De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-184 Na Typhoon nu ook Eneco op zoek naar miljard voor bouw offshore windpark

Na Typhoon nu ook Eneco op zoek naar miljard voor bouw offshore windpark

Woensdag 4 juli 2012

Na Typhoon is nu ook energiebedrijf Eneco op zoek naar een kapitaalkrachtige bank die bereid is risico te nemen dat het geïnvesteerde kapitaal niet oplevert wat men er achter een bureau van verwacht.
Eneco zoekt geld voor het nieuwe windpark Luchterduinen (voorheen Q10). De ING bank helpt Eneco bij het vinden naar een financier. Dat is merkwaardig, want als offshore wind echt de beloofde goudmijn is dan stapt de ING er toch zelf in?

Volgens Eneco was het bedrijf altijd al wel van plan een investeringspartner in het project te vinden. Net als bij andere projecten, zoals het  Britse Eneco windpark, is dat puur vanwege de risicospreiding omdat het om grote investeringen gaat.

Verder ook hier weer de nodige geheimzinnigheid en wollige taal, wat meestal een teken is dat er nog geen financier gevonden is en voorlopig niet zal komen ook. Eneco komt  bijvoorbeeld met de boerenwijsheid: Een broedende kip moet je niet storen. Eneco wil ook niets kwijt hoeveel geld ze nodig hebben voor de bouw van het windpark en wil ook niet zeggen op welk termijn er een koper gevonden moet worden.

De hele gang van zaken is een teken dat banken niet meer bereid zijn zonder meer in een avontuur te stappen waarvan inmiddels wetenschappelijk is aangetoond dat grootschalig inzetten op windenergie invloed heeft op het klimaat.
Je zult je maar, met de heer Wijffels voorop, aan de ene kant presenteren als een duurzame groene bank en aan de andere kant blijkt het project dat je financiert er mede de oorzaak van is dat het klimaat verandert.

Zo is na wetenschappelijk onderzoek aangetoond en ook in NewScientist gepubliceerd, dat de inzet van grootschalige windenergie er voor zorgt dat de wind minder waait.
Als we in ogenschouw nemen dat Engeland van plan is op de Noordzee drie gigantische windparken te bouwen dan staat nu al vast dat de Nederlandse windparken op z’n minst in de windschaduw van deze Engelse windparken liggen. Dit betekent minder opbrengst dan waar vooraf op was berekend, want de eigenaren van een windpark gaan u natuurlijk vooraf niet vertellen wat de negatieve gevolgen van de grootschalige inzet van windenergie is.

Turbulentie en wolkenvorming achter windmolens. Klik op de foto voor een vergroting

Ook voor de Nederlandse kust zal de wind afnemen. In Nederland zorgt de wind ervoor dat de winters mild zijn. De wind waait in deze streken meestal uit het westen en brengt zo de warmte van de zee mee. Maar als deze wind door grote offshore windmolenparken ‘geoogst’ wordt, dan wordt de warmte ook niet meegenomen. Waardoor onze winters wel eens veel kouder en natter, met veel sneeuw, zouden kunnen worden.

Maar niet alleen de windsnelheid neemt af, ook wolkenvorming en temperatuurstijging zijn inmiddels via wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Het is dat er toevallig een piloot langs vloog ander  had de wereld verstoken gebleven van dit niet gewenste bijverschijnsel van offshore windparken.

 

Humanitaire ramp in China door Nederlandse (en andere) windmolens

De plaats Baotou in China waar de productie van neodymium plaats vindt met links onderin het enorme gifmeer. Klik op de foto voor een vergroting.

Details van het gifmeer in Baotao. Klik op de foto voor een vergroting

Banken weten inmiddels ook dat de bouw van windmolens een humanitaire ramp van ongekende omvang in China teweeg brengt.
De sterke permanente magneten die in windmolens worden gebruikt zijn gemaakt van het materiaal nyodymium dat in China uit miljoenen tonnen aarde wordt gewonnen. Via een zeer vervuilend chemisch process wordt het neodymium uit de aarde gescheiden, waarna de achtergebleven afvalstoffen in een groot meer worden geloosd. Het water sijpelt weg in een grote rivier waar miljoenen mensen van afhankelijk zijn voor de productie van drinkwater.

De Vestas V112 – 3MW turbine

Eneco gebruikt voor het windpark Luchterduinen de Vestas V112- 3MW turbines.

De Vestas V112 bevat 75 kg neodymium in de generator en nog eens 35 kg neodymium wordt op diverse plaatsen als magneet in de mast gebruikt. Totaal 105 kg neodymium in elke windmolen.

Vestas verontschuldigt zich door te stellen dat het gebruik van 35 kg neodymium in één mast ongeveer 10 ton staal vervangt wat weer neer komt op een besparing van 5 ton CO2 equivalenten over de gehele levenscyclus van de windmolen, inclusief de mogelijke milieueffecten van de magneten en staal productie, het gebruik en de ‘end of life recycling’ en verwijdering.
Dat is mooi maar Vestas vergeet waarschijnlijk de menselijke ellende en de gigantische schade aan het milieu die de productie van de neodymium magneten in China veroorzaakt.

Overigens heeft Vestas in Duitsland nogal wat problemen met de bijbehorende grote kostenpost gehad, nadat op 30 maart 2012 een V112- 3MW turbine in brand was gevlogen.
Tot op de dag van vandaag is Vestas bezig de oorzaak van de brand te vinden, maar voordat het onderzoek naar de brand begon heeft Vestas wel alle V112-3MW turbines in het windpark stil laten zetten. Pas één maand na de brand werden één voor één alle windturbines weer ingeschakeld na te zijn voorzien van nieuwe soft- en hardware.

De subsidie die Eneco van de Nederlandse belastingbetaler krijgt, om en nabij € 1 miljard, ligt momenteel bij de Europese Commissie in Brussel ter goedkeuring, laat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) weten.
Op het moment dat de Europese Commissie groen licht geeft voor de subsidietoekenning, gaat een termijn van acht weken in waarbinnen Eneco volgens de aanbestedingsregels een bankgarantie moet overleggen.
Voor Typhoon Offshore, dat met subsidie een offshore windpark mag bouwen, is die termijn van acht weken een probleem gebleken omdat Typhoon zelfs na nogmaals een verlenging van die termijn nog steeds niet in staat is om een bankgarantie te overleggen.

Omdat de minister van EL&I het zat was om op deze manier te werken heeft hij eind mei de landsadvocaat opdracht gegeven juridische stappen tegen Typhoon voor te bereiden.

Eneco zou ook nog in aanmerking komen van een substantieel subsidiebedrag als het vernieuwende technieken bij Luchterduinen zou gebruiken.
Het is opmerkelijk dat Eneco voor de gemakkelijkste weg gaat door standaard windmolens vanaf de plank te kopen in plaats van eigen onderzoek te doen naar het bouwen van windmolens waar géén neodymium in is verwerkt.
In plaats daarvan mag medebouwer Oord, een vernieuwende techniek toepassen bij de bouw van de funderingen…alsof een mens daar vrolijk van wordt.