De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-244 Omwonenden mestvergister Wanroy zijn de stank meer dan zat

Omwonenden mestvergister Wanroy zijn de stank meer dan zat

Zondag 26 augustus 2012

De mestvergister Cleanergy in Wanroy

De mestvergister Cleanergy in Wanroy (klik om te vergroten)

Omwonenden van de mestvergister Cleanergy in Wanroy hebben afgelopen vrijdag 24 augustus aan Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een verzameld werk aangeboden met daarin alle klachten die omwonenden in de afgelopen 7 jaar hebben ingediend bij het meldpunt van de Provincie Brabant.

Mevrouw Ouwehand was die dag op bezoek in Wanroy.

De mestvergister draait sinds 2010 zonder milieuvergunning omdat deze door de Raad van State is vernietigd. Ondertussen is er wel een oprichtingsvergunning aangevraagd en draait de mestvergister gewoon door. In het verleden zijn er verschillende boetes voor milieuovertredingen door de provincie kwijtgescholden omdat de eigenaars anders failliet zouden gaan.

Esther Ouwehand heeft het mestbeleid van de overheid tijdens het Algemeen Overleg over Mest op 3 juli j.l. fel bekritiseerd. ‘Partijen die zeggen op te komen voor de boerenbelangen, hebben de grootste mond over koude saneringen, lege emmertjes en noem maar op. Nu zit de emmer met mest propvol, maar er wordt niks geregeld voor een gezonde afbouw. Die begint met het uitgangspunt: minder dieren, minder mest, minder problemen.’

De Partij voor de Dieren is van mening dat de opwekking van energie uit mest niet gestimuleerd en gesubsidieerd moet worden, omdat het opwekken van energie uit mest niet duurzaam is en de vee-industrie in stand houdt.

De redactie van Fibronot.nl voegt daar voor omwonenden het volgende aan toe:

U heeft geen boodschap aan de slechte financiële situatie bij Cleanery. Dat die financiële situatie slecht is blijkt uit het kwijtschelden door de Provincie Brabant van opgelegde boetes in verband met overtredingen van de milieuwet omdat de Provincie bang is dat Cleanergy dan failliet gaat. Als dit bedrijf de boetes van enkele tienduizenden Euro’s inderdaad aanvoert als een naderend faillissement dan is de toestand precair en draait het bedrijf niet met winst.

Het feit dat u al 7 jaar in de stank zit betekent dat dit bedrijf niet in de best beschikbare technieken investeert om de stank te voorkomen. Er is kennelijk geen geld voor deze technische aanpassingen.

Ons advies is dan ook dat u zich als omwonenden organiseert voor zover dat nog niet gebeurd is. Richt desnoods een Vereniging van gedupeerden Cleanergy op. Laat alle leden een bedrag van € 25 betalen om de eerste kosten van het passeren van de oprichtingsakte bij een notaris te bekostigen. Ga op Internet shoppen naar een betaalbare notaris. Een richtprijs voor het opstellen en laten passeren van een oprichtingsakte is hooguit € 500, incl. eventuele bijkomende kosten, plus een paar tientjes voor de inschrijving bij de KvK.

Ongetwijfeld zal één van de leden een rechtsbijstandverzekering hebben. Benader de verzekeringsmaatschappij en laat een advocaat een brief schrijven naar de Provincie Brabant met een verzoek binnen een termijn van 30 dagen handhavend ten aanzien van Cleanergy op te treden.

Doet de Provincie dat niet, en die kans is aanwezig, dan gaat u procederen tegen de Provincie. U verzoekt de rechter aan de Provincie Brabant op te dragen handhavend op te treden tegen Cleanergy en tegelijk vraagt u de rechter de Provincie te veroordelen tot het betalen van een dwangsom van € 2500 per dag met en maximum van € 75.000 voor het geval de Provincie dan nog weigert. Bovendien vraagt  u de rechter de Provincie te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan de leden van uw vereniging voor geleden schade, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Denkt u eraan dat wat u inademt niet gezond is en al helemaal niet voor uw kinderen waarvan de longen nog volop in ontwikkeling zijn?
Weigert de Provincie alsnog dan gaat u naar de Raad van State waar u ongetwijfeld een luisterend oor zult vinden omdat de Raad al eerder de verstrekte milieuvergunning heeft vernietigd.
Vergeet niet een deurwaarder ondertussen de dwangsom te laten innen.

U hoeft zich niet neer te leggen bij het handelen van een paar arrogante ambtenaren in het Provinciehuis die denken het beter te weten dan u.