De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-185 Duitse regering komt met voorstellen om offshore windplannen vlot te trekken

Duitse regering komt met voorstellen om offshore windplannen vlot te trekken

Donderdag 5 juli 2012

De Duitse regering heeft maandag een richting aangegeven die de problemen rond de aanleg van offshore windparken moet vlot trekken. TenneT, als Duitse netbeheerder lijdend voorwerp van veel problemen, verwelkomt de plannen.

In november vorig jaar trok TenneT aan de bel: met de huidige middelen was de transmissienet beheerder (TSO) niet in staat om alle toekomstige windparken in het Duitse deel van de Noordzee aan te sluiten op het hoogspanningsnet aan land. Zowel TenneT zelf als de leveranciers van bijvoorbeeld zeekabels beschikten volgens het netbedrijf over “onvoldoende personele, materiële en financiële middelen” om in het huidige tempo door te gaan met aansluiten. De TSO vroeg om “fundamentele veranderingen in de bestaande wet- en regelgeving”.

Die veranderingen lijken er nu te komen, en lijken volgens een enthousiaste Hartman bovendien naar TenneT’s gading te zijn, hoewel het te vroeg is om daar definitieve uitspraken over te doen. De concrete uitwerking van de plannen van de Duitse regering moet deze zomer plaatsvinden waarna het Duitse parlement zich er ook nog over zal gaan uitspreken.

Wat is nu bekend? Duitsland gaat een separaat en bindend ‘offshore grid development plan’ opstellen, waarmee de constructie van de parken en de aansluiting ervan beter op elkaar worden afgestemd. Bovendien wordt de aansprakelijkheid geregeld in het geval dat de windparkexploitant inkomsten misloopt als gevolg van vertragingen of storingen aan de zijde van het netbeheer.

Volgens het Scandinavische nieuwsbureau Montel komt die aansprakelijkheid bij de TSO te liggen. Gemiste inkomsten door uitgestelde ingebruikname van het park als gevolg van vertraagde aansluiting worden tot 90% vergoed door de netbeheerder. Ook is er compensatie geregeld voor de exploitant wanneer het aantal storings- of onderhoudsdagen optelt tot meer dan tien per kalenderjaar. De TSO vergoed dan de misgelopen inkomsten tot een maximum van € 100 miljoen per incident, weet Montel.

TenneT loopt niet weg voor deze verantwoordelijkheid, blijkt uit navraag bij woordvoerder Stefan Wesselink. “Wij zijn niet bang voor aansprakelijkheid, zo lang maar voor alle gevallen duidelijk is waar die ligt, en zolang deze verzekerbaar is.” Vooral dat laatste is van belang voor de netbeheerder.

Reactie van de redactie van Fibronot.nl

Het lijkt er op dat het dreigement van TenneT en RWE in het voorjaar, om de ontwikkeling van toekomstige offshore windparken te staken, succes heeft opgeleverd.
De consequentie is wel dat de Duitse regering met het ‘offshore grid development plan’ een grote, zo niet de grootste vinger in de pap heeft bij het ontwikkelen van offshore windparken.
TenneT en RWE hadden immers aangegeven het zelf niet aan te kunnen.

We zullen eerst maar eens de verdere ontwikkelingen afwachten, immers in het huidige plan zoals het er nu voor ligt is nog geen duidelijke uitspraak gedaan wie de tientallen miljarden voor z’n rekening neemt die de modernisering van het Duitse elektriciteitsnetwerk kost, plus de kosten, tegen de € 10 miljard, voor het aansluiten van de Duitse offshore windparken.
Het gaat nu slechts over het regelen van aansprakelijkheden wie moet betalen als bijvoorbeeld de netbeheerder (TenneT) door wat voor omstandigheden ook, de aansluiting niet op tijd klaar heeft.
De offshore windmolenbouwers waren terecht wantrouwend wie eventuele schade zou gaan betalen, immers, TenneT had zelf al aangegeven dat het de miljarden niet heeft om alle aansluitingen te financieren en kon al helemaal geen garantie geven dat de aansluitingen wel op tijd klaar zouden zijn.