De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-220 Groei van biobrandstofmarkt stokt in Europa

Groei van biobrandstofmarkt stokt in Europa

Woensdag 8 augustus 2012

EU-lidstaten beschouwen een snelle groei van het gebruik van biobrandstoffen niet langer als een belangrijke prioriteit. Uit de Biofuels Barometer van het Franse onderzoeksbureau EurObserv’ER blijkt dat de biobrandstofconsumptie in 2011 met amper drie procent steeg terwijl voordien dubbele groeicijfers werden opgetekend. De aandacht van de EU gaat nu vooral naar de duurzaamheid van biobrandstoffen.

De consumptie van biobrandstoffen steeg in de EU van 13,2 miljoen ton olie-equivalenten in 2010 naar 13,6 miljoen ton in 2011. De groei is veel minder uitgesproken dan in 2010 (+11%), 2009 (+25%) en 2008 (42%). Landen hebben hun doelstellingen voor het gebruik van biobrandstoffen gelijk gehouden (Duitsland en Frankrijk) dan wel verlaagd (Midden-Europa).

Van de grote landen verhoogden alleen Polen, Italië en Spanje hun doelstelling voor het aandeel biobrandstoffen in de totale brandstofmix. Volgens EurObserv’ER is dat te wijten aan de minder ambitieuze Europese biobrandstofdoelstelling voor 2020 in vergelijking met het objectief dat in 2010 gehaald moest worden. De prioriteit is nu veeleer een duurzaamheidsstandaard zodat biobrandstoffen stroken met de duurzaamheidscriteria van de richtlijn hernieuwbare energie.

In de EU bleef biodiesel met een aandeel van 78 procent de belangrijkste biobrandstof, gevolgd door bio-ethanol (21%). Enkel in Zweden benut de transportsector biogas (0,5%), terwijl ook het aandeel van plantaardige olie op 0,5 procent blijft steken nu Duitsland deze brandstof belast. Duitsland verbruikte in 2011 drie miljoen ton biobrandstof, iets minder dan in 2010. Daarmee bleef Duitsland de belangrijkste markt, vóór Frankrijk (2 miljoen ton), Spanje (1,6 miljoen ton) en Italië (1,4 miljoen ton).

In België daalde het biobrandstofgebruik van 327.000 ton olie-equivalenten in 2010 naar 321.400 ton olie-equivalenten in 2011. Vooral biodiesel boette aan belang in, maar wordt nog steeds vijf keer meer getankt dan bio-ethanol. Het rapport bestempelt België als de negende grootste verbruiker van biobrandstoffen in de EU. De Belgische transportsector gebruikt meer biobrandstoffen dan die van grotere landen als Nederland, Portugal en Tsjechië.

De productie van biodiesel neemt in de EU af. De productie daalde volgens voorlopige cijfers van de European Biodiesel Board in 2011 met acht procent tot 8,8 miljoen ton. De bezettingsgraad in biodieselfabrieken daalde voor het eerst onder de 40 procent. In Spanje werden fabrieken gesloten, terwijl de EU wel meer biodiesel invoerde uit Argentinië en Indonesië.

De productie van bio-ethanol steeg in Europa met 2,9 procent tot 4,3 miljoen liter. Ook dat is een pak minder dan de 20 procent groei het jaar voordien. De verklaring is volgens sectorfederatie ePURE gelijkaardig als bij biodiesel: een kleinere vraag en een toename van de import.

Landen in de EU stellen meer eisen aan duurzaamheidsaspecten van de productie van biobrandstoffen. Volgens critici drijft de vraag naar bijvoorbeeld tarwe, koolzaad, soja suikerriet en maïs voor biobrandstoffen de prijs van voedsel op. Biodiesel en bio-ethanol worden bovendien steeds vaker verscheept, waarmee de vraag rijst of het wel echt duurzaam is. De EU neemt in dat opzicht de import van biodiesel uit Argentinië en de VS onder de loep.

Download hier de Biofuels Barometer