De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-237 Bundesnetzagentur opent zaak tegen netwerkbeheerder TenneT

Bundesnetzagentur opent zaak tegen netwerkbeheerder TenneT

Dinsdag 21 augustus 2012

Naar aanleiding van een klacht van één van de grootste Duitse ontwikkelaars van offshore windparken, Windreich, heeft de Duitse toezichthouder, de Bundesnetsagentur, een zaak tegen TenneT geopend.
TenneT wordt er door Windreich van beschuldigd de aansluiting van haar offshore windparken te vertragen.

Windreich vreest nu concreet de dupe te worden bij de aansluiting van één van diens windparken. Windreich verwacht de komende jaren drie offshore windparken in gebruik te nemen: het windpark Global Tech 1 (400 MW) dat nu wordt gebouwd en midden 2013 volledig in gebruik wordt genomen, windpark Meg 1 (400 MW, 2015 ingebruikname) en windpark Deutsche Bucht 210 MW (2016 ingebruikname).

Windreich had de klacht ingediend omdat Tennet geen gevolg gaf aan een verzoek van Windreich om een aansluiting te maken tussen een bestaande Noordzee kabel en het windpark Deutsche Bucht.

Een hoorzitting over deze zaak is gepland op 12 september 2012.

Volgens Windreich heeft het “harde en bindende overeenkomsten” met Tennet voor de aansluiting van al deze drie parken. Bij het Deutsche Bucht-park zijn er volgens een woordvoerder van Windreich echter “aanzienlijke vertragingen” opgetreden in de voorbereidingen van die aansluiting. Volgens hem gaat het onder andere om het in gang zetten van benodigde tenders door Tennet voor materialen, wat dus niet op tijd zou zijn gedaan door de netbeheerder. Onderhandelingen met Tennet hierover zouden niet tot de gewenste versnelling hebben geleid, reden voor Windreich om naar de Duitse energieregulator te stappen.

Windreich overweegt een beursgang en is op zoek naar een kwart miljard Euro om met dat geld tussen nu en 2020 elke twee jaar met de bouw van een groot windpark te kunnen beginnen.

De redactie van Fibronot.nl vindt dat Windreich een beetje naast de  schoenen begint te lopen met een poging tot een beursgang. We verwachten dan ook dat een beursgang op een grote teleurstelling zal uitlopen.
Collega BARD kreeg op een gegeven moment ook die neigingen en hangt al een paar jaar aan de beademing.
Dat Windreich de afgelopen tien jaar in Duitsland 1000 windmolens met een nominaal vermogen van 2000 megawatt heeft gebouwd is geen garantie dat de offshore activiteiten wèl succesvol zullen zijn. Zeker niet met de mooie PR praatjes van Windreich die investeerders juist afschrikken. Maar dat heeft deze industrie kennelijk na zoveel jaren nog steeds niet door.

Windreich geeft namelijk een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de bouw van haar nieuwe windpark Global Tech 1, waarvan de bouw op 6 augustus j.l. is begonnen. Windreich beweert dat de 400 megawatt die dit windpark opwekt genoeg is voor de levering van elektriciteit aan 1 miljoen mensen.
Ook zegt Windreich dat de betrouwbaarheid van de 5 megawatt turbines zo groot is dat ze 98% van de tijd draaien.
Ook Windreich weet het verschil niet tussen de termen windcapaciteit en nominaal vermogen.
De windcapaciteit volgens het rapport van Ir. Kees le Pair bedraagt hooguit 8% van het nominale vermogen, in veel gevallen is dit zelfs nog lager.
Dat betekent dat er geen 1 miljoen mensen elektriciteit zullen krijgen, maar hooguit 8% daarvan, dus ongeveer 80.000. Dat is nogal een verschil.
We vinden dan ook dat Windreich een verkeerde voorstelling van zaken geeft, de situatie veel te rooskleurig voorstelt dan ze in werkelijkheid is.

Dat enkele maanden geleden de financiële topman van Windreich plotseling werd ontslagen, met wederzijdse instemming……geeft weinig vertrouwen in de gang van zaken bij Windreich, zeker niet nu de CEO zelf aan de financiële touwtjes trekt. Het geeft op z’n minst voeding aan de geruchten dat er onenigheid is tussen de twee is en dat de klacht die Windreich bij de Bundesnetzagentur heeft neergelegd een afleidingsmanoeuvre is om mogelijke moeilijkheden bij het bedrijf te verdoezelen.

U ziet, we zijn liefhebber van complot theorieën. Onze ervaring is dat in deze zogenaamde duurzame windmolensector alles mogelijk is.

Windreich is er nogal trots op dat het z’n twintig windparken en hun posities op de Noordzee laat ontwerpen door een ontwerper van Formule 1 racecircuits. Gezien de belangen die Windreich in de ontwikkeling van elektrische voertuigen in Duitsland heeft, is deze samenwerking geen verrassing, maar of het ook een succes zal worden?

Ook kondigde Windreich vorig jaar bij de aankondiging van de voorgenomen bouw van Global Tech 1 aan dat de banken dit zomaar gefinancierd hadden. In 1 jaar verandert er veel, want banken staan nu niet meer in de rij om bijna € 1 miljard voor een offshore windpark uit te lenen.

Het hele offshore windcircus in west Europa staat immers op instorten nu Vestas zo goed als verkocht is aan China.
De Duitse windmolen bouwers Nordex en REpower hebben het volgens de Duitse pers ook moeilijk. Nordex werkt met grote verliezen en gezien de ontwikkelingen zijn banken niet bereid bij te springen, zodat verrassingen de komende tijd niet uitgesloten zijn.

Gezien de jongste rapporten dat windmolens op geen enkele manier rendabel zijn en niets bijdragen aan de energievoorziening lijkt het er op dat deze industrie op z’n laatste benen loopt.