De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-162 Onderzoek schaliegas eind 2012 afgerond

Onderzoek schaliegas eind 2012 afgerond

Dinsdag 19 juni 2012

Het onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor mens, natuur en milieu van het opsporen en winnen van schalie- en steenkoolgas is eind 2012 klaar. Een onderzoeksbureau zal op korte termijn met het onderzoek van start gaan. Dat blijkt uit de brief die minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voortgang en input
“We hebben voor de opzet van dit onderzoek goed geluisterd naar de vragen van alle belanghebbenden”, zegt minister Verhagen. “Ook tijdens het onderzoek kunnen zij kennisnemen van de voortgang en direct input blijven geven.De afgelopen periode heeft minister Verhagen zeven consultatierondes gehouden om antwoord te geven op vragen van provincies, gemeenten, burgers en bedrijfsleven. Vragen en zorgen van betrokken partijen zijn omgezet in onderzoeksvragen. Deze zijn in concept aan betrokkenen voorgelegd, om zeker te weten dat hun vragen en zorgen op de juiste manier zijn verwoord.

Geen proefboringen
Ook is een klankbordgroep opgezet die tijdens het onderzoek een aantal keer bijeenkomt om input te geven op het lopende onderzoek. De klankbordgroep bestaat uit direct betrokken provincies en gemeenten, burgers en lokale organisaties, natuur- en waterbelangenorganisaties, de gasindustrie en een onafhankelijke deskundige. Voor het afronden van het onderzoek worden geen proefboringen naar schalie- of steenkoolgas geplaatst en zullen geen opsporingsvergunningen worden verleend.

Controversieel
Schaliegas is aardgas dat wordt gewonnen uit schalie (kleisteen). Door de schalielaag onder hoge druk te zetten, ontstaan scheuren waaruit het gas vrij komt. De methode is controversieel, omdat bij de boortechniek een groot aantal chemische stoffen worden gebruikt. Deze stoffen kunnen zich verspreiden en zo de grond en het grondwater vervuilen. De verhitte discussies rond het onderwerp hebben al tot verschillende documentaires geleid.

Zie ook het artikel Schaliegas fracken zonder water, zand en chemicaliën

of lees ons Dossier Schaliegas