar dat deze lichte bevingen aanvaardbaar zijn in het gebied waar geboord wordt en deze lichte bevingen niet in staat zijn zwaardere bevingen te triggeren.

Mocht er tijdens een boring toch een lichte beving ontstaan dan moet het boren direct gestopt worden en moeten er maatregelen genomen worden dat het water dat bij het fraccen gebruikt wordt, direct wordt opgevangen in speciale basins.

Bij het bouwen van de boorput moet ook langs de eerste 100 meter een zodanige constructie om de boorput gebouwd worden die belet dat water dat bij het boren wordt gebruikt in direct contact kan komen met grondwater dat eventueel voor drinkwater wordt gebruikt.