De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-22 Zandvoort en Noordwijk hijsen de stormbal

Zandvoort en Noordwijk hijsen de stormbal

Vrijdag 20 januari 2012

De gemeente Zandvoort ziet met kustgemeente Noordwijk nog mogelijkheden om de komst van een windmolenpark in zee tegen te gaan. Zo hebben de kustgemeentes bezwaar ingediend tegen een subsidie die energiebedrijf Eneco heeft aangevraagd en gaan de gemeentes binnenkort in beroep tegen een wijzigingsvergunning van Eneco.

Binnenkort zal het energiebedrijf een verzoek bij Rijkswaterstaat indienen om het aantal geplande windmolens te kunnen wijzigen. Het energiebedrijf wil minder molens, maar wil daar een paar hogere turbines tussen zetten (175 meter hoog, in plaats van 137 meter). Eneco heeft voor de huidige plannen een subsidie van bijna een miljard euro binnengehaald. Als de Europese subsidie daarbij komt, wil het bedrijf hogere turbines in zee plaatsen.

Vorige week heeft Eneco in verschillende kustgemeenten de plannen voor het Prinses Amalia windmolenpark in de Noordzee toegelicht. In januari dient het bedrijf nog een wijzigingsverzoek in. Dit is een nieuwe mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Op 10 januari 2012 bezocht Eneco Zandvoort, op 13 januari 2012 was Noordwijk aan de beurt. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten was er een presentatie over de plannen. Daarin kwam onder andere het traject van inspraak aan bod. Eneco heeft recent een wijzigingsvergunning aangevraagd om minder, maar hogere windmolens in zee te plaatsen. Op het moment dat Eneco een Europese subsidie binnenhaalt, zal het bedrijf opnieuw een wijzigingsverzoek indienen. Deze keer om zeven windmolens te vervangen door nog hogere. Daarna is er opnieuw 6 weken lang een mogelijkheid tot inspraak. De gemeente Zandvoort zal daar – samen met Noordwijk en mogelijk andere kustgemeentes – gebruik van maken. Inzet is niet het tegengaan van het windmolenpark, maar het beperken van de gevolgen voor het uitzicht.

Horizonvervuiling met windmolens op 23 km uit de kust
De gemeentes trekken samen op om te kijken hoe zij horizonvervuiling kunnen voorkomen. Wethouder Göransson zei bij het bezoek van Eneco dat zij zich hiervoor zal blijven inzetten. Het windmolenpark zou wat haar betreft beter verderop in zee (30 in plaats van 23 km) of op een andere locatie in de Noordzee geplaatst kunnen worden. Zandvoort neemt genoegen met excuses van Eneco voor het buitenspel houden van kustgemeenten bij de ontwikkeling van een windmolenpark voor de kust, maar blijft strijden tegen de vergunningverlening aan hetzelfde Eneco.

Excuus
Op de informatiebijeenkomst van 10 januari in Zandvoort maakte Eneco excuses voor de slechte communicatie over het project. Het energiebedrijf heeft spijt dat het geen samenwerking heeft gezocht met de gemeenten Zandvoort en Noordwijk. De bekendmaking had zorgvuldiger gemoeten. Volgens de Zandvoortse wethouder Belinda Göransson (VVD) verdient Eneco niet de schoonheidsprijs, maar ze neemt genoegen met hun excuses. ‘De relatie met Eneco is goed.’

Kwalijk
De gemeenten hadden de aanvraag van de vergunning in 2009 al in de Staatscourant kunnen lezen, maar pas toen Rijkswaterstaat over de aanleg van een kabel begon, viel het de gemeenten pas op. Het was toen al te laat om bezwaar te maken. Volgens Göransson had Eneco niet gemeld dat het park voor hun kustplaatsen zou komen. Ook verwijt zij de Rijksoverheid en Rijkswaterstaat gebrekkige communicatie over de plaatsing van het windmolenpark. Volgens haar stond in de Staatscourant niet waar het park zou komen te liggen.Dat vind ik kwalijk. Men had het over “Q10”, maar dat is de benaming van het park zelf. Wij moeten onze bevolking goed informeren, dus dan moeten zij ook zo zorgvuldig zijn om ons goed te informeren.’

Publiciteit
Het aankaarten van de zaak door de gemeenten heeft veel publiciteit opgeleverd. ‘Ik neem niet aan dat Eneco daar gelukkig mee is.’ De betrokken gemeenten gaan samen reageren op door Eneco aangevraagde wijzigingsvergunningen. Zij worden daarbij ondersteund door KIMO, een veiligheids- en milieuorganisatie voor kustgemeenten. Het energiebedrijf wil het aantal windmolens terugbrengen van 52 naar 43, maar wil een aantal windmolens ook verhogen van 101 naar 137 meter. ‘Dat is nogal wat. De zichtbaarheid van de molens neemt hierdoor toe en dat heeft economische consequenties voor onze gemeenten, aldus Göransson.

Toerisme
De wethouder wijst op een onderzoek uit 2005 dat de gemeente Bergen liet uitvoeren naar de ervaring van toeristen met windmolens voor de kust. Göransson; ‘Daaruit bleek dat 70 procent van de Duitse toeristen zou wegblijven. Die ben je dus al kwijt.’ Eneco, Rijkswaterstaat en de nationale politiek zouden meer moeten stilstaan bij de economische impact voor de kustgemeenten, vindt ze. ‘Nu kijken ze alleen naar ecologie en niet naar economie. Dat zou het kabinet en de provincie toch moeten aanspreken. Toerisme is een derde van de economie in Noord-Holland.’

Bezwaar
De gemeenten zijn niet tegen de molens, maar willen ze op een andere plek of verder op zee dan 23 kilometer. ‘Wij willen de windmolens 30 kilometer uit de kust. Dat is in België ook gebeurd. Volgens Eneco kan dat niet, omdat de molens op de huidige plek zijn vergund, maar het kan best als de wil er maar is.’ De gemeenten hebben bezwaar aangetekend tegen de subsidieverlening van bijna 1 miljard euro aan Eneco. Maar het van 19 december is niet-ontvankelijk verklaard omdat het een dag te laat zou zijn ingediend. Göransson:Volgens het ministerie is de subsidieverlening al op 4 november bekendgemaakt, maar het verscheen pas op 24 november in de Staatscourant. Dat houden wij nu aan, want dan is het pas officieel bekend. We waren dus op tijd en overwegen nu in beroep te gaan.’