De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-146 De Duitse consument is het haasje

De Duitse consument is het haasje

Maandag 4 juni 2012

De Duitse energie consument krijgt voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk een dure rekening gepresenteerd. De vier netbeheerders in Duitsland, waaronder het Nederlandse TenneT, moeten de komende jaren bij elkaar bijna € 60 miljard in de infrastructuur investeren.
De vier hebben daarvoor eind vorige week een NETZENTWICKLUNGSPLAN STROM 2012  gepresenteerd.

De vier netbeheerders hebben ieder hun eigen verzorgingsgebied:

De vier regelzones in Duitsland

De Duitsers worden langzaam wakker  wat het betekent om 20 kerncentrales te sluiten. Behalve dat niemand rekening had gehouden met de ontmantelingskosten van naar schatting € 1700 miljard, komen ook de kosten voor uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk van bijna € 60 miljard op hun conto.
Deze uitbreidingen aan het netwerk zijn hard nodig om de elektriciteit van windmolens en zonnepanelen op het netwerk te krijgen zonder dat er noodmaatregelen nodig zijn om zoals nu gebeurt, centrales die op fossiele brandstof gestookt worden, af te schakelen bij harde wind en veel zonneschijn.

Overzichtskaarten van de Duitse elektrische infrastructuur met uitbreidingen

De meeste windmolens in Duitsland staan in het noorden langs de kust, maar de meeste elektriciteit wordt in het zuiden, waar de meeste zware industrie is gevestigd, gevraagd. Dat betekent dat er  de komende tien jaar bijna 4000 km nieuwe tracé’s aangelegd moeten worden en ook dat er nog eens bijna 4000 km oude tracé’s moeten  worden gemoderniseerd.

De kosten van deze aanleg en modernisering worden voorlopig geschat op ongeveer € 20 miljard.
De aansluitingen van offshore windparken wordt door het Nederlandse TenneT verzorgd en kosten naar schatting tussen de € 10 miljard en € 15 miljard.
Inmiddels zijn ook de aansluitingen naar miljoenen Duitse huishoudens aan vernieuwing toe, wat nog eens ruim € 25 miljard gaat kosten. Bij elkaar ruim € 60 miljard.

Overzichtskaarten met nieuwe tracé’s en de kosten

De Duitse regering had enkele jaren geleden eens berekend dat er ruim 1800 km nieuwe leidingen nodig waren, maar dat was nog voordat de beslissing was genomen dat er 20 kerncentrales gesloten zouden worden. Van die 1800 km zijn er de afgelopen vier jaar slechts 200 km daadwerkelijk gebouwd.

De prijs van elektriciteit die de Duitse consument op dit moment betaalt bestaat voor ongeveer 25 procent uit de transportkosten van elektriciteit over het netwerk en gezien de kosten die er gemaakt moeten worden om het netwerk te moderniseren bestaat de vrees dat de transportkosten met nog eens twintig procent zullen stijgen.

Slimme Duitsers hebben deze  prijsstijgingen nu ook gecorrigeerd voor inflatie en gezien het feit dat de stroom die door zonne- en windenergie is opgewekt aanzienlijk duurder is, betekent dit voor de Duitse consumenten de komende jaren een gigantische prijsstijging voor energie.
Maar de Duitse regering maakt zich om die consument geen enkele zorgen, het allerbelangrijkste voor haar  is dat de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk top-prioriteit heeft en ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

Het aantal bijna blackouts op het Duitse netwerk is al niet meer te tellen en het is tot nu toe aan de slimheid van de netbeheerders te danken dat er geen grote ongelukken zijn gebeurd. Bij harde wind worden desnoods honderden windmolens stilgezet. Voor de eigenaren is dat geen ramp want vanwege de vreemde manier van subsidiëring krijgt de eigenaar toch zijn geld, of het nu hard waait of dat zijn windmolen wordt stilgezet.

De uitbreiding van het netwerk gaat niet zonder slag of stoot. Er zijn in alle deelstaten tientallen actiegroepen opgericht die tegen de aantasting van de natuur zijn door het massaal neerzetten van horizon vervuilende hoogspanningsmasten. De huidige bouw van windmolens op heuveltoppen die massaal ontbost worden is hen al lang een doorn in het oog, maar ook de regeringen van de afzonderlijke deelstaten willen hun eigen zegje doen. Dat betekent in de praktijk een aanzienlijke vertraging, of in het ergste geval, zelfs afstel van de plannen.

Voordat de Duitse burger voor de kosten gaat opdraaien moeten de netbeheerders zelf de benodigde miljarden zien te vinden.
TenneT heeft de naar schatting tien tot twaalf miljard niet op de plank liggen en heeft in april van dit jaar al bij de Duitse regering om steun gevraag, maar die is afgewezen. TenneT moet maar op zoek naar privé investeerders, zegt de overheid, maar die staan ook niet te trappelen vanwege de enorme risico’s die offshore windparken lopen. Wie betaalt bijvoorbeeld de schade die ontstaan is bij een zware storm? Is dat de netbeheerder? De overheid?