De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-203 Energiewende doet Duitsland de das om – wordt de regering op tijd wakker?

Energiewende doet Duitsland de das om – wordt de regering op tijd wakker?

Woensdag 18 juli 2012

Duitslands Energiewende is een bodemloze put.

“Voorrang verlenen aan zon- en windstroom op het electriciteitsnetwerk moet worden beperkt. “
“We moeten onze energie transitie met onze buren in Europa afstemmen.”

Twee uitspraken van de Voorzitter van de Duitse Industrie en Kamer van Koophandel, de invloedrijke Martin Wansleben, in een interview met het Duitse blad Handelsblatt.

Bondskanselier MerkelBondskanselier Merkel staat voor een dilemma. De kosten van de Energiewende lopen uit de hand, ten koste van de burgers en de economie. De roep om een koerscorrectie voor dit gigantische project wordt steeds luider.

Na recente kritische opmerkingen over het energiebeleid van de Federale minister van Milieu, Peter Altmaier en minister van Economische Zaken, Philipp  Rösler, is een verhit debat over de mislukkingen in de planning van dit reusachtige project begonnen.

Het gaat er niet alleen om wie verantwoordelijk is voor de trage uitvoering maar met name wat de gevolgen van de vorig jaar maart ingezette Energiewende voor Duitsland zijn.

Grote economisch belangenorganisaties doen in toenemende mate een dringend beroep op de regering Merkel, nu het voortouw te nemen door de plannen van dit project aan te passen en dan met name te kijken naar de kostenexplosie die de Energiewende voor het bedrijfsleven en de burgers betekent.

Martin Wansleben van de Duitse Industrie en Kamer van Koophandel zegt dat het beleid er nu op gericht moet zijn om de kosten van de Energiewende drastisch omlaag te brengen en daarmee de kosten van energie in het algemeen. De lasten voor het bedrijfsleven en burgers zijn inmiddels tot onaanvaardbare hoogte gestegen.

Sommige hardliners zeggen dat de Duitse bevolking het in meerderheid eens was met de sluiting van alle kerncentrales en dat zij de kosten voor de Energiewende dan ook maar zelf moeten dragen.
Met meer dan 600.000 van energie afgesloten Duitse huishoudens, met waarschijnlijk tegen het einde van dit jaar al 800.000, is dit een uitspraak die nauwelijks vol te houden is.

Voor wie het lange artikel wil lezen:  Kijk op de website van Handelsblatt.de

De nieuwe minister van Milieu spreekt tenminste duidelijke taal

Een dag eerder zei de minister van Milieu, Peter Altmaier in Handelsblatt dat het huidige energiebeleid van de regering een katalysator kan zijn voor een zich snel vertragende economie. De sociale gevolgen van de Energiewende kunnen verwoestend zijn. Dit reusachtige project moet dan ook onmiddellijk stoppen en volledig opnieuw ontworpen worden.

Dankzij deze nieuwe minister van Milieu weet Merkel nu ook dat het energiebeleid is mislukt voordat het zelfs echt begonnen is. Zonder enig uitgewerkt plan is de energiepolitiek vorig jaar maart aangekondigd. Wat door Merkel aanvankelijk arrogant als een plan van hoog niveau werd gepresenteerd blijkt niets anders te zijn dan een volstrekt incompetent plan.

De minister vervolgt, en hij zal zich niet geliefd maken met zijn uitspraken, dat de Energiewende is verdedigd door te zeggen dat het de klimaatbescherming bevordert, een stabiele prijsontwikkeling van energie tot gevolg zal hebben en de zekerheid van een stabiele energievoorziening in de toekomst zal zijn. De Energiewende dreigt nu als een kaartenhuis in elkaar te storten over de hoofden van de burgers en bedrijven heen.
Bij het in gang zetten van de Energiewende zijn onomkeerbare fouten gemaakt. Belangrijke zaken in de energiemarkt zijn finaal op z’n kop gezet. Niet de dagelijkse nood is bepalend voor de opgewekte elektriciteit in de toekomst, maar het sterk wisselende aanbod van wind- en zonne energie. Bovendien is dit allemaal nog zwaar gesubsidieerd en geproduceerd tegen niet concurrerende  productiekosten.

De altijd al hoge prijzen voor energie in Duitsland hebben als het ware door deze subsidies en hoge productiekosten een extra tik omhoog gekregen en de hard bevochten verworvenheden voor het beschermen van het klimaat worden teniet gedaan.
De ontwikkelingen tot nu toe zullen de Duitse industrie niet onberoerd laten en diepe sporen na laten. Het verlies aan concurrentievermogen en werkgelegenheid zal vanwege de Energiewende tastbaar zijn. Er wordt zelfs al gesproken over sociaal dynamiet, want Duitse huishoudens betalen nu al meer dan € 1200 per jaar alléén voor elektriciteit. Dit is voor veel gezinnen gelijk aan een netto maandinkomen en dus niet langer aanvaardbaar.

De sociaal-democraten worden nu langzaam wakker en zien eindelijk in dat ze kritiekloos het haastige energiebeleid van de vorige minister van Milieu, Norbert Röttgen, hebben gevolgd en ze vermoeden dat ze bij de landelijke verkiezingen van volgend jaar wel eens het slachtoffer zouden kunnen worden van een louter politieke beslissing van de federale overheid.
Norbert Röttgen werd twee maanden geleden vanwege zijn gevoerde energiepolitiek ontslagen.

En wat doet de regering? Die stelt deze week 250 nieuwe ambtenaren op de ministeries van Milieu en Economische Zaken aan. Zij moeten gaan helpen de Energiewende tot een succes te maken.
De Duitse Bond van Belastingbetalers is daar woest over. Bijna 800.000 mensen zijn afgesloten van energie omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen, maar de regering geeft wel extra € 12 miljoen uit om 250 extra ambtenaren aan te stellen.

De redactie van Fibronot.nl heeft in een reeks artikelen vaak gewaarschuwd voor het uit de hand lopen van de Energiewende.

Alle artikelen hierover staan in ons Dossier Windenergie