De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-283 Gemeente Coevorden verliest kort geding zaak biovergister

Gemeente Coevorden verliest kort geding zaak biovergister

Woensdag 3 oktober 2012

De gemeente Coevorden moet een bedrag van € 1100  aan proceskosten betalen in het kort geding dat liep tussen het college van Burgemeester en Wethouders en bewoners van de Klinkenvlier. Dat heeft de Raad van State in Den Haag bepaald.

Het kort geding ging over de door de gemeente verleende milieuvergunning van de biovergistingsinstallatie van Henry Kimmann aan het  Picardiekanaal. Het college van B&W wees een verzoek van de bewoners om strenger op te treden in februari 2010 af. Een jaar later heeft het college het door de bewoners gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Tegen dit besluit hebben de bewoners beroep ingesteld, waarop de gemeente een verweerschrift indiende.

Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de bewoners woonachtig zijn op grote afstand van de inrichting en dat het niet aannemelijk is dat ter plaatse van hun woningen milieugevolgen van de inrichting kunnen worden ondervonden. Zij zouden daardoor geen belanghebbenden zijn.

De woningen liggen 370 tot 635 meter van de inrichting, daartussen ligt geen afschermende bebouwing. In het deskundigenrapport is vermeld dat ter plaatse van de woningen geluid kan worden waargenomen dat herkenbaar is als geluid afkomstig van de inrichting. Voorts zijn uit de directe woonomgeving klachten over geurhinder bij het college ingekomen, die zijn gevalideerd en waarvan een aantal gegrond is verklaard.

Nu acht de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bewoners van de wijk Klinkenvlier wel degelijk belanghebbenden. Het beroep is daardoor gegrond verklaard. Het is aan het college om nu een oordeel te vormen over de vraag of de inrichting thans in overeenstemming met de milieuvergunning is. Daarbij dienen ook de klachten te worden betrokken.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State

De biovergister, de boerderij met bijbehorende gronden van Kimmann worden op woensdag 17 oktober 2012 geveild.

Lokale partij PAC meldt dat de Raad van State de gemeente Coevorden een gevoelige tik op de bestuurlijke vingers heeft gegeven. ‘De Raad van State heeft korte metten met het collegebesluit gemaakt. Niet tot verrassing van het PAC, want de installatie is duidelijk te horen in de wijk Klinkenvlier. Een ongelooflijke blunder van het college. Die kan behalve de direct gemaakte proceskosten nog veel meer gevolgen hebben voor de gemeente’, aldus fractievoorzitter Bernhard Ensink.

De Rekenkamer is momenteel bezig met een onderzoek naar de zaak ‘Biovergister Kimmann’. Daarin zal het oordeel van de Raad van State zeker worden meegenomen, verwacht de PAC-fractie.

Het is duidelijk dat inwoners op een aanzienlijk grotere afstand van een dergelijke biomassavergister dan de gemeente hanteert, door de Raad van State wel degelijk als belanghebbende worden aangemerkt.

Zie ook ons artikel Weer ernstige overlast van biovergister in Coevorden

en

Belangrijke jurisprudentie rondom mestvergisters