De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-266 Nederland heeft enorme gasreserves

Nederland heeft enorme gasreserves

Woensdag 19 september 2012

We willen graag nog eens een rapport van TNO in herinnering roepen waarin staat dat de  onconventionele gas reserves in Nederland in totaal zo’n 500.000 miljard kubieke meter kunnen bedragen.
Het rapport werd enkele jaren geleden in opdracht van EBN, Energie Beheer Nederland samengesteld.
EBN is een Nederlandse overheidsorganisatie die verantwoordelijk is  voor de optimale benutting van de Nederlandse ondergrondse natuurlijke rijkdommen. EBN participeert ook in alle gasvelden die in Nederland ontdekt zijn.

Tabel gasvoorraden Nederland

Tabel bewezen en niet bewezen gasvoorraden in Nederland (Klik op de tabel voor een vergroting)

De geschatte reserves zijn voldoende om de totale Europese gasvoorziening voor meer dan 1000 jaar te dekken. Zelfs al zou er maar 10% economisch winbaar zijn dan betekent dat nog altijd een voorraad van 50.000 miljard kubieke meter en dat is nog altijd 20 keer zoveel als de gasbel in Slochteren ooit bevatte.  Kom, we zijn de beroerdste niet, om tegemoet te komen aan alle doemdenkers en energiesaboteurs, als de economisch winbare voorraad slechts 5% bedraagt dan betekent dit nog altijd een hoeveelheid gas van 25.000 miljard kubieke meter. Tien maal wat Slochteren ooit bevatte.
Een groot deel van deze voorraad schaliegas zit verborgen in het hetzelfde gesteente als waaruit het huidige aardgas wordt gehaald.
Weet u het nog? Toen ‘Slochteren’ meer dan 50 jaar geleden werd ontdekt schatte men de hoeveelheid winbaar gas op 300 miljard kubieke meter. Het werd bijna 10 keer zoveel.

Niet bewezen voorraden
Deze 500.000 miljard kubieke meter gas is een niet bewezen voorraad die gebaseerd is op geologisch onderzoek van de bodem waarin de huidige bewezen gasvoorraad zit opgesloten.
De ervaring in het buitenland is namelijk dat in soort gelijk gesteente als waar de huidige gasvoorraad zit een enorme hoeveelheid onconventioneel gas zit.
Omdat het gesteente waarin zich onze huidige gasvoorraad bevindt dezelfde geologische samenstelling heeft als een groot gedeelte van de Nederlandse bodem, is de verwachting gerechtvaardigd dat zich hierin dus die enorme voorraad onconventioneel gas bevindt.
Ook het huidige gasveld in Slochteren bevat volgens deskundigen aanzienlijk meer onconventioneel gas, dat met de huidige boortechnieken nog niet is aangesproken. In de huidige boorputten in Groningen wordt hoofdzakelijk verticaal geboord en wordt onconventioneel gas op een andere wijze ontsloten, namelijk via horizontale boormethodes.

Het TNO rapport was een poging om de grootte van de niet conventionele gasvoorraden in Nederland te beoordelen.

Aardgas in Nederland

Gebieden in Nederland waar zich winbare hoeveelheden aardgas bevinden. (Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Ontzetting en scepsis
In kringen van de Nederlandse gasindustrie werd met ontzetting en scepsis op het TNO rapport gereageerd. Nederlandse bedrijven zijn immers druk bezig met het ontwikkelen en bouwen van gasopslag en de bouw van enorme LNG gasterminals op de Maasvlakte, maar met reserves van dit formaat zijn die activiteiten eigenlijk helemaal niet nodig.

Het lijkt er op dat dit TNO rapport in bepaalde ‘groene’ kringen niet populair is. Als na proefboringen in Groningen en andere gebieden in Nederland blijkt dat inderdaad de onconventionele gasvoorraden zo groot zijn als verwacht, dan vervalt de hele noodzaak om het land vol te zetten met honderden miljarden Euro’s gesubsidieerde  windmolens,  zonnepanelen en gasterminals die bedoeld zijn voor de verwerking van uit het buitenland aangevoerd LNG gas.

Het hoofd van de Petroleum Engineering Department aan de Texas A & M University, TAMU, zei indertijd bij de presentatie van het TNO rapport dat het zeer waarschijnlijk is dat het enorme gasveld bij Slochteren dat 50 jaar geleden ontdekt werd, in feite een veelvoud van de 2500 miljard kubieke meter winbare reserves kan bevatten in de vorm van onconventioneel gas.

De CEO van ExxonMobil, dat samen met Shell de exploitatie van de Slochteren gasbel doet, gelooft ook dat Slochteren veel meer gas bevat dan tot nu toe is aangetoond.

Nieuw rapport van EBN
Inmiddels heeft EBN een nieuw rapport laten maken. Dit rapport geeft de situatie in 2012 aan. Opmerkelijk is dat er in dit nieuwe rapport niet meer met zoveel woorden over schaliegas wordt gesproken. Naar onze mening is dit om politieke redenen gedaan omdat het boren naar schaliegas in Nederland kennelijk een erg gevoelig onderwerp is geworden. We zijn er echter van overtuigd dat de eerder genoemde hoeveelheid van 500.000 miljard kubieke meter onconventioneel gas nog steeds overeind staat.

De Europese Commissie
Overigens vindt de Europese Commissie het maar niets dat in enkele EU landen (proef)boringen naar schaliegas zijn verboden. De Commissie houdt wat dat betreft een vinger bij de pols en het zou ons niet verbazen wanneer Rusland via Gazprom z’n invloed in Europa verder heeft uitgebreid en tegen die tijd wat druk op de ketel zet en wat gaskranen dicht draait, de EU zal besluiten dat er massaal naar schaliegas geboord moet worden om Europa ècht energie onafhankelijk te maken. De EU heeft immers nu al een dispuut met Gazprom over de prijs van het Russische aardgas.
Het is geen wonder dat Rusland het boren naar schaliegas bagatelliseert. Het land heeft er geen enkel belang bij dat de EU op gasgebied zelf voorziend kan worden en ziet veel liever dat de EU afhankelijk wordt van Russisch gas. Ben je namelijk afhankelijk van iemand dan kun je gechanteerd worden.

Gasrotonde?

Gasrotonde?

Gasrotonde?
Nederland zou de komende 100 jaar zichzelf en een groot deel van Europa met gas kunnen voeden.
Wat een rijkdom.
Met het verdiende geld zou dan onderzoek gedaan kunnen worden naar alternatieven. We hebben immers tijd en geld zat om alternatieven te ontwikkelen?

Den Haag wilde toch zo graag dat Nederland de gasrotonde van Europa zou worden?  Dat worden we niet als we ons aan de Russische gasleveranties ophangen.
Waarom wordt er over dit rapport angstvallig gezwegen?