De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-136 Schaliegas drukt CO2 uitstoot VS

Schaliegas drukt CO2 uitstoot VS

Donderdag 24 mei 2012

Het toegenomen gebruik van schaliegas in de VS heeft er voor gezorgd dat de CO2 uitstoot drastisch is verminderd. Dit komt omdat kolencentrales worden gesloten of worden omgebouwd naar centrales die het veel goedkopere schaliegas gebruiken.

Volgens het Internationale Energie Agentschap, EIA, is de CO2 uitstoot in de VS de afgelopen vijf jaar met 450 miljoen ton gedaald. Dit was de grootste daling van alle onderzochte landen. Volgens het EIA is de lagere uitstoot van CO2 te danken aan verbeteringen in de brandstofefficiëntie in de transportsector en een grote verschuiving in het gebruik van kolen naar schaliegas.

Het EIA spreekt van een succesverhaal dat gebaseerd is op een combinatie van beleid en technologie, namelijk de betere brandstofefficiëntie en de techniek die het boren naar schaliegas rendabel hebben gemaakt.

De VS maken een energierevolutie door. De voorraden zijn enorm; distributie is echter het grootste struikelblok. De productie van schaliegas stijgt nog met de dag en de prijzen van gas zijn naar het laagste niveau van de afgelopen tien jaar gezakt. Dat geeft ruimte voor consumptie. Ongeveer de helft van de Amerikaanse huishoudens verwarmt zijn huis met gas. De ontwikkelingen zorgen ook voor banen: In Noord-Dakota is de werkloosheid inmiddels niet hoger dan 2%.

De schaliegasrevolutie is precies de reden waarom de grootste olie-exporteur, Saudi-Arabië, de olieprijs naar beneden wil hebben. Hoe hoger de olieprijs, hoe rendabeler allerlei schaliegasvelden in de VS.

Schaliegas heeft het Amerikaanse energielandschap getransformeerd.
Maar schaliegas is ook het onderwerp van een verhit milieudebat geworden, met critici die beweren dat het productieproces het grondwater kan vervuilen.
Nu nieuwe boortechnieken zijn ontwikkeld, zoals het fracken zonder water, zand en chemicaliën, zullen critici wellicht wat genuanceerder over het boren naar schaliegas spreken.

Het schaliegas in de VS is hard op weg de brandstof van de toekomst te worden en is op dit moment dé keuze voor de Amerikaanse energiesector. Nu al exporteert de VS in grote hoeveelheden vloeibaar gemaakt schaliegas, waar het land altijd een grote importeur van gas is geweest.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Energie is in de afgelopen 12 maanden het verbruik van kolen met 19 procent gezakt terwijl het gebruik van schaliegas met 38 procent is gestegen. Een gasgestookte centrale produceert de helft van de CO2 uitstoot van een kolengestookte centrale.