De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-109 Nieuwe impuls co-mestvergisting

Nieuwe impuls co-mestvergisting

Vrijdag 20 april 2012

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie staat meer dan 80 nieuwe producten toe die als covergistingsmateriaal in co-mestvergisters mogen worden gebruikt om deze rendabeler te maken. De gasopbrengst van de installaties kan hierdoor aanzienlijk hoger worden.

Nieuwe lijst

Enkele producten op de nieuwe lijst zijn berm- en slootmaaisel, groenteresten, diervoederresten en reststof die vrijkomt bij de productie van biodiesel uit dierlijke vetten en oliën. Met de nieuwe lijst is het potentieel aan inputgrondstoffen een stuk vergroot en zullen door marktwerking de prijzen van deze grondstoffen dalen. Analoog daaraan zal het rendement van de installaties verbeteren.

Ook wordt de positie van co-mestvergisters meer in lijn gebracht met die in het buitenland. Daarmee is een belangrijk knelpunt van het bedrijfsleven weggenomen.

Met de nieuwe lijst is het potentieel aan inputgrondstoffen een stuk vergroot en zullen door marktwerking de prijzen van deze grondstoffen dalen. Analoog daaraan zal het rendement van de installaties verbeteren.

De nieuw toegestane producten zijn door het bedrijfsleven (LTO en de Biogas Brancheorganisatie) voorgesteld. Ze mogen alleen worden gebruikt als het gehalte aan zware metalen en organische microverontreinigingen beneden bepaalde normen blijft. Het bedrijfsleven neemt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid en werkt aan een certificeringsstelsel om de kwaliteit te borgen.

Download of bekijk hier de lijst met nieuwe co-vergistingsproducten

De redactie van Fibronot.nl wil er graag een opmerking over maken.

De toverwoorden zijn marktwerking, dalende prijzen, hoger rendement.

De overheid is er zelden in geslaagd door marktwerking prijzen te laten dalen. Deze website zou te klein zijn om alle voorbeelden te noemen.

De vraag in met name Duitsland en België naar co-producten is zo groot dat handelaren hun grondstoffen liever exporteren omdat ze in die landen een aanzienlijk hogere prijs voor hun producten krijgen. Er is vooral in Duitsland een grote schaarste aan co-producten.

Bovendien, en dat klinkt vreemd, zegt de handel dat de eigenaren van biomassavergisters subsidie krijgen en zij niets, dus laat de biomassavergisters maar meer betalen.
De verwachting is dan ook dat veel biomassavergisters met verlies blijven draaien.
Een bijkomend nadeel is dat de kans op fraude aanzienlijk toeneemt. Er wordt nu al naar schatting door de helft van de eigenaren van biomassavergisters fraude gepleegd door (giftige en schadelijke) stoffen bij te mengen die niet op de lijst staan.
We hebben er dan ook geen enkel vertrouwen in dat de regels die de branche zich zelf wil opleggen om fraude tegen te gaan, resultaat zullen hebben.