De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-171 Typhoon op de rand van de afgrond? Ministerie schakelt landsadvocaat in

Typhoon op de rand van de afgrond?
Ministerie schakelt landsadvocaat in om juridische stappen tegen Typhoon te nemen

Zondag 24 juni 2012

Lees ons Dossier windenergie voor het allerlaatste nieuws over Typhoon

Demissionair minister Maxime Verhagen (EL&I) heeft de landsadvocaat van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ingeschakeld om een debacle met de ruim € 4,4 miljard aan toegekende subsidies voor de exploitatie van twee megawindparken op de Noordzee te voorkomen. Er volgen nu juridische stappen. Het geduld van de minister is op.

Projectontwikkelaar Typhoon Offshore, dat de concessies voor de nog te bouwen twee grootste windparken op de Nederlandse Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog bezit, heeft nog altijd geen bankgaranties afgegeven. Verhagen gaf Typhoon Offshore in maart ook al 8 weken uitstel.

D66 vroeg de minister vorige week of het met de bankgarantie van Typhoon al vorderde en of Typhoon het geld wel had om beide Gemini windparken te financieren.

Minister Verhagen antwoordde als volgt:

“De vraag is gesteld of Typhoon het geld heeft om de windparken Gemini te kunnen realiseren. Momenteel bezitten Typhoon (85%) en HVC (15%) de aandelen in beide CV’s, die de vergunningen op zee en de subsidiebeschikkingen hebben ontvangen voor beide windparken boven de Wadden.

Typhoon is momenteel op zoek naar investeringspartners, die een belangrijk deel van de aandelen willen overnemen. Met de subsidiebeschikking en voldoende zicht op het verkrijgen van de benodigde vergunningen (niet alleen op zee, maar ook voor de kabelaanlanding) en met de inmiddels gemaakte keuzes voor Siemens turbines en bouw door Van Oord kan Typhoon investeerders een nagenoeg compleet financieel beeld geven van de rendementsverwachtingen en risico’s.

Ik heb begrepen, dat Typhoon momenteel met meerdere serieuze geïnteresseerde investeerders in gesprek is. Het is dus momenteel niet zeker of dat gaat lukken. Tegelijk heb ik ook geen reden om aan te nemen, dat het niet gaat lukken.

Voorts heb ik Typhoon in maart acht weken extra uitstel gegeven voor het stellen van de bankgaranties. Die termijn is inmiddels ook verstreken.

Omdat ik de bankgaranties nog niet heb ontvangen, heb ik de Landsadvocaat gevraagd de juridische stappen te zetten om te komen tot nakoming van de uitvoeringsovereenkomsten (i.c. het stellen van de bankgaranties).”

Het project wordt sinds het begin, in 2010, door problemen getekend. De aanvankelijke winnaar van de concessies, de Duitse windmolenbouwer Bard, is inmiddels op een haartje na failliet. Typhoon, dat de concessies overnam om nieuwe aandeelhouders te zoeken, wisselde onlangs de beoogde Bard-turbines in voor Siemens eenheden. Dit in de hoop het vertrouwen van investeerders te winnen.

De redactie van Fibronot.nl is van mening dat de opschepperij van de directie van Typhoon over investeerders niets anders is dan gebakken lucht. Het is een veelgebruikt middel om tijd te rekken. We hebben dat bij BioShape ook gezien. Onder geen beding mag de naam van een eventuele weldoener bekend worden gemaakt onder het voorwendsel dat anders de deal niet doorgaat.

Gezien het feit dat Typhoon nog steeds niet de door het ministerie verlangde bankgarantie heeft afgegeven mag de conclusie worden getrokken dat banken er geen heil in zien.

Er moet dan ook nogal wat geleend worden:

Het windpark Gemini kost € 2,4 miljard. Ruim € 600 miljoen is voor de bekabeling en de aansluiting op het landelijke elektrische netwerk van netwerkbeheerder Tennet. In sommige landen moet de netwerkbeheerder die aansluiting van windparken op zee betalen, in Nederland geldt die verplichting alleen voor energiebronnen op land. Het ‘stopcontact’ op zee komt dus voor rekening van de investeerder.
Gemini zou voordelig kunnen worden aangesloten op het netwerk van de zeer nabij gelegen Duitse windparken, maar de subsidievoorwaarden van het ministerie verbieden dit. De beoogde verdeling van de € 2,4 miljard is 70 procent leningen van de bank (plm. € 1,7 miljard), 15 procent eigen vermogen (aandelen, plm. € 350 miljoen) en eveneens 15 procent achtergesteld kapitaal (een lening waarover de verstrekker een hoge rente ontvangt, maar in geval van een faillissement als laatste zijn geld krijgt).

