De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-259 Nuon ziet af van biomassacentrale Arnhem

Nuon ziet af van biomassacentrale Arnhem

Woensdag 12 september 2012

Het blijkt voor Nuon niet haalbaar een biomassacentrale te bouwen op het Arnhemse industrieterrein Kleefse Waard. Een studie naar de mogelijkheden leidde volgens een woordvoerder van Nuon “plussend en minnend onder de streep tot een min”. Het bedrijf gaat nu op zoek naar andere alternatieven voor de twintig jaar oude gascentrale die Nuon in Arnhem exploiteert.

Op 12 maart van dit jaar besteedde Fibronot.nl aandacht aan deze ontwikkeling in het artikel Nuon wil biomassacentrale bouwen in Arnhem maar de MER is allesbepalend.

Naar nu blijkt is de MER niet allesbepalend maar het feit dat de subsidie minimaal is heeft Nuon mede doen besluiten de biomassacentrale niet te bouwen.

Dit voorjaar diende de dochter van het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall bij de provincie Gelderland een startnotitie in voor de bouw van een biomassacentrale ter vervanging van de oude gascentrale. Nuon exploiteert een stadswarmtenet in Arnhem met een goede 1.500 aansluitingen. De warmte is afkomstig van de warmtekrachtcentrale (WKC) Kleefse Waard. De biomassacentrale zou bovendien stoom en elektriciteit aan de naburige bedrijven leveren.

Bij de indiening van de startnotitie werd meteen duidelijk gemaakt dat er nog een haalbaarheidsstudie volgde, die wel eens negatief kon uitvallen. De nabijheid van natuurgebieden werd onder meer als mogelijk obstakel genoemd.

Lage subsidie

Volgens de woordvoerder van Nuon is het nu een combinatie van zaken die maakt dat de bouw van de biomassacentrale niet doorgaat. Een belangrijk punt is het onderzoek naar de subsidiemogelijkheden, aldus de zegsman. Onderzoek daarnaar leert volgens de woordvoerder dat de kans op de noodzakelijke subsidie “erg laag” uitkwam. Daarnaast zouden “zowel plussen als minnen” op het gebied van de vergunningverlening en de warmteafname ervoor hebben gezorgd dat de conclusie nu negatief is.

Helemaal niets doen is ook geen optie volgens Nuon. Daarom gaat Nuon nu kijken of de oude WKC misschien gemoderniseerd kan worden, of vervangen zou kunnen worden door een nieuwe WKC. Ook zouden meerdere elders gelegen kleinere warmtebronnen de verouderde grote kunnen vervangen.