De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-230 TenneT in de tegenaanval tegen Duitse aantijgingen

TenneT in de tegenaanval tegen  Duitse aantijgingen

Donderdag 16 augustus 2012

Het zal niemand ontgaan zijn dat TenneT het afgelopen halfjaar zwaar onder vuur ligt in Duitsland. We hebben er op Fibronot.nl veel aandacht aan besteed. Vooral de beweringen eind vorige week van anonieme regeringsfunctionarissen in het Duitse Handelsblatt dat de Duitse overheid TenneT eruit wil werken zette kwaad bloed bij de netwerkbeheerder.

Het is algemeen bekend dat TenneT grote moeite heeft om de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen om de offshore aansluitingen te kunnen bouwen en het deel van het landelijk netwerk waar TenneT voor verantwoordelijk is, te moderniseren. Bij elkaar zou het om meer dan € 10 miljard gaan.
Dit maakt TenneT tot de grootste investeerder in de Energiewende, de transitie naar duurzame energie in Duitsland. Met het aansluiten van op zee opgewekte windenergie en de versterking van het landnet levert de elektriciteitstransporteur een substantiële bijdrage.

TenneT wil zich ook in de toekomst blijven inzetten voor de Duitse energietransitie. Dit is echter alleen mogelijk als de voorwaarden voor het aansluiten van offshore windparken structureel worden gewijzigd. Noodzakelijk zijn een helder wettelijk kader inzake aansprakelijkheid en een langetermijnplanning voor offshore aansluitingen. Bovendien moeten de vereiste investeringen in de toekomst over meer partijen worden verdeeld.

TenneT bestuurder Hartman zegt vandaag in een interview met het Financieel Dagblad dat zijn bedrijf op dit moment het meeste werk verzet in het kader van de Energiewende. Hij verwijt de Duitse overheid dat ze de afgelopen 10 tot 15 jaar niets hebben geïnvesteerd in het landelijk netwerk. Het komt er op neer dat de Duitse politici gedurende die tijd hebben zitten slapen.

Pas in 2010, toen TenneT de netwerkactiviteiten van energiebedrijf E.on kocht werden ze plotseling wakker.

Offshore aansluitingen die TenneT moet verzorgen

Offshore aansluitingen die TenneT moet verzorgen (klik op de afbeelding voor een vergroting)

In dat deel van het netwerk zit de gehele Duitse Noordzee kust en dat is nu net het deel waar de grootste uitdagingen plaatsvinden. Tennet is verantwoordelijk voor het aansluiten van alle offshore windparken op het landelijk netwerk.
“Nu er wat vertraging is weten de politici ineens ons bedrijf te vinden”, zegt Hartman.

Die vertraging is geen verrassing, zegt Hartman, want na het sluiten van diverse kerncentrales is alles in een stroomversnelling gekomen.

Om de pijn wat te verlichten heeft TenneT in de afgelopen maanden enkele minderheidsbelangen in twee zeekabels van de windparken Borwin 1 en 2 aan Japanse bedrijven verkocht, maar er is door de Duitse overheid nog geen toestemming voor deze verkoop gegeven omdat daarvoor eerst een wetswijziging nodig is. In Duitsland kan kennelijk pas iets geregeld worden als er eerst een wet voor is gemaakt.

TenneT wil ook dat de Duitse regering een duidelijk standpunt inneemt omtrent aansprakelijkheid ten aanzien van de aansluitingen van de offshore windparken. Wie betaalt als er wat verkeerd gaat? De bouwer van het windpark, de netwerkbeheerder, de eigenaar van het windpark? Er is op het gebied van juridische aansprakelijkheid niets bij wet geregeld. Omdat dit een erg ingewikkelde materie is willen maatschappijen dat er een juridisch kader wordt gemaakt waar bij wet geregeld is wie waarvoor aansprakelijk is. Dat kan nog een jarenlange nachtmerrie worden voordat die wet het parlement gepasseerd is.

Deze juridische haarkloverij kan over één maand al interessant worden, want de Duitse offshore windparkbouwer Windreich heeft een hele rij klachten over TenneT. TenneT wordt verweten dat het de aansluiting van het offshore windpark Deutsch Bucht dat in de eindfase van de bouw verkeert, niet op tijd klaar heeft en dat kan voor Windreich problematisch worden want het bedrijf wil de komende jaren 15 offshore windparken bouwen.
Waarom interessant? Omdat Windreich bij de nationale toezichthouder, de Bundesnetzagentur een klacht over Tennet heeft ingediend. Als de Bundesnetzagentur de klacht gegrond verklaart staat de weg open voor juridische stappen waarbij Windreich een schadevergoeding van TenneT kan eisen.
De redactie van Fibronot.nl denkt dat wanneer het echt tot een rechtszaak komt en Tennet inderdaad veroordeeld wordt tot het betalen van een schadevergoeding aan Windreich, het hek van de dam is en TenneT zelf het vertrek uit Duitsland zal aankondigen.
Dat het hier niet om misselijke bedragen gaat zien we bij RWE dat in eenzelfde positie verkeerd als Windreich. Ook hier is de door TenneT beloofde  offshore aansluiting niet op tijd klaar waardoor RWE het windpark pas bijna twee jaar later dan het van plan was, in gebruik kan nemen. Volgens opgave van RWE gaat het hier om een schadepost voor het bedrijf van ettelijke honderden miljoenen Euro’s.

Wat de financiering van de uitbreidingen betreft schijnt er een lichtpuntje te zijn.

De grote Duitse verzekeraars Munich Re en Allianz zouden bereid zijn in sommige projecten te willen investeren, maar niet voordat de Duitse overheid een schriftelijke garantie heeft verstrekt dat beide maatschappijen een gegarandeerde jaarlijkse rente van 9% op hun investeringen krijgen en in noodgevallen garant staat voor het gefinancierde bedrag.
Ook hier wordt de uiteindelijke rekening dus weer bij de Duitse belastingbetaler, lees energieconsument gelegd.
We verwachten dan ook niet dat het hier om investeringen van tientallen miljarden zal gaan, maar dat het bij hooguit € 500 miljoen tot € 1 miljard zal blijven.
Een druppel op een gloeiende plaat.