De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-107 TenneT, Duitsland en nu?

TenneT, Duitsland en nu?

Donderdag 19 april 2012

TenneT maakte eergisteren de jaarcijfers over 2011 bekend. Het is duidelijk dat de miljardeninvesteringen in het Duitse elektriciteitsnet het bedrijf noopt alle zeilen bij te zetten om dit waar te maken.

De topman van Tennet, Kroon, gelooft heilig in een succesvol verloop van de enorme expansie die zijn bedrijf op dit moment doormaakt, maar uit voorzorg worden allerlei besparende maatregelen genomen en wordt streng op de kosten gelet.

Zo wordt het jaarlijkse dividend dat TenneT aan de Staat betaalt, dit jaar verlaagd naar 30 procent, terwijl dit doorgaans 50 procent bedraagt. Met deze actie houdt TenneT € 40 miljoen extra in kas. De topman sluit niet uit dat er ook de volgende jaren een lagere dividenduitkering aan de Staat zal plaatsvinden.

Er wordt bezuinigd op werknemers, met andere woorden, er moeten mensen uit. Dat hoopt TenneT voor elkaar te krijgen door de Nederlandse en Duitse boekhouding samen te voegen.
De projecten die op stapel staan moeten beter en sneller door het projectmanagement uitgevoerd worden. Hier gaan dus ook werknemers afvloeien. Al met al schelen deze besparingen tientallen werknemers.
TenneT heeft op dit moment ongeveer 2000 werknemers.

Het is duidelijk dat vooral de Duitse offshore aansluitingen als een molensteen om de nek hangen. Er moet door TenneT de komende tien jaar bijna € 8 miljard in de offshore aansluitingen geïnvesteerd worden, waarvan het merendeel in de komende vier jaar, maar de investeerders staan niet te trappelen. Vooral Duitse investeerders zijn niet happig. Ze herinneren zich hoe Duitsland vorige maand in één klap de subsidie op zonnestroom heeft verlaagd om die in 2017 naar nul terug te brengen. Niemand garandeert dat hetzelfde ook niet bij de windstroom gaat gebeuren.

De situatie bij windmolenbouwer BARD draagt ook niet bij tot enige feestvreugde, nu het erop lijkt dat het Nederlandse Typhoon Capital geen BARD windmolens op de twee Gemini windparken ten noorden van Schiermonnikoog wil plaatsen, maar windmolens van Siemens. BARD staat nu aan de rand van de afgrond. Als de Duitse overheid geen steun geeft lijkt een faillissement onafwendbaar.

TenneT heeft bij de Duitse regering om steun aangeklopt, maar die heeft twee weken geleden geantwoord dat TenneT de kosten maar moet doorberekenen aan de consument of particuliere investeerders moet zoeken. Kortom, ook daar lijkt het geld op te zijn.
Om de nodige  bedragen te vinden heeft TenneT eerder dit jaar een 49 procent belang in vier offshore zeekabels aan het Japanse Mitsubishi verkocht voor bijna € 600 miljoen, maar de verkoop gaat pas definitief door als er een wetswijziging heeft plaatsgevonden. Veel parlementariërs vinden het maar niets dat deze offshore aansluitingen in Japanse handen komen.

Dat belooft nog wat want TenneT moet dit jaar al bijna € 2 miljard investeren, wat het dubbele is in vergelijking met 2011. TenneT heeft gezegd dat het desnoods nog meer aandeel in bestaande en nieuwe offshore aansluitingen in vergelijkbare deals als met Mitsubishi, zal verkopen om geld binnen te halen.
Het bedrijf kan er echter naar eigen zeggen voorlopig geen nieuwe investeringen bij krijgen.