De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-191 Nederlandse banken stappen niet in Typhoon; Arabische oliedollars financieren Gemini windparken

Nederlandse banken stappen niet in Typhoon

Arabische oliedollars financieren Gemini windparken

Dinsdag 10 juli 2012

Laatste nieuws:

Taqa ontkent de gesprekken: ‘Wij gaan geen handtekening zetten,’ aldus een woordvoerster van Taqa.

Het zou wel passen in de strategie van het management van Typhoon: opscheppen en bluffen.

Zoals deze website meerdere keren schreef zullen Nederlandse banken geen financiering verstrekken aan Typhoon. In plaats daarvan stappen Arabische sjeiks met bijna € 2 miljard in een windproject van Typhoon.
We zijn verheugd dat er geen spaargeld van Nederlandse banken naar Typhoon gaat. Het blijkt dus toch dat Nederlandse banken hun verantwoordelijkheid nemen als het om klimaatverandering gaat, want nu wetenschappelijk vaststaat dat grootschalige windparken het klimaat beïnvloeden, wil geen Nederlandse bank daarmee vereenzelvigd worden.
Het enige nadeel is dat wanneer het windpark eenmaal operationeel is er de komende jaren ruim € 4.4 miljard Nederlands belastinggeld naar de Arabieren vloeit. Dit is de subsidie die de Nederlandse overheid ter beschikking heeft gesteld. De rekening daarvan komt bij de Nederlandse energieconsument te liggen in de vorm van een opslag op de maandelijkse energierekening.

Het Arabische investeringsfonds heeft kennelijk minder moeite met het feit dat wetenschappelijk is aangetoond dat de inzet van grootschalige windparken klimaatverandering veroorzaakt. Het vol zetten van de Noordzee met dit soort mega-windparken zal het weer in de aan de Noordzee grenzende landen onmiskenbaar gaan beïnvloeden. We moeten dan denken aan meer bewolking en meer regen in de zomer en kouder en  meer sneeuw in de winter.

Voor de redactie van Fibronot.nl stond het vast dat Nederlandse banken Typhoon niet aan de benodigde kredieten zou helpen om beide Gemini windparken te financieren.
Het nagenoeg voltallige management van Typhoon bestaat uit ex medewerkers van het failliete Econcern, dat aan creatief boekhouden ten onder ging. Banken trokken zie schielijk terug nadat de onregelmatigheden in de boekhouding waren ontdekt. Nadat het toenmalige management van Econcern bovendien de banken nog eens de schuld gaf van het faillissement was het zeker dat er geen Nederlandse bank meer zaken met dit management wilde doen.

Een staatsbedrijf uit Abu Dhabi, Taqa genaamd, staat nu op het punt een overeenkomst aan te gaan met Typhoon om grootaandeelhouder te worden in het grootste windmolenpark dat Nederland de komende decennia zal krijgen.
Het lijkt erop dat alleen de handtekeningen onder de contracten nog ontbreken. Het gaat met afstand om het grootste en meest kostbare project met windmolens op zee dat ons land ooit heeft uitgevoerd.

Vorige week schreven we nog op deze website, naar aanleiding van de juridische stappen die de Nederlandse Staat in voorbereiding heeft tegen Typhoon omdat de bankgarantie maar niet kwam:
We zullen zien of van der Heijden de brief van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ook als zodanig opvat en wat voor excuus hij nu weer verzint om tijd te rekken.

Het bekend maken van deze deal gebeurt naar onze mening dus voortijdig en onder druk van de aangekondigde juridische stappen, want wat was er mooier geweest als je een deal wereldkundig kunt maken die bevestigd is met een handtekening?

Windparken op de Noordzee. De parken 3 en 5 zijn de Gemini windparken. Klik op de figuur voor een vergroting

Turbulente geschiedenis

Het windpark, waar de aandeelhouders zo’n € 5,5 miljard in stoppen, kent al een turbulente geschiedenis, nog voordat er ook maar één statief de zeebodem in is geheid. Begin 2010 schreef het ministerie van Economische Zaken een tender uit: Wie 600 MW aan windenergie op zee kon bouwen tegen de beste voorwaarden, zou bovenop de eigen investering nog eens maximaal € 4,5 miljard subsidie krijgen om de molens na de bouw rendabel te exploiteren. Stroom uit windmolens is namelijk nog altijd duurder dan stroom uit klassieke gas- en kolencentrales.

De zoektocht naar aandeelhouders

Een eerste aandeelhouder was al gevonden toen het Alkmaarse afval- en energiebedrijf HVC een 15%-belang nam in maart 2011. Vanaf dat moment duurde het echter lang. Bard, dat te veel hooi op de vork had genomen door ook een paar soortgelijke parken in de Duitse Noordzee aan te nemen, bezweek onder die last. De Italiaanse huisbank Unicredit, zette Bard te koop, om een deel van zijn investering van €1 miljard terug te krijgen. De Italianen hadden na het uitbreken van de financiële crisis grote twijfels bij de alsmaar vertraagde bouw van de Duitse parken. De berooide Duitsers zijn inmiddels terug naar de basis, het bouwen van molens, en wagen zich niet meer aan de rol van projectontwikkelaar.

 

De Siemens SWT-3.6 windmolen

De Siemens SWT-3.6. 1 Spinner; 2 Spinner bracket; 3 Blade; 4 Pitch bearing; 5 Rotor hub; 6 Main bearing; 7 Main shaft; 8 Gearbox; 9 Service crane; 10 Brake disc; 11 Coupling; 12 Generator; 13 Yaw gear; 14 Tower; 15 Yaw ring; 16 Oil filter; 17 Generator fan; 18 Canopy; Klik om te vergroten

Siemens

Vervolgens werd Bard ingeruild voor Siemens. Typhoon Offshore kiest voor de SWT-3.6 windmolens van Siemens. De molens hebben een vermogen van 4 MW. Om aan de 600 MW opgesteld vermogen te komen die de twee Gemini-parken samen gaan vormen, plaatst Typhoon een order voor 150 turbines bij Siemens. Voor de opdracht wordt Siemens als preferred supplier benoemd.
Het park moet door de keuze voor de Siemens-molen opnieuw worden ontworpen, want Typhoon had oorspronkelijk in gedachten om te kiezen voor een turbinetype met een vermogen van 5 MW. Dit zouden turbines van BARD zijn. “Onze keuze voor de turbine van Siemens betekent dat er in hetzelfde gebied 150 fundaties komen. Daarom is het hele park opnieuw ontworpen”, aldus de managing director van Typhoon Capital.

Typhoon schermde nog geen twee maanden geleden met twee energiebedrijven die bereid zouden zijn om ongeveer € 1,5 miljard in beide windparken te stoppen. Het lijkt er inmiddels op dat dit een afleidingsmanoeuvre van Typhoon was, misschien om de minister aan het lijntje te houden met de bankgarantie?
Ook de belangstelling uit Zuid Korea en Japan moeten we maar met een korrel zout nemen.

De windparken Gemini 1 en Gemini 2

Is alles nu rond?

Er is nog een struikelblok, namelijk de aansluiting van beide Gemini windparken op de kust. Daar is een kabel van 80 kilometer voor nodig, met een prijskaartje van meer dan € 500 miljoen. De aangewezen bouwer zou TenneT zijn, ware het niet dat de eigenaar van de hoogspanningsleidingen in ons land de handen al vol heeft in Duitsland. Daar is het ook actief, en verplicht tot aansluiten van alle windmolenparken op zee. In ons land is die plicht er niet. Betrokkenen schatten dat over minimaal zes maanden de deal financieel helemaal rond kan zijn, een bankenconsortium zal daarvoor nog eens zo’n € 750 miljoen uit de markt moeten halen.

Het netwerkbedrijf Alliander is daarom nu in beeld om de kabel te trekken. Alliander is eigenaar van het middenspanningsnet in Friesland.
We kunnen ons niet voorstellen dat hier Nederlandse banken wel bereid zouden zijn om de aansluitingen te financieren, dus dat gaat ook nog de nodige problemen opleveren.
Het zou ons ook niet verbazen als afvalverwerker HVC, dat 15 procent van de aandelen bezit, dit aandeel aan de Arabieren zal verkopen. Geld stinkt immers niet.

Het staatsbedrijf Taqa, geen onbekende in Nederland

TAQA Energy B.V. maakt deel uit van de  Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA), een energiebedrijf dat wereldwijd investeert in de exploratie en produktie van olie en gas, water- en electriciteitscentrales, pijpleidingen, duurzame energie en gasopslag. TAQA heeft 2800 werknemers en is gevestigd in Abu Dhabi, Den Haag, Ann Arbor, Michigan, Aberdeen, Calgary en Amsterdam. Tevens heeft TAQA duurzame partnerships afgesloten met ondernemingen in Afrika, het Midden-Oosten, Europa, Noord-Amerika en India. TAQA staat genoteerd aan de Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

Taqa is voor 51% in handen van de staat Abu Dhabi via de Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA)

49 procent van de aandelen wordt verhandeld op de lokale aandelenbeurs.

Taqa kocht in 2007 de installaties voor gasexploitatie en -productie van BP Nederland.
Taqa kocht in 2008 de Brent pijpleidingen in de Noordzee van Shell.
Taqa kocht in 2009 de olie- en gasdivisie van DSM en tenslotte kreeg Taqa in 2012 toestemming van de Nederlandse overheid voor gasopslag in het Bergermeer.

De Nederlandse belastingbetaler betaalt uiteindelijk dit windpark, of hij wil of niet, de Amerikaanse consument lacht in z’n vuistje

De Nederlandse belastingbetaler zal dit windpark in de vorm van een opslag op de maandelijkse energierekening betalen.
Naar verwachting zal deze energietoeslag de komende jaren zo hoog oplopen dat dit bedrag in 2015 per huishouden minstens € 250 per jaar zal bedragen.

Terwijl de Amerikaanse consument lacht, want daar is de energierekening de laatste jaren sterk in prijs gedaald vanwege de opkomst van schaliegas.

We zien dan ook dat Nederland dankzij ‘duurzame’ energie snel zal verarmen en zal ook hier, net als in Duitsland, de energie-armoede de kop op zal steken: consumenten die de energierekening vanwege de hoge toeslagen waarmee windmolens moeten worden gesubsidieerd, niet meer kunnen betalen.

Tot slot

Typhoon is jaren bezig geweest met deze zaak. We hebben er op deze website uitvoerig aandacht aan besteed. Met name aan het feit dat Nederlandse banken en investeerders om uiteenlopende redenen geen financiering wilden verstrekken.

Laten we hopen dat het niet weer één van de vele sprookjes van het management van Typhoon is. Sprookjes waarmee ze ook de ondergang van Econcern hebben ingeluid.

We blijven er echter bij dat iedereen zich bewust moet zijn van de gevolgen voor het klimaat bij het in gebruik nemen van grootschalige windparken zoals beide Gemini windparken.
Er wordt nu te gemakkelijk om het onderwerp hen gelopen, zo van, na ons de zondvloed, of misschien valt het allemaal wel mee.

De Nederlandse politiek bemoeit zich al helemaal niet met de eventuele gevolgen voor ons klimaat die veroorzaakt worden door de bouw van mega-windparken. Die ziet bij serieuze aandacht voor het klimaatprobleem alle inspanningen om duurzame energie via windmolens te verwezenlijken in één klap in duigen vallen en niet te vergeten het gezichtsverlies, want dat lijkt het enige wat telt bij politici; hoe kom ik over bij de kiezers?

Het wachten is nu op de uiteindelijke handtekening van Taqa en de financiering van de hoogspanningsaansluiting op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Als die er al komen….want daar hebben we een hard hoofd in.