De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-211 RWE stopt groot windturbine project

RWE stopt groot windturbine project

Donderdag 26 juli 2012

Eén van de grootste windenergie projecten ter wereld dreigt te mislukken. De Duitse energiereus RWE heeft de investeringsbeslissing voor het windpark bij het Duitse eiland Juist, uitgesteld. RWE zegt dat het aansprakelijkheidsrecht niet goed is geregeld en wijst met de beschuldigende vinger naar de Duitse regering.

RWE was van plan 162 windturbines te installeren op zee. Met een capaciteit van 1000 megawatt zou het net zoveel energie opwekken als één  kerncentrale en ruim één miljoen huishoudens van stroom kunnen voorzien. Het project kost naar schatting € 3 miljard, maar de miljardeninvestering dreigt te mislukken nog voordat het project begonnen is. Of het  Innogy Nordsee 1 project definitief wordt afgeblazen wordt midden 2013 besloten.

Als reden om de investeringsbeslissing  uit te stellen worden de onduidelijke aansprakelijkheidsregelingen genoemd. Ondanks de enorme druk uit de Duitse energie-industrie is de federale overheid niet in staat geweest een wettelijke basis voor de ontwikkeling van windenergie te creëren.
Wie is bijvoorbeeld aansprakelijk als de windmolens er staan maar ze nog niet met een kabel met het netwerk zijn verbonden? Is de netbeheerder, in dit geval TenneT dan verantwoordelijk of de producent van de elektriciteit?
De regering wil de aansprakelijkheidsregelingen wel behandelen maar er ligt nog steeds geen definitief plan omdat de juridische kaders ontbreken.

Voor de Energiewende is het  Innogy Nordsee 1 project van groot strategisch belang. Volgens de plannen van de Federale overheid moeten er in 2020 meer dan 2000 windturbines op zee gebouwd zijn, met een capaciteit van meer dan 10.000 megawatt. Eén tiende van die capaciteit zou dan van het Innogy Nordsee 1 project afkomstig zijn.
Marktkenners schatten echter in dat met de huidige snelheid en bijbehorende vertragingen er hooguit 7.200 megawatt ter beschikking zal zijn.

Deel van het windpark Nordsee Ost bij Helgoland

Deel van het RWE windpark Nordsee Ost bij Helgoland. Klik op de foto voor en vergroting

Schadepost van honderden miljoenen bij windpark Nordsee Ost
RWE is bang dat het Innogy Nordsee 1 project dezelfde weg zal bewandelen als het eerste offshore project van RWE, Nordsee Ost bij Helgoland. RWE lijdt hier een schade van honderden miljoenen Euro’s als gevolg van het feit dat netbeheerder TenneT niet in staat is op tijd een aansluiting op het vasteland te maken. De ingebruikname van het offshore windpark Nordsee Ost is om die reden al bijna twee jaar vertraagd.

De directeur van de windmolentak van RWE ziet geen kans om bij de CEO van RWE de miljarden los te peuteren als niet eerst de aansprakelijkheidsregelingen vast liggen. Zolang die niet geregeld zijn kan hij de Raad van Bestuur van RWE alleen maar voorstellen geen nieuwe offshore projecten meer te beginnen.

De Raad van Bestuur van RWE zal zich nog wel een keer extra achter de oren krabben, want enkele grote kredietbeoordelaars waaronder Moody’s en Fitch hebben RWE vandaag afgewaardeerd wat in de praktijk betekent dat RWE meer rente moet betalen op leningen.
(Bronnen: Bild, Handelsblatt, Spiegel)