De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-183 Groene stroom brengt boeren in nood

Groene stroom brengt boeren in nood

Maandag 2 juli 2012

De biomassavergister in Heeten die voor de tweede keer in anderhalf jaar failliet is gegaan. Strop voor de Rabobank Salland: meer dan € 7 miljoen

Steeds meer boeren die groene stroom produceren uit mest en ander organisch materiaal, komen in de problemen.
Volgens belangenorganisatie LTO Nederland staan op dit moment al twintig vergistingsinstallaties stil omdat ze niet rendabel meer zijn.
‘Elke week ontvalt ons wel weer een andere installatie, omdat de eigenaar failliet gaat of moet stoppen’, zegt LTO bestuurder Douma.
Omdat veel vergisters in de problemen zitten, doet LTO Nederland een beroep op de overheid om de productie van duurzame energie in de land- en tuinbouw meer te stimuleren. Meer subsidie zou helpen, maar nog belangrijker is stabiel en consistent overheidsbeleid. Daar ontbreekt het aan, waardoor ondernemers een goede basis voor investeringen missen, stelt LTO Nederland.

Eigenaren van de ongeveer honderd MEP-vergisters zitten met een probleem omdat de MEP-subsidie na twaalf jaar afloopt. Ze krijgen minder subsidie dan nieuwere installaties die onder de SDE-regeling vallen.
De oudere MEP-vergisters zijn daardoor moeilijk rendabel te maken.
‘Feitelijk worden de pioniers die als eersten durfden te investeren in duurzame energie, nu gestraft’, stelt de LTO-bestuurder.

Het is niet zo dat er helemaal niets gedaan wordt voor de MEP-vergisters. Zo is er een mogelijkheid om de levensduur van de installatie te verlengen na afloop van de subsidieperiode en komt er een vergoeding voor de restwarmte mits die nuttig benut wordt. Maar het is en blijft onvoldoende om de bulk van de installaties rendabel te maken. “Als we niet oppassen gaat straks honderd megawatt aan elektrisch vermogen verloren”, zo waarschuwt Douma, “want de Nederlandse MEP-installaties zijn samen goed dat vermogen, pakweg evenveel als het jaarlijkse verbruik van 300.000 huishoudens.”

De redactie van Fibronot merkt daarbij het volgende op

Als je weet dat je voor een tak van industrie, ongeacht welke dat is, dat je voor een periode van 12 of 15 jaar een bijna gegarandeerd staatsinkomen in de vorm van subsidie ontvangt om de zaak rendabel te kunnen laten draaien, dan weet je dat het na die periode afgelopen is met de zaak en moet stoppen.
Dat is de economische werkelijkheid.

De redactie van Fibronot.nl is een groot voorstander van vergistingsinstallaties, dat hebben we op deze website al vaak geschreven, maar niet tegen elke prijs.

We hebben namelijk de indruk dat bij bedrijven die bergen subsidie ontvangen, en ook hier geld weer ongeacht welke soort van bedrijfstak het is , een zekere luiheid ontstaat om aan productvernieuwing te doen.
We vinden het dan ook een beetje flauw van LTO Nederland om veranderd subsidiebeleid als oorzaak van faillissementen aan te wijzen.
We hebben er hier vaak op gewezen dat er veel faillissementen gaan komen omdat de co-producten zo duur zijn geworden omdat de handel er in Duitsland en België meer voor krijgt en dat die co-producten vaak voor meer dan 50 procent op de bedrijfskosten drukken.

Daarom raden we bedrijven aan die over 2, 3, 4 of 5 jaar voor hetzelfde probleem komen te staan, aan om NU al te kijken naar vervolgstappen: gaan we investeren in nieuwe technieken, zoals het verkopen van restwarmte om de zaak rendabel te maken of is dit een bedrijfstak die zonder subsidie nooit rendabel zal worden?
In dat geval moet je stoppen en je daar op voorbereiden.

De overheid kan toch onmogelijk het ondernemersrisico helemaal weg subsidiëren? Daarom verwachten we dat het ministerie de subsidiekraan niet gaat openen.