De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-26 Bewoners mogen meeprofiteren van windmolenpark, mits…als…

Bewoners mogen meeprofiteren van windmolenpark, mits…als…

Zondag 22 januari 2012

Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond en Raedthuys Groep BV ontwikkelen Windpark De Drentse Monden in het veenkoloniale gebied nabij Eerste en Tweede Exloërmond, Nieuw-Buinen en Drouwenermond. De initiatiefnemers, die 120 agrariërs vertegenwoordigen, vinden het belangrijk dat inwoners van de gemeente Borger-Odoorn en omliggende gemeenten ook kunnen profiteren van het windpark.

Meedenken en meedoen
Hoe inwoners precies kunnen profiteren is in deze fase van het project nog niet exact te zeggen. De precieze omvang van het windpark staat immers nog niet vast. Daarnaast zijn de initiatiefnemers voor bepaalde vormen van financieel meedoen in het windpark afhankelijk van de regelgeving en marktomstandigheden op het moment dat definitief besloten wordt om de molens te gaan bouwen. Wat in ieder geval wel vaststaat, is dat de inwoners van het gebied rond het windpark mee kunnen denken en mee kunnen doen. In grote lijnen zijn er al enkele participatiemogelijkheden aan te geven.

Energie afname
Inwoners van het gebied kunnen de met de windturbines opgewekte elektriciteit afnemen. Zij krijgen een korting op het elektriciteitstarief. De inwoners die dichtbij het windpark wonen, krijgen een hogere korting dan inwoners die er verder vanaf wonen. Hoe groot de korting voor de verschillende groepen wordt, kan pas in een later stadium van het project worden vastgesteld.

Obligaties
Het is straks mogelijk om ook anders financieel te profiteren van het windpark. Dat kan door middel van het kopen van één of meer obligaties. De obligaties worden aangeboden in eenheden van € 500 per stuk. De rentevergoeding zal boven de op het moment van uitgifte gangbare rentetarieven voor spaargeld liggen. Omwonenden krijgen voorrang bij de uitgifte.

Mede-eigenaar
Met een obligatie wordt men geen mede-eigenaar van het windpark. Daarvoor bestaan andere – meer risicodragende en resultaatafhankelijke – vormen van financiële deelname, zoals bijvoorbeeld aandelen of een exploitatie in een coöperatieve vereniging waar men zich bij aansluit. Bij voldoende belangstelling gaan de agrariërs en de andere initiatiefnemers een dergelijke optie aanbieden.

De Drentse Monden Windfonds
Om de betrokkenheid van de initiatiefnemers bij de veenkoloniën te onderstrepen, zijn de initiatiefnemers van het windpark voornemens om met de bewoners van het gebied een fonds op te richten van waaruit verschillende initiatieven kunnen worden ondersteund. De initiatiefnemers doneren vanuit de exploitatieopbrengsten van het windpark jaarlijks een bedrag aan het fonds. De bewoners in het gebied bepalen uiteindelijk hoe de donaties worden besteed.

Participatiepanel
De agrariërs willen graag weten welke participatievarianten burgers aantrekkelijk vinden en/of welke andere ideeën er bij hen leven. In dat kader wordt gezocht naar inwoners van het gebied die deel willen uitmaken van een participatiepanel. Met dit panel willen zij overleggen over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de verschillende participatievarianten en eventuele nieuwe ideeën samen uitwerken.
De initiatiefnemers staan ook open voor andere suggesties, ideeën of opmerkingen buiten het panel om.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De redactie van Fibronot.nl besteedde al eerder aandacht aan dit windpark.

Lees het artikel Astron: “Windmolenpark funest voor LOFAR” van 16 februari 2011,

en

Windmolens in Drenthe zijn overbodig van 10 oktober 2011

en

Verzet tegen windmolenparken groeit van 22 december 2011