De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-201 De groei van Fibronot.nl

De groei van Fibronot.nl

Nu, medio 2012, vier jaar na de start, is Fibronot.nl uitgegroeid tot een landelijk bekende website met vele duizenden unieke bezoekers per maand. Met dubbeltellingen meer dan 17.000.
De lokale aandacht voor Fibroned, windmolens, schaliegas en biomassavergisters heeft ertoe geleid dat de redactie van Fibronot.nl zich in de loop van 2011 meer is gaan richten op onderwerpen die ook nationaal in de belangstelling staan, zoals Schaliegas, Mestvergister, Windenergie, De invloed van windmolens op ons klimaat, De dodelijke keerzijde van windenergie en vele andere onderwerpen die met duurzame energie te maken hebben.

We richten ons niet op het algemene nieuws dat u overal kunt lezen, maar in het bijzonder op die zaken die u niet verteld worden omdat de desbetreffende instanties die liever niet kwijt willen zoals bijvoorbeeld bij de bouw van een windmolenpark. Wat zijn de gevolgen voor het klimaat als Nederland, de Noordzee en de rest van de wereld volgezet worden met mega windparken? Wat zijn de gevolgen voor de inwoners van de gebieden elders op de wereld waar bijzondere aardmetalen, zoals neodymium, worden gewonnen die als magneten in windmolens worden gebruikt?
We schrijven ook kritische artikelen over de achtergrond van bedrijven die in de duurzame sector werkzaam zijn en we volgen de Energiewende in Duitsland op de voet.

Pers, diverse ministeries, instanties, radio en TV vragen regelmatig om informatie en advies.