De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-284 Wat is het Energy Future Programma?

Wat is het Energy Future Programma?

Woensdag 3 oktober 2012

Het Energy Future programma is voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in de huidige en toekomstige energievoorziening. Een actueel en interessant onderwerp, omdat voldoende, betaalbare en schone energie één van de belangrijkste mondiale vraagstukken voor de komende decennia zal zijn.
Het programma wil inspireren en betrekken. Daarnaast wil het meer helderheid scheppen en benadrukken dat alle bestaande en toekomstige energieoplossingen en -besparingsmogelijkheden nodig zijn om aan de toenemende vraag naar energie te kunnen voldoen.
Vandaag heeft Energy Future een interessant artikel over schaliegas.

Nieuwe Gouden Eeuw met Schaliegas?

Dat onze fossiele brandstoffen niet oneindig zijn, is ons allen bekend. Dat hier dringend oplossingen voor gezocht moeten worden ook. Vele conferenties en onderzoeken verder lijkt er nu licht aan het einde van deze tunnel te zijn. Het gas dat uit schalie gewonnen wordt, zou wel eens onze redding kunnen zijn.

Niet zonder enige trots vermeldt de redactie van Fibronot.nl dat in het genoemde artikel ons Dossier Schaliegas wordt genoemd als één van de twee websites  om meer over schaliegas te weten te komen.

Het Energy Future programma is een initiatief van Shell Nederland en wordt mede gesponsord door NRC Media en Metro.

Met nadruk wijst de redactie van Fibronot.nl er nogmaals op dat we volstrekt onafhankelijk werken en van niemand subsidie of andere financiële ondersteuning ontvangen.