De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-137 Nederlandse regering in aanvaring met Norther-windturbines voor kust België

Nederlandse regering in aanvaring met Norther-windturbines voor kust België

Zaterdag 26 mei 2012

De Nederlandse regering, de provincie Zeeland, het havenbedrijf van Rotterdam en de zeehavens van Zeeland (Zeeland Seaports) hebben bezwaar ingediend tegen de bouwaanvraag van Norther voor 74 tot 86 windturbines in het Belgische deel van de Noordzee.

De klacht dateert al van begin april, maar kreeg pas bekendheid vlak na de Vlaamse klacht over de de facto weigering van Nederland om de Hedwigepolder te ontpolderen en na de publicatie van het boek over Belgisch vicepremier Johan Vande Lanotte (SPA) en diens engagement in windenergiebedrijf Electrawinds. Electrawinds is (50%) één van de twee eigenaren van Norther. De andere Norther-partner is Air Energy (Eneco).

Het project North Sea Power Windpark van Norther omvat de bouw van 74 tot 86 windmolens met een totaal geïnstalleerd vermogen van 258 tot 450 MW. Norther wil in 2013 van start gaan met de bouwwerken en het windpark in 2016 in gebruik nemen. Het is de meest zuidelijke concessiegrond in de Belgische zone. Een deel ervan ligt zelfs in de twaalfmijlszone, de Belgische territoriale wateren.

De Raad van State behandelt de klacht. In België is de Raad van State een rechtbank, die geschillen met overheden behandelt (in Nederland is de Raad van State het hoogste rechterlijke college is dat over dergelijke geschillen uitspraak doet). Ze bekommert zich ook om beroepsprocedures tegen door die overheden toegekende of geweigerde (bouw)vergunningen.

Norther wil voorlopig geen officiële uitspraak doen over het geschil. Sommige media citeren “een woordvoerder” van de haven van Rotterdam, die zegt dat de belangrijkste reden voor de klacht is dat de windmolens te dicht bij de vaarroutes zullen staan.

Toen de domeinconcessies in 2004 werden uitgetekend is daarbij al rekening gehouden met de scheepvaartroutes en zelfs met mogelijke uitwijkzones. Langs de zuidrand van de Northerconcessie bevindt zich een vaarroute, via de vaargeul ‘t Scheur. Sinds 2004 is de intensiteit van het kustvaartverkeer (short sea shipping) wel sterk toegenomen. Maar voor de twee grootste Vlaamse havens, die van Antwerpen en Gent, vormen de windturbines van Norther blijkbaar geen probleem.