De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-169 Duurzaam opgewekte energie op termijn onbetaalbaar

Duurzaam opgewekte energie op termijn onbetaalbaar

Zaterdag 23 juni 2012

Het leek zo’n mooi sprookje: duurzaam opgewekte energie. Volgens voorstanders van zonne- en windenergie zijn wind en zon gratis, maar de uiteindelijke rekening voor de burgers is hoog, erg hoog.

Krijgen we in Nederland Duitse toestanden, waar vandaag de dag bijna 1 miljoen mensen van alle vormen van energie zijn afgesloten omdat ze de peperdure energierekening niet meer kunnen betalen?

Volgens topman Peter Terium van energiebedrijf RWE moeten we daar ernstig rekening mee houden.

Stroom en gas gaan volgens de topman de komende jaren nog aanzienlijk duurder worden, stelt hij in een interview in een grote Nederlandse krant.
Hij zegt: ”In Duitsland is nu al discussie over de vraag in hoeverre de energierekening voor de minima nog is op te brengen. Ook in Engeland is energy poverty, energie armoede, een thema.  Ik verwacht dat dit voor de lage inkomens in Nederland ook gaat spelen”.

Volgens Terium schuilt het probleem in de wens om geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen en kernenergie. ”Die kosten moeten ergens vandaan komen, en mijn kas is leeg. Als het niet uit de staatskas komt, komt het vanzelf in de stroomprijs terecht.”

”Onze planning voor 2025 is: 20 procent wind, een beperkt percentage zon en meer dan 50 procent biomassa, de enige duurzame bron die wereldwijd altijd voorhanden is. Probleem is de kostprijs, zeker nu in Duitsland zonne-energie zwaar wordt gesubsidieerd en tegen afbraakprijzen op de markt gedumpt”, aldus Terium.

Volgens Terium verpest dit het marktsysteem, ook in Nederland, en verhindert het het bedrijf te investeren in schone technieken voor steenkool en verdere toepassing van biomassa.

De redactie van Fibronot.nl heeft drie jaar geleden al gewaarschuwd voor de enorme prijsstijgingen van energie dankzij de duurzame energiehype. Ondanks de gasbellen waarop Nederland drijft, denken velen dat je met windmolens alles op kunt lossen.
Windmolens echter draaien niet alleen op wind maar vooral op bergen subsidie. Bovendien staan windmolens nog eens minstens 60 procent van de tijd stil omdat er te weinig wind is, of dat het te hard waait.
De afgelopen vijf jaar is naar schatting meer dan € 15 miljard subsidie, dus belastinggeld, naar windenergie en andere alternatieve energie-opwekking gegaan. De enige die daar van hebben geprofiteerd zijn de bedrijven die actief zijn in windenergie en de landbouwers die een windmolen op hun land hebben staan.
Het heeft in ieder geval niet geleid tot lagere energieprijzen voor de consument, integendeel, de energieprijzen, inclusief allerlei ‘duurzame’ belastingen, zijn in dezelfde periode bijna verdubbeld.

We kunnen rustig stellen dat Nederland dankzij de duurzame energie verarmt. Back to the sixties dus.

De vraag is of de Nederlandse consument daarop zit te wachten. Met het vooruitzicht dat er de komende jaren minder geld beschikbaar is om uit te delen aan de duurzame graaiers, stijgen de prijzen voor de consument tot recordhoogte.

Tenzij, de overheid het heft in handen neemt en boringen naar schaliegas toestaat. In het belang van de toekomstige Nederlandse energievoorziening moet het plaatselijke dorpsbestuurders wettelijk onmogelijk worden gemaakt boorplannen naar schaliegas te verhinderen. In het landsbelang.

Met de allernieuwste boortechnieken is het gebruik van chemicaliën niet meer nodig. De angst dat grondwater mogelijk met chemicaliën verontreinigd zou worden is daarmee weggenomen.

Ligt de oplossing bij schaliegas? “Ja” denken wij

Het Internationale Energie Agentschap heeft schaliegas genoemd als de gasvoorziening van de toekomst. Naar schatting van het IEA zit er wereldwijd voor minstens 250 jaar natuurlijk- en schaliegas in de grond. Bovendien heeft het IEA natuurlijk- en schaliegas als schone energie aangemerkt omdat er nauwelijks CO2 vrijkomt bij verbranding.
Waarom zouden we daar geen gebruik van maken?

De Verenigde Staten hebben vijf jaar geleden vol ingezet op het ontginnen van grote schaliegas velden. Het land wilde na de oliecrisis van enkele jaren geleden energie onafhankelijk worden van de traditionele olielanden in het Midden Oosten.
Dat is ze binnen vijf jaar gelukt.

De VS zijn van een energie-importerend land geworden tot een land dat energie exporteert. De prijzen voor energie zijn in de VS de afgelopen jaren sterk gedaald.

Niet alleen met schaliegas loopt de VS voorop.

Nieuwe boortechnieken naar het boren naar olie werpen inmiddels ook z’n vruchten af.

Zo is de VS op dit moment bezig met horizontale boringen naar schalie-olie. En met succes. In grote delen van de VS zit meer olie in de grond dan in het hele Midden Oosten bij elkaar. Vroeger was Texas de natuurlijke oliepomp van de VS. Inmiddels is Noord Dakota de grootste olieproducerende staat in de VS geworden. Dankzij het boren naar schalie-olie.

De VS zien het belang van onafhankelijkheid op energiegebied in.

Ondanks de tienduizenden windmolens en zonneparken in de VS zet men vol in op fossiele energie in de wetenschap dat wanneer het niet waait en de zon niet schijnt er toch stroom moet zijn.

Niet alleen de consumenten hebben er baat bij. Ook het land als zodanig vaart er wel bij. De economische groei en de concurrentiepositie nemen toe. Kortom, de welvaart neemt toe.

De VS hebben er duidelijk voor gekozen om niet terug te gaan naar de jaren zestig.

Nederland daarentegen verarmt het land met de huidige energiepolitiek. De Nederlandse overheid legt de peperdure rekening van een nagenoeg mislukt duurzaam energiebeleid bij de Nederlandse burgers neer.
Nederland kan op termijn niet achterblijven en zal door internationale ontwikkelingen gedwongen worden de schaliegasvelden in productie te nemen.

Nederland vol zetten met windmolens en zonnepanelen is geen optie. De komende 15 jaar moet er volgens Den Haag meer dan € 50 miljard belastinggeld naar windenergie.
Nederland zal zich daarmee internationaal uit de markt prijzen en verder verarmen. Op deze wijze doorgaan betekent dat in toenemende mate consumenten hun energierekening niet meer kunnen betalen.

Wil Den Haag die kant op? Wil de Nederlandse consument dat? Reken er niet op dat Den Haag uw hogere energierekening gaat subsidiëren. Die betaalt u zelf.

Back to the sixties?

Ieder weldenkend mens gelooft daar toch zeker niets van?

Zie ook ons Dossier Schaliegas.