De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-254 Milieutoets Windturbines Kloosterlanden Deventer

Milieutoets Windturbines Kloosterlanden Deventer

Donderdag 6 september 2012

Impressie van een van de windmolens op Kloosterlanden

Impressie van een van de windmolens op Kloosterlanden (klik op de foto voor een vergroting)

De gemeente Deventer onderzocht in een milieutoets de milieueffecten van plaatsing van twee windturbines van 3 MW aan de noordzijde van de A1 bij het bedrijventerrein Kloosterlanden. Hoewel er geen sprake is van een m.e.r.(beoordelings)plichtig project vroeg de gemeente Deventer de Commissie MER om een oordeel te geven over de kwaliteit van de milieutoets.

Het uitgevoerde onderzoek geeft naar de mening van de Commissie voldoende inzicht in de milieueffecten. Het onderzoek naar geluid, slagschaduw, externe veiligheid en natuur is volledig en correct uitgevoerd. Wat nog mist zijn visualisaties vanaf de IJsseluiterwaarden en vanaf een grotere afstand ten zuiden van de locatie. De Commissie adviseert om de toegankelijkheid van de informatie te verbeteren.

Daarnaast constateert de Commissie dat met de plaatsing van twee turbines van 3 MW slechts de helft van de ambitie van Deventer van 12 MW wordt ingevuld. Omdat de locatie Kloosterlanden vanuit milieu-optiek een reële locatie blijkt te zijn voor plaatsing van meer dan 2 turbines, geeft de Commissie in overweging om plaatsing van meer dan 2 turbines in de toekomst niet onmogelijk te maken.