De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-166 Enige Belgische zonnecellenfabrikant moet deuren sluiten

Enige Belgische zonnecellenfabrikant moet deuren sluiten

Donderdag 21 juni 2012

Photovoltech, de enige Belgische fabrikant van zonnecellen, heeft een mogelijk collectief ontslag en mogelijke sluiting van de onderneming bekendgemaakt. Dat is de vereiste wettelijke procedure om een “propere” afwikkeling mogelijk te maken. De volgende fase is een sociale overlegronde met de vakbonden.

De overproductie op wereldvlak, vooral in Azië, heeft heel wat bedrijven in de sector in moeilijkheden gebracht. “De mondiale productiecapaciteit bedroeg in 2011 ongeveer 50 GW, terwijl de vraag zich beperkte tot 29 GW”, verklaart Johan Nijs, voorzitter van de raad van bestuur. “De vooruitzichten voor 2012 en 2013 zouden deze overcapaciteit niet kunnen compenseren. De markt kende ook, sinds begin 2011, een drastische daling van de celprijs met 40 tot 60%. Een daling, die niet gecompenseerd werd door een evenwaardige daling van de kosten. In Vlaanderen komt daar nog de afbouw van de subsidies en misschien zelfs een extra belasting –op netgebruik– van de eigenaars van PV-installaties bij. In deze context kent Photovoltech een structureel deficit.” Voor het boekjaar 2011 kondigde Photovoltech een verlies van meer dan € 120 miljoen  aan.

“Photovoltech heeft alles in het werk gesteld om een oplossing te vinden voor deze situatie, inclusief het reduceren van de kosten en het verbeteren van de kwaliteit van de cellen, maar helaas zonder een ommekeer teweeg te kunnen brengen in het structureel verlies of zich beter te kunnen onderscheiden op kwalitatief vlak van de Aziatische concurrenten. We hebben samen met onze aandeelhouders, Total en GDF Suez, eventuele nieuwe partners of investeerders gezocht om de continuïteit van de onderneming te verzekeren, spijtig genoeg zonder succes. In de huidige toestand en met de huidige vooruitzichten achten we herstel onmogelijk.”

Door de sluiting kunnen 267 medewerkers hun baan verliezen. “In geval de beslissing tot sluiting na de informatie- en consultatieronde gehandhaafd blijft, verbinden de directie en de aandeelhouders van Photovoltech zich ertoe om alle medewerkers uitgebreide steun te verlenen bij het zoeken naar een nieuwe tewerkstelling, inclusief het bekijken van mogelijke overplaatsingen binnen de twee aandeelhoudersgroepen”, besluit Nijs.