Het management van Typhoon bestaat bijna geheel uit voormalige medewerkers van het failliete Econcern. De banken herinneren zich nog maar al te goed hoe dat avontuur in 2009 is afgelopen nadat gebleken was dat Econcern de boekhoudregels wel heel creatief toepaste.
De ‘politiek’ ziet dit kennelijk niet en loopt met oogkleppen op.

Wat was ook al weer de ware oorzaak van het faillissement van Econcern?

Daar is uitvoerig onderzoek door gedaan door Siem Eikelenboom, onderzoeksjournalist van het Financieel Dagblad.

Eén van de huidige directeuren van Typhoon, Dirk Berkhout,  vormde samen met Ad van Wijk en Kees van der Leun de directie van Econcern. Onder hun leiding heeft Econcern  met de winstcijfers geknoeid om te verbergen dat het veel minder hard groeide dan het zijn financiers voorspiegelde. Zo werden de banken om de tuin geleid en werd verhuld dat Econcern niet voldeed aan de kredietvoorwaarden.

De cijfers over 2007 en 2008 gaven een veel te rooskleurig beeld. De cijfers zijn pas in 2009 neerwaarts bijgesteld, door de toen nieuw aangetreden CFO. Daarbij blijkt de werkelijke winst in 2007 € 35 miljoen lager uit te vallen dan in de gedeponeerde jaarrekening stond vermeld.
De niet-gepubliceerde winstcijfers over 2008 kwamen na herberekening uit op een verlies van € 237 miljoen in plaats van de geprognostiseerde winst van € 130 miljoen.
De banken van Econcern kwamen er al eind 2008 achter dat de kwartaalcijfers van dat moment niet klopten. Dat leidde er in het voorjaar van 2009 toe dat de banken en aandeelhouders extra huiverig waren geld in het concern te steken of leningen te herfinancieren. Op dat moment verkeerde Econcern in zeer zwaar weer.
De banken, ING, Rabobank, Commerzbank, HSBC, Santander en Banque Pays-Bas, dreigden een krediet van € 150 miljoen te bevriezen.
Toen bovendien daarna bleek dat tal van verplichtingen buiten de boeken waren gehouden, daalde het vertrouwen tot een nulpunt en was een faillissement onafwendbaar. De toenmalige top van Econcern (Ad van Wijk, Kees van der Leun en Dirk Berkhout) heeft het faillissement steeds toegeschreven aan de kredietcrisis en een onwillige overheid. Ook de banken en aandeelhouders kregen de schuld.

Naar verluidt hebben banken en aandeelhouders circa € 500 miljoen verloren op Econcern. Ook is gebleken dat Econcern verplichtingen ter grootte van bijna € 2 miljard uit de boeken heeft gehouden.

Die verplichtingen bestonden onder meer uit enorme bestellingen voor windturbines en modules voor zonnepanelen. Ze werden gekocht, vooruitlopend op de ambitieuze groei. Van 2007 tot 2012 wilde het bedrijf groeien van een omzet van € 400 miljoen naar € 8 miljard, een groei van 2000%.

Dat Berkhout de banken mede de schuld heeft gegeven van het faillissement van Econcern, doet hem nu de das om. Banken hebben een goed geheugen, zeker als ze ten onrechte van een faillissement beschuldigd worden.

Het is voor de redactie van Fibronot.nl duidelijk dat gezien de bovenstaande gang van zaken het voor Typhoon zeer moeilijk, zo niet onmogelijk wordt geld van Nederlandse banken te lenen voor de bouw van beide Gemini windparken.

In april nog, noemde de managing director van Typhoon, van der Heijden, de dreiging van de minister een stok achter de deur.
We zullen zien of van der Heijden de brief van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ook als zodanig opvat en wat voor excuus hij nu weer verzint om tijd te rekken.

Onze inschatting is niet de vraag of Typhoon binnenkort failliet gaat maar wanneer. In dat geval moet volgens ons de verleende subsidie van ruim € 4.5 miljard gewoon terug naar de Staat ter dekking van andere tekorten.

Lees ook ons dossier windenergie waar al het nieuws over Typhoon op een rijtje staat.