De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-23 “Zuinige” biodiesel zorgt voor enorme CO2 uitstoot bij productie

“Zuinige” biodiesel zorgt voor enorme CO2 uitstoot bij productie

Vrijdag 20 januari 2012

Productie van biodiesel draagt meestal bij aan klimaatverandering, concludeert nieuw onderzoek. De CO2 die bij verbranding wordt bespaard, wordt volledig tenietgedaan door de CO2 die vrijkomt bij de aanleg van plantages.
Het enige groene aan biodiesel zijn de dollars die producenten ermee gaan verdienen.

Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centrum voor Internationaal Bosonderzoek in Bogor, Indonesië, dat vorige maand werd gepubliceerd in het tijdschrift Ecology and Society. De onderzoekers vergeleken twaalf locaties in zes verschillende landen waar palmolie, jatropha of soja wordt geteeld voor biodiesel.

Biodiesel uit palmolie van de plantages in de Indonesische veenbossen heeft een “CO2-schuld van tweehonderd jaar”, zegt Louis Verchot, een van de onderzoekers. Dat wil zeggen dat de plantage twee eeuwen lang biodiesel moet leveren om de “CO2-schuld” teniet te doen, de CO2 die vrijkomt bij de landconversie.

Biodiesel is big business geworden. In acht jaar tijd is de productie vertienvoudigd. In 2010 werd er 11 miljard liter geproduceerd. Westerse regeringen stimuleren het gebruik ervan. De CO2-uitstoot is 40 tot 75 procent lager, volgens schattingen. Maar de veenbossen moeten eerst worden gekapt en verbrand, waardoor enorme hoeveelheden CO2 vrijkomen, zo’n 200 tot 300 ton per hectare, aldus Verchot. Vervolgens moet de grond worden drooggelegd. Wanneer het veen in contact komt met zuurstof, gaat het rotten en komt er jaarlijks nog zo’n 10 ton CO2 per hectare vrij.

Met andere woorden: als Napoleon palmolieplantages in Indonesië had aangelegd, zouden ze vanaf nu pas bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot. “Maar ik ken geen enkele plaats ter wereld waar ze zo lang één gewas verbouwen”, zegt Verchot.

De grootte van de CO2-schuld is altijd flink onderschat, zegt ook Ross Morrison van de Universiteit van Leicester, die al eerder met een analyse kwam voor de Internationale Raad voor Schoon Transport. Tropische veenbossen in Zuidoost-Azië houden meer CO2 vast dan tropisch regenwoud, maar worden in snel tempo geconverteerd naar winstgevende palmolieplantages. Dat heeft gevolgen voor het klimaat – nog afgezien van de gevolgen voor bedreigde diersoorten en voor de lokale bevolking die voor de plantages moet wijken. “Alleen al in Indonesië neemt het oppervlak van plantages op veengebied tot 2020 naar schatting toe tot een oppervlak van het Verenigd Koninkrijk”, zegt Sue Page, mede-onderzoeker in Leicester.

Palmolie krijgt al langer kritiek, maar Verchot heeft ook gekeken naar biodiesel uit jatropha, geteeld in Afrika. Daarvan was de CO2-schuld gemiddeld honderd jaar, maar kon oplopen tot driehonderd jaar. De opbrengst is namelijk veel lager, zodat er veel meer land moet worden geconverteerd. Biodiesel uit Braziliaanse soja heeft een CO2-schuld van dertig jaar, een stuk lager, omdat de cerrado, de droge graslanden, weinig biomassa heeft. Maar het is niet bekend of soja jaar na jaar te telen is.

Ook in Europa is biodiesel niet zuiniger dan gewone brandstof, laat het onderzoek zien. Biodiesel uit soja en koolzaad zijn zelfs slechter. Bio-ethanol en biodiesel uit afval, zoals frituurvet, kunnen nog wel besparingen opleveren. “We zeggen dus niet dat biobrandstoffen allemaal verkeerd zijn”, concludeert Verchot. “Wat we hebben ontdekt is dat de voorwaarden veel beperkter zijn dan mensen zich realiseren.”

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De redactie heeft op deze website uitvoerig verslag gedaan van de activiteiten van het failliete bedrijf Bioshape in Tanzania.
Daarbij werden vraagtekens geplaatst bij de opmerkingen van de directie van Bioshape dat de teelt en productie van jatropha CO2 neutraal zou zijn. Door de directie van Bioshape werd er zelfs een frauduleus rapport bijgehaald dat hun leugenachtige beweringen moest staven, waarbij de rol van de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Bioshape Holding op z’n zachtst gezegd twijfelachtig genoemd mag worden.

De redactie heeft de opmerkingen van de directie van Bioshape twee jaar geleden compleet weerlegd met berekeningen en aangetoond dat de terugverdientijd van de CO2 op de Bioshape plantages in Tanzania op z’n minst 100 jaar zou zijn.

Het bovenstaande onderzoek bevestigt wat de redactie van Fibronot.nl eerder schreef, namelijk dat iedereen, van investeerder tot jatropha aanhangers door de directie en Raad van Commissarissen van de Bioshape Holding bij de neus is genomen.

Bovendien, en dat is door meerdere instanties bevestigd, leek het erop dat het Bioshape helemaal niet te doen was om de jatropha, maar meer om het tropische hardhout, dat links en rechts in de Miombo Woodlands in het District Kilwa, al dan niet illegaal werd gekapt.

De redactie van Fibronot.nl merkt ook op dat zolang de bureaucraten in Brussel op de huidige manier doorgaan met het promoten van allerlei soorten biobrandstoffen het totaal nutteloos is om de inwoners van de EU aan te sporen tot het minder uitstoten van CO2.