De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-250 Eneco wil nieuw offshore windpark voor Bergen aan Zee bouwen

Eneco wil nieuw offshore windpark voor Bergen aan Zee bouwen

Woensdag 5 september 2012

Eneco Wind heeft bij Rijkswaterstaat een vergunningsaanvraag in gang gezet voor een offshore windpark op de locatie Q4 West, ter hoogte van Bergen aan Zee. Dat is een locatie die Eneco als alternatief toegewezen heeft gekregen voor de eerder aan Eneco vergunde, maar vervallen locatie Scheveningen-Buiten. Met de nieuwe aanvraag wordt dus de eerdere vergunning omgezet in een nieuwe voor een andere plek.

Offshore windparken voor de Nederlandse westkust

Offshore windparken voor de Nederlandse westkust. Het Q4 windpark waar Eneco z'n zinnen op heeft gezet. Duidelijk is de grote concentratie windparken voor de kust van Egmond en Bergen. Deze concentratie gaat zeker leiden tot weersverandering in de kuststreek. (Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Eneco heeft uit de laatste vergunningenronde van de rijksoverheid (‘ronde twee’) vier offshore vergunningen verkregen (eigenhandig of via overnames): voor de locaties Q10, Scheveningen-Buiten, Brown Ridge Oost en Q4-WP. Voor de locatie Q10 kreeg Eneco ook daadwerkelijk rijkssubsidie en gaat het nu een windpark bouwen en exploiteren: windpark Luchterduinen (129 MW). Voor de overige drie vergunningen is het wachten tot er weer een kabinet komt dat offshore subsidies verstrekt, of tot de offshore technologie zo ver is ontwikkeld dat dergelijke windparken zonder subsidie exploitabel zijn.

Nu bleek vorig jaar al dat de locatie Scheveningen-Buiten (voor de kust van Scheveningen) feitelijk niet meer bruikbaar was voor de bouw van een toekomstig park: door het verleggen van scheepvaartroutes zou een windpark op die plek in de weg van schepen liggen. Daarom was Eneco in onderhandeling met Rijkswaterstaat gegaan over een oplossing, namelijk het ‘verplaatsen’ van de Scheveningen-Buiten vergunning richting een ander offshore veld. Toen werd al het Q4-veld genoemd, een mijnbouwblok waar Eneco voor een gedeelte daarvan dus al over een andere vergunning beschikt. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu bevestigde begin dit jaar nog eens dat die capaciteit inderdaad verschoven zou worden.

Om deze verschuiving te formaliseren, moet Eneco een nieuwe vergunningsaanvraag (op basis van de Waterwet) indienen bij Rijkswaterstaat voor de locatie Q4-West. De vergunning betreft zowel het turbinepark zelf als de kabel die het park aansluit op het stroomnet aan land. Eneco Wind heeft op 13 augustus een eerste stap in de richting van de nieuwe vergunningsaanvraag gedaan, zo blijkt uit een mededeling die deze maandag in media verscheen, door het indienen van een zogenaamd voornemen tot oprichting van het windpark. Met het aanvragen van de Waterwet-vergunning moet Eneco dus ook weer opnieuw een milieu effectrapportage opstellen. Zienswijzen op het voornemen kunnen vanaf deze dinsdag, tot en met 1 oktober worden ingediend. De daadwerkelijke vergunningaanvraag en bijbehorende milieu effectrapportage zullen dan naar verwachting begin 2013 ter inzage worden gelegd.

Het windpark moet bestaan uit zeventig 3 MW-turbines, dus 210 MW in totaal. Omdat het om locatiegebonden vergunning gaat, moet er een nieuwe vergunning en milieu effectrapportage komen. De situatie met planten en dieren is nu eenmaal anders op een andere plek.

Het veld Q4-West ligt zo’n 26 kilometer uit de kust, ter hoogte van Bergen aan Zee, en dus westelijk van en aansluitend op het veld Q4-WP, waar Eneco al een vergunning voor heeft. Het nog te bouwen Luchterduinen windpark van Eneco en het al bestaande, ook van Eneco zijnde windpark Amalia liggen beide 23 kilometer uit de kust.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Wij vinden dat een nieuwe MER ook rekening moet houden met de invloed die grote offshore windparken hebben op ons klimaat en niet alleen omdat “de situatie met planten en dieren nu eenmaal anders is op een andere plaats.“

Er zijn legio aanwijzingen en in tientallen wetenschappelijke onderzoeken is dat aangetoond dat in ieder geval het weer lokaal aan invloed onderhevig is.

In Nederland moet men nog wennen aan dit idee en we vermoeden dat bedrijven als Eneco dit onderwerp angstvallig vermijden omdat het wel eens in hun nadeel kan uitpakken als er wèl rekening mee wordt gehouden.

We roepen dan ook de inwoners van Bergen aan Zee en Bergen Binnen op om de vinger aan de pols te houden en desnoods via de rechter afdwingen dat het onderwerp Invloed op het klimaat onderdeel uitmaakt van deze MER.

Ter herinnering, lees ook ons artikel Windpark Egmond aan Zee oorzaak wolkbreuk op 14 augustus? en

Windpark Egmond aan Zee en de invloed op ons klimaat

We roepen de overheid ook op geen subsidie voor dit windpark te verlenen en af te wachten tot de offshore technologie zo ver is ontwikkeld dat dergelijke windparken zonder subsidie exploitabel zijn.
Er mag geen gemeenschapsgeld naar projecten waarvan bewezen is dat ze niets bijdragen aan een gunstig energieklimaat in Nederland en waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit soort windparken invloed hebben op het lokale weer.