De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-197 TenneT Duitsland in financiële nood

TenneT Duitsland in financiële nood

Donderdag 12 juli 2012

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Duitse Handelsblatt verkeert TenneT Duitsland in financiële nood.
Volgens een woordvoerder  van TenneT is daarvan echter geen sprake.
”We zijn een gezond bedrijf en kunnen de huidige investeringen aan. We maken nu een pas op de plaats en willen in overleg bekijken hoe de verdere lasten over meer schouders kunnen worden verdeeld.”

Voor wie dit soort zinnen kan ontleden is het duidelijk: Tennet heeft het geld niet en is op zoek naar geld, heel veel geld. Geld dat niemand aan TenneT wil lenen.

Voor wie ons Dossier Windenergie over de Duitse Energiewende leest, is dit geen verrassing.

De voorzitter van de Bundesnetzagentur, het Federaal agentschap voor netwerken, Nomann, heeft gisteren zijn bezorgdheid uitgesproken over de financiële draagkracht van TenneT. Volgens Nomann kan TenneT niet aantonen dat het zijn wettelijke taken om de netwerken te upgraden en offshore windparken aan te sluiten, uit kan voeren.

Volgens de Bundesnetzagentur lapt TenneT EU regels aan z’n laars. Deze EU regels schrijven voor dat de netbeheerders onafhankelijk moeten zijn van de energiebedrijven. Volgens de EU certificering moeten netbeheerders ondubbelzinnig aantonen dat ze technisch, economisch en financieel in een zodanige positie verkeren dat ze de werkzaamheden aan hun eigen netwerk naar behoren uit kunnen voeren.

Kennelijk zijn de problemen nu zo groot dat met het ergste rekening wordt gehouden.

Het Duitse netwerk van TenneT

Het netwerk van TenneT in Duitsland. De windstroom moet van het noorden naar het industrie rijke zuiden getransporteerd worden. Er moeten duizenden kilometers nieuwe hoogspanningsleidingen en andere technische infrastructuur aangelegd worden. Klik op de figuur voor een vergroting

TenneT is in Duitsland actief in het noorden, noord westen, midden en zuid Duitsland, zie de kaart, maar wordt sterk beïnvloed door de snelle ontwikkelingen van offshore windparken. In een brandbrief aan de Federale regering had TenneT al gewaarschuwd voor de grote problemen bij het aansluiten van offshore windparken op het netwerk. TenneT klaagde in de brief onder meer over de onduidelijke voorwaarden die het moeilijk maken de plannen te financieren.

Volgens TenneT zijn de opmerkingen van de voorzitter van de Bundesnetzagentur het bewijs van de stellingen die TenneT in de brief aan de regering opperde. TenneT benadrukte echter dat er alleen problemen zijn met de offshore aansluitingen en dat het onderhoud aan het bestaande landelijk netwerk niet worden beïnvloed door de huidige offshore problemen.

Volgens de Bundesnetzagentur heeft TenneT nog één kans te bewijzen dat het bedrijf de nodige financiële capaciteit heeft om alle offshore plannen uit te voeren.

De redactie van deze website betwijfelt of TenneT aan de voorwaarden kan voldoen.  TenneT heeft op korte termijn ruim € 8 miljard nodig om de aansluitingen van offshore windparken te bouwen  en het landelijk netwerk uit te breiden. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Duitse overheid is aanzienlijk meer geld nodig, maar dat ziet TenneT momenteel niet zitten.
TenneT heeft de Federale overheid enkele maanden geleden om financiële steun gevraagd maar die is afgewezen met de opmerking dat TenneT maar particuliere investeerders moet interesseren.
Zo poogt TenneT om Mitsubishi als financier aan te trekken en een gedeelte van offshore aansluitingen aan dat bedrijf te verkopen, maar we hebben de indruk dat Aziatische en Arabische bedrijven niet bepaald staan te springen om de noodlijdende Europese windindustrie te helpen gezien de toegenomen grote risico’s van financiering en verzekering.
Ook bij hen dringt door dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat grootschalige inzet van windparken leidt tot klimaatverandering. Als je dan als bedrijf zegt dat je duurzaam bezig bent wil je niet vereenzelvigd worden met klimaatverandering.

Allianz

Bovendien vinden investeerders de risico’s op zee te groot. Zo maakte de grote Duitse verzekeraar Allianz vorige maand bekend dat ze niet in windparken op zee wil investeren vanwege de grote risico’s. Ook het verzekeren van offshore windparken levert problemen op en Allianz verwacht daarbij overheidssteun om de risico’s te spreiden.
In het algemeen zijn verzekeraars van mening dat offshore windparken worden beschouwd als projecten met een hoog risico, met navenant hogere financieringskosten. Dat wordt mede in de hand gewerkt door de betrekkelijk korte levensduur van windmolens, die op hooguit 15 tot 20 jaar wordt geschat.

De BARD fabriek in Cuxhaven. Hier staan tientallen funderingen voor het vertraagde windpark BARD 1 opgeslagen.

De BARD fabriek in Cuxhaven. Hier staan tientallen funderingen voor het vertraagde windpark BARD 1 opgeslagen. De funderingen zijn meer dan 25 m hoog en wegen 500 ton. Klik op de foto voor een vergroting

Vingers gebrand

Een bank als de Hypo-Vereinsbank (HVB), heeft de vingers al behoorlijk gebrand. De dochter van de grote Italiaanse bank Unicredit heeft vorige maand een voorziening van € 710 miljoen moeten treffen omdat de bouw van een offshore windpark, BARD 1, vertraagd is. Zoiets schrikt andere banken af.

Blackstone

‘s Werelds grootste private-equity specialist Blackstone, zegt dat het steeds moeilijker wordt om  financiering voor de bouw van windparken in de EU te vinden.
Blackstone financiert onder andere het offshore windpark Meerwind. De totale investering daarvan bedraagt € 1,2 miljard. Blackstone financiert het project met € 378 miljoen, terwijl de rest van de financiering van 7 commerciële banken zou komen, maar die waren niet bereid om bij elkaar ongeveer € 800 miljoen te financieren. Om die reden sprong de Duitse staatsbank KfW bij zonder wiens hulp het project mislukt zou zijn. KfW wil zich voor € 544 miljoen committeren maar zegt er wel bij dat de vertragingen van de aansluitingen van offshore windparken op het Duitse net er de oorzaak van is dat KfW zeer terughoudend is.

Munich Re

Munich Re twijfet ook over investeringen in offshore windparken. De grote herverzekeraar heeft € 2,5 miljard gereserveerd om in duurzame plannen te investeren, maar tot nu toe heeft de verzekeraar slechts € 500 miljoen belegt, waarvan 60% in PV installaties, 20% in windparken op land en nog eens 20% in netbeheerder Amprion.
En in offshore windparken?
Investeren in offshore windparken vindt Munich Re teveel risico omdat de verzekeraar vindt dat er nog te weinig bekend is hoe grote windmolens zich op volle zee gedragen.

De Duitse windsector bevindt zich dus in zeer zwaar weer, dat schreven we maanden geleden al op deze website. We hebben de indruk dat de problemen zich sinds die tijd alleen maar verergerd hebben. Er heerst op dit moment een echte alarmstemming omdat de ontwikkeling van offshore windparken ver achter ligt op het schema. De diverse partijen die daarbij betrokken zijn geven elkaar de schuld. Van je collega’s moet je het maar hebben. In plaats van samenwerking schuift men elkaar de zwarte Piet toe.
Het is tekenend voor de teloorgang van de Duitse windsector.
En dit is nog maar het begin.

Siemens en BARD

Zo heeft Siemens vorige week meegedeeld dat het om de kosten te beperken windmolens aan de lopende band gaat bouwen. Dat is opmerkelijk, want vrijwel niemand neemt op dit moment massaal windmolens af. Windmolenfabrikant BARD zit ook met een hele voorraad kant en klare windmolens. Om maar niet te spreken over de meer dan 300 losse wiekbladen die bij BARD in Emden liggen opgeslagen en goed zijn voor meer dan 100 kant en klare windmolenwieken.

Volgens Siemens moeten de kosten elk jaar met 5 tot 10 procent omlaag om te kunnen blijven concurreren met China dat ook massaal windmolens op de markt gooit.
Siemens schreef over het eerste kwartaal met de windmolenafdeling rode cijfers.

RWE

Energiemaatschappij RWE heeft de afgelopen maanden enkele brandbrieven naar de Duitse regering gestuurd. In de eerste brief van eind december vorig jaar  stond dat het offshore windpark dat RWE op dit moment bij Helgoland bouwt vertraagd is. In plaats van eind 2012 zou de bouw nu pas ver in 2013 klaar zijn. De schuld legde RWE bij TenneT dat niet in staat blijkt de aansluitingen op tijd te realiseren.

In de recente tweede brief van RWE aan de minsters van Milieu en Economische Zaken  staat dat de vertraging opnieuw is opgelopen en dat het windpark nu niet voor 2014 in bedrijf kan worden genomen.
Het management van RWE schreef in de brief onder meer dat de totale vertraging inmiddels  is opgelopen naar meer dan 15 maanden en dat de daarmee samenhangende schade inmiddels in de honderden miljoen Euro’s loopt. Dit zou uiteindelijk leiden tot het feit dat de gehele investering van meer dan € 1 miljard niet meer rendabel is.
In de brief gaat RWE verder en schrijft dat de problemen met de aansluitingen verdere investeringen in offshore windparken negatief zal beïnvloeden.

De redactie van Fibronot.nl is van mening dat zich op dit moment een treurig schouwspel in de Duitse Energiewende afspeelt, waarvan het einde niet in zicht is, maar wel voorspelbaar is: de totale mislukking van de Duitse Energiewende.

Niet alleen Duitsland

Maar niet alleen in Duitsland gaat het mis, ook in Nederland zijn er de laatste dagen signalen die wijzen op een veranderd standpunt omtrent windmolens.

Zo besliste de regering vorige week dat er een periode van zes maanden in acht wordt genomen waarin geen nieuwe windprojecten mogen worden gestart.

Deze week werd bekend dat Typhoon niet gesteund wordt door Arabische investeerders in beide Gemini windparken ten noorden van Schiermonnikoog. Gezien de ontwikkelingen in Duitsland moet worden gevreesd dat het Typhoon niet lukt om € 2 miljard financiering te vinden.

En gisteren maakte de Provincie Noord Holland bekend dat het per direct stopt met de uitgifte van vergunningen voor de bouw van windmolens.