De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-168 Duitse windstroom via peperdure kabel naar Noorwegen

Duitse windstroom via peperdure kabel naar Noorwegen

Vrijdag 22 juni 2012

Overtollige Duitse windstroom moet via een peperdure kabel van naar schatting € 2 miljard naar Noorwegen worden getransporteerd.
Dat is de oplossing die TenneT ziet voor de toenemende problemen op het Duitse elektriciteitsnetwerk en die veroorzaakt worden door windmolens en zonnecel-installaties.

Tennet, Statnett en de Duitse bank KFW gaan de onderzeese gelijkstroomkabel aanleggen.  De Noorse netbeheerder Statnett gaat bovendien een kabel aanleggen met het Britse National Grid tussen het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Dat maakten de bedrijven op donderdag 21 juni 2012 bekend. Beide kabels brengen het door Europa gewenste stroomnetwerk op de Noordzee dichterbij.

Veel stippellijntjes moeten echter nog worden ingevuld, het is de bedoeling dat in september meer duidelijk wordt. Er wordt al jaren gesproken over verbindingen tussen Noorwegen en Duitsland, waarbij de plannen namen hebben gekregen als Nordlink en Norger. Woordvoerders van zowel Tennet als Statnett zeggen nog geen duidelijkheid te kunnen scheppen of de kabel waar donderdag toe besloten is een van die trajecten volgt, of een nieuw eigen traject.

Wel duidelijk is dat de Noors-Duitse kabel een capaciteit krijgt van 1.400 MW en in 2018 operationeel moet zijn. De Noors-Britse kabel van eveneens 1.400 MW volgt twee jaar later. Die planning is opmerkelijk, omdat Statnett nog geen jaar geleden bekend maakte de interconnectorstrategie te herzien. Vanwege congestieproblematiek in het zuiden van Noorwegen kregen overzeese verbindingen even minder prioriteit. Pas na 2018 zou de aanleg daarvan weer in beeld komen.

Statnett-zegsman Kristian Marstrand Pladsen noemt die voorstelling van zaken nu echter “overdreven”. Het klopt dat er geschoven wordt met de realisatiedata, “maar dat is hoe die dingen gaan”. Volgens een toelichting van het Noorse netbedrijf heeft de kabel tussen Scandinavië en Duitsland voor zowel Statnett als Tennet “de hoogste prioriteit”.

Overigens wordt Tennet slechts minderheidsaandeelhouder in de kabel. Statnett krijgt 50% in handen. De Duitse investeringsbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) krijgt minimaal 25% in handen, en de rest gaat naar Tennet. KFW zorgt met goedkeuring van de Duitse regering ook voor risicodragend kapitaal.

Voor “het eerste deel” van de onderzeese kabel rekent Tennet op een investering van € 1,5 miljard à € 2 miljard. Een zegsman van TenneT legt uit dat met het eerste deel wordt bedoeld een volwaardige kabel tussen beide landen, waar in de toekomst bijvoorbeeld nog een tweede aanlandingspunt op kan aantakken. Dat roept grote associaties op met de huidige voorstelling van Nordlink en Norger, maar zoals gezegd gaan bedrijven daar niet op in.

In plaats van het netwerk uitbreiden naar het zuiden waar in verband met de vele industriële bedrijvigheid veel stroom wordt gevraagd, wil TenneT, dat het Nederlandse en een deel van het Duitse hoogspanningsnet beheert, overtollige Duitse windstroom exporteren naar Noorwegen en omgekeerd, stroom uit Noorwegen uit Noorse waterkracht importeren.

De voorgenomen kabel tussen Noorwegen en Groot-Brittannië zit overigens nog wat lager in de beslissingsboom dan Noorwegen-Duitsland. Waar Statnett, KFW en Tennet met elkaar zijn overeengekomen die kabel te gaan bouwen -onder voorbehoud van vergunningen en financiering- hebben Statnett en National Grid slechts hun intenties formeel bevestigd.

Een definitief besluit over de aanleg van deze hoogspanningskabel wordt in 2014 genomen. De kabel zou in 2018 operationeel moeten zijn.

Nu komt het regelmatig voor dat Duitse windmolens zoveel stroom produceren dat kopers van die overtollige stroom er geld op toe krijgen.

TenneT heeft al een kabel tussen Nederland en Noorwegen, de Nordnet kabel, waarlangs voornamelijk goedkope Noorse stroom die door middel van waterkracht is opgewekt, wordt geïmporteerd.
Deze kabel werd in 2008 in gebruik genomen.
TenneT onderzoekt de mogelijkheid van een tweede onderzeese stroomkabel tussen Nederland en Noorwegen en een kabel tussen Nederland en Denemarken.

Het lijkt erop dat TenneT voor zeekabels kiest om overtollige stroom kwijt te raken in plaats van een investering in het Duitse elektriciteitsnetwerk die geschat wordt op minstens € 10 miljard, maar waaraan de Duitse staatsbank KfW waarschijnlijk niet wil meebetalen.