De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-198 Tennet grijpt twee keer achter elkaar in om blackout te voorkomen

Tennet grijpt twee keer achter elkaar in om blackout te voorkomen

Donderdag 12 juli 2012

Tennet heeft op maandag 9 juli j.l.  een “niet normale toestand” van het net afgeroepen. Die situatie, een soort noodtoestand voor netbeheerders, heeft acht uur geduurd en legde de intradagelijkse handel met Duitsland gedurende die tijd plat. Het is volgens Tennet een zeldzaamheid dat de niet normale toestand wordt uitgeroepen, maar eind juni was het ook al raak. Toen zorgde onverwachte blindstroomontwikkeling voor problemen.

De twee gebeurtenissen hebben geen enkele samenhang, en dus mag de korte opvolgingstijd als een statistieke anomalie worden geduid. De toestand van niet normaliteit geeft Tennet extra bevoegdheden wanneer iets dreigt mis te gaan. “Het is het ultieme middel om in te grijpen”, vertelt woordvoerder Jelle Wils. Het wordt ingezet wanneer de gebruikelijke middelen voor balanshandhaving, zoals het op- of afregelen van noodvermogen, falen. “Leveringszekerheid voor alles”, aldus Wils.

Maandag dreigde het mis te gaan bij de grensovergangen met Duitsland. Nederland kent momenteel drie interconnectoren aan de oostgrens -een vierde is in aanbouw. De meest noordelijke verbinding was deels onbeschikbaar vanwege onderhoud. Gedurende de dag ontstonden problemen doordat “te grote vermogens” een overbelasting dreigden te veroorzaken. Om erger te voorkomen heeft Tennet na het afroepen van de niet normale toestand de intraday  markt stilgelegd. Dat maakte dat voldoende vermogen vrijkwam “om de boel recht te trekken”, licht Wils de gebeurtenissen van maandag toe.

Dat Tennet naar het noodmiddel moest grijpen kwam door een “complex van factoren”, zegt de zegsman. In Duitsland kwam veel offshore windstroom op het net, maar, in de woorden van Wils, “het was niet de eerste keer dat het waaide in Duitsland”. Met andere woorden: dat kan Tennet, dat in Duitsland een aangrenzend net beheert, nauwelijks verrast hebben. Maar de grote hoeveelheid windstroom schiep wel de voorwaarden voor de ontstane situatie. Vervolgens zorgde een cascade aan kleine dingetjes voor de dreigende -maar dus voorkomen- overbelasting.” Wils: “Je hebt van die dagen dat alles net even verkeerd valt.”

24 juni was kennelijk ook zo’n dag. Van half zes tot kwart over zeven op die zondagochtend riep Tennet ook de niet normale toestand van het net uit. Oorzaak waren “onverwacht hoge spanningen”, aldus Wils. Nu komt dat wel vaker voor, en worden die spanningen weggeleid met gebruik van het buitenlandse net. Maar die zondag kampte de buurlanden ook met hoger dan normale spanningen, vertelt Wils, waardoor dit niet lukte.

Om snel tot een werkbare oplossing te komen in het Nederlandse net, is toen ook de niet normale toestand afgeroepen. Dat stelde Tennet in staat om productie of juist grootverbruik aan te pakken, of zelfs een hele verbinding uit te schakelen. Wat die bewuste zondag precies voor maatregelen zijn ingezet wordt door Wils als bedrijfs vertrouwelijk aangemerkt.