De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-286 Tsjechië stopt steun aan hernieuwbare energie

Tsjechië stopt steun aan hernieuwbare energie

Zaterdag 6 oktober 2012

De Nationale Energieautoriteit van Tsjechië is begonnen met de voorbereidende fase van de stopzetting van de financiële steun aan hernieuwbare energie. Dit zou plaats moeten vinden vanaf 2014. Tot 2034 zouden op deze manier zowel de Tsjechische overheid als de verbruikers bijna € 2 miljard besparen, aldus de voorzitter van de Energieautoriteit (hierna “NEA” genoemd) Alena Vitásková.

Vaclav Klaus

De president van Tsjechië, Václav Klaus tijdens een toespraak van het Europese Parlement

Volgens Vitásková is de huidige steun aan hernieuwbare energie te duur voor Tsjechië. De bevriezing van de subsidie zal van toepassing zijn voor nieuwe projecten die vanaf 2014 in bedrijf worden gesteld. Voor reeds bestaande projecten en voor projecten die in bedrijf worden gesteld tot het einde van 2013 zal de steun niet stopgezet worden. Bovendien zal de oplossing van NEA volgens Vitásková een opluchting zijn voor de verbruikers, omdat de prijs van elektriciteit stijgt door de financiële steun aan hernieuwbare energie. Het is echter nodig om de Tsjechische wet te veranderen.

De kosten van hernieuwbare energie zijn de laatste jaren vooral gestegen door een toenemende hoeveelheid aan zonnecellen. Alhoewel de steun wordt stopgezet, verwacht de NEA dat Tsjechië voldoet aan de Europese normen, die vaststellen dat een bijdrage van de hernieuwbare energie tot 2020 13,5 % van het elektriciteitsverbruik zal moeten vormen. Tsjechië is vandaag de dag één van de landen na Denemarken en Duitsland waar de elektriciteit het duurst is. ‘De Tsjechische industrie moet bevrijd worden van de kosten voor hernieuwbare energie om te kunnen concurreren met de andere Europese landen‘, aldus Karel Šimeček, voorzitter van de Vereniging van grote elektriciteitsverbruikers.

De Tsjechische afdeling van Greenpeace staat op de achterste benen en probeert massaal de bevolking te beïnvloeden met kreten dat de financiële kosten die verbonden zijn aan milieubeschadiging hoger zijn dan de kosten van hernieuwbare energie.

Onzin natuurlijk.

Greenpeace wil niet begrijpen dat de steeds hogere prijzen voor elektriciteit die de Tsjechische burgers en industrie moeten betalen de export van goederen ernstige schade toebrengt. Met dit soort energietarieven verarmt het land snel, maar daar gaat het Greenpeace niet om. Ze zien de subsidies als een gegarandeerd staatsinkomen voor hun groene revolutie die dreigt weg te vallen.

De groei-index voor het concurrentievermogen van Tsjechië in de wereld, heeft er volgens het onlangs verschenen rapport van het World Economic Forum toe geleid, dat Tsjechië van de 38ste plaats naar de 39ste plaats zakte op wereldranglijst van 144 landen.

Dat is de achtergrond van de toespraak die EU Commissaris voor Energiezaken, Günther Oettinger, afgelopen week in Berlijn hield en waarin hij zijn duidelijke voorkeur uitsprak voor een drastische verandering van het EU Klimaat- en Energiebeleid na 2020. Daarvoor in de plaats moeten na 2020 doelstellingen komen die het industriebeleid in de EU landen ondersteunen.

Tijdens de bijeenkomst in Berlijn van leden van de Europese Christen Democraten, de EVP, zei Oettinger dat het aandeel dat de Europese industrie bijdraagt aan het bruto binnenlands product van de afzonderlijke EU staten na 2020 omhoog moet van de huidige 18% naar 20% wil de EU kunnen blijven concurreren met landen als de VS, Brazilië, China en India.

Oettinger vindt Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum, aan zijn zijde. Schwab zegt dat  regeringen maatregelen op lange termijn moeten nemen om zo het concurrentievermogen op te voeren.

Het mag dus niet zo zijn dat de industrie met steeds hogere energietarieven wordt geconfronteerd omdat er zo nodig windmolens moeten draaien.

Bron:
Het nationale agentschap voor handelsbevordering van het Ministerie van Industrie en Handel van de Tsjechische Republiek